REAL

Items where Year is 1953

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | V | W
Number of items: 47.

A

Arató, Mátyás (1953) Beszámoló az uzsai kőbányában végzett kőtörési és energiamérési kísérletekről. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 223-228. ISSN 0541-9433

B

BALÁZS, OTTÓ (1953) Fagyasztás hatása élõ szervezetekre. I. A fagyasztás biológiai reverzibilitásának kérdése. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 353-368.

BICZÓK, FERENC (1953) Elõtanulmányok a búza rhizoszférájának protozoonjairól. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 45-64.

D

DVORACSEK, MIKLÓS (1953) Hidrométeres súlymérés alkalmazása és egy gépesített megoldás a nedves szitálásos talajszerkezetvizsgálati módszerhez. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 425-436.

DVORACSEK, MIKLÓS and KLIMES-SZMIK, ANDOR and B. FEJÉR, SÁRA (1953) A kötöttség befolyása a talajmorzsák vízállóságára. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 17-26.

DWORAK, LAJOS (1953) Az agrokémia legégetõbb elsõ lépése. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 313-319.

DWORÁK, LAJOS (1953) A trágya-táplálóanyagok helyes országos eloszlásának megoldása és hatása a mezõgazdaságra. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 369-388.

E

EGERSZEGI, SÁNDOR (1953) Homokterületek termõképességének megjavítása "aljtrágyázás"-sal. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 97-108.

EIFERT, JÓZSEF (1953) A szõlõoltványok barnafoltosságáról és az azt elõidézõ oxidáló enzimrendszerek szerepérõl. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 209-222.

F

FARKAS, GÁBOR (1953) Cukrok mérgezõ hatása a növények gyökereire. Cukorantagonizmusok. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 341-352.

FARKAS, GÁBOR (1953) N. M. Sziszakjan: A protoplazma szerkezetének fermentmûködése. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 454-455.

FARKAS, GÁBOR (1953) A növényélettani kutatások legújabb eredményei a Szovjetunióban. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 325-332.

FERENCZ, VILMOS and VERES, LILLA (1953) A kumarin fluorometrikus meghatározása Lange-rendszerû fényelektromos koloriméterrel és a módszer alkalmazása a somkóró kumarintartalmának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 65-72.

FINÁLY, ISTVÁN (1953) Szerves és szervetlen kötésû foszforfrakciók a talajban. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 81-96.

G

GARAY, KÁROLY and G. FEHÉR, IBOLYA (1953) Az ATP reverzibilis megváltozása vizes oldatban napfény hatására. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 255-272.

GARAY, KÁROLY and G. FEHÉR, IBOLYA (1953) További sugárzáskémiai vizsgálatok ATP-vel vizes oldatban. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 231-254.

GARAY, KÁROLY and G. FEHÉR, IBOLYA (1953) A fényenergia megkötése ATP-be fotokatalizátorokkal. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 273-282.

GUBA, FERENC and BIRÓ, ENDRE (1953) Néhány elektronmikroszkópos megfigyelés a haráncsíkolt izomfibrillumokon. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 41-44.

GYÕRFFY, BÉLA and SZABOLCS, ISTVÁN (1953) Megjegyzések az új talajtani tankönyvrõl. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 458-460.

Gerevich, László and Seitl, Kornél and Holl, Imre (1953) Megjegyzések a budai vár XIII. századi építéstörténetéhez. Művészettörténeti Értesítő (1-2). pp. 210-218.

GÉCZY, GÁBOR (1953) OMMI talajtani tanulmányút Borsod és Heves megyék területén. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 455-457.

H

HORVÁTH, JÁNOS and OROSZLÁN, ISTVÁN (1953) Adatok a sztreptomiceszek festékképzéséhez szintétikus táptalajon egy antibiotikus Streptomyces fajjal végzett kísérletek alapján. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 283-292.

J

JÁMBOR, BÉLA (1953) A polarográfia és agrokémiai alkalmazása. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 199-206.

K

KERESZTÉNY, BÉLA (1953) A talaj foszfortartalmának változásai anaerob körülmények között. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 185-190.

KROLL, LÁSZLÓ (1953) Biokémiai módszer a talaj biológiai aktivitásának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 301-306.

L

LÓZSA, ALBERT (1953) Hazai rizsek fehérje-frakcióinak vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 147-160.

M

MATTYASOVSZKY, JENÕ (1953) Talajok vízvezetõképességének vizsgálata és az eredmények alkalmazása a talajvédelemben. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 161-172.

MATTYASOVSZKY, JENÕ (1953) Északdunántúli talajok eróziós viszonyai. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 333-340.

N

NYERGESNÉ ROGRÜN, EDIT (1953) A szõlõn elõforduló penészgombafajok és periodikus megjelenésük. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 191-198.

P

PATAKI, BÉLA and KLIMES-SZMIK, ANDOR (1953) Mészszegény és átmeneti szikes talaj szerkezetváltozása talajjavítás hatására. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 389-408.

PATAKI, BÉLA and KLIMES-SZMIK, ANDOR (1953) A talajok szikességének gyors meghatározására szolgáló eljárásokról. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 409-424.

PRETTENHOFFER, IMRE (1953) Átmeneti szikesek javítása kombinált eljárással. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 27-40.

S

SARKADI, JÁNOS (1953) Hozzászólás Dworak Lajos "Az agrokémia legégetõbb elsõ lépése" c. közleményéhez. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 437-438.

SARKADI, JÁNOS (1953) M. M. Kononova: A talajhumusz problémája és kutatásának jelen feladatai. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 322-324.

SIK, KÁROLY and KOCH, LEHELNÉ (1953) A kovasav zavaró hatásának egyszerû kiküszöbölése talajkivonatok kolorimetrikus foszforsav meghatározásánál. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 307-312.

SZABOLCS, ISTVÁN (1953) Talajvizsgálati módszerkönyv. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 207-208.

SZABÓ, ISTVÁN (1953) A talajmikróbák antagonizmusa kérdésének mai állása. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 439-454.

SZENDE, KÁLMÁN (1953) Növekedés és anyagcsere összefüggése Ustilago maydis-nál. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 223-230.

SZILVA, VILMOS (1953) Adatok a hansági láptalajok ismeretéhez. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 179-184.

SZÉKELY, ÁKOS and PÁNTOS, GYÖRGY (1953) Szikes talajok javítási lehetõségei szénsalakkal és pernyével. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 109-118.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1953) Magnézium meghatározása talajkivonatokban. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 119-124.

V

VAS, KÁROLY (1953) A mikróbaölõ hatás mechanizmusáról. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 1-16.

VAS, KÁROLY (1953) A pektolízis vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 125-146.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1953) Hozzászólás Dworak Lajos "Az agrokémia legégetõbb elsõ lépése" címû közleményhez. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 319-321.

VÁRALLYAY, GYÖRGY and KERESZTÉNY, BÉLA (1953) Északdunántúli talajvizsgálati adatok kiértékelése. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 173-178.

W

WALGER, JÁNOS (1953) A levéltrágyázás. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 73-80.

WALGER, JÁNOS and VERECZKEY, PÁLMA (1953) Bórsavpermetezés hatása a salátalevél vízháztartására. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 293-300.

This list was generated on Wed Feb 24 21:21:55 2021 CET.