REAL

Változócsillagok az instabilitási sávban és az óriás ágon = Variable stars in the instability strip and on the giant branch

Szatmáry, Károly and Csák, Balázs and Derekas, Alíz and Fűrész, Gábor and Kiss L., László and Szabó, Gyula and Vinkó, József (2008) Változócsillagok az instabilitási sávban és az óriás ágon = Variable stars in the instability strip and on the giant branch. Project Report. OTKA.

[img]
Preview
PDF
42509_ZJ1.pdf

Download (288kB)

Abstract

Fő célunk pulzáló változócsillagok vizsgálata volt. Fotometriai és spektroszkópiai méréseket végeztünk hazai és külföldi műszerekkel, valamint felhasználtunk nemzetközi adatbázisokat. A delta Scuti és az RR Lyrae típusú csillagok esetében főleg a periódusváltozást elemeztük. A több rezgési módusban pulzáló beat-cefeidák kémiai összetételét, fémtartalmát határoztuk meg és a pulzáció és a fémtartalom közti összefüggést a pulzációs modellek tesztelésével. A félszabályos változócsillagok fénygörbéit a Fourier-analízis mellett idő-frekvencia módszerrel vizsgáltuk. Számos csillagnál kimutattuk, hogy a megfigyelt frekvenciaváltozás a pulzációs fázis sztochasztikus változásának eredménye, melyet a konvekció okoz. Több ezer vörös óriáscsillag periódus-fényesség relációjának eloszlását magyaráztuk meg, különös tekintettel az ellipszoidális változókra és a hosszú másodperiódust mutató csillagokra. Nyílt- és gömbhalmazokban sok változócsillagot fedeztünk fel. Csillagaik színképi elemzése alapján a halmazokra fémességet, kort, sebességeloszlást és dinamikai jellemzőket határoztunk meg. Kutatásaink kiterjedtek extragalaktikus szupernóvák, kettőscsillagok, kisbolygók vizsgálatára is, valamint exoholdak kimutatásának lehetőségeire. Kutatásaink széleskörű hazai és nemzetközi együttműködések keretében valósultak meg. A pályázat számával 35 folyóiratcikket és 18 konferencia anyagot publikáltunk, 150,459 impakt faktorral. Ezekre eddig 43 független hivatkozás történt. | The main aim of our research was to study pulsating variable stars. We have carried out photometric and spectroscopic measurements at Hungarian and foreign observatories. We have used international databases. In the case of delta Scuti- and RR Lyrae-stars, we have examined mainly their period variations. We have determined the iron abundances of beat-Cepheids and tested the theoretical models via the dependence of pulsation on metal abundance. The light curves of semiregular variable stars were studied with Fourier- and time-frequency methods. We have pointed out stochastic variation of the pulsational phase in many stars, which is caused by convective motions. We have investigated the explanations of the distribution of red giant stars on the period-luminosity diagram, with particular attention on ellipsoidal variables and stars with long secondary period. We have discovered many new variable stars in open- and globular clusters. From spectroscopic measurements we have determined metallicity, age, velocity distribution and dynamical properties of these clusters. We extended our research to the study of binary stars, minor planets, extragalactic supernovae and the possibilities of discovering exomoons. Our research has been carried out with broad national- and international collaborations. During the project we have published 35 papers in refereed journals and 18 conference proceedings. The impact factor is 150.459. We have received 43 independent citations.

Item Type: Monograph (Project Report)
Uncontrolled Keywords: Csillagászat
Subjects: Q Science / természettudomány > QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika
Depositing User: Mr. Andras Holl
Date Deposited: 08 May 2009 11:00
Last Modified: 30 Nov 2010 22:08
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/636

Actions (login required)

Edit Item Edit Item