REAL

A pozsonyi társaskáptalan kanonokai 1425-ben

C. Tóth, Norbert (2013) A pozsonyi társaskáptalan kanonokai 1425-ben. ACTA HISTORICA (SZEGED), 135. pp. 101-123. ISSN 0324-6965

[img] Text
C_Tóth_Pozsonyi társaskáptalan_1425.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (193kB) | Request a copy

Abstract

A pozsonyi társaskáptalan kanonokjai 1425-ben (Az egyházi archontológia készítésének módszertana és gyakorlata) A jelen tanulmány a pozsonyi Szent Márton társaskáptalan példáján keresztül szándékozik módszertani fogodzót adni az egyházi archontológiák készítésének gyakorlatához. A választás oka nem véletlen esett a pozsonyi testületre. Az 1421-ben kinevezett új prépost, Sóvári Sós László és a kanonokok között ugyanis 1422-től folyamatossá válták a viszályok, ennek következményeképpen a testület 1424-ben az esztergomi vikárius előtt pert kezdett prépostja ellen. A per 1425. január 20-án az esztergomi érsek által kinevezett bírák ítéletével, illetve Pálóci György érsek megerősítő oklevelével március 30-án lezárult. A per feldolgozása során szükségessé vált a viszályban érintett pozsonyi kanonokok azonosítása, prozopográfiai adattáruk összeállítása. Mivel ilyen adattár nem állt a rendelkezésre, ezért magunknak kellett azt elkészíteni. A munka során egyértelművé vált, ahhoz, hogy egyetlen évben kanonokságot viselt összes személy nevét megtudjuk (ez a pozsonyi káptalan esetében 14 főt jelentett), az adatgyűjtést ki kell terjeszteni a vonatkozó időpont elé és után. A jelen esetben az 1408 és 1437 közötti forrásokat vizsgáltam át. A kutatás révén sikerült az 1425-ben kanonokságot viselt 14 személy nevét beazonosítani és nem mellékesen sikerült elkészíteni a társaskáptalan kanonokjainak és hivatalviselőinek (custos, decanus) archontológiáját (lásd a tanulmány adattárában). A dolgozat készítése során szerzett, az azonosítást elősegítő néhány „törvényszerűség” leírása ugyanakkor elengedhetetlen a további kutatások elősegítésére. Először is: ha a káptalannak több azonos keresztnevű tagja van, akkor megfigyelhető, hogy azonos oklevél szövegén belül valamiképpen megkülönböztetik őket. Ugyanakkor abban az esetben, amikor több azonos nevű tagja van a káptalannak, de azok –– és ez fordul elő legtöbbször ––, külön-külön oklevelekben bukkan fel, akkor is majdnem mindig feltüntetik az azonosítást elősegítő mellék- vagy származásra utaló helynevet. Másrészt a teljes kanonoki testület egyetlen évi rekonstruálásához is a kitűzött céldátum előtti és utáni minimum tíz évet kell áttekinteni. Ennek oka könnyen magyarázható: a kanonok többsége, azaz a politikailag „inaktívak”, igen hosszú ideig, általában halálukig viselik javadalmukat, viszont nevük éppen ezért igen ritkán bukkan fel forrásainkban. Az adattár alapján kijelenthető, hogy Pozsonyban az átlagos kanonoki idő megközelíti a 15, de nem ritka, hogy valaki 30 évet is eltölt javadalmában. | Norbert C. Tóth Canons of the collegiate chapter of Bartislava (Pozsony) in 1425 (On the method and practice of compiling church archontology) The current paper wishes to provide a methodological mainstay to the practice of drawing up church archontologies with the example of the St. Martin collegiate chapter of Bratislava. The choice fell on this community not accidentally. The hostility between the canons and the new prevost appointed in 1421, László Sóvári Sós became continuous after 1422. As a result of this the body took legal action in 1424 before the vicar of Esztergom against its prelate. The trial concluded on the 20th of January, 1425 with the decision of the judges appointed by the archbishop of Esztergom and archbishop György Pálóci’s confirming charter dated on the 30th March. Dealing with the trial the identification of the canons involved in the discord, and the compilation of their prosopographic database became necessary. As such database was not available, the author himself had to compile it. During this work it became obvious, that for learning all canonicat-wearing people’s name in a given year (it means 14 people in the case of the chapter of Bratislava), the period of data collection had to be extended to the previous and following years. In this case the author has examined the sources from 1408 till 1437. Thus all 14 members of the chapter in 1425 could be identified and additionally the archontology of the canons and officials (such as custos, decanus) of the collegiate chapter was compiled (see the appendix). Sharing some “regularities” promoting identification understood during this work, however, is inevitable to support futher reserach. First of all: as there are more canons with the same first name who occur in the same charter, then they are noticeably distinguished in a way. The same is observable in most – and more frequent – cases when prebends with the same first name arise in different charters: a distinctive sidename or a name referring to the place of origin is indicated. Moreover, as driven from the current experience a full reconstruction of the body in a given year requires the examination of the sources dated at least ten years prior to and following the date aimed. The reason for this can be easily explained: the politically inactive majority of the canons usually enjoyed their benefice for an extensive period, mostly until their death, nevertheless their names are mentioned in the sources infrequently. Relying on the database we could demonstrate, that in Bratislava the average time spent by one in the same benefice is approximately 15 years, though spendig 30 years was also common.

Item Type: Article
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BL Religion / vallás
C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CD Diplomatics. Archives. Seals / oklevéltan, levéltárak, pecséttan > CD922 Diplomatics / oklevéltan
SWORD Depositor: MTMT SWORD
Depositing User: MTMT SWORD
Date Deposited: 21 Jan 2014 10:23
Last Modified: 21 Jan 2014 10:24
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/9022

Actions (login required)

Edit Item Edit Item