REAL

Items where Subject is "K Law / jog > K Law (General) / jogtudomány általában"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 681.

Article

Badó, Attila (2015) Jogismeret a közoktatásban. ISKOLAKULTÚRA, 25 (7-8). pp. 94-101. ISSN 1215-5233

Bató, Szilvia (2014) A dolus indirectus az 1848 előtti magyar büntetőjog-tudományban. FORUM: Acta Juridica et Politica, 4 (1). pp. 5-31.

Bató, Szilvia and Siket, Judit (2013) Az új közigazgatási szervezet és a kulturális örökségi elemek védelme. DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 7 (1). pp. 1-27. ISSN 1789-0446

Bencze, Mátyás (2014) Gyűlölet-bűncselekmények és „ítélkezési populizmus". FUNDAMENTUM, 18 (1-2). pp. 129-139. ISSN 1417-2844

Bencze, Mátyás and Drótos, Richárd (2015) A társadalmi tekintély szerepe az ítélkezésben – tradicionális keresztény egyházak jogai és érdekei a magyar bíróságok előtt. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (3). pp. 3-28. ISSN 0002-564X

Boda, Zsolt and Medve-Bálint, Gergő (2015) Procedural fairness and the legitimacy of laws in Hungary: an empirical analysis. SOCIOLOGIJA, 57 (4). pp. 662-683. ISSN 0038-0318

Bodzási, Balázs (2012) A 20. századi gazdasági válságok hatása zálogjogunk fejlődésére. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 53 (4). pp. 453-496. ISSN 0002-564X

Bodzási, Balázs (2014) Alzálogjog a régi és a mai magyar magánjogban. CSŐD FELSZÁMOLÁS VÁLSÁG, 4 (3-4.). pp. 39-47. ISSN 2062-7432

Bodzási, Balázs (2013) Az európai jog hatása a tagállamok polgári jogi fejlődésére, különös tekintettel az Európai Bíróság egy újabb ítéletére. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 68 (9). pp. 426-435. ISSN 0021-7166

Bodzási, Balázs (2012) Az álképviselet szabályozása a hatályos és az új Polgári Törvénykönyvben. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 67 (10). pp. 398-408. ISSN 0021-7166

Bodzási, Balázs (2015) Feltételes vagy jövőbeli követelések zálogjoggal való biztosítása. MAGYAR JOG, 62 (10). pp. 549-556. ISSN 0025-0147

Bodzási, Balázs (2016) Nem-járulékos jelzálogjogi alakzat a régi magyar magánjogban: a telekadósság. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 8 (1). pp. 3-19. ISSN 2060-4580

Bodzási, Balázs (2015) A Ptk. hatálybalépése után felmerült gazdasági igények hatása. Fontes Iuris – az Igazságügyi Minisztérium szakmai folyóirata, 1 (3-4). pp. 57-65. ISSN 2416-2159

Bodzási, Balázs (2015) Tulajdonosi zálogjog a magyar és a német polgári jogban. CSŐD FELSZÁMOLÁS VÁLSÁG, 5 (2-3). pp. 9-27. ISSN 2062-7432

Bodzási, Balázs (2012) Zálogjog a dualizmus időszakában. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 53 (2-3.). pp. 293-378. ISSN 0002-564X

Bodzási, Balázs (2013) Zálogjog a feudális magyar jogban. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 5 (1). pp. 143-158. ISSN 2060-4580

Bodzási, Balázs (2013) A gazdasági társaságok tagjainak felelőssége az új Ptk. alapján. CSŐD FELSZÁMOLÁS VÁLSÁG, 3 (3-4). pp. 56-64. ISSN 2062-7432

Bodzási, Balázs (2014) A különvált zálogjog az új Ptk.-ban. CSŐD FELSZÁMOLÁS VÁLSÁG, 4 (1-2.). pp. 37-46. ISSN 2062-7432

Bodzási, Balázs (2014) A pénzügyi szolgáltatások harmonizálása az Európai Unióban és ennek hatása a tagállamok polgári jogi szabályozására. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 6 (3). 65‒78. ISSN 2060-4580

Bodzási, Balázs (2013) A zálogjog érvényesítésére vonatkozó szabályok az új Ptk.-ban. CSŐD FELSZÁMOLÁS VÁLSÁG, 3 (2). pp. 21-28. ISSN 2062-7432

Bodzási, Balázs (2012) A zálogjogi szabályozás gazdasági és jogpolitikai háttere. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 4 (3). pp. 71-85. ISSN 2060-4580

Bodzási, Balázs (2012) A zálogjogosultak helyzete a felszámolási eljárásban. CSŐD FELSZÁMOLÁS VÁLSÁG, 2 (4). pp. 14-19. ISSN 2062-7432

Bogdándi, Zsolt (2015) A fejedelemség kori törvénykezési szakaszokról (1556-1600). ERDÉLYI MÚZEUM, 77 (1). pp. 64-83. ISSN 1453-0961

Bordás, Péter (2015) Határtalan hatások a pénzügyi decentralizációban: A forrásszabályozási rendszer értékelése a településkategóriák alapján. Miskolci Jogi Szemle, 10 (1). pp. 129-147. ISSN 1788-0386

Bordás, Péter (2014) Jelenségek – voltak, vannak, lesznek. KÖZJOGI SZEMLE, 7. (2.). pp. 71-73. ISSN 1789-6991

Bordás, Péter (2015) A települési adó rendszertani és gyakorlati kérdései. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 3 (3). pp. 4-12. ISSN 2063-9058

Boronkay, János (2015) Fuglinszky Ádám: Kártérítési jog. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (3). pp. 96-102. ISSN 0002-564X

Bozó, Csaba and Kárpáti, Zsolt (2015) A szagmaradványok büntetőeljárásban történő felhasználásának jelenkori aspektusai és aktuális lehetőségei. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 63 (3). pp. 43-64. ISSN 2062-9494

Burdzik, Tomasz (2013) Socjalizacja prawna — nastawienia wobec prawa a jego skuteczność. Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna, 14. pp. 156-168. ISSN 2299-7725

Bányai, Orsolya and Fodor, László (2014) Energy efficiency obligation schemes in the energy efficiency directive – an environmental assessment. Environmental Engineering and Management Journal, 2014 (nov.). ISSN 1582-9596

Bátoriné Halász, Éva (2015) "Ratione prioritatis termini". Egy középkori jogi kifejezésről. ACTA HISTORICA (SZEGED), CXXXVI. pp. 81-93. ISSN 0324-6965

Bónis, Péter (2013) Gondolatok a Magyar Tudományos Akadémián a Tripartitumról megrendezett konferencia kapcsán. Jogtörténeti Szemle, 15 (3-4). pp. 99-103.

Bónis, Péter (2014) Négy jogtörténeti konferencia margójára. JOGELMÉLETI SZEMLE, 14 (4). pp. 144-146. ISSN 1588-080X

Bónis, Péter (2014) Some Remarks on the Sources of an Anglo-Norman Summa attributed to magister Honorius. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 82. pp. 60-74.

Bónis, Péter (2014) The Tripartitum and the European ius commune, with special regard to the commentators. For the quincentenary of a Hungarian law-book. Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, 36 (3-4). pp. 197-211.

Bónis, Péter (2015) A joghatás hibái miatti érvénytelenség az európai ius commune rendszerében. Jogtörténeti Szemle , 15 (1-2). pp. 1-7.

Bónis, Péter (2014) A kötbér története a jogi kódexektől a hatályos jogig. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, 32. pp. 39-64.

Bónis, Péter (2014) The self-defense in the Tripartitum and the European ius commune. Journal of European History of Law, 5 (2). pp. 80-90.

C. Tóth, Norbert (2015) Dorogházi László ítélőmester pályaképe. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS. ACTA HISTORICA, 138. pp. 95-108. ISSN 0324-6523

C. Tóth, Norbert (2012) Problematika vzťahu medzi župami a hodnovernými miestami v Uhorsku v 14. a 15. storočí. Kultúrne dejiny, 3 (1). pp. 36-51. ISSN 1338-2209

C. Tóth, Norbert (2015) Účasť cirkvi na obrane Uhorska : Realizácia zákonného článku 63/1397 na príklade Bratislavskej kapituly. Kultúrne dejiny, 6 (1). pp. 6-27. ISSN 1338-2209

Chronowski, Nóra (2013) ФОРМУВАННЯ ЄДИ НОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТАНДАРТУ ПРАВ ЛЮДИ НИ: ПРИЄДНАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИ НИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД. Європейське Право (1-2). pp. 14-27. ISSN 17734-6584Р

Chronowski, Nóra (2015) Alaptörvény és etnicitás – avagy az alkotmányozás viharaiban részekre szakadt nemzetünk. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (1). pp. 3-18. ISSN 0002-564X

Chronowski, Nóra (2014) Alkotmányjogi panasz és alkotmányvédelem. Fundamentum : az emberi jogok folyóirata (1-2). pp. 91-95. ISSN 1417-2844

Chronowski, Nóra (2015) Alkotmányossági válság az európai alkotmányos térségben. KÖZJOGI SZEMLE, 8 (4). pp. 67-70. ISSN 1789-6991

Chronowski, Nóra (2014) Az alkotmánybíráskodás sarkalatos átalakítása. MTA Law Working Papers (8). pp. 1-16. ISSN 2064-4515

Chronowski, Nóra (2012) Az alkotmányozás a globális alkotmányosság kontextusában. JURA, 18 (2). pp. 51-59. ISSN 1218-00793

Chronowski, Nóra (2014) Az első átfogó kézikönyv a nemzetközi jog hatásairól Magyarországon. KÖZJOGI SZEMLE, 7 (4). pp. 66-69. ISSN 1789-6991

Chronowski, Nóra (2014) Enhancing the scope of the Charter of Fundamental Rights? JURA, 20 (1). pp. 13-21. ISSN 1218-00793

Chronowski, Nóra (2014) Mikor megfelelő az ügyintézés? Uniós és magyar alapjogvédelmi megfontolások. Magyar Jog (3). pp. 1-13. ISSN 0025-0147

Chronowski, Nóra (2013) „Úton a globális alkotmányosság felé?” Halmai Gábor: Alkotmányjog – emberi jogok – globalizáció. Az alkotmányos eszmék migrációja. Budapesti Könyvszemle (3). pp. 209-214. ISSN 1588-0222 (online), 0865-4247 (print)

Chronowski, Nóra (2013) Üzlet és emberi jogok – nemzetközi törekvések és alkotmányjogi korlátok. JURA, 19 (2). pp. 7-16. ISSN 1218-00793

Chronowski, Nóra and Csatlós, Erzsébet (2014) Judicial Dialogue or National Monologue? The International Law and Hungarian Courts. ELTE Law Journal, 2013 (1). pp. 7-28. ISSN 2064-4965

Chronowski, Nóra and Csatlós, Erzsébet (2013) Judicial Dialogue or National Monologue? The International Law and Hungarian Courts. ELTE Law Journal (1). pp. 7-28. ISSN 20644965

Cieger, András (2015) Állam és állampolgár viszonya a dualizmus kori Magyarországon. KÖZJOGI SZEMLE, 8 (3). pp. 30-34. ISSN 1789-6991

Csernicskó, István (2011) Державна мовна політика України на Закарпатті за роки незалежності. REHIONALISTYKA: INFORMACIJNO-ANALITYCHNYJ ZHURNAL, 2. pp. 80-82.

Csernicskó, István (2000) Jogok és jogtalanságok. A kisebbségek anyanyelvi oktatásához való jog a nemzetközi és az ukrajnai kisebbségvédelmi dokumentumokban. UNGBEREG, 2. pp. 114-118. ISSN 1419-3086

Csernicskó, István (2012) Lingvikóka. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU.

Csernicskó, István (2012) Új nyelvtörvény Ukrajnában. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU, 2012.

Csernicskó, István (2009) A nyelvi jogi szabályozást meghatározó tényezők Ukrajnában. MAGYAR TUDOMÁNY, 11. pp. 1297-1303. ISSN 0025-0325

Csernicskó, István (2011) A nyelvpolitika és a kisebbségi nyelvi jogok Ukrajnában 1991 és 2011 között. EU WORKING PAPERS, XV (1). pp. 85-104. ISSN 1418-6241

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2015) Nyelvpolitika Ukrajnában, 2015. március. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 145-156. ISSN 0025-0236

Csernicskó, István and Tóth, Enikő (2015) Az ukrán nyelvtörvény gyakorlati alkalmazásának egy területe: az ügyintézés nyelve a helyi önkormányzatokban. KISEBBSÉGKUTATÁS, 24 (3). pp. 7-24. ISSN 1215-2684

Csugány, Julianna (2013) Az intézmények szerepe a technológiai haladás gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának érvényesülésében. E-CONOM, 2 (2). pp. 1-11. ISSN 2063-644X

Csöndes, Mónika (2014) A szerződésszegési jog előreláthatósági korlátjának joggazdaságtani modellje és annak jogi kritikája. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 55 (1). pp. 3-35. ISSN 0002-564X

Deák, Dániel (2015) Adójogi globalizmus. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (3). pp. 29-54. ISSN 0002-564X

Dinók, Henriett Éva (2014) A gyűlölet-bűncselekmények szabályozásának általános kérdései – a kiemelt büntetőjogi figyelem mellett és ellen szóló érvek. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 55 (4). pp. 26-50. ISSN 0002-564X

Dobos, Balázs (2015) A szakpolitikai célok meghatározásának problémája a magyarországi kisebbségpolitikában. MTA LAW WORKING PAPERS, 2 (10). pp. 2-12. ISSN 2064-4515

Drinóczi, Tímea (2015) Alkotmányos párbeszéd és hatalommegosztás. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (1). pp. 19-43. ISSN 0002-564X

Fedinec, Csilla (2011) Állampolgársági határok Ukrajnában. LIMES - TUDOMÁNYOS SZEMLE, 24 (3). pp. 43-54. ISSN 0238-9266

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2012) Nyelvtörvény Saga Ukrajnában : A lezáratlan 2012-es fejezet | The Saga of Language Law in Ukraine: the Unaccomplished : Chapter of the Year 2012. KISEBBSÉGKUTATÁS, 21 (3). pp. 568-609. ISSN 1215-2684

Fekete, Balázs (2015) Mathias Siems: Comparative Law. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (2). pp. 91-97. ISSN 0002-564X

Fekete, Balázs (2014) Raising Points of Law on the Court's Own Motion? MAASTRICHT JOURNAL OF EUROPEAN AND COMPARATIVE LAW, 21 (4). pp. 652-675. ISSN 1023-263X

Fekete, Balázs (2013) The Revival of Comparative Law in a Socialist Country: The Impact of Imre Szabó and Gyula Eörsi on the Development of Hungarian Comparative Law. REVIEW OF CENTRAL AND EAST EUROPEAN LAW , 38 (1). pp. 37-52. ISSN 0925-9880

Fekete, Balázs and Gajduschek, György (2015) Changes in the Knowledge about Law in Hungary in the Past Half Century. SOCIOLOGIJA, 58 (4). pp. 620-636. ISSN 0038-0318

Fekete, Balázs and Hörcher, Ferenc (2015) Péter László Közép-Európáról: tanulhat-e a jogtudomány egy történésztől? KÖZJOGI SZEMLE, 8 (4). pp. 18-22. ISSN 1789-6991

Fekete, Balázs and Hörcher, Ferenc (2015) Péter László öröksége: eszmetörténti szemlélet az állam és a politika kutatásában. KÖZJOGI SZEMLE, 8 (4). pp. 9-12. ISSN 1789-6991

Fodor, László (2015) Kommunális környezetvédelem német szemmel. Pro Futuro, 5 (2). ISSN 2063-1987 (In Press)

Fodor, László and Bányai, Orsolya (2014) Some environmental law questions related to the extension of Paks nuclear power plant. ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, 2014 (nov.). pp. 2757-2763. ISSN 1582-9596

Gajduschek, György (2013) Civil Service in CEE Countries: Where Institutions do not Work?: A Subjective Account on and Interpretation of Session 4 of TED5. NISPACEE JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION AND POLICY, 5 (2). pp. 161-168. ISSN 1337-9038

Gajduschek, György (2015) Measuring Cross-Sectorial Law Enforcement Capacity of Regulatory Agencies in Hungary. TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, 11 (44). pp. 108-125. ISSN 1842-2845

Gajduschek, György and Fekete, Balázs (2014) The changing of knowledge about law in the past almost half century. Comparative analysis based on Kálmán Kulcsár’s empirical research conducted in 1965. Sociologija. ISSN 0038-0318

Gajduschek, György and Fekete, Balázs (2014) A jogismeretet befolyásoló társadalmi tényezők elemzése. Pro Futuro. ISSN 2063-1987

Gajduschek, György and Fekete, Balázs (2015) A jogismeretet befolyásoló társadalmi tényezők elemzése. PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA, 5 (2). pp. 71-95. ISSN 2063-1987

Gajduschek, György and Fekete, Balázs (2015) A magyar lakosság jogismerete az elmúlt fél évszázadban és ma. PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA, 5 (1). pp. 11-28. ISSN 2063-1987

Ganczer, Mónika (2014) Az Alkotmánybíróság határozata a nemzeti vagyon védelméről és a beruházásvédelemről. A nemzeti vagyon körében a választott bíráskodás kizárásának alkotmányossága. Jogesetek Magyarázata (JeMa). ISSN 2061-4837

Ganczer, Mónika (2013) Az optáláshoz való jog a nemzetközi jogban. Állam és Jogtudomány (3-4). ISSN 0002-564X

Ganczer, Mónika (2014) Sarkalatos átalakulások : az állampolgársági jog átalakulása. MTA LAW WORKING PAPERS, & (63). pp. 1-16. ISSN 2064-4515

Glavanits, Judit (2015) Csiga a sörben, avagy egy joghallgatói attitűd-kutatás tapasztalatai a mediációs eljárásban. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 2015 (2). pp. 107-127. ISSN 2060-4580

Glavanits, Judit (2014) Joghallgatói attitűd-kutatás a győri Széchenyi István Egyetemen. JOGELMÉLETI SZEMLE, 2014 (4). pp. 20-29. ISSN 1588-080X

Glavanits, Judit (2015) Legal tools supporting the household debt financing in Hungary. Studia Juridica et Politica Jaurinensis, 2. pp. 1-14. ISSN 2064-5902

Gárdos Orosz, Fruzsina (2015) Preliminary Reference and the Hungarian Constitutional Court: A Context of Non-Reference. GERMAN LAW JOURNAL , 16 (6). pp. 1569-1590. ISSN 2071-8322

Gárdos Orosz, Fruzsina (2014) Péter Cserne – Miklós Könczöl – Marta Soniewicka (szerk.): The Rule of Law and the Challenges to Jurisprudence. Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook (Frankfurt am Main: PL Academic Research - Peter Lang 2014) 148. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 55 (1). pp. 122-127. ISSN 0002-564X

Gárdos Orosz, Fruzsina and Pap, András László (2014) Gondolatok a gyűlöletbeszéd polgári jogi szabályozásának jogi és jogpolitikai környezetéről. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 55 (2). pp. 3-26. ISSN 0002-564X

Halász, Iván (2015) The Institutional Framework and Methods of the Implementation of Soviet Legal Ideas in the Czechoslovakia and Hungary during Stalinism. JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW, 6 (2). pp. 29-37. ISSN 2042-6402

Halász, Iván (2015) Julia V. Zaparij (szerk.): Konsztytucionalizm v szovremennoj mirovoj i rosszijszkoj isztoriji. Vtorije jelcinszkije cstyenyija (Jekatyerinburg: Uralszkij fegyeralnij unyiverszityet – Fond Jelcina 2014) 161. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (3). pp. 102-106. ISSN 0002-564X

Hoffman, István (2013) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó főbb szabályozási modellek vázlata. KODIFIKÁCIÓ ÉS KÖZIGAZGATÁS, 2 (1). pp. 52-60.

Hoffman, István (2011) Az önként átvállalt (alternatív) feladatok szerepe a magyar önkormányzati rendszerben. KÖZJOGI SZEMLE, 4. (2.). pp. 37-44. ISSN 1789-6991

Hoffman, István (2013) Main trends of the changes of the legal regulation on municipal organizations in the last decades. ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO IURIDICA, 54. pp. 277-306. ISSN 0524-899X

Hoffman, István (2012) Modellváltás a megyei önkormányzatok feladat- és hatásköreinek meghatározásában: generálklauzula helyett enumeráció? KÖZJOGI SZEMLE, 5 (2). pp. 26-34. ISSN 1789-6991

Hoffman, István (2011) Modellváltás előtt a magyar települési önkormányzatok igazgatási szervezetrendszerének vezetésében – nemzetközi kitekintéssel. KÖZJOGI SZEMLE, 4 (4). pp. 12-21. ISSN 1789-6991

Hoffman, István (2015) National interest and European law in the legislation and juridical practice on health care services - in the light of the reforms of the Hungarian health care system. INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW, 13 (1). pp. 135-158. ISSN 2335-3414

Hoffman, István (2013) A területi szociális közszolgáltatások igazgatása - nemzetközi kitekintéssel, a közelmúlt és a jelen magyar szabályozásának tükrében. ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT, 24 (4). pp. 51-72. ISSN 0865-0810

Hollán, Miklós (2015) Az önkéntes segítők által elkövetett vesztegetés. MTA LAW WORKING PAPERS, 2015 (8). p. 1. ISSN 2064-4515

Hollán, Miklós (2015) A Legfelsőbb Bíróság döntése az Agrobank ügyben. Az előny jogtalanságáról államilag támogatott hitelezéssel kapcsolatos vesztegetés esetén. JEMA (2). pp. 41-48. ISSN ISSN 2061-4837

Hollán, Miklós (2014) A gazdálkodó szervezettel kapcsolatos passzív vesztegetés az új büntető kódexben. MAGYAR JOG, 61 (2). pp. 108-120. ISSN 0025-0147

Hollán, Miklós (2014) A hatósági eljárással kapcsolatos vesztegetés az új büntető kódexben. MISKOLCI JOGI SZEMLE, IX. (1). pp. 33-47. ISSN 1788-0386

Hollán, Miklós (2015) A hitelezéssel kapcsolatos csalás megjelenése kodifikált büntetőjogunkban. Acta Jur. et. Pol. Szeged . (Submitted)

Hollán, Miklós (2015) A korrupció elleni büntetőjogi szabályozás legújabb módosításáról. Iustum, Aequum, Salutare, 51 (4). pp. 35-48. ISSN 1787-3223

Hollán, Miklós (2015) A korrupciós bűncselekmények szabályozási újdonságai – egy törvényjavaslat margójára. MTA LAW WORKING PAPERS, 2015 (16). pp. 1-8. ISSN 2064-4515

Horváth, Attila (2003) 75 éves Zlinszky János professzor : (Iustum, aequum, salutare). JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 5 (1). pp. 50-51. ISSN 0237-7284

Horváth, Attila (2015) Az egyesületalapító Széchenyi. SZÉCHENYI FÓRUM, 1. pp. 1-9.

Horváth, Attila (2004) Az első magyar kereskedelmi társaságokról szóló törvény. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 6 (4). pp. 7-15. ISSN 0237-7284

Horváth, Attila (1990) Der Szekler Wird es Bereuen : (György Bözödi: Székely bánja). JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 3 (3). pp. 165-168. ISSN 0237-7284

Horváth, Attila (1986) Eckhart Ferenc. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 1 (1). pp. 92-94. ISSN 0237-7284

Horváth, Attila (1987) Hexen in Ungarn : (Hexenprozesse in Ungarn 1529-1768 / veröffentlicht durch Ferenc Schram. -Budapest : Akadémiai Kiadó, 1970 (B. I-II.), 1982 (B. III.)). JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 2 (2). pp. 134-135. ISSN 0237-7284

Horváth, Attila (2008) Koncepciós per az első független felelős magyar kormány miniszterelnöke ellen. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 10 (1). pp. 12-21. ISSN 0237-7284

Horváth, Attila (2003) Széchenyi István részvénytársaság-alapításai. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, [5 (2). pp. 19-40. ISSN 0237-7284

Horváth, Attila (2007) A gyülekezési jog elméletének és gyakorlatának története Magyarországon 1989-ig. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 9 (1). pp. 4-15. ISSN 0237-7284

Horváth, Attila (2007) A hatalom ünnepe - az ünnep hatalma. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 9 (Klsz). pp. 42-49. ISSN 0237-7284

Horváth, Attila (2008) A szovjet család- és házassági jog. Iustum, Aequum, Salutare, 4 (3). pp. 55-64. ISSN 1787-3223

Horváth, Attila (1992) A tőzsdebíróság intézményének megszervezése Magyarországon. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 4 (5). pp. 29-39. ISSN 0237-7284

Horváth, Attila (2011) A vallásszabadság és az egyházjog története Magyarországon az államalapítástól a II. világháborúig. HÉT HÁRS, 10 (3-4). pp. 12-20.

Horváth, László (2015) A társasági tőke védelmének büntetőjogi eszköze: a saját tőke csorbításának bűntette. BÜNTETŐJOGI SZEMLE, 2015 (1-2). pp. 50-54. ISSN 2063-8183

Horváthy, Balázs (2015) Az Európai Unió Oroszországi Föderációval szemben bevezetett gazdasági szankciói és a Kereskedelmi Világszervezet joga. KÜLGAZDASÁG JOGI MELLÉKLETE, 59 (11-12). pp. 164-177.

Horváthy, Balázs (2013) Az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény környezetvédelmi összefüggései. KÜLGAZDASÁG, 2013 (7-8.). pp. 79-90. ISSN 0324-4202

Horváthy, Balázs (2014) Az állatjóléti célú kereskedelmi korlátok újraértelmezése a WTO gyakorlatában. KÜLGAZDASÁG JOGI MELLÉKLETE, 58 (11-12). pp. 101-118.

Horváthy, Balázs (2012) Fiona Macmillan: WTO and the Environment. KÜLGAZDASÁG, 2012 (5-6.). pp. 51-56. ISSN 0324-4202

Horváthy, Balázs (2013) Környezetvédelmi szempontok integrálása a WTO szabályozásába. Állam- és Jogtudomány, 54 (3-4). pp. 81-117. ISSN 0002-564X

Horváthy, Balázs (2012) Sustainable Development and Common Commercial Policy. ACTA JURIDICA HUNGARICA : HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES, 2012 (4). pp. 334-344. ISSN 1216-2574

Horváthy, Balázs (2014) The concept of ‘Union interest’ in EU external trade law. ACTA JURIDICA HUNGARICA: HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES, 55 (3). pp. 261-276. ISSN 1216-2574

Horváthy, Balázs (2014) A közös kereskedelempolitika alapelvei és célkitűzései az integrált uniós külkapcsolatrendszer tükrében. IUSTUM AEQUUM SALUTARE, 10 (1). pp. 51-69. ISSN 1787-3223

Hörcher, Ferenc and Fekete, Balázs (2015) Péter László öröksége: a történeti alkotmány rekonstrukciója. KÖZJOGI SZEMLE, 8 (3). pp. 11-13. ISSN 1789-6991

Imre, Attila (2014) Jogi szakszövegek és terminológiai adatbázisok. HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK), 2014 (4). pp. 13-23. ISSN 0350-2430

Imre, Attila and Barabás, Blanka (2015) Legalese term base. STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR. PHILOLOGIA, 18. pp. 68-73. ISSN 1582-9960

Jakab, András (2013) Judicial Reasoning in Constitutional Courts: A European Perspective. GERMAN LAW JOURNAL , 14 (8). pp. 1215-1278. ISSN 2071-8322

Jakab, András (2014) Tania Groppi – Marie-Claire Ponthoreau (eds): The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges, Hart Publishing 2013, pp. 431. ACTA JURIDICA HUNGARICA: HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES, 55 (3). pp. 296-298. ISSN 1216-2574

Jakab, András and Sonnevend, Pál (2014) Continuidad con carencias: la nueva Ley Fundamental de Hungría. TEORIA Y REALIDAD CONSTITUCIONAL, 33. pp. 379-398. ISSN 1139-5583

Jakab, András and Sonnevend, Pál (2014) A reklámadó és az európai jog. PÁZMÁNY LAW WORKING PAPERS, 2014 (14). ISSN 2062-9648

Jakab, András and Szilágyi, Emese (2014) Sarkalatos törvények a magyar jogrendben. ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, VI (9). pp. 96-102. ISSN 2060-4599

Jiang, Luo-Luo and Perc, Matjaž and Szolnoki, Attila (2013) If Cooperation Is Likely Punish Mildly: Insights from Economic Experiments Based on the Snowdrift Game. PLOS ONE, 8 (5). pp. 1-7. ISSN 1932-6203

Kecskés, András (2015) "Say on pay" - Részvényesi szavazás a vállalati vezetők javadalmazásáról az Egyesült Államokban. JURA. ISSN 1218-00793

Kecskés, András (2014) Schemes of Executive Remuneration and its Regulation at the Level of Recommendations. Zbornik Radova Pravnog fakulteta u Splitu.

Kecskés, András and Cseh, Balázs (2015) Elsöpörte-e az alpesi főn a vállalati vezetők javadalmazásának korábbi kereteit Svájcban? JURA. ISSN 1218-00793

Kecskés, András and Halász, Vendel (2014) Performance based Compensation – A Practical Guidance on Remuneration of Corporate Executives. Studia Prawno Ekonomiczne (XCII).

Kecskés, András and Visegrády, Antal and Halász, Vendel (2014) A review on La Porta's ouvre. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (100).

Kecskés, Gábor (2015) Bányai Orsolya: Energiajog az ökológiai fenntarthatóság szolgálatában. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (4). pp. 94-99. ISSN 0002-564X

Kecskés, Gábor (2014) Fodor László: Környezetjog (Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó 2014) 317. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, LV (3). pp. 90-94. ISSN 0002-564X

Kecskés, Gábor (2015) A Nemzetközi Bíróság ítélkezési gyakorlata a környezeti tárgyú ügyekben. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (3). pp. 55-79. ISSN 0002-564X

Kecskés, Gábor (2014) Recenzió: Gyula Bándi – Marcel Szabó – Ákos Szalai: Sustainability, Law and Public Choice Groningen, Europa Law Publishing, 2014. 205. IUSTUM AEQUUM SALUTARE, 10 (3). pp. 207-212. ISSN 1787-3223

Kelemen, Miklós (2015) Peres Zsuzsanna: A családi hitbizományok megjelenése Magyarországon. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (3). pp. 107-114. ISSN 0002-564X

Kevevári, István (2014) Ződi Zsolt: Jogi adatbázisok és jogi forráskutatás. Gépek a jogban (Budapest: Gondolat 2012) 224. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, LV (1). pp. 127-130. ISSN 0002-564X

Kirs, Eszter (2005) Bridge between the Period of Violence and the Peaceful Living Together. Thoughts on the Reconciliation Process in South Africa. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 2 (3). pp. 40-51. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2007) Contours of the mandate of truth commissions. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 4 (1). pp. 107-112. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2008) Cross road of criminal justice and reconciliation in post-conflict societies. MISCELLANEA IURIS GENTIUM, 2007 (10-11). n.a. ISSN 0867-6062

Kirs, Eszter (2006) How Does International Law Protect the Children of a Revolution or a War? MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 3 (3). pp. 56-63. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2008) Introduction and critical remarks regarding the Gacaca system in Rwanda. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 5 (1). pp. 50-56. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2005) Justice or Just Transition? Thoughts on the South African Reconciliation Process. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 2 (1). pp. 120-125. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2008) A Nemzetközi Büntetőbíróság helye az átmeneti igazságszolgáltatásban, különös tekintettel az észak-ugandai eseményekre. KÖZJOGI SZEMLE, 1 (3). pp. 50-58. ISSN 1789-6991

Kirs, Eszter (2009) A Nemzetközi Büntetőbíróság és a tényfeltáró és békéltető bizottságok kapcsolata egy összetett átmeneti igazságszolgáltatási rendszerben. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA, 27 (2). pp. 331-344. ISSN 0866-6032

Kirs, Eszter (2006) Problems related to the Establishment and Relation of the Special Court and the Truth and Reconciliation Commission for Sierra Leone. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 3 (2). pp. 41-50. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2006) Save the Children of War! Thoughts on Child Recruitment. ACTA SOCIETATIS MARTENSIS, 2. pp. 93-107. ISSN 1736-3918

Kirs, Eszter (2006) A legitimitás és elismertség problémakörei a volt jugoszláv területeken elkövetett emberiség elleni bűntetteket vizsgáló törvényszék esetében. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA, 24. pp. 239-252. ISSN 0866-6032

Kiss, György (1990) Die Bedeutung privatautonomer Gestaltung bei der Neuordnung der ungarischen Arbeitsrechtsstruktur. Zeitschrift für Arbeitsrecht, 21. (4 Okt.). pp. 631-659. ISSN 0342-328X

Kiss, György (2011) EU Grundfreiheiten und nationale Grundrechte im Spiegel der Freizügigkeit. Pécsi Munkajogi Közlemények, IV. (1). pp. 23-40. ISSN 1987-7637

Kiss, György (2014) Foglalkoztatás gazdasági válság idején - a munkajogban rejlő lehetőségek a munkajogviszony tartalmának alakítására (jogdogmatikai alapok és jogpolitikai indokok). ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 2014 (1). pp. 36-76. ISSN 0002-564X

Kiss, György (2014) Foglalkoztatás gazdasági válság idején - a munkajogviszonyban rejlő lehetőségek a munkajogviszony tartalmának alakítására (Jogdogmatikai alapok és jogpolitikai indokok). Állam- és Jogtudomány, 55 (1). pp. 36-76. ISSN 0002-564X

Kiss, György (2015) Opportunities and limits of application principles and Civil Code rules in Hungarian labour law Crisis management with means of civil law. EUROPEAN LABOUR LAW NETWORK - WORKING PAPER SERIES, 2015 (4). pp. 1-25. ISSN ISSN 2197-1102

Kiss, György (1997) Wesen der Tarifautonomie und Auslegungsprobleme im ungarischen Arbeitsrecht. Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht, 1997 (2.). pp. 93-100. ISSN 0930-861X

Kiss, György (2013) A munkavállalóhoz hasonló jogállású személy problematikája az Európai Unióban és e jogállás szabályozásának hiánya a Munka Törvénykönyvében. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 2013 (1). pp. 1-14. ISSN 0021-7166

Kiss, György and Bankó, Zoltán (2010) Die Arbeitnehmerüberlassung in dem ungarischen Arbeitsrechtssystem und die Richtlinie über Leiharbei. Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht, 2010 (2). pp. 208-225. ISSN 1865-3030

Kiss, György and Berke, Gyula (2013) Arbeitsrecht als Vertragsrecht: Vorsichtige Öffnung oder wesentlicher Konzeptionswechsel im neuen ungarischen Arbeisgesetbuch? Jahrbuch für Ostrecht, Band 5 (2. Hb.). pp. 355-375. ISSN 0075-2476

Kiss, Mónika Dorota (2011) Vitazáró viszontválaszok a helyi népszavazással foglalkozó cikkekre. Pro Publico Bono Online, 2011 (2). pp. 1-5.

Kiss, Mónika Dorota (2011) A közvetlen helyi önkormányzáshoz való jog helye az új Alkotmányban. Pázmány Law Working Papers, 2011 (8). pp. 1-10. ISSN 2062-9648

Kiss, Mónika Dorota (2011) Észrevételek "A helyi népszavazás és a helyi népi kezdeményezés néhány önkormányzati rendelet tükrében" c. tanulmányhoz. Pro Publico Bono Online, 2011 (2). pp. 1-6.

Koi, Gyula (2014) Angol nyelvű monográfia a magyar közigazgatási jogról és közigazgatás-tudományról. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 2 (4). pp. 189-192. ISSN 2063-9058

Koi, Gyula (2010) Az olasz közigazgatás-tudomány művelői, és hatásuk a magyar közigazgatás-tudományra (1842-1942). POLGÁRI SZEMLE : GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, X (3-6). pp. 263-283. ISSN 1786-6553

Koi, Gyula (2014) A közigazgatás-tudomány kezdetei és a Polizeiwissenschaft szerepe Magyarországon. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 55 (2). pp. 27-49. ISSN 0002-564X

Koi, Gyula (2014) A rendészet megjelenése a hazai közigazgatási jog és közigazgatástan legkorábbi tudósainak monografikus munkásságában, 1842-1855. Magyar Rendészet, 14 (2). pp. 139-142. ISSN 1586-2895

Koltay, András (2015) Polyák Gábor: Médiaszabályozás, médiapolitika. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (2). pp. 97-103. ISSN 0002-564X

Kovács, András György and F. Rozsnyai, Krisztina and Varga, István (2012) A közigazgatási perorvoslatok szabályozásának lehetőségei európai perspektívában. Magyar Jog. pp. 705-716. ISSN 0025-0147

Kállai, Ernő (2014) A NEMZETISÉGI JOGANYAG 2011-ES ÚJRAKODIFIKÁLÁSA. MTA Law Working Papers (53). ISSN 2064-4515

Kállai, Ernő (2014) A nemzetiségi joganyag 2011-es újrakodifikálása. MTA Law Working Papers (53). ISSN 2064-4515

Kálmán, János (2013) Az európai ügynökségek és a Meroni-doktrína. DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 8 (3). pp. 57-73. ISSN 1789-0446

Kálmán, János (2014) Larisa Dragomir: European Prudential Banking Regulation and Supervision – The legal dimension. DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 8 (1). pp. 96-99. ISSN 1789-0446

Köbel, Szilvia (2004) Egyenlőbbek? Esélyegyenlőség és egyházi közoktatás. Fundamentum : az emberi jogok folyóirata, 8 (2). pp. 80-87. ISSN 1417-2844

Kőhalmi, László (2015) Az önvédelmi korrupció koncepciója. JURA, 21 (1). pp. 65-69. ISSN 1218-00793

Kőhalmi, László (2014) Etikai stratégiák a korrupció elleni küzdelemben. JURA, 20.évf (2). pp. 92-98. ISSN 1218-00793

Kőhalmi, László (2013) Joghistóriai villanások a magyar korrupció-büntetőjog történetéből. JURA, 19.évf (1). ISSN 1218-00793

Kőhalmi, László (2015) Supplements for a research of corruption related attitudes. BÜNTETŐJOGI SZEMLE (3). pp. 1-6. ISSN 2063-8183 (Submitted)

Kőhalmi, László (2013) Undbeendbarer Krieg - die Korruption. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE LEGAL STUDIES (1). pp. 51-65. ISSN 2285-6293, ESSN 2286-0940

Kőhalmi, László (2013) A gazdasági növekedés gátlótényezője: a korrupció. JURA, 19 (2). pp. 100-106. ISSN 1218-00793

Kőhalmi, László (2014) A korrupcióról. JURA, 20 (1). pp. 147-155. ISSN 1218-00793

Kőmüves, Barbara (2015) A bizalmi vagyonkezelési szerződés sajátosságai, különös tekintettel a vagyonkezelő kiemelt szerepére. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (2). pp. 3-19. ISSN 0002-564X

Lachmayer, Konrad (2014) Anerkennung als Architekt? BAURECHTLICHE BLATTER, H2. pp. 41-50. ISSN 1434-1832

Lachmayer, Konrad (2014) Regulatory Constitutional Law. EUROPEAN NETWORKS LAW AND REGULATION QUARTERLY (ENLR), 1 (1). pp. 297-300. ISSN 2197-4446

Lachmayer, Konrad (2015) Rethinking Privacy Beyond Borders: Developing transnational rights on data privacy. TILBURG LAW REVIEW, 20. pp. 78-102. ISSN 2211-0046

Lachmayer, Konrad and Witzleb, Norman (2014) The Challenge to International Privacy from ever increasing State Surveillance. UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES LAW JOURNAL, 37 (2). pp. 748-783. ISSN 0313-0096

Lakatos, Bálint (2013) Ingatlanforgalmi ügyek a késő középkori magyarországi mezővárosokban és falvakban. ACTA HISTORICA (SZEGED), 135. pp. 139-164. ISSN 0324-6965

Lamm, Vanda (2014) A kötelező nemzetközi bíráskodás kilenc évtizede. Jog, állam, politika, 1. pp. 3-29. ISSN 2060-4580

Lukácsi, Tamás (2015) AZ ULTIMA RATIO ELVE AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (2). pp. 20-46. ISSN 0002-564X

Majtényi, Balázs (2014) Alaptörvény a nemzet akaratából. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 55 (1). pp. 77-96. ISSN 0002-564X

Majtényi, Balázs (2015) Ellen Bos – Kálmán Pócza (szerk.): Verfassungg ebung in konsolidierten Demokratien: Neubeginn oder Verfall eines Systems? ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (2). pp. 104-110. ISSN 0002-564X

Majtényi, Balázs (2014) Fekete Balázs – H. Szilágyi István – Nagy Tamás (szerk.): Iustitia mesél. Tanulmányok a „jog és irodalom” köréből (Budapest: Szent István Társulat 2013) 238. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, LV (2). pp. 92-96. ISSN 0002-564X

Majtényi, Balázs (2014) A destruktív olvasat keresése. BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE, 2014 (1). pp. 5-12. ISSN 0865-4247

Megyesi, Boldizsár and Mike, Károly (2015) Organising Collective Reputation: An Ostromian Perspective. International Journal of the Commons. (Submitted)

Monok, István (2015) Gálfi Emőke, A gyulafehérvári hiteleshely requisitorai (1556–1690). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 507-510. ISSN 0025-0171

Mészáros, Ádám (2015) Ambrus István: Egység és halmazat – régi dogmatikai kérdés, új megközelítésben (Szeged: SzTe ÁJK Büntetőjogi és Büntető Elj árásjogi Tanszék 2014) 316. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (1). pp. 113-119. ISSN 0002-564X

Nagy, Csongor István (2015) The European Collective Redress Debate after the European Commission’s Recommendation: One Step Forward, Two Steps Back? MAASTRICHT JOURNAL OF EUROPEAN AND COMPARATIVE LAW, 9 (4). pp. 530-552. ISSN 1023-263X

Nagy, Csongor István (2014) Recenzió / Burián László: Nemzetközi magánjog. Általános rész. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 55 (4). pp. 97-100. ISSN 0002-564X

Nagy, Csongor István (2015) The new concept of anti-competitive object: a loose cannon in EU competition law. ECLR: EUROPEAN COMPETITION LAW REVIEW, 36 (4). pp. 154-159. ISSN 0144-3054

Nagy, József (2015) Aldo Moro: Levelek a rabságból. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE. ISSN 0017-999X (In Press)

Nagy, József (2013) Dante tra diritto, teologia ed esegesi antica. Quaderni d Italianistica, 34 (2). pp. 169-171. ISSN 0226-8043

Nagy, József (2013) Dante tra diritto, teologia ed esegesi antica. L’Alighieri, 42. pp. 170-173. ISSN 0516-6551

Nagy, József (2014) Il canto I dell’Inferno. Bibliotheca Phoenix, 1/33 (81). pp. 13-38.

Nagy, József (2014) Pokol XI. ének : interpretáció, parafrázis, kommentár. DANTE FÜZETEK, 11. pp. 96-127. ISSN 1787-6907

Nótári, Tamás (2014) Academic degrees and Titles, Classifications in Jurisprudence in Hungary from the 18th Cenrury to the Present Day. JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW, 5 (1). pp. 111-120. ISSN 2042-6402

Nótári, Tamás (2014) Az Epistola Theotmari mint jog- és köztörténeti forrás. JOGELMÉLETI SZEMLE, 15 (1). pp. 95-104. ISSN 1588-080X

Nótári, Tamás (2014) De rebus verbisque medicinalibus in Lege Baiuvariorum – Orvos, beteg és betegség a kora középkori bajor népjogban. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 55 (1). pp. 97-121. ISSN 0002-564X

Nótári, Tamás (2014) Egy kora középkori koncepciós per újraértelmezése. JOGELMÉLETI SZEMLE, 15 (1). pp. 183-187. ISSN 1588-080X

Nótári, Tamás (2015) In memoriam Zlinszky János. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (4). pp. 3-6. ISSN 0002-564X

Nótári, Tamás (2014) Law and Rhetorics in Cicero's Speech in Defence of Cnaeus Plancius. ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD), 48 (1). pp. 317-335. ISSN 0550-2179

Nótári, Tamás (2014) Megjegyzések a magyar jogi műnyelv kialakulásának törvényi hátteréhez. GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT, 1 (1). pp. 132-138. ISSN 2064-6887

Nótári, Tamás (2014) Remarks on the creation and the prologue of Lex Baiuvariorum. ACTA JURIDICA HUNGARICA: HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES, 55 (4). pp. 334-350. ISSN 1216-2574

Nótári, Tamás (2013) Staatsdenken und forensische Taktik in Ciceros Ligariana. FUNDAMINA - A JOURNAL OF LEGAL HISTORY, 19 (1). pp. 12-27. ISSN 1021-545X

Nótári, Tamás (2014) A consuli hivatal az ókori Rómában. Hans Beck–Antonio Dupla–Martin Jehne–Francisco Pina Polo (szerk.). KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 23 (2). pp. 51-55. ISSN 1216-2965

Orbán, Endre (2015) Az alkotmányjog gazdasági elemzése – áttekintés. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (4). pp. 7-23. ISSN 0002-564X

Orosz, András Lóránt (2003) Kánonjogi szempontok. VIGILIA, 68 (2). pp. 106-111. ISSN 0042-6024

Osztovits, András (2015) Szabó Sarolta: A bécsi vételi egyezmény, mint nemzetkö zi lingua franca – az egység es értelmezés és alkalmazás újabb irányai és eredményei. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (2). pp. 111-114. ISSN 0002-564X

Pap, András László (2014) Az Alaptörvény preferenciáiról. MAGYAR JOG, 61 (4). ISSN 0025-0147

Pap, András László (2015) Is there a legal right to free choice of ethno-racial identity? Legal and political difficulties in defining minority communities and membership boundaries. Columbia Human Rights Law Review, 46 (2). pp. 153-232.

Pap, András László (2014) Személyiségkép és alkotmányos identitás a Nemzeti Együttműködés Rendszerében (I. rész). Közjogi Szemle (4). (Submitted)

Pap, András László and Gárdos-Orosz, Fruzsina (2014) A gyűlöletbeszéd szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben - az alkalmazást meghatározó alkotmányos, jogi és jogpolitikai környezet. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY (2). pp. 3-26. ISSN 0002-564X

Papp, Mónika (2014) Immanens versenykorlátozások az Európai Bíróság joggyakorlatában. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 55 (4). pp. 51-76. ISSN 0002-564X

Petrétei, József (2015) A köztársasági elnök rendkívüli állapottal összefüggő feladat- és hatáskörei. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (4). pp. 24-44. ISSN 0002-564X

Pásztori-Kupán, István (2015) Restitutio ad institutionem : A milánói rendelet meglepően tanulságos időszerűsége. Studia Doctorum Theologiae Protestantis. pp. 177-191. ISSN 2069-0991

Pókecz Kovács, Attila (2014) PÓKECZ KOVÁCS Attila: A plebiscitumok szerepe a római alkotmánytörténetben a korai köztársaság időszakában (i. e. 449-287), JURA 20:(1) (2014), pp. 163-171. IURA, 20 (1). pp. 163-171. ISSN 218-00793

Pókecz Kovács, Attila (2015) Róma városának közigazgatása a principatus korában. JURA (2). ISSN 1218-0793 (Submitted)

Pókecz Kovács, Attila (2015) A római közigazgatás Claudius uralkodása idején (Kr. u. 41-54.). JURA (1). pp. 100-111. ISSN 1218-0793

Rigó, Balázs (2015) Béli Gábor: Városi szokásjog az Ars Notaria alapján. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (3). pp. 115-122. ISSN 0002-564X

Rixer, Ádám (2014) Traditional Features of Hungarian Public Administration. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE LEGAL STUDIES, 3 (1). pp. 55-78. ISSN 2285-6293, ESSN 2286-0940

Salát, Orsolya (2014) Comparative Freedom of Assembly and the Fragmentation of International Human Rights Law. Nordic Journal of Human Rights, 32 (2). pp. 140-156.

Schweitzer, Gábor (2014) Az egyházakra vonatkozó szabályozás alakulása. MTA Law Working Papers. ISSN 2064-4515

Schweitzer, Gábor (2014) Közjogi provizórium, jogfolytonosság, új közjogi irány Az 1919/1920-1944 közötti magyarországi alkotmányjog-tudomány vázlata. Közjogi Szemle (1). pp. 8-17.

Schweitzer, Gábor (2015) P. Szabó Béla (szerk.): „Ernyedetlen szorgalommal…” a debreceni tudományegyetem jogász professzorai (1914–1949). ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (4). pp. 99-108. ISSN 0002-564X

Schweitzer, Gábor (2014) Responses in Hungarian constitutional theory to the so-called anti-Jewish laws (1938-1943). Journal on European History of Law (2). pp. 67-72. (Unpublished)

Scweitzer, Gábor (2014) Az alkotmányjog-tudomány képviselőinek reflexiói az ún. zsidótörvényekre 1938–1943 között. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 55 (4). pp. 77-96. ISSN 0002-564X

Sebők, Miklós (2015) Who Decides in Times of Crisis?: A Comparative Examination of Bureaucratic Delegation in 4 EU Countries (2008-2010). JOURNAL OF COMPARATIVE POLITICS, 2015 (2). pp. 38-52. ISSN 1338-1385

Serák, István (2015) Dogmatikai, történeti és összehasonlító adalékok a polgári jogi birtokvédelem rendszerének hatékonyságához. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (2). pp. 47-73. ISSN 0002-564X

Serák, István (2014) Megyeri-Pálffi Zoltán: Név és jog. A névviselés szabályozásának fejlődése Magyarországon (Budapest: Gondolat 2013) 296. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, LV (3). pp. 95-98. ISSN 0002-564X

Serák, István (2014) A korlátolt dologi jogok és a tulajdonjog magánjogi korlátainak dogmatikai és rendszertani összefüggései. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, LV (2). pp. 50-72. ISSN 0002-564X

Siklósi, Iván (2015) Custodia-felelősség és dologrongálás a klasszikus római jogban. JURA, 21 (1). pp. 121-135. ISSN 1218-0793

Siklósi, Iván (2015) Custodia-felelősség és dologrongálás a klasszikus római jogban. JURA, 21 (1). pp. 121-135. ISSN 1218-0793

Siklósi, Iván (2015) Custodia-felelősség és dologrongálás a klasszikus római jogban. JURA, 21 (1). pp. 121-135. ISSN 1218-0793

Siklósi, Iván (2015) Quelques remarques sur la responsabilité de la « custodia » en droit privé romain classique. REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO ROMANO, 15 (Octubr). pp. 223-248. ISSN 1989-1970

Siklósi, Iván (2015) Treasure trove in Roman law, in legal history, and in modern legal systems. JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW, 6 (2). pp. 97-102. ISSN 2042-6402

Siklósi, Iván (2015) A haszonkölcsönbe vevő felelősségének problémáihoz a klasszikus római jogban. JURA, 21 (2). pp. 109-122. ISSN 1218-0793

Siklósi, Iván (2015) A kincstalálás római jogi történetének főbb csomópontjai, különös tekintettel a Paul. D. 41, 1, 31, 1 töredékre. Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. ISSN 1418-1347 (Submitted)

Siklósi, Iván (2015) A kincstalálásra vonatkozó szabályozás fejlődése a római császárok rendeleteinek tükrében. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 7 (1). pp. 27-37. ISSN 2060-4580

Siklósi, Iván (2015) A kincstalálásra vonatkozó szabályozás történetének főbb csomópontjai a középkorban és az újkorban. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 7 (3). pp. 57-64. ISSN 2060-4580

Siklósi, Iván (2016) A kincstalálásra vonatkozó szabályozás történetének főbb csomópontjai a középkorban és az újkorban. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 8 (1). pp. 77-87. ISSN 2060-4580

Siklósi, Iván (2015) A konszenzuális adásvétel eladójának custodia-felelõssége a klasszikus római jogban. Jogtudományi Közlöny, 70 (10). pp. 487-500. ISSN 0021-7166

Somorjai, Szabolcs (2015) Fogolytörzskönyv, sajtóvétség és biztosíték. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (1). pp. 101-108. ISSN 0025-0171

Spindler, Zsolt (2015) Lamm Vanda (szerk.): Nukleáris jog a 21. század első évtizedeiben. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (4). pp. 108-114. ISSN 0002-564X

Stipta, István (2012) Bruckner Győző (1877-1962). GERUNDIUM: Egyetemtörténeti Közlemények, MMXII (Vol. I). pp. 15-24. ISSN 2061-5132

Stipta, István (2014) Die Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Ungarn und die internationalen Modelle. JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW, 5 (2). pp. 73-79. ISSN 2042-6402

Stipta, István (2015) Rituale Blutanklage in Ungarn im Jahre 1883. JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW, VI/201 (2). pp. 13-23. ISSN 2042-6402

Stipta, István (2016) A gazdasági versenyt szabályozó megállapodásokról szóló 1931. évi XX. tc. hazai előzményei. VERSENYTÜKÖR: A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK LAPJA, 12 (KSZ.). pp. 53-63. ISSN 1787-5196

Sulyok, Gábor (2014) Szövegezési zavarok és értelmezési nehézségek a védelmi felelősség leírásában. KÜLÜGYI SZEMLE. pp. 127-142. ISSN 1587-9089

Szabó, Ferenc János (2015) Karel Burian – the guest of Budapest. Czech and Slovak Journal of Humanities. Musicologica, 2015 (2). pp. 100-109. ISSN 1805-3742

Szalai, Ákos (2014) Kollektív keresetek joggazdaságtana. Iustum, Aequum, Salutare, X. (1). pp. 163-181. ISSN 1787-3223

Szalai, Ákos (2014) Miért korlátozzák az országok a szuverenitásukat? (Joggazdaságtani és közösségi döntések elméletén nyugvó magyarázatok). MTA Law Working Papers (54.). ISSN 2064-4515

Szalai, Ákos (2014) Prevenció és reparáció a kártérítési jogban. MTA Law Working Papers, 26.. ISSN 2064-4515

Szalai, Ákos (2014) Prevenció és reparáció a kártérítési jogban - a kártérítési jog és alternatívái a két cél szolgálatában. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, LV (3). pp. 36-59. ISSN 0002-564X

Szalai, Ákos (2015) Veszélyes üzemi felelősség – joggazdaságtani hatások. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (4). pp. 45-69. ISSN 0002-564X

Szalai, Ákos (2013) A deliktuális felelősség preventív hatása és a bizonyítási teher megfordítása – egyszerű joggazdaságtani elemzés. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY (1-2.). pp. 147-168. ISSN 0002-564X

Szedlák, Katalin Viktória (2016) Az új biztosítási törvény tőke- és tartalékszabályai. Biztosítás és Kockázat, 3 (1). pp. 36-42. ISSN 2064-9584

Szerbhorváth, György (2015) Jogászokról vagy jót vagy semmit. atlatszo.hu (ONLINE). pp. 1-4.

Szerbhorváth, György (2015) A kisebbségi nyelvi jogok a Vajdaságban. PRO MINORITATE (3). pp. 118-143. ISSN 1216-9927

Szilágyi, Emese (2015) Az Alkotmánybíróság az alkotmánykonform bírói jogértelmezésről - terítéken az Alaptörvény 28. cikke. KÖZJOGI SZEMLE, 8 (1). pp. 66-68. ISSN 1789-6991

Szilágyi, Emese (2014) Az Egyesült Államok Legfelső Bíróságának döntése. Fundamentum : az emberi jogok folyóirata, XVIII. (1-2.). pp. 143-145. ISSN 1417-2844

Szilágyi, Emese (2015) Cseppben a tenger. KÖZJOGI SZEMLE, 8 (3). pp. 60-63. ISSN 1789-6991

Szilágyi, Emese (2014) Homályos kép. KÖZJOGI SZEMLE, VII (4). p. 59. ISSN 1789-6991

Szilágyi, Emese (2015) Horváth M. Tamás (szerk.): Külön utak – Közfeladatok megoldásai (Budapest – Pécs: Dialóg Campus 2014) 375. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (1). pp. 119-124. ISSN 0002-564X

Szilágyi, Emese (2015) Megalázó börtönviszonyok: az első pilot judgement Magyarország ellen. KÖZJOGI SZEMLE, VIII (2). pp. 68-71. ISSN 1789-6991

Szilágyi, Emese (2014) Owen M. Fiss: Megosztott liberalizmus. A szólásszabadság és az államhatalom sokféle arca (ford. Hammer Ferenc) (Budapest: Complex 2013) 246. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, LV (2). pp. 97-104. ISSN 0002-564X

Szilágyi, Emese (2014) Recenzió Owen M. Fiss: Megosztott liberalizmus. A szólásszabadság és az államhatalom sokféle arca / Review: Owen. M. Fiss: Liberalism Divided: Freedom Of Speech And The Many Uses Of State Power. Állam- és Jogtudomány. ISSN 0002-564X (Submitted)

Szilágyi, Emese (2015) Tetten érhető a politikai klientelizmus? KÖZJOGI SZEMLE, VIII (2). pp. 31-39. ISSN 1789-6991

Szilágyi, Emese (2014) A fővárosi közgyűlés tagjainak megválasztása : hiba a felhatalmazásban. KÖZJOGI SZEMLE, 7 (3). pp. 64-66. ISSN 1789-6991

Szilágyi, Emese (2015) A sarkalatos törvények az Alkotmánybíróság gyakorlatában. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI SZEMLE, 6 (1). pp. 1-8. ISSN 2061-5582 (Unpublished)

Szilágyi, János Ede (2014) A magyar víziközmű-szolgáltatások és a Víz-keretirányelv költségmegtérülésének elve. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 9 (1). pp. 73-94. ISSN 1788-0386

Szilágyi, János Ede (2015) A vízágazat létfontosságú rendszereinek biztonságpolitikai védelme és a magyar vízjog. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA, 33. ISSN 0866-6032 (In Press)

Szilágyi, János Ede (2011) A zöld géntechnológiai szabályozás fejlődésének egyes aktuális kérdéseiről. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 6 (2). pp. 36-54. ISSN 1788-0386

Szomora, Zsolt (2014) Az Alkotmánybíróság büntetőítéletet megsemmisítő döntése a közszereplők büntetőjogi becsületvédelméről. Régi-új mércék a büntetőbírói gyakorlat számára. Jogesetek Magyarázata (JeMa) (3). (In Press)

Szomora, Zsolt (2014) Az alkotmányos követelmények hivatkozási tipológiája becsületsértési és rágalmazási ügyekben hozott büntetőítéletekben. Jogtudományi Közlöny, LXIX (10). pp. 469-476. ISSN 0021-7166

Szomora, Zsolt (2013) Dogmatikai és alkotmányjogi megjegyzések a gyűlölet-bűncselekmények dogmatikai szabályozásához. Belügyi Szemle (12). pp. 36-51. ISSN 1789-4689

Szomora, Zsolt (2011) A Győri Ítélőtábla harmadfokú döntése a kiskorú veszélyeztetéséről. A testi sértés halmazatának kizárása. Jogesetek Magyarázata (JeMa) (4). pp. 17-24. ISSN 2061-4837

Szücs, László Gergely (2014) A modern bíróság és az átalakuló nyilvánosság. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA, 2014 (4). pp. 37-44. ISSN 0209-584X

Ságvári, Bence and Dessewffy, Tibor (2014) Dzsingisz kán a Parlamentben, avagy elterjedhetnek-e a toxikus vezetők a demokráciákban? MOZGÓ VILÁG, 2014 (2). pp. 1-19. ISSN 0324-4601

Sólyom, Péter (2014) Recenzió / Barta Attila: Területi államigazgatás Magyarországon. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 55 (4). pp. 100-105. ISSN 0002-564X

Takács, Péter (2015) Az államok nevéről. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (1). pp. 44-74. ISSN 0002-564X

Tattay, Szilárd (2015) James Gordley: the Jurists: a critical history. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (4). pp. 115-120. ISSN 0002-564X

Tremmel, Flórián (2015) A régi-új retorika és a törvényszéki szónoklás. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 278-289. ISSN 0025-0228

Tóth, Mihály (2014) A Few Remarks About the Criminal Corruption in Hungary. Journal of Eastern European Criminal Law .

Tóth, Mihály (2014) Régi és új tendenciák a büntetőjogban és a büntetőjog-tudományban : Gondolatok Nagy Ferenc monográfiájáról, illetve annak ürügyén. Iustum, Aequum, Salutare. ISSN 1787-3223

Ujházi, Lóránd (2014) Esketési tilalmak a Katolikus Egyház hatályos jogában. SAPIENTIANA, 7 (1). pp. 93-106. ISSN 2060-3231

Ujházi, Lóránd (2011) Szent helyek istentiszteleti tevékenységen kívüli felhasználásának hatályos jogi szabályozása. SAPIENTIANA, 4 (1). pp. 60-73. ISSN 2060-3231

Ujházi, Lóránd (2012) A házassági beleegyezéshez szükséges értelmi képesség a Katolikus Egyház hatályos jogi szabályozása szerint. SAPIENTIANA, 5 (1). pp. 63-83. ISSN 2060-3231

Ujházi, Lóránd (2012) A jegyesség intézményének csökkenő jelentősége a Katolikus Egyház jogában. SAPIENTIANA, 5 (2). pp. 82-89. ISSN 2060-3231

Varga, István (2012) Die neue Generation der Verordnungen auf dem Gebiet der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen. ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO IURIDICA. pp. 361-390. ISSN 0524-899X

Varga, István (2014) Identification of Civil Procedure Regulatory Needs with a Comparative View. ELTE Law Journal. pp. 135-163. ISSN 2064-4965

Varga, István (2012) A Pp. újabb módosításainak kritikai elemzése. Jogi Tájékoztató Füzetek (244). pp. 131-138. ISSN 1217-128X

Varga, István (2014) Állami feladatok és a választottbíráskodás egy metszéspontja: Versenyjogi igények magánjogi érvényesítése. Gazdasági Élet és Társadalom. pp. 158-175. ISSN 2060-7466

Varga, István (2014) A választottbírósági út versenyjogi kiterjesztésének és a versenyjog magánjogi érvényesítésének összefüggései. Magyar Jog. pp. 396-406. ISSN 0025-0147

Varga, István and Légrádi, István (2012) Civil Procedure Legislation - Hungary. International Journal of Procedural Law. pp. 395-399. ISSN 2034-5275

Varga, István and Mernyei, Ákos (2014) The Initial Steps Towards the New Code of Civil Procedure in Hungary. International Journal of Procedural Law. pp. 1-5. ISSN 2034-5275 (Unpublished)

Varga, István and Mernyei, Ákos (2014) The initial steps toward a New Civil Procedure Code. International Journal of Procedural Law. ISSN 2034-5275 (Submitted)

Varju, Márton (2014) Book review: Tatjana Evas, Judicial Application of European Union Law in post-Communist Countries. The Cases of Estonia and Latvia. COMMON MARKET LAW REVIEW, 51 (2). pp. 700-703. ISSN 0165-0750

Varju, Márton and Kovács, András György (2014) Hungary: The Europeanisation of Judicial Review. EUROPEAN PUBLIC LAW, 20. pp. 195-226. ISSN 1354-3725

Vass, Ágnes (2014) Magyar törvény, szlovák diskurzus. REGIO, Vol 22 (No 1). pp. 91-117.

Vass, Ágnes (2014) Szlovák-magyar kettős állampolgárok szlovák állampolgárság nélkül. Magyar Kisebbség, XVIII. (6970). pp. 129-151. ISSN 1224-2292

Vincze, Attila (2014) Somody Bernadette (szerk.): Alapjogi bíráskodás – Alapjogok az ítélkezésben (Budapest: L’Harmattan 2013) 198. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, LV (2). pp. 104-109. ISSN 0002-564X

Vizi, Balázs and Tóth, Norbert (2014) Language Rights in Kosovo. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE EUROPEAN AND REGIONAL STUDIES, 5. pp. 75-87. ISSN 2066-639X

Vukovic, Danilo and Fekete, Balázs (2015) Sociology of Law in the Region. SOCIOLOGIJA, 58 (4). pp. 549-570. ISSN 0038-0318

Váradi, Ágnes (2014) Access to justice és az Európai Unió. Jogelméleti Szemle. ISSN 1588-080X

Váradi, Ágnes (2015) The Concept of “Authority” and Procedural Principles in the Administrative Procedural Law of the European Union. ACTA JURIDICA HUNGARICA: HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES, 56 (1). pp. 72-85. ISSN 1216-2574

Váradi, Ágnes (2014) A biztosítási ügyekre vonatkozó egyes joghatósági szabályok a Brüsszel I. Rendelet átdolgozása tükrében. Állam- és Jogtudomány, LV. (2). pp. 73-91. ISSN 0002-564X

Váradi, Ágnes (2014) A biztosítási ügyekre vonatkozó egyes joghatósági szabályok a Brüsszel I. Rendelet átdolgozása tükrében. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, LV (2). pp. 73-91. ISSN 0002-564X

Váradi, Ágnes (2014) A biztosítási ügyekre vonatkozó egyes joghatósági szabályok a Brüsszel I. Rendelet átdolgozása tükrében. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 55 (2). pp. 73-91. ISSN 0002-564X

Váradi, Ágnes (2015) A jogi személyek jogérvényesítésének elősegítése az Európai Unió és tagállamai jogában. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (3). pp. 80-95. ISSN 0002-564X

Zavodnyik, József (2015) Jogértelmezés a biztosítási piacon. Biztosítás és Kockázat, 2 (4). pp. 28-45. ISSN 2064-9584

Ziegler, Dezső Tamás (2015) Az emberi jogok és az egységes európai piac kapcsolódási pontjai – diszkrimináció és rendszerszintű jogsértések. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (4). pp. 70-93. ISSN 0002-564X

Zászkaliczky, Márton (2015) Eszmetörténeti szempontok a történeti alkotmányosság közép- és kora újkori magyarországi történetéhez. KÖZJOGI SZEMLE, 8 (3). pp. 14-25. ISSN 1789-6991

Ződi, Zsolt (2014) Búcsú a kollégiumi véleménytől? Magyar Jog. pp. 1-21. ISSN 0025-0147

Ződi, Zsolt (2014) Hogyan változtatja meg a jog nyelvezetét a számítógép? A logika és a tekhné a jogban. Glossa Iuridica, I (2). pp. 114-125. ISSN 2061-0556

Ződi, Zsolt (2014) Is the Hungarian Legal System Converging to a Case Law System? Results of a Computer-Based Citation Analysis of Hungarian Judicial Decisions. REVIEW OF CENTRAL AND EAST EUROPEAN LAW. ISSN 0925-9880

Ződi, Zsolt (2014) Precedenskövetés és jogszabály-értelmezés. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, LV (3). pp. 60-85. ISSN 0002-564X

Ződi, Zsolt (2014) A korábbi esetekre történő hivatkozások mintázatai a magyar bíróságok ítéleteiben. MTA Law Working Papers (2014/1). pp. 1-57. ISSN 2064-4515

Ádány, Tamás Vince (2006) Individual Criminal Liability for the Crimes Committed in 1956. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 3 (3). pp. 46-55. ISSN 1785-7309

Book Section

Antal-Pomázi, Krisztina (2015) Közgazdasági szakértők a bírósági eljárásokban. In: Verseny és szabályozás, 2014. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 125-149.

Balogh, Lídia (2014) A nőket érintő többszörös diszkrimináció és interszekcionális hátrányok elleni fellépés lehetőségei Magyarországon. In: A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség közpolitikai ajánlásai. MAGYAR NŐI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ SZÖVETSÉG, pp. 16-23.

Balogh, Margit (2014) A magyar prímási méltóság közjogi szerepének történeti előzményei. In: Remény a reménytelenségben. METEM, Budapest, pp. 83-113. ISBN 978-963-9662-75-9

Balázs, István and Nagy, Marianna and Rozsnyai, Krisztina (2015) La reconnaissance des actes administratifs étrangers en Hongrie. In: Recognition of Foreign Administrative Acts. Springer International Publishing, Cham, pp. 193-217. ISBN 9783319189734

Bartha, Ildikó (2015) Közlekedés a hatáskörök (légi)folyosóinak útvesztőjében. Az Unió és a tagállamok nemzetközi szerződései a légiközlekedési ágazatban. In: Nemzetközi szerződések mozgásban. Dialóg Campus, Budapest, pp. 207-236. ISBN 978-615-5376-72-6

Bartha, Ildikó (2015) Tagállami BIT-ek mennek, uniós BIT-ek jönnek... -Új játékszabályok a nemzetközi beruházásvédelem terén. In: Nemzetközi szerződések mozgásban. Dialóg Campus, Budapest, pp. 191-206. ISBN 978-615-5376-72-6

Bató, Szilvia (2014) „Ahol társaság létez, ott büntető törvényeket is találunk...” Eötvös József és a büntetőjogi dogmatika 1848 előtt. In: VI. Szegedi Jogtörténeti Napok báró Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmából. SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék, Szeged, pp. 9-36. ISBN 978-963-306-392-7

Bató, Szilvia (2013) Az öngyilkosság a régi magyar büntetőjog-tudományban. In: Halálos bűn és szabad akarat. Öngyilkosság a jogtudomány tükrében. Medicina Könyvkiadó, Budapest, pp. 72-87. ISBN 978-963226-431-8

Bató, Szilvia (2013) Egy ismeretlen forráscsoport: magánjogi perkivonatok a 18-19. század fordulóján. In: A polgári peres eljárás történeti fejlődése Magyarországon. V. Szegedi Jogtörténeti Napok. SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék, Szeged, pp. 79-100. ISBN 978-963-306-227-2

Bató, Szilvia (2013) Egy jelenség jogi alakváltozásai: a párbaj útja a bizonyítási eszköztől a bűncselekményig. In: Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. (LXXV). Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 79-100. ISBN 978-963-306-236

Bató, Szilvia (2015) Egy magánjogász büntetőjogi felelősségi koncepciója – Kövy Sándor ismeretlen kéziratos előadásjegyzete. In: Értékteremtés és értékközvetítés. Válogatás a Bolyai Ösztöndíj 15 éves évfordulója alkalmából tartott ünnepélyes tudományos ülés előadásaiból. Szeged, 2013. november 11. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 115-129. ISBN 978-963-508-799-0

Bató, Szilvia (2015) Ein Element der Feuerbach-Rezeption in Ungarn: „culpa dolo determinata“ vor 1848. In: "Három szegedi jogtörténész". Pólay Elemér Alapítvány, Szeged. (Submitted)

Bató, Szilvia (2015) Tudomány – oktatás – praxis: a bűnösség megítélése a kodifikálatlan büntetőjog korában. In: "A jogtudomány helye, szerepe és haszna". MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet. (Submitted)

Bató, Szilvia (2015) Változatok culpára – szakirodalom és praxis a reformkorban. In: Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd. (In Press)

Bató, Szilvia (2014) Österreichische Wirkungen in der ungarischen Strafrechtswissenschaft vor 1848 durch das Beispiel der Straftaten gegen das Leben. In: Internationale Konferenz zum zehnjährigen Bestehen des Instituts für Rechtsvergleichung der Universität Szeged. Acta Iuridica Universitatis Potsdamiensis (1). Universitätsverlag Potsdam, Potsdam, pp. 71-90. ISBN 978-3-86956-308

Bató, Szilvia and Homoki-Nagy, Mária (2015) Zwischen Privatrecht und Strafrecht: Regelungsgeschichte des Wuchers in der Habsburgermonarchie. In: Die Strafbarkeit des Wuchers. Internationale und interdisziplinäre Perspektive. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest. (Submitted)

Bencze, Mátyás and Kovács, Ágnes (2014) Mit üzen a Hart–Devlin vita a magyar Alkotmánybíróságnak? In: Herbert L. A. Hart jogtudománya kritikai kontextusban. Bibliotheca iuridica: Publicationes Cathedrarum (58). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 646-675. ISBN 978 963 284 490 9

Bencze, Mátyás and Márki, Zoltán and Zsoldics, Zsófia (2014) A vádért viselt felelősség. In: Igazság, ideál és valóság. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, pp. 24-34. ISBN 978-963-473-674-5

Bodzási, Balázs (2015) Néhány példa a Ptk. módosítására vonatkozó javaslatok közül. In: Harminchetedik Jogász Vándorgyűlés. Magyar Jogász Egylet, Budapest, pp. 29-52.

Bodzási, Balázs (2011) A bankgarancia. In: A Polgári Törvénykönyv magyarázata. OPTEN Informatikai Kft., Budapest, pp. 785-815. ISBN 978 615 5122 01 9

Bodzási, Balázs (2014) A gazdasági társaságokra irányadó főbb változások az új Ptk.- ban. In: "Megújulás a jogi személyek szabályozásában" - tanulmányok az új PTK köréből. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum (9). Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 216-229. ISBN 978-963-9808-55-3

Bodzási, Balázs (2011) A kezesség. In: A Polgári Törvénykönyv magyarázata. OPTEN Informatikai Kft., Budapest, pp. 946-986. ISBN 978 615 5122 01 9

Bodzási, Balázs (2011) A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés. In: A Polgári Törvénykönyv magyarázata. OPTEN Informatikai Kft., Budapest, pp. 1597-1623. ISBN 978 615 5122 01 9

Bodzási, Balázs (2014) A nem-járulékos jelzálogjog és jogtörténeti előzményei a német jogban. In: Állam és magánjog. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok (20). Pázmány Press; PPKE JÁK, Budapest, pp. 39-52. ISBN 978-963-308-179-2

Bodzási, Balázs (2011) A zálogjog. In: A Polgári Törvénykönyv magyarázata. OPTEN Informatikai Kft., Budapest, pp. 818-926. ISBN 978 615 5122 01 9

Burdzik, Tomasz (2010) Prawo jako narzędzie kontroli społecznej. In: III Forum Socjologów Prawa „Prawo i ład społeczny”. Miyel, Rzeszów, pp. 63-72.

Bónis, György and Gazda, István (1990) A Hármaskönyv. In: Werbőczy István: Tripartitum. Tudománytár . Téka Könyvkiadó, Budapest, VII-XIII. ISBN 963-7392-64-5

Bónis, Péter (2011) Jhering munkássága, a kor jogfelfogása és az absztrakt jogügyletek tana. In: Rudolf von Jhering és jogelméletének hatása. PPKE JÁK, Budapest, pp. 115-124. ISBN 978 963 9206 93 9

Bónis, Péter (2014) A Tripartitum forrásai és az európai ius commune. In: A magyar jog fejlődésének fél évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv ötszáz esztendő múltán. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, pp. 212-242. ISBN 9786155344572

Chronowski, Nóra (2014) Az Alaptörvény a többszintű európai alkotmányosság hálójában. In: Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatástudományi Kar, Budapest, pp. 109-129.

Chronowski, Nóra (2014) Az Európai Unió Alapjogi Chartája hatályának kiterjesztéséről – alkotmánypolitikai megfontolások. In: Ünnepi kötet Dr. Bodnár László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, ISSN 0324-6523 . Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 85-98. ISBN 978-963-306-343-9

Chronowski, Nóra (2014) Globális alkotmányjog – nemzeti alkotmányozás. In: Alkotmány – alkotmányosság. Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 81-105.

Chronowski, Nóra (2014) International and Constitutional Approach of Business and Human Rights. In: Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania - nowe rozwiązania. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa. ISBN 978-83-7666-292-3

Chronowski, Nóra (2014) A korlátozott alkotmánybíráskodásról / On the impeded constitutional review. In: A világ mi magunk vagyunk… Liber Amicorum Imre Vörös. HVG-ORAC.

Chronowski, Nóra and Drinóczi, Tímea and Petrétei, József (2013) Multidimensional Protection of Universal Human Rights in Hungary. In: The Universalism of Human Rights. Springer, pp. 369-390. ISBN 978-94-007-4509-4

Csernicskó, István (2009) Ukrajna és a nyelvi sokszínűség. In: Tanulmányok a kétnyelvűségről IV. Gramma, Dunaszerdahely, pp. 11-23.

Csernicskó, István and Fodor, Gyula (2013) Language Policy and Minority Rights in Ukraine. In: Ukraine at Crossroads. Lira, Budapest; Ungvár, pp. 52-60. ISBN 978 617 596 097 4

Fedinec, Csilla and Степан, Черничко (2015) Період Регентського комісаріату Підкарпатської території у дзеркалі місцевої нормотворчості. In: Підкарпатська Русь в роки Другої світової війни. Autdor-Shark, Uzhgorod, pp. 137-150. ISBN 978-617-7132-34-8

Fekete, Balázs (2014) Argumentation typologies in the jurisprudence of the US Supreme Court related to the foundations and limitations of the freedom of expression, and their relevance to the sociology of values. In: Media Freedom and Regulation in the New Media World. Complex Wolters Kluwer, pp. 45-61.

Fekete, Balázs (2014) Does the Emperor Really Have New Clothes? A Critical Assessment of the Post-Lisbon Regime of Division of Competences. In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law. The Hague: Eleven International Publishing,, pp. 75-92.

Fekete, Balázs (2015) How to Become a Judge in Hungary? From the Professionalism of the Judiciary to the Political Ties of the Constitutional Court. In: Fair Reflection of the Society in Judicial Systems: a Comparative Analysis. Springer, Heidelberg; London; New York, pp. 169-186.

Fekete, Balázs (2015) Jog és érzelmek: veszedelmes viszonyok? In: Tanulmányok a kortárs jogelméletről. ELTE jogi kari tudomány (28). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 249-284. ISBN 9789633122235

Fekete, Balázs (2015) The National Avowal: More than a Conventional Preamble to a Constitution. In: Challenges and Pitfalls in the Recent Hungarian Constitutional Development. Éditions L'Harmattan, Paris, pp. 11-24. ISBN 9782343055305

Fekete, Balázs (2014) A Sentimental Reading of the Last Twenty Years’ Central European Constitutionalism - With Special Regard to the Role of National Sentiments and Fear. In: Konsztyitucionalizm v szovremennoj mirovoj i rosszijszkoj isztoriji.. Izdatelstvo Uralskogo Universiteta, Jekatyerinburg, pp. 62-73.

Fekete, Balázs (2014) Vertical division of powers from the perspective of the member states - Police power in the context of European Union constitutionalism? In: Law, Politics and the Constitution: New Perspectives from Legal and Political Theory: Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook. Peter Lang International Academic Publishers, pp. 109-124.

Fekete, Balázs (2015) A jogösszehasonlítás magyarországi történetének és alkalmazásának alapkérdései. In: A jog tudománya. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 419-450. ISBN 9789632582580

Fekete, Balázs (2014) Érdemes-e egy jogásznak irodalmat olvasnia? – J. H. Wigmore emlékére. In: Arbitrando et curriculum bene deligendo. Xenia . Pázmány Press, Budapest, pp. 103-118. ISBN 978-963-308-214-0

Fekete, Balázs (2014) Érvelési típusok a szólás- és sajtószabadság megalapozásával és korlátozásával kapcsolatban az Egyesült Államok Legfelső Bíróságának joggyakorlatában és ezek értékszociológiai relevanciája. In: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. CompLex Wolters Kluwer, Budapest, pp. 521-539.

Fekete, Balázs and Jakab, András (2015) A jogtudományi munka alapjai. In: A jog tudománya. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 685-720. ISBN 9789632582580

Fodor, László and Bányai, Orsolya (2014) 10. Fejezet – Adalékok egy fenntartható energiarendszer jogi kereteinek értékeléséhez. In: Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával. Akadémiai, Budapest, pp. 337-370. ISBN 9789630595407

Gajduschek, György and Linder, Viktória (2014) Civil Service System in Hungary. In: Hungarian Public Administration and Administrative Law. Schenk Verlag, Passau.

Gajduschek, György and Staronova, Katarina (2014) Civil Service Reform in Slovakia and Hungary: road to professionalization? In: Civil Servants and Politics. A delicate Balance. Palgrave Macmillan, Edward Elgar, Basingstoke.

Ganczer, Mónika (2015) Constitutionality of Precluding Arbitration Regarding National Assets. In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014. Eleven International Publishing, The Hague, pp. 619-628. ISBN 978‐94‐6236‐503‐2

Ganczer, Mónika (2015) The Right to a Nationality as a Human Right? In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014. Eleven International Publishing, The Hague, pp. 15-33. ISBN 978‐94‐6236‐503‐2

Gazda, István (1990) Történészek Werbőczyről és a Hármaskönyv kiadásai. In: Werbőczy István: Tripartitum. Tudománytár . Téka Könyvkiadó, Budapest, XIV-XXXII. ISBN 963-7392-64-5

Glavanits, Judit (2013) A kockázati tőkebefektetésekhez kapcsolódó szindikátusi szerződés a magyar és nemzetközi szerződési gyakorlatban. In: Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, pp. 194-204. ISBN 978-615-5298-08-0

Görög, Márta (2006) Schadenersatz für immaterielle Schäden – Die Neukodifikation des BGB in Ungarn unter Bezugnahme auf die deutsche Regelung. In: Ungarn auf der Schwelle in die EU. A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára (6). Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, pp. 69-73. ISBN 963 86736 7 2

Halász, Iván (2014) Migránsok és a választójog. In: A migránsok politikai integrációja a visegrádi államokban. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, pp. 9-50. ISBN 978-615-5527-03-6

Halász, Vendel and Kecskés, András (2013) A prospektusfelelősségről. In: II. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia. Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat.

Hoffmann, Tamás (2014) Az állam keletkezése és megszűnése. In: Nemzetközi jog. Complex, pp. 117-120.

Hoffmann, Tamás (2015) ’An Eternal Promise? – Three Sketches on the Universality of International Humanitarian Law. In: Traum von Frieden – Utopie oder Realität? Nomos Verlag, pp. 237-260. ISBN 978-3-8487-2265-5

Hoffmann, Tamás (2014) Nemzetközi büntetőjog. In: Nemzetközi jog. Complex, pp. 543-569.

Hoffmann, Tamás (2014) Nemzetközi humanitárius jog. In: Nemzetközi jog. Complex, Budapest, pp. 789-812. ISBN 9789632953823

Hoffmann, Tamás (2014) The Perils of Judicial Construction of Identity – A Critical Analysis of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia's Jurisprudence on Protected Persons. In: Allegiance and Identity in a Globalised World. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 497-521. ISBN 9781107074330

Hoffmann, Tamás (2014) Post-Second World War Hungarian Criminal Justice and International Law: The Legacy of the People‟s Tribunals. In: Historical Origins of International Criminal Law - Vol. II. Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, pp. 735-763. ISBN 978-82-93081-13-5

Hollán, Miklós (2014) Az anyagi büntetőjog harmonizációja. In: Az EU mint a szabadság, a biztonság és a jog térsége. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, pp. 39-69. ISBN 978-615-5491-39-9

Hollán, Miklós (2015) A korrupció tilalomfái : Korrupciós bűncselekmények – integritásszemléletben. In: Antikorrupció és közszolgálati integritás. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft, Budapest, pp. 131-147. ISBN 978-615-5527-62-3

Horváth, Attila (2011) Arany János jogi esetei. In: Iustitia modellt áll. Szent István Társulat, Budapest, pp. 25-38. ISBN 978-963-277-265-3

Horváth, Attila (2013) A szovjet típusú diktatúra büntetési rendszere. In: Jogtörténeti Parerga. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 151-164. ISBN 978-963-312-166-5

Horváth, Attila and Skuta, Vivien (2014) Szimbolikus gesztus vagy érdemi befolyás? In: "Határtalan választások". Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, pp. 61-92. ISBN 978-615-5305-71-9

Horváth M., Tamás (2015) Európa csendes fordulata. In: Magasfeszültség. Városi szolgáltatások. Dialóg Campus, Budapest, pp. 191-207. ISBN 978-615-5376-60-3

Horváthy, Balázs (2013) Adalékok a GATT XX. cikk előtörténetéhez. In: Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére. Universitas-Győr Nonprofit Kft, Győr, pp. 235-246. ISBN 978-615-5298-08-0

Horváthy, Balázs (2015) Integratív szemlélet a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogában. In: BONAS IURIS MARGARITAS QUAERENS. Pázmány Press; PPKE JÁK, Budapest, pp. 85-103. ISBN 978-963-308-233-1

Horváthy, Balázs (2014) Környezetvédelmi és etikai szempontok metszéspontja a WTO gyakorlatában. In: A világ mi magunk vagyunk... Liber Amicorum Imre Vörös. [s. n.], Budapest, pp. 184-195. (Submitted)

Horváthy, Balázs (2013) New Impulses: Aarhus Convention and Genetically Modified Organisms. In: Public Participation in Environmental Decision-Making: Implementation of the Aarhus Convention. Ústav státu a práva AV ČR, Praha, pp. 29-52. ISBN 978-80-87439-14-2

Horváthy, Balázs (2014) The Transatlantic Trade and Investment Partnership – The Revival of Bilateralism? In: Global and Local Issues from the Aspects of Law and Economy. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, pp. 15-32. ISBN 978-615-5298-46-2

Ignácz, Lilla (2015) A vita előnyeiről és hátrányairól szóló vita a jogi hermeneutikában. In: Vitában egymással. A filozófia útjai (16). L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 155-168. ISBN 978-963-414-033-7

Jakab, András (2014) Jogállamiság és terrorfenyegetés. Az alkotmány normativitásának és az életmentő kínzás megengedhetőségének kérdése. In: A világ mi magunk vagyunk… Liber Amicorum Imre Vörös. HVG-ORAC, Budapest, pp. 240-263. ISBN 978 963 258 255 9

Jakab, András (2015) Supremacy of the EU Charter in Purely Domestic Cases. In: Gebändigte Macht: Verfassung im europäischen Nationalstaat. Nomos, Baden-Baden, pp. 253-256. ISBN 978-3-8487-1184-0

Jakab, András (2015) A jogforrási rendszer. In: Bevezetés az alkotmányjogba. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 121-179. ISBN 978-963-258-282-5

Jakab, András (2013) A jogforrási rendszer. In: Bevezetés az alkotmányjogba. HVG-ORAC, Budapest, pp. 111-168. ISBN 978-963-258-204-7

Jakab, András and Till, Szabolcs (2015) A különleges jogrend. In: Bevezetés az alkotmányjogba. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 479-503. ISBN 978-963-258-282-5

Kecskés, András (2013) Árfolyam-stabilizáció az IPO során. In: II. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2013.05.15-2013.05.17. Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat.

Kecskés, András (2015) A részvénytársaságok irányítási rendszerének szabályai az új Ptk.-ban. In: IUS EST ARS – Ünnepi tanulmányok Visegrády Antal professzor 65 születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.

Kecskés, András (2015) A vállalatfelvásárlások motivációi. In: Tanulmányok Bodnár Imre Egyetemi Adjunktus Emlékére. Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. (Submitted)

Kecskés, Gábor (2014) AZ UNIÓ KÖRNYEZETI KÁRFELELŐSSÉGI JOGFORRÁSAI – CSOPORTKÉP DIREKTÍVÁKKAL. In: „A világ mi magunk vagyunk… Liber Amicorum Imre Vörös”. HVG-ORAC. (Unpublished)

Kecskés, Gábor (2014) Az államfelelősség és a szankciók nemzetközi jogi kérdéskörének megjelenése a magyar jogirodalomban. In: „A világ mi magunk vagyunk… Liber Amicorum Imre Vörös”. HVG-ORAC. (Unpublished)

Kirchmair, Lando (2014) Die Theorie des Rechtserzeugerkreises und der völkerrechtliche Vertrag in der österreichischen Rechtsordnung. In: Bestand und Wandel des Völkerrechts – Beiträge zum 38. Österreichischen Völkerrechtstag. Peter Lang GmbH Verlag, Frankfurt am Main, pp. 203-228.

Kirchmair, Lando (2014) Is the EU legal order the tombstone of the dualistic and the monistic doctrine? In: La recherche en droit constitutionnel comparé. L'Harmattan, Paris, pp. 71-86.

Kirs, Eszter (2010) Possible models for the regulation of simultaneous functioning of Truth and Reconciliation Commissions and criminal courts. In: The Rules and Institutions of International Humanitarian Law put to Test in Recent Armed Conflicts. Brill Academic Publishers, La Haye, pp. 821-862. ISBN 9789004172838

Kiss, Attila and Szőke, Gergely László (2015) Evolution or Revolution? Steps Forward to a New Generation of Data Protection Regulation. In: Reforming European Data Protection Law. Springer, Dordrecht; Heidelberg; London; New York, pp. 311-332. ISBN 978-94-017-9385-8

Kiss, Attila and Szőke, Gergely László (2015) Evolution or Revolution? Steps Forward to a New Generation of Data Protection Regulation. In: Reforming European Data Protection Law. Law, Governance and Technology Series (20). Springer, Dordrecht; Heidelberg; London; New York, pp. 311-332. ISBN 978-94-017-9384-1

Kiss, Attila and Szőke, Gergely László (2014) New principles and instruments in the field of Data Protection Law. In: Well - being in Information Society 2014. Conference proceedings. PTE, Pécs, pp. 208-216.

Kiss, György (2008) Die Wirkung der Grundrechte im ungarischen Arbeitsrecht: Versuche zur Wiederherstellung eines umgestrürzten Gkeichgewichts. In: Festschrift für Rols Birk zum siebtigsten Geburtstag. Mohr Siebeck, Tübingen, pp. 357-383. ISBN 978-3-16-149564-9

Kiss, György (2009) Some Remarks to the Future of the Social Dialogue in the Hungarian Constitutional System. In: Studia ad ius et politicam sicialem: Liber Amicorum prof. dr. habil. Andzrej Marian Swiatkowski. Jagiellonian University, Kraków, pp. 255-268.

Kiss, György (1995) Verhältnis des Tarifsystems zur Betreiebsverfasung im Ungarischen Arbeitsrecht. In: Eurpäische Integration un nationale Rechtskulturen. Internatiomale Fachgespräche . Carl Heymanns Verlag KG Köln, Bomm, Berlin, München, Köln, pp. 419-434. ISBN 3-452-23230-1

Kiss, György (2015) The legal dogmatic status and law policy opportunities of trade unions based on Hungarian employment regulations from 1992 till today. In: Trade Unions and Collective Agreements in the new Labour Code. MTA-PTE Research Group of Comparative and European Employment Policy and Labour Law, 1 . Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 11-44. ISBN 978 963 05 9615 2

Kiss, György (2013) The problem of persons having a similar legal status as employees (workers), and the absence of regulating this legal status in the Hungarian labour code: The “third estate” of the labour market. In: Recent Developments in Labour Law. MTA-PTE Research Group of Comparative and European Employment Policy and Labour Law . Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 259-279. ISBN 978 963 05 9392 2

Kiss, György (2015) A szakszervezetek jogdogmatikai helyzete és jogpolitikai lehetőségei a magyar munkajogi szabályozás alapján 1992-től napjainkig. In: Szakszervezetek ls kollektív szerződések az új Munka Törvénykönyvében. MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport, 1 . Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 11-45. ISBN 978 963 05 9615 2

Kiss, György and Kajtár, Edit (2009) The Laval and Viking Cases: Freedom of Services and Establishment v. Industrial Conflict in the European Economic Area and Russia - Hungary. In: The Laval and Viking Cases: Freedom of Services and Establishment v. Industrial Conflict in the European Economic Area and Russia. Bulletin of Comparative Labour Relations 69 . Kluwer Law International, Boston, Deventer, pp. 83-101. ISBN 978-90-411-2850-8

Koi, Gyula (2014) Indexes. In: Hungarian Public Administration and Administrative Law. Schenk Verlag.

Koi, Gyula (2015) A Kínai Népköztársaság hatályos alkotmányának jellemzői. In: A kínai alkotmány. Panta, 1 (1). Typotex Kiadó, Budapest, pp. 62-97. ISBN 978-963-279-859-2

Koi, Gyula (2014) List of Abbreviations. In: Hungarian Public Administration and Administrative Law. Schenk Verlag, Berlin.

Koi, Gyula (2014) List of Cases. In: Hungarian Public Administration and Administrative Law. Schenk Verlag.

Koi, Gyula (2014) Lorenz von Stein Verwaltungslehre című fő művének helye a közigazgatás-tudományban. In: A világ mi magunk vagyunk... Liber Amicorum Imre Vörös. HVG-ORAC.

Koi, Gyula (2015) A jogi sinológia magyar szakirodalma. In: A kínai alkotmány. Panta, 1 (1). Typotex Kiadó, Budapest, pp. 204-214. ISBN 978-963-279-859-2

Kühn, Zdeněk and Matczak, Marcin and Bencze, Mátyás (2015) EU Law and Central European Judges. In: Central European Judges under the European Influence. EU Law in the Member States (2). Hart Publishing, Oxford, pp. 43-71. ISBN 9781849467742

Kőhalmi, László (2015) Adalékok a korrupciós aktusok természetrajzához. In: Gólyapadból laboratóriumot Tanulmányok Finszter Géza professzor tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 355-368. ISBN 978-963-312-225-9

Kőhalmi, László (2010) A jog és az etika hatékonysága a korrupció elleni küzdelemben. In: Ius est ars Ünnepi tanulmányok Visegrády Antal professzor 65. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Pécs, pp. 293-306. ISBN 978-963-642-720-7

Lamm, Vanda (2014) New Nuclear Cases at the Hague Court. In: Nuclear Law in Progress. LEGIS, Buenos Aires, pp. 593-606. ISBN 978-987-1988-15-0

Majtényi, Balázs (2015) The Nation’s Will as Trump in the Hungarian Fundamental Law. In: European Yearbook on Human Rights 15. Intersentia, Cambridge, pp. 247-260. ISBN 978-3-7083-1040-4

Molnár, Tamás (2015) The Prohibition of Arbitrary Deprivation of Nationality under International Law and EU Law: New Perspectives. In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014. Eleven International Publishing, Portland, pp. 67-92. ISBN 978‐94‐6236‐503‐2

Molnár, Tamás (2015) A szuverenitást érő kihívások hatása a nemzetközi jog és a belső jog viszonyára, különös tekintettel a belső jogok „nemzetköziesedésének” a hatalommegosztásra gyakorolt hatására. In: Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság: Interdiszciplináris megközelítések. Gondolat Kiadói Kör; MTA Jogtudományi Intézet, Budapest; Győr, pp. 145-161. ISBN 978-963-693-599-3

Nagy, Csongor István (2014) A tagállami árszabályozás keretei az Európai Unió jogában, különös tekintettel a liberalizált piacokrazdaság-tudományi Intézet. In: Verseny és Szabályozás 2013. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 121-144.

Nagy, József (2015) Dante és Vico. Dante politikai teológiája. Fejezetek a Dante-recepció történetéből (Borító; Tartalomjegyzék; Köszönetnyilvánítás; Bevezetés; Bibliográfia). In: Dante és Vico. Dante politikai teológiája. Fejezetek a Dante-recepció történetéből. Attraktor. (Unpublished)

Nótári, Tamás (2014) Remarks on Early Hungarian Copyright Regulation. In: Geistiges Eigentum und Urheberrecht aus der historischen Perspektive. Lectiones Iuridicae (10). Pólay Elemér Alapítvány, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 91-108. ISBN 978-615-5300-19-6

Nótári, Tamás and Fazekas, Judit (2014) A magánjog fejlődése és kodifikálása Magyarországon. In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja I. kötet. OPTEN Informatikai Kft., Budapest, pp. 15-79. ISBN 978-615-5122-14-9

Pap, András László (2014) Illiberális (kollektivista és paternalista) vonások a Nemzeti Együttműködés Rendszerének személyiségképében. In: Személy és személyiség a jogban. MTA TK.

Pap, András László (2014) Ki és mi a magyar? Az Alaptörvény preferenciái kritikai perspektívából. In: Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, pp. 245-263.

Pap, András László (2014) Kontrollelmélet újratöltve? In: A világ mi magunk vagyunk… Liber Amicorum Imre Vörös. HVG-Orac, pp. 378-390.

Pap, András László (2015) Who Are “We, the People”? Biases and Preferences in the Hungarian Fundamental Law. In: Challenges and Pitfalls in the Recent Hungarian Constitutional Development – Discussing the New Fundamental Law of Hungary. L'Harmattan, Paris. (In Press)

Pap, András László (2014) Zsidónak (nem) lenni: az identitás megválasztásához fűződő jog. In: Emlékkerti kőoroszlán. Írások György Péter 60. születésnapjára. ELTE BTK, Budapest, pp. 347-360.

Pap, András László (2014) A jogtudományi életút. In: A jog tudománya. HVG Orac. (In Press)

Pap, András László and Balogh, Lídia (2014) Equality. In: The SAGE Encyclopedia of Surveillance, Security, and Privacy. Sage.

Pap, András László and Balogh, Lídia (2014) Identity politics. In: The SAGE Encyclopedia of Surveillance, Security, and Privacy. Sage.

Pap, András László and Szilágyi, Erzsébet (2014) Watergate and White House Tapes. In: The SAGE Encyclopedia of Surveillance, Security, and Privacy. Sage.

Papp, Mónika (2014) The Application of EU State Aid Rules in Hungary: an overview of individual Commission decisions (2004 – 2012). In: The law of the European Union in Hungary: Institutions, processes and the law. HVG-Orac.

Petrétei, József and Tilk, Péter (2014) Az Alkotmánybíróság. In: Magyarország alkotmányjogának alapjai. Kodifikátor Alapítvány. (In Press)

Petrétei, József and Tilk, Péter (2014) Az Országgyűlés. In: Magyarország alkotmányjogának alapjai. Kodifikátor Alapítvány, Pécs. (In Press)

Petrétei, József and Tilk, Péter (2014) Az alapvető jogok biztosa. In: Magyarország alkotmányjogának alapjai. Kodifikátor Alapítvány, Pécs. (In Press)

Petrétei, József and Tilk, Péter (2014) Szuverenitás és hatalomgyakorlás. In: Magyarország alkotmányjogának alapjai. Kodifikátor alapítvány, Pécs. (In Press)

Petrétei, József and Tilk, Péter (2014) A bíróságok. In: Magyarország alkotmányjogának alapjai. Kodifikátor Alapítvány, Pécs. (In Press)

Petrétei, József and Tilk, Péter (2014) A jogforrások. In: Magyarország alkotmányjogának alapjai. Kodifikátor Alapítvány, Pécs. (In Press)

Petrétei, József and Tilk, Péter (2014) A képviselet és a választás. In: Magyarország alkotmányjogának alapjai. Kodifikátor Alapítvány. (In Press)

Pál, Gábor (2014) Politikai közösség, politikai felelősség, politikai stratégia. A külhoni magyarok szavazójogával kapcsolatos közéleti vitát keretbe foglaló politikai diskurzusok elemzése. In: "Határtalan választások". Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, pp. 171-195. ISBN 978-615-5305-71-9

Pókecz Kovács, Attila (2014) Economic Crisis and Senatus Consultum Ultimum. In: Meditationes de iure et historia 20-2: Essays in honour of Laurens Winkel. University of South Africa, Pretoria, pp. 729-737.

Pókecz Kovács, Attila (2014) Legal means and public law consequences of the solution of economic and credit crisis at the end of the Roman Republic (49-47 BC). In: Essays of Faculty of Law University of Pécs Yearbook of 2014. Pécsi Tudományegyetem ÁJK, pp. 129-142.

Pókecz Kovács, Attila (2015) A királyság államszervezete az ókori Rómában (Kr. e. VIII. - Kr. e. 510). In: IUS EST ARS Ünnepi tanulmányok Visegrády Antal professzor 65. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem ÁJK, pp. 435-448.

Pókecz Kovács, Attila (2015) A principatus közjoga (Kr.e. 27 - Kr. u. 284). In: A principatus közjoga (Kr.e. 27 - Kr.u.284). Dialóg Campus, pp. 1-97. (Unpublished)

Sajó, András and Ganczer, Mónika (2015) Socialist Law. In: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second edition). Elsevier, Oxford, pp. 844-848. ISBN 978-0-08-097087-5

Schweitzer, Gábor (2014) Az állam és egyház kapcsolatának lehetséges alapmodelljei. In: Összehasonlító alkotmányjog: Fejezetek az alkotmány, az állam, az államszervezet és az alapvető jogok témaköréből. NKE KTK. (Unpublished)

Siklósi, Iván (2015) Custodia-felelősség és rablás a római jogban, különös tekintettel a Ner. D. 19, 1, 31 pr. exegézisére. In: A custodia-felelősség problémái a római magánjogban. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Siklósi, Iván (2014) Helle Károly. In: Magyar jogtudósok IV. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 33-42. ISBN 978-963-312-214-3

Siklósi, Iván (2015) Quelques questions de l’inexistence et l’invalidité des actes juridiques dans le droit romain. In: Ad geographiam historico-iuridicam ope iuris Romani colendam. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 327-336. ISBN 978-963-312-240-2

Siklósi, Iván (2016) A kincstalálás római jogi történetének főbb csomópontjai, különös tekintettel a Paul. D. 41, 1, 31, 1 töredékre. In: Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 181-197.

Siklósi, Iván (2014) A lopásért fennálló custodia-felelősség néhány kérdése a római jogban. In: Ünnepi kötet Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 80. születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, ISSN 0324-6523 (76). Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 421-435.

Siklósi, Iván (2015) A lopásért fennálló custodia-felelősség — az actio furti aktív legitimációjának problémája. In: A custodia-felelősség problémái a római magánjogban. -. (Unpublished)

Siklósi, Iván (2016) Észrevételek az actio oneris aversi kérdésköréhez. In: Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 7-37.

Sonnevend, Pál (2014) Eigentumsgarantie. In: Europäischer Grundrechtsschutz. Nomos Verlag. ISBN 978-3-8329-7232-5

Sonnevend, Pál (2014) National Media Policy within the Framework of European Union Law : The Case of Hungary. In: The EU Between ‘an Ever Closer Union’ and Inalienable Policy Domains of Member States. Schriftenreihe des Arbeitskreises Europäische Integration e.V. (80). Nomos Verlag, Baden-Baden. ISBN 978-3-8487-0995-3

Sonnevend, Pál (2014) A belső jog és a nemzetközi jog viszonya in: Kende, Nagy, Sonnevend, Valki Nemzetközi Jog ISBN. In: Nemzetközi Jog. Complex Kiadó, Budapest, pp. 214-238. ISBN 9789632953823

Sonnevend, Pál (2014) Állampolgárság, idegenjog. In: Nemzetközi Jog. Complex Kiadó, Budapest, pp. 511-522. ISBN 9789632953823

Sonnevend, Pál and Nagy, Boldizsár (2014) Választottbíráskodás és a Nemzetközi Bíróság. In: Nemzetközi Jog. Complex Kiadó. ISBN 9789632953823

Stipta, István (2014) Adalékok Eötvös József önkormányzat-védő felfogásához. In: Báró Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmából. Szegedi Jogtörténeti Napok (6). Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 157-164. ISBN 978-963-306-392-7

Stipta, István (2015) Alkotmánykoncepciók a 17-18. századi Európa-tervekben. In: Decem anni in Europaea Unione I. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 136-146. ISBN 978-615-5216-76-3.

Stipta, István (2015) Cesare Beccaria és kora. In: 250 éves a Dei delitti e delle pene : tanulmányok Cesare Beccariáról. Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 11-32. ISBN 978-963-9808-67-6

Stipta, István (2015) Egy különös vád. In: Zsidók és keresztények az évszázadok sodrában – Interpretációk egy témára. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 128-137. ISBN 978-615-5216-81-7

Stipta, István (2004) Frühe Vorstellungen von der Kooperation der europäischen Staaten, mit besonderer Rücksicht auf die französische Ideen. Europa-Begriff im Mittelalter. In: Historia ante portas: l'histoire en droit international. Bíbor Kiadó, pp. 15-30. ISBN 963-9466-84-0

Stipta, István (2015) A tulajdonátruházás szabályozása a két világháború közötti Magyarországon. In: A tulajdonátruházás összehasonlító kereskedelmi és üzleti jogi kérdései. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum (12). Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 34-45. ISBN 978-963-9808-64-5

Sulyok, Gábor (2014) General Principles of Law and International Law-Making. In: Rethinking International Law and Justice. Ashgate Publishing Ltd, Surrey, pp. 313-331. ISBN 978-1-4724-2670-3

Sulyok, Gábor (2014) „Nemzetközi szerződésszegés” az ókori Közel-Keleten: három irodalmi emlék. In: Ünnepi kötet Dr. Bodnár László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica (7). Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 479-488. ISBN 978-963-306-343-9

Sulyok, Gábor (2015) Treaties, Origin. In: Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-12.

Sulyok, Gábor (2014) A békéhez való jogról. In: Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben: Ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. születésnapja tiszteletére. Akadémiai Kiadó, pp. 501-514. (Submitted)

Szalai, Ákos (2014) Az elmaradt vagyoni előny megtérítése. In: A világ mi vagyunk. Liber Amicorum Imre Vörös. HVG-ORAC, pp. 478-494.

Szalai, Ákos (2014) Beyond Opt-in and Opt-out: The Law and Economics of Group Litigation. In: Multi-Party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice? Intersentia, pp. 75-92.

Szekeres, Diána (2013) AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYE AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG MŰKÖDÉSE ÉS ELJÁRÁSA. In: microCAD 2013, L Section. Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, pp. 1-9. ISBN 978-963-358-018-9

Szekeres, Diána (2008) Happy birthday Louise Brown! A művi megtermékenyítés harminc éve, jelentésárnyalatainak bemutatása a történelem, az orvosi jog és az etika szemszögből nézve. In: PhD Tanulmányok 7. PTE ÁJK Doktori Iskola, Pécs, pp. 369-399.

Szekeres, Diána (2012) Jogi útkeresés: a joghoz jutás elméleti lehetőségei és gyakorlati példái. In: BGF Tudományos Évkönyv 2011. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 139-155.

Szekeres, Diána (2013) Jogi útkeresés: a joghoz jutás elméleti lehetőségei és gyakorlati példái. In: Régiók fejlesztése 2013/2. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, pp. 83-102. ISBN 978-963-642-530-2

Szekeres, Diána (2011) Legal Aid as Part of Our International Obligations. In: Tavaszi szél 2011 = Spring Wind 2011. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Pécs, pp. 391-397. ISBN 978-615-5001-33-8

Szekeres, Diána (2014) A Mind Map módszer alkalmazásának gyakorlata és tendenciái a jogi tárgyak oktatása kapcsán. In: Alkalmazott tudományok I. fóruma. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 888-914. ISBN 978-963-7159-92-3

Szekeres, Diána (2015) A bírósági mediáció kapujában. In: Alkalmazott tudományok II. fóruma. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 617-649. ISBN 978-963-7159-99-2

Szekeres, Diána (2009) A jogi segítségnyújtás nemzetközi és magyar gyökerei, a jelen kihívásai. In: PhD Tanulmányok 8. PTE ÁJK Doktori Iskola, Pécs, pp. 513-560.

Szekeres, Diána (2011) A jogi segítségnyújtás, mint nemzetközi kötelezettség. In: Pénz és társadalom. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, Budapest, pp. 127-137. ISBN 978-963-7167-09-6

Szekeres, Diána (2014) A mediáció alkalmazása és ami mögötte van... In: Alkalmazott tudományok I. fóruma. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, pp. 869-887. ISBN 978-963-7159-92-3

Szekeres, Diána and Novákné Láng, Szabina (2013) Áldozatsegítést érintő változások kapujában: Az Európai Parlament és Tanács által kibocsátott 2012/29/EU Irányelv értelmezése és az ahhoz vezető út kihívásai. In: BÜNTETŐ TANULMÁNYOK; XIV. MTA VEAB, pp. 103-117.

Szente, Zoltán (2014) Grundzüge des Verwaltungsrecht in gemeineuropäischer Perspektive : Ungarn. In: Handbuch Ius Publicum Europeaum, Band V.: Verwaltungsrecht in Europa: Grundzüge. Max-Planck-Institute, C.F.Müller Verlag, Heidelberg; München, pp. 803-860.

Szente, Zoltán (2014) Public Administration Reforms in Hungary and Unorthodox Measures in Hungarian Economic Policy. In: Public administration reforms in transitional period, what & how? The Korea Institute of Public Administration, Seoul, pp. 29-48.

Szilágyi, Csaba (2014) A privilegium fori Szent István király törvényében a római jog és az egykorú kánonjog tükrében. In: Hereditas Litteraria totius Graeco-Latinitatis II. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 305-315. ISBN 978-963-318-421-9

Szilágyi, János Ede (2015) Az uniós Víz-keretirányelv költségmegtérülésének elve az Európai Bíróság esetjogának tükrében. In: -. Újvidéki Egyetem. (Submitted)

Szilágyi, János Ede (2016) A víziközmű-szolgáltatások jellemző ágazatpolitikái és azok alakulása. In: A közszolgáltatások szervezéstana különböző ágazatokban. Dialóg Campus. (Submitted)

Szomora, Zsolt (2012) Az alkotmánykonform normaértelmezés és a büntetőjog – problémafelvetés. In: Sapienti sat. Ünnepi kötet dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 459-469.

Szomora, Zsolt (2013) Büntetőjogi garanciák az Alkotmányban és az Alaptörvényben. In: Alkotmányozás Magyarországon 2010-2011. Pázmány Press, Budapest - Pécs, pp. 257-275. ISBN 978-963-308-065-8

Szomora, Zsolt (2013) The Development of Hungarian Criminal Law before and its Transformation after the Transition in 1989/90. In: Studi sulla riforma penale post-socialista – Studies on the Criminal Law Reform in the Post-Soviet Countries. Padova University Press, Padova, pp. 105-128.

Szomora, Zsolt (2013) Die Entwicklung des ungarischen Strafrechts vor und seine Umwandlung nach der Wende 1989/90. In: Studi sulla riforma penale post-socialista – Studies on the Criminal Law Reform in the Post-Soviet Countries. Padova University Press, Padova, pp. 129-152.

Szomora, Zsolt (2014) Létrejöhet-e bűncselekmény szabálysértések érték-egybefoglalásával. Egy alkotmányellenes büntető kollégiumi vélemény margójára. In: Emberek őrzője. Tanulmányok Lőrincz József tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 137-146. ISBN 978-963-284-516-6

Szomora, Zsolt (2011) Mit is jelent a védekezésre képtelenség? Bolyongások a Btk.-ban és töprengések egy evidenciának tartott fogalom kapcsán. In: Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, pp. 509-521.

Szomora, Zsolt (2014) A becsület mint jogi tárgy - büntetőjog-dogmatikai és alkotmányjogi fejtegetések. In: Személy és személyiség a jogban. MTA TK és MTA BTK, Budapest. (In Press)

Takács, Levente (2014) De subsicivis - A maradványföldek sorsa a Római Birodalomban. In: Universitas „unius rei”. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; Lícium Art, Debrecen, pp. 297-308. ISBN 978-963-473-707-0

Tardos, Katalin (2014) Felelős foglalkoztatás. In: Jót s jól. Vállalati felelősségvállalásról kkv-knak. KÖVET Egyesület .

Tardy, Lajos and Schultheisz, Emil and Váradi-Sternberg, János (2009) Magyar orvosok a cári Oroszországban. In: Tardy Lajos orvostörténeti vizsgálódásai. Kapcsolattörténeti kutatások. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (79). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest, pp. 1-94. ISBN 978-963-9276-79-6

Tattay, Szilárd (2014) The Common Good and Individual Rights. In: Law, Politics and the Constitution: New Perspectives from Legal and Political Theory. Peter Lang International Academic Publishers, Frankfurt/M.; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien, pp. 159-169. ISBN 978-3-631-65464-4

Tattay, Szilárd (2014) Est-il possible de fonder les droits de la personne sur le patrimoine? Analyse historico-conceptuelle des notions de dominium, de propriété et de propriété de soi. In: Personne et patrimoine en droit. Bruylant, Brussels, pp. 99-121. ISBN 9782802744344

Tattay, Szilárd (2014) Lehetséges-e a személy jogait a tulajdon fogalmára alapozni? In: Quaerendo et Creando. Xenia . Szent István Társulat, Budapest, pp. 623-643. ISBN 978 963 277 486 2

Tattay, Szilárd (2014) The Relationship of Natural Law and Natural Rights. In: The Rule of Law and the Challenges to Jurisprudence. Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook (3). Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, pp. 17-27. ISBN 978-3-631-64381-5

Valentiny, Pál (2015) Létezik-e jogalkalmazási közgazdaságtan? In: Verseny és szabályozás, 2014. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 75-102.

Varga, Csaba (2007) Development of Theoretical Legal Thought in Hungary at the Turn of the Millennium. In: The transformation of the Hungarian legal order 1985-2005: transition to the rule of law and accession to the European Union. Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, pp. 615-638. ISBN 978-90-411-2694-8

Varga, István (2013) Az objektív arbitrabilitás magyar szabályozásának története és töréspontjai. In: Jogtörténeti Parerga. ELTE - Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 363-378. ISBN 978 963 312 166 5

Varga, István (2015) Beweis - Art. 18 Rom-I Verordnung. In: BeckOnline Grosskommentar zum BGB. C.H. Beck, München, pp. 1-24.

Varga, István (2015) Beweis - Art. 22 Rom-II Verordnung. In: Beck Online Grosskommentar zum BGB. C.H. Beck, München, pp. 1-25.

Varga, István (2013) Disfavor arbitri - Das Schiedsverfahrensrecht im Sog staatlicher Interessen. In: Festschrift für Helmut Rüssmann. Juris GmbH, pp. 941-953.

Varga, István (2015) Hungary - Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe. In: Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe. Juris Publishing, New York. ISBN 9781929446957

Varga, István (2015) Mobiliarsicherheiten im System des ungarischen Kreditsicherungsrechts. In: Dingliche Rechtspositionen und Verkehrsschutz. Mohr Siebeck, Tübingen, pp. 83-99. ISBN 978-3-16-153619-9

Varga, István (2013) Perrendi szabályozási igények azonosítása jogösszehasonlító kitekintéssel. In: Codificatio processualis civilis : studia in honorem Németh János II. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 489-513. ISBN 978-963-312-176-4

Varga, István (2015) The Relationship between the Extension of Arbitration to Competition Law and the Private Enforcement of Competition Law. In: The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration - Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski. Lewiathan Court of Arbitration, Warsaw, pp. 100-124.

Varga, István (2015) Verordnung (EG) Nr 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen. In: Rauscher: Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht. Sellier European Law Publishers, pp. 403-551.

Varga, István (2015) A választottbíráskodás elfogadottságának alakulása Magyarországon: Privatizált bíráskodás és állami érdekek. In: Közvetítés és vitarendezés a jogi és a vallási kultúrákban. ELTE Eötvös Kiadó, pp. 1-16. ISBN 978-963-312-202-0 (Unpublished)

Varju, Márton (2014) A közszolgáltatási piacon történő állami szerepvállalás keretei az Európai Unió jogában. In: Külön utak. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, pp. 177-202. ISBN 978 615 5376 34 4

Váradi, Ágnes (2014) A joghoz jutás esélyeinek bővítése a polgári perben. In: A világ mi magunk vagyunk... Liber Amicorum Imre Vörös. HVG-ORAC.

Váradi, Ágnes (2015) A jogérvényesítés elősegítésének új irányai az Európai Unióban. In: PSAK XII. Pro Scientia Aranyérmesek XII. Konferenciája. EKF Líceum Kiadó, Eger, pp. 203-207. ISBN 978-615-5509-42-1

Monograph

Bató, Szilvia (2012) Élet és testi épség elleni bűncselekmények a 19. század első felében = Offences Against Life And Corporal Integrity During The First Half Of The 19th Century. Project Report. OTKA.

Bencze, Mátyás (2011) A bírói ítélkezés jogszabályokon kívüli meghatározó tényezői = The background of the rule-based decision-making in the adjudication. Project Report. OTKA.

Blazovich, László (2009) A Sváb tükör = The Swabian Mirror. Project Report. OTKA.

Drinóczi, Tímea (2015) Alkotmányos párbeszéd – elméleti és gyakorlati implikációk : Zárójelentés Bolyai János kutatási ösztöndíjhoz (2012-2015). Project Report. N/A, Pécs. (Unpublished)

Erdő, Péter and Füzes, Ádám and Káposztássy, Béla and Kuminetz, Géza and Szabó, Péter (2009) Szentségek liturgiája és joga = The liturgy and the law of the sacraments. Project Report. OTKA.

Fantoly, Zsanett Zsuzsanna (2013) A büntető tárgyalási rendszerek = The Criminal Procedure Systems. Project Report. OTKA.

Farkas, Ákos and Kis, László and M. Nyitrai, Péter (2010) Nemzetközi büntetőjog és nemzetközi büntető igazságszolgáltatás = International criminal law and international criminal justice. Project Report. OTKA.

Fehér, Lenke Irén and Hollán, Miklós and Végvári, Réka (2009) Nemzetközi emberkereskedelem = International Trafficking in Human Beings. Project Report. OTKA.

Földi, András and Boóc, Ádám and Csizmazia, Norbert (2010) A kötelmi jog egyes általános részbeli jogintézményeinek történeti meghatározottsága = Historical determination of certain institutions related to the general part of the law of obligations. Project Report. OTKA.

Győrfi, Tamás and Hegyi, Szabolcs (2006) A kortárs jogpozitivizmus perspektívái = The perspectives of contemporary legal positivism. Project Report. OTKA.

Harsági, Viktória (2011) A bírósági iratok kézbesítése az Európai Igazságügyi Térségben = Service of Judicial Documents in the European Judicial Area. Project Report. OTKA.

Herke, Csongor (2007) A büntetőeljárás egyszerűsítése és gyorsítása = Reduction and acceleration in the Criminal Procedure Law. Project Report. OTKA.

Hollán, Miklós (2013) Az emberkereskedelem elleni nemzeti büntetőjogi fellépés nemzetközi jogi alapjai és alapjogi korlátai = International foundations and human rights limitations of national criminal law against trafficking in human beings. Project Report. OTKA.

Jakab, Éva (2011) Jogszabály és jogélet. Szerződéstani tanulmányok az Imperium Romanumban = Legal rule and legal life: Studies about Contract Law in Imperium Romanum. Project Report. OTKA.

Jakab, Éva and Molnár, Imre (2009) Jogszabály és jogélet. Empirikus és elméleti kutatások az Imperium Romanum szerződési jogáról és annak továbbéléséről az európai magánjogi rendszerekben, különös tekintettel a magyar szerződési jogra. = Legal Rule and Legal Life. Empirical and Theoretical Studies about the Contract Law of the Imperium Romanum and their Continuance in the European Private Law Systems, especially in the Hungarian Contract Law. Project Report. OTKA.

Karsai, Krisztina (2013) Fogyasztóvédelmi büntetőjog = Consumer Protection in the Criminal Law. Project Report. OTKA.

Kengyel, Miklós and Balogh, Zsolt György and Horváth, Zsuzsanna and Király, Lilla and Lichtenstein, József (2006) Az európai polgári eljárásjog alapintézményei = Fundamental Institutions of the European Civil Procedure. Project Report. OTKA.

Kengyel, Miklós and Gáll, Tamás and Harsági, Viktória and Nemessányi, Zoltán (2011) Az információ szerepe a polgári eljárásban = The Role of Information in Civil Procedure. Project Report. OTKA.

Kerezsi, Klára and Barabás, Andrea Tünde and Kiss, Anna and Vígh, József (2006) A helyreállító igazságszolgáltatás lehetőségei a bűnözés kezelésében = Restorative justice for tracking crime. Project Report. OTKA.

Kerezsi, Klára and Bolyki, Orsolya and Parti, Katalin and Sárik, Eszter (2008) Látens fiatalkori devianciák - ahogy ők látják (Az önbevalláson alapuló nemzetközi összehasonlító vizsgálat magyar blokkja) = Latent juvenile delinquency (Study on self-reported latent juvenile delinquency: Hungarian case). Project Report. OTKA.

Kilényi, Géza and Kardos, Angelika Csilla and Pintér, Edit (2007) Közjogi államtudományi kutatások = Political Science Research in Public Law. Project Report. OTKA.

Kis, Norbert and Kovács, Gábor and Németh, Imre (2008) Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények = The crimes against medical intervention, order of medical research, and medical autonomy. Project Report. OTKA.

Kovacsics, Józsefné and Katona, Tamás and Kovacsics, József and Pergel, Józsefné and Pongráczné Ruzicska, Yvette and Vavró, István (2007) Visszaesők bűncselekmény sorozatainak modellezése = Modeling crime series of recidivists. Project Report. OTKA.

Kuminetz, Géza (2012) A klerikus életszentség és garanciái a hatályos egyházi jogban = The clerical pursue for holiness and its guarantees in the Canon Law. Project Report. OTKA.

Masenko-Mavi, Viktor and Frank, Tímea and Sulyok, Gábor (2007) A délszláv konfliktus egyes nemzetközi jogi problémái = Certain problems of the Yugoslav conflict in International Law. Project Report. OTKA.

Mezey, Barna and Bódiné dr. Beliznay, Kinga and Horváth, Attila and Képes, György and Máthé, Gábor and Pandula, Attila and Révész, Tamás Mihály and Tóth, Béla and Völgyesi, Levente (2007) A jogi műveltség a 18-19. században = Legal culture and literature in the 18th-19th centuries. Project Report. OTKA.

Mike, Károly (2015) Merre vezessen a magyar kapitalizmus útja? Látkép Ronald Coase világítótornyából. HÉTFA Műhelytanulmányok X. Other. HÉTFA Kutatóintézet, Budapest. (Submitted)

Máthé, Gábor and Kis, Norbert (2006) A közigazgatási büntetőjog - EU = Criminal law of Public Administration - EU. Project Report. OTKA.

Nagy, Marianna and Barabás, Gergely and Fazekas, Marianna (2007) A közigazgatási jogi felelősség- és szankciórendszer elméleti-dogmatikai rendszerének fejlesztési lehetőségei = New developments in the theoretical-dogmatic system of sanctions in the administrative law. Project Report. OTKA.

Pap, András László and Kádár, András Kristóf and Majtényi, Balázs and Szikinger, István (2011) Jogállamiság és rendőrség = Policing and Rule of Law. Project Report. OTKA.

Prugberger, Tamás and Bragyova, András and Kenderes, György and Rácz, Zoltán and Tóth, Hilda (2009) Alkotmányjogi kérdések a munkajogban = Questions of the Constitutional law in the labour law. Project Report. OTKA.

Ruszoly, József and Antal, Tamás and Balogh, Elemér and Bató, Szilvia and Homoki Nagy, Mária (2009) Alkotmány- és jogtörténeti kutatások. 1790-1949 = Researches on constitution and law history (1790-1949). Project Report. OTKA.

Rácz, Lajos and Antalóczi, Péter and Basa, Ildikó and Kisteleki, Károly and Lövétei, István and Máthé, Gábor and Nagyné dr. Szegvári, Katalin and Pomogyi, László and Schweitzer, Gábor and Takács, Albert (2007) Kormányzás és kodifikáció a polgári kori Európában. Project Report. OTKA.

Smuk, Péter (2012) Magyarország alkotmány- és parlamentarizmustörténete 1989-2007 = History of Hungarian Constitutionalism and Parliamentarism 1989-2007. Project Report. OTKA.

Soós, Edit and Fejes, Zsuzsanna and Józsa, Zoltán (2007) A határ menti együttműködések jogi és közigazgatási háttere, az együttműködés továbbfejlesztésének lehetséges irányai = The Legal and Administrative Aspects of the Cross-Border Cooperation in Hungary. Project Report. OTKA.

Szabó, István (2013) A Monarchia utódállamainak két világháború közötti államberendezkedése = The legal system of the successor states between the two world wars. Project Report. OTKA.

Szamel, Katalin (2008) Közérdek és közigazgatás = Public Interest and Public Administration. Project Report. OTKA.

Szamel, Katalin and Balázs, István and Bordás, Mária and Boros, Anita and Gajduschek, György and Halász, Iván and Imre, Miklós and Koi, Gyula and Kristó, Katalin and Lővétei, István and Rixer, Ádám and Sipos, Katalin and Szamel, Katalin and Tamás, András and Temesi, István (2012) Az EU tagállamainak közigazgatási rendszere = Public Administration in the EU Member States. Project Report. OTKA.

Szente, Zoltán (2006) Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet 1945-től napjainkig = European constitutional and parliamentary history from 1945 up to now. Project Report. OTKA.

Szigeti, Péter and Cs. Kiss, Lajos and Fleck, Zoltán and Halmai, Gábor and Horváth, Gergely and Horváthy, Balázs and Patyi, András and Rigó, Anett and Sulyok, Gábor (2008) A Köztársaság jogrendszerének állapota (1989-2004). Komplex jogelméleti, szakjogi és jogszociológiai kutatás = State of the Republic's legal system (1989-2004) Complex research in the field of jurisprudence and legal sociology. Project Report. OTKA.

Szikora, Veronika (2013) Az osztrák és német társasági jog intézményrendszerének jogösszehasonlító és jogdogmatikai elemzése = Analysis of the legal institutions in Austrian-German corporate law from a comparative and theoretical perspective (Achieving new results in the Hungarian education and science). Project Report. OTKA.

Szuromi, Szabolcs (2012) A középkori kánonjogi gyűjtemények szövegfejlődése = Textual-development of the Medieval Canonical Collections. Project Report. OTKA.

Szuromi, Szabolcs and Ferenczy, Rita and Körmendy, Kinga (2009) A középkori kánonjogi gyüjtemények és az európai ius commune = The Medieval Canon Law Collections and the European ius commune. Project Report. OTKA.

Varga, Csaba (2010) A BÍRÓI ÉRVELÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ TANULMÁNYOZÁSA: Jogi kultúrák és jogászi gondolkodásmód összefüggése = THE COMPARATIVE STUDY OF JUDICIAL ARGUMENTATION: The Connection between Legal Cultures and the Legal Mind. Project Report. OTKA.

Vörös, Imre and Beckerné Molnár, Olga Borbála and Czigler, Dezső Tamás and Gárdos-Orosz, Fruzsina and Horváthy, Balázs (2012) A Lisszaboni Szerződés hatása a magyar jogrendszerre = The impact of the Lisbon Treaty on Hungarian legal order. Project Report. OTKA.

Wiener A., Imre and Hollán, Miklós and Ligeti, Katalin and Végvári, Réka (2006) A korrupció elleni küzdelem nemzetközi és hazai büntetőjogi aspektusai = Aspects of international and domestic criminal law in supressing corruption. Project Report. OTKA.

Conference or Workshop Item

Balázs, István (2014) A jó közigazgatás követelményei. In: Magyar Jogászszövetség konferencia. (Submitted)

Bodzási, Balázs (2015) A keretbiztosítéki zálogjog sajátosságai, különös tekintettel az átruházásra. In: A harminchatodik Jogász Vándorgyűlés előadásaiból, 2015.05.14-2015.05.16, Eger.

Dinók, Henriett (2014) Questions of Hate Crimes With Special Regard to Austrian and Hungarian Case Law. In: Austrian Centers Edited Volume.

Dr. Petrétei, József (2014) A köztársasági elnök kegyelmezési jogáról. In: Az államfő jogállása III., 2013. május 16., PPKE JÁK. (In Press)

Fodor, László (2015) Klímavédelem az energiajogban. In: A magyar környezetvédelmi jog 20 éve, 2014. 12. 08., Budapest.

Fodor, László (2015) NÉHÁNY ELMÉLETI ÉSZREVÉTEL A 20 ÉVES KÖRNYEZETVÉDELMI TÖRVÉNY MARGÓJÁRA. In: Műhelybeszélgetés a környezetvédelmi törvényről elfogadásának huszadik évfordulóján, 2015. 06. 04., Budapest.

Horváthy, Balázs (2014) Integration of Environmental Concerns into the EU Trade Agreements. In: 7th Pan-European Conference on the European Union, 5-7 June 2014, The Hague, Netherlands . (Submitted)

Horváthy, Balázs (2013) The Role of the EU in the ’Trade and Environment’ Debate – Transatlantic Divergence? In: Bratislava Legal Forum 2013, 10-11 October 2013, Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Bratislava, Slovakia.

Horváthy, Balázs (2012) Sustainability vs. Free Trade – Establishing an Environmentally Conscious Trade Policy in the EU. In: UACES Conference 2012 – Exchanging Ideas on Europe, 3-5 September 2012, Passau, Germany. (Submitted)

Imre, Attila (2014) Ways to enhance legal dictionaries. In: COMMUNICATION, CONTEXT, INTERDISCIPLINARITY, 2014.10.23-2014.10.24, Marosvásárhely.

Kecskés, Gábor (2014) The Societal Effects of Environmental Disasters in International Environmental Regulation. In: Integrating Social Sciences into Legal Research: International Conference of PhD Students and Young Researchers, 2014., Litvánia, Vilnius.

Kirs, Eszter (2008) Gondolatok a Nemzetközi Büntetőbíróság komplementaritás kritériumainak rugalmas értelmezése kapcsán. In: Doktoranduszok fóruma, Miskolc, 2007. november 13., 2007.11.13, Miskolc.

Kirs, Eszter (2006) A ruandai gacaca eljárás, avagy egy elhibázott igazságszolgáltatási kísérlet. In: Doktoranduszok Fóruma Miskolc, 2005. november 9., 2005.11.09, Miskolc.

Lamm, Vanda (2014) New Nuclear Cases at the Hague Court. In: 18 INLA Congress Reports, Buenos Aires.

Lamm, Vanda (2014) Some remarks on the implementation of the Vienna Convention. In: EC Commission Brussels Conference .

Megyesi, Boldizsár and Mike, Károly (2014) The Long, Long Transition to Self-Governance. How two Hungarian communities of food producers are learning to govern themselves. In: UCSIA Workshop on Collective Decison-Making on Complex Matters, 12-14 November, 2014, University of Antwerpen, Belgium. (Unpublished)

Mike, Károly (2015) Kontra Hobbes. Jogi pluralizmus és intézményi közgazdaságtan. In: Jogrendszerek közötti verseny –joggazdaságtani konferencia, 2015. szeptember 4. , Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. (Unpublished)

Mike, Károly (2015) Mi a vállalat? A közgazdaságtan válaszai és néhány következmény a társasági jogra nézve. In: „Társasági jog (különös tekintettel a cégalapításra, a számvitelre és a csődjogra)” című műhely „A jogrendszer mint a gazdasági fejlődés infrastruktúrája” című sorozat keretében, 2015. március 17., MTA TK JTI, Budapest, Magyarország. (Unpublished)

Molnár, Tamás (2015) (Ab)normality of international migration law: normative and structural asymmetries and contradictions. In: Blog symposium of the European Society of International Law Interest Group on Migration and Refugee Law, 2015. május 11-17., online.

Nagy, József (2014) Dante politikafilozófiájának jogelméleti háttere. In: Dante politikafilozófiájának jogelméleti háttere, 2014.03.07, Budapest. (Unpublished)

Nagy, József (2014) L’ideale dell’Impero Universale nella Monarchia e nella Commedia. In: Ortodossia ed eterodossia in Dante Alighieri, 2012 november 5-7, Madrid.

Szekeres, Diána (2011) Az alternatív konfliktuskezelés művészete: a mediáció történetének bemutatása, alkalmazás a büntetőjog vetületében. In: Büntetőjogi Tanulmányok XII., 2010.00.00, Veszprém.

Szekeres, Diána (2011) Prospects and practices in East-Central Europe: Romani Cris, a cigánytörvény és a roma kultúra konfliktusmegoldásának tradicionális útjai, Romani kris- Tradicional ways of conflict resolution of the Romani Code and Roma culture. In: Multilingualism in Europe, 2011.03.25-2011.03.26, Budapest.

Szekeres, Diána (2011) A jogi segítségnyújtás nemzetközi kötelezettségeink rendszerében, a magyarországi jogi segítségnyújtás rendszerének kialakítása, a jövő a társadalmi és politikai változások tükrében: Legal aid as part of our international obligations; establishing a framework to provide legal aid in Hungary; the future in the light of social and political changes. In: BGF Tudományos Évkönyv 2010, 2010.11.04-2010.11.05, Budapest.

Szekeres, Diána and Novákné Lang, Szabina (2012) A bűnmegelőzés és az áldozatsegítés szerepéről, tradicionális szemlélet és aktualitások a hatályos jogszabályi változások tükrében. In: Büntetőjogi Tanulmányok XIII., 2012.00.00, Veszprém.

Víg, Zoltán (2014) Szabadkereskedelem és környezetvédelem: a WTO Vitarendezési Testületének gyakorlata. In: Állam és Magánjog.

Book

Varga, István, ed. (2013) Codificatio Processualis Civilis : studia in honorem Németh János II. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-312-176-4

Kecskés, Gábor, ed. (2014) Doktori Műhelytanulmányok 2014. Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr.

Varga, István and Németh, János, eds. (2014) Egy új polgári perrendtartás alapjai. HVG-Orac, Budapest. ISBN 9789632582610

Gömbös Csilla, Csilla and Kálmán, János and Keserű, Barna Arnold, eds. (2014) Global and Local Issues from the Aspects of Law and Economy. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr. ISBN 978-615-5298-46-2

Ahrens, Martin and Lipp, Volker and Varga, István, eds. (2015) Grundrechte im Zivilprozess. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 9789633121696

Gárdos Orosz, Fruzsina and Szente, Zoltán, eds. (2015) Jog és politika határán: Alkotmánybíráskodás Magyarországon 2010 után. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest. ISBN 978-963-258-292-4

Kálmán, János, ed. (2014) Legal Studies on Contemporary Hungarian Legal System. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr. ISBN 978-615-5298-33-2

Balázs, István and Fazekas, János and Danka, Ferenc and Barabás, Gergely and Balogh, Zsolt Péter and Nagy, Marianna and Fürcht, Pál and Hoffmann, István and Hoffmanné Németh, Ildikó and Kecső, Gábor and Szalai, Éva, eds. (2014) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata. HVG-ORAC, Budapest.

Tattay, Szilárd and Paksy, Máté, eds. (2014) Ratio iuris. Szövegek a természetjogi gondolkodás tanulmányozásához. Pázmány Press. ISBN 978-963-308-202-7

Jakab, András and Menyhárd, Attila, eds. (2015) A jog tudománya. Tudománytörténeti és -elméleti írások, gyakorlati tanácsokkal. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest. ISBN 9789632582580

Varga, István, ed. (2013) A polgári nemperes eljárások joga. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-312-152-8

Horváthy, Balázs and Fekete, Balázs and Kreisz, Brigitta, eds. (2014) A világ mi magunk vagyunk… : Liber Amicorum Imre Vörös. HVG-ORAC, Budapest. ISBN 978 963 258 255 9

Balázs, István (2015) Local self-government in Hungary. Observatory on Local Autonomy (OLA), Lille.

Balázs, István and Árva, Zsuzsa and Barta, Attila (2014) A magyar közigazgatási jog : általános rész : I. kötet. Debreceni Egyetemi Kiadó.

Balázs, István and Árva, Zsuzsanna and Barta, Attila and Veszprémi, Bernadett (2014) Helyi önkormányzatok. Debreceni Egyetemi Kiadó.

Balázs, Péter (2007) Mária Terézia 1770-es egészségügyi alaprendelete 1-2. köt. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 57 . Magyar Tudománytörténeti Intézet - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest - Piliscsaba. ISBN 978-963-9276-60-4

Domokos, Mariann (2015) Mese és filológia - Fejezetek a magyar népmeseszövegek gyűjtésének és kiadásának 19. századi történetéből. Néprajzi Tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9669 5

Fodor, László (2014) Klímavédelem az energiajogban - szabályozási modellek Németországból. Complex Wolters Kluwer, Budapest. ISBN 9789632954493

Fodor, László (2014) Környezetjog. Debrecen University Press, Debrecen. ISBN 9789633184059

Fodor, László (2015) Környezetjog (2. javított kiadás). DUPress, Debrecen. ISBN 9789633184950

Ganczer, Mónika (2013) Állampolgárság és államutódlás. Dialóg Campus Kiadó, Pécs. ISBN 978-615-5376-22-1

Glavanits, Judit (2015) A kockázati tőkebefektetések egyes jogi kérdései. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr. ISBN 978-615-5298-73-8

Halász, Iván (2014) Krajania a tzv. krajanské zákony na ich pdporu v strednej európe. Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta, Praha. ISBN 978-80-87146-86-6

Halász, Iván (2014) Államfő, parlament, kormány : Az államszervezet fejlődése a visegrádi országokban 1989 után. Lucidus Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9465-87-9

Hoffman, István (2015) Bevezetés a szociális jogba. ELTE Jogi Kari Jegyzetek, 21 . ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-312-244-0

Hoffman, István (2015) Bevezetés a területfejlesztési jogba. 2., hatályosított és átdolgozott kiadás. ELTE Jogi Kari Jegyzetek (12). ELTE Eötvös Kiadó.

Hollán, Miklós (2014) Korrupciós bűncselekmények az új büntetőkódexben. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest. ISBN 9789632582566

Kecskés, András and Kovács, Kolos and Márton, Mária (2015) Üzleti Jog. Menedzser-Praxis Kiadó.

Kiss, György (2010) Alapjogok kollíziója a munkajogban. JUSTIS Bt., Pécs. ISBN 798-963-89108-0-6

Koi, Gyula (2014) A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése. Külföldi hatások a magyar közigazgatási jog és közigazgatástan művelésében a kameralisztika időszakától a Magyary-iskola koráig. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó. ISBN 978-615-5344-64-0

Koi, Gyula (2013) Évszázadok mezsgyéjén. Négy magyar közigazgatás-tudós útkeresése és életpéldája: Zsoldos Ignác (1803-1885), Récsi Emil (1822-1864), Concha Győző (1846-1933), Magyary Zoltán (1888-1945). Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. ISBN 978-615-5344-41-1

Könczöl, Miklós (2015) Dikologia. Törvényszéki rétorika és jogi érvelés Aristotelésnél. Recta ratio in nuce . Gondolat, Budapest. ISBN 978-963-693-591-7

Kőhalmi, László (2015) A korrupció. Acta Criminali II . Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Gazdasági Büntetőjogi Kutatóintézet, Pécs. ISBN 978-963-642-837-2 (In Press)

Lamm, Vanda (2014) Compulsory Jurisdiction in International Law : Past and future of the optional clause. Edward Elgar Publishing.

Lamm, Vanda (2013) Nukleáris jog a 21. század első évtizedeiben. Complex Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 295 339 7

Lattmann, Tamás and Tóth, Norbert and Vizi, Balázs (2014) International Protection of Human Rights. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest.

Molnár, András and Fekete, Balázs and Nagy, Tamás and Nagy, Zsolt and Szerletics, Antal and Vinnai, Edina (2015) Tanulmányok a kortárs jogelméletről. ELTE jogi kari tudomány (28). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 9789633122235

Nagy, József (2015) Dante és Vico. Dante politikai teológiája. Fejezetek a Dante-recepció történetéből. Attraktor, Gödöllő. (Unpublished)

Nótári, Tamás (2014) Development of Hungarian Copyright Law. C.H.Beck, Bukarest. ISBN 978-606-18-0300-2

Nótári, Tamás (2014) Handling of Facts and Forensic Tactics in Cicero’s Defence Speeches. Schenk Verlag, Passau.

Nótári, Tamás (2014) Jogi regulák és szentenciák latinul és magyarul. Lectum Kiadó, Szeged. ISBN 9789639640481

Nótári, Tamás (2014) Legal and Rhetorical Aspects of Cicero's Murder Trials. C. H. Beck, Bukarest. ISBN 978-606-18-0384-2

Nótári, Tamás (2014) Studies in Roman Public and Private Law. C. H. Beck, Bukarest. ISBN 978-606-18-0385-9

Polgar, Miklós and Balthasar, Alexander and Leitner, Christine and Krasteva, Anna and Müller-Török, Robert and Hebenstreit, Jörg and Nemeslaki, András and Illéssy, Miklós and Som, Zoltán and Oroszi, Eszter and Leitold, Ferenc and Schenk, Birgit and Haan, Avelien and Verheul, Hugo and Kudo, Hiroko and Apostolou, Janina and Awad, Mohammed and L. Leiss, Ernst and Schnellbach, Christoph and Pethő, Éva and Eckardt, Martina and Kőnig, Balázs and Kiss, Attila and Böröcz, István and Csótó, Mihály and Kokolakis, George and Lymouris, Nikolaos and Paulin, Alois and Stranacher, Klaus and Zwattendorfer, Bernd and Traunmüller, Roland and Choi, Heungsuk and Hu, Xinli and Wu, Kaisong and Nagy, Sándor and Dölker, Angelika and Joczik, Attila and Sasvári, Péter László and Gäng, Margit and Schenk, Birgit and Velikanov, Cyril and Delakorda, Simon (2014) Central and Eastern European eGov Days 2014. Austrian Computer Society, Austria. ISBN 978-3-85403-300-4

Pusztahelyi, Réka (2015) A magánjogi elévülés. Novotni Alapitvány, Miskolc. ISBN 978-963-9360-95-2

Pókecz Kovács, Attila (2014) A királyság és a köztársaság közjogi intézményei Rómában. Dialóg Campus, Budapest ; Pécs.

Rixer, Ádám (2013) A köz természete. Új irányok a magyar közigazgatásban és közigazgatás-tudományban. Patrocinium, Budapest.

Salát, Orsolya (2015) The Right to Freedom of Assembly. Hart studies in comparative public law, 6 . Hart Publishing, Oxford. ISBN 9781849467216

Szalai, Ákos (2013) A magyar szerződési jog gazdasági elemzése. L’Harmattan – Széchenyi István Szakkollégium. ISBN 978 963 236 716 3

Szalai, Ákos and Bartus, Gábor (2014) Környezet, jog, gazdaságtan - Környezetpolitikai eszközök, környezet-gazdaságtani modellek és joggazdaságtani magyarázatok. Pázmány Press, Budapest. ISBN 978-963-308-205-8

Szalai, Ákos and Bándi, Gyula and Szabó, Marcell (2014) Sustainability, Law and Public Choice. Europa Law Publishing.

Szalayné Sándor, Erzsébet (2003) A kisebbségvédelem nemzetközi jogi intézményrendszere a 20. században. MTA ENKI-Gondolat Kiadói Kör, Budapest. ISBN 963 9500 37 2

Szente, Zoltán (2013) Érvelés és értelmezés az alkotmányjogban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest; Pécs. ISBN 978 615 5376 05 4

Tóth, Mihály (2013) Híres magyar perbeszédek: A közelmúlt nevezetes vád- és védőbeszédei. Dialóg Campus Kiadó, Budapest; Pécs. ISBN 9789639950924

Varga, István (2013) Az állami vagyon és az állami bíróságok választottbírósági eljárásbeli érintettségének aktuális problémái. Jogi tájékoztató füzetek (252). Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Tagozata, Budapest.

Varju, Márton (2014) European Union human rights law. Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Ádány, Tamás Vince (2014) A Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága. Doktori értekezések (8). Pázmány Press, Budapest. ISBN 978-963-308-182-2

Thesis

Kiss, Mónika Dorota (2012) A közmeghallgatás helyi önkormányzati jogintézménye. PhD thesis, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar.

Sonnevend, Pál (2014) European and International Law as Default Constitutions in times of a national constitutional crises. Other thesis, ELTE ÁJK.

Szalóki, István (2014) A helyi önkormányzatok felügyeleti rendszere : A törvényességi felügyelet jogintézményének elemzése. Other thesis, Debreceni Egyetem.

This list was generated on Mon May 23 21:50:23 2016 CEST.