REAL

„Rorty szótárfogalma – Heidegger-olvasata tükrében”.

Nyírő, Miklós (2010) „Rorty szótárfogalma – Heidegger-olvasata tükrében”. In: Filozófia a globalizáció árnyékában: Richard Rorty. A filozófia útjai (10). L'Harmattan, Budapest, pp. 139-153. ISBN 978-963-236-281-6

[img]
Preview
PDF
Nyiro-_Rorty_szotarfogalma-OT-E.pdf

Download (167Kb)

Abstract

„Rorty szótárfogalma – Heidegger-olvasata tükrében” című tanulmányomban arra mutatok rá, hogy Heidegger örökségének bizonyos – kiváltképp a nyelvre vonatkozó – elemei, miután Rorty – politikai célokat követve – de-ontologizáló újraleírásban részesíti azokat, döntő súllyal vannak jelen saját elgondolásaiban − számos központi fogalma kialakításánál éppúgy, mint a nyelvre vonatkozó nézeteiben. Rekonstrukcióm szerint Rorty alapvetően egységesnek tekinti Heidegger életművét, melynek vezérkérdését a következőben látja: a csakis kontextuálisan értelmezhető, saját gyakorlatával minden tekintetben azonos, alapvetően tervező módon („magát” lehetőségekre kivetve) létező emberi jelenvalólét végessége közepette miként lehetséges annak tulajdonképpenisége (mely kérdés Heidegger mindkét korszakában összefonódik a nyelv problémájával)? Rorty üdvözli a poszt-metafizikai historicitás elsőként Heidegger által megragadott gondolatát, ahogyan azt is, hogy a tulajdonképpeniség lehetőségét Heidegger kvázi-nominalista módon (nem pedig a nyelv valamiféle megtagadása formájában) vázolja. Kifogásolja ellenben, hogy e vázlatok nominalizmusa „nem teljes”: a nyelv mibenlétét olyasvalamihez (ti. a „tulajdonképpeni Önmagához”, illetve a „Léthez”) kötik, mely „nem csupán esetlegességek halmaza”. Politikai megfontolásokat szem előtt tartva – hogy kihangsúlyozza: az emberek csakis önmagukra vannak utalva (self-reliance) – Rorty „de-ontologizáló” újraleírásnak veti alá Heidegger fogalmait. Miként rámutatok, Rorty saját szótárának számos központi fogalma (köztük a„végső szótár”, „önteremtés”, „metafora”, vagy éppen az „ironikus” fogalmai) közvetlenül megfeleltethető egy „de-ontologizált Heidegger” koncepcióinak. Továbbá, a heideggeri nyelvfelfogás tanulságainak de-ontologizált változatai is egybeesnek Rorty nyelvfilozófiájának főbb elemeivel (pl. a nyelv mint mondatok, illetve mint szótár közti megkülönböztetés; a végső szótárak episztemológiai összemérhetetlenségének a gondolata; a szavak megszokott [szó szerinti], illetve szokatlan [metaforikus] értelmükben vett használata közti különbségtétel; ahogyan az eszmetörténet „evolucionista” képe is).

Item Type: Book Section
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > B1 Philosophy (General) / filozófia általában
Depositing User: dr. Miklós Nyírő
Date Deposited: 08 Nov 2012 05:38
Last Modified: 08 Nov 2012 07:27
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/3285

Actions (login required)

View Item View Item