REAL

A szülői bánásmód összefüggése a konfliktuskezeléssel : nemi különbségek és nemi szerepek = Parental bonding and conflict management: Sex differences and sex roles

Meskó, Norbert and Láng, András and Ferenczhalmy, Réka and Miklós, Krisztina and Glöckner, Barbara (2013) A szülői bánásmód összefüggése a konfliktuskezeléssel : nemi különbségek és nemi szerepek = Parental bonding and conflict management: Sex differences and sex roles. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 14 (1). pp. 45-66. ISSN 1419-8126

[img]
Preview
Text
mental.14.2013.1.3.pdf

Download (270kB) | Preview

Abstract

Elméleti háttér: A konfliktuskezelés a pszichológia több területének érdeklődésére is számot tartó jelenség. A tudományos kutatásban főként az asszertivitással, illetve a kooperativitással jellemezhető viselkedési formákkal összefüggő egyéb tényezők hatását elemzik, míg az alkalmazott pszichológiában az említett viselkedések technikai kivitelezésére, tanulhatóságára fektetik a hangsúlyt. Számos vizsgálati eredmény számol be arról, hogy a biológiai nem, a nemi szerep és a kora gyermekkori élmények mind hatással lehetnek az egyén preferált konfliktuskezelési stratégiájára. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja annak feltárása volt, hogy a biológiai nem, a nemi szerep és a szülői bánásmód miként függ össze a preferált konfliktuskezelési stratégiával. Módszer: A nemi szerep mérésére a Bem-féle Nemi Szerep Kérdőívet, a korai kötődés mérésére a Neveltetésem Emlékei Kérdőívet, a konfliktuskezelési stratégiák mérésére pedig a Thomas—Kilmann-féle Konfliktuskezelési Kérdőívet vettük fel 125 egyetemistával (65 nő, 60 férfi). Eredmények: Eredményeink szerint (1) a preferált konfliktuskezelési stratégia nem függ a biológiai nemtől, azonban összefügg a nemi szereppel: a nőiesebb egyének kooperatívabbak, a férfiasabbak pedig asszertívebbek. (2) A korai szocializáció hatással van a nemi szerepek alakulására és a konfliktuskezelési stílusra is: a magasabb szülői visszautasításról beszámolók maszkulinabbak és asszertívebbek, míg a magasabb szülői érzelmi melegségről beszámolók femininebbek és kooperatívabbak. (3) Amikor a nemi szerepre kontrollált parciális korrelációt számítottunk a szülői bánásmód és a konfliktuskezelés között, a próba megmutatta, hogy a nemi szerep közvetít a két tényező között. Következtetések: Mivel korábbi vizsgálatokban a nemiszerep-identitás és a prenatális gonadális hormonok között összefüggést találtak, azt feltételezzük, hogy eredmé­nyeink is biopszichológiai perspektívából értelmezhetők. A tanulmányban két lehetséges modellt vázolunk fel, amely bemutatja, hogy a magasabb tesztoszteronszinttel összefüggő férfiasabb nemi szerepidentitás miként kapcsolódhat össze az asszertívebb konfliktuskezeléssel és az érzelmileg elutasítóbb, kevésbé meleg szülői bánásmóddal. | Theoretical background: Conflict management is an interdisciplinary topic of psychology. Scientific research mostly focuses on variables connected to assertive and cooperative behavior, while applied fields emphasize education and techniques of the above mentioned behaviors. Several studies report biological sex, sex roles and parental bonding to have an effect on individual differences in conflict management strategies. Aim of the study: Aim of the study was to reveal, how biological sex, sex roles and parental bonding effect preferred conflict management strategies. Method: We measured sex roles with the Bem Sex Role Inventory (BSRI), parental bonding with the Memories On Parenting Questionnaire (Egna Minnen Betraffande Uppfostran, EMBU), and conflict management strategies with the Thomas—Kilmann Instrument (TKI). Sample consisted of 125 university students (65 female, 60 male). Results: We found that (1) while dimensions of conflict management (i.e. assertiveness and cooperativeness) were independent of biological sex, more feminine individuals were more cooperative and more masculine individuals were more assertive. (2) Childhood socialization was associated with formation of sex roles and conflict management style as well: subjects reporting higher parental rejection were more masculine and more assertive, while individuals reporting higher parental emotional warmth were more feminine and more cooperative. (3) When calculating partial correlation coefficients between the dimensions of conflict management and parental bonding controlling for sex roles, the correlation disappeared. Discussion: Because previous studies showed correlation between sex role identity and prenatal gonadal hormones (as indicated by 2D:4D digit ratio), we explain our result from a bio-psychological perspective. In this article, we present two alternative models that account for the connection between masculine sex role induced by higher levels of testosterone, assertive conflict management and rejecting, cold parental caregiving.

Item Type: Article
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BF Psychology / lélektan
Depositing User: László Sallai-Tóth
Date Deposited: 03 Aug 2017 13:24
Last Modified: 03 Aug 2017 13:24
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/57931

Actions (login required)

Edit Item Edit Item