REAL

Fémionok és fémkomplexek kölcsönhatása makromolekuláris bioligandumokkal. = Interactions of metal ions with macromolecular bioligands.

Kiss, Tamás and Barátné Jankovics, Hajnalka and Dörnyei, Ágnes and Enyedy, Éva Anna and Gajda, Tamás and Gyurcsik, Béla and Hollender, Dominik and Horváth, László and Jakusch, Tamás and Kiss, Antal and Kolozsi, András and Paksi, Zoltán and Simon, Ida Noémi and Slaska-Kiss, Krystyna and Szilágyi, István (2010) Fémionok és fémkomplexek kölcsönhatása makromolekuláris bioligandumokkal. = Interactions of metal ions with macromolecular bioligands. Project Report. OTKA.

[img]
Preview
PDF
61786_ZJ1.pdf

Download (695Kb)

Abstract

I.Meghatároztuk a VO(IVés V) kölcsönhatását jellemző kötési állandókat a szérum transzferrinhez és albuminhoz és megállapítottuk, hogy a különböző antidiabetikus komplexek vérben való szállításában a transzferrin az elsődleges transzporter. Megállapításainkat humán szérum mintákon végzett ex vivo HPLC-ICP-MS mérésekkel kísérletileg is igazoltuk. Biszpiridin-, és biszdipeptid-származékok között sikerült az Alzheimer kórban alkalmazható potenciális fémkelátor típusú gyógyszermolekulákat találni, melyek képesek voltak a ?-amiloid oligomerizációját gátolni. Vizsgáltuk Al(III) komplexek hatását az alkalikus foszfatáz enzimre. Vizsgálataink arra utalnak, hogy a hordozó ligandumok képesek kiszorítani az aktív centrum fémionjait, míg az Al(III) képes helyettesíteni az egyik fémiont. II.Szerkezeti és funkcionális modellezés céljából vizsgáltuk a Cu,ZnSOD, NiSOD és endostatin N-terminális részletét, Zn-transzporter fehérjék fémkötő szekvenciáját,HRG fehérje His-gazdag régióját és az MMP13 enzim aktív centrumát modellező, illetve prolint és/vagy lizint tartalmazó peptidek fémkomplexeit. A modellkomplexek közül néhányat szilárd hordozón rögzítettünk. Nukleáz hatású modelljeink hatékonyaknak bizonyultak modell-szubsztrátok, DNS és RNS hasítása során. A specifikus mesterséges metalloenzimek vizsgálatának első lépéseként molekulafelismerési folyamatok és a lehetséges nukleáz domén mélyebb megismerésére törekedtünk. Fúziós fehérjék kölcsönhatását vizsgáltuk fémionokkal és DNS-sel. | I.Binding constants of VO(IV and V) to the serum proteins transferrin and albumin were determined and found that in transport of the different antidiabetic complexes in the blood transferrin is the primary transporter. This finding was confirmed by ex vivo HPLC-ICP-MS measurements made in real human samples. Chelators of bispyridyl and bis-dipeptide derivatives were synthetised against AD, which were able to inhibit oligomerization of ?-amyloids. The effect of various Al(III) complexes were studied on alkalaine phosphatase. It was assumed that the carrier ligands were able to displace the metal ions from the active center of the enzyme, while the metal ion was able to displace one of the metal ions in the active center. II.For structural and functional modelling we studied metal complexes of N-terminal fragments of a Cu,Zn-SOD, Ni-SOD and human endostatin, of the metal binding site of Zn-transporter, of the His-rich region of HRG, the acive centre of MMP13 proteins, as well as of proline and/or lysine containing peptides. Some model complexes were immobilized on a solid carrier. The models with nuclease activity proved to be efficient in cleavage of model-substrates, DNA and RNA. As a first step in the studies of specific artificial metalloenzymes we intended to deeply understand the molecular recognition processes and the properties of the possible nuclease domain. Fusion proteins have been expressed and their interaction with metal ions and DNA was studied.

Item Type: Monograph (Project Report)
Uncontrolled Keywords: Fizikai-Kémia és Szervetlen Kémia
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia > QD02 Physical chemistry / fizikai kémia
Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia > QD03 Inorganic chemistry / szervetlen kémia
Depositing User: Mr. Andras Holl
Date Deposited: 07 Sep 2010 14:30
Last Modified: 30 Nov 2010 11:47
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/2583

Actions (login required)

View Item View Item