REAL

Items where Subject is "L Education / oktatás > LF Individual institutions (Europe) / oktatási intézmények, Európa > LF1 Individual institutions (Hungary) / oktatási intézmények, Magyarország"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 118.

Article

Bajomi, Iván and Neumann, Eszter (2021) Diversification Puis Unification des Valeurs Transmises au Sein des Écoles de la Hongrie Post-Communiste. REVUE INTERNATIONALE D'EDUCATION DE SEVRES, 87. pp. 115-122. ISSN 1254-4590 (print); 2261-4265 (online)

Banász, Zsuzsanna and Csányi, Vivien Valéria and Telcs, András and Kosztyán, Zsolt Tibor (2020) Hazai felsőoktatási intézmények a nemzetközi rangsorokban. EDUCATIO, 29 (3). pp. 495-508. ISSN 1216-3384

Bauer, Lilla (2014) Public Ed​ucation Policy in the Years of Transition : Some remarks (comments) on the centralization of the public education system in Hungary. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 148-162. ISSN 2063-9058

Bertalan, Péter and Mészáros, Virág (2020) A minőség és érték dimenziói a felsőoktatásban = Dimensions of Quality and Value of Higher Education. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 200-213. ISSN 1786-6553

Bogdán, Péter (2013) Több mint csoportmunka - Több mint oktatás - Egy amerikai szocializáló és nevelő modell - magyar módra. NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ, 2013 (4). pp. 111-113. ISSN 2063-9546

Chrappán, Magdolna (2022) A NAT evolúciója 2010–2021 között. EDUCATIO, 31 (1). pp. 30-47. ISSN 1216-3384 (print); 1419-8827 (online)

Csapó, Benő (2015) A magyar közoktatás problémái az adatok tükrében. ISKOLAKULTÚRA, 25 (7-8). pp. 4-17. ISSN 1215-5233

Csuka, Gyöngyi and Banász, Zsuzsanna (2014) Lehetőségek és döntések - a felsőoktatási intézményválasztási szempontok változása. EDUCATIO, 23 (4). pp. 616-631. ISSN 1419-8827

Czakó, Katalin (2017) Felsőoktatási intézmények és vállalkozásfejlesztés = Higher Education Institutions and Business Development. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (1-3). pp. 133-147. ISSN 1786-6553

Fazekas, István (2018) A katolikus egyház helyzete és intézményrendszere a kora újkori Pozsonyban = The Position and Institutional Network of the Catholic Church in Early Modern Pressburg. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (2). pp. 201-213. ISSN 0040-9634

Fekete, Dávid (2017) Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ Gyõrben = Higher Education and Industrial Cooperation Centre in Győr. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (1-3). pp. 106-115. ISSN 1786-6553

Filep, Bálint and Lukács, Eszter (2021) A Széchenyi István Egyetem nemzetköziesítése a világjárvány előtt és után. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 17 (1-3). pp. 30-49. ISSN 1786-6553

Forray, R. K. and Kozma, Tamás (2009) Diplomára éhezve. DEBRECENI SZEMLE, 17 (3-4). pp. 315-328. ISSN 1218-022X

Fábián, Ildikó (2019) Partnerintézmények, együttműködési formák, jó gyakorlatok a Pécsi Tudományegyetem tanárképzésében = Partner Institutions, Forms of Cooperation, Good Practices in Teacher Training at University of Pécs. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT - NEVELÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT = TRAINING AND PRACTICE - JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, 17 (1). pp. 111-120. ISSN 1589-519-x (nyomtatott); 2064-4027 (online)

Garai, Imre (2013) The Baron József Eötvös Collegium as an elite teacher training institute. The analysis of the admitted members between 1895 and 1950. History of Education and Children’s Literature, 8. (1.). pp. 215-231. ISSN ISSN 1971-1093 (print) / ISSN 1971-1131 (online)

Garai, Imre (2018) A középiskolai tanárképzés intézményeit érintő változások a fővárosban az első világháborúban és az azt követő időszakban. PER ASPERA AD ASTRA: A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVELŐDÉS- ÉS EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI, 5 (2). pp. 115-136. ISSN 2064-6038

Gazda, István (2017) Magyar tudósok a kiegyezés korában. A reáltudományok képviselői. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 72 (6). pp. 187-192. ISSN 0025-0163

Gazda, István (1977) Mikor jelent meg az első Ratio Educationis? MAGYAR TUDOMÁNY, 22 (5). pp. 369-371. ISSN 0025-0325

Gazda, István (1977) Über die ungarischen Mitglieder der europäischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaften im 18. Jahrhundert. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 21 (3-4). pp. 303-307. ISSN 0324-6051

Goldziher, Ignác (1941) [Vélemény Blau Lajos magántanársága tárgyában]. Mult és Jövő, 31. p. 6.

Györgyi, Zoltán (2022) A negyedik ipari forradalom és a hazai szakképzés. EDUCATIO, 31 (1). pp. 56-69. ISSN 1216-3384 (print); 1419-8827 (online)

Győri, Róbert (2020) A földrajz másfél évszázada az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 144 (4). pp. 429-431. ISSN 0015-5411

Háló, Gergő and Rajkó, Andrea and Demeter, Márton (2022) Félperiféria a tudástermelésben. Globális hátrányok és kitörési lehetőségek közép-kelet európai és hazai szemszögből. EDUCATIO, 31 (2). pp. 236-248. ISSN 1216-3384 (print); 1419-8827 (online)

Kaposi, József (2020) Current issues concerning education for democracy in Hungary. Hungarian Educational Research Journal, 10 (3). pp. 280-295. ISSN 2064-2199

Kenderfi, Miklós and Fűrész, István (2021) Szemléletváltás a szakképzésben: a lemorzsolódás megelőzésének pályaorientáció központú megközelítése. ÚJ MUNKAÜGYI SZEMLE, 2 (4). pp. 18-30. ISSN 2677-1306

Keresztes, Éva Réka (2014) The analysis of market concentration in Hungarian tertiary education through enrolment data. Studia Mundi – Economica, 1 (1). pp. 38-46. ISSN 2415-9395

Kosztyán, Zsolt Tibor and Csányi, Vivien Valéria and Telcs, András (2020) Scores and clusters of Hungarian universities. ACTA OECONOMICA, 70 (2). pp. 229-249. ISSN 0001-6373

Kovacs, Karolina Eszter and Nagy, Beata Erika (2019) Territorial differences in the health awareness of students learning in sport schools in Hungary. Hungarian Educational Research Journal, 9 (2). pp. 349-353. ISSN 2064-2199

Kovács, Ivett Judit and Szivák, Judit and Czachesz, Erzsébet (2021) How do Master Teachers plan to renew early childhood education in Hungary? – The five-year plans of the Master Programmes and their implementations. Hungarian Educational Research Journal, 11 (1). pp. 43-60. ISSN 2064-2199

Kováts, Gergely (2019) A bizalom szerepe egy felsőoktatási reform megvalósulásában: a fenntartói megállapodások esete. VEZETÉSTUDOMÁNY, 50 (6). pp. 2-13. ISSN 0133-0179

Kozma, Tamás (2010) Expanzió: Tények és előrejelzések, 1983-2020. EDUCATIO, 19 (1). pp. 7-18. ISSN 1216-3384

Kozma, Tamás (2017) Reziliens közösségek – reziliens társadalom? EDUCATIO, 26 (4). pp. 517-527. ISSN 1216-3384

Krajnc, Zoltán and Bolgár, Judit (2011) EGY LEHETSÉGES TEHETSÉGGONDOZÁSI STRATÉGIA KÖRVONALAI A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN (2.). Repüléstudományi Közlemények (ksz.). pp. 1-6. ISSN 1789-770X

Krajnc, Zoltán and Horváth, Csaba János (2012) Some observations of students’ exercises of National University of Public Service in Hungary. SBORNÍK VOJENSKÉ AKADEMIE V BRNE, 2012 (1). pp. 292-300.

Kun, Attila (2021) The Hungarian Dance Theatre Education. TÁNC ÉS NEVELÉS = DANCE AND EDUCATION, 2 (2). pp. 101-113. ISSN 2732-1002

Kun, Attila (2021) A magyarországi táncszínházi nevelés. TÁNC ÉS NEVELÉS = DANCE AND EDUCATION, 2 (2). pp. 87-100. ISSN 2732-1002

Kádár, Csilla and Tasnádi, Péter (2019) The knowledge of Hungarian students in the light of the Mechanics Baseline Test. Journal of Physics: Conference Series, 1286 (1). ISSN 1742-6588

Kádár, Zsófia (2018) A pozsonyi jezsuita kollégium mint összetett intézmény a 17. században = The Jesuit College of Pressburg as a Composite Institution in the Seventeenth Century. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (2). pp. 237-282. ISSN 0040-9634

Lannert, Judit and Derényi, András (2021) Internationalization in Hungarian higher education. Recent developments and factors of reaching better global visibility. Hungarian Educational Research Journal, 10 (4). pp. 346-369. ISSN 2064-2199

Makai, Attila Lajos and Rámháp, Szabolcs (2020) Tőkealapok és vállalkozó egyetemek a lokális innovációs térben. Lengyel és magyar egyetemek friss tapasztalatai = Venture Capitals and Entrepreneurial Universities in the Local Innovation Space. Recent Experiences from Polish and Hungarian Universities. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 379-392. ISSN 1786-6553

Markója, Csilla (2014) A Turul szárnyai alatt. Hekler Antal és Zádor Anna kapcsolatáról. Enigma, 21 (80). pp. 18-31. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2015) Éber László és Hoffmann Edith levelei Wilde Jánosnak. Enigma, 21 (84). pp. 30-44. ISSN 1218-8069

Mikle, György (2017) Az oktatás földrajzai: ideológiák, intézmények és területi tervezés = Geographies of schooling: Ideologies, institutions and spatial planning - 14th Interdisciplinary Symposium on Knowledge and Space. Tér és Társadalom, 31 (1). pp. 162-166. ISSN 2062-9923

Monok, István (1994) Magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája: XVIII. századi érdemsorozatok. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 13 (3-4). p. 85. ISSN 0209-4800

Nagy, Ádám (2017) Mit üzen az ifjúság hagymamodellje a magyar képzési rendszernek = What the Onion Modell of Youth Affaires Messages for the Hungarian Education System. GRADUS, 4 (2). pp. 5-10. ISSN 2064-8014

Nagy, Ádám and Trencsényi, László and Horváthová, Kinga (2018) The Hungarian Education System and its School-Critical Responses. REVISTA DE STIINTELE EDUCATIEI / JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, 1. pp. 1-7. ISSN 1454-7678

Nahalka, István (2022) Közoktatás-politika 2018–2022. EDUCATIO, 31 (1). pp. 14-29. ISSN 1216-3384 (print); 1419-8827 (online)

Neumann, Eszter (2022) Populizmus, egyházak és oktatáspolitika a 2010 utáni Magyarországon. EDUCATIO, 31 (3). pp. 343-355. ISSN 1216-3384 (print); 1419-8827 (online)

Perjámosi, Sándor (2010) Az első magyar orvostörténeti intézet megalakulása és működése Kolozsváron. ERDÉLYI MÚZEUM, 72 (3-4). pp. 145-162. ISSN 1453-0961

Petkovics, Tamás (2016) A katonai műszaki doktori képzés kihívásai. MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY ONLINE, 26 (2). pp. 3-19. ISSN 2063-4986

Pusztai, Gabriella and Róbert, Péter and Fényes, Hajnalka (2023) Parental Involvement and School Choice in Hungarian Primary Schools. JOURNAL OF SCHOOL CHOICE, 17 (1). pp. 118-135. ISSN 1558-2159

Pásztor, Enikő (2019) Nemzeti nevelés az óvodákban a megváltozott Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szellemében. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 17 (3-4). pp. 211-220. ISSN 1589-519X

Péteri, Gábor and Szilágyi, Bernadett (2022) Egyházak a köznevelési költségvetésben. EDUCATIO, 31 (3). pp. 461-478. ISSN 1216-3384 (print); 1419-8827 (online)

Rechnitzer, János (2010) Átrendeződés: a felsőoktatás térbeli szerkezetének változása a rendszerváltozás óta = The Changing Spatial Structure of Higher Education in the Transition Period. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2010 (1). pp. 26-43. ISSN 0865-7823

Rébay, Magdolna (2017) A békéscsabai és a szarvasi evangélikus gimnázium története és szerepük az arisztokraták oktatásában. Pedagógiatörténeti Szemle, 3 (1-2). pp. 24-49. ISSN 2415-9093

Semjén, András and Le, Marcell and Hermann, Zoltán (2018) The Goals and Consequences of the Centralization of Public Education in Hungary. ACTA EDUCATIONIS GENERALIS, 8 (3). pp. 9-34. ISSN 2585-741X

Siklósi, Ágnes and Sisa, Krisztina (2018) Gazdaságtudományi képzés a magyar felsőoktatásban a statisztikai adatok tükrében = Training in Economics in Hungarian Higher Education in the Light of Statistics. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (4-6). pp. 416-424. ISSN 1786-6553

Szatmári, Péter and Suha, György (2018) International Development Policy Structures for Cooperation in Science, Technology and Education in Hungary. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (Spec.). pp. 226-240. ISSN 1786-6553

Szulovszky, János (2016) Kókai Sándor (szerk.): A nyíregyházi tanárképzés öt évtizede (1964-2014). HONISMERET, 44 (6). pp. 49-50. ISSN 0324-7627

Szívós, Mihály (2013) Egyetemek rangsorolása mint alapkutatási téma a globalizáció, a nemzetköziesedés és az európai egységesítés kontextusában. MAGYAR TUDOMÁNY, 174 (7). pp. 837-851. ISSN 0025-0325

Sárkány, István (2018) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrejöttének vázlatos áttekintése. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 66 (11). pp. 9-14. ISSN 2062-9494

Telcs, András and Kosztyán, Zsolt Tibor and Neumann-Virág, Ildikó and Katona, Attila and Török, Ádám (2015) Analysis of Hungarian Students’ College Choices. PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, 191 (June). pp. 255-263. ISSN 1877-0428

Telcs, András and Kosztyán, Zsolt Tibor and Török, Ádám (2016) Unbiased one-dimensional university ranking – application-based preference ordering. Journal of Applied Statistics, 43 (1). pp. 212-228.

Tóth, Ágnes (2015) Struktur und Tätigkeit der Leitung des Minderheietenunterrichts in Ungarn in der ersten Hälfte der 1950er Jahre. Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde, 56. pp. 157-172. ISSN 0949-3409

Tóth, Ágnes (2015) A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az ’50-es évek első felében. ISKOLAKULTÚRA, 25 (9). pp. 75-89. ISSN 1215-5233

Tóth, Ágnes (2015) A német nemzetiségi oktatás újjászervezése Magyarországon (1950-1952). LEVÉLTÁRI SZEMLE, 65 (1). pp. 29-43. ISSN 0457-6047

Török, Ádám and Nagy, Andrea Magda (2014) A verseny formái, szereplői és érdekeltjei a felsőoktatási piacon. EDUCATIO, 23 (4). pp. 567-582. ISSN 1419-8827

Vadász, Viola (2020) Culinary traditions as key elements of cultural, educational and linguistic heritage transfer within the Israeli Hungarian community. Hungarian Educational Research Journal, 10 (3). pp. 296-313. ISSN 2064-2199

Vajnai, Viktória and Széll, Krisztián and Fehérvári, Anikó (2022) Nyelvtanulás és eredményesség a magyar közoktatásban. EDUCATIO, 31 (1). pp. 104-112. ISSN 1216-3384 (print); 1419-8827 (online)

Varga, Júlia (2013) A közalkalmazotti béremelés hatása a tanárok pályaelhagyási döntéseire. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 60 (5). pp. 579-600. ISSN 0023-4346

Váradi, Judit (2020) The possibilities of concert pedagogy in Hungary. Hungarian Educational Research Journal, 10 (2). pp. 131-142. ISSN 2064-2199

Zolnay, János (2022) „Hová tűntek a magyar gyerekek?” Egyházi és vákuumiskolák egy keletmagyarországi régióban. EDUCATIO, 31 (3). pp. 392-408. ISSN 1216-3384 (print); 1419-8827 (online)

Újváriné Tüskés, Anna (2022) Tanári beállítottság és katolikus identitás az állami középiskolában: Esettanulmány az 1950–1980-as évekből. KATOLIKUS PEDAGÓGIA: KATOLIKUS PEDAGÓGIAI TANSZÉKI FOLYÓIRAT / NEMZETKÖZI NEVELÉSTUDOMÁNYI SZAKFOLYÓIRAT, 11 (1-2). pp. 5-12. ISSN 2080-6191

Book Section

Bányai, Viktória (2021) Jewish Children and Jewish Schools in Hungary after the Holocaust, 1945–1948. In: Always Hungarian. Bar-Ilan University Press, Ramat Gan, pp. 107-124. ISBN 9789652265968

Csapó, Benő (2008) A magyar iskolarendszer adaptációs problémái: a tudás minősége. In: Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker. KTi Könyvek (9). MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, pp. 113-131. ISBN 978-963-9796-12-6

Csepregi, Zoltán (2015) Iskolázás a reformáció századában. A magyarországi iskolázás a reformáció századában (1540–1610) a wittenbergi ordinációs anyakönyvek tanúsága alapján. In: Teológia és oktatás. Luther Kiadó, Budapest, pp. 53-70. ISBN 978-963-9979-29-1

Ferkov, Okszána (2014) Витоки вищої школи на Закарпатті. In: Тисячоліття – Millennia: Науковий щорічник. Grazhda, Uzhgorod, pp. 104-116. ISBN 978-966-176-116-1

Fügedi, János (2013) A Lábán-kinetográfia a Szentpál-iskolában. In: Mozdulat – a magyar mozdulatművészet a korabeli társadalom és művészet tükrében. Gondolat, Budapest, Hungary, pp. 142-163. ISBN 978-963-693-501-6

Gaskó, Krisztina and Szűcs, Ida (2021) Az iskola légköre. In: A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig. EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 89-114. ISBN 978-963-496-200-7 (nyomtatott); 978-963-496-201-4 (elektronikus)

Gazda, István (1991) ELTE Fizikai Tanszékcsoport. Az egyetemi fizikaoktatás és tankönyvkiadás rövid története 1635–1985. In: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának története 1635-1985. Szerk.: Priszter Szaniszló. ELTE, Budapest, pp. 73-88.

Gazda, István (2017) A kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem Orvosi Karának tanszékvezetői: 1872–1919, 1940–1944. In: Százhuszonöt éve nyílt meg a kolozsvári tudományegyetem. I–II. Összeáll.: Gazda István (Bp., 1997). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, pp. 1-11.

Hegedűs, Judit (2014) Gyermekvédelem az iskolában. In: Jó szülő- e az állam?: A corpotare parenting terminus gyakorlatban való megjelenése. Gyermek- és ifjúságvédelmi Tanulmányok (4). Rubeus Egyesület, Budapest, pp. 327-343. ISBN 978-963-08-8905-6

Jedlik, Ányos and Korányi, Frigyes (2000) Jedlik Ányos bölcsészkari dékán és Korányi Frigyes medikus naplófeljegyzései az 1848/49-es eseményekről. In: Az 1848/49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (14). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest - Piliscsaba, pp. 1-37. ISBN 963-9276-06-5

Karasszon, Dénes and Gazda, István (2005) Az 1944 előtt munkálkodó állatorvos-történészeinkről. In: A magyar állatorvoslás kultúrtörténete. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, I. (39/1). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 175-215. ISBN 963-9276-53-7

Karasszon, Dénes and Gazda, István and Perjámosi, Sándor (2006) A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574–1944. In: A magyar állatorvoslás kultúrtörténete. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, II. (39/2). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 285-434. ISBN 963-9276-54-5

Kocsis, Rita and Subrt, Péter (2021) Az iskola külső megítélése. In: A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig. EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 157-182. ISBN 978-963-496-200-7 (nyomtatott); 978-963-496-201-4 (elektronikus)

Kováts, Gergely (2018) Trust and the Governance of Higher Education: The Introduction of Chancellor System in Hungarian Higher Education. In: European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies. Springer, pp. 651-669. ISBN 978-3-319-77407-7

Kövics, György and Kálmán, T. (1992) Növényvédelmi tanszék. In: A Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve. Debreceni Agrártudományi Egyetem, Debrecen, pp. 188-191. ISBN 963 7177 34 5 Ö

Makai, János (2021) Az egri főiskola Történelem Tanszékének oktatói kara (1949–1964). In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 223-234. ISBN 978-963-496-187-1

Olasz, Andrea and Hütter, Eszter (2021) Az iskola színvonala, eredményessége, vonzereje. In: A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig. EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 115-156. ISBN 978-963-496-200-7 (nyomtatott); 978-963-496-201-4 (elektronikus)

Papp, Ágnes (2019) Papp Géza Csíksomlyón - A pályakezdés évei (1942-1944). In: Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2017-2018. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda. (Submitted)

Perjámosi, Sándor (2010) Orvostörténeti kutatások és a tudományos munka a kolozsvári Orvostörténeti Intézetben (1940–1944). In: Jubileumi emlékkönyv. Három orvostörténész köszöntése. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (86). Johan Béla Alapítvány – Magyar Orvostörténelmi Társaság – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár – Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, pp. 169-187. ISBN 978-963-9276-85-7

Pukánszky, Béla (2012) Professionalizzazione dei maestri e immagine del bambino nella scuola elementare ungherese del XIX secolo. In: La scuola degli Asburgo. Pedagogia e formazione degli insegnanti tra il Danubio e il Po (1773-1918). Teoria e Storia dell’Educazione (13). SEI Editrice, Torino, pp. 229-239. ISBN 978-88-05-07299-6

Schultheisz, Emil and Magyar, László András and Gazda, István (2005) Tanszékek és professzorok a nagyszombati egyetem orvosi karán 1769–1777. In: Orvosképzés a nagyszombati egyetemen 1769–1777. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (55). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 150-230. ISBN 963-9276-50-2

Szádoczki, Vera (2018) Vallásra nevelés a jezsuita poétikaoktatásban. In: Lelkiség és oktatás a régi Magyarországon. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp. 199-206. ISBN 978-963-508-890-4

Szűcs, Ida (2021) A szakmai fejlesztő iskola. In: A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig. EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 43-50. ISBN 978-963-496-200-7 (nyomtatott); 978-963-496-201-4 (elektronikus)

Tóth, Ágnes (2019) Die Schulen für die deutsche Nationalität Ungarns in den 1950er-Jahren. In: Diversität und Konflikt im 19. und 20. Jahrhundert. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München (IKGS) (139). Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, pp. 151-186. ISBN 978-3-7917-7223-3 (pdf)

Monograph

Lugosi-Szabó, Gergely (2015) A katolikus oktatás elmúlt huszonöt éve – a kezdeti lépések. Other. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Lugosi-Szabó, Gergely (2015) A katolikus oktatás elmúlt huszonöt éve – az egyházi, felekezeti oktatási intézményhálózat bővülése. Other. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Lugosi-Szabó, Gergely (2015) A katolikus oktatás elmúlt huszonöt éve – az újraindulás problémái. Other. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Lugosi-Szabó, Gergely (2015) A katolikus oktatás elmúlt huszonöt éve – előzmények rövid áttekintése. Other. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Polónyi, István (2012) A hazai felsőoktatás gazdasági integrációja = The economic integration of the domestic higher education. Project Report. OTKA.

Polónyi, István and Tímár, János (2008) A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai = The Development of the Hungarian Higher Education; Experiences and Conclusions. Project Report. OTKA.

Conference or Workshop Item

Meskó, Eszter and Pálinkó, István (2002) Hálózati források a vegyészképzésben | Using Internet resources in chemistry education. In: Networkshop 2002, 2002. március 26-28., Eger, Hungary.

Vámos, Ágnes (2009) The function of foreign language at the school-leaving examination and language pedagogy in bilingual education. In: Assessment for a creative world, 2009.09.13-2009.09.18, Brisbane.

Book

Tarcali, Gábor and Kövics, György and Radócz, László, eds. (2021) Növényorvos képzés Debrecenben. Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen. ISBN 78-963-490-347-5

Donáth, Péter (2022) A "bűnös, liberális Budapest" községi iskolái államosításának kísérlete 1919-1920-ban. Trezor Kiadó, Budapest. ISBN 9789638144577

Forray R., Katalin and Kozma, Tamás (1991) Hány plusz hány? Közkeletű félreértések az iskolai szerkezetváltásról. Kutatás közben, 155 . Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest.

Garai, Imre (2019) An Elite Teacher Training Institute : The History of Eötvös József Collegium 1895–1950. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest. ISBN 978-615-5371-58-5

Gazda, István and Kapronczay, Károly and Magyar, László András (2010) Jubileumi emlékkönyv. Három orvostörténész köszöntése. Tanulmánykötet Birtalan Győző, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (86). Johan Béla Alapítvány - Magyar Orvostörténelmi Társaság - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9276-85-7

Gündischné Gajzágó, Mária and Szenkovits, Ferenc (2013) Bolyai Farkas fizikája és csillagászata. Másfél évszázada lappangó kéziratok. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 98 . Magyar Tudománytörténeti Intézet – Teleki–Bolyai Könyvtár, Budapest – Marosvásárhely. ISBN 978-615-5365-01-0

Horn, Dániel (2014) The effectiveness of apprenticeship training: a within track comparison of workplace-based and school-based vocational training in Hungary. Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market (2014/5). Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies of HAS; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, Budapest. ISBN 978-615-5447-35-8

Kapronczay, Károly and Kapronczay, Katalin and Gazda, István (2016) Fejezetek a magyar gyógyszerészet történetéből. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 114 . Johan Béla Alapítvány - Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-18-8

M. Zemplén, Jolán (2016) A felvidéki fizika története 1850-ig. A szerző 1973-ban készült kéziratát új jegyzetekkel, illusztrációkkal és online hivatkozásokkal 2016-ban kiegészítette: Gazda István. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (8). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest.

Pápai Páriz, Ferenc and Rácz, Emese and Imregh, Monika (2016) A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-kollégium alapítása és története. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, Románia. ISBN 978-606-739-068-1

V. Molnár, László and Gazda, István (2014) Apáczai Csere János műveinek kiadásai és a róla szóló irodalom válogatott bibliográfiája 2002-ig : Online hivatkozásokkal. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 27 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Velkey, Gábor (2013) Dinamikus egyensúlytalanság: A hazai közoktatási rendszer szétesése, felforgatása és a konszolidáció esélye. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs ; Békéscsaba. ISBN 978-963-9899-74-2

Thesis

Kálmán, Botond (2020) Examination of Financial Literacy and Consciousness among Hungarian Tertiary Education Students. Masters thesis, University of Buckingham.

This list was generated on Fri Sep 29 03:03:06 2023 CEST.