REAL

Emléklapok a miskolci evangélikusság II. világháborút követő éveiből (1945-1964)