REAL

Items where Subject is "Q Science / természettudomány > QC Physics / fizika > QC05 Physical nature of matter / részecskefizika"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 39.

Article

Bajnok, Zoltán and Balog, János and Correa, Diego and Hegedüs, Árpád and Schaposnik, Fidel and Tóth, Gábor Zsolt (2014) Reformulating the TBA equations for the quark anti-quark potential and their two loop expansion. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, 1403. p. 56. ISSN 1126-6708

Bajnok, Zoltán and Drukker, Nadav and Hegedüs, Árpád and Nepomechie, Rafael and Palla, László and Sieg, Christoph and Suzuki, Ryo (2014) The spectrum of tachyons in AdS/CFT. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, 1403. ISSN 1126-6708

Boyadjiev, Stefan Ivanov and Lopes dos Santos, Gustavo and Szűcs, Júlia and Szilágyi, Imre Miklós (2016) Preparation and characterization of WO3 nanoparticles, WO3/TiO2 core/shell nanocomposites and PEDOT:PSS/WO3 composite thin films for photocatalytic and electrochromic applications. AIP CONFERENCE PROCEEDINGS, 1722. pp. 1-5. ISSN 0094-243X

Gehér, György (2014) An elementary proof for the non-bijective version of Wigner's theorem. PHYSICS LETTERS A, 378 (30-31). pp. 2054-2057. ISSN 0375-9601

Gubicza, J. and Hegedűs, Z. and Lábár, János and Subramanya, Sarma V. and Kauffmann, A. (2014) Microstructure evolution during annealing of an SPD- processed supersaturated Cu – 3 at.% Ag alloy. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, 63 (1). 012091. ISSN 1757-8981

Hegedűs, Árpád (2015) Extensive numerical study of a D-brane, anti-D-brane system in AdS5/CFT4. Journal of High Energy Physics, 1504 (107).

Kovacs, J. and Nagy, S. and Sailer, K. (2015) Optimized regulator for the quantized anharmonic oscillator. International Journal of Modern Physics A, 30 (12). p. 1550058. ISSN 0217-751X

Kovács, J. and Nagy, S. and Sailer, K. (2015) Asymptotic safety in the sine-Gordon model. Physical Review D, 91 (4). 045029. ISSN 1550-7998

Sailer, K. and Péli, Z. and Nagy, S. (2015) Particle in a cavity in one-dimensional bandlimited quantum mechanics. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 48 (7). 075305. ISSN 1751-8113

Sarkadi, L. and Herczku, P. and Kovács, S. T. S. and Kövér, Á. (2013) Multiple ionization of rare gases by hydrogen-atom impact. Physical Review A, 87 (6). 062705-10. ISSN 1050-2947

Tian, Qiaoyu and Takács, Erzsébet and Krakovský, I and Horváth, Zsolt Endre and Rosta, László and Almásy, László (2015) Study on the Microstructure of Polyester Polyurethane Irradiated in Air and Water. POLYMERS, 7. pp. 1755-1766.

Timár, János and Elekes, Zoltán and Singh, Balraj (2014) Nuclear Data Sheets for A=129. Nuclear Data Sheets.

Tucker, Mark D. and Czigány, Zsolt and Broitman, Esteban and Hultman, Lars and Rosen, Johanna and Naslund, Lars-Ake (2014) Filtered pulsed cathodic arc deposition of fullerene-like carbon and carbon nitride films. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 115 (14). 144312/1-144312/8. ISSN 0021-8979

Ódor, Géza and Dickman, Ronald and Ódor, Gergely (2015) Griffiths phases and localization in hierarchical modular networks. SCIENTIFIC REPORTS, 5. pp. 1-15. ISSN 2045-2322

Monograph

Apagyi, Barnabás and Horváth, Miklós and Lévay, Péter Pál and Schumayer, Dániel and Szilágyi, András (2009) Inverz szóráselméleti kutatások = Problems of inverse scattering theory. Project Report. OTKA.

Cseh, József and Algora, Pineda Alejandro and Darai, Judit and Kruppa, András Tibor and Lévai, Géza (2013) Szimmetriák a kvantummechanikai soktestproblémában: általános összefüggések és magfizikai alkalmazások = Symmetries in quantum mechanical many-body problems: general aspects and nuclear physical applications. Project Report. OTKA.

Csikai, Gyula and Király, Beáta and Cserpák, Ferenc and Oláh, László and Sudár, Sándor and Dóczi, Rita and Fenyvesi, András Csaba (2007) Neutron kölcsönhatások kísérleti és elméleti vizsgálata = Experimental and theoretical studies on neutron interactions. Project Report. OTKA.

Csikor, Ferenc and Fodor, Zoltán and Katz, Sándor and Kovács, Tamás and Szabó, Kálmán and Tóth, Bálint (2011) A rácselmélet részecskefizikai alkalmazásai = Particle physics applications at lattice field theory. Project Report. OTKA.

Csörgő, Tamás and Bíró, Tamás Sándor and Zimányi, József (2011) A nehézion ütközésekben létrehozott új anyag tulajdonságainak vizsgálata = Investigation of a new form of matter produced in heavy ion reactions. Project Report. OTKA.

Elekes, Zoltán (2011) A nukleon-elhullatási vonalakhoz közeli atommagok szerkezetének vizsgálata radioaktív ionnyalábokkal = Study of the structure of nuclei close to the driplines using radioactive ion beams. Project Report. OTKA.

Földes, István and Kocsis, Gábor and Rácz, Ervin and Szatmári, Sándor (2011) Ultrarövid lágy röntgen impulzusok vizsgálata = Investigation of ultra-short soft x-ray pulses. Project Report. OTKA.

Horváth, Dezső and Aranyi, Attila and Barna, Dániel and Juhász, Bertalan and Sótér, Anna and Tőkési, Károly and Zalán, Péter (2013) Alapvető szimmetriák vizsgálata antiprotonokkal = Study of fundamental symmetries using antiprotons. Project Report. OTKA.

Juhász, Zoltán (2009) Ionok kölcsönhatásai biológiailag aktív molekulákkal és szigetelő nano-strukturákkal = Interactions of Ions with Biologically Active Molecules and Nano Structures. Project Report. OTKA.

Kiss, Ádám and Csanád, Máté and Fülöp, Zsolt and Horváth, Ákos and Kecskeméti, József and Veres, I. Gábor (2011) Neutron-gazdag atommagok Coulomb-felbomlási folyamatai dinamikájának vizsgálata = Investigation of the dynamics of Coulomb-breakup of neutron-rich nuclei. Project Report. OTKA.

Kollár, János and Kádas, Krisztina and Vitos, Levente (2011) Kvantummechanikai számítások felületekre; felületi feszültség és szegregáció = First principles calculations for surfaces; surface stress and segregation. Project Report. OTKA.

Krasznahorkay, Attila and Algora, Pineda Alejandro and Csatlós, Margit and Csige, Lóránt and Gácsi, Zoltán and Gál, János and Gulyás, János and Hegyesi, Gyula and Hunyadi, Mátyás and Kalinka, Gábor and Nyakó, Barna Mátyás and Nyakóné Juhász, Katalin and Timár, János and Vitéz, Attila Csaba and Zolnai, László (2012) Alapvető kölcsönhatások és egzotikus magállapotok vizsgálata lézerekkel és részecske nyalábokkal = Study of fundamental interactions and exotic nuclear states with lasers and particle beams. Project Report. OTKA.

Lévai, Péter and Barnaföldi, Gergely Gábor and Boldizsár, László and Fodor, Zoltán and Futó, Endre and Molnár, Levente (2009) Nehézion ütközésekben nagy transzverzális impulzussal keletkezett töltött hadronok megfigyelése a CERN LHC ALICE kísérletben = Triggering on charged hadrons produced with large transverse momenta in heavy ion collisions at the CERN LHC ALICE experiment. Project Report. OTKA.

Lévai, Péter and Papp, Gábor and Zimányi, József (2007) Kvantumszíndinamikai effektusok vizsgálata relativisztikus nehézion ütközésekben = Study of QCD effects in relativistic heavy ion collisions. Project Report. OTKA.

Mayer, István and Hamza, Andrea and Lendvay, György (2008) Energiakomponensek számítása molekulákban és reagáló rendszerekben = Calculation of energy components in molecules and in reacting systems. Project Report. OTKA.

Palla, László and Bajnok, Zoltán and Kormos, Márton and Takács, Gábor and Tóth, Gábor Zsolt (2011) Kétdimenziós kvantumtérelméletek nemperturbativ vizsgálata = Nonperturbative investigations of 2 dimensional quantum field theories. Project Report. OTKA.

Papp, Gábor and Barnaföldi, Gergely Gábor and Góczán, Ferenc and Lévai, Péter (2009) Effektív elméletek nehézion ütközésekben = Effective theories in heavy ion collisions. Project Report. OTKA.

Pipek, János and Nagy, Szilvia and Nagy, István (2011) Atomi rendszerek elektronsűrűségei és energia funkcionáljai: Hierarchikus megközelítés és gyakorlati alkalmazások = Electron density and energy functionals of atomic systems: Hierarchical approach and practical applications. Project Report. OTKA.

Radnai, Tamás and Bakó, Imre and Megyes, Tünde Júlia (2007) Kalcium ion szolvátok és komplexek oldatkémiai vizsgálata = Solution chemistry study of the solvation and complexation of calcium ion. Project Report. OTKA.

Sulik, Béla and Berényi, Dénes and Biri, Sándor and Gulyás, László and Orbán, Andrea and Ricsóka, Tícia (2008) Ionok ütközése atomokkal, molekulákkal és felületekkel: magasabbrendű folyamatok = Collisions of ions with atoms molecules and surfaces: Higher-order processes. Project Report. OTKA.

Szelecsényi, Ferenc and Kovács, Zoltán (2011) Új PET radioizotópok in-vivo génexpressziós vizsgálatokhoz = Application of new PET radionuclides for 'in-vivo' gene expression studies. Project Report. OTKA.

Trócsányi, Zoltán and Kunszt, Zoltán and Nagy, Zoltán and Somogyi, Gábor (2011) Nagy pontosságú Monte Carlo programok nagyenergiás részecskeütközések leírására = Precision Monte Carlo tools for collider experiments. Project Report. OTKA.

Veres, I. Gábor (2009) Nagy transzverzális impulzusú részecskék fizikája a RHIC és LHC gyorsítókon = Physics of particles with high transverse momentum at the RHIC and LHC accelerators. Project Report. OTKA.

Wolf, György and Zétényi, Miklós (2009) Dilepton és ritka részecskék keltése nehézion reakciókban = Dilepton and strange particle production in heavy ion reactions. Project Report. OTKA.

Conference or Workshop Item

Gogokhia, Vakhtang and Shurgaia, Avtandil and Vasúth, Mátyás (2015) The temperature-dependent Yang-Mills trace anomaly as a function of the mass gap. In: 4th V.N. Gribov Memorial Workshop, 17-20 June 2015., Chernogolovka, Russia. (Submitted)

This list was generated on Wed May 25 22:30:47 2016 CEST.