REAL

A magyarországi evangélikusság nyelvi és etnikai viszonyai a 16-17. század fordulóján