REAL

Items where Year is 1954

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | H | K | M | N | P | S | T | V
Number of items: 46.

A

ARANY, SÁNDOR (1954) A talajszelvény egy sajátos kialakulásáról. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 329-342.

B

BABARCZY, JÓZSEF (1954) Szõlõtermesztési kísérletek tisztán bazalt porral. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 103-112.

BACSÓ, ALBERT (1954) A. V. Kovda: A tudomány és gyakorlat harca a neomalthuzianizmus ellen. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 154-160.

BALLENEGGER, RÓBERT (1954) Sigmond Elek agrokémiai és talajtani irodalmi mûködésének jegyzéke. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 282-288.

BALLENEGGER, RÓBERT (1954) Sigmond Elek és a Nemzetközi Talajtani Társaság. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 278-281.

BALLENEGGER, RÓBERT (1954) Várallyay György 1900-1954. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 161-162.

BALÁZS, OTTÓ (1954) Élesztõtenyészetek sejttömegének összehasonlító meghatározása oxidimetriás titrálással. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 143-152.

C

CHIRITA, CONST. D. (1954) A Román Népköztársaság talajainak az egységes talajképzõdési folyamat szellemében összeállított genetikai osztályozása. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 416-418.

CSAPÓ, JÓZSEF (1954) Talajtérképezés a Román Népköztársaság területén. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 411-415.

D

DARAB, KATALIN (1954) I. Sz. Berg: Éghajlat és élet. Agrokémia és talajtan, 3 (3). p. 256.

DARAB, KATALIN (1954) Öntözéses gazdaságok üzemi talajtérképe. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 385-396.

DEMOLON, A. (1954) Sigmond Elek. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 268-270.

DI GLÉRIA, JÁNOS (1954) A talajok savanyúságának és lúgosságának kérdése a kutatás legújabb eredményei megvilágításában. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 299-320.

DI GLÉRIA, JÁNOS and ERDEI, SÁNDORNÉ and SARKADI, JÁNOS (1954) Az ammónia- és a nitrát-nitrogén hatása különbözõ foszformûtrágyák felvehetõségére Aspergillus niger tenyészetekben. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 373-384.

DOBY, GÉZA (1954) Kuthy Sándor és Juhász Balázs: Biokémia. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). p. 153.

DOBY, GÉZA (1954) Megemlékezés Márkus Lászlóról. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 1-2.

H

HERKE, SÁNDOR (1954) Adatok a meszes szikesek javításához. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 321-328.

Holl, Imre (1954) A visegrádi palota kápolnájának padozata. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (81). pp. 192-196. ISSN 0003-8032

K

KERESZTÉNY, BÉLA and KOLBAI, OLGA (1954) A szuperfoszfát szemcsézésére használt anyag tulajdonságai. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 173-180.

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1954) Aljtrágyázott homok vízgazdálkodása. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 75-102.

KLÉH, GYÖRGY and SZÜCS, LÁSZLÓ (1954) A Nyírség talajviszonyai. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 47-66.

KOVDA, V.A. and MURATOVA, V.SZ. (1954) A talajtan magyar klasszikusa. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 271-277.

KREYBIG, LAJOS (1954) Különféle trágyaszerek talajra gyakorolt hatásának tanulmányozása II. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 67-74.

KÚTHY, SÁNDOR (1954) Permetezõ trágyázás hatása salátára és borsóra. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 189-196.

Kővári, P. and T. Sós, Vera and Turán, P. (1954) On a problem of Zarankiewicz. COLLOQUIUM MATHEMATICUM, 3. pp. 50-57. ISSN 0010-1354

M

MANNINGER, ERNÕ (1954) Különbözõ módon erjesztett istállótrágyák gázanalízise. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 113-116.

MATTYASOVSZKY, JENÕ and DUCK, TIVADAR (1954) Az erózió hatása a talajok tápanyagviszonyaira. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 163-172.

MÁNDY, GYÖRGY (1954) Az aljtrágyázás hatása a Bánkuti 1201. búza külsõ és belsõ alakulására. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 181-188.

MÁRKUS, LÁSZLÓNÉ (1954) Szénhidrátok meghatározása növényi anyagokban antron reagenssel I. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 227-234.

N

NAGYMIHÁLY, FERENC and LESZEK, ÉVA and ROTKÓ, CECILIA and BELEA, ADONISZ (1954) Permetezõ trágyázás hatása cukorrépára II. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 197-204.

P

PRETTENHOFFER, IMRE (1954) Tiszántúli szikes gyep javítási kísérletek eddigi eredményei. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 343-360.

PÁTER, KÁROLY (1954) Sigmond Elek emlékére. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 257-262.

S

STEFANOVITS, PÁL (1954) Talajtérképezésünk 'Sigmond munkáinak tükrében. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 369-372.

STEFANOVITS, PÁL (1954) A szatmári síkság talajairól. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 19-34.

STEFANOVITS, PÁL and KLÉH, GYÖRGY and SZÜCS, LÁSZLÓ (1954) A paksi löszfal anyagának talajtani vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 397-404.

SZABOLCS, ISTVÁN (1954) Tiszántúli szikes talajaink szologyosodása (degradációja). Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 361-368.

SZABOLCS, ISTVÁN and DARAB, KATALIN (1954) Az Öntözési és Talajjavítási Kutató Intézet Szarvas-Bikazugi Gazdaságának taajviszonyai. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 117-130.

SZEBÉNYI, LAJOSNÉ (1954) Adatok a paksi löszfal genetikai viszonyaihoz. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 405-410.

SZEBÉNYI, LAJOSNÉ (1954) Szatmári síkság talajgenetikai viszonyai. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 35-46.

SZELÉNYI, FERENC (1954) Laboratóriumi vizsgálati módszer a talajok levegõ- és vízgazdálkodási adottságainak meghatározására. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 235-252.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1954) Néhány adat a Tiszavölgy és a szolnoki löszhát talajainak jellemzéséhez. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 3-18.

T

TERTS, ISTVÁN (1954) Egyszerû laboratóriumi módszer a talajmorzsák tartósságának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 253-255.

V

VAS, KÁROLY (1954) Turbidimetriás sejtsûrûség-mérés. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 131-142.

VAS, KÁROLY (1954) A mikróbasejt szaporodását befolyásoló tényezõk kinetikai tanulmányozása. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 205-226.

VILENSZKIJ, D.G. (1954) A talajtan klasszikusának - 'Sigmond Eleknek emlékére. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 263-267.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1954) Az egyszerû tápanyagvizsgálatoktól az üzemi talajtérképezésig. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 289-298.

This list was generated on Tue Apr 20 08:58:56 2021 CEST.