REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 1241.

Article

A. Molnár, Ferenc (2014) A Königsbergi Töredék és Szalagjai (és más korai szövegemlékeink) datálásához. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 305-321. ISSN 0025-0228

Acedo-Matellán, Víctor and Real-Puigdollers, Cristina (2015) Location and locatum verbs revisited: Evidence from aspect and quantification. Acta Linguistica Hungarica, 62 (2). pp. 111-140. ISSN 1216-8076

Aczél, Petra (2015) Retorika és kommunikációkutatás. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 311-318. ISSN 0025-0228

Adamik, Béla (2009) Bonae Memoriae József Herman: „Du latin épigraphique au latin provincial” Symposium zur Sprachwissenschaft der Lateinischen Inschriften. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 49. pp. 1-9. ISSN 0044-5975

Adamik, Béla (2009) In Memoriam József Herman: von der Late Latin Data Base bis zur Computerized Historical Linguistic Database of Latin Inscriptions of the Imperial Age. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 49 (1). pp. 11-22. ISSN 0044-5975

Adamik, Béla (2010) In memoriam Herman József: A Késő latin nyelvtörténeti adattártól a Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisáig. Antik Tanulmányok, LIV (2). pp. 311-321. ISSN 0003-567X

Adamik, Béla (2012) A császárkori feliratok vulgáris latin nyelvi adatainak dialektológiai érvényessége. Antik Tanulmányok, LVI (1). pp. 91-105. ISSN 0003-567X

Adamikné Jászó, Anna (2015) Retorikai kutatások Magyarországon. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 257-271. ISSN 0025-0228

Alberti, Gábor and Farkas, Judit (2013) Syntax of Dutch, Nouns and Noun Phrases Vol. 1-2. LINGUA, 133 (1-2). pp. 375-384. ISSN 0024-3841

Altakhaineh, Abdel Rahman Mitib (2016) Identifying Arabic compounds other than the Synthetic Genitive Construction. Acta Linguistica Hungarica, 63 (3). pp. 277-298. ISSN 1216-8076

Ambrus, L. Ferenc (2014) Mérnöki szemmel az orvosi nyelv magyaros írásmódjáról. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 6-8. ISSN 1588-3191

Andor, József (2016) Paradigmaváltás felé? : Tradíciók és aktualitások a pszicholingvisztikában. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 1-16. ISSN 0025-0228

Angyalosi, Gergely (2014) Irányzatok a 20.századi irodalomkritikában. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 65 (márc.). pp. 38-43. ISSN 0401-3174

Antalné Szabó, Ágnes (2016) Szövegszemlélet a helyesírás-fejlesztésben. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 63-75. ISSN 2060-0623

Appah, Clement Kwamina Insaidoo (2015) On the syntactic category of Akan compounds. Acta Linguistica Hungarica, 62 (4). pp. 361-394. ISSN 1216-8076

B. Papp, Eszter and Fóris, Ágota and Bölcskei, Andrea (2014) Terminográfiai módszerek és eszközök a terminológusképzésben. Porta Lingua. Szaknyelvi regiszterek és használati színterek, 2014. pp. 205-212. ISSN 1785-2420

Bacskai-Atkari, Julia and Cser, András (2016) Book reviews [Farrell Ackerman and Irina Nikolaeva: Descriptive typology and linguistic theory: A study in the morphosyntax of relative clauses]. Acta Linguistica Hungarica, 63 (1). pp. 97-119. ISSN 1216-8076

Bakró Nagy, Mariann (2014) Honti László 70 éves. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 245-250. ISSN 0025-0228

Bakti, Mária and Bóna, Judit (2014) Source language-related erroneous stress placement in the target language output of simultaneous interpreters. Interpreting, 16 (1). pp. 34-48. ISSN 1384-6647

Balogné Bérces, Katalin (2015) Consonant lenition inside and outside the “minimal foot” : A Strict CV Phonology analysis. Acta Linguistica Hungarica, 62 (2). pp. 141-155. ISSN 1216-8076

Balázs, Géza (2015) Az álmok embertana, nyelvi világa. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 9-20. ISSN 1588-3191

Balázs, Géza (2016) Herman Ottó nyelvészeti munkássága. MAGYAR NYELVŐR, 140 (41). p. 51. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2016) Horváth Gizella:Túlélőkészlet az esztétikához. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 252-255. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2015) Interretorika, e-retorika. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 328-334. ISSN 0025-0228

Balázs, Géza (2015) Mesebeli lény neve vagy német jövevényszó? Rostáloszlop. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 456-458. ISSN 0025-0228

Balázs L, Gábor (2016) К морфологической типологии славянских языков. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 20-29. ISSN 1216-0016

Balázsi, József Attila (2015) Kóser vagy tréfli? : Jiddis szócikkek az Etimológiai Szótárban. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 250-254. ISSN 0025-0228

Baló, Márton András (2015) The nominal morphology of Lovari from an analogical perspective. Acta Linguistica Hungarica, 62 (4). pp. 395-414. ISSN 1216-8076

Banczerowski, Janusz (2013) Nazwy <niebo> i <świat> we frazeologii polskiej i węgierskiej. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 86-93. ISSN 1216-0016

Barić, Ernest (2013) U kojoj mjeri mogu dvojezični rječnici pratiti promjene društvenih zbivanja. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 94-99. ISSN 1216-0016

Barta, Andrea (2009) The Language of Latin Curse Tablets from Pannonia: A New Curse Tablet from Aquincum. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 49 (1). pp. 23-29. ISSN 0044-5975

Bartha, Csilla (1996) A társadalmi kétnyelvűség típusai és főbb vizsgálati kérdései. MAGYAR NYELVŐR, 120. pp. 263-282. ISSN 0025-0236

Bartha, Csilla and Hámori, Ágnes (2010) Stílus a szociolingvisztikában, stílus a diskurzusban. MAGYAR NYELVŐR, 134 (3). pp. 298-321. ISSN 0025-0236

Bartha, Csilla and Kontra, Edit (2010) Foreign language education in Hungary. SOCIOLINGUISTICA, 24. pp. 61-84. ISSN 0933-1883

Bartha, Csilla and Laihonen, Petteri and Szabó, Tamás Péter (2013) Nyelvi tájkép kisebbségben és többségben. PRO MINORITATE, 22 (3). pp. 13-28. ISSN 1216-9927

Bartók, István (2012) Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára, Ediderunt Enikő Békés et Emericus Tegyey, Debrecini–Budapestini, Societas Neolatina Hungarica, Sectio Debreceniensis–Institutum Doctrinae Litterarum Academiae Scientiarum Hungariae, 2012 (Classica–Mediaevalia–Neolatina, 6), 278 l. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 224-228. ISSN 0021-1486

Bartók, István (2013) „Kiknek inai helyekrűl el indultanak vala és meg ßakattanak vala”: Betegségek meghatározása Sylvester János Újszövetség-fordításában (1541). MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 5-10. ISSN 1588-3191

Bartók, Miklós and Birtalan, Iván and Bistoni, Francesco and Egyed-Zsigmond, Imre and Frati, Luigi and Gaspar, Ludovit and Kondora, István and Kiss, Jenő and Nagy, Melinda and Paládi-Kovács, Attila and Péntek, János and Sótonyi, Péter and Surányi, Dezső and Szabó, István and Szél, Ágoston and Tonk, Márton and Varga, Benedek and Váradi, Tamás and Zaccaria, Giuseppe (2013) Köszöntések. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 62-77. ISSN 1588-3191

Bauko, János (2015) Kétnyelvűség és névszemiotikai tájkép. Névtani Értesítő, 37. pp. 179-194. ISSN 0139-2190

Bauko, János (2012) A magyar és a szlovák (szláv) névtani terminológia összevetése. Névtani Értesítő (34). pp. 157-166. ISSN 0139-2190

Bauko, János (2014) The use of personal names among Slovakia Hungarians. Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Językoznawcza, 21 (1). pp. 107-118. ISSN 1233-8672

Baunaz, Lena (2016) French “quantifiers” in questions: interface strategies. Acta Linguistica Hungarica, 63 (2). pp. 125-168. ISSN 1216-8076

Bańczerowski, Janusz (2016) Néhány reflexió a hallgatás szemantikájáról. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 261-266. ISSN 0025-0236

Beke, András and Gósy, Mária (2014) Phonetic Analysis and Automatic Prediction of Vowel Duration in Hungarian Spontaneous Speech. INTELLIGENT DECISION TECHNOLOGIES : An International Journal, 8 (4). pp. 301-314. ISSN 1872-4981

Bencze, Lóránt (2015) Ratio - oratio. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 335-337. ISSN 0025-0228

Bende-Farkas, Ágnes (2015) The landscape of universal quantification in Old Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 62 (3). pp. 223-261. ISSN 1216-8076

Bene, Annamária (2009) What is really the function of the verbal particle in Hungarian. SUVREMENA LINGVISTIKA-ZAGREB, 35 (68). pp. 207-220. ISSN 0586-0296

Benő, Attila (2014) Borbély Anna, Kétnyelvűség. Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 479-483. ISSN 0025-0228

Beregszászi, Anikó (1999) Nyelvi változók vizsgálata kérdőíves felmérés alapján. HATODIK SÍP, 11 (1-4). pp. 66-77. ISSN 0865-1590

Beregszászi, Anikó (2011) An additive approach of the Transcarpathian Hungarian mother-tongue education : possibilities offered by the new curriculum. VISNYK PRYKARPATSKOHO UNIVERSYTETU - FILOLOHIYA / NEWSLETTER PRECARPATHIAN UNIVERSITY - PHILOLOGY, ХХХІХ (1). pp. 129-132.

Beregszászi, Anikó (2014) Új témák, változó szemlélet. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 2014 (1). ISSN 2060-0623

Beregszászi, Anikó (2011) A kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás ideológiai és tantárgy-pedagógiai szemléletváltásáról. MODERN NYELVOKTATÁS, 1 (1). pp. 32-44. ISSN 1219-638X

Beregszászi, Anikó (2011) A kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás ideológiai és tantárgy-pedagógiai szemléletváltásáról. MODERN NYELVOKTATÁS, 2011 (1). pp. 32-44. ISSN 1219-638X

Beregszászi, Anikó (2012) A nyelvi változatosságnak mint ösztönös nyelvi tapasztalatnak a szerepe a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatásban. ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, XI (1). pp. 63-68.

Bernjak, Elizabeta (2013) Etnonimi v slovenski in madžarski frazeologiji. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 100-110. ISSN 1216-0016

Berényi, Mihály (2015) Mondatcsiszolás. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). p. 74. ISSN 1588-3191

Berényi, Mihály and Büky, László and Csernátonyi, Zoltán and Fráter, Lóránd and Varga, Csaba (2013) A szerkesztőség levelesládájából. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 2-4. ISSN 1588-3191

Berényi, Mihály and Bősze, Péter (2015) Az orvos szavunk szóösszetételekben és szószerkezetekben - hogyan írjuk? MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 72-73. ISSN 1588-3191

Betkó, János (2014) Régi magyar szemészeti szakkifejezések Fabini János 1837-ben megjelent könyve alapján. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 26-28. ISSN 1588-3191

Bidaud, Samuel (2015) Book Review [Emanuele Banfi & Nicola Grandi: Lingue d’Europa. Elementi di storia e di tipologia linguistica. Roma: Carocci editore, 2012. pp 262.]. Acta Linguistica Hungarica, 62 (2). pp. 219-222. ISSN 1216-8076

Bihari, Judit (2012) Grundlagen der Pragma-Dialektik. Teil 1. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 22 (1). pp. 55-65. ISSN ISSN 1218-5736

Bihari, Judit (2012) Grundlagen der Pragma-Dialektik. Teil 2. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 22 (2). pp. 123-135. ISSN ISSN 1218-5736

Birtić, Matea Andrea (2015) Nominals with the suffix -ač in Croatian. Acta Linguistica Hungarica, 62 (4). pp. 415-445. ISSN 1216-8076

Blazsetin, István (2013) Kiklop Ranka Marinkovića na mađarskom jeziku. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, & (1). pp. 124-130. ISSN 1216-0016

Blažeka, Đuro (2016) „Razlikovni rječnici“ između 2 bliska mjesna govora. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 57-71. ISSN 1216-0016

Blažeka, Đuro (2013) Temeljna načela u izradi razlikovnih rječnika bliskih mjesnih govora. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 111-123. ISSN 1216-0016

Bockovac, Timea (2016) Aktualni zadaci jezične politike Hrvata u Mađarskoj. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 72-77. ISSN 1216-0016

Boda, László (2013) A biológiai illetékességű tudományok szaknyelve és a filozófia. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 11-13. ISSN 1588-3191

Bodnárová, Zuzana and Wiedner, Jakob (2015) Analogical extension of vowel length in Vend Romani. Acta Linguistica Hungarica, 62 (2). pp. 157-170. ISSN 1216-8076

Bodó, Csanád (2014) Nyelvi ideológiák a magyar nyelvi változók kutatásában. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 266-284. ISSN 0025-0228

Bojowald, Stefan (2016) Einige Randbemerkungen zum Verständnis des ägyptischen Wortes „3W.t“ „Altar“. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 69 (1). pp. 83-86. ISSN 0001-6446

Bolvári-Takács, Gábor (2015) A nyelvtudós és teológus Ballagi Mór. ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 15 (3). pp. 92-94. ISSN 1585-7182

Boronkai, Dóra (2006) A dialógus mint különböző szövegek közötti párbeszéd. MAGYAR NYELVŐR, 130 (1). pp. 73-83. ISSN 0025-0236

Boronkai, Dóra (2006) A „genderlektusokról” egy szociolingvisztikai diskurzuselemzés tükrében. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 16. (4.). pp. 41-59. ISSN 1216-2051

Božić Bogović, Dubravka (2016) Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih južnobaranjske župe Zmajevac za hrvatsko naselje Podolje u drugoj polovici 18. stoljeća. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 78-84. ISSN 1216-0016

Brattico, Pauli (2016) Is Finnish topic prominent? Acta Linguistica Hungarica, 63 (3). pp. 299-330. ISSN 1216-8076

Bácskay, András (2014) Betegségek az ókori Mezopotámiában. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 13-25. ISSN 1588-3191

Bácskay, András (2015) A „gyógyító kezelés” (bultu) fogalma a mezopotámiai orvosi szövegekben. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (2). pp. 93-98. ISSN 1588-3191

Bánréti, Zoltán and Hoffmann, Ildikó and Vincze, Veronika (2015) RECURSIVE SUBSYSTEMS IN APHASIA AND 1 ALZHEIMER’S DISEASE : 2 CASE STUDIES IN SYNTAX AND THEORY OF MIND. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY. ISSN 1664-1078 (Submitted)

Bárányné Komári, Erzsébet and Csernicskó, István (2013) Вивчення української мови у школах з угорською мовою навчання. TEORIA I PRAKTYKA VYKLADANNA UKRAINSKOI MOVY IAK INOZEMNOI / THEORY AND PRACTICE OF TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE, 2013 (8). pp. 72-78. ISSN 2078-5119

Bóna, Judit (2016) Characteristics of pausing in normal, fast, and cluttered speech. Clinical Linguistics and Phonetics. ISSN 0269-9206 (In Press)

Bóna, Judit (2015) Különböző beszédtípusok temporális sajátosságai az életkor és a nem függvényében. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 201-213. ISSN 0025-0236

Bóna, Judit (2014) Megakadásjelenségek az életkor, a nem és a beszédtípus függvényében. BESZÉDKUTATÁS, 2014. pp. 123-143. ISSN 1218-8727

Bóna, Judit (2015) Nonverbális hangjelenségek fiatalok és idősek spontán beszédében. BESZÉDKUTATÁS, 23. pp. 106-119. ISSN 1218-8727

Bóna, Judit (2014) Voice onset time and speakers’ age: Data from Hungarian. Clinical Linguistics and Phonetics, 28 (5). pp. 366-372. ISSN 0269-9206

Bóna, Judit (2015) Újraindítások fiatalok, idősödők és idősek beszédében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 15 (1-2). pp. 149-161. ISSN 1587-1061

Bóna, Judit (2016) A zöngétlen explozívák zöngekezdési ideje különböző életkorú felnőttek beszédében. BESZÉDKUTATÁS, 24. pp. 5-20. ISSN 1218-8727

Bóna, Judit and Bakti, Mária (2014) A beszédtervezés és -kivitelezés temporális sajátosságai szinkrontolmácsok beszédprodukcióiban. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 41 (1). pp. 16-28. ISSN 1419-7480

Bóna, Judit and Imre, Angéla and Markó, Alexandra and Váradi, Viola and Gósy, Mária (2014) GABI – Gyermeknyelvi beszédAdatBázis és Információtár. BESZÉDKUTATÁS, 2014. pp. 246-251. ISSN 1218-8727

Bölcskei, Andrea (2015) Az egyházi birtoklásra utaló történeti helynevek összegyűjtéséről, elemzési szempontjairól. Helynévtörténeti Tanulmányok , 11. ISSN 1417-958X (Submitted)

Bölcskei, Andrea (2013) Az „UNGEGN Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names” című terminusjegyzék magyar változatának elkészítéséről. Névtani Értesítő, 35. pp. 11-21. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2013) Challenges in Updating the Hungarian Terminology for Geographical Names Standardization. Magyar Terminológia, 6 (2). pp. 153-168. ISSN 1789-9486

Bölcskei, Andrea (2014) Hajdú Mihály (1933–2014). Nyelvtudományi Közlemények, 110. pp. 371-375. ISSN 0029-6791

Bölcskei, Andrea (2013) Nomina 33. (2010). Névtani Értesítő, 35. pp. 303-306. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2014) Nomina 34. (2011). Névtani Értesítő, 36. pp. 293-295. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2014) Nomina 35. (2012). Névtani Értesítő, 36. pp. 295-297. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2015) Nomina 36. (2013). Névtani Értesítő, 37. pp. 320-322. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2015) Toponyms reflecting ecclesiastical possession in the Medieval Kingdom of Hungary = [Egyházi birtoklást tükröző helynevek a középkori Magyar Királyságban]. Onoma, Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 49. ISSN 0078-463X, eISSN 1783 -1644 (In Press)

Bölcskei, Andrea (2013) A kelta vallásosság helynévi nyomai a Brit-szigeteken. Helynévtörténeti Tanulmányok, 9. pp. 169-184. ISSN 1789-0128

Bölcskei, Andrea and Fóris, Ágota (2013) Névtan és terminológia 2: Névtan és egységesítés. Névtani Értesítő, 35. pp. 9-10. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea and Holpert, Adrienn (2014) The Great Toponymic Divide : Reflections on the definition and usage of endonyms and exonyms (Paul Woodman ed.). Névtani Értesítő, 36. pp. 245-249. ISSN 0139-2190

Büky, László (2014) A tűzvető acél mibenlétérő. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 349-352. ISSN 0025-0228

Bősze, Péter (2015) Az egyetemes orvosi nyelv az orvos szemével. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (2). pp. 80-92. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter (2015) Helyesírási megfontolások az orvosi nyelvben. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). p. 76. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter (2014) Könyvbe foglalt életszemlélet: Gaál Csaba: Egy életút gondolatai. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 66-67. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter (2013) Mindenki könyvecskéje : Kiss Jenő: A magyar nyelv és nyelvközösség. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 52-55. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter (2013) Zárszó. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 138-139. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter (2013) A magyar orvos-biológiai szakírás: magyarosítás, magyarítás, fogalmazás magyarul és fordítás magyarra : Nyelvészeti megfontolások az orvos szemével. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 43-51. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter (2015) A szaknyelvi csoportnevek írása a magyar orvosi nyelvben - javaslat megvitatásra. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 47-71. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter and Duray, Gábor and Gaál, Csaba and Gulyás, Péter and Hacki, Tamás and Laczkó, Krisztina and Schlammadinger, József and Wittmann, István (2014) A szerkesztőség levelesládájából. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 2-5. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter and Kapronczay, Katalin (2013) Bugát Pál munkássága. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 104-123. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter and Laczkó, Krisztina (2014) A felsorolások, a táblázatok és az ábrák helyesírási és szerkesztési megfontolásai a magyar orvosi nyelvben. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 53-59. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter and Szabó T., Attila (2013) A félezer éves magyar orvosi nyelv: Lencsés György-emlékelőadások : Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2013. október 18. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 58-59. ISSN 1588-3191

C. Vladár, Zsuzsa (2015) Zsilinszky Éva 70 éves. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 494-495. ISSN 0025-0228

Caha, Pavel and Ziková, Markéta (2016) Vowel length as evidence for a distinction between free and bound prefixes in Czech. Acta Linguistica Hungarica, 63 (3). pp. 331-377. ISSN 1216-8076

Cornilescu, Alexandra and Nicolae, Alexandru (2016) Romanian adjectives at the syntax-semantics interface. Acta Linguistica Hungarica, 63 (2). pp. 197-240. ISSN 1216-8076

Csepregi, Márta (2015) Egy új magyar-orosz kontrasztív nyelvtan: А. П. Г уськова , Сопоставительная грамматика венгерского и русского языков Издательство Москов с кого университета 2012. 269 p. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 101-103. ISSN 0025-0228

Csepregi, Zoltán (2014) Reformáció és istentiszteleti kultúra. HISTORIA ECCLESIASTICA, 5 (1). pp. 3-15. ISSN 1338-4341

Csepregi, Zoltán (2014) A reformáció nyelve : hitváltók és hitvédők. KERESZTYÉN IGAZSÁG, 101. pp. 12-22. ISSN 0865-2163

Cser, András (2015) The nature of phonological conditioning in Latin inflectional allomorphy. Acta Linguistica Hungarica, 62 (1). pp. 1-34. ISSN 1216-8076

Csernicskó, István (2004) Az anyanyelv oktatásának nyelvészeti, nyelvpedagógiai és nyelvi emberi jogi problémáiról. KÖZOKTATÁS (4-5). pp. 12-14. ISSN 1787-6184

Csernicskó, István (2009) Az ukrajnai oktatáspolitika a nyelvi asszimiláció szolgálatában. KORUNK (KOLOZSVÁR) (2). pp. 33-40. ISSN 1222-8338

Csernicskó, István (2013) Kolláth Anna: A magyar nyelv a többnyelvűség kontextusában. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 2013 (4). http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=487. ISSN 2060-0623

Csernicskó, István (1999) Lingvicizmus Ukrajnában. VÉLETLEN BALETT, I (1). pp. 73-83. ISSN 1585-0846

Csernicskó, István (2012) Lingvikóka. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU.

Csernicskó, István (2008) Lőrincze Lajos emlékezete Kárpátalján. MAGYAR NYELV, CIV. pp. 353-354. ISSN 0025-0228

Csernicskó, István (2015) Nyelvek vetélkedése a nyelvi tájképben: kárpátaljai példa. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, XV (1-2). pp. 71-84. ISSN 1587-1061

Csernicskó, István (2008) Ukrajna összhangra törekszik : Az ukrajnai oktatáspolitika nyelvi vonatkozásai. KISEBBSÉGKUTATÁS, 2. pp. 302-315. ISSN 1215-2684

Csernicskó, István (2008) „ide vannak gyökerezve azok a szavak” A szókölcsönzésekről a kárpátaljai magyar hanganyagtár alapján. Acta Beregsasiensis : a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tudományos évkönyve, 7. pp. 7-19.

Csernicskó, István (2012) Új nyelvtörvény Ukrajnában. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU, 2012.

Csernicskó, István (2003) A kisebbségi nyelvváltozatok esete a hivatásos nemzetőrökkel. NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK, 1. pp. 44-49. ISSN 0133-2066

Csernicskó, István (1997) A kárpátaljai magyarok kétnyelvűsége. SZIVÁRVÁNY: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI SZEMLE, XVIII (2). pp. 117-124. ISSN 0270-5508

Csernicskó, István (2011) The linguistic aspects of the Ukrainian educational policy. ESUKA – JEFUL, 2-1. pp. 75-91. ISSN 1736-8987

Csernicskó, István (2006) A magyar nyelv használata Kárpátalján: a jogok és a gyakorlat. ROMÁNIAI MAGYAR JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, IV. pp. 51-62. ISSN 1583-7335

Csernicskó, István (2001) A nyelvek helyzetére vonatkozó dokumentumok Ukrajnában. NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK, 4. pp. 65-73. ISSN 0133-2066

Csernicskó, István (2011) A nyelvek státusa és a hivatalos kétnyelvűség a mai Kárpátalja területén 1867 és 2010 között. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 3. pp. 45-62. ISSN 1335-4361

Csernicskó, István (2013) A végek dicsérete. EGYÜTT: A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KÁRPÁTALJAI ÍRÓCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA, 2013 (4). pp. 62-65.

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2012) Державний статус української/русинської (руської) мови на Закарпатті у ХХ столітті. TEKA KOISJI POLSKO-UKRAINSKICH ZWIAZKOW KULTUROWYCH, VII. pp. 27-38. ISSN 1733-2249

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2011) Угорсько-українські міжмовні контакти в антропонімії. VISNYK PRYKARPATSKOHO UNIVERSYTETU - FILOLOHIYA / NEWSLETTER PRECARPATHIAN UNIVERSITY - PHILOLOGY, 29-31. pp. 237-241.

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2004) Egy új iskolatípus mint társadalmi és nyelvi strukturáló tényező? MAGYAR NYELV, C (2). pp. 195-203. ISSN 0025-0228

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2007) A Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája – ukrajnai módra. KISEBBSÉGKUTATÁS, 2. pp. 251-261. ISSN 1215-2684

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2011) A kárpátaljai magyar személynevek átírásának és használatának kérdésköréről. MAGYAR NYELVŐR, 135 (4). pp. 414-422. ISSN 0025-0236

Csernicskó, István and Laihonen, Petteri (2016) Hybrid practices meet nation-state language policies: Transcarpathia in the twentieth century and today. MULTILINGUA-JOURNAL OF CROSS-CULTURAL AND INTERLANGUAGE COMMUNICATION, 35 (1). pp. 1-30. ISSN 0167-8507

Csernicskó, István and Tóth, Enikő (2015) Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló ukrajnai törvény gyakorlati alkalmazásának egy területe: a jogharmonizáció. ACTA ACADEMIAE BEREGSASIENSIS, XIV. pp. 15-26. ISSN 2310-1954

Csernjak, Valentina Danilovna (2016) О чем говорят названия словарей? (Социокультурные аспекты современной лексикографии). STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 85-90. ISSN 1216-0016

Csirmaz, Aniko (2015) Re Hungarian again. Acta Linguistica Hungarica, 62 (3). pp. 263-295. ISSN 1216-8076

Csépes, Ildikó (2016) A Teaching Scotland folyóirat. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (2). pp. 82-85. ISSN 2060-0623

Csépány, Nikoletta (2016) Major Hajnalka, Retorika és szövegalkotás. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 82-86. ISSN 2060-0623

Csörsz, Rumen István (2013) Mehrsprachigkeit in der populären Dichtung Ungarns im 18. Jahrhundert. GERMANISTISCHE STUDIEN, 9. pp. 33-51. ISSN 1732-680X

Czifra, Mariann (2015) Szógyűjtemények és szótárkezdemények a nyelvújítás korában. Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társagág Évkönyve, 25. pp. 47-54. ISSN 0237-6237

Darai, Zsuzsanna and Rákosi, Csilla (2011) Die Behandlung von Inkonsistenz in der Optimalitätstheorie. ARGUMENTUM, 7. pp. 203-226. ISSN 1787-3606

Deme, Andrea (2013) Function of the singing voice. PHONETICIAN, 105-06. pp. 101-102. ISSN 0741-6164

Deme, Andrea (2014) Intelligibility of Sung Vowels: The Effect of Consonantal Context and the Onset of Voicing. JOURNAL OF VOICE, 28 (4). 523.e19-523.e25. ISSN 0892-1997

Deme, Andrea (2013) On the Hungarian sung vowels. PHONETICIAN, 1-2 (105-6). pp. 73-87. ISSN 0741-6164

Donáth, Tibor (2014) A magyar orvosi szaknyelv megteremtője: Mihálkovics Géza. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 29-32. ISSN 1588-3191

Dončec Merkli, Ibolya and Emberšič Škaper, Elizabeta (2013) Slovenska hišna imena na Gornjem Seniku in v Števanovcih. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 174-184. ISSN 1216-0016

Dudás, Előd (2016) Mađarski utjecaj na razvoj kajkavske grafije. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 108-112. ISSN 1216-0016

Dudás, Mária (2016) A harag koncepciója a magyar és a bolgár frazeológiában. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 113-119. ISSN 1216-0016

Duray, Zsuzsanna (2013) Nyelvi attitűdök Enontekiö és Sodankylä beszélőközösségeiben. NYELVTUDOMÁNY - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS SECTIO LINGUISTICA, 5-6. pp. 55-86. ISSN 1786-7428

Durst, Péter and Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika and Zsibrita, János (2014) Magyar mint idegen nyelv tankönyvek nyelvi anyagának számítógépes elemzése. THL 2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA, 1. pp. 81-92. ISSN 1787-1417

Durst, Péter and Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika and Zsibrita, János (2014) Using Automatic Morphological Tools to Process Data from a Learner Corpus of Hungarian. APPLES: JOURNAL OF APPLIED LANGUAGE STUDIES, 8 (3). pp. 39-54.

Dziewońska-Kiss, Dorota (2013) Językowy obraz czterech żywiołów w polskiej i węgierskiej frazeologii. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 185-197. ISSN 1216-0016

Dziewońska-Kiss, Dorota (2016) A nő és a férfi nyelvi képe a magyar és a lengyel nyelvben (a frazeológiai kapcsolatok tükrében). STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 120-126. ISSN 1216-0016

Dékány, Éva (2012) Nem jöttem hínia az igazakat : Az ómagyar anti-egyezetett főnévi igenevekről. Nyelvtudományi Közlemények, 108. pp. 219-252.

Déri, Balázs (2012) Gálity Vojiszláv homíliájának retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 19 (2). pp. 197-198. ISSN 1217-7768

Dömötör, Adrienn (2014) A kihalt kötőszók történetének egyik fejezete: a hogyki típus létrejötte és használata. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 40-52. ISSN 0025-0236

Efthymiou, Angeliki and Fragaki, Georgia and Markos, Angelos (2015) Exploring the meaning and productivity of a polysemous prefix. Acta Linguistica Hungarica, 62 (4). pp. 447-476. ISSN 1216-8076

Egedi, Barbara (2009) Attribution vs. possession in Coptic : The origin and development of an opposition. Lingua Aegyptia, 17. pp. 65-79. ISSN 0942-5659

Egedi, Barbara (2010) Possessive Constructions in Egyptian and Coptic. Distribution, definiteness, and the construct state phenomenon. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, 137. pp. 1-12. ISSN 0044-216X

Egedi, Barbara (2015) Változó struktúrák, versengő stratégiák: a mutató névmási módosítók esete. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 27. pp. 107-132. ISSN 0569-1338

Ekler, Péter (2006) Egy lakodalmi köszöntő magyar vonatkozása. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 122. pp. 491-496. ISSN 0025-0171

Ekler, Péter (2012) George of Trebizond’s grammar on the basis of Priscian’s Institutiones. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 52. pp. 45-57. ISSN 0044-5975

Ekler, Péter (2006) Georgius Trapezuntius nyelvtani kompendiuma Priscianus Institutiones-e alapján. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 50. pp. 315-322. ISSN 0003-567X

Ekler, Péter (2009) Methodological Problems in 15th Century Latin Grammar Books Used in Hungary: saepes – faex – pecus. CAMOENAE HUNGARICAE, 4. pp. 65-78. ISSN 1786-5484

Ekler, Péter (2007) „Newe Zeitung auß Ungern…”. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 5. pp. 7-19. ISSN 0865-0632

Emberšič Škaper, Elizabeta and Dončec Merkli, Ibolya (2016) Kmetijsko izrazje na samooskrbovalni porabski kmetiji. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 127-135. ISSN 1216-0016

Endrédy, István and Novák, Attila (2015) Szótövesítők összehasonlítása és alkalmazásaik. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 15 (1-2). pp. 7-27. ISSN 1587-1061

Falvay, Dávid and Tóth, Péter (2015) L'autore e la trasmissione delle Meditationes Vitae Christi in base a manoscritti volgari italiani. ARCHIVUM FRANCISCANUM HISTORICUM, 108. pp. 403-430. ISSN 0004-0665

Farkas, Tamás (2015) Changing names as abolishing the difference. LÉTÜNK (ÚJVIDÉK), 45 (3). pp. 27-39. ISSN 0350-4158

Farkas, Tamás (2014) Családnév-történeti vizsgálatok. Névtani Értesítő, 36. pp. 201-204. ISSN 0139-2190

Farkas, Tamás (2014) Dimenzionális szemlélet a névkutatásban. Névtani Értesítő, 36. pp. 9-22. ISSN 0139-2190

Farkas, Tamás (2014) In memoriam Hajdú Mihály (1933–2014). Névtani Értesítő, 36. pp. 313-320. ISSN 0139-2190

Farkas, Tamás (2016) Végső búcsú Ördög Ferenctől. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 115-117. ISSN 0025-0228

Farkas, Tamás (2015) A magyar családnevek változástipológiájáról. MAGYAR NYELV. ISSN 0025-0228 (Submitted)

Fazakas, Noemi and Sarosi-Mardirosz, Krisztina (2015) Born or Made? An Overview of the Social Status and Professional Training of Hungarian Interpreters in Romania. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 7 (3). pp. 1-18. ISSN 2391-8179

Fazakas, Noémi (2014) ÚJABB FEJLEMÉNYEK A NYELVI REVITALIZÁCIÓ KUTATÁSÁBAN. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, LVIII (2). pp. 155-164. ISSN 0567-6223

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2012) Nyelvtörvény Saga Ukrajnában : A lezáratlan 2012-es fejezet | The Saga of Language Law in Ukraine: the Unaccomplished : Chapter of the Year 2012. KISEBBSÉGKUTATÁS, 21 (3). pp. 568-609. ISSN 1215-2684

Fedor, Anna and Varga, Máté and Szathmáry, Eörs (2012) Semantics boosts syntax in artificial grammar learning tasks with recursion. JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-LEARNING MEMORY AND COGNITION, 38 (3). pp. 776-782. ISSN 0278-7393

Fehér, M. István (2014) Hermeneutika és humanizmus : Hermeneutika humanista és humanizmus hermeneutikai nézőpontból. TÖBBLET, VI (2014/1). pp. 10-109. ISSN 2067-2268

Fehér, M. István (2015) Hermeneutika és nyelvfilozófia – minden nyelvtudomány nyelvisége. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2015/2). pp. 191-200. ISSN 0025-0236

Fehér, M. István (2014) Kunst und Wahrheit bei Heidegger und Gadamer. PHILOBIBLON, XIX (Number). pp. 538-556. ISSN 1224-7448

Fehér, M. István (2009) Szövegkritika, kiadástörténet, interpretáció. VILÁGOSSÁG, 50 (2009 ő). pp. 63-93. ISSN 0505-5849

Fehér, M. István (2013) »A szavak szeretete« – »a bölcsesség szeretete«. Filológia és filozófia hermeneutikai nézőpontból. VILÁGOSSÁG, LIV (2013 ő). pp. 3-23. ISSN 0505-5849

Fekete, István (2013) Hungarian Gyerekestül versus Gyerekkel (‘with [the] kid’). AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION E-JOURNAL, 6. pp. 1-25. ISSN 1936-8879

Fekete, István and Babarczy, Anna (2013) Kognitív templátumok és a valóság illesztése környezeti hangokra utaló nyelvi megértés során. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, XXV. pp. 411-439. ISSN 0569-1338

Fodor, Krisztina (2009) Changes of the Latin Language in Aquitaine as Reflected by the Inscriptions. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 49 (1). pp. 39-50. ISSN 0044-5975

Fogarasi, Katalin and Schneider, Philipp and Bajnóczky, István (2014) Helyes szakkifejezéseket tartalmazó látleletek jelentősége a büntetőeljárásban. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 78-81. ISSN 1588-3191

Forgács, Tamás (2015) Még egyszer a dz fonémastátuszáról. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 421-432. ISSN 0025-0228

Fröhlich, Ida (2015) "Rettegés","megrettenés" (pahad) az ókori zsidó szövegekben. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (2). pp. 107-113. ISSN 1588-3191

Földvári, Sándor (1997) Magyar és szláv hatások Lutskay Mihály életművében. ACTA HUNGARICA - AZ UNGVÁRI HUNGAROLÓGIAI KÖZPONT FOLYÓIRATA, 4-5. pp. 71-76. ISSN 9013-8104

Földvári, Sándor (1997) Rot Sándor — Šandor Rot 1921 1996. SLAVICA, 28. pp. 225-226. ISSN 0583-5356

Földvári, Sándor (2007) A cirill betűs könyvek magyar tudósa : Ojtozi Eszter (1936-2006). SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE, 42 (1). pp. 105-109. ISSN 1216-092X

Fődi, Attila (2015) Farmakognózia az ősi Kínában gyógyszerkönyvi példák alapján. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (2). pp. 120-126. ISSN 1588-3191

Gazda, István (2014) A kémiai elemek magyar neveinek változásai a periódusos rendszer megalkotásáig, 1745-1869. 1. rész. FIZIKAI SZEMLE, 64 (11). pp. 379-382. ISSN 0015-3257

Gazda, István (2014) A kémiai elemek magyar neveinek változásai a periódusos rendszer megalkotásáig, 1745-1869. 2. rész. FIZIKAI SZEMLE, 64 (12). pp. 408-411. ISSN 0015-3257

Gazda, István (2012) A tudománytörténész id. Szily Kálmán. FIZIKAI SZEMLE, 62 (7-8). pp. 221-226. ISSN 0015-3257

Gazdag, Vilmos (2013) Вплив української мови на лексичну систему закарпатських угорських говірок. FILOLOGICHNYI VISNYK UMANSKOGO DERZHAVNOGO PEDAGOGICHNOGO UNIVERSITETY IMENI PAVLA TICHINY, 2013. (4.). pp. 9-19.

Gazdag, Vilmos (2012) A Beregszászi járás ukrán tannyelvű iskoláiban tanuló magyar diákok nyelvhasználati sajátosságai. HUNGARO-RUTHENICA, VI. pp. 77-91. ISSN 1586-0736

Gazdag, Vilmos (2013) Braun László, Csernicskó István és Molnár József: Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 15. (1). pp. 154-157. ISSN 1335-4361

Gazdag, Vilmos (2015) Bárány Erzsébet–Csernicskó István (szerk.): Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність/Az ukrán-magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Матеріали міжнародної наукової конференції/Nemzetközi tudományos konferencia előadásai. V. Pagyak Kiadója, Ungvár, 2014, 360 p. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 17 (2). pp. 176-179. ISSN 1335-4361

Gazdag, Vilmos (2014) Csernicskó István: Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867-2010). FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 16. (1). pp. 188-192. ISSN 1335-4361

Gazdag, Vilmos (2012) Főhajtás Udvari István emléke előtt. KISEBBSÉGKUTATÁS, 21. (3). pp. 659-665. ISSN 1215-2684

Gazdag, Vilmos (2013) Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. KISEBBSÉGKUTATÁS, 22. év (2. szá). pp. 66-101. ISSN 1215-2684

Gazdag, Vilmos (2014) Márku Anita: „Po zákárpátszki” Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben. „Líra” Poligráfcentrum, Ungvár, 2013, 244 p. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 16 (2). pp. 159-162. ISSN 1335-4361

Gaál, Csaba (2014) Hogyan nem szabad írni? MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 114-115. ISSN 1588-3191

Gaál, Csaba (2013) Nerriére J. P. - Hon D.: Globish az egész világ : Nyelvi gondolatok egy könyvértékelés kapcsán. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 14-15. ISSN 1588-3191

Gaál, Csaba (2014) További gondolatok a tudomány és a filozófia összefüggéséről. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 60-61. ISSN 1588-3191

Gaál, Csaba (2013) A magyar orvosi nyelv jelene. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 133-137. ISSN 1588-3191

Genzel, Susanne and Ishihara, Shinichiro and Surányi, Balázs (2015) The prosodic expression of focus, contrast and givenness: A production study of Hungarian. LINGUA (165). pp. 183-204. ISSN 0024-3841

Gercsák, Gábor (2015) Magyar tónevek angol fordítása. Névtani Értesítő, 37. pp. 77-81. ISSN 0139-2190

Glavor Petrović, Petra (2013) Analiza kulinarskog leksika u jeziku gradišćanskih Hrvata : Nazivi jela i slastica. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 203-210. ISSN 1216-0016

Grabovac, Beata and Pléh, Csaba (2014) Emotional activation measured using the emotional Stroop task in early Hungarian-Serbian bilinguals from Serbia. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 61 (4). pp. 423-441. ISSN 1216-8076

Gráczi, Tekla Etelka (2013) Explozívák és affrikáták zöngésségének időviszonyai. BESZÉDKUTATÁS, 21. pp. 94-120. ISSN 1218-8727

Gráczi, Tekla Etelka and Siptár, Péter (2013) Degemináció? BESZÉDKUTATÁS, 21. pp. 7-25. ISSN 1218-8727

Gulyás, László Szabolcs (2015) A középkori magyar városfejlődés migráció- és ipartörténeti vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében. I. Személynévadás és migráció. Névtani Értesítő, 36. pp. 43-62. ISSN 0139-2190

Gyarmathy, Dorottya and Auszmann, Anita and Neuberger, Tilda (2016) Az anyanyelvi és az idegen nyelvi spontán beszéd temporális jellemzői. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (1). pp. 5-19. ISSN 2060-0623

Gyuricza, Katalin (2016) Az intertextualitás vizsgálata nyelvészeti szempontból. MAGYAR NYELVŐR, 140 (1). pp. 71-95. ISSN 0025-0236

Gyuris, Beáta (2013) Megjegyzések a pragmatika tárgyáról és hasznáról. MAGYAR NYELV, 109 (2). pp. 162-170. ISSN 0025-0228

Györfi, Beáta (2016) Развитие синтаксического статуса местоимений это и то. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 155-162. ISSN 1216-0016

Győrffy, Erzsébet (2014) Beszámoló a XXV. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 491-492. ISSN 0025-0228

Győrffy, Erzsébet (2016) Mental mapping in socio-onomastics. Rivista Italiana di Onomastica, 22 (1). pp. 65-78.

Győrffy, Erzsébet (2015) The Toponymic Competence: A Case Study In The Hungarian Settlement Tépe. Voprosy onomastiki/Problems of Onomastics (19). pp. 83-100. ISSN 1994-2400

Győrffy, Erzsébet (2015) Tépe helynevei. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK (53). pp. 131-144. ISSN 0541-9298

Győrffy, Erzsébet (2015) A helynévismeretről. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK (53). pp. 5-33. ISSN 0541-9298

Győrffy, Erzsébet (2015) A mentális térképezés helynév-szociológiai alkalmazásáról. Névtani Értesítő, 37. pp. 99-117. ISSN 0139-2190

Győry, Hedvig (2013) Az Ebers papirusz r3-jb könyve és az esettanulmányok (šsȜw) műfaja. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 16-25. ISSN 1588-3191

Győry, Hedvig (2015) Óegyiptomi szemészeti receptek. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (2). pp. 99-106. ISSN 1588-3191

Gärtner, Hans-Martin (2013) The Biolinguistic Enterprise. THE QUARTERLY REVIEW OF BIOLOGY, 88 (4). pp. 343-344. ISSN 0033-5770

Gärtner, Hans-Martin (2016) A Note on the Rich Agreement Hypothesis and Varieties of "Embedded V2". Working papers in Scandinavian syntax, 97. pp. 1-13. ISSN 1100-097X

Gärtner, Hans-Martin (2015) On Infinitivals Hosting Logophors: The Case of Icelandic. NORDIC JOURNAL OF LINGUISTICS, 38. pp. 365-370. ISSN 0332-5865

Gärtner, Hans-Martin (2014) Strange Loops: Phrase-Linking Grammar Meets Kaynean Pronominalization. LINGUISTISCHE BERICHTE, 239. pp. 1-13. ISSN 0024-3930

Gärtner, Hans-Martin (2014) Überlegungen zur versteckten Modalität infiniter Hauptsatzstrukturen. LINGUISTISCHE BERICHTE, 237. pp. 81-92. ISSN 0024-3930

Gósy, Mária (2008) Önellenőrzési folyamatok a beszédben. MAGYAR NYELV, 104 (4). pp. 402-426. ISSN 0025-0228

Gósy, Mária (2014) A palatális közelítőhang kétféle funkcióban. BESZÉDKUTATÁS, 22. pp. 17-40. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Beke, András and Horváth, Viktória (2013) A kitöltött szünetek fonetikai sajátosságai az életkor függvényében. BESZÉDKUTATÁS, 2013. pp. 121-143. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Beke, András and Horváth, Viktória (2013) A kitöltött szünetek fonetikai sajátosságai az életkor függvényében. BESZÉDKUTATÁS, 2013. pp. 121-143. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya (2013) A progresszív afázia akusztikai-fonetikai vonatkozásai (esettanulmány). BESZÉDKUTATÁS, 2013. pp. 173-193. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2013) Mondatismétlés, felolvasás és spontán beszéd progresszív afáziában. Alkalmazott nyelvtudomány, 13 (1-2). pp. 91-121. ISSN 1587-1061

Hajdú, Anna (2015) Névtan, fordítás és terminológia. Névtani Értesítő, 37. pp. 245-248. ISSN 0139-2190

Hajszan Panonski, Robert (2013) Jezična obilježja u „gradišćanskohrvatskim pričama” Antona Leopolda. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 211-215. ISSN 1216-0016

Halm, Tamás (2016) The syntactic position and quantificational force of FCIs in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 63 (2). pp. 241-276. ISSN 1216-8076

Ham, Sanda (2016) Sklonidba brojeva u jeziku Josipa Kozarca. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 168-178. ISSN 1216-0016

Haser, Verena and Auer, Anita and Botma, Bert and Elenbaas, Marion and Gyuris, Beáta (2014) English Language. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES, 93 (1). pp. 1-174. ISSN 0084-4144

Hegedüs, Béla (2015) A megértés metaforái : kép és pecsét az elmében. kézirat. (Unpublished)

Hegedüs, Béla (2015) Érzékeny érzékenység. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119 (2). pp. 181-196. ISSN 0021-1486

Hegedűs, József (2014) Nyelvrokonságunk felismerésének útvesztői. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 358-366. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Veronika (2015) Book review [Gábor Zólyomi: Copular clauses and focus marking in Sumerian. Warsaw/ Berlin: De Gruyter Open, 2014, pp. 200.]. Acta Linguistica Hungarica, 62 (3). pp. 353-360. ISSN 1216-8076

Hegedűs, Veronika (2015) Book review of Gábor Zólyomi: Copular clauses and focus marking in Sumerian. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA. pp. 353-361. ISSN 1216-8076

Hegedűs, Veronika (2015) A predikátummozgatás megszilárdulása: Az ige-igekötő szórend és igemódosítók az ómagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok. pp. 179-200. ISSN 0569-1338

Hoffmann, Ildikó and Vincze, Veronika and Szatlóczki, Gréta and Tóth, László and Gosztolya, Gábor and Bánréti, Zoltán and Pákáski, Magdolna and Kálmán, János (2015) An internet-based screening test for Mild Cognitive Impairment (MCI) from spontaneous speech. Current Alzheimer Research. ISSN 1567-2050 (Unpublished)

Hoffmann, Ildikó and Vincze, Veronika and Szatlóczki, Gréta and Tóth, László and Gosztolya, Gábor and Pákáski, Magdolna and Kálmán, János (2015) An internet-based screening test for Mild Cognitive Impairment (MCI) from spontaneous speech. Current Alzheimer Research. ISSN 1567-2050 (Unpublished)

Hoffmann, István (2016) A Kiss Lajos - díj 2016. évi nyertese: dr. Póczos Rita. Névtani Értesítő, 38. pp. 209-210. ISSN 0139-2190

Hoffmann, István (2014) Nyirkos István (1933–2013). MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 119-121. ISSN 0025-0228

Hornyákné Huber, Ágnes (2014) Gombocz, Eszter, Kontrastive Wortfamilienanalyse Deutsch–Ungarisch. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 111-113. ISSN 0025-0228

Horváth, László (2015) A két seb ügyében. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 458-464. ISSN 0025-0228

Horváth, Péter (2016) A szereplők episztemologikus helyzetének korpuszalapú kvantitatív vizsgálata történeti tárgyú narratívákban. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 230-247. ISSN 0025-0236

Horváth, Viktória (2014) Beszédtervezési és önellenőrzési folyamatok kilencéves gyermekeknél. MAGYAR NYELVŐR (138/1). pp. 68-82. ISSN 0025-0236

Horváth, Viktória (2014) Beszédtervezési és önellenőrzési folyamatok kilencéves gyermekeknél. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 68-83. ISSN 0025-0236

Horváth, Viktória (2014) Szóidőtartamok gyermekek és felnőttek spontán narratíváiban. BESZÉDKUTATÁS. pp. 87-97. ISSN 1218-8727

Horváth, Viktória (2013) Temporális szerveződés kilencéves gyermekek spontán beszédében. BESZÉDKUTATÁS, 21. pp. 144-159. ISSN 1218-8727

Horváth, Viktória (2013) Temporális szerveződés kilencévesek spontán beszédében. BESZÉDKUTATÁS. pp. 144-159. ISSN 1218-8727

Horváth, Vivien (2015) A személy- és állatnevek rendszere, funkciója és fordíthatósága A tűz és jég dala című fantasyciklusban. Névtani Értesítő, 37. pp. 49-66. ISSN 0139-2190

Hosszú, Gábor László and Zelliger, Erzsébet (2014) Többnyelvű feliratok a Nagyszentmiklósi aranykincsen. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 177-195. ISSN 0025-0228

Hoványi, Márton (2014) Ki a barbár? VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, & (3-4). pp. 137-146. ISSN 1786-4062

Iancu, Laura (2015) Ki lehet a Religio és Nevelés-ben megjelent (1844–45) moldvai vonatkozású cikkek szerzője? MOLDVAI MAGYARSÁG, XXV. (1). pp. 1-5. ISSN 1222-3794 (Unpublished)

Imre, Attila (2015) Contact Ethics for Translators. JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES, 6. pp. 119-124.

Imre, Attila (2015) Cultural and specialized skills of a subtitler. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE, PHILOLOGICA, 7 (3). pp. 109-118. ISSN 2067-5151

Imre, Attila (2014) How (Not) to Fail as a Multimedia Translator. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE, PHILOLOGICA, 6 (2). pp. 249-259. ISSN 2067-5151

Imre, Attila (2014) Jogi szakszövegek és terminológiai adatbázisok. HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK), 2014 (4). pp. 13-23. ISSN 0350-2430

Imre, Attila (2009) Metaforikus keresztül-viszonyok. NYELV INFÓ - A NYELVTANÁROK LAPJA, 1. pp. 21-35. ISSN 1216-9641

Imre, Attila (2010) Metaphors in Cognitive Linguistics. EGER JOURNAL OF ENGLISH STUDIES, X. pp. 71-82. ISSN 1786-5638

Imre, Attila (2013) Módbeli segédigék fordítása. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, LVII (1). pp. 65-72. ISSN 0567-6223

Imre, Attila (2012) The Never-ending Story of Bible and Qur'an Translations. STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR. PHILOLOGIA, 13. pp. 293-302. ISSN 1582-9960

Imre, Attila (2011) Possibilities for should in Translation Environments. STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR. PHILOLOGIA, 10. pp. 215-221. ISSN 1582-9960

Imre, Attila (2012) Space in Cognitive Linguistics. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE, PHILOLOGICA, 4 (2). pp. 247-260. ISSN 2067-5151

Imre, Attila (2013) Term Bases Reloaded. STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR. PHILOLOGIA, 2013 (14). pp. 204-210. ISSN 1582-9960

Imre, Attila (2012) Translating the English could. STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR. PHILOLOGIA, 12. pp. 141-148. ISSN 1582-9960

Imre, Attila (2015) The efficiency of a professional translator. JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES, 7. pp. 175-182.

Imre, Attila (2015) The future of dictionaries and term bases. BULLETIN OF THE TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV : SERIES IV: PHILOLOGY CULTURAL STUDIES, 8(57) (2). pp. 15-24. ISSN 2066-768X

Imre, Attila and Barabás, Blanka (2015) Legalese term base. STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR. PHILOLOGIA, 18. pp. 68-73. ISSN 1582-9960

Imreh, Réka (2015) A helynevek szerepe az alternatív ideologikus gondolkodásban II. Névtani Értesítő, 37. pp. 119-136. ISSN 0139-2190

Ittzés, Gábor (2013) A Commentariustól a Liberig: Melanchthon a lélek halhatatlanságáról. Egyháztörténeti Szemle, 14 (1.). pp. 46-67. ISSN 1585-7476

Ittzés, Máté (2015) On the chronology and the phonetics of the change o > u in final closed syllables in Latin. Indogermanische Forschungen, 120 (1). pp. 329-342. ISSN 1613-0405

Ittzés, Máté (2014) The augment of vowel-initial roots and vrddhi-derivation in the Indo-Iranian languages. INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN, 119. pp. 355-375. ISSN 0019-7262

Jankovics, Mária (2013) Новые переводческие концепции в первой половине 19 века = Novye perevodčeskie koncepcii v pervoj polovine 19 veka. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 1-2. pp. 219-226. ISSN 1216-0016

Jaszai, László (2016) О роли суффиксов -к(а) и -ик в образовании имен существительных. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 203-210. ISSN 1216-0016

Jesenšek, Marko (2013) Kardošev pomen za ohranitev prekmurskego jezika. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 237-243. ISSN 1216-0016

Jian, Hua-Li (2015) Prosodic challenges faced by English speakers reading Mandarin. Acta Linguistica Hungarica, 62 (1). pp. 35-62. ISSN 1216-8076

Josić, Ljubica (2016) Poetizmi u jednojezičnim općeleksičkim rječnicima hrvatskoga jezika. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 221-227. ISSN 1216-0016

Josić, Ljubica (2013) Propitivanje održivosti trovrsnih kriterija lingvostilističke analize književnoga teksta. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 244-248. ISSN 1216-0016

Jujukin, Makszim Anatoljevics (2016) Этимология топонима Череповец. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 239-243. ISSN 1216-0016

Jászay, László (2013) Nyelvészeti szempontú megjegyzések a vid-használat tanításának kérdéséhez (К лингвистическим основам преподавания глагольного вида). STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 224-236. ISSN 1216-0016

K. Németh, András (2013) Regenkes vel Koppankes. A Koppány folyónév keltezéséhez. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 9. pp. 31-41. ISSN 1789-0128

Kalcsó, Gyula (2016) Bíró Ferenc 70 éves. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 117-119. ISSN 0025-0228

Kanizsai, Mária (2016) A zalai kaj-horvát ragadványnevek (Kutatási téma ismertetése). STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 252-257. ISSN 1216-0016

Kapronczay, Katalin (2015) Földi János és a természettudományi szaknyelv. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 29-34. ISSN 1588-3191

Kapronczay, Katalin (2013) Magyary-Kossa Gyula (1865-1944) és a régi magyar orvosi nyelv. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 26-29. ISSN 1588-3191

Kapronczay, Katalin (2014) Zsoldos János, Veszprém megye főorvosa és a nyelvészet. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 82-86. ISSN 1588-3191

Kapronczay, Károly (2013) Magyar orvosi nyelv a XVII. században. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 101-103. ISSN 1588-3191

Kardosné Balogh, Judit (2014) Bugát Pál orvosi szavai. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 9-12. ISSN 1588-3191

Kardosné Balogh, Judit (2014) Bugát Pál orvosi szavai II. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 71-77. ISSN 1588-3191

Kaán Miklósné Keszler, Borbála (2013) Magyar orvosi nyelv a XVII. században. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 95-100. ISSN 1588-3191

Kelemen, János (2008) Prohibition, Bounderies and Excludion in the Divine Comedy. DANTE FÜZETEK, 3 (3). pp. 3-17. ISSN 1787-6907

Kelemen, János (2009) A filozófus Chomsky. MAGYAR TUDOMÁNY, 170 (9). pp. 1082-1086. ISSN 0025-0325

Kemény, Gábor (2014) Az antonomázia helye a nyelvi képek családjában. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 257-265. ISSN 0025-0228

Kemény, Gábor (2015) Újabb törekvések a nyelvi kép fajtáinak csoportosítására. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 409-420. ISSN 0025-0228

Kemény, Gábor (2014) A rajongók – Rajongók. MAGYAR NYELVŐR, 138 (2). pp. 140-167. ISSN 0025-0236

Kenesei, István (2014) On a multifunctional derivational affix : Its use in relational adjectives or nominal modification and phrasal affixation in Hungarian. WORD STRUCTURE, 7 (2). pp. 214-239. ISSN 1750-1245

Kenesei, István (2013) The role of creativity in the cognitive turn in linguistics. INTERNATIONAL REVIEW OF PRAGMATICS, 5. pp. 270-291. ISSN 1877-3095

Kenesei, István and Lipták, Anikó (2016) K. É. Kiss (ed.), The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax. LANGUAGE, 92 (4). pp. 997-1000. ISSN 0097-8507

Kertész, András (2010) From 'scientific revolution' to 'unscientific revolution': an analysis of approaches to the history of generative linguistics. Language Sciences, 32 (5). pp. 520-527. ISSN 0388-0001

Kertész, András (2012) The ‘Galilean Style in Science’ and the Inconsistency of Linguistic Theorising. Foundations of Science, 17 (1). pp. 91-108. ISSN 1233-1821 (Print), 1572-8471 (Online)

Kertész, András (2012) Inconsistency and the dilemma of intuitionistic research in generative syntax. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 22 (2). pp. 157-175. ISSN 1218-5736

Kertész, András (2014) The Puzzle of Thought Experiments in Conceptual Metaphor Research. Foundations of Science. ISSN 1233-1821, 1572-8471 (online)

Kertész, András (2010) Two Notions of ‘research program’ and the Historiography of Generative Linguistics. Historiographia Linguistica, 37 (1-2). pp. 165-191. ISSN ISSN 0302-5160, Online ISSN: 1569-9781

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2013) Paraconsistency and Plausible Argumentation in Generative Grammar: A Case Study. Journal of Logic, Language and Information, 22 (2). pp. 195-230. ISSN 0925-8531

Kertész, András and Rákosi, Csilla and Csatár, Péter (2012) Data, problems, heuristics and results in cognitive metaphor research. Language Sciences, 34 (6). pp. 715-727. ISSN 0388-0001

Kertész, András and Schwarz-Friesel, Monika and Consten, Manfred (2012) Introduction: converging data sources in cognitive linguistics. Language Sciences, 34 (6). pp. 651-655. ISSN 0388-0001

Keszler, Borbála (2016) Hőnyi Ede 80 éves. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 119-120. ISSN 0025-0228

Khalykov, Kabyl (2016) Communication and dialogue of the art texts as the philosophical problem. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 258-265. ISSN 1216-0016

Kicsi, Sándor András (2014) Antal László a szófajok kontinuumáról. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 465-471. ISSN 0025-0228

Kicsi, Sándor András (2014) Jakabb Oszkár, Madárnévkalauz. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 241-243. ISSN 0025-0228

Kisdi, Klára (2003) Virgilius Maro Grammaticus: Opera omnia. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 43 (3-4). pp. 497-500. ISSN 0044-5975

Kiss, Jenő (2014) Csernicskó István: Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867─2010). Gondolat Kiadó, Budapest, 2013. ISBN 978 963 693 253 4. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 230-231. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2015) Emlékezés a 80 évvel ezelőtt elhunyt Gombocz Zoltánra. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 465-473. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2015) A magyar dialektológiáról tudományszociológiai megközelítésben. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 385-394. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2013) A magyar orvosi nyelv a XIX. században. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 125-127. ISSN 1588-3191

Kiss, Jenő and Bősze, Péter (2014) Lőrincze-díj 2013.: Bősze Péter nyelvészkitüntetése. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). p. 68. ISSN 1588-3191

Kiss, László (2014) Horvát József (1794-1849), az első vidéki orvos akadémikus hozzájárulása a Tudós Társaság nyelvművelő céljának eléréséhez. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 87-90. ISSN 1588-3191

Kiss, László (2015) Markusovszky Lajos és az Orvosi Hetilap szerepe a magyar orvosi szaknyelv megteremtésében. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 35-38. ISSN 1588-3191

Kiss, László (2014) Wertner Mór (1849-1921) - a magyar nemzetségek és a magyar nyelv kutatásának napszámosa. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 33-37. ISSN 1588-3191

Kiss, Sándor (2009) Tendances évolutives du latin tardif dans la Britannia romaine (d’après les inscriptions). Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 49 (1). pp. 69-75. ISSN 0044-5975

Kiss Farkas, Gábor (2016) Latin és népnyelv a késő-középkori magyarországi domonkos kolostorokban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 120 (2). pp. 225-247. ISSN 0021-1486

Klinčić, Ivana and Rezo, Vladimira (2013) Posmrtni govori na hrvatskom kajkavskom književnom jeziku. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 280-285. ISSN 1216-0016

Klivényi, Péter and Németh, Dezső and Sefcsik, Tamás and Janacsek, Karolina and Hoffmann, Ildikó and Háden, Gábor and Londe, Zsuzsa and Vécsei, László (2012) Cognitive Functions in Ataxia with Oculomotor Apraxia Type 2. FRONTIERS IN NEUROLOGY, 3. p. 125. ISSN 1664-2295

Knapp, Éva (1981) A Czech-kódex zsoltárfordításai. VIGILIA, 46. pp. 262-264. ISSN 0042-6024

Knapp, Éva (2007) Mátyás király "firenzei oroszlánjai" Janus Pannonius négy epigrammájának 18. századi kiadástörténetéhez. IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 210-218.

Kocsis, Mihály (2013) Harkov és az ukrán helyesírás-történet. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 286-293. ISSN 1216-0016

Kocsis, Mihály (2016) Megjegyzések a modern ukrán helyesírás születéséhez. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 266-273. ISSN 1216-0016

Kocsis, Zsuzsanna (2014) Bene Annamária szerk., A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban I–III. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 378-383. ISSN 0025-0228

Koleva-Zlateva, Zsivka (2016) Об одной группе славянских названий картофеля. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 274-281. ISSN 1216-0016

Kolláth, Anna (2013) Többnyelvűség és munkaerőpiac. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 295-304. ISSN 1216-0016

Kolyvek, Léna (2014) Makuka. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 209-212. ISSN 0025-0228

Korompay, Klára (2016) Erdélyi Zsuzsanna (1921–2015). MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 113-115. ISSN 0025-0228

Korompay, Klára (2016) Szathmári István, A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904-2005). MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 368-370. ISSN 0025-0236

Kovács, Réka (2013) Rikaichan. MAGYAR TERMINOLÓGIA, 6 (1). pp. 129-132. ISSN 1789-9486

Kozar-Mukič, Marija (2013) Prevzete besede v porabskih ljudskih pesmih. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 378-381. ISSN 1216-0016

Krekić, Tomislav (2016) Bunjevačke fraze i poslovice u Gari. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 292-296. ISSN 1216-0016

Krekić, Tomislav (2013) Preporodni pokušaji bačkih i gradišćanskih Hrvata u drugoj polovici 19. stoljeća. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 323-326. ISSN 1216-0016

Kuna, Ágnes (2016) Az orvosi recept mint szövegtípus a 16–17. században. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 385-400. ISSN 0025-0228

Kuna, Ágnes (2014) "Húzza össze a görcs!", avagy a "Pickwick-szindróma szálljon rá!": A régi és a modern betegségneveink jellegzetességei. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 91-94. ISSN 1588-3191

Kuna, Ágnes (2016) Személydeixis és önreprezentáció az orvos-beteg találkozáson. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 316-332. ISSN 0025-0236

Kustár, Zoltán (2015) A bibliai héber nevek megjelenítése a nemzeti bibliafordításokban, különös tekintettel a legújabb protestáns bibliafordításainkra. Névtani Értesítő, 37. pp. 25-32. ISSN 0139-2190

Kádár, Zoltán Dániel (2015) Historical intercultural socio-pragmatics: A study on ritualisation. JOURNAL OF HISTORICAL PRAGMATICS, 16. ISSN 1566-5852

Kádár, Zoltán Dániel and De La Cruz, Melvin (2016) Rituals of outspokenness and verbal conflict. PRAGMATICS AND SOCIETY, 7. ISSN 1878-9714 (In Press)

Kádár, Zoltán Dániel and Marquez Reiter, Rosina (2015) Im)politeness and (im)morality: Insights from intervention. JOURNAL OF POLITENESS RESEARCH-LANGUAGE BEHAVIOUR CULTURE, 11. ISSN 1612-5681

Kádár, Zoltán Dániel and Robinson Davies, Sian (2015) Ritual, aggression and participatory ambiguity : A case study of heckling. JOURNAL OF LANGUAGE AGGRESSION AND CONFLICT, 3. ISSN 2213-1272

Kántor, Gergely (2008) On Hungarian Relative Operators. EVEN YEARBOOK, 8. pp. 1-12. ISSN 1218-8808

Kántor, Gergely (2008) A Phase-based Approach to Rightward Movement in Comparatives. NEWCASTLE WORKING PAPERS IN LINGUISTICS, 14. pp. 81-99. ISSN 2041-1057

Károly, Krisztina (2014) A retorikai szerkezet újrateremtése a magyar–angol sajtófordításban.1. rész. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 17-29. ISSN 0025-0228

Károly, Krisztina (2015) A retorikaistruktúra-elmélet a kontrasztív retorikai vizsgálatokban és a fordításkutatásban. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 290-299. ISSN 0025-0228

Körtvélyessy, Lívia (2014) Az evaluatív morfológia értékelése – több nyelv vizsgálatára alapozott elemzés *. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 293-304. ISSN 0025-0228

Laczkó, Krisztina (2013) Helyesírás a magyar orvosi nyelvben: múlt és jelen. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 128-132. ISSN 1588-3191

Laczkó, Mária (2016) A nyelv szerepe az oktatásban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 107-113. ISSN 2060-0623

Ladányi, Mária (2014) Imrényi András, A magyar mondat viszonyhálózati modellje. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 373-377. ISSN 0025-0228

Lasserre, Marine (2015) What are you afraid of? The construction of meaning in X-(o)phobie lexemes. Acta Linguistica Hungarica, 62 (4). pp. 477-495. ISSN 1216-8076

Ludányi, Zsófia (2013) Többszörös (?) összetételek a magyar orvosi nyelvben. MAGYAR ORVOSI NYELV, 11 (1). pp. 30-36. ISSN 1588-3191

Láng, Miklós (2015) Magyar szavakkal - magyaros fogalmazással. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). p. 75. ISSN 1588-3191

M. Nagy, Ilona and Boda, István Károly (2015) A Margit-legenda digitális konkordancia-szótára, háttere és perspektívái. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 338-346. ISSN 0025-0228

Magyar, László András (2013) Az orvosi nyelv a XVI. században, Európában. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 78-81. ISSN 1588-3191

Magyar, László András (2015) Ádámcsutka. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 39-41. ISSN 1588-3191

Manherz, Károly (2014) A magyarországi német dialektológiáról. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 1-16. ISSN 0025-0228

Manzini, M. Rita and Savoia, Leonardo M. and Franco, Ludovico (2015) Ergative case, aspect and person splits: Two case studies. Acta Linguistica Hungarica, 62 (3). pp. 297-351. ISSN 1216-8076

Meršić, Žuža and Njari, Denis (2016) Prezimena u Vladislavcima u 19. stoljeću. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 307-316. ISSN 1216-0016

Meršić, Žuža and Vegh, Ivona (2013) Mađarska gramatika međimurskoga jezika. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 344-353. ISSN 1216-0016

Mikó, Árpád (2013) Ritoókné Szalay Ágnes: Kutak. Tanulmányok a 15–16. századi magyarországi művelődés történetéből. Balassi Kiadó, Budapest 2012. 398 lap, képmelléklettel. [recenzió]. Művészettörténeti Értesítő, 61 (1). pp. 125-128. ISSN 0027-5247

Minya, Károly (2014) Orvos nyelvészek vagy nyelvész orvosok? Almási Balogh Pál vitája Bugát Pállal. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 44-49. ISSN 1588-3191

Moiszejenko, Viktor Jefimovics (2016) Из истории одного восточнославянского выражения. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 317-323. ISSN 1216-0016

Molnár, László (2014) Az oktatási nyelv a pesti orvoskaron. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 50-52. ISSN 1588-3191

Monok, István (1994) Bogdán István: Kézművesek mestersége. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, XIII. . p. 169. ISSN 0209-4800

Monok, István (1996) Egy botanikai szótársorozatról. ISKOLAKULTÚRA, 6 (9). pp. 101-102. ISSN 1215-5233

Monok, István (1983) Literátor-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből (1566–1623). Sajtó alá rend. Jankovics József. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 5 (3-4). pp. 98-100. ISSN 0209-4800

Mády, Katalin (2013) A beszédpercepció helye a teljes megértési folyamatban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 25. ISSN 0569-1338

Mátyás, Dénes (2009) Il linguaggio di "Treno di panna". NUOVA CORVINA RIVISTA DI ITALIANISTICA, 21. pp. 82-86. ISSN 1218-9472

Mészáros, Ágnes (2015) Az egészségbiztosítás pénzügyi tevékenységét kifejező szakszókincs eredete. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 42-46. ISSN 1588-3191

Mészáros, Ágnes (2014) Az egészségbiztosítás pénzügyi tevékenységét kifejező szakszókincs eredete : I. rész. A pénzügyi alapokat kifejező szakkifejezések kialakulása. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 95-98. ISSN 1588-3191

Mészáros, Ágnes (2014) Szótörténeti adatok az egészség-gazdaságtan témaköréből. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 38-43. ISSN 1588-3191

Nagy, József (2014) Dante eterodosso ed ortodosso. Nuova Corvina (26). pp. 142-145.

Nagy, L. János (2014) Verses-zenés jubileumok. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 343-350. ISSN 0025-0228

Nagy, Levente (2015) Újabb erdélyi román személy- és helynévtörténeti kutatások. Névtani Értesítő, 37. pp. 221-237. ISSN 0139-2190

Nagy L., János (2014) Rozgonyiné Molnár Emma 80 éves. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 250-252. ISSN 0025-0228

Nakamura, Masanori (2016) Null operators, ellipsis, and scrambling. Acta Linguistica Hungarica, 63 (2). pp. 169-196. ISSN 1216-8076

Nemes, Csaba (2014) A reanimáció történeti szótára és nosologiája. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 62-63. ISSN 1588-3191

Nemesi, Attila László (2015) Vele, nélküle vagy ellene? A kortárs pragmatika és a klasszikus retorika viszonyáról a nyelvhasználat leírásában. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 300-310. ISSN 0025-0228

Neuberger, Tilda and Gráczi, Tekla Etelka (2013) Az alveoláris zöngétlen explozíva variabilitása. BESZÉDKUTATÁS, 21. pp. 160-172. ISSN 1218-8727

Neumer, Katalin (2013) Wittgenstein mozizik. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, LXVII (3). pp. 112-126. ISSN 0133-1167

Novák, Attila (2014) Vocabulary extension by paradigm prediction. PHD PROCEEDINGS ANNUAL ISSUES OF THE DOCTORAL SCHOOL FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND BIONICS, 2014. pp. 145-148. ISSN 2064-7271

Nowicki, Stefan (2016) Sargon of Akkade and his god. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 69 (1). pp. 63-82. ISSN 0001-6446

Nyomárkay, István (2013) Egy nyelvteremtő praktika : a tükörszóalkotás. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 382-387. ISSN 1216-0016

Nyomárkay, István (2016) Nyelvi világkép, tükörszavak és etimológia. MAGYAR NYELVŐR, 140 (4). pp. 377-386. ISSN 0025-0236

Németh, György (2015) Frenetikus - Mivel gondolkozunk, mivel érzünk? MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (2). pp. 117-119. ISSN 1588-3191

Németh, Michał (2014) Hány etimológiai megfelelője van a bánt igének a lengyelben? 1. rész. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 160-168. ISSN 0025-0228

Németh, Michał (2014) Hány etimológiai megfelelője van a bánt igének a lengyelben? 2. rész. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 47-55. ISSN 0025-0228

Németh T., Enikő (2012) Lexical-semantic properties and contextual factors in the use of verbs of work with implicit subject arguments in Hungarian. Intercultural Pragmatics, 9 (4). pp. 453-477. ISSN 1612-295X

Némethné Gradvohl, Edina (2015) Delphys. hystera, métra. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (2). pp. 114-116. ISSN 1588-3191

Offner, Robert (2014) A XVI. századi erdélyi szász orvosok nyelve és Paulus Kyr egészségtankönyve (Brassó 1551). MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 99-106. ISSN 1588-3191

Olach, Zsuzsanna (2015) Debated issues in Karaim Hebrew orthography. ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 68 (2). pp. 183-197. ISSN 0001-6446 (Unpublished)

Olach, Zsuzsanna (2015) Emergence of a new written culture: the use of Hebrew script among the Krimchaks and the Karaim. Acta Orientalia Vilnensia. (In Press)

Olach, Zsuzsanna (2015) A South-Karaim morning prayer. Tehlikedeki Diller Dergisi. ISSN 2148-130X (In Press)

Olach, Zsuzsanna (2014) Translational methods used for rendering special characteristics of Hebrew interrogatives in Karaim Bible translations. Turkic Languages , 18 (1-2). pp. 207-229.

Olay, Csaba (2015) Rorty and Shusterman on Popular Art. Pragmatism Today, 6 (1). pp. 28-44. ISSN 1338-2799

Paládi-Kovács, Attila (2016) Bolhád, Erdőhát, Barkóság. Tájnevek északon. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 4 (1). pp. 47-56. ISSN 2064-390X

Palágyi, László (2016) A verbális humor kognitív nyelvészeti megközelítése – a lexikai vegyítés és a szemantikai újraértelmezés. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 332-346. ISSN 0025-0236

Paternoster, Annick and Kádár, Z. Dániel (2015) On The Role of Historical Analysis in Metapragmatics. A Study on ‘Discernment’. PRAGMATICS. ISSN 1018-2101 (In Press)

Pelczéder, Katalin (2014) Helyre utaló gyümölcsfajtanevek az ó- és középmagyar korban. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 203-209. ISSN 0025-0228

Pesti, János (2014) Borhűtő szavunk jelentéséről és Vörösmarty Mihály aforizmáiról. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 352-357. ISSN 0025-0228

Pesti, János (2014) A tök jó nyelvi szerkezet előzményeiről. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 100-105. ISSN 0025-0236

Petykó, Márton (2013) Az internetes troll mint identitás kialakítása politikai blogok diskurzusaiban. MAGYAR NYELVŐR, 137 (3). pp. 274-314. ISSN 0025-0236

Pintér, Lilla (2016) A kísérletes módszertan térnyerése az elméleti nyelvészetben. MAGYAR TUDOMÁNY, 177 (7). pp. 790-797. ISSN 0025-0325

Polgárdi, Krisztina (2014) Alan C. L. Yu (ed.): Origins of Sound Change. Approaches to Phonologization. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 61 (4). pp. 473-481. ISSN 1216-8076

Polgárdi, Krisztina (2015) Syncope, syllabic consonant formation, and the distribution of stressed vowels in English. Journal of Linguistics, 51 (2). pp. 383-423. ISSN 0022-2267, ESSN: 1469-7742

Polgárdi, Krisztina (2015) Typology of weak disharmony: representations versus the frontness/backness scale. Theoretical Linguistics, 41 (1-2). pp. 89-96. ISSN 0301-4428, ESSN: 1613-4060

Polgárdi, Krisztina (2015) Vowels, glides, off-glides and on-glides in English: A Loose CV analysis. LINGUA, 158. pp. 9-34. ISSN 0024-3841

Pozsgai, István (2016) Употребление дательного самостоятельного в «Слове о законе и благодати» Илариона по списку первой редакции. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 354-361. ISSN 1216-0016

Pozsgai, István (2013) Употребление причастий в Финляндском отрывке № 22. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 388-398. ISSN 1216-0016

Pozsgai, István (2016) Употребление релятивных причастий в «Слове о законе и благодати» Илариона по списку первой редакции = Use of the relative participles in the copy of the first edition of Hilarion's Slovo o zakone i blagodati (Sermon on Law and Grace). STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS / FILOLOGICESKI PROUCVANIA NA VELIKOTRNOVSKIA UNIVERSITET SV SV KIRIL I METODIJ , 35. pp. 135-157. ISSN 2534-918X

Prószéky, Gábor and Indig, Balázs (2015) Magyar szövegek pszicholingvisztikai indíttatású elemzése számítógéppel. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 15 (1-2). pp. 29-44. ISSN 1587-1061

Pusztay, János (2016) Terminológia és nyelvmegőrzés. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 248-251. ISSN 0025-0236

Páji, Gréta (2016) Írói névadási tendenciák és stratégiák Kosztolányi Dezső novellái alapján. Névtani Értesítő, 38. pp. 85-99. ISSN 0139-2190

Pátrovics, Péter (2015) Nyelvi időkép és idő-attitűdök. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 433-448. ISSN 0025-0228

Péter, Mihály and Péter, Mária (2013) Marosvásárhelyi szerzők azon munkáinak jegyzéke, amelyekkel hozzájárultak Lencsés György Ars Medica című kötetének ismertetéséhez. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 92-94. ISSN 1588-3191

Péteri, Attila (2015) A valószínűleg mondathatározó szemantikája és szintaxisa kontrasztív kitekintéssel. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 204-218. ISSN 0025-0228

Raátz, Judit (2015) Retorika és az üzleti kommunikáció. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 319-327. ISSN 0025-0228

Raátz, Judit (2012) The giving and usage of first names in Hungary. ONOMA, 47. pp. 13-34. ISSN 0078-463X

Rebrus, Péter and Szigetvári, Péter (2016) Diminutives : Exceptions to Harmonic Uniformity. CATALAN JOURNAL OF LINGUISTICS, 15. pp. 101-119. ISSN 1695-6885 ; ESSN 2014-9719

Rebrus, Péter and Törkenczy, Miklós (2015) Monotonicity and the typology of front/back harmony. THEORETICAL LINGUISTICS, 41 (1-2). pp. 1-61. ISSN 0301-4428

Rebrus, Péter and Törkenczy, Miklós (2016) Types and degrees of vowel neutrality. LINGUISTICA, 56 (1). pp. 239-252. ISSN 1132-0214, ESSN: 2350-420X

Reichel, Isabella K. and Ademola-Sokoya, Grace and Bakhtiar, Mehdi and Barrett, Helen and Bóna, Judit (2014) Frontiers of Cluttering Across Continents : Research, Clinical Practices, Self-Help, and Professional Preparation. PERSPECTIVES ON GLOBAL ISSUES IN COMMUNICATION SCIENCES AND RELATED DISORDERS (SIG17), 4. pp. 42-50.

Reszegi, Katalin (2015) A tulajdonnevek a gyermeki nyelvelsajátításban. Névtani Értesítő, 37. pp. 83-97. ISSN 0139-2190

Rozgonyiné Molnár, Emma (2014) A stilisztikai retorikai alakzatok szöveg és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. 207 lap. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 114-121. ISSN 0025-0236

Rácz, János (2014) Erdei gyümölcsök II/1. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 101-106. ISSN 0025-0236

Rácz, János (2014) A cápaharcsa vagy panga nevei. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 212-216. ISSN 0025-0228

Rácz, János (2014) A magyar orvosi nyelv akkor és most. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 64-65. ISSN 1588-3191

Ráduly, Zsuzsanna (2013) Az emberi külső ábrázolása a magyar és a lengyel frazeológiában (a növény- és állatvilág tükrében). STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 399-405. ISSN 1216-0016

Ráduly, Zsuzsanna (2016) Az eponimák fonológiai és morfológiai adaptációja a magyar, a lengyel és a horvát nyelvben. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 362-369. ISSN 1216-0016

Rákosi, Csilla (2014) Inconsistency in two approaches to German affricates. Part 1: The Basic Inconsistency of German Affricates in Wurzel's approach. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 24 (1). pp. 77-105. ISSN 1218-5736

Rákosi, Csilla (2014) Inconsistency in two approaches to German affricates. Part 2: The Basic Inconsistency of German Affricates in Prinz & Wiese’s approach. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 24 (2). pp. 151-182. ISSN 1218-5736

Rákosi, Csilla (2012) On current views on exceptions in linguistics. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 22 (2). pp. 177-193. ISSN 1218-5736

Rákosi, Csilla (2014) On the rhetoricity of psycholinguistic experiments. ARGUMENTUM, 10. pp. 533-547. ISSN 1787-3606

Rákosi, Csilla (2012) The fabulous engine: strengths and flaws of psycholinguistic experiments. Language Sciences, 34 (6). pp. 682-701. ISSN 0388-0001

Rákosi, Csilla (2012) The fabulous engine: strengths and flaws of psycholinguistic experiments. Language Sciences, 34 (6). pp. 682-701. ISSN 0388-0001

Rákosi, György (2014) Possessed by something out there: On anaphoric possessors in Hungarian. ARGUMENTUM, 10. pp. 548-559. ISSN 1787-3606

Rákosi, György (2014) Sightseeing around our own possessive adjectives in Hungarian. ARGUMENTUM, 10. pp. 645-658. ISSN 1787-3606

Sebestyén, Zsolt (2014) Egy sajátos ungi névcsalád: Pásztély. LIMES: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, 1 (1). pp. 74-80.

Sebestyén, Zsolt (2015) Máramaros megye ómagyar kori folyóvíznevei. Acta Beregsasiensis, 14 (1). pp. 64-76.

Sebestyén, Zsolt (2014) Többnevűség és névosztódás Ung vármegye korai helységneveiben. Névtani Értesítő, 36. pp. 121-132. ISSN 0139-2190

Simai, Mihály (2013) A szuverenitás a XXI. század formálódó multilaterális rendszerében. MAGYAR TUDOMÁNY, 174 (4). pp. 459-467. ISSN 0025-0325

Simon, Gábor (2016) A metaforikus jelentés nyelvtanvezérelt megközelítése. MAGYAR NYELVŐR, 140. (2.). pp. 178-199. ISSN 0025-0236

Simon, Zsolt (2014) Awarikus und Warikas. Zwei Könige von Hiyawa. ZEITSCHRIFT FUR ASSYRIOLOGIE UND VORDERASIATISCHE ARCHAOLOGIE, 104. pp. 91-103. ISSN 0084-5299

Simon, Zsolt (2016) Bemerkungen zu den karischen Personnamen aus Borsippa. Res Antiquae, 13. pp. 273-280. ISSN 1781-1317

Simon, Zsolt (2014) Hattusa végnapjai - avagy hogyan lesz egy fővárosból falu? ÓKOR : FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL, 13 (1). pp. 13-17. ISSN 1589-2700

Simon, Zsolt (2014) Itamar Singer: The Calm before the Storm. Selected Writings of Itamar Singer on the End of the Late Bronze Age in Anatolia and the Levant. BIBLIOTHECA ORIENTALIS, 71. pp. 208-211. ISSN 0006-1913

Simon, Zsolt (2014) Megjegyzések Imbros pregörög istenségeinek eredetéhez. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 10 (1-2). pp. 59-65. ISSN 1786-4062

Simon, Zsolt (2013) Once again on the Hieroglyphic Luwian sign *19 <á>. INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN, 118. pp. 1-21. ISSN 0019-7262

Simon, Zsolt (2014) Per Roberto Gusmani. Studi in ricordo. 1. Linguaggi, culture, letterature. 2/1-2. Linguistica storica e teorica, a cura di Giampaolo Borghello, Vincenzo Orioles, Udine, Forum, 2012, pp. xliv + 516, lii + 460 und viii + 432. INCONTRI LINGUISTICI, 37. pp. 183-188. ISSN 0390-2412

Simon, Zsolt (2014) Tabal und die Tibarener. ALTORIENTALISCHE FORSCHUNGEN, 41. pp. 125-134. ISSN 0232-8461

Simon, Zsolt (2015) Zur vorgriechischen Geschichte von Imbros aus philologischer Sicht. ANCIENT WEST AND EAST, 14. pp. 1-21. ISSN 1783-8363

Simon, Zsolt (2013) A hettiták Szíriában: a régészeti és az írott források ellentmondásai. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 57. pp. 197-208. ISSN 0003-567X

Sinkovics, Balázs (2015) International Conference on Language Variation in Europe 8. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 491-493. ISSN 0025-0228

Siptár, Péter (2013) Andrew Nevins: Locality in vowel harmony. PHONETICIAN, 105/10. pp. 127-132. ISSN 0741-6164

Siptár, Péter (2014) Fonológiai ábrázolás és fonetikai megvalósítás: a magyar /aː/ esete *. MAGYAR NYELV, 110 (3). -342. ISSN 0025-0228

Siptár, Péter (2015) Neutrality and variation: what are they? Theoretical Linguistics, 41 (1-2). pp. 97-103. ISSN 0301-4428, ESSN: 1613-4060

Siptár, Péter and Gráczi, Tekla Etelka (2014) Degemination in Hungarian: phonology or phonetics? ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 61 (4). pp. 443-471. ISSN 1216-8076

Slíz, Mariann (2014) Вопросы Ономастики 14–15. (2013). Névtani Értesítő, 36. pp. 303-305. ISSN 0139-2190

Slíz, Mariann (2014) Személynevek fordítása kései ómagyar kori okleveleinkben. Magyar Nyelvjárások , 52. pp. 73-88. ISSN 0541-9298

Slíz, Marianna Ilona (2014) Formai szempontok alkalmazhatósága a történeti családnevek vizsgálatában. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 285-292. ISSN 0025-0228

Slíz, Marianna Ilona (2015) Social classes, etnicity, and mobility in Medieval Hungary – an onomastic survey. Onoma, Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 50. ISSN 0078-463X, eISSN 1783 -1644 (Submitted)

Slíz, Marianna Ilona (2015) A személyneveket érintő kontaktushatások tipológiája. Ómagyar kori oklevelek tanúságtétele. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 11. ISSN 1789-0128 (Submitted)

Smajić, Dubravka (2016) Mirko Divković – ravnatelj zagrebačke gimnazije i hrvatski gramatičar na prijelomu hrvatske jezične norme. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 386-396. ISSN 1216-0016

Sohár, Anikó (2015) Fordítsam vagy ne? A tulajdonnevek kapcsán fölmerülő műfordítói dilemmákról a fantasztikus irodalom esetében. Névtani Értesítő, 37. pp. 33-47. ISSN 0139-2190

Surányi, Balázs (2016) Guest editor’s note. Acta Linguistica Hungarica, 63 (2). pp. 121-124. ISSN 1216-8076

Szabó, József (2014) A dél dunántúli német betelepülések néprajzi és nyelvi nyomai a földrajzi nevekben 4. rész *. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 17-39. ISSN 0025-0236

Szabó, Martina Katalin (2013) Контрастивный анализ анафорических местоимений в венгерских и русских сложных предложениях [Anaforikus névmásokat tartalmazó magyar és orosz összetett mondatok összevető vizsgálata]. DISSERTATIONES SLAVICAE - SECTIO LINGUISTICA, 30. pp. 125-150. ISSN 0237-9554

Szabó, Martina Katalin (2009) Критический анализ художественного перевода «Egy családregény vége» («Конец семейного романа») с венгерского на русский язык [Az „Egy családregény vége” orosz nyelvű műfordításának kritikai szempontú vizsgálata]. DISSERTATIONES SLAVICAE - SECTIO LINGUISTICA, 28. pp. 87-98. ISSN 0237-9554

Szabó, Tamás Péter (2013) A corpus-based analysis of language ideologies in Hungarian school metalanguage. RESEARCH IN CORPUS LINGUISTICS, 2013 (1). pp. 65-79. ISSN 2243-4712

Szabó, Ágnes (2016) Hallássérült középiskolások szóértésének vizsgálata. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 34-44. ISSN 2060-0623

Szabó T., Attila (2013) 450 éve hunyt el Szegedi Kőrös Gáspár (1525 k. - 1563), az első dokumentáltan sikeres magyar méhdaganat-kezelő orvos. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 36-42. ISSN 1588-3191

Szabó T., Attila (2013) Bevezetés : Az tudós mesternek, azaz Magistro docto... MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). p. 60. ISSN 1588-3191

Szabó T., Attila (2013) Váradi Lencsés György (1530-1593) és a magyar orvosi-élettudományi szaknyelv a XVI. században : az Egész orvosságról való könyv, azaz Ars Medica (1577 k.) tükrében. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 82-91. ISSN 1588-3191

Szalai, Andrea (2014) Ideologies of social differentiation among Transylvanian Gabor Roma. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (1). pp. 85-112. ISSN 1216-9803

Szalai, Andrea (2013) Átok és kontextualizáció a romani gondozói beszédben. Nyelvtudomány (Acta Universitatis Szegediensis Sectio Linguistica), 8-9. pp. 165-209. ISSN 2061-4470 (on-line), 1786-7428 (nyomtatott)

Szalai, Ákos (2014) Recenzió / Láncos Petra Lea: Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 55 (4). pp. 106-114. ISSN 0002-564X

Szanyi, Szabolcs (2014) A magyar rovartani szaknyelv kialakulása. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 107-113. ISSN 1588-3191

Szathmári, István (2014) Végső búcsú Hegedűs Józseftől. MAGYAR NYELV, 110 (2). p. 244. ISSN 0025-0228

Szatlóczki, Gréta and Hoffmann, Ildikó and Vincze, Veronika and Kálmán, János and Pákáski, Magdolna (2015) Speaking in Alzheimer’s disease, is that an early sign? Importance of changes in language abilities in Alzheimer’s Disease. Frontiers in Aging Neuroscience, 7. p. 195. ISSN 1663-4365, ESSN: 1663-4365

Szebelédi, Zsolt (2015) Rejtélyes holttest a Csele-patak közelében. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 413-424. ISSN 0025-0171

Szelestei Nagy, László (2015) Horányi Elek, a lexikonszerző. VIGILIA, 2015 (1). pp. 20-25. ISSN 0042-6024

Szentgyörgyi, Rudolf (2016) A Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár (Kiadványok) négy kötete. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 470-478. ISSN 0025-0228

Szerbhorváth, György (2015) Language politics and language rights in the territory of the former Yugoslavia and the today's Serbia/Vojvodina. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE EUROPEAN AND REGIONAL STUDIES, - (8). pp. 1-12. ISSN 2066-639X

Szerbhorváth, György (2015) A kisebbségi nyelvi jogok a Vajdaságban. PRO MINORITATE (3). pp. 118-143. ISSN 1216-9927

Szeverényi, Sándor (2015) Ariadna Ivanovna Kuznecova (1932–2015). Nyelvtudományi Közlemények. ISSN 0029-6791 (Submitted)

Szeverényi, Sándor (2014) Cлово в Cибири. NAUCHNYI VESTNIK NORILSKOGO INDUSTRIALNOGO INSTITUTA, 15. pp. 64-67. ISSN 2074-2509

Szeverényi, Sándor (2014) Derivational suffixes as/or classifiers? – the word-formation of the Nganasan adjectives. Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology, 4 (4). pp. 49-58. ISSN 2307–6119

Szeverényi, Sándor (2014) Hiányosan dokumentált nyelvek relevanciája a lexikai szemantikai kutatásokban, avagy meddig ér a nganaszan takaró? Jelentés és nyelvhasználat, 1 (1). pp. 55-65. ISSN 2064-9940

Szigeti, Csaba (2013) A belső fordításról. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 11. pp. 1-14. ISSN 2063-8442

Szigeti, Csaba (2014) A külső fordításról. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 2. pp. 1-13. ISSN 2063-8442

Szili, Katalin (2016) Az érzelmeket kifejező igékről, különös tekintettel aspektuális jellemzőikre. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 214-229. ISSN 0025-0236

Szili, Katalin (2016) A fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségének számítógép-alapú mérését lehetővé tevő tesztrendszer kidolgozása. ISKOLAKULTÚRA, 26 (2). pp. 31-50. ISSN 1215-5233

Szilágyi, Emőke Rita (2012) Antikvitás egy korai humanista műben. ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL, 11 (2). pp. 37-43. ISSN 1589-2700

Szilágyi, Emőke Rita (2012) Johannes de Kupferberg, az Academia Istropolitana tanára. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 128 (3). pp. 375-380. ISSN 0025-0171

Szilágyi, Zsófia (2015) Fivér a fronton - a testvéri lelkiismeret-furdalás kötete? : Kosztolányi Dezső: Öcsém 1914-1915. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 66 (9). pp. 105-113. ISSN 0401-3174

Szilágyi, Zsófia (2015) Gombhoz a kabátot, címhez a regényt: Kosztolányi Dezső az alföldi porról. KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, 24 (7-8). pp. 140-146. ISSN 1335-1826

Szilágyi, Zsófia (2015) Inkább szellőztessünk : Kosztolányi Dezső: Istenítélet. PARTITÚRA, 10 (2). pp. 3-21. ISSN 1336-7307

Szilágyi, Zsófia (2015) Zene i rijeci: Dezső Kosztolányi: Volim te, Siva glorija, Erzsébet [= Asszonyok és szavak. Kosztolányi Dezső: Szeretlek, Szürke glória, Erzsébet]. Književna smotra, 47 (3). pp. 49-54. ISSN 0455-0463

Szirmai, Judit (2014) Vilmos Bárdosi – María Isabel González Rey: Dictionnaire phraséologique thématique français– espagnol. Diccionario fraseológico temático francés–español. Lugo, Editorial Axac, 2012. 364 lap. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 126-128. ISSN 0025-0236

Szolláth, Dávid (2014) Csökkentett üzemmódú emberek. MŰÚT, 2014 (43). pp. 84-87. ISSN 1789-1965

Szolláth, Dávid (2014) Felfedezések könyve. LITERATURA, 40 (4). pp. 395-407. ISSN 0133-2368

Szolláth, Dávid and Havasréti, József (2014) "A játékot komolyan kell venni". JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 57. pp. 888-895. ISSN 0447-6425

Szécsi, Gábor (2013) Community and Language in the Information Age. SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY, 1 (2). pp. 52-58.

Szécsi, Gábor (2013) Language, Media and Community in the Information Age. SANTALKA: FILOSOFIJA KOMUNIKACIJA / COACTIVITY: PHILOSOPHY, COMMUNICATION, 21 (2). pp. 119-127. ISSN 2029-6320

Szécsi, Gábor (2012) Mediated Communities in the Age of Electronic Communication. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 1 (1). pp. 46-53. ISSN 2063-7330

Szécsi, Gábor (2009) Politikai kommunikáció az átalakuló médiatérben. VILÁGOSSÁG, 49 (11-12). pp. 97-101. ISSN 0505-5849

Szőnyi-Sándor, Klára (1990) A székely rovásírás. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY, 33. pp. 65-79. ISSN 0586-3716

Sáfrányné Molnár, Mónika (2016) A verbális tanári instrukciók az osztálytermi diskurzusban II. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 18-33. ISSN 2060-0623

Sándor, Klára (1995) Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség. REGIO: KISEBBSÉGTUDOMÁNYI SZEMLE, 1995 (4). pp. 121-148. ISSN 0865-557X

Sándor, Klára (1999) Békés Vera: A hiányzó paradigma. MAGYAR TUDOMÁNY, 44 (11). pp. 1387-1392. ISSN 0025-0325

Sándor, Klára (2002) Globalizáció, regionalitás és nyelv. VILÁGOSSÁG, 2002 (8-9). pp. 32-37. ISSN 0505-5849

Sándor, Klára (1996) Hevesiné vacsorája. KATEDRA (DUNAJSKA STREDA), 96/97 (12). pp. 14-15. ISSN 1335-6445

Sándor, Klára (2003) Lehet-e valóságos a virtuális közösség? Társas kapcsolathálózatok kiépülése a Westel WAP-társalgójában. VILÁGOSSÁG (1-2). pp. 131-140. ISSN 0505-5849

Sándor, Klára (2002) Nyelvművelés nálunk és más nemzeteknél – egy nemzetközi kutatás tanulságai. TÁRSADALOMKUTATÁS, 20. pp. 121-149. ISSN 0231-2522

Sándor, Klára (1998) Secular linguistics and education: questions of minority bilingualism. REGIO: KISEBBSÉGTUDOMÁNYI SZEMLE, 1998. pp. 141-174. ISSN 0865-557X

Sándor, Klára (2014) Vámbéry Ármin és a török–magyar nyelvcsere. ISKOLAKULTÚRA, 14 (2). pp. 77-86. ISSN 1215-5233

Sándor, Klára (2011) Védelem a kiszolgáltatottság ellen. EGYENLITŐ, 10 (4). ISSN 1589-6714

Sándor, Klára (2016) Új hullám a nyelvészetben. BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE, 28. pp. 44-52. ISSN 0865-4247

Sándor, Klára (2001) „A nyílt társadalmi diszkrimináció utolsó bástyája”. REPLIKA, 2001 (11). pp. 241-259. ISSN 0865-8188

Sándor, Klára (2001) Írás Kosztolányi nyelvszemléletéről. ÜZENET, 31 (1). pp. 197-205. ISSN 0350-493X

Sándor, Klára (2014) A székely írás eredetéről dióhéjban. MAGYAR TUDOMÁNY, 14 (5). pp. 572-575. ISSN 0025-0325

Sándor, Klára (2004) A zsebben hordott mentális biztonság. VILÁGOSSÁG, 2004 (7). pp. 13-22. ISSN 0505-5849

Sándor, Klára and Pléh, Csaba and Langman, Juliet (1998) Egy magyarországi „ügynökvizsgálat” tanulságai. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 1998 (8). pp. 27-40. ISSN 0324-7228

Sólyom, Réka (2016) Nyelvtanulás – nyelvtanítás. Fókuszban az államnyelv oktatása kisebbségek számára. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (1). pp. 80-83. ISSN 2060-0623

Takács, Gábor (2015) Aegyptio-Afroasiatica XXVII. Journal of Language Relationship, 13 (1). (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Layers of the Oldest Egyptian Lexicon I. Rocznik Orientalistyczny, 68 (1). pp. 85-139.

Takács, Gábor (2016) Layers of the Oldest Egyptian Lexicon II. Rocznik Orientalistyczny, 69 (1). (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Layers of the oldest Egyptian lexicon VI: Numerals. Folia Orientalia. (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Questions of Egyptian Historical Phonology and Afro-Asiatic. BIBLIOTHECA ORIENTALIS, 72 (5-6). ISSN 0006-1913 (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Review of Ritter, H.: Wörterbuch zur Sprache und Kultur der Twareg I-II. Orientalistische Literaturzeitung, 110 (3). pp. 258-262.

Takács, Gábor (2015) Some Berber Etymologies XI. Folia Orientalia , 52. (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Some Berber Etymologies XII. Studi Africanistici: Cahiers d’études berbères et libyco-berbères dédiés à Francesco Beguinot. Quaderni di Studi berberi e libico-berberi , 3. (Submitted)

Takács, László (2015) Mítosz két keréken : Kosztolányi Dezső: Kifelé, avagy Károly apja. Studia Litteraria, 54 (1-2). pp. 138-147. ISSN 0562-2867

Takács, Péter (2015) Az államok nevéről. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (1). pp. 44-74. ISSN 0002-564X

Tamás, Ildikó (2014) "Balanga janegol". NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, XVI. é (6). pp. 85-91. ISSN 1419-4082

Tamás, Ildikó (2015) "Mondja már meg nekem valaki, hogy ki az a Szárnyati Géza!" Nyelvi játékok és halandzsák a folklórban. MAGYAR MŰVÉSZET: A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA ELMÉLETI FOLYÓIRATA, 3. évf (2015/2). pp. 59-66. ISSN 2064-3799

Tamás, Ildikó (2012) Nyelvészeti módszerek alkalmazási lehetőségei a szövegfolklorisztikában és a prozódiai kutatásokban. Számi jojkaszöveg-elemzések. Nyelvtudományi Közlemények, 108. pp. 269-284. ISSN 0029-6791

Teleki, Krisztina (2013) Shine jiliin achlakh takhil [Újévi hálaadó áldozat]. In: Filosofi, shashin sudlal, erdem shinjilgeenii bichig. Lodoi, G. (szerk.), XIV. (385). pp. 267-280. ISSN 2220-959X

Teleki, Krisztina (2013) Significant Monasteries in Mongolia Specified in Zawa lam Damdin’s Golden Annals. Zentralasiatische Studien (42). pp. 135-158. ISSN 0514-857X

Tellinger, Dušan (2013) Orosz–magyar vonatkozások a Popovič-féle fordításelméletben. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 446-455. ISSN 1216-0016

Thibault, Mattia (2016) Notes on the Narratolological Approach to Board Games. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 4 (2). pp. 74-81. ISSN 2063-7330

Timcke, Scott (2016) Communication Studies, Normative Justice, and Amalgamating Traditions of Inquiry. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 4 (1). pp. 20-35. ISSN 2063-7330

Tremmel, Flórián (2015) A régi-új retorika és a törvényszéki szónoklás. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 278-289. ISSN 0025-0228

Tutek, Anđelka (2013) Dramsko putovanje Ane Šoretić. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 456-464. ISSN 1216-0016

Tóth, Enikő (2014) Nyelvhasználati útmutató a kárpátaljai magyaroknak (recenzió). EGYÜTT: A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KÁRPÁTALJAI ÍRÓCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA, 5. pp. 54-56.

Tóth, Klára (1997) Vivien Law: Wisdom, Authority and Grammar in the seventh Century. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 41 (1-2). pp. 214-215. ISSN 0003-567X

Tóth M., Zsombor (2014) Péter Mihály, A leplező nyelv. Álcázás és ámítás a nyelv használatában. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2012. 168 lap. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 102-107. ISSN 0025-0228

Tőke-Farkas, Vanda (2016) Gósy Mária (szerk.) 2015. Diszharmoniás jelenségek a beszédben. MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest. 261 lap. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 370-372. ISSN 0025-0236

Uckelman, Sara L. and Slíz, Marianna Ilona (2015) Többnyelvű névtani lexikográfia: a Dictionary of Medieval Names from European Sources elnevezésű nemzetközi szótári projekt. Névtani Értesítő (37). pp. 203-220. ISSN 0139-2190

Ursini, Francesco-Alessio (2015) On the syntax and semantics of Italian spatial Ps. Acta Linguistica Hungarica, 62 (1). pp. 63-110. ISSN 1216-8076

Usenkova, Eleonora (2015) Evidentiality in the Samoyedic languages: A study of the auditive forms. Acta Linguistica Hungarica, 62 (2). pp. 171-217. ISSN 1216-8076

Vakula, Tímea and Bóna, Judit (2014) Megakadásjelenségek 90 évesek spontán beszédében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, XIV (1-2). pp. 67-78. ISSN 1587-1061

Varga, Mónika (2014) Másnapra kelvén – tudniillik az idő *. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 73-85. ISSN 0025-0228

Varga, Noémi (2016) Szövegértés a matematikaórán. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (1). pp. 36-49. ISSN 2060-0623

Vecsey, Zoltán (2013) Epistemic modals : A cross-theoretical approach. Language and Dialogue, 3 (3). pp. 422-436. ISSN 22104119

Vecsey, Zoltán (2015) Fiction and Representation. SATS, 16 (2). pp. 202-215. ISSN 1600-1974

Vecsey, Zoltán (2015) Indexicals, fiction, and perspective. Semiotica, 2015 (203). pp. 109-122. ISSN 0037-1998

Vecsey, Zoltán (2015) Introduction: Linguistic and literary aspects of perspectivity. Semiotica, 2015 (203). pp. 1-8. ISSN 0037-1998

Vecsey, Zoltán (2014) Linguistic data and fictional characters. Linguistic and Philosophical Investigations, 13. pp. 140-151. ISSN 1841-2394

Vecsey, Zoltán (2013) Perspectival Indexicality in Fiction. Journal of Philosophical Research, 38. pp. 367-376. ISSN 1053-8364

Vecsey, Zoltán (2015) A representational account of fictional characters. Analysis and Metaphysics, 14. pp. 68-79. ISSN 1584-0778

Vermes, Albert (2015) A kontextus szerepe a tulajdonnév fordításában. Névtani Értesítő, 37. pp. 9-24. ISSN 0139-2190

Viczai, Péter (2013) A nyelvoktatás múltja, jelene és jövője Ghánában. Viszockij helye az orosz nyelvi képzésben. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 465-472. ISSN 1216-0016

Vidmarović, Natalija and Pleše, Dubravka (2013) Hagiografska tradicija u žitiju protopopa Avvakuma. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 473-478. ISSN 1216-0016

Vincze, Veronika and Hoffmann, Ildikó and Szatlóczki, Gréta and Bíró, Edit and Gosztolya, Gábor and Tóth, László and Pákáski, Magdolna and Kálmán, János (2014) Az enyhe kognitív zavar automatikus azonosítása beszédátiratok alapján. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia.

Vizi, E. Szilveszter (2013) Megnyitó. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). p. 61. ISSN 1588-3191

Vodopija, Irena and Smajić, Dubravka (2013) Stari iločki kulinarski leksik. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 479-488. ISSN 1216-0016

Vámos, Ágnes (2001) A metafora felhasználása pedagógiai fogalmak tartalmának vizsgálatában. MAGYAR PEDAGÓGIA, 2001 (1). pp. 85-106. ISSN 0025-0260

Váradi, Tamás and Ludányi, Zsófia and Kovács, Réka (2014) Géppel segített helyesírás. A helyesírás.mta.hu készítéséről. MODERN NYELVOKTATÁS, 20 (1–2). pp. 43-58. ISSN 1219-638X

Váradi, Viola and Beke, András (2013) Az artikulációs tempó variabilitása a felolvasásban. BESZÉDKUTATÁS, 21. pp. 26-42. ISSN 1218-8727

Várnai, Zsuzsa (2010) Hangváltozások – óraterv uráli nyelvi adatokkal általános nyelvtörténeti bevezető kurzushoz. Közös jövőnk a nyelv Nyelvtudomány és pedagógia, II. pp. 223-234.

Várnai, Zsuzsa (2000) A nganaszan nyelv orosz jövevényszavainak vizsgálata fonológiai automatával. Nyelvtudományi Közlemények, 96. pp. 170-192. ISSN 0029-6791

Várnai, Zsuzsa and Sipos, Mária and Oszkó, Beatrix (2010) Uralonet. Közös vövőnk a nyelv Nyelvtudomány és Pedagógia, II..

Várnai, Zsuzsa and Wagner-Nagy, Beáta (2003) Magánhangzó-harmónia a nganaszanban : A PS magánhangzó-harmónia a nganaszan harmónia tükrében, avagy a nganaszan magánhangzó-harmónia történeti előzményei. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 100. pp. 321-338. ISSN 0029-6791

Z. Varga, Zoltán (2013) Szöveg - mű, Olvasás - írás. Roland Barthes szövegelmélete negyven év múltán. LITERATURA, 39 (3). pp. 273-280. ISSN 0133-2368

Zelliger, Erzsébet (2014) Balogh Lajos 80 éves. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 252-254. ISSN 0025-0228

Zimányi, Árpád (2014) Adamikné Jászó Anna, Klasszikus magyar retorika. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 238-241. ISSN 0025-0228

Zoltán, András (1979) К истории слова пуля в русском языке. STUDIA RUSSICA, 2. pp. 20-30. ISSN 0139-0287

Zoltán, András (2015) Alsószorb és felsőszorb — veszélyeztetett vagy kihalófélben lévő nyelvek? KISEBBSÉGKUTATÁS, 24 (2). pp. 183-186. ISSN 1215-2684

Zoltán, András (1978) Lengyel nyelvművelő könyv az idegen szavakról. MAGYAR NYELVŐR, 102. pp. 409-412. ISSN 0025-0236

Zoltán, András (1979) A cirillbetűs átírás szabályozásának időszerű kérdései. MAGYAR NYELVŐR, 103. pp. 287-299. ISSN 0025-0236

Zoltán, András (2015) A montenegrói nyelv létrehozása. KISEBBSÉGKUTATÁS, 24 (2). pp. 179-182. ISSN 1215-2684

Zorko, Zinka (2013) Glasoslovje v govorih štajerskih slovencev v Avstriji. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 498-506. ISSN 1216-0016

Zsilák, Mária (2013) Slovenska medicinska terminologija na koncu 18. in v prevem četrtletju 9. stoletja. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 1-2. pp. 507-512. ISSN 1216-0016

den Dikken, Marcel (2015) Raising The Subject Of The ‘Object-Of’ Relation. MIT Working Papers in Linguistics, 77. pp. 85-98. ISSN 1049-1058

Ács, Pál (2015) Csepregi Zoltán, A reformáció nyelve, Tanulmányok a magyarországi reformáció első negyedszázadának vizsgálata alapján, Budapest, Balassi Kiadó, 2013 (Humanizmus és reformáció, 34). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 232-237. ISSN 0025-0171

Ács, Péter and Manherz, Károly (2016) A magyarországi skandináv nyelvészetről. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 91-99. ISSN 0025-0228

É. Kiss, Katalin (2013) From Proto-Hungarian SOV to Old Hungarian Top Foc V X*. DIACHRONICA, 30. pp. 202-231. ISSN 0176-4225

É. Kiss, Katalin (2013) The Inverse Agreement Constraint in Uralic languages. FINNO-UGRIC LANGAUGES AND LINGUISTICS, 2 (1). pp. 2-21. ISSN 2063-8825

É. Kiss, Katalin (2015) Magyar nyelvű kódexek digitális alapú feldolgozása. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 52. pp. 43-57. ISSN 0541-9298

É. Kiss, Katalin (2015) Mondattani rekonstrukció nyelvi kövületekből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 27. pp. 107-125. ISSN 0569-1338

É. Kiss, Katalin (2014) Ways of licensing Hungarian external possessors. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 61 (1). pp. 45-68. ISSN 1216-8076

É. Kiss, Katalin and Gerőcs, Mátyás and Zétényi, Tamás (2013) Preschoolers' interpretation of doubly quantified sentences. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 60. pp. 143-172. ISSN 1216-8076

Éder, Zoltán (2014) Sajnovics Demonstratiójának első recenziója. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 85-94. ISSN 0025-0228

Ötvös, Zsuzsanna (2009) The Latin of the Inscriptions in Narbonensis: Some Phonetic Characteristics. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae , 49 (1). pp. 95-105. ISSN 0044-5975

Ürögdi, Barbara (2013) Adverbial clauses with -ig and the “until -puzzle”. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 60 (3). pp. 303-363. ISSN 1216-8076

Азаматова, Ария Хазиевна (2013) Перспективы упорядочения лингвистической терминосистемы. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 41-52. ISSN 1216-0016

Александровна Бубнова, Ирина and Петровна Клименко, Анна (2013) Культурный сдвиг при билингвизме. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 273-279. ISSN 1216-0016

Баканова, Елена Владимировна (2013) Библия как источник формирования русской концептосферы: концепт «семья» в Синодальном переводе. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 61-73. ISSN 1216-0016

Васильевна Краснокутская, Виктория (2013) Тюркские заимствования в украинском языке. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 316-322. ISSN 1216-0016

Викторовна Воронченко, Татьяна and Владимировна Жеребцова, Екатерина (2013) Мифопоэтика рассказов Татьяны Толстой. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 489-497. ISSN 1216-0016

Иосифовна Соболева, Любовь (2013) Фонетические структуры поэтического текста и их семиотические функции. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 427-438. ISSN 1216-0016

Какбаевна Сабитова, Зинаида (2013) Человек в языке : Способы вживания в культуру и язык. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 406-415. ISSN 1216-0016

Коч, Кенан (2013) Русские заимствования в южно-казахских диалектах казахского языка. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 266-272. ISSN 1216-0016

Лендваи, Эндре (2013) Перевод культур в эпоху глобализации. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 335-343. ISSN 1216-0016

Моисеенко, Людмила and Моисеенко, Виктор (2013) Синестезия как элемент индивидуального стиля Владимира Набокова. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 354-365. ISSN 1216-0016

Николаевна Кулишкина, Ольга (2013) Афоризм в русском культурном контексте XIX – начала XX вв. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 327-334. ISSN 1216-0016

Савельева, Елена (2013) Становление словенской фразеологии. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 416-426. ISSN 1216-0016

Сергеевна Журавская, Ольга (2013) Парадигматические отношения в лексике с общим значением «домашние и хозяйственные постройки» в современных говорах Среднего Урала. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 513-521. ISSN 1216-0016

Станиславовна Кейко, Анна (2013) Использование материалов пособия «Экскурсия по Московскому Кремлю» для формирования культурологической и коммуникативной компетенций учащихся на занятиях по РКИ. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 262-265. ISSN 1216-0016

Федосов, Виктор Александрович (2013) Русское народное языкознание : Основные признаки. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 198-202. ISSN 1216-0016

Черняк, Валентина Даниловна (2013) Текст воспоминаний как инструмент для реконструкции языковой личности : Наброски к речевому портрету Е. Р. Дашковой. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 153-159. ISSN 1216-0016

Юрьевич Копров, Виктор (2013) Семантико-функциональный синтаксис : Субъектно-объектные отношения в русском языке на фоне английского и венгерского языков. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 305-315. ISSN 1216-0016

Book Section

Adamik, Béla (2014) In Search of the Regional Diversification of Latin: Changes of the Declension System According to the Inscriptions. In: LATIN VULGAIRE LATIN TARDIF X: Actes du X e colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Bergamo, 5-9 septembre 2012. Universita degli Studi di Bergamo, Bergamo, pp. 641-661. ISBN 978-88-6642-160-3

Adamik, Béla (2012) In Search of the Regional Diversification of Latin: Some Methodological Considerations in Employing the Inscriptional Evidence. In: Biville, Fr. (ed.) et al. Latin vulgaire - latin tardif IX. Actes du IXe colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Lyon, 6 - 9 septembre 2009. Publications de la Maison de l’Orient e la Méditerranée, Lyon, pp. 123-139. ISBN 9782356680303

Adamik, Béla (2015) A számítógépes latin dialektológia régi-új útjain: a vulgáris latin magánhangzó-fúziók, a szinkópa és a hangsúly korrelációja. In: Nyelvelmélet és dialektológia. Szent István Társulat, Budapest, pp. 11-24. ISBN 978-963-277-545-6

Auszmann, Anita (2014) Zöngétlen explozívák időszerkezete siket beszélők szövegfelolvasásában. In: Alknyelvdok8. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 1-12. ISBN 978-963-9074-61-3

Babarczy, Anna and Balázs, Andrea (2016) A kognitív kontroll és a preverbális fókusz értelmezése. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 151-164. ISBN 978-963-9074-64-4

Bakti, Mária and Bóna, Judit (2014) The effect of source language disfluencies on the target language output of simultaneous interpreters. In: Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások. Pszicholingvisztikai tanulmányok IV. Gondolat Kiadó - Pannon Egyetem MFTK, Budapest - Veszprém, pp. 121-129. ISBN 978-963-693-540-5

Balázs, Boglárka and Bóna, Judit (2016) Életkori sajátosságok a beszédképzésben és a beszédfeldolgozásban. In: Fonetikai olvasókönyv. ELTE Fonetikai Tanszék, Budapest, pp. 7-18.

Bartha, Csilla (2009) Út a többnyelvűség felé? In: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi konferencia, Párkány, Szlovákia, 2008. szeptember 4-6. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (101). MTA Nyelvtudományi Intézet; Gramma Nyelvi Iroda; Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, Budapest; Dunaszerdahely; Nyitra, pp. 141-155. ISBN 978-963-9074-51-4

Bartha, Csilla and Varjasi, Szabolcs and Holecz, Margit (2016) A magyar jelnyelvi korpusz létrehozásának és annotálásának kihívásai. In: XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2016). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 207-219. ISBN 978-963-306-450-4

Bartók, István (2013) Lojalitás vagy Habsburg-ellenesség?: Kuruckodó jezsuiták a 18. században. In: Kuruc(kodó) irodalom: Konferencia a kuruc kor irodalmáról és az irodalmi kurucokról. Modus Hodiernus (6). Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 22-32. ISBN 978-963-87917-7-1

Bartók, István (2013) Regionalitás és nyelvhasználat: Élő és holt nyelvek a 16–17. század irodalomelméleti kézikönyveiben. In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban. A VII. Memzetközi Hungarológiai Kongresszus kiadványai . Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 430-440. ISBN 978-606-8145-45-7

Bartók, István (2013) „Tamen”: Die (anzunehmend existierende) lateinisch-ungarische Grammatik von Janus Pannonius. In: Matthias rex 1458–1490: Hungary at the Dawn of the Renaissance: Proceedings of the International Conference, May 20-25, 2008. Budapest. ELTE BTK, Budapest.

Bauko, János (2015) Kétnyelvű névszemiotikai tájkép. In: A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK. (Submitted)

Bauko, János (2015) Tulajdonnév – kép – hatalom. In: MÉG NEM TUDOM. MÉG NEM TUDOM. (Submitted)

Bene, Sándor (2015) Reanissance Sources in Medieval Mirrors for Princes: Petrarch and Andreas Pannonius. In: Essays in renaissance thought and letters: In honour of John Monfasani. Brill Academic Publishers, Leiden-Boston, pp. 134-178. ISBN 9789004294479

Beregszászi, Anikó (2003) Соціолінгвістичні аспекти дослідження міжмовних контактів. In: Молодь, освіта і культурна самосвідомість. Európai Egyetem Kiadó, Kiev, pp. 20-22.

Beregszászi, Anikó (1997) Magyar helységnevek Kárpátalján a nyelvi tervezés tükrében. In: Az V. magyar névtudományi konferencia előadásai I-II. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (209). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 356-361. ISBN 963 7530 26 6

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2010) Направление языковой политики украины как фактор этнических и языковых конфликтов. In: Язык и общество в современной России и других странах = Language and society in present-day Russia and other countries. Rossijskaya Akademiya Nauk, Moszkva, pp. 227-230. ISBN 9785984211031

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2007) A kárpátaljai magyar nyelvjárásokról. In: Hiába repülsz te akárhová... PoliPrint, Ungvár, pp. 7-96.

Berkes, Tamás (2014) A népiség eszménye a cseh reformkor irodalmában. In: A Nemzet Kalogánya. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 32-43. ISBN 978-963-7341-98-4

Berkling, K. and Reichel, Uwe D. (2016) Progression in Materials for Learning to Read and Write - a Cross-Language and Cross-Century Comparison of Readers. In: 5th Workshop on Child Computer Interaction. International Speech Communication Association (ISCA), San Francisco, pp. 1-9.

Bezeczky, Gábor (2013) The Course, of course. In: Ferdinand de Saussure. Routledge of Taylor and Francis Group, London; New York, pp. 25-45. ISBN 978-0-415-46548-9

Blaho, Sylvia and Rice, Curt (2014) Overgeneration and falsifiability in phonological theory. In: La phonologie de français: normes, périphéries, modélisation. Presses Universitaires de Paris Quest, Paris, pp. 101-120. ISBN 978-2-84016-203-2

Bolonyai, Gábor (2011) Az első nyomtatott görög-latin szótár Budán. In: Margarita poetica. OSzK – Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 66-68.

Borbély, Anna (2016) Kétnyelvűek a kétnyelvűségről. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 39-50. ISBN 978-963-9074-64-4

Borbély, Gábor and Makrai, Márton and Nemeskey, Dávid and Kornai, András (2016) Evaluating multi-sense embeddings for semantic resolution monolingually and in word translation. In: Proceedings of the 1st Workshop on Evaluating Vector-Space Representations for NLP. Association for Computational Linguistics, Stroudsburg, pp. 83-89. ISBN 978-1-945626-14-2

Bunta, Ferenc and Bóna, Judit and Gósy, Mária (2016) HU-LARSP: Assessing Children's Language Skills in Hungarian. In: Profiling Grammar: More Languages of LARSP. Multilingual Matters Ltd, Bristol, pp. 80-98.

Burkhard, Felix and Reichel, Uwe D. (2016) A Taxonomy for Specific Problem Classes in Text-to-Speech Synthesis Comparing Commercial and Open Source Perfomance. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz, pp. 744-749. ISBN 978-2-9517408-9-1

Bácskai-Atkári, Júlia (2013) Reanalysis in Hungarian Comparative Subclauses. In: Approaches to Hungarian 13: Papers from the 2011 Lund Conference. Benjamins, Amsterdam, pp. 1-23. ISBN 9781299865259

Bánréti, Zoltán and Mészáros, Éva and Hoffmann, Ildikó and Őrley, Zita (2012) Recursion in language, theory-of-mind inference, and arithmetic. In: Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban = Mental procedures in language processing : Pszicholingvisztikai tanulmányok. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 3 (140). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 20-28. ISBN 978-615-5219-17-7

Báthory, Orsolya (2013) A lúd, a hattyú és a Felelet. In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft, Vác, pp. 41-47. ISBN 978-963-87596-6-5

Bóna, Judit (2014) Az életkor, a nem és a beszédtípus hatása a diskurzusjelölők használatára. In: Nyelvben a világ: Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (160). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 388-397. ISBN 9786155219641

Bóna, Judit (2015) BEA, GABI, TIMIT, TED. A beszédadatbázisok elnevezéséről. In: A nyelv dimenziói: Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 343-350.

Bóna, Judit (2015) Bizonytalansági megakadások különböző életkorú idősek beszédében. In: Nyelv, kultúra, társadalom. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 177. Kodolányi János Főiskola : Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár : Budapest, pp. 30-37.

Bóna, Judit (2016) Hiba típusú megakadások különböző életkorú felnőttek beszédében. In: Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban. Tinta Könyvkiadó. (In Press)

Bóna, Judit (2015) Ismétlések mint megakadások fiatalok, idősödők és idősek beszédében. In: Diszharmóniás jelenségek a beszédben. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9074-63-7

Bóna, Judit (2014) Kisiskolások spontán beszédének temporális sajátosságai különböző beszédtípusokban. In: Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások. Pszicholingvisztikai tanulmányok IV. Gondolat Kiadó - Pannon Egyetem MFTK, Budapest - Veszprém, pp. 79-89. ISBN 978-963-693-540-5

Bóna, Judit (2016) Különböző életkorú idősek beszédének temporális sajátosságai. In: Generációk nyelve: Tanulmánykötet. Inter; Magyar Szemiotikai Társaság; ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, pp. 221-231.

Bóna, Judit (2016) Temporális sajátosságok a beszédben. In: Fonetikai olvasókönyv. ELTE Fonetikai Tanszék, Budapest, pp. 159-173.

Bóna, Judit (2015) A kitöltött szünetek jellemzői különböző életkorú idősek és fiatalok beszédében. In: Első- és második nyelv: Interdiszciplináris megközelítések. First and second language: Interdisciplinary approaches. Tinta Könyvkiadó, pp. 239-251.

Bölcskei, Andrea (2015) Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben. In: Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben. -. (Unpublished)

Bölcskei, Andrea (2014) Changes of Toponyms Reflecting Ecclesiastical Possession in Medieval Hungary [Egyházi birtoklást tükröző helynevek változásai a középkori Magyarországon]. In: Proceedings of the XXV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. University of Glasgow. (Submitted)

Bölcskei, Andrea (2013) Contemporary Hungarian settlement names reflecting former ecclesiastical possession [Egykori egyházi birtoklást tükröző jelenkori magyar helységnevek]. In: Proceedings of the Second International Conference on Onomastics "Name and Naming". Onomastics in Contemporary Public Space. Editura Mega –Editura Argonaut, Cluj-Napoca, pp. 243-253. ISBN 978-606-543-343-4

Bölcskei, Andrea (2015) Családnevek névföldrajzi kutatása Nagy-Britanniában. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig. Határtalan névföldrajz. UMIZ. (Submitted)

Bölcskei, Andrea (2014) Culture Dependent Toponym Types (The Concept of SETTLEMENT in Different Cultures) [Kultúrafüggő helynévtípusok. A TELEPÜLÉS fogalma különböző kultúrákban]. In: Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. Generalitat de Catalunya Departament de Cultura, Barcelona, pp. 1010-1018. ISBN 978-84-393-9162-3

Bölcskei, Andrea (2015) The Findings of Onomastic Field Research on Synchronic Hungarian Toponyms used in Transylvanian Settlements [Egy névtani terepmunka eredményei: jelenkori magyar helynevek erdélyi településeken]. In: Challenges in synchronic toponymy / Défis de la toponymie synchronique. Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG, Tübingen, pp. 65-79.

Bölcskei, Andrea (2015) Helyesírás- és hangtörténeti változások vizsgálata az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző magyar helynevek adatbázisa segítségével. In: MANYE XXV. Nyelv – Nyelvtechnológia – Nyelvpedagógia: 21. századi távlatok. MANYE. (Submitted)

Bölcskei, Andrea (2014) Indigenous Perspectives on the Landscape of North America [Az őslakosok felfogása az észak-amerikai tájról]. In: Indigenous Perspectives of North America: A Collection of Studies. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 322-335. ISBN 978-1-4438-5915-8

Bölcskei, Andrea (2015) Place names reflecting ecclesiastical possession in Late Medieval Hungary = [Egyházi birtoklást tükröző helynevek a késő középkori Magyarországon]. In: Proceedings of the Third International Conference on Onomastics "Name and Naming". Conventional / Unconventional in Onomastics. Mega-Argonaut. (Submitted)

Csatár, Péter and Majoros, Krisztián (2011) Sejtmetaforák adatolása és vizsgálata. Megjegyzések a metaforák tudományos tudásátadásban játszott szerepéhez. In: A szaván fogott gondolat. Printart Press, Debrecen, pp. 281-298. ISBN 978-963-08-3047-8

Csatár, Péter and Németh T., Enikő and Vecsey, Zoltán (2015) Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban [Bevezető]. In: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban. Pragmatika . Loisir Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 7-17. ISBN 978-963-89655-3-0

Csernicskó, István (2005) Соціолінгвістичний аспект вивчення українсько-угорських міжмовних контактів і освіта. In: Nyelv és oktatás a 21. század elején. PoliPrint, Ungvár, pp. 153-165. ISBN 966-7966-27-5

Csernicskó, István (2012) Языковая политика Украины как фактор этнолингвистических кофликтов. In: Individualna in kolektivna dvojezicnost. Filozofski fakultet, Ljubljana, pp. 62-72. ISBN 978-961-237-557-7

Csernicskó, István (2009) Ahol a kéttannyelvű oktatás visszalépés: Ukrajna. In: A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada. Mednarodna knjižna zbirka Zora (68). Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Maribor, pp. 295-303. ISBN 978-961-6656-42-9

Csernicskó, István (2009) Az oktatáspolitika a nyelv- és nemzetpolitika szolgálatában. In: Közös Gondolatok. PoliPrint, Ungvár, pp. 56-71. ISBN 978-966-7966-80-5

Csernicskó, István (2015) Az ukrán mint államnyelv oktatása Kárpátalján: helyzet, problémák és feladatok. In: Nyelvtanulás - nyelvtanítás. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, pp. 11-22. ISBN 978-80-558-0762-1

Csernicskó, István (2006) Határon túli magyar élőnyelvi kutatások, támogatáspolitika és magyar–magyar tudományos együttműködés. In: Tudományos konferencia az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest, pp. 123-132.

Csernicskó, István (2002) Jogok és jogtalanságok. A kisebbségek anyanyelvi oktatásához való jog a nemzetközi és az ukrajnai kisebbségvédelmi dokumentumokban. In: Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 274-279. ISBN 963 9372 28 5

Csernicskó, István (2005) Kárpátaljai magyar beszélt nyelvi vizsgálatok: előzetes a Kárpátaljai Magyar Hanganyagtár adatbázisából. In: Kárpátalja. MTA ENKI-II. Rákóczi Ferenc Magyar Foiskola, Beregszász; Budapest, pp. 101-114. ISBN 963-508-474-9

Csernicskó, István (2011) Narancsos kacsa: a narancsos forradalom nyelvi ideológiája. In: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban : a 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (130). Tinta Könyvkiadó; II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, Beregszász; Budapest, pp. 193-203. ISBN 978-963-9902-94-7

Csernicskó, István (2009) Nyelv, oktatás és azonosságtudat összefüggései Ukrajnában. In: Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. PoliPrint Kft., Ungvár, pp. 26-33. ISBN 978-966-7966-81-2

Csernicskó, István (2015) Teaching Ukrainian as a State Language in Subcarpathia: situation, problems and tasks. In: Language learning and teaching: state language teaching for minorities. Constantine the Philosopher University, Nitra, pp. 11-23. ISBN 978-80-558-0761-4

Csernicskó, István (2014) Új nyelvtörvény Ukrajnában : a lehetőségek tárháza vagy politikai szemfényvesztés? In: Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 84-95. ISBN 978 615 5219 92 4

Csernicskó, István (1995) A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség (1945–1993). In: Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 129-145. ISBN 963-8461-94-2

Csernicskó, István (1996) A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség. In: Tiszán innen... Kárpátaljai Magyar Könyvek, 72 . Intermix, Ungvár; Budapest, pp. 76-84. ISBN 963-8352-80-9

Csernicskó, István (2002) A nyelvek helyzetére vonatkozó dokumentumok Ukrajnában. In: Magyarok és nyelvtörvények. A Magyarságtudomány könyvtára 26. Teleki László Alapítvány, Budapest, pp. 11-23. ISBN 963-86291-3-4

Csernicskó, István (2009) A szókölcsönzéshez való viszony a kárpátaljai magyar közösségben. In: Tanulmányok a kétnyelvűségről. Gramma Nyelvi Iroda, Dunaszerdahely, pp. 11-27.

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2011) A nyelvjárások és az iskola. In: A csitári hegyek alatt. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, pp. 23-29. ISBN 978-80-8094-852-8

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2010) Csehszlovákia nyelvpolitikai törekvései (1918 - 1939). In: Kárpátalja 1919 - 2009: történelem, politika, kultúra. Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Budapest, pp. 572-584. ISBN 978-963-446-596-6

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2015) Nyelvpolitika határon. In: Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 206-238. ISBN 978-617-7132-21-8

Csernicskó, István and Ferenc, Viktória (2009) Az ukrajnai oktatáspolitika és a kárpátaljai magyar felsőoktatás. In: Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet; Kriterion, Kolozsvár, pp. 25-40. ISBN 978 973 26 0974 3

Csernicskó, István and Szabómihály, Gizella (2011) Hátrányból előnyt: a magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés kihívásairól. In: A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve. Gramma Nyelvi Iroda; Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Dunaszerdahely; Kolozsvár, pp. 163-194. ISBN 978-80-969556-4-0

Csépe, Valéria (2017) The Multilingual Brain – Implications for the Future. In: Future Research Directions for Applied Linguistics. Multilingual Matters Ltd., Bristol, pp. 33-51. ISBN 978-1-78309-712-8

Culpeper, Jonathan and Haugh, Michael and Kádár, Zoltán Dániel (2016) Introduction. In: The Palgrave Handbook of Linguistic Politeness. Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 1-6.

Czifra, Mariann (2014) A szöveg történeti feltárásának materiális feltételeiről. In: textológia – filológia – értelmezés Klasszikus magyar irodalom. Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium) (55). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 57-74.

Dobos, István (2015) Történelem és retorika - Kosztolányi háborús írásai a zsidóságról. In: Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914-1918). MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest, pp. 84-105. ISBN 978-963-508-814-0

Dávidházi, Péter (2014) A Tribute to the Great Code. In: Northrop Frye 100: A Danubian Perspective / Northrop Frye 100: Dunai távlatok. Károli könyvek . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 109-139. ISBN 978-963-236-869-6

Dávidházi, Péter (2011) „Van-e balzsam Gileádban?” Egy Poe-fordítás százéves vitájához. In: Ritka Művészet / Rare Device. Írások Péter Ágnes tiszteletére / Writings in Honour of Ágnes Péter. ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, Budapest, pp. 295-309. ISBN 978-963-284-204-2

Egedi, Barbara (2009) Adverbial (dis)ambiguities. Syntactic and prosodic features of ambiguous predicational adverbs. In: Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Interface Explorations (20). Mouton de Gruyter, Berlin – New York, pp. 103-132. ISBN 978-3-11-021480-2

Egedi, Barbara (2011) Az ómagyar határozott névelő kialakulásának grammatikai vonatkozásai. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 35-47. ISBN 978-963-306-115-2

Egedi, Barbara (2012) Birtokos szerkezetek a korai kopt dialektusokban. In: Nyelvelmélet és dialektológia 2. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 34-54. ISBN 978-963-308-076-4

Egedi, Barbara (2014) The DP-cycle in Hungarian and the functional extension of the noun phrase. In: The Evolution of Functional Left Peripheries in Hungarian Syntax. Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics (11). Oxford University Press, Oxford, pp. 56-82. ISBN 9780198709855

Egedi, Barbara (2014) Főnévi kifejezések: határozottság, névelőhasználat, birtokos szerkezetek. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 96-127. ISBN 9789630594561

Egedi, Barbara (2005) Genitive constructions in Coptic. In: Universal Grammar in the Reconstruction of Ancient Languages. Studies in Generative Grammar (83). Mouton de Gruyter, Berlin, New York, pp. 137-159. ISBN 978-3-11-018550-8

Egedi, Barbara (2013) Grammatical encoding of referentiality in the history of Hungarian. In: Synchrony and Diachrony: a Dynamic Interface. Studies in Language Companion Series (133). John Benjamins, Amsterdam, pp. 367-390.

Egedi, Barbara (2015) Greek loanwords and two grammatical features of Pre-Coptic Egyptian. In: Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists. Orientalia Lovaniensia Analecta (241). Peeters, Leuven, pp. 1333-1344. ISBN 978-90-429-2550-2.

Egedi, Barbara (2015) Határozottan dialektusfüggő: kopt nyelvjárások névelőrendszerei. In: Nyelvelmélet és dialektológia 3. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 81-98. ISBN 9789632775456

Egedi, Barbara (2014) Határozottsági ciklus a magyarban. In: Nyelvelmélet és diakrónia 2. PPKE BTK, Piliscsaba, pp. 63-83.

Egedi, Barbara (2010) Kopt szintaxis és a görög igék átvételi morfológiája. In: Nyelvelmélet és kontaktológia. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 33-48. ISBN 978-963-308-004-7

Egedi, Barbara (2011) Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen. In: Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 110-127. ISBN 978-606-8178-35-6

Egedi, Barbara (2014) A latin forrásszövegek hatása az ómagyar szintaktikai jelenségekre. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 281-286. ISBN 9789630594561

Egedi, Barbara (2009) A magyar kétértelmű mondathatározók és hatókörviszonyaik. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VII. Modellek, elméletek és elvek érvényessége nyelvi adatok tükrében. SzTE Általános Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 67-85. ISBN 978-963-306-001-8

Ehmann, Bea and Lendvai, Piroska and Miháltz, Márton and Vincze, Orsolya and László, János (2013) Szemantikus szerepek a narratív kategoriális elemzés (NARRCAT) rendszerében. In: MSZNY 2013. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 121-123. ISBN 978-963-306-189-3

Ekler, Péter (2014) Classical Literature as a Model and Standard in the De Modo Epistolandi of Augustinus Moravus Olomucensis. In: Investigatio Fontium. Antiquitas - Byzantium - Renascentia (10). ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 159-169. ISBN 978-615-5371-33-2

Ekler, Péter (2013) Papias’ Ars and George of Trebizond’s Compendium: Two Grammars Based on the Institutiones Grammaticae of Priscian. In: Byzanz und das Abendland. Antiquitas, Byzantium, Renascentia, 1 (5). Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 327-337. ISBN 978-615-5371-15-8

Endrédy, István (2015) Corpus based evaluation of stemmers. In: 7th Language & Technology Conference. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznan, pp. 234-239. ISBN 978-83-932640-8-7

Endrédy, István (2014) Hungarian-Somali-English Online Dictionary and Taxonomy. In: 2014 LREC Workshop: Collaboration and Computing for Under-Resourced Languages in the Linked Open Data Era (CCURL 2014). European Language Resources Association (ELRA), Lisszabon, pp. 38-43.

Endrédy, István (2015) Improving chunker performance using a web-based semi-automatic training data analysis tool. In: 7th Language & Technology Conference. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznan, pp. 80-84. ISBN 978-83-932640-8-7

Endrédy, István and Indig, Balázs (2015) HunTag3, a general-purpose, modular sequential tagger - chunking phrases in English and maximal NPs and NER for Hungarian. In: 7th Language & Technology Conference. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznan, pp. 213-218. ISBN 978-83-932640-8-7

Farkas, Judit (2015) Esettanulmányok egy hatásláncok motiválta thematikus elméletben. In: Motiváltság és nyelvi ikonicitás. A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei (IV). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 187-216. ISBN 9786067390230

Farkas, Tamás (2015) Családnév és etnikum. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VI. Határtalan nyelvföldrajz. Savaria University Press, pp. 187-211.

Farkas, Tamás (2015) Hungarian Names by Tamás Farkas. In: The Oxford Handbook of Names and Naming. Oxford University Press. (In Press)

Farkas, Tamás (2015) The most frequent Hungarian surnames. In: Conventional / Unconventional in Onomastics. Editura Mega. (Submitted)

Farkas, Tamás (2015) A nemzetközi névkutatás és magyar kapcsolatai. In: Magyar névkutatás a 21. század elején. ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 23-47.

Farkas, Tamás (2015) A névtan a felsőoktatásban, az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén. In: A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, pp. 358-367.

Farkas, Tamás (2014) The typology of Changes in the History of Hungarian Surnames. In: Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences. ICOS. (In Press)

Fedinec, Csilla and Gönczi, Andrea (2010) Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén 1918-ig. In: Kárpátalja 1919 - 2009: történelem, politika, kultúra. Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Budapest, pp. 563-571. ISBN 978-963-446-596-6

Fehér, M. István (2014) Hermeneutik der Verständigung und Intersubjektivität im Systemansatz der Phänomenologie Hegels. In: Constellations herméneutiques: interprétation et liberté. LIT-Verlag, Zürich; Berlin; Münster, pp. 237-249. ISBN 978-3-643-90585-7

Fehér, M. István (2014) Hermeneutik und praktische Philosophie. In: Constellations herméneutiques: interprétation et liberté. LIT-Verlag, Zürich; Berlin; Münster, pp. 61-80. ISBN 978-3-643-90585-7

Fehér, M. István (2009) Szövegkritika, kiadástörténet, interpretáció: A történeti-kritikai és az életműkiadások filológiai-hermeneutikai problémái. In: Filológia, interpretáció, médiatörténet. Filológia (1). Ráció, Budapest, pp. 56-151. ISBN 978-963-9605-83-1

Fekete, István and Gerőcs, Mátyás and Babarczy, Anna and Surányi, Balázs (2014) Logical and Pragmatic Meaning in the Interpretation of Connectives: Scalar Implicatures and “Shallow” Processing. In: Language Use and Linguistic Structure. Language Use and Linguistic Structure . Palackỳ University Press, Olomouc, pp. 171-180. ISBN 978-80-244-4060-6

Fuchs, S. and Reichel, Uwe D. and Rochet-Capellan, A. (2015) Changes in speech and breathing rate while speaking and biking. In: Proceedings of 18th ICPhS. University of Glasgow, Glasgow, pp. 1005-1009. ISBN 978-0-85261-942-1

Fuchs, S. and Reichel, Uwe D. and Rochet-Capellan, Amélie (2016) F0 declination and speech planning in face to face dialogues. In: Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2016. Studientexte zur Sprachkommunikation (81). TUDpress, Dresden, pp. 145-152. ISBN 978-3-95908-040-8

Földvári, Sándor (2005) Modus Obliquus -- areális nyelvészet és alapnyelvi rekontsrukció. In: Észt-magyar összevetés 4. Savaria University Press, Szombathely, pp. 52-70. ISBN 963 9531 44 8

Földvári, Sándor (2000) The »Modus Obliquus« In The Baltic Language Union: A Review of The Literature on The Field. In: Vakarų baltų kalbos ir kultūros reliktai III,. Klaipeda University, Klaipeda, pp. 10-13.

Gazdag, Vilmos (2012) Використання мов (рідної та державної) угорськомовними учнями Закарпаття. In: Prolínání Slovanských Prostředí. Russia Altera, Prague, pp. 185-194. ISBN 978-80-7465-024-6

Gazdag, Vilmos (2013) Az anyanyelv használati körének módosulásai Kárpátalján. In: Határhelyzetek IV. A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Kutatói Szakkollégiumának évkönyve. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest, pp. 94-120. ISBN 978-963-87423-7-7

Gazdag, Vilmos (2011) Az ukrán tannyelvű iskolák magyar tanulóinak nyelvhasználata, különös tekintettel a keleti szláv kölcsönszavak fokozott használatára. In: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban : a 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához ; 130. . Tinta Könyvkiadó : II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, Beregszász ; Budapest, pp. 355-363. ISBN 978-963-9902-94-7

Gazdag, Vilmos (2012) Másodnyelvi elemek a kárpátaljai Beregvidék magyar lakosságának nyelvhasználatában. In: A szótól a szövegig. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (137). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 75-85. ISBN 978-615-5219-07-8

Gazdag, Vilmos (2013) Nyelvhasználati sajátosságok a Beregszászi Járási Kórházban. In: Acta Academiae Beregsasiensis. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, pp. 229-238. ISBN 978-617-596-115-5

Gazdag, Vilmos (2013) Orosz/ukrán lexikai elemek a kárpátaljai magyar nyomtatott sajtóban. In: Nyelvhasználat a médiában. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (155). Kodolányi János Főiskola ; Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár; Budapest, pp. 33-39. ISBN 978-615-5219-44-3

Gazdag, Vilmos (2010) Szláv eredetű lexikai elemek a Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban (Kárpátalja, Ukrajna). In: Önmeghatározási kísérletek: hagyományőrzéstől a nyelvi identitásig. Határhelyzetek (3). Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest, pp. 124-160. ISBN 978-963-88739-4-1

Gazdag, Vilmos (2015) A kárpátaljai magyar nyelvjárások orosz/ukrán kölcsönszavai. In: Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 113-128. ISBN 978-617-7132-21-8

Gazdag, Vilmos (2014) A kárpátaljai magyar nyelvjárások sajátos lexikai elemei : Keleti szláv (orosz/ukrán) kölcsönszók. In: Élő tájnyelvek. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, pp. 77-85. ISBN 978 963 08 5642 3

Gazdag, Vilmos (2016) A kárpátaljai magyar nyelvjárások szókészleti sokszínűségéről az ukrán/orosz kölcsönszavak és magyar nyelvi megfelelőik használata kapcsán. In: Értékek és kihívások. I. kötet: Nyelvtudomány. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 43-50. ISBN 978-617-7132-50-8

Gerstner, Károly (2014) Phraseme als Ausdrücke der volkstümlichen Denkweise im Neuen ungarischen Dialektwörterbuch. In: Das Wort - ein weites Feld. Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 121-128. ISBN 978-963-236-885-6

Gerőcs, Mátyás and Babarczy, Anna and Surányi, Balázs (2014) Exhaustivity in Focus: Experimental Evidence from Hungarian. In: Language Use and Linguistic Structure. Language Use and Linguistic Structure . Palackỳ University Press, Olomouc, pp. 181-195. ISBN 978-80-244-4060-6

Gerőcs, Mátyás and Pintér, Lilla (2015) A gyerekek mindig "pontosan" értik a számneveket? In: Lingdok 14. Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 45-60.

Gyuris, Beáta and Molnár, Cecília Sarolta (2016) Jól emlékszem, hogy erről a jelenségről nem írt még senki? In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 179-198. ISBN 978-963-9074-64-4

Gósy, Mária and Beke, András and Gyarmathy, Dorottya and Neuberger, Tilda and Auszmann, Anita (2016) Magánhangzók (a, e, u, i) mintázata elsődleges progresszív afáziában. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 325-332. ISBN 978-963-9074-64-4

Hartmann, Jutta M. and Hegedűs, Veronika and Surányi, Balázs (2013) Pseudoclefts in Hungarian. In: Approaches to Hungarian Volume 13: Papers from the 2011 Lund conference. John Banjamins, Amsterdam, pp. 67-96. ISBN 978-90-272-0483-7

Hegedüs, Béla (2012) Ein poetologischer Vergleich von drei Mikes-Werken. In: Literaturtransfer und Interkultralität im Exil - Transmission of Literature and Intercultural Discourse in Exile - Transmission de la littérature et interculturalité en exil. Peter Lang Verlag, Bern, pp. 364-374. ISBN 978-3-0343-12178-9

Hegedüs, Béla (2015) A szimbolikus gondolkodás és az irodalom születése. In: Stephanus noster. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 383-393. ISBN 978-615-5478-16-1

Hegedűs, Veronika (2014) The Cyclical Development of Ps in Hungarian. In: The Evolution of Functional Left Peripheries in Hungarian Syntax. Oxford University Press, Oxford, pp. 122-147.

Hegedűs, Veronika (2015) The grammaticalization of postpositions in Old Hungarian. In: Syntax over Time. Oxford University Press, Oxford, pp. 72-85. ISBN 9780199687923 (In Press)

Hegedűs, Veronika (2014) A névutós kifejezések grammatikalizációja és belső szerkezeti változásai. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 154-176.

Hoffmann, Ildikó and Szatlóczki, Gréta and Kálmán, János (2016) Mit jelez a nyelvi képességek változása Alzheimer-kórban? In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 165-178. ISBN 978-963-9074-64-4

Horváth, Viktória (2014) A hezitációs jelenségek vizsgálata kisiskolás gyermekek spontán beszédében. In: Hezitációs jelenségek a magyar beszédben. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 67-76. ISBN 978 963 312 205 1

Hoványi, Márton (2013) Egy fogalom határátlépései: a parabasis. In: "Visszhangot ver az időben". Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Kalligram Kiadó, Pozsony, pp. 502-509. ISBN 978-80-8101-724-7

Hoványi, Márton and Nagy, Fruzsina (2014) Olvasható kapcsolat. Avilai Szent Teréz levelei. In: Avilai Szent Teréz Levelei I. Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány, Székesfehérvár, pp. 4-11. ISBN 9786155218019

Hunyadi, László and Váradi, Tamás and Szekrényes, István (2016) Language technology tools and resources for the analysis of multimodal communication. In: Proceedings of the Workshop on Language Technology Resources and Tools for Digital Humanities (LT4DH 2016). University of Tübingen, Tübingen, pp. 117-124. ISBN 978-4-87974-708-2

Héja, Enikő and Takács, Dávid (2013) Automatikusan generált online szótárak. In: MSZNY 2013. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 59-61. ISBN 978-963-306-189-3

Imre, Attila (2011) A Cognitive Approach to the Romanian “deasupra”. In: Constructions of Identity (VI). Publishing House NAPOCA STAR, Cluj-Napoca, pp. 45-52. ISBN 978-973-647-809-3

Imre, Attila (2012) Communication through translation. In: Communication, Context, Interdisciplinarity. Communication, Context, Interdisciplinarity (2). Petru Maior University, Târgu-Mureş, pp. 1051-1055.

Imre, Attila (2014) Difficulties of creating a legal term base. In: Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue: Section Language and Discourse. Editura Arhipelag XXI, Marosvásárhely, pp. 276-284. ISBN 978-606-93691-9-7

Imre, Attila (2014) Fordítások menedzsmentje vagy fordításmenedzsment. In: Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (159). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 65-72. ISBN 978-615-5219-63-4

Imre, Attila (2014) Kommunikáció a fordító segítségével. In: Új média-terek: Konferencia. Új média . Scientia Kiadó, Kolozsvár, pp. 119-132. ISBN 978-973-1970-67-7

Imre, Attila (2013) Machine Translation Reloaded. In: Specialized Languages and Conceptualization. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, pp. 135-154.

Imre, Attila (2015) Machine Translation and CAT-tools. In: Nyelvi sokszínűség Európában. Scientia Könyvkiadó, Kolozsvár, pp. 187-203. ISBN 978-973-1970-87-5

Imre, Attila (2010) Metaphorical Expressions with “prin”. In: Challenges in Translation. Editura Universitatii de Vest, Timisoara, pp. 83-96. ISBN 978-973-125-294-0

Imre, Attila (2013) Módbeli segédigék adatbázisa. In: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (149). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 239-246. ISBN 978 615 5219 32 0

Imre, Attila (2014) Módbeli segédigék fordításának perspektívái. In: Nyelv, társadalom, kultúra : interkulturális és multikulturális perpektívák I-II. A MANYE kongresszusok előadásai (10/1-2). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 503-508. ISBN 978-615-5219-66-5; 978-615-5219-67-2

Imre, Attila (2011) A Practical Approach to Translating Modal Verbs. The Case of need. In: Terminology and translation studies. Scientia Publishing House, Kolozsvár, pp. 235-244. ISBN 978-973-1970-63-9

Imre, Attila (2015) Quality translations with the help of term bases. In: Discourse as a Form of Multiculturalism in Literature and Communication. Editura Arhipelag XXI, Tirgu-Mures, pp. 82-93. ISBN 978-606-8624-21-1

Imre, Attila (2011) Szótárszerkesztés és terminológiai adatbázisok. In: Terminology and translation studies. Scientia Publishing House, Kolozsvár, pp. 153-160. ISBN 978-973-1970-63-9

Imre, Attila (2013) Terms and Technology. In: Specialized Languages and Conceptualization. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, pp. 123-134.

Imre, Attila (2013) A cognitive approach to the Hungarian preverb végig. In: „…hogy legyen a víznek lefolyása…”. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 187-198. ISBN 978-606-8178-72-1

Imre, Attila (2014) A fordító újabb kihívásai. In: Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában - Összefoglalók. Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, pp. 188-194. ISBN 978 606 739 019 3

Imre, Attila (2013) A túl viszony jelentésszerkezete. In: Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 169-182. ISBN 978-606-8145-41-9

Imre, Attila and Benő, Attila (2012) Translating modal verbs with the help of translation environment. In: Kommunikációs kultúra és transzlingvisztika Európában. Scientia Kiadó, Kolozsvár, pp. 373-381. ISBN 978-973-1970-69-1

Indig, Balázs (2013) PureToken: egy új tokenizáló eszköz. In: IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Ninth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 305-309. ISBN 978-963-306-189-3

Indig, Balázs and Laki, László János and Prószéky, Gábor (2016) Mozaik nyelvmodell az AnaGramma elemzőhöz. In: XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2016). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 260-270. ISBN 978-963-306-450-4

Indig, Balázs and Miháltz, Márton and Simonyi, András (2015) Exploiting Linked Linguistic Resources for Semantic Role Labeling. In: 7th Language & Technology Conference. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznan, pp. 140-144. ISBN 978-83-932640-8-7

Indig, Balázs and Miháltz, Márton and Simonyi, András (2016) Mapping Ontologies Using Ontologies: Cross-lingual Semantic Role Information Transfer. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz, pp. 2425-2430. ISBN 978-2-9517408-9-1

Indig, Balázs and Prószéky, Gábor (2013) Ismeretlen szavak helyes kezelése kötegelt helyesírás-ellenőrző programmal. In: IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Ninth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 310-317. ISBN 978-963-306-189-3

Indig, Balázs and Vadász, Noémi and Kalivoda, Ágnes (2016) Decreasing Entropy : How Wide to Open the Window? In: Theory and Practice of Natural Computing. Lecture Notes in Computer Science, 1 (10071). Springer International Publishing, Cham (Svájc), pp. 137-148. ISBN 978-3-319-49000-7

Ittzés, Máté (2015) Funkcióigés szerkezetek a kar- 'csinál' igével a Rgveda 7. könyvében. In: Studia Classica. Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből. ELTE Eötvös Kiadó – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 339-350.

Jekl, Ágnes (2014) Cambiamenti fonetici nel latino della provincia della Moesia Inferior. In: LATIN VULGAIRE LATIN TARDIF X: Actes du X e colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Bergamo, 5-9 septembre 2012. Universita degli Studi di Bergamo, Bergamo, pp. 63-78. ISBN 978-88-6642-160-3

Jung, Dagmar and Klessa, Katarzyna and Duray, Zsuzsanna and Oszkó, Beatrix and Sipos, Mária and Szeverényi, Sándor and Várnai, Zsuzsa and Váradi, Tamás (2014) Languagesindanger.eu - Including Multimedia Language Resources to disseminate Knowledge and Create Educational Material on less-Resourced Languages. In: LREC 2014 Proceedings. ELRA, Reykjavik, pp. 530-535. ISBN 978-2-9517408-8-4

K. Németh, András (2013) Ráctemplom, Pusztaszentegyház, Templomhely. Elpusztult középkori templomok emléke földrajzi neveinkben – különös tekintettel Tolna megyére. In: Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai. Egy pályázat legjobb darabjai. Válogatás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium anyanyelvi pályázataiból. Anyanyelvápolók Szövetsége - Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 159-171. ISBN 978-615-5219-37-5

Kapitány, Ágnes and Kapitány, Gábor (2015) Az ember és a táj szemiotikája. In: Tájszemiotika. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, pp. 11-32. ISBN 978-615-5597-00-8

Kappanyos, András (2015) Kontextusok között. In: Átmenetdiskurzusok. RHT Kiadó, Bukarest; Sepsiszentgyörgy, pp. 117-122. ISBN 978-606-93872-3-8

Kas, Bence and Lukács, Ágnes and Szentkuti-Kiss, Katalin (2016) A szórend és az esetjelölés szerepe specifikus nyelvi zavart mutató gyerekek mondatfeldolgozásában. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 367-381. ISBN 978-963-9074-64-4

Kecskeméti, Gábor (2014) Electronic Textual Criticism : A Challenge to the Editor and to the Publisher. In: New Publication Cultures in the Humanities. Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 91-98. ISBN 978 90 8964 5647

Kelemen, Pál and Niebisch, Arndt and L. Varga, László and Horn, Éva and Süess, Martina and Mezei, Gábor and Tóth-Czifra, Júlia and Vehlken, Sebastian and Smid, Róbert and Vásári, Melinda (2014) Kittler-blokk. In: Partitúra: Irodalomtudományi folyóirat. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, pp. 3-57.

Kenesei, István (2013) A kreativitás mint a nyelvészet kognitív fordulatának kulcseleme. In: A kognitív szempont a nyelv pszichológiájában. Általános Nyelvészeti Tanulmányok (25). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 17-42. ISBN 978-963-05-9427-1

Kenesei, István (2016) A szófaj fogalmáról és meghatározásáról. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 81-92. ISBN 9789639074644

Kertész, András (2012) Die Parakonsistenz Deutscher Grammatiken. In: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik, 15 . Peter Lang, Frankfurt am Main etc., pp. 173-178. ISBN ISBN 978-3-631-63215-4 (geb.) ISBN 978-3-653-02608-5 (eBook)

Kertész, András (2016) Poor vs. Good Thought Experiments in Pragmatics: A Case Study. In: Pragmemes and Theories of Language Use. Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology (9). Springer, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, pp. 643-677. ISBN 978-3-319-43490-2

Kertész, András (2012) Strategien zur Abgrenzung von Konsistenz, Parakonsistenz und Inkonsistenz in deutschen Grammatiken. In: Deutsch – grenzenlos. Budapester Beiträge zur Germanistik (58). ELTE Germanistisches Institut, Budapest, pp. 200-215. ISBN 9632842448, 9789632842448

Kertész, András and Kiefer, Ferenc (2013) From thought experiments to real experiments in pragmatics. In: Perspectives on Philosophy and Pragmatics. Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology (1). Springer, Berlin, Heidelberg, New York, pp. 53-86. ISBN 978-3-319-01010-6 (Print) 978-3-319-01011-3 (Online)

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2013) Az adattípusok integrációjának tudománymódszertani problémái az elméleti nyelvészetben. In: A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (157). Tinta Kiadó, Budapest, pp. 63-74. ISBN 978-615-521-953-5

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2014) Conclusions. In: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Studies in Language Companion Series (SLCS) (153). Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 309-313. ISBN ISBN 9789027259189, ISBN 9789027270559

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2015) Gondolatkísérletek és valódi kísérletek a pragmatikában: két esettanulmány. In: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban. Pragmatika (4). Loisir Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 81-122. ISBN 978-963-89655-3-0

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2014) Introduction. The state of the art and the structure of the book. In: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Studies in Language Companion Series (SLCS) . Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 1-12. ISBN ISBN 9789027259189, ISBN 9789027270559

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2011) Konstruktív ellentmondások a generatív szintaxisban. In: A szaván fogott gondolat. Printart Press, Debrecen, pp. 299-318. ISBN 978-963-08-3047-8

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2016) On the Inferential Structure of Indirect Reports. In: Indirect Reports and Pragmatics. Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology, 5 (5). Springer, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht and London, pp. 435-470. ISBN 978-3-319-21394-1, 978-3-319-21395-8

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2014) Thought experiments and real experiments as converging data sources in pragmatics. In: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Studies in Language Companion Series (SLCS), 153 . Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 221-269. ISBN ISBN 9789027259189, ISBN 9789027270559

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2014) The p-model of data and evidence in linguistics. In: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Studies in Language Companion Series (SLCS), 153 . Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 15-48. ISBN ISBN 9789027259189, ISBN 9789027270559

Kiefer, Ferenc (2010) Areal-typological aspects of word-formation. In: Variation and Change in Morphology. Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series IV, Current issues in linguistic theory, ISSN 0304-0763 (310). John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 145-163. ISBN 978-90-272-4826-8

Kiefer, Ferenc (2009) Types of temporal adverbials and the fine structure of events. In: Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Interface Explorations (20). De Gruyter, Berlin, pp. 241-262. ISBN 978-3-11-021480-2

Kisler, T. and Reichel, Uwe D. and Schiel, F. and Draxler, C. and Jackl, B. (2016) BAS Speech Science Web Services - an Update of Current Developments. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz, pp. 3880-3885. ISBN 978-2-9517408-9-1

Knapp, Éva (1986) Remete szent Pál csodái: A budaszentlőrinci ereklyéhez kapcsolódó mirákulumfeljegyzések elemzése. In: Tüskés Gábor (szerk.): "Mert ezt Isten hagyta ...": Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Magvető, Budapest, pp. 117-188.

Kovács, Gábor (2014) Idegennyelv-elsajátítás. In: Pszicholingvisztika 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 593-674. ISBN 978 963 05 9499 8

Kádár, Zoltán Dániel (2015) Pre-modern Chinese terms of address. In: Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics. Brill.

Kádár, Zoltán Dániel and Haugh, Michael (2015) Understandings of politeness. In: Linguistic Politeness and Language Education. Foreign Language Teaching and Research Press, pp. 667-684.

Káldi, Tamás and Babarczy, Anna (2016) A magyar fókusz és a skaláris implikatúrák : egy szemmozgás-követéses kutatás eredményei. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 333-346. ISBN 978-963-9074-64-4

Kálmán, László (2016) Bővítménykeretek mint konstrukciók. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 61-72. ISBN 9789639074644

Kálmán, László (2016) Metaforák, intuíciók, jelenségek. In: Metafora, relevancia, jelentés. Pragmatika (3). Loisir Kiadó, Budapest, pp. 135-148. ISBN 978-963-89655-4-7

Ladányi, Enikő (2016) Nyelvi nehézségek és végrehajtó funkciók Broca-területen sérült afáziásoknál. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 257-266. ISBN 978-963-9074-64-4

Lendvai, Piroska and Reichel, Uwe D. (2016) Contradiction Detection for Rumorous Claims. In: Extra-Propositional Aspects of Meaning in Computational Linguistics. National Science Foundation, Osaka, pp. 31-40. ISBN 978-4-87974-718-1

Lendvai, Piroska and Reichel, Uwe D. and Declerck, T. (2016) Factuality drift assessment by lexical markers in resolved rumors. In: SuCCESS’16. ACM Press, New York, pp. 1-7. ISBN 978-1-4503-2138-9

Ludányi, Zsófia and Kádár, Balázs (2014) Ajánlott helyesírási elvek és szabályok. In: Diagnosztikus és terápiás eljárások a prehospitális gyakorlatban. TrustAir Kft, Budapest, pp. 553-557. ISBN 978-963-08-8286-6

Ludányi, Zsófia and Miháltz, Márton and Pintér, Tibor and Takács, Dávid (2014) helyesiras.mta.hu – Az intelligens helyesíróportál. In: Nyelv, társadalom, kultúra : interkulturális és multikulturális perpektívák I-II. A MANYE kongresszusok előadásai (10/1-2). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 800-806. ISBN 978-615-5219-66-5; 978-615-5219-67-2

Maczák, Ibolya (2013) Szent Mise: Kompilációs kérdések Kelemen Didák 1737-ben kiadott prédikációjában. In: Szín – játék – költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére. Partium, Budapest, Nagyvárad, pp. 53-60.

Madas, Edit (2014) Les ordres mendiants en Hongrie et la littérature médiévale en langue vernaculaire (XIIIe-XVe siècle). In: Enre stabilité et itinérance. Livres et culture des ordres mendiants. Bibliologia (37). Brepols, Turnhout, pp. 367-374. ISBN 978-2-503-55019-0 (Unpublished)

Majer, Zsuzsa and Teleki, Krisztina (2010) Mongol-tibeti hálaadó áldozat (Danrag) a haragvó istenségeknek. In: Védelmező istenségek és démonok Mongóliában és Tibetben. Őseink nyomában Belső-Ázsiában (4). L'Harmattan, Budapest, pp. 39-63.

Makrai, Márton (2016) Filtering Wiktionary Triangles by Linear Mbetween Distributed Word Models. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz, pp. 2766-2770. ISBN 978-2-9517408-9-1

Makrai, Márton (2015) Mélyesetek a 4lang fogalmi szótárban. In: XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 50-57. ISBN 978-963-306-359-0

Markó, Alexandra and Kohári, Anna (2015) Glottalization and timing at utterance final position in Hungarian: reading aloud vs. spontaneous speech. In: Proceedings of 18th ICPhS. University of Glasgow, Glasgow, pp. 1-5. ISBN 978-0-85261-942-1

Matuska, Ágnes (2015) "Idézlek, Hamlet!”: a játék arcai Shakespeare Hamletjében és Arany Hamlet-fordításában. In: Arany János: Hamlet-fordítása. Reciti, Budapest. (Submitted)

Miháltz, Márton (2013) OpinHuBank. In: MSZNY 2013. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 343-345. ISBN 978-963-306-189-3

Miháltz, Márton and Hussami, Péter and Ludányi, Zsófia and Mittelholtz, Iván and Nagy, Ágoston and Oravecz, Csaba and Pintér, Tibor and Takács, Dávid (2013) Helyesírás.hu. In: MSZNY 2013. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 135-147. ISBN 978-963-306-189-3

Miháltz, Márton and Váradi, Tamás (2015) TrendMiner : large-scale analysis of political attitudes in public facebook messages. In: CogInfoCom 2015. IEEE Hungary Section, Győr, pp. 265-266. ISBN 978-1-4673-8128-4

Mittelhammer, Katharina and Reichel, Uwe D. (2016) Characterization and prediction of dialogue acts using prosodic features. In: Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2016. Studientexte zur Sprachkommunikation (81). TUDpress, Dresden, pp. 160-167. ISBN 978-3-95908-040-8

Mády, Katalin and Bárkányi, Zsuzsanna Judit (2015) Voicing assimilation at accentual phrase boundaries in Hungarian. In: Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Department of Management, University of Glasgow, Glasgow, pp. 1-5. ISBN 978-0-85261-941-4

Mátyus, Kinga (2013) Anonimizálási gyakorlat? In: MSZNY 2013. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 338-342. ISBN 978-963-306-189-3

Mátyus, Kinga (2014) Stílus a gyermeknyelvben. In: NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Tinta Könyvkiadó - Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 203-208. ISBN 978-615-5219-66-5

Mátyus, Kinga (2013) The (bVn) variable in the speech of five- and ten-year-old Hungarian children. In: Young Linguists’ Insights: Taking interdisciplinary approaches to the fore. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pp. 1-6.

Nagy C., Katalin (2014) Methods and argumentation in historical linguistics: A case study. In: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Studies in Language Companion Series (SLCS), 153 (153). John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 71-102. ISBN 978-90-272-5918-9

Neuberger, Tilda (2013) Analógiás jelenségek hat- és hétévesek spontán beszédében. In: Analógia és modern nyelvleírás. EME, Kolozsvár, pp. 200-221. ISBN 978-606-8178-74-5

Neumer, Katalin (2014) Nemzeti és nemzetközi fájdalmak. Töprengések Wittgenstein privátnyelvkritikájának magyar és az orosz fordítása kapcsán. In: Túl a nyelvfilozófián. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, XXVI . Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 105-132. ISBN 978-963-05-9549-0

Novák, Attila (2015) Making morphologies the 'easy' way. In: Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. Lecture Notes in Computer Science, 1. (9041). Springer International Publishing, Berlin; Heidelberg, pp. 127-138. ISBN 978-3-319-18110-3

Novák, Attila (2014) A New Form of Humor? Mapping Constraint-Based Computational Morphologies to a Finite-State Representation. In: Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC). ELRA, Reykjavik, pp. 1068-1073.

Novák, Attila (2015) "Olcsó" morfológia. In: XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 145-157. ISBN 978-963-306-359-0

Novák, Attila and Orosz, György and Indig, Balázs (2011) Javában taggelünk. In: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Eighth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 336-340. ISBN 978-963-306-121-3

Németh T., Enikő (2013) Intenciók és nézőpontok a nyelvhasználatban. In: A megismerés és az értelmezés konstrukciói: Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére. Tinta Kiadó, Budapest, pp. 112-126. ISBN 9786155219535

Olach, Zsuzsanna (2014) Judaizmus a török népeknél. Szemelvények krimcsak és karaim bibliai szövegfordításokból. In: A török népek vallásai. Filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből. SZTE Altajisztikai Tanszék, Szeged, pp. 211-232. ISBN 978-963-306-342-2

Olach, Zsuzsanna (2014) A comparative study of two evening prayers written in Karaim. In: Turcology and Linguistics. Éva Ágnes Csató Festschrift. Hacettepe University, Ankara, pp. 313-326. ISBN 978-975-491-367-5

Olay, Csaba (2015) Traduction, langage et compréhension chez Gadamer. In: Transferts linguistiques, hybridations cultuterelles. Éditions et Presses universitaires de Reims, Reims, pp. 31-51. ISBN 978-2-915271-99-7

Oravecz, Csaba and Sárközy, Csongor and Mittelholtz, Iván (2015) Tudásalapú ajánlórendszer adatszegény környezetben. In: XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 309-316. ISBN 978-963-306-359-0

Oravecz, Csaba and Váradi, Tamás and Sass, Bálint (2014) The Hungarian Gigaword Corpus. In: LREC 2014 Proceedings. ELRA, Reykjavik, pp. 1719-1723. ISBN 978-2-9517408-8-4

Pajkossy, Katalin Anna and Zséder, Attila (2016) The hunvec framework for NN-CRF-based sequential tagging. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz, pp. 4278-4281. ISBN 978-2-9517408-9-1

Pajzs, Júlia (2016) Egy “nyelvészbarát” szövegfeldolgozó eszköz: a NooJ. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 93-102. ISBN 978-963-9074-644

Pajzs, Júlia (2014) Nyelvtechnológia a lexikográfia szolgálatában. In: Das Wort - ein weites Feld. Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 61-75. ISBN 978 963 236 885 6

Pajzs, Júlia (2015) Szótár és enciklopédia az online világban. In: Szótár, lexikon, enciklopédia. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (172). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 120-126. ISBN 978-963-409-009-0

Pajzs, Júlia and Steinberger, R. and Ehrmann, M. and Ebrahim, M. and Della Rocca, L. and Simon, Eszter and Váradi, Tamás (2014) Media monitoring and information extraction for the highly inflected agglutinative language Hungarian. In: LREC 2014 Proceedings. ELRA, Reykjavik, pp. 2049-2056. ISBN 978-2-9517408-8-4

Paraizs, Júlia (2014) A többes szerzőség poétikája: Petőfi Coriolanus-fordítása. In: Ki vagyok én? Nem mondom meg. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 58-102. ISBN 978-963-9401-97-6

Pintér, Lilla (2016) A magyar szerkezeti fókusz kimerítő értelmezésének kísérletes vizsgálata. In: Studia Varia – Tanulmánykötet. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest, pp. 191-212.

Pintér, Tibor (2013) Nyelvtechnológiai segédletek a magyarnyelv-oktatásban. In: Digitális tananyagok : oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. L' Harmattan, Budapest, pp. 88-90.

Pintér, Tibor (2013) Viacjazykovosť cez jazykovú technológiu. Výskumy jazykovej technológie v Jazykovednom ústave Maďarskej Akadémie Vied. In: Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte spisovnej slovenciny. Sociolinguistica Slovaca (7.). Veda, Bratislava, pp. 284-290.

Pokoly, Béla and Bölcskei, Andrea and Mikesy, Gábor (2015) Examples of exonym use in Hungary = [Exonimák használata Magyarországon]. In: Proceedings of the 17th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Zagreb, 14–16 May 2015. Verlag Dr. Kovač. (Unpublished)

Pokoly, Béla and Bölcskei, Andrea and Mikesy, Gábor (2015) The endonym/exonym divide: Examples highlighting different aspects for defining the terms [Az exonima/endonima felosztás: példák a terminusok definíciója különböző aspektusainak megvilágítására]. In: Confirmation of the Definitions. Proceedings of the 16th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Hermagor, 5–7 June 2014. Verlag Dr. Kovač, Hamburg, pp. 155-168. ISBN 978-3-8300-8422-8

Prószéky, Gábor (2013) How „Truly Electronic Dictionaries” of the 21st Century Should Look Like? In: Lexical Challenges in a Multilingual Europe. Peter Lang Academic Publishers, Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien, pp. 51-60. ISBN 978-3-631-64394-5

Prószéky, Gábor (2006) Translating While Parsing. In: A Man of Measure (Festschrift in Honour of Fred Karlsson on his 60th Birthday). Special Supplement to SKY Journal of Linguistics, Vol. 1 . The Linguistic Association of Finland, Turku, pp. 449-459.

Prószéky, Gábor and Indig, Balázs and Miháltz, Márton and Sass, Bálint (2014) Egy pszicholingvisztikai indíttatású számítógépes nyelvfeldolgozási modell felé. In: X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Tenth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 79-87. ISBN 978-963-306-246-3

Prószéky, Gábor and Kis, Balázs (1999) A Unification-based Approach to Morpho-syntactic Parsing of Agglutinative and Other (Highly) Inflectional Languages. In: 37th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Morgan Kaufmann, Maryland, pp. 261-268. ISBN 1-55860-609-2

Prószéky, Gábor and Merényi, Csaba (2012) Language Technology Methods Inspired by an Agglutinative, Free Phrase-Order Language. In: Multilingual Processing in Eastern and Southern EU Languages. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 182-206.

Prószéky, Gábor and Miháltz, Márton and Kuti, Judit (2013) Lexikális szemantika : a számítógépes nyelvészet és a pszicholingvisztika határán. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXV. Akadémiai Kiadó, pp. 143-172.

Rebrus, Péter and Kornai, András and Vajda, Péter (2006) The Annotation system of HunMorph. In: Média és társadalom. Média és társadalom . Műegyetemi Kiadó, Budapest, pp. 291-303. ISBN 978-963-420-889-1

Rebrus, Péter and Törkenczy, Miklós (2016) Monotonicity and the limits of disharmony. In: Proceedings of the 2014 Annual Meeting on Phonology. Linguistic Society of America (LSA), Washington, pp. 1-12.

Rebrus, Péter and Törkenczy, Miklós (2016) A Non-cumulative Pattern in Vowel Harmony : a Frequency-Based Account. In: Proceedings of the 2015 Annual Meeting on Phonology. Linguistic Society of America (LSA), Washington, pp. 1-12.

Recski, Gábor András (2016) Building Concept Graphs from Monolingual Dictionary Entries. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz, pp. 2620-2624. ISBN 978-2-9517408-9-1

Recski, Gábor András and Bolevácz, Attila and Borbély, Gábor (2016) Building definition graphs using monolingual dictionaries of Hungarian. In: XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2016). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 15-26. ISBN 978-963-306-450-4

Recski, Gábor András and Iklódi, Eszter and Pajkossy, Katalin Anna and Kornai, András (2016) Measuring Semantic Similarity of Words Using Concept Networks. In: Proceedings of the 1st Workshop on Representation Learning for NLP. Association for Computational Linguistics, Berlin, pp. 193-200. ISBN 978-1-945626-04-3

Reichel, Uwe (2015) Personality prediction based on intonation stylization. In: Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Department of Management, University of Glasgow, Glasgow, pp. 616-620. ISBN 978-0-85261-941-4

Reichel, Uwe and Salveste, N. (2015) Pitch elbow detection. In: Elektronische Sprachverarbeitung. Studientexte zur Sprachkommunikation (78). TUDpress, Dresden, pp. 143-149.

Reichel, Uwe D. and Lendvai, Piroska (2016) Veracity Computing from Lexical Cues and Perceived Certainty Trends. In: Proceedings of the 2nd Workshop on Noisy User-generated Text. Curran Associates, Inc., Red Hook NY, pp. 33-42. ISBN 978-4-87974-707-5

Reichel, Uwe D. and Mády, Katalin and Kleber, Felicitas (2016) How prominence and prosodic phrasing interact. In: Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2016. Studientexte zur Sprachkommunikation (81). TUDpress, Dresden, pp. 153-159. ISBN 978-3-95908-040-8

Reichel, Uwe D. and Schiel, F. and Kisler, T. and Draxler, C. and Pörner, N. (2016) The BAS speech data repository. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz, pp. 786-791. ISBN 978-2-9517408-9-1

Reszegi, Katalin (2008) A hegynév terminus definiálása. In: Név és valóság. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai (1). Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, pp. 240-246. ISBN 978-963-9808-12-6

Rákosi, Csilla (2014) Data and the resolution of inconsistency in Optimality Theory. In: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Studies in Language Companion Series (SLCS), 153 . Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 271-307. ISBN ISBN 9789027259189, ISBN 9789027270559

Rákosi, György (2014) Why you do not adore you in Hungarian. In: Proceedings of the International Conference Constructions of Identity (VII). Casa Cartii de Stiinta, Cluj, pp. 371-380.

Sass, Bálint (2013) Az új magyar Braille-rövidírás korpuszvezérelt kialakításának lehetőségei. In: MSZNY 2013. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 348-350. ISBN 978-963-306-189-3

Sass, Bálint (2014) A magyar Braille-rövidírás megújítása félautomatikus módszerrel. In: X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Tenth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 208-223. ISBN 978-963-306-246-3

Sass, Bálint and Raátz, Judit (2014) Az utónevek eredetleírásának formalizálása az Utónévportálon. In: X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Tenth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 325-326. ISBN 978-963-306-246-3

Sebestyén, Zsolt (2015) Kárpátalja víznevei: Nagy-ág. In: Korszerű tudomány, korszerű közoktatás: tanulmányok a nyelv- és irodalomtudományok köréből. Nyíregyházi Fiőskola, Nyíregyháza, pp. 67-74. ISBN 9786155545047

Sebestyén, Zsolt (2015) Szláv helynévképzők kárpátaljai helységnevekben. In: Korszerű tudomány, korszerű közoktatás: tanulmányok a nyelv- és irodalomtudományok köréből. Nyíregyházi Fiőskola, Nyíregyháza, pp. 75-89. ISBN 9786155545047

Siklósi, Borbála and Novák, Attila (2015) Nem felügyelt módszerek alkalmazása releváns kifejezések azonosítására és csoportosítására klinikai dokumentumokban. In: XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 237-248. ISBN 978-963-306-359-0

Siklósi, Borbála and Novák, Attila (2015) Restoring the intended structure of Hungarian ophthalmology documents. In: Proceedings of the BioNLP 2015 Workshop on Biomedical Natural Language Processing. ACL, Beijing, pp. 152-157. ISBN 978-1-932432-66-4

Simon, Eszter (2014) Corpus building from Old Hungarian codices. In: The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax. Oxford University Press, Oxford, pp. 224-236. ISBN 978-0-19-870985-5

Simon, Zsolt (2014) Das Fragment einer hieroglyphen-luwischen Inschrift (KÂHTA 1). Mit einem Exkurs zu der kommagenischen Herrscherliste. In: Kult und Herrschaft am Euphrat. Asia-Minor-Studien (73). Rudolf Habelt Verlag, Bonn, pp. 247-254. ISBN 978-3-7749-3890-8

Simon, Zsolt (2014) Das Fragment einer syro-hethitischen Votivstele vom Dülük Baba Tepesi I. Die Inschrift (DÜLÜK BABA TEPESİ 1). In: Kult und Herrschaft am Euphrat. Asia-Minor-Studien (73). Rudolf Habelt Verlag, Bonn, pp. 17-22. ISBN 978-3-7749-3890-8

Simon, Zsolt (2016) A király beszéde : II. Muršili hettita nagykirály „afáziája”. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 199-206. ISBN 978-963-9074-64-4

Siptár, Péter (2013) Palatal controversies. In: VLLXX: Papers Presented to László Varga on his 70th Birthday. ELTE, Budapest, pp. 395-408. ISBN 978-963-284-315-5

Siptár, Péter (2014) A fonológiai elméletek történetéből. In: Elmélet és módszer. Nyelvészeti tanulmányok. Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 341-357. ISBN 978-615-5371-21-9

Slíz, Mariann (2015) Általános névtani kérdések. In: Magyar névkutatás a 21. század elején. Magyar Nyelvtudományi Társaság, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, pp. 93-114. ISBN 978-615-5061-07-3

Slíz, Marianna Ilona (2015) Bizánci hatás az Árpád-ház névadására. In: A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK, Budapest. ISBN 978 963 284 732 0

Surányi, Balázs and Madarász, Levente (2016) Az információs szerkezet és a kollektív-disztributív többértelműség kapcsolatáról. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 285-296. ISBN 9789639074644

Surányi, Balázs and Turi, Gergő (2016) Az információs szerkezet szerepe a kvantorok hatókör-értelmezésében. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 233-245. ISBN 978-963-9074-64-4

Szabó, Martina Katalin (2015) A polaritásváltás problémája a szentimentelemzés szempontjából. In: IX. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 51-61. ISBN 978-963-9074-62-0

Szabó, Martina Katalin and Schmalcz, András and Nagy, T. István and Vincze, Veronika (2011) A HunOr magyar-orosz párhuzamos korpusz. In: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Eighth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 341-347. ISBN 9789633061213

Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika (2015) Egy magyar nyelvű szentimentkorpusz létrehozásának tapasztalatai. In: XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 219-226. ISBN 978-963-306-359-0

Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika and Hangya, Viktor (2016) Aspektusszintű annotáció és szentimentet módosító elemek egy magyar nyelvű szentimentkorpuszban. In: XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2016). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 174-182. ISBN 978-963-306-450-4

Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika and Nagy, T. István (2012) HunOr: A Hungarian-Russian Parallel Corpus. In: Proceedings of the Eigth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). European Language Resources Association (ELRA), Istanbul, pp. 2453-2458. ISBN 978-2-9517408-7-7

Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika and Simkó, Katalin Ilona and Varga, Viktor and Hangya, Viktor (2016) A Hungarian Sentiment Corpus Manually Annotated at Aspect Level. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz, pp. 2873-2878. ISBN 978-2-9517408-9-1

Szabó, Tamás Péter (2014) Rutinná vált hagyomány. In: Nyelv, társadalom, kultúra : interkulturális és multikulturális perpektívák I-II. A MANYE kongresszusok előadásai (10/1-2). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 209-214. ISBN 978-615-5219-66-5; 978-615-5219-67-2

Szabó M., Helga and Csernyák, Hajnalka (2016) Jelösszetétel-elemzés-adalék. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 297-312. ISBN 978-963-9074-644

Szalai, Andrea (2015) Szennyező szavak és társalgási jóvátevés: Testkép, tisztátalanság és társadalmi nem gábor roma közösségekben. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED. (Unpublished)

Szalai, Andrea (2015) A cigány kisebbség nyelvei: Szociolingvisztikai aspektusok. In: A romológia alapjai. Pécsi Tudámányegyetem BTK Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék., Pécs, pp. 117-150.

Szalai, Andrea (2014) A kicsinyítőképző-használat társadalmi jelentése a gábor romák feltételes átokkal kapcsolatos nyelvi ideológiájában. In: III, Romológus Konferencia. Nemzetközi Konferencia. Konferenciakötet. 2014. április 25-26. Gypsy Studies - Cigány Tanulmányok, 33 (33). Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, pp. 254-278. ISBN 978-963-642-734-4, ISSN 1586-6262

Szalai, Andrea (2013) A kínálás pragmatikája. In: "...Hogy legyen a víznek lefolyása..." Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, pp. 461-473. ISBN 978-606-8178-72-1

Szaszák, György and Beke, András and Olaszy, Gábor and Tóth, Bálint Pál (2016) Gépi beszéd természetességének növelése automatikus, beszédjel alapú hangsúlycímkéző algoritmussal. In: XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2016). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 144-153. ISBN 978-963-306-450-4

Szeverényi, Sándor (2015) Color terms in Nganasan. In: Color Language and Color Categorization. Cambridge Scholar. (Submitted)

Szeverényi, Sándor (2015) Rendkívül rövid bevezetés a dokumentációs nyelvészetbe. In: Érdekes nyelvészet. JATEPress, Szeged, pp. 145-156.

Szeverényi, Sándor (2015) A finnugor "mítosz". In: Hubbes László - Povedák István (szerk.): Új magyar mitológia. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged. (Submitted)

Szörényi, László (2016) „Fő a gyönyör meg a gyomor,/ Persze, lett is szörnyű nyomor.”. In: Prózától a líráig. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, pp. 156-160. ISBN 978-615-5455-60-5

Sándor, Klára (1998) Amiért a szinkrón elemzés foszladozik. In: Nyelvi változó - nyelvi változás. JGYTF Kiadó, Szeged, pp. 57-84. ISBN 963 7171 97 5

Sándor, Klára (1998) Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség. In: Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. Osiris Kiadó, Budapest, pp. 368-394. ISBN 963379482X

Sándor, Klára (2007) Back to Natural. In: Mobile studies. Passagen Verlag, Wien, pp. 71-80. ISBN 978-3-86165-803-3

Sándor, Klára (1999) Contempt for Linguistic Human Rights in the Service of the Catholic Church. In: Language : a right and a resource : approaches to linguistics human rights. CEU Press, Budapest, pp. 317-331. ISBN 9639116637

Sándor, Klára (2012) Discourses on discourses: can we understand each other? In: Language Use, Attitudes, Strategies. The Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj-Napoca, pp. 139-167. ISBN 978-606-8377-01-8

Sándor, Klára (2013) Európai magyarság. In: Párbeszéd nemzetről, nemzetköziségről. Komp-Press - Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, pp. 151-177. ISBN 978-973-1960-59-3

Sándor, Klára (2002) „Hivatalok, információs technológiák” – a nyelvi kérdőív adatainak első elemzése. In: Információs technológia és szolgáltató közigazgatás : kutatási eredmények, Kaposvári kistérség. BKÁE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Budapest, pp. 57-74.

Sándor, Klára (1994) Iráni jövevényszavak. In: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 285. ISBN 963 05 6722 9

Sándor, Klára (2013) Mennyire evolúciós az evolúciós nyelvészet – és mennyire legyen az? In: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 34-52. ISBN 978 963 693 495 8

Sándor, Klára (2001) Mobiltársadalom és nyelvhasználat. In: Mobil információs társadalom. Tanulmányok. A 21. század kommunikációja . MTA Filozófiai Kutatóintézet - Westel, Budapest, pp. 83-93. ISBN 963-00-6841-9

Sándor, Klára (1994) Német jövevényszavak. In: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 485. ISBN 963 05 6722 9

Sándor, Klára (1992) Some Graphotactical Correspondences of the Székely and Eastern Turkic runic script. In: Altaic Religious Beliefs and Practices. Research Group for Altaic Studies, HAS, ELTE, Budapest, pp. 295-299. ISBN 963 04 2583 1

Sándor, Klára (1999) Szociolingvisztikai alapismeretek. In: Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció. A pedagógus-továbbképzés kiskönyvtára (2). JGYF Kiadó, Szeged, pp. 133-171. ISBN 963-9167-24-X

Sándor, Klára (2007) Vissza a természeteshez. In: Mobiltársadalomkutatás. A 21. század kommunikációja . MTA - T-Mobile, Budapest, pp. 63-71. ISBN 978- 963-06-1979-0

Sándor, Klára (1994) A magyar nyelv jövevényszavai. In: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 428. ISBN 963 05 6722 9

Sándor, Klára (1994) A magyar nyelv története. In: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 425-427. ISBN 963 05 6722 9

Sándor, Klára (2001) A nyelv „gyenge pontjai”. In: Néptörténet - Nyelvtörténet. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 119-135. ISBN 963-482-550-8

Sándor, Klára (1998) A nyelvcsere és a vallás összefüggése a csángóknál. In: A magyar művelődés és a kereszténység : A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum, Budapest; Szeged, pp. 1130-1150. ISBN 963-8335-53-X

Sándor, Klára (2002) A nyelvi arisztokratizmus alkonya. In: Mobilközösség - mobilmegismerés. A 21. század kommunikációja . MTA Filozófiai Kutatóintézet, Budapest, pp. 67-77. ISBN 963-7065-36-9

Sándor, Klára (1992) A székely rovásírás átvételének lehetséges útjai. In: Rovásírás a Kárpát-medencében. József Attila Tudományegyetem Magyar Őstörténeti Kutatócsoport, Szeged, pp. 79-91.

Sándor, Klára (2010) A székely rovásírás. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 167-169. ISBN 978-963-506-827-2

Takács, László (2015) Kosztolányi és a császárok. In: Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914-1918). MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest, pp. 214-231. ISBN 978-963-508-814-0

Tamás, Ildikó (2015) "Szárnyati / Gézamalacra". A halandzsa természetéről. In: Kőrösi Csoma Sándor – Az igazság keresése. Kőrösi Csoma Sándor (21). Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna, pp. 165-175.

Tamás, Ildikó (2016) "Tallót subál, polyót vet" - A halandzsa mint nyelvi humor. In: A humor nagyítón keresztül. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (188). Tinta Könyvkiadó; Selye János Egyetem; ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 42-50. ISBN 978-963-409-061-8

Tamás, Ildikó (2014) A nyelvhasonlítás elő- és tudománytörténete. In: Körösi Csoma Sándor : Mi a magyar? Körösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület - T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, pp. 110-117.

Teleki, Krisztina (2011) A Dambadarjaa kolostor. In: Tanulmányok a tibeti és mongol buddhizmus köréből. Szerb János-emlékkötet. L'Harmattan, Budapest, pp. 157-181.

Teleki, Krisztina (2013) The Khüree-Tsam and its relations with the Tsam Figures of the Leder Collections. In: The Mongolian collections. Retracing Hans Leder. Verlag der ÖAW, Wien, pp. 76-83. ISBN 9783700175209

Tóth, Enikő (2015) A 2012-es nyelvtörvény gyakorlati alkalmazása: Mezőgecse példája. In: Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 186-205. ISBN 978-617-7132-21-8

Tóth, Enikő (2016) A Beregszászi járás közigazgatási egységeinek internetes kommunikációja. In: Nyelvhasználat, kétnyelvűség. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból II. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 163-170. ISBN 978-617-7132-49-2

Tóth, Enikő (2016) Nyelvek a virtuális térben: kárpátaljai magyarlakta települések hivatalos honlapjainak nyelvhasználata. In: Értékek és kihívások. I. kötet: Nyelvtudomány. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 230-238. ISBN 978-617-7132-50-8

Tóth, Réka (2011) „Könyörgés Pope után”: Egy Kazinczy-szöveg eredetijének nyomában. In: Ritka Művészet / Rare Device. Írások Péter Ágnes tiszteletére / Writings in Honour of Ágnes Péter. ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, Budapest, pp. 278-286. ISBN 978-963-284-204-2

Tölgyesi, Tamás (2009) Vojenské výrazy přejaté z němčiny v českém, slovenském a maďarském jazyce. In: Varia XVI. OFPRINT, Bratislava, pp. 500-506. ISBN 80-89037-04-6

Tölgyesi, Tamás (2008) A cseh, a szlovák és a magyar nyelvbe a latinból, ill. görögből német közvetítéssel átvett vallási terminológia. In: Tavaszi Szél. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 129-133. ISBN 978-963-87569-2-3

Túri, Zsolt and Németh, Dezső and Hoffmann, Ildikó (2014) Nyelv és emlékezet. In: Pszicholingvisztika 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 743-776. ISBN 978-963-05-9499-8

Vadász, Noémi and Kalivoda, Ágnes and Indig, Balázs (2017) Ablak által világosan : Vonzatkeret-egyértelműsítés az igekötők és az infinitívuszi vonzatok segítségével. In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 3-12. ISBN 978-963-306-518-1

Vargha, Katalin (2013) Nyelvi humor a szemantika szintjén a magyar találósokban. In: Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 212-223.

Vargha, Katalin and T. Litovkina, Anna and Barta, Péter and Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina (2013) Nyelvi humor a közmondásferdítésben magyar, angol, német, francia és orosz példákkal. In: Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 243-268.

Vecsey, Zoltán (2014) A plausibility-based model of shifted indexicals. In: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Studies in Language Companion Series (SLCS), 153 (153). John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 199-218. ISBN 978-90-272-5918-9

Vincze, Veronika (2014) Uncertainty Detection in Hungarian Texts. In: Proceedings of COLING 2014. ACL, Dublin, pp. 1844-1853. ISBN 978-1-937284-96-1

Vincze, Veronika and Gosztolya, Gábor and Tóth, László and Hoffmann, Ildikó and Szatlóczki, Gréta (2016) Detecting Mild Cognitive Impairment by Exploiting Linguistic Information from Transcripts. In: Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Association for Computational Linguistics, Berlin, pp. 181-187. ISBN 978-1-945626-01-2

Vincze, Veronika and Hoffmann, Ildikó and Szatlóczki, Gréta and Bíró, Edit and Gosztolya, Gábor and Tóth, László and Pákáski, Magdolna and Kálmán, János (2015) Az enyhe kognitív zavar automatikus azonosítása beszédátiratok alapján. In: XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 249-256. ISBN 978-963-306-359-0

Vincze, Veronika and Simkó, Katalin Ilona and Varga, Viktor (2014) Annotating Uncertainty in Hungarian Webtext. In: Proceedings of LAW VIII. ACL, Cambridge MA, pp. 64-69. ISBN 978-1-941643-29-7

Vincze, Veronika and Zsibrita, János and Durst, Péter and Szabó, Martina Katalin (2014) Automatic Error Detection concerning the Definite and Indefinite Conjugation in the HunLearner Corpus. In: Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2014). ELRA, Párizs, 3958-3962.. ISBN 978-2-9517408-8-4

Várnai, Zsuzsa (2012) Consonant clusters in four Samoyedic languages. In: Consonant Clusters and Structural Compexity. Interface Explorations (26). Mouton de Guyter, Berlin, pp. 119-154. ISBN 978-1-61451-077-2

Várnai, Zsuzsa (2010) Quasi-Consonantal Stems in Nganasan – a Possible Analysis. In: Finnisch-Ugrische Mitteilungen. Helmut Buske Verlag, Hamburg, pp. 607-619.

Zoltán, András (2002) “Athila” M. Oláha w przekładzie polskim i białoruskim. In: Wielojęzyczność i wielokulturowość na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. Studia Slawistyczne (3). Libra, Bialystok, pp. 15-19. ISBN 83-88463-18-7

Zoltán, András (2015) Византийская миссия у венгров в Х в. = The Byzantine mission of Hungarians in the 10th century. Issues of the Slavic linguistic negotiation. In: Cyril and Methodius: Byzantium and the world of the Slavs. Dimos Thessaloniki, Thessaloniki, pp. 658-663. ISBN 978-618-81018-1-4

Zoltán, András (2005) Węgiersko-polsko-białoruskie związki językowe i kulturalne za czasów Stefana Batorego. In: Acta Albaruthenica. Prava i ekanomika, Minsk, pp. 279-283. ISBN 985-442-207-0

Zoltán, András (2005) Węgiersko-polsko-białoruskie związki językowe i kulturalne za czasów Stefana Batorego. In: Acta Albaruthenica. Prava i ekanomika, Minsk, pp. 279-283. ISBN 985-442-207-0

Zvolenszky, Zsófia (2002) Is a Possible-worlds Semantics of Modality Possible?: A Problem for Kratzer’s Semantics. In: Proceedings of Semantics and Linguistic Theory XII. Cornell University, Ithaca, pp. 339-358.

den Dikken, Marcel (2014) On feature interpretability and inheritance. In: Minimalism and beyond: Radicalizing the interfaces. John Benjamins, Amsterdam.

den Dikken, Marcel (2015) On the morphosyntax of (in)alienably possessed noun phrases. In: Approaches to Hungarian. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 121-145. ISBN 9789027204844

É. Kiss, Katalin (2011) Negation in Hungarian. In: Negation in Uralic Languages. John Benjamins, Amsterdam, pp. 219-238. ISBN 9789027206893

É. Kiss, Katalin (2015) A negative cycle in 12th-15th-century Hungarian. In: Syntax over Time: Lexical, Morphological, and Information-Structural Interactions. Oxford University Press, Oxford, pp. 86-101. ISBN 9780199687923

Черничко, Степан and Fedinec, Csilla (2010) Мовно-політичні устремління Чехословаччини (1918–1939 роки). In: Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура. Lira, Uzhgorod, pp. 648-660. ISBN 978-966-2195-98-9

Monograph

Alberti, Gábor and Balogh, Katalin and Kleiber, Judit and Viszket, Anita (2006) GeLexi terv (lexikalista nyelvtan és diskurzusreprezentációs szemantika számítógépes implementációval) = GeLexi project (lexicalist grammar and discourse representation semantics with computational implementation). Project Report. OTKA.

Alberti, Gábor and Bódis, Zoltán and Burányi, Péter and Cserhátiné Ohnmacht, Magdolna and Farkas, Judit and Károly, Márton and Kilián, Imre and Kleiber, Judit and Szilágyi, Éva and Viszket, Anita (2012) Egy ''reális'' interpretációs rendszer és számítógépes implementációja = A ''real'' interpretation system and its computational implementation. Project Report. OTKA.

Babarczy, Anna (2009) Analógikus általánosítási folyamatok a gyereknyelvben = Analogical generalisation processes in language acquisition. Project Report. OTKA.

Balázs, Géza and Bódi, Zoltán and Minya, Károly (2008) A magyar nyelv az informatika korában. Nyelvstratégiai kutatások = Hungarian in the Age of Informatics. Project Report. OTKA.

Banczerowski, Janusz and Nyomárkay, István and Pátrovics, Péter and Várnai, Dorota and Vig, István (2009) A világ nyelvi képe a kognitív nyelvtudományi paradigma tükrében = The linguistic image of the world in the light of cognitive linguistic paradigm. Project Report. OTKA.

Berta, József Tibor (2012) Az ige történeti morfoszintaxisa az iberoromán nyelvekben = Iberoromance Historical Syntax. Project Report. OTKA.

Bojtár, Endre and Balogh, Magdolna and Berkes, Tamás and Krasztev, Péter and Laczházi, Aranka (2007) A magyar kultúra a közép- és kelet-európai régió kontextusában = The Hungarian Culture in Context of Central and Eastern European Region. Project Report. OTKA.

Bánréti, Zoltán and Mészáros, Éva (2012) Konzorcium, társ p.: A rekurzió interdiszciplináris vizsgálata a nyelvben. A neurolingvisztikai alapok = Consortional assoc.: An interdisciplinary study of recursion in language. The neurolinguistic foundations. Project Report. OTKA.

Bárkányi, Zsuzsanna Judit (2010) A fonológia és a morfológia analógia-alapú formális megközelítése = Analogy-based Formal Approach to Phonology and Morphology. Project Report. OTKA.

Bölcskei, Andrea and Mikesy, Gábor (2016) The new Hungarian translation of the Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names. A Working Paper Submitted by Hungary. United Nations Group of Experts on Geographical Names Working Paper No. 87/10. Twenty-ninth Session, Bangkok, 25–29 April 2016. Item 10 of the Provisional Agenda: Activities Relating to the Working Group on Toponymic Terminology. Project Report. United Nations Group of Experts on Geographical Names.

Czifra, Mariann (2016) A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS BIBLIOGRÁFIÁJA 1810 – 1830. Documentation. Debreceni Egyetem. (Unpublished)

Ehmann, Bea and Erős, Ferenc and László, János and Pólya, Tibor (2009) A temporális reprezentáció narratív szerveződése: Pszichikus időélmény mintázatok spontán és indukált módon elbeszélt élettörténeti epizódokban = Narrative Organization of Temporal Representation: Patterns of Psychological Time Experience in Spontaneous and Induced Autobiographical Episodes. Project Report. OTKA.

Fejes, László and Ruttkay Miklián, Eszter and Sipos, Mária (2011) Obi-ugor morfológiai elemzők és korpuszok = Ob-Ugric morphological analyzers and corpora. Project Report. OTKA.

Forrai, Gábor and Ambrus, Gergely and Bognár, László and Farkas, Katalin and Gáspár, Csaba László and Huoranszki, Ferenc and Jacsóné Mészáros, Magdolna and Mezei, Balázs and Nyírő, Miklós and Schmal, Dániel and Schwendtner, Tibor and Szegedi, Nóra and Veres, Ildikó (2008) A jelentés és megértés kérdése az analitikus filozófiában, a fenomenológiában és hermeneutikában = The Issue of Meaning and Understanding in Analytic Philosophy, Phenomenology and Hermeneutics. Project Report. OTKA.

Gyuris, Beáta (2011) Interpretáció, diskurzusszerkezet és intonáció = Interpretation, discourse structure, and intonation. Project Report. OTKA.

Hegedüs, Béla (2011) Kalmár György Művei: digitális kritikai kiadás = Works of George Kalmár: a digital critical edition. Project Report. OTKA.

Heltai, Pál and Bártfainé dr. Károly, Krisztina and Dróth, Julianna (2009) Szakfordítás angolról magyarra: jellegzetes műveletek, a fordított szövegek jellemzői és értékelése = English-Hungarian technical translation: characteristic operations, translated text, evaluation. Project Report. OTKA.

Hoffmann, Ildikó (2011) Demencia és nyelv - az Alzheimer-kór korai nyelvi előjelei = Dementia and Language - Prosodic features of speech in Alzheimer’s disease (Theoretical and diagnostic aspects). Project Report. OTKA.

Hollós, Zita (2009) NÉMET SZÓkapcsolatTÁR: újtípusú didaktikus szótár elmélete és gyakorlata = German collocation dictionary: theory and carrying out of a new learner's dictionary. Project Report. OTKA.

Hunyadi, László and Bánréti, Zoltán and Bódog, Alexa and Csépe, Valéria and Honbolygó, Ferenc and Jolsvai, Hajnal and Mészáros, Éva and Tóth, Enikő (2012) A rekurzió interdiszciplináris vizsgálata a nyelvben = An interdisciplinary study of recursion in language. Project Report. OTKA.

Kertész, András and Bódog, Alexa and Csatár, Péter and Jámbor, Ágnes and Lakatos, Dániel and Nagy, Katalin and Pelyvás-Ferenczik, Péter and Rákosi, Csilla and Schwarz-Friesel, Monika and Tóth, Enikő and Vecsey, Zoltán (2011) Adatszerkezet a kognitív szemantikai elméletekben = Data structure in cognitive semantic theories. Project Report. OTKA.

Kertész, András and Darai, Zsuzsanna and Rákosi, Csilla (2009) Plauzíbilis érvelés a nyelvészetben = Plausible reasoning in linguistics. Project Report. OTKA.

Kontra, Miklós and Bartha, Csilla and Borbély, Anna and Hattyár, Helga and Váradi, Tamás (2011) Budapesti beszélt nyelvi vizsgálatok = The study of spoken language in Budapest. Project Report. OTKA.

Kovács, Kálmán and Bitskey, István and Kemper, Hans Georg and Lichtmann, Tamás and Szendi, Zoltán and Walter, Erhart (2007) Az irodalmi formák ideológiája = Ideology of the Literary Forms. Project Report. OTKA.

Kristó, Gyuláné (2006) A szegedi nyelvhasználat jellegzetességei az ezredfordulón = The Characteristics of Language Use in Szeged at the Millennium. Project Report. OTKA.

Kádár, Zoltán Dániel (2012) A nyelvi udvariassági rendszerek összeomlása és születése - A késő XIX. és a XX. századi kínai nyelvi udvariasság kutatása = The Collapse and Birth of Linguistic Politeness Systems - Research of Late Nineteenth and Early Twentieth Century Chinese Politeness. Project Report. OTKA.

Kállay, Géza (2006) Az irodalom filozófiai alapjai - A filozófia irodalmi gyökere = The philosophical basic of literature - the literary roots of philosophy. Project Report. OTKA.

Lőkös, Péter and Jónácsik, László and Vizkelety, András (2008) Szöveg és kép album amicorumokban: médiumok korrespondenciája magyarországi germanicumokban a 17-18. században = Text and Picture in the ""Album Amicorum"" : Corresponding Media in Hungarian 'Germanica' of the 17th and 18th Centuries. Project Report. OTKA.

Mekis, János and H. Nagy, Péter and Sári, László and Varga, Zoltán (2006) Írott és olvasott identitás az önéletrajzi műfajokban = Written and read identity in the autobiographical genres. Project Report. OTKA.

Neumer, Katalin and Ambrus, Gergely and Huoranszki, Ferenc and Kelemen, János and Laki, János and Lehmann, Miklós (2008) Nyelvfilozófia-történeti tanulmányok (Monográfia-sorozat) = Historical Studies in the Philosophy of Language (Monographies). Project Report. OTKA.

Nyusztay, Iván (2010) Az önazonosság konfigurációi az abszurd színházban és a modern tragikomédiában = Configurations of Identity in the Theatre of the Absurd and Modern Tragicomedy. Project Report. OTKA.

Orosz, Magdolna and Hárs, Endre and Kerekes, Amália and Rácz, Gabriella and Teller, Katalin (2007) Narratív modellek és stratégiák, nyelvi reflexió és interkulturalitás a 'klasszikus modernség' német nyelvű és magyar irodalmában = Narrative models and strategies, language reflection and interculturality in the German speaking and Hungarian Literature in the age of 'Classical Modernism'. Project Report. OTKA.

Penke, Olga (2007) A prózai műfajok változásai a felvilágosodás korában = The evolution of prose genres in the age of the Enlightenment. Project Report. OTKA.

Pusztay, János and Balaskó, Mária and Balázs, Géza and Csire, Márta and Ilves, Marju and Kovács, László (2008) Közép- és kelet-európai nyelvek korpuszalapú többnyelvű terminológiai adatbázisai = Central- and East-European corpus-based multilingual terminological databases. Project Report. OTKA.

Pállné dr. Lakatos, Ilona and Tukacsné dr. Károlyi, Margit (2012) Informatizált nyelvi korpusz többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolása = Multidimensional Geolinguistical Representation of Computer Based Corpus. Project Report. OTKA.

Péteri, Attila and Brdarné Dr. Szabó, Rita and Horváth, Katalin and Kukorelli, Eszter and Nagy, Gizella Mária (2009) Mondatfajták és mondatmodalitás nyelvtipológiai szempontból = Sentence types and modality from a typological perspective. Project Report. OTKA.

Révay, Valéria and Bogár, Edit and Hári, Gyula and Pelczéder, Katalin and S. Novotny, Júlia and Szabó, József (2011) A regionális köznyelviség vizsgálata Veszprém megyében = Survey on the regional use of language in Veszprém country. Project Report. OTKA.

Schandl, Veronika (2009) Shakespeare az Ac(z)élfüggöny mögött - Shakespeare a Kádár-rendszer magyar színpadain = Shakespeare Behind the Iron Curtain - Shakespeare on the Stages of the Hungarian Kádár-regime. Project Report. OTKA.

Seláf, Levente (2009) Középkori francia nemlírai strofikus versek repertóriuma = The New Naetebus. Repertory of the Medieval French Non-lyrical Strophic Verse. Project Report. OTKA.

Slíz, Mariann (2015) Személynévadás és névhasználat a 13–14. században. Project Report. ELTE. (Unpublished)

Slíz, Marianna Ilona (2015) Anjou-kori személynévtár (1343-1359). Other. -. (Unpublished)

Surányi, Balázs and Abrusán, Márta and Bartos, Huba and Bende Farkas, Ágnes and Ishihara, Shinichiro and MacDonald, Jonathan and Márkus, Andrea and Olsvay, Csaba and Radó, Janina and Schubö, Fabian and Szalontai, Ádám and Szécsényi, Krisztina and Ürögdi, Barbara (2012) A Szintaktikai Lokalitás Minimalista Megközelítése: A szintaktikai lokalitási feltételekért felelős nyelvi alrendszerek munkamegosztásának vizsgálata = A Minimalist Approach to Syntactic Locality: A study of the division of labour of linguistic subsystems underlying syntactic locality effects. Project Report. OTKA.

Szikszainé dr. Nagy, Irma and Boda, István Károly and Boda, Istvánné and Csűry, Andrea (2006) Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram = A polyglot research program in textology/text linguistics. Project Report. OTKA.

Tamm, Anne (2011) Cross-Categorial Case = Cross-Categorial Case. Project Report. OTKA.

Tolcsvai Nagy, Gábor and Andó, Éva and Czetter, Ibolya and Dobi, Edit and Fehér, Erzsébet and Gáspári, László and Kocsány, Piroska and Pintér Miklósné dr. Eory, Vilma and Tátrai, Szilárd (2008) Szövegtipológiai kutatás = Theoretical and empirical questions of text types. Project Report. OTKA.

Tolcsvai Nagy, Gábor and Csontos, Nóra and Dér, Csilla Ilona and Hámori, Ágnes and Imrényi, András and Konczné Domonkosi, Ágnes and Kothencz, Gabriella and Kugler, Nóra and Laczkó, Krisztina Renáta and Ladányi, Mária and Modrián-Horváth, Bernadett and Papp, Kornélia and Schultz, Judit and Tanos, Bálint and Tátrai, Szilárd (2012) Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás = Functional cognitive linguistics research. Project Report. OTKA.

Varasdi, Károly (2013) A nyelvi időkezelés és intenzionalitás nem-modális megközelítése = A non-modal approach to temporality and intensionality. Project Report. OTKA.

Vargáné dr. Raisz, Rózsa (2007) A szöveg mikroszerkezeti egységeinek stiláris lehetőségei = The Stylistic Possibilities of Microstructure of Text. Project Report. OTKA.

Vicsi, Klára and Gordos, Géza and Naszódi, Mátyás and Tatai, Péter (2007) Magyar nyelvű kötött, közép szótáras, folyamatos beszédfelismerő rendszer megvalósítási megoldásainak kutatása = Research on the construction of continuous speech recognizer for a Hungarian middle sized vocabulary. Project Report. OTKA.

Várnai, Zsuzsa and Szeverényi, Sándor and Wagner-Nagy, Beáta (2010) A nganszan nyelv számítógépes morfológiai elemzése = Computational Morphological Analyser of Nganasan. Project Report. OTKA.

Conference or Workshop Item

Adamik, Béla (2014) A study on the dialectology of Vulgar Latin vocalic mergers: the interaction between confusion of vowel quality, syncope and accent. In: Latin Vulgaire - Latin Tardif 11: 11th International Conference on Late and Vulgar Latin cf., 01-05.09.2014., University of Oviedo, Spain. (Submitted)

Bakró-Nagy, Marianne and Mus, Nikolett and Oszkó, Beatrix and Sipos, Mária and Takács, Dávid and Várnai, Zsuzsa (2013) Uráli etimológiák a világhálón. In: Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia 2012, 2012, Pécs.

Balázs, Andrea and Babarczy, Anna (2014) A felnőttek és a négyévesek ige előtti fókuszos mondat értelmezése. In: XVI. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, 2014.05.25-2014.05.29, Balatonalmádi.

Bartos, Huba (2015) Does Mandarin dou ever have rightward associates? In: The 6th CASS-IL International Roundtable of Linguistics, 2015.11.05-2015.11.08, Suzhou.

Bauko, János (2015) Komparácia slovenských a maďarských onomastických termínov. In: Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, 2013.4.22–23., Bratislava. (Submitted)

Bauko, János (2013) Kontaktusjelenségek a szlovákiai magyarok személynévhasználatában. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig IV. A nyelvi kölcsönhatások és a személynevek, 2013. június 13., Dunaszerdahely.

Bauko, János (2013) Közösségi ragadványnevek használata a szlovákiai magyarok körében. In: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában, Szeged.

Bauko, János (2015) Magyar névkutatás a határokon túl. In: Magyar névkutatás a 21. század elején, ELTE, Budapest.

Bauko, János (2015) Rodné mená na Slovensku v 21. storočí. In: 19. slovenská onomastická konferencia, 2014. április 14-30., Bratislava.

Bauko, János (2012) Society and name use. In: Language policy, dialect, and bilingualism. A focus on Hungarian language use in Slovakia 2..

Bauko, János (2015) Sztenderd és kétnyelvű tulajdonnév-használat. In: 18. Élőnyelvi Konferencia, 2014. 09.18–20., Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra. (Submitted)

Bauko, János (2012) Társadalom és névhasználat. In: A tudomány vonzásában. Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom.

Bauko, János (2013) A keresztnevek használata magyar–szlovák kétnyelvű környezetben. In: Tulajdonnevek a fordítás és a kétnyelvűség kontextusában, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra.

Bauko, János (2015) A keresztnévadást befolyásoló tényezők Szlovákiában a rendszerváltást követően. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig V. Interetnikus kapcsolatok., 2014.11.20–21., Pozsony. (Submitted)

Bauko, János (2013) A testi tulajdonságokra utaló személynevek szemiotikája. In: A test szemiotikája. Testjelek a mindennapokban és a művészetben, 2012. szeptember 28-30., Eger.

Bauko, János (2014) A tulajdonnév identitásjelölő funkciója. In: A nevek szemiotikája, Nyitra.

Beke, András and Neuberger, Tilda (2013) Automatic laughter detection in Hungarian spontaneous speech using GMM/ANN hybrid method. In: New Perspectives on Speech in Action: Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Copenhagen Studies in Language 43., 2013.03.18-2013.03.20., Koppenhága.

Beke, András and Szaszák, György and Váradi, Viola (2013) Automatic phrase segmentation and clustering in spontaneous speech. In: IEEE 4th International Conference on Cognitive Infocommunications, CogInfoCom 2013, December 2-5, 2013., 2013.12.02-2013.12.05., Budapest.

Belz, M. and Reichel, Uwe (2015) Pitch characteristics of filled pauses. In: Proc. DiSS 2015, 2015, Edinburgh.

Benyeda, Ivett Zsuzsanna and Koczka, Péter and Váradi, Tamás (2016) Creating seed lexicons for under-resourced languages. In: Proceedings of GLOBALEX2016, 2016.05.24, Portoroz.

Berkling, K. and Lavalley, R. and Reichel, Uwe D. (2015) Systematic acquisition of reading and writing. An Exploration of Structure in Didactic Elementary Texts for German. In: GSCL, 2015, Duisburg.

Beňuš, Štefan and Reichel, Uwe D. and Mády, Katalin (2014) Modelling accentual phrase intonation in Slovak and Hungarian. In: Modelling accentual phrase intonation in Slovak and Hungarian, 2014.06.05-2014.06.07, Olomouc.

Borbély, Anna (2013) Variabilitate şi schimbare lingvistică – cercetare sociolingvistică cantitativă-calitativă-longitudinală asupra bilingvismului român–maghiar la românii din Ungaria (1990–2000–2010). In: Cultură şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora: Simpozion internaţional., 2010.09.22-2010.09.24., Iasi, Románia.

Boronkai, Dóra (2006) A hiány mint nyelvi jel a dialógusok jelentésében. In: Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról., 2005.10.29-2005.10.30, Eger.

Bárkányi, Zsuzsanna Judit and Kiss, Zoltán (2014) Phonological categoricality vs. phonetic gradience. In: Proc. Old World Conference in Phonology, 2014.00.00, Leiden.

Bíró, Csilla (2015) Szerző – scriptor – kiadó: Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjának készülő kritikai kiadásáról. In: Az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Ülésszaka, 2014. november 25., Budapest. (Submitted)

Csernicskó, István (1998) A magyar nyelv helyzete Ukrajnában. In: Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada, 1997.10.09-1997.10.11, Ada.

Deme, Andrea (2014) Formant strategies of professional female singers at high fundamental frequencies. In: Proceedings of the 10th International Seminar on Speech Production (ISSP), 2014.05.05-2014.05.08, Köln.

Duray, Zsuzsanna and Oszkó, Beatrix and Sipos, Mária and Szeverényi, Sándor and Várnai, Zsuzsanna (2013) INNET : Nyelvi veszélyeztetettség, nyelvi kisebbség, nyelvi diverzitás fogalmak bevezetése a magyar közoktatásba. In: Találkozások az anyanyelvi nevelésben.

Dyekiss, Emil Gergely (2010) Ellentmondások kiküszöbölése a diskurzusból kérdések segítségével. In: LingDok9., 2008.00.00, Szeged.

Dyekiss, Emil Gergely (2012) Finite state automatons in information states. In: Twenty Years of Theoretical Linguistics in Budapest, 2010.11.25-2010.11.27, Budapest.

Dyekiss, Emil Gergely (2011) Hivatkozás nem létező diskurzus-referensekre? In: LingDok10: Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai, 2011.11.18-2011.11.19, Szeged.

Dyekiss, Emil Gergely (2014) Információs állapotok véges ábrázolása dialógusokban. In: LINGDOK 13., 2012.11.29-2012.11.30, Szeged.

Dyekiss, Emil Gergely (2012) Információs állapotok ábrázolása véges állapotú automatákkal. In: LingDok 11., 2010.11.30-2010.12.01, Szeged.

Dyekiss, Emil Gergely (2013) Nem teljesen megbízható információkat hordozó dialógusok értelemzése véges állapotú súlyozott automaták segítségével. In: LingDok12., 2011.11.17-2011.11.18, Szeged.

Dyekiss, Emil Gergely (2012) Szövegek értelmezése elnagyolt szintaktikai elemzés alapján. In: Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain, 2010.10.07-2010.10.08, Budapest.

Ekler, Péter (2014) Adatok Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513) életéhez I. In: Esemény és narratíva. Tudományos ülésszak az Országos Széchényi Könyvtárban, 2013. január 21., Budapest, Hungary.

Ekler, Péter (2014) Péter Ekler: Classical Literature as a Model and Standard in the De Modo Epistolandi of Augustinus Moravus Olomucensis. In: 11. Magyar Ókortudományi Konferencia, 2014. május 24., Budapest.

Farkas, Judit and Alberti, Gábor (2013) The Finnish Voice Continuum. In: Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia 2012, 2012, Pécs.

Fazakas, Noémi (2014) REVITALIZE OR NOT? MINORITY COMMUNITIES AND ENDANGERED LANGUAGES IN A GLOBALIZING WORLD. In: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity (GIDNI), 29-30 May 2014, Targu Mures.

Fuchs, S. and Reichel, Uwe D. (2016) On the relation between pointing gestures and speech production in German counting out rhymes. In: Proc. Phonetik und Phonologie, 2016., München.

Gerstner, Károly (2012) Grammatik im Großwörterbuch des Ungarischen. In: Beitrag zum Workshop Künftige Standards wissenschaftlicher Lexikographie, 2012.03.25-2012.03.27, Berlin.

Gráczi, Tekla Etelka and Bárkányi, Zsuzsanna (2013) Voiced fricatives in Hungarian. In: Grammatika és kontextus: Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III.

Gyarmathy, Dorottya (2013) Hungarikum a nyelvben. In: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig: Értelmezések és fordítási kérdések. AZ MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai, 2012.06.20-2012.06.21., Budapest.

Győrffy, Erzsébet (2015) The role of the mental map in socio-onomastic research. In: Third International Conference on Onomastics “Name and Naming”.

Gärtner, Hans-Martin and Michaelis, Jens (2014) In Defense of Generalized Wh-Clustering. In: CLS 46, 2013.04.18-2013.04.20, Chicago.

Gósy, Mária (2013) Vannak-e reáliák a spontán beszédben? In: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig: Értelmezések és fordítási kérdések. AZ MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai, 2012.06.20-2012.06.21., Budapest.

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Beke, András and Horváth, Viktória (2014) Phonetic characteristics of filled pauses: the effects of speakers’ age. In: 10th International Seminar on Speech Production (ISSP), 2014. május 5–8., Cologne.

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Beke, András and Horváth, Viktória (2014) Phonetic characteristics of filled pauses: the effects of speakers’ age. In: 10th International Seminar on Speech Production (ISSP), 5–8. May 2014., Köln, Németország.

Heltainé Nagy, Erzsébet (2013) Vélemény Albert Nagy Ákos beszédéről. In: Az egyházi retorika: "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a tizenegyedik országos Kossuth-szónokverseny beszédei.

Hoffmann, Ildikó (2015) A tudatelmélet korlátozódása Alzheimer-kórban – esettanulmány. In: Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban, 2015. április 17., Szeged SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék - Pragmatika Centrum. (Unpublished)

Horváth, László (2012) Összes, többi, némely, csupa: számhasználati diakrón korpuszvizsgálat. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII., 2012. március 29-30., Szeged.

Imre, Attila (2009) Metaphorical Expressions with peste. In: The Proceedings of the International Conference "European Integration between Tradition and Modernity" 3, 2009.10.22-2009.10.23, Marosvásárhely.

Imre, Attila (2011) Term Base for Modal Verbs in Translation Environments. In: Term Base for Modal Verbs in Translation Environments, 2011.10.27-2011.10.29, Marosvásárhely.

Imre, Attila (2010) Translating Modal Verbs with Translation Environment. Should and ought to. In: Research, Education, Development. International Symposium Târgu-Mureș, 2010.10.29-2010.10.30, Marosvásárhely.

Imre, Attila (2010) Translating Subtitles with Translation Environment. In: Language, Culture and Change, 2010.04.06-2010.04.08, Iasi.

Imre, Attila (2015) Trends in dealing with term bases. In: Proceedings of the 2nd CommScie International Conference “Challenges for Sciences and Society in Digital Era”, 2015.12.04-2015.12.05, Iasi.

Imre, Attila (2014) Ways to enhance legal dictionaries. In: COMMUNICATION, CONTEXT, INTERDISCIPLINARITY, 2014.10.23-2014.10.24, Marosvásárhely.

Imre, Attila (2010) The above-over meanings of the Romanian deasupra. In: Communication, Context, Interdisciplinarity, 2010.11.19-2010.11.20, Marosvásárhely.

Jekl, Ágnes (2011) Cambiamenti fonetici del latino nella provincia della Scythia Minor. In: International Conference on Linguistics and Classical Languages (LCL), February 17-19, 2011, Roma, Italia. (Submitted)

Jordanidisz, Ágnes and Auszmann, Anita and Bóna, Judit (2015) Voice onset time of the voiceless alveolar and velar stops in bilingual Hungarian-English children and their monolingual Hungarian peers. In: International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2015, 2015. szeptember 7-10., Chania, Crete.

Juhász, Zoltán (2013) A gyökrendszer számítógépes vizsgálata. In: II. Czuczor - Fogarasi Konferencia, 2012.01.06-2012.01.06, Budapest.

Kisler, T. and Schiel, F. and Reichel, Uwe D. and Draxler, C. (2015) Phonetic/linguistic Web Services at BAS. In: Interspeech 2015 - 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2015.09.06-2015.09.10, Drezda.

Kálmán, László and Kornai, András (1985) Pattern matching: a finite-state approach to generation and parsing. In: Salzburg Generative Grammar Fiesta, 1985.00.00, Salzburg.

Miháltz, Márton and Sass, Bálint and Indig, Balázs (2013) What Do We Drink? Automatically Extending Hungarian WordNet With Selectional Preference Relations. In: Proceedings of the Joint Symposium on Semantic Processing, 2013.11.20-2013.11.22, Trento.

Mády, Katalin (2015) Prosodic (non-)realisation of broad, narrow and contrastive focus in Hungarian: a production and a perception study. In: Interspeech 2015 - Proceedings of the 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2015.09.06-2015.09.10, Drezda.

Mády, Katalin and Gyuris, Beáta and Szalontai, Ádám (2013) Phrase-initial boundary tones in Hungarian interrogatives and exclamatives. In: 5th International Conference Prosody-Discourse Interface (IDP 2013), 2013. szeptember 11-13., Leuven, Belgium.

Mády, Katalin and Kleber, Felicitas and Reichel, Uwe D. and Szalontai, Ádám (2016) The interplay of prominence and boundary strength: a comparative study. In: Proceedings Phonetik und Phonologie, 2016., München.

Mády, Katalin and Kleber, Felicitas and Reichel, Uwe D. and Szalontai, Ádám and Kohári, Anna and Deme, Andrea (2016) Prominence-lending boundaries : pauses and their magnifying power. In: Proceedings TIE, 2016.00.00, Canterbury.

Mády, Katalin and Reichel, Uwe D. (2016) How to distinguish between self- and other-directed wh-questions? In: Proceedings Phonetik und Phonologie, 2016., München.

Mády, Katalin and Reichel, Uwe D. and Beňuš, Štefan (2014) Accentual phrases in Slovak and Hungarian. In: 7th International Conference on Speech Prosody, SP 2014, 2014.05.20-2014.05.23, Dublin.

Mády, Katalin and Rácz, Péter (2013) Attitude as a dimension of sound change. In: Proceedings of the 6th Phonetics and Phonology in Iberia, 2013.06.24-2013.06.24, Lisbon.

Neuberger, Tilda and Beke, András (2013) Automatic laughter detection in spontaneous speech using GMM–SVM method. In: Text, Speech, and Dialogue, September 1-5, 2013, Pilsen.

Neuberger, Tilda and Bóna, Judit and Markó, Alexandra and Jordanidisz, Ágnes and Bunta, Ferenc (2015) Vowel duration contrast in three long-short pairs by Hungarian 5-, 6-, and 7-year-olds. In: ISMBS 2015, 2015. szeptember 7-10., Chania, Crete, Greece.

Olach, Zsuzsanna (2015) The role of written languages in language documentation : The case of Karaim. In: Linguistic Approaches to Endangered Languages: Theory and Description, 2015. július 28-30., Bogazici Egyetem, Isztambul, Törökország.

Olach, Zsuzsanna Brigitta (2016) KARAIM TRANSLATIONS OF THE SONG OF MOSES AS SOURCES OF KARAITE RELIGIOUS CONCEPTS. In: 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE ROLE OF RELIGIONS IN THE TURKIC CULTURE, 2015. szeptember 9-11., Budapest. (In Press)

Oravecz, Csaba and Sass, Bálint and Sárközy, Csongor (2015) Ontology-based Recommendation from Natural Language User Descriptions. In: Proceedings of the International Conference on Semantic Web Business and Innovation, 2015.10.07-2015.10.09, Sierre.

Oszkó, Beatrix and Raátz, Judit (2013) Nyelvtörténeti ismeretek a gyakorlatban. In: Találkozások az anyanyelvi jelentésben.

Reichel, Uwe and Mády, Katalin and Beňuš, Štefan (2015) Parameterization of prosodic headedness. In: Interspeech 2015 - Proceedings of the 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2015.09.06-2015.09.10, Drezda.

Reichel, Uwe D. (2016) Entrainment analysis of categorical intonation representations. In: Proc. Phonetik und Phonologie, 2016., München.

Reichel, Uwe D. and Pörner, N. and Nowack, D. and Cole, J. (2015) Analysis and classification of cooperative and competitive dialogs. In: Interspeech 2015 - 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2015.09.06-2015.09.10, Drezda.

Ruttkay-Miklián, Eszter (2013) A tisztátalanság eredete: Az állatok szerepe a hanti tisztaság-koncepcióban. In: Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia 2012, 2012, Pécs.

Rákosi, György (2013) Complex possessive reflexives in Hungarian. In: SLE2013 Book of Abstracts, 2013.09.18-2013.09.21, Split.

Rákosi, György (2013) Psych predicates, anaphors and the configurationality issue in Hungarian. In: 11th International Conference on the Structure of Hungarian, 2013.08.29-2013.08.31, Piliscsaba.

Semeráth, Oszkár (2016) Formal Validation and Model Synthesis for Domain-specific Languages by Logic Solvers. In: ACM Student Research Competition at MODELS 2016, 2016.10.03-2016.10.04, Saint Malo.

Slíz, Mariann (2015) Occupational Names in the Hungarian Family Name System. In: Third International Conference on Onomastics "Name and Naming". Conventional / Unconventional in Onomastics, 2015. szeptember 1-3., Nagybánya, Románia. (Submitted)

Slíz, Marianna Ilona (2014) Personal Names Originating from Literature or Motion Picture in the Hungarian Name Stock – A Historical Survey. In: XXV International Congress of Onomastic Sciences. Names and their Enviroment, 2014. 08. 25-29., Glasgow, Egyesült Királyság. (Submitted)

Steller, Lea-Katharina (2003) Hogyan súg a retorika: avagy a hangsúlyozás szerepe az innovációban. In: Nyelv, megértés, interpretáció - A nyelv, mint a kortárs filozófiai áramlatok közös problémája, 2003.10.02-2003.10.04, Budapest.

Szalai, Andrea (2014) Az átokhasználat pragmatikája. In: Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban., 2014. április 11., Szeged SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék - Pragmatika Centrum.

Szalai, Andrea (2014) Diminutive forms, gender and relational work in the ideologies of conditional curses among Gabor Roma = Diminutív formák, társadalmi nem és kapcsolati munka a gábor romák átokhasználattal kapcsolatos nyelvi ideológiájában. In: III. Romológus Konferencia., 2014. április 25–26., Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs,.

Szalai, Andrea (2013) Egy kultúraspecifikus illokúcióserő-módosító pragmatikája: a feltételes átok szerepe a gábor romani diskurzusban. In: MANYE XIII. Nyelv-Társadalom-Kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák. XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Az előadások összefoglalói, 2013. március 26-28., Budapest ELTE BTK.

Szalontai, Ádám and Wagner, Petra and Mády, Katalin and Windmann, A. (2016) Teasing apart lexical stress and sentence accent in Hungarian and German. In: Proc. Phonetik und Phonologie, 2016.00.00, München.

Takács, Gábor (2015) Gyöketimológiák az óegyiptomiban. In: Antiqua & Orientalia 5. Aegyptiaca et Assyriaca. Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből. .

Tánczos, Orsolya (2013) Hogy … hogy?: Kettős kötőszók az udmurt mondatban. In: Nyelvelmélet és Kontaktológia 2, 2012. november 13-14, Piliscsaba, Magyarország.

Váradi, Tamás (2006) Multiword Units in an MT Lexicon. In: EACL Workshop on Multi-Word Expressions in a Multilingual Contexts, 2006. 04. 03., Trento, Italy.

Váradi, Tamás and Tadić, Marko and Gulyás, András and Niculescu, Mihai (2015) Language Technology in the Service of Intelligent Transport Systems. In: Proceedings of the 22nd ITS World Congress, 2015.10.05-2015.10.09, Bordeaux.

Váradi, Tamás and Tadić, Marko and Gulyás, András and Niculescu, Mihai (2015) When Will ITS Speak Your Language? In: Proceedings of the 22nd ITS World Congress, 2015.10.05-2015.10.09, Bordeaux.

Várnai, Zsuzsa (2013) Этническая идентичность и Этнолингвистическая витальность коренных народов Таймыра: методогические подходы к пилотному исследованию. In: Социально-Экономические и этнокултурные проблемы Севера и Сибири как объект изучения современной науки, 2013, Noril'sk.

Várnai, Zsuzsa and Dobzsanszkaja, O. E. (2013) Современная социолингвистическая ситуация у малочисленных наподов. In: Социально-Экономические и этнокултурные проблемы Севера и Сибири как объект изучения современной науки, 2013, Noril'sk.

White, Laurence and Mattys, Sven and Benavides-Varela, Silvia and Mády, Katalin (2014) Are there universal prosodic cues to speech structure? In: Proc. 20th Architectures and Mechanisms for Language Processing (AMLaP) Conference, 2014.09.03-2014.09.06, Edinburgh.

White, Laurence and Snell, Annabel and Young, Craig and Benavides-Varela, Silvia and Mády, Katalin (2014) Is word-initial consonant lengthening a universal speech segmentation cue? In: Meeting of the Experimental Psychology Society, Kent, April 2014, 2014.04.15-2014.04.17, Kent.

Windmann, A. and Szalontai, Ádám and Mády, Katalin and Wagner, Petra (2016) Teasing apart lexical and phrasal stress in Hungarian and German. In: Proc. TIE, 2016., Canterbury.

Zoltán, András (2014) Откуда был родом «неизвестный суздалец», автор «Хожения на флорентийский собор»? In: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції "Актуальні питання російської філології: Теорія, методика, переклад", 2014.04.10-2014.04.10, Kiev.

Zoltán, András (2014) Западнорусский вклад в великорусскую юридическую терминологию. In: Четвертые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения, 2014.02.17-2014.02.22, Roma; Bari.

Zoltán, András (2014) Межславянские языковые контакты. In: Миграция людей, текстов, слов в конфессиональной и секулярной культуре, 2014.11.03-2014.11.06, Vilnius.

Zoltán, András (1978) Az idegen hatások nyelvhelyességi megítélése a mai lengyel nyelvművelésben. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon - 2, 1978.04.20-1978.04.21, Budapest.

Zoltán, András (2014) К вопросу об авторстве древнерусской Повести о Дракуле [K voprosu ob avtorstve drevnerusskoj Povesti o Drakule]. In: МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ «ДИАЛОГ СЛАВИСТОВ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА» (Mezhdunarodnyi nauchnyi simpozium "Dialog Slavistov v nachale XXI veka), 2014.05.22-2014.05.24, Cluj-Napoca.

Ács, Judit (2014) Pivot-based multilingual dictionary building using Wiktionary. In: Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2014), 2014.05.26-2014.05.31, Reykjavik.

Book

Ekler, Péter, ed. (2013) Augustinus Moravus Olomucensis 500. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 978-963-200-618-5

Ekler, Péter, ed. (2013) Augustinus Moravus Olomucensis 500. International symposium to mark the 500th anniversary of the death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467-1513). 13th November 2013. National Széchényi Library, Budapest. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 978-963-200-618-5

Csernicskó, István and Kontra, Miklós, eds. (2008) Az Üveghegyen innen : anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés : a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus azonos című szimpóziumán elhangzott előadások anyaga. PoliPrint Kft, II. Rákóczi Ferenc KMF, Ungvár - Beregszász. ISBN 978-966-7966-68-3

Gósy, Mária, ed. (2015) Diszharmóniás jelenségek a beszédben. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9074-63-7

Váradi, Tamás, ed. (2016) Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2016. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9074-66-8

L. Varga, Péter and Kelemen, Pál, eds. (2014) Friedrich Kittler. Prae, Budapest.

Bódog, Alexa and Csatár, Péter and Németh T., Enikő and Vecsey, Zoltán, eds. (2015) Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban. Pragmatika, 4 . Loisir Könyvkiadó Kft., Budapest. ISBN 978-963-89655-3-0

Szántó, Iván and Kelényi, Béla and Rezazadeh, Taher, eds. (2015) Honar-e Iran-e asr-e Qajar dar majmu’e-ha-ye Majarestan, 1210-1343 q. Matn - Iranian Academy of Arts, Tehran. ISBN 978-964-232-208-4

Békés, Enikő and Kasza, Péter and Lengyel, Réka, eds. (2015) Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15-18. századi Magyarországon. Convivia Neolatina Hungarica, 1 . MTA BTK ITI, Budapest. ISBN 978-615-5478-15-4

Muráth, Judit, ed. (2014) Hungarian lexicography III. : LSP Lexicography. Lexikográfiai füzetek, 7 . Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest. ISBN 978 963 05 9539 1

Sebők, Miklós, ed. (2016) Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat a politikatudományban. L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-229-4

Buda, Attila and Nemeskéri, Luca and Pataky, Adrienn, eds. (2016) Leírás és értelmezés: Újholdas szerzők a hagyománnyá válás közben. Ráció Kiadó, Budapest. ISBN 9786155047992

Gécseg, Zsuzsanna, ed. (2013) LingDok 12.: Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. SZTE NYDI, Szeged.

Nagy, Anna and Bogár, Judit, eds. (2013) Loyolai Szent Ignác: Lelkigyakorlatok (Magyar fordítás 1663-ból). Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti források, 2 . PPKE BTK, Piliscsaba. ISBN 978-963-308-126-6

Farkas, Tamás and Slíz, Mariann, eds. (2015) Magyar névkutatás a 21. század elején. Magyar Nyelvtudományi Társaság, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5061-07-3

Farkas, Tamás and Slíz, Marianna Ilona, eds. (2015) Magyar névkutatás a 21. század elején. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete ; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5061-07-3

Beregszászi, Anikó and Hires-László, Kornélia, eds. (2014) Meszelt falakon túl. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász.

Agyagási, Klára and Hegedűs, Attila and É. Kiss, Katalin, eds. (2013) Nyelvelmélet és kontaktológia 2. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék : PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba. ISBN 978 963 308 116 7

Török, Zsuzsa, ed. (2014) Petelei István Összes novellái III-IV. Csokonai Könyvtár. Források, 2. (16). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 9789633184264

Surányi, Balázs, ed. (2013) Proceedings of the Second Central European Conference in Linguistics for postgraduate Students. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-308-103-7

Pirinen, Tommi A. and Simon, Eszter and Tyers, Francis M. and Vincze, Veronika, eds. (2016) Proceedings of the Second International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. ISBN 978-963-306-504-4

Dávidházi, Péter and Komáromy, Zsolt, eds. (2015) PÁRBESZÉDBEN RUTTKAY KÁLMÁNNAL - Egy rejtőzködő életmű újraolvasása. Reciti, Budapest. ISBN 978-615-5478-10-9

Kiefer, Ferenc, ed. (2015) Strukturális magyar nyelvtan 1. Mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9678 7

T. Fejes, Ildikó and Bogár, Judit, eds. (2013) Szent Bernát világosvölgyi apátúrnak Az jó életnek módjáról való könyve: Ebeczky Sándor fordítása (1612). Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti Források, 1 . PPKE BTK, Piliscsaba. ISBN 978-963-308-098-6

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó, eds. (2004) Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. PoliPrint, Ungvár. ISBN 966-7966-20-8

Kiefer, Ferenc and Bánréti, Zoltán, eds. (2012) Twenty Years of Theoretical Linguistics in Budapest. Tinta Könyvkiadó-RIL HAS, Budapest. ISBN 978 615 5219 20 7

Bengi, László and Hoványi, Márton and Józan, Ildikó, eds. (2013) "Visszhangot ver az időben". Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály Születésnapjára. Kalligram Kiadó, Pozsony. ISBN 978-80-8101-724-7

Kelemen, János and Kenesei, István, eds. (2014) Általános nyelvészet tanulmányok XXVI. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest. ISBN 9789630595490

Csernicskó, István, ed. (2003) A mi szavunk járása. Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Beregszász. ISBN 966-7966-17-8

Gazdag, Vilmos and Karmacsi, Zoltán and Tóth, Enikő, eds. (2016) Értékek és kihívások I. kötet: Nyelvtudomány. Autdor-Shark, Ungvár. ISBN 978-617-7132-50-8

Gazdag, Vilmos and Karmacsi, Zoltán and Tóth, Enikő, eds. (2016) Értékek és kihívások I. kötet: Nyelvtudomány. Autdor-Shark, Ungvár. ISBN 978-617-7132-50-8

Almási, Gábor and Kiss Farkas, Gábor (2015) Johannes Sambucus. Europa Humanistica : Humanistes du bassin des Carpates (2). Brepols Publishers, Turnhout. ISBN 978-2-503-53162-5

Batta, István and Gazda, István (2014) A fizikai tudományok hazai latin és magyar nyelvű irodalmának története 1867-ig. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (34). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Bauko, János (2015) Anyanyelvi névtervezés. Magyar–szlovák keresztnévszótár. MÉG NINCS (kéziratról van szó). (Unpublished)

Bauko, János (2015) Bevezetés a szocioonomasztikába. Europica Varietas , 51 . Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra. ISBN 978-80-558-0806-2

Beregszászi, Anikó (2012) A lehetetlent lehetni. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (141). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 9786155219184

Borbély, Anna (2014) Kétnyelvűség : Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. Constructions and Discourses of Multilingualism in East-Central Europe, 2 . L'Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-236-723-1

Borbély, Anna (2013) Limbă română şi identitate românească în Ungaria – Aspecte dialectologice, sociolingvistice, onomastice şi demografice –. Dürer, Gyula. ISBN 978-615-5369-00-1

Brassai, Sámuel (2016) Mondattani tanulmányok. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (195). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-079-3

Broekhuis, Hans (2013) Syntax of Dutch: Adjectives and Adjective Phrases. Comprehensive Grammar Resources . Amsterdam University Press, Amsterdam. ISBN 9789089645494

Broekhuis, Hans (2013) Syntax of Dutch: Adpositions and Adpositional Phrases. Comprehensive Grammar Resources . Amsterdam University Press, Amsterdam. ISBN 9789048522255

Bácskai-Atkári, Júlia and Dékány, Éva and Bende-Farkas, Ágnes and Egedi, Barbara and É. Kiss, Katalin and Gugán, Katalin Orsolya and Hegedűs, Veronika and Kádár, Edit and Kenesei, István (2015) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVII. - Diakrón mondattani kutatások. Általános Nyelvészeti Tanulmányok (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9671 8

Bóna, Judit (2016) Nyelvtudományi Értekezések 167. - Női beszéd - férfi beszéd a fonetikai és pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében. Nyelvtudományi Értekezések , 167 . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9730 2

Bóna, Judit (2016) Női beszéd - férfi beszéd a fonetikai és a pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében. Nyelvtudományi Értekezések, 166 . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9730 2 (In Press)

Bölcskei, Andrea (2016) Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben. Kézirat. (Unpublished)

C. Vladár, Zsuzsa (2016) A korai magyar grammatikák. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (191). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-070-0

Csernicskó, István (2012) Megtanulunk-e ukránul? PoliPrint, Ungvár. ISBN 978 966 2595 28 4

Csernicskó, István (2013) Államok, nyelvek, államnyelvek. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 9789636932534

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2004) ... itt mennyit ér a szó? PoliPrint, Ungvár. ISBN 966 7966 26 7

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2006) A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződése. PoliPrint, Ungvár. ISBN 966 7966 36 4

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó and Molnár, Anita and Molnár, József (2010) Nyelvek, emberek, helyzetek. PoliPrint, Ungvár. ISBN 978 966 2595 02 4

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó and Orosz, Ildikó (2001) Nyelv, oktatás, politika. Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Beregszász.

Csernicskó, István and Braun, László and Molnár, József (2010) Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján. PoliPrint, Ungvár. ISBN 978 966 7966 980

Csernicskó, István and Melnyik, Szvetlana (2010) Етнiчне та мовне розмаїття України. PoliPrint, Ungvár. ISBN 978 966 7966 980

Deme, Andrea (2016) Magánhangzók ejtése és észlelése a szopránéneklésben. Beszéd - Kutatás - Alkalmazás, 1 (1). ELTE Eötvös Kiadó Kft., Budapest. ISBN 978-963-312-261-7

Dobos, István (2015) Az olvasás esemény. Kalligram, Pozsony-Budapest. ISBN 978-615-5603-04-4

Domokos, Mariann (2015) Mese és filológia - Fejezetek a magyar népmeseszövegek gyűjtésének és kiadásának 19. századi történetéből. Néprajzi Tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9669 5

Ekler, Péter (2011) "Margarita poetica". A humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig. Antológia. Nemzeti Téka . Gondolat - Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 978 963 693 315 9

Farkas, Tamás (2015) A magyar családnévanyag névtörténeti és névrendszertani vizsgálata. Kézirat. (Unpublished)

Fazakas, Noémi and Bodó, Csanád and Nagy, Noémi and Holecz, Margit and Bartha, Csilla and Varjasi, Szabolcs and Borbély, Anna and Hatoss, Anikó and Bánfi, Mariann and Márku, Anita and Filipović, Jelena and Csernicskó, István and Baló, András Márton and Lakatos, Péter and Kovács, Magdolna and Takkinen, Ritva and Suni, Minna and Heltai, János Imre and Takács, Zsófia K. and Swart, Elise K. and Horváth, Csilla and Pachné Heltai, Borbála and Hargitai, Evelin Gabriella and Romanek, Péter Zalán (2017) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. - A többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási távlatok. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 28 . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9861 3

Gazda, István (2001) Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához. Főiskolai segédkönyv. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 46 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba.

Gumbrecht, Hans Ulrich (2014) 1926 – Élet az idő peremén. Figura . Kijárat, Budapest. ISBN 978-615-5160-34-9

Heltai, János Imre (2014) Nyelvcsere és a nyelvi tervezés lehetőségei Moldvában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (242). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5061-04-2

Kecskeméti, Gábor and Szilágyi, Márton and Debreczeni, Attila and Bodrogi, Ferenc Máté and Czifra, Mariann and Granasztói, Olga and Orbán, László and S. Varga, Pál and Hajdu, Péter and Orosz, Beáta and Labádi, Gergely and Porkoláb, Tibor and Gábori Kovács, József and Steinmacher, Kornélia and Balogh, Piroska and Bátori, Anna and Völgyesi, Orsolya and Biró, Annamária and Csonki, Árpád and Doncsecz, Etelka and Hermann, Zoltán (2014) Textológia – filológia – értelmezés Klasszikus magyar irodalom. Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium), 55 . Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Kecskeméti, Judit (1999) Viri humanissimi. Lectura (4). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-61-0

Kertész, András (2015) Plauzibilis érvelés a generatív nyelvészet történetében. Elméleti és kísérleti nyelvészet, 6 . Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 978-963-318-518-6

Kugler, Nóra (2015) Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (179). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978 963 409 037 3

Lainio, Jarmo and van der Meer, Cor and Huizinga, Jorrit and Jones, Elin H. G. and Bartha, Csilla and Varjasi, Szabolcs (2016) The LEARNMe White Paper on Linguistic Diversity. Fryske Akademy, Leeuwarden.

Maillard, Jean-François (2000) Transmettre et diffuser les textes anciens au XVIe siècle. Lectura (7). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-73-4

Markó, Alexandra (2015) A spontán beszéd prozódiai szerkezete - Időzítés és beszéddallam. Nyelvtudományi Értekezések (166). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9789630596657

Mezei, Gábor (2016) Fordítás és anyagiság: Az írás mint kultúrtechnika az Örök barátainkban. Ráció Kiadó, Budapest. ISBN 9786155047947

Mátyus, Norbert (2015) Babits és Dante : Filológiai közelítés Babits Mihály Pokol-fordításáho. Szent István Társulat, Budapest. ISBN 9789632775470

Nagy C., Katalin (2015) Adatok és érvelés a történeti pragmatikában. Pragmatika, 2 . Loisir Könyvkiadó Kft., Budapest. ISBN 978-963-89655-2-3

Pataky, Adrienn (2016) Szabad kötöttség: szonettekről és politikai líráról a ’45 utáni magyar irodalomból. Ráció Kiadó, Budapest.

Simon, Gábor (2016) Bevezetés a kognitív lírapoétikába. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához, 194 . TINTA Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-075-5

Simon, Gábor (2016) Bevezetés a kognitív lírapoétikába: A költészet mint megismerés vizsgálatának lehetőségei. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (194). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-075-5

Siptár, Péter and Keszler, Borbála and Tóth, Etelka (2016) Kis magyar helyesírás. 100 szabálypont magyarázatokkal és példákkal A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása alapján. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9728 9

Siptár, Péter and Szentgyörgyi, Szilárd (2013) Optimális esszék a magyar fonológiáról. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Veszprém. ISBN 978-615-5044-75-5

Slíz, Mariann (2015) Personal Names in Medieval Hungary. Beiträge zur Lexikographie und Namenforschung, 9 . Baar-Verlag, Hamburg. ISBN 978-3-935536-09-7

Szalai, Andrea (2014) Pragmatikai érték és társadalmi nem. Átok és eskü erdélyi gábor roma közösségek nyelvi ideológiájában és nyelvhasználatában. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Szécsi, Gábor (2007) Kommunikáció és gondolkodás. Tanulmány a nyelvi kommunikáció és a mentális világ kapcsolatáról. Áron Kiadó, Budapest. ISBN 9639210547

Sándor, Klára (2014) Határtalan nyelv. Szak Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9863-37-8

Sándor, Klára (2011) Nyelvrokonság és hunhagyomány: rénszarvas vagy csodaszarvas?: nyelvtörténet és művelődéstörténet. Typotex, Budapest. ISBN 978-963-279-573-7

Sándor, Klára (2014) A székely írás nyomában. Typotex Kiadó, Budapest.

Sólyom, Réka (2014) A mai magyar neologizmusok szemantikája. Nyelvtudományi értekezések, 165 . Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest. ISBN 978 963 05 9548 3

Takács, László (2015) Szent Imre himnuszok. Kritikai kiadás / fordította Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Összes Művei . Kalligram, Pozsony. ISBN 978-615-5603-08-2

Tolcsvai Nagy, Gábor (2015) Az ige a magyar nyelvben. Funkcionális elemzés. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (181). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-040-3

Tóth, Mihály and Csernicskó, István (2013) Научно-практический комментарий Закона Украины об основах государственной языковой политики (с приложениями). VOO Pravozashhitnoe obshhestvennoe dvizhenie «Russkojazychnaja Ukraina», Kiev. ISBN 978-966-2246-34-6

Török, Ervin (2015) Elmozdult képek. Nyelvi kép és megértés Heinrich von Kleist műveiben. Modern Filológiai Füzetek (62). Ráció Kiadó, Budapest.

Vekerdi, László (2016) "Az ember - gondolkodó nádszál". A magyar művelődéstörténet országútján. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 83 . Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. (Submitted)

É. Kiss, Katalin and Gerstner, Károly and Hegedűs, Attila (2013) Fejezetek a magyar nyelv történetéből. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba.

É. Kiss, Katalin and Gerstner, Károly and Hegedűs, Attila (2013) Fejezetek a magyar nyelv történetéből : Egyetemi jegyzet magyar szakos BA-hallgatók részére. PPKE BTK, Piliscsaba. ISBN 978-963-308-101-3

This list was generated on Tue Mar 28 07:00:50 2017 CEST.