REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PD Germanic languages / germán nyelvek, germanisztika"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 39.

Article

Adorjáni, Zsolt (2014) Durch Liebe genährt… Ein erotisches Motiv auf Wanderwegen. Gymnasium, 121. pp. 457-468. ISSN 0342-5231

Biró, Annamária (2019) The Child Woman in the Fin-de-Siècle Vienna. Hungarian Studies. ISSN 0236-6568 (In Press)

Biró, Annamária (2019) A gyermek a századelős Bécsben. Szépirodalmi Figyelő, 2019 (2). pp. 64-77. ISSN 1585-3829

Bonyai, Gábor (2017) Müller Márta "Ein unermäβliches Land von Begriffen" : Dialektlexikographische Konzeptionen im Vergleich. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 110-112. ISSN 0025-0228

Ittzés, Gábor (2013) Sua fata: A Bibliotheca Palatina hat évszázada. CREDO-EVANGÉLIKUS MŰHELY, 19. (1.). pp. 26-39. ISSN 1219-6800

Ittzés, Gábor (2012) Üdvképek, szentségek és a szentek közössége: Teológiai súlypontok Luther meghalásra felkészítő sermójában. Református Szemle, 105 (2). pp. 148-165. ISSN 0254-4458

Kelemen, Pál (2013) Szerkesztőségi nyilatkozatok. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 64 (11). pp. 82-95. ISSN 0401-3174

Milián, Orsolya (2019) Remediation and Mediamachia in Ekphrases. PRIMERJALNA KNJIZEVNOST, 42 (2). pp. 15-34. ISSN 0351-1189

Nagy, József (2015) Giorgio Vasta és Hölderlin az ELTE Olasz Tanszékén. Rövid beszámoló a 2015 február 20-i Itadokt Klub előadásairól. olaszissimo.blog.hu.

Pabis, Eszter (2017) „Um mich herum war alles Gewalt“. Körperliche Transgressionen in Terézia Moras Seltsame Materie. Werkstatt (12). pp. 60-83. ISSN 2061-8999

Szabó, Erzsébet (2016) Motivierung und Interpretation motivierter Zusammenhänge in Erzähltexten. JAHRBUCH DER UNGARISCHEN GERMANISTIK (2015). pp. 103-116. ISSN 1217-0216

Szőke, Kornélia (2018) Régi és új bolondok. Sebastian Brandt Bolondok hajójának 18. századi átdolgozása. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY (1). pp. 100-117. ISSN 0015-1785

Tüskés, Gábor (2013) Erzählliteratur und Reformation: Schwerpunkte einer interdisziplinären Forschungsdiskussion. GERMANISTISCHE STUDIEN, 9. pp. 5-29. ISSN 1732-680X

Vincze, Ferenc (2013) Az Aktionsgruppe Banat lázadása : A politikai olvasattól a poétikai eseményig. KORUNK (KOLOZSVÁR), 24 (8). pp. 55-61. ISSN 1222-8338

Vincze, Ferenc (2015) A kiszolgáltatottság poétikái, avagy a rövidtörténettől az egypercesig - Heinrich Böll – Örkény István –. LITERATURA, 41 (2). pp. 150-160. ISSN 0133-2368

Book Section

Balogh F., András (2016) Gelebte Mehrsprachigkeit in Südosteuropa : Fallbeispiele aus der deutschsprachigen Literatur. In: Wechselwirkungen in Südosteuropa. Fallbeispiele aus der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Klausenburger Beiträge zur Germanistik (5). Editura Mega, Kolozsvár, pp. 13-29. ISBN 978-3-00-053224-5

Biró, Annamária (2019) Batsányi és Johann B.-változatok. Közelítések a nyelvi közeg és a kulturális kontextus problémájához. In: Hermész után szabadon. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. (In Press)

Biró, Annamária (2018) Das Bild des Intellektuellen im deutschsprachigen und im ungarischen Aktivismus. In: Übersetzungsereignisse: Kultur, Wissenschaft, Geschichte. 100 Jahre Hungarologie in Berlin. Praesens Verlag, Wien, pp. 275-297. ISBN 978-3-7069-1015-6

Dudás, Előd (2017) Kaj-horvát anyag Maks Pleteršnik szlovén-német szótárában. In: Nexus Linguarum. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 61-69. ISBN 9789632848594

Fórizs, Gergely (2019) A széptan és a szépnem. Christian Oeser nőknek szóló esztétikája (1838–1899). In: Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok. reciti, Budapest, pp. 47-76. ISBN 978-615-5478-75-8

Gärtner, Hans-Martin (2014) On Covert Modality in German Root Infinitives. In: Proceedings of the 31st West Coast Conference on Formal Linguistics. Cascadilla Proceedings Project, Somerville, pp. 199-206. ISBN 978-1-57473-462-1

Ittzés, Gábor (2013) Megtért-e Luther 1517 előtt? A „toronyélmény” mint reformációtörténeti probléma. In: Conversio. ΑΓΙΟΝ (1.). ELTE BTK VTK, Budapest, pp. 369-380. ISBN 978-963-284-363-6

Kelemen, Pál (2014) Erklärungen der Redaktion. Kleists Autorschaftspraktiken in den Berliner Abendblättern. In: Kleist revisited. Wilhelm Fink Verlag, München, pp. 169-182. ISBN 978-3 -7 705-5468-3

Kerekes, Amália (2014) Die flüchtigste Baracke : Über die Beat-Generation der ungarischen Emigranten im Wien der 1920er-Jahre. In: Die helle und die dunkle Seite der Moderne. Turia + Kant, Wien, pp. 204-209. ISBN 978-3-85132-751-9; 385132751

Kertész, András (2012) Die Parakonsistenz Deutscher Grammatiken. In: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik, 15 . Peter Lang, Frankfurt am Main etc., pp. 173-178. ISBN ISBN 978-3-631-63215-4 (geb.) ISBN 978-3-653-02608-5 (eBook)

Kertész, András (2012) Strategien zur Abgrenzung von Konsistenz, Parakonsistenz und Inkonsistenz in deutschen Grammatiken. In: Deutsch – grenzenlos. Budapester Beiträge zur Germanistik (58). ELTE Germanistisches Institut, Budapest, pp. 200-215. ISBN 9632842448, 9789632842448

Pabis, Eszter (2017) Literarische Mehrstimmigkeit und die Dialogizität der Erinnerungskultur. Zu transnationalen Perspektiven der Gedächtnisforschung und der Literaturwissenschaft. In: Dialogische Erinnerung. Arbeiten zur deutschen Philologie (30). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 9-20. ISBN 978-963-318-072-3

Pátrovics, Péter Zoltán (2018) Lengyel-cseh bosszúságok - germán örömök "összefésült gondolatok" a lengyel pepik szó kapcsán. In: Velencétől Dubrovnikig : Köszöntő kötet Vig István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 185-192. ISBN 978-963-284-966-9

Teller, Katalin (2019) Der Blick von oben als literarische und kulturwissenschaftliche Versuchsanordnung. Die fragwürdige Widerständigkeit von LuftartistInnen. In: Experimentierräume in der österreichischen Literatur. Západočeská univerzita v Plzni, Plzen. (In Press)

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1990) Hufeisenlegende (AaTh 774 C). In: Enzyklopädie des Märchens. Walter de Gruyter, New York (NY), Berlin, pp. 1292-1297.

Tüskés, Gábor and Lőkös, Péter (2008) Vorwort. In: Obsidio Agriae Anno 1552. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola (EKTF), Eger, pp. 6-21.

Vincze, Ferenc (2015) A költözés mint kulturális és szocializációs mintázat. In: Átmenetdiskurzusok. Irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok. RHT Kiadó – Erdélyi Múzeum Egyesület, Bukarest – Sepsiszentgyörgy – Kolozsvár, pp. 91-99. ISBN 978-606-93872-3-8

Monograph

Lőkös, Péter and Jónácsik, László and Vizkelety, András (2008) Szöveg és kép album amicorumokban: médiumok korrespondenciája magyarországi germanicumokban a 17-18. században = Text and Picture in the ""Album Amicorum"" : Corresponding Media in Hungarian 'Germanica' of the 17th and 18th Centuries. Project Report. OTKA.

Péteri, Attila and Brdarné Dr. Szabó, Rita and Horváth, Katalin and Kukorelli, Eszter and Nagy, Gizella Mária (2009) Mondatfajták és mondatmodalitás nyelvtipológiai szempontból = Sentence types and modality from a typological perspective. Project Report. OTKA.

Szabó, Béla (2007) A Zipser Willkür (Szepesi jog) 13 kéziratának összehasonlító elemzése és fordítása = The Comparative Analysis and Translation of the 13 Manuscripts of the Zipser Willkür. Project Report. OTKA.

Conference or Workshop Item

Szalontai, Ádám and Wagner, Petra and Mády, Katalin and Windmann, A. (2016) Teasing apart lexical stress and sentence accent in Hungarian and German. In: Proc. Phonetik und Phonologie, 2016.00.00, München.

Windmann, A. and Szalontai, Ádám and Mády, Katalin and Wagner, Petra (2016) Teasing apart lexical and phrasal stress in Hungarian and German. In: Proc. TIE, 2016., Canterbury.

Book

Lengyel, Réka, ed. (2016) Nunquam autores, semper interpretes: A magyarországi fordításirodalom a 18. században. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5478-25-3

Pabis, Eszter (2017) Literarische Grenzgänge. Dimensionen der Fremdheit in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur der Schweiz. Arbeiten zur deutschen Philologie . Praesens, Wien. ISBN 978-3-7069-0930-3

This list was generated on Mon Sep 21 23:32:51 2020 CEST.