REAL

Items where Year is 1952

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | H | K | M | P | S | V
Number of items: 34.

A

Arató, Mátyás and Freud, Géza (1952) Módosított egycentrumú kölcsönhatási integrálok számítása. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 369-375. ISSN 0541-9433

B

BABARCZY, JÓZSEF and SÁROSI, DEZSÕNÉ (1952) Szõlõtalajok kötöttségének vizsgálata farinográffal. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 511-522.

BALLENEGGER, RÓBERT (1952) H. Stremme: A Német Demokratikus Köztársaság talajai. Agrokémia és talajtan, 1 (4). p. 524.

BALLÁNÉ KORNIS, HEDVIG and SARKADI, JÁNOS (1952) Foszforittal és apatittal érlelt istállótrágyák laboratóriumi vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 471-478.

D

DVORACSEK, MIKLÓS and KLIMES-SZMIK, ANDOR (1952) A talajok vízgazdálkodásával kapcsolatos tulajdonságok vizsgálata erdeti szerkezetû talajmintán,laboratóriumban. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 321-338.

DVORACSEK, MIKLÓS and KLIMES-SZMIK, ANDOR and B. FEJÉR, SÁRA (1952) Adatok magyarországi talajok szerkezeti állapotáról. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 479-494.

DWORAK, LAJOS (1952) A trágya-táplálóanyag megválasztásának útjai. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 373-384.

G

GARAY, ANDRÁS and ANTAL, ERVIN (1952) Tájékozódó kísérletek a gyapot terméselrúgásának növényélettani és biokémiai okairól. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 353-368.

GIMESI, N. and GARAY, A. and POZSÁR, B. and FARKAS, G. (1952) Az antociánok képzõdésének élettanáról. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 339-346.

GUBA, FERENC (1952) Néhány fibrilláris protein szerkezetének elektronmikroszkópos vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 431-436.

H

Holl, Imre (1952) HASZNÁLATI ÉS DÍSZKERÁMIA A BUDAI VÁRPALOTÁBÓL. Archaeologiai Értesítő, 79. pp. 179-185.

K

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1952) A. Sz. Vorobjev,E. V. Jegorov és V. A. Kiszelyev: Földmûveléstani laboratóriumi gyakorlatok útmutatója. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 533-534.

KRISZTINKOVICH, BÉLA (1952) M. Ullmann: A mérsékelt égöv értékes kaucsuknövényei szovjet tapasztalatok alapján összeállítva. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 398-399.

KROLL, LÁSZLÓ and ERDEI, SÁNDORNÉ (1952) Azotobakter oltási kísérlet takarmányrépával és lucernával. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 369-372.

KRÁMER, MIHÁLY (1952) Talajmorzsák vízállóságának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 495-510.

KUTHY, SÁNDOR and FERENCZ, VILMOS and BÁRTFAY, TIBORNÉ and MÁRKUS, LÁSZLÓ (1952) Nitrogén fejtrágyázás hatása a gabona terméshozamára. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 437-446.

KUTHY, SÁNDOR and FERENCZ, VILMOS and MÁRKUS, LÁSZLÓ (1952) Permetezõ trágyázás hatása cukorrépára. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 425-430.

M

MÁRKUS, LÁSZLÓ (1952) A kloroplasztisz pigmentjeinek papírkromatográfiás analízise. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 291-298.

P

PATAKI, BÉLA (1952) Adszorpciós vizsgálatok lángfotométeren. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 461-470.

PATAKI, BÉLA (1952) A lángfotométerrel mért Ca-koncentrációk értékelésének egyszrûsítése. Agrokémia és talajtan, 1 (4). p. 523.

PRETTENHOFFER, IMRE (1952) Különbözõ irányú mûtrágyázási kísérletek eredményei (1942-1949). Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 447-460.

PROKOFJEV, A.A. (1952) A. A. Prokofjev: A kaucsuk elhelyezkedése,keletkezése és állapota a növényben. Agrokémia és talajtan, 1 (4). p. 536.

S

SARKADI, JÁNOS (1952) A talaj szervesanyagának szerepe a talaj termõképessége szempontjából. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 529-532.

SELMECI, ZOLTÁN (1952) Trágyázási konferencia a Szovjetunióban. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 535-536.

SELMECI, ZOLTÁN (1952) V. G. Alekszandrov: A felvehetõ kálium dinamikája a Turkmén SzSzK szerozjom (szürkeföld) talajában. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 399-400.

SIK, KÁROLY (1952) A szovjet mûtrágyázási technika és elvi alapjai. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 390-398.

SIK, KÁROLY and SCHÖNFELD, SÁNDOR (1952) A talajsajátságok idõszakos változásairól. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 269-290.

STEFANOVITS, PÁL (1952) Andezittufán kialakult talajok a Börzsöny hegységben. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 309-320.

STEFANOVITS, PÁL (1952) I. Ja. Ladigin: Sztyep és erdõssztyep övezetek trágyázási rendszere. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 534-535.

STEFANOVITS, PÁL (1952) Öntésterületeink talajainak kialakulása a viljamszi elmélet szerint. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 525-528.

SZEBÉNYI, LAJOSNÉ (1952) A nógrádmegyei "apokás" vidék terméketlenségének okáról. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 347-352.

V

VARGA, LAJOS (1952) A talaj mikrofaunája a talajmikrobiológia keretében. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 385-390.

VAS, KÁROLY (1952) Néhány szerves sav papírkromatográfiás elválasztása kénessavas butanollal. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 299-308.

VÁRALLYAY, GYÖRGY and KERESZTÉNY, BÉLA (1952) Különbségek és biológiai változások a taaj könnyen oldható táplálóanyag-tartalmában. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 401-424.

This list was generated on Fri Feb 26 20:55:07 2021 CET.