REAL

Items where Year is 1954

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 125.

A

ARANY, SÁNDOR (1954) A talajszelvény egy sajátos kialakulásáról. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 329-342.

B

BABARCZY, JÓZSEF (1954) Szõlõtermesztési kísérletek tisztán bazalt porral. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 103-112.

BACSÓ, ALBERT (1954) A. V. Kovda: A tudomány és gyakorlat harca a neomalthuzianizmus ellen. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 154-160.

BALLENEGGER, RÓBERT (1954) Sigmond Elek agrokémiai és talajtani irodalmi mûködésének jegyzéke. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 282-288.

BALLENEGGER, RÓBERT (1954) Sigmond Elek és a Nemzetközi Talajtani Társaság. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 278-281.

BALLENEGGER, RÓBERT (1954) Várallyay György 1900-1954. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 161-162.

BALÁZS, OTTÓ (1954) Élesztõtenyészetek sejttömegének összehasonlító meghatározása oxidimetriás titrálással. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 143-152.

Beke, Ödön (1954) Ormánysági szótár. Kiss Géza szótári hagyatékából szerkesztette Keresztes Kálmán. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1952. 612 lap. 181 képpel. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 503-524.

Beke, Ödön (1954) Újabb finnugor alaktani kutatások : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1953. február 16-án tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 39-70.

Benda, Kálmán (1954) Révai Miklós ismeretlen levele 1790-ből. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 58 (1). pp. 76-77. ISSN 0021-1486

Borzsák, István (1954) Echo Vergiliana. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 1 (1-3). pp. 84-93. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1954) Res Gestae Divi Augusti. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 1 (4). pp. 323-332. ISSN 0003-567X

Budagov, R. A. (1954) A nyelv nyelvtani rendszere. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 5 (2-3). pp. 135-167.

Bárczi, Géza (1954) A magyar nyelvjáráskutatás időszerű feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (1-2). pp. 59-115.

C

CHIRITA, CONST. D. (1954) A Román Népköztársaság talajainak az egységes talajképzõdési folyamat szellemében összeállított genetikai osztályozása. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 416-418.

CSAPÓ, JÓZSEF (1954) Talajtérképezés a Román Népköztársaság területén. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 411-415.

Czeglédy, Károly (1954) A kangarok (besenyők) a VI. századi szír forrásokban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 243-276.

D

DARAB, KATALIN (1954) I. Sz. Berg: Éghajlat és élet. Agrokémia és talajtan, 3 (3). p. 256.

DARAB, KATALIN (1954) Öntözéses gazdaságok üzemi talajtérképe. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 385-396.

DEMOLON, A. (1954) Sigmond Elek. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 268-270.

DI GLÉRIA, JÁNOS (1954) A talajok savanyúságának és lúgosságának kérdése a kutatás legújabb eredményei megvilágításában. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 299-320.

DI GLÉRIA, JÁNOS and ERDEI, SÁNDORNÉ and SARKADI, JÁNOS (1954) Az ammónia- és a nitrát-nitrogén hatása különbözõ foszformûtrágyák felvehetõségére Aspergillus niger tenyészetekben. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 373-384.

DOBY, GÉZA (1954) Kuthy Sándor és Juhász Balázs: Biokémia. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). p. 153.

DOBY, GÉZA (1954) Megemlékezés Márkus Lászlóról. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 1-2.

E

Erdei, Ferenc (1954) Tíz év. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 1 (3). pp. 257-262. ISSN 0023-4346

Erdey, László and Szabadváry, Ferenc (1954) 4-Amino-4'-metoxi-difenilamin mint kolorimetriás reagens I. : Vas(III)-ionok meghatározása. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 60 (10). pp. 311-316. ISSN 0025-0155

Erdey, László and Szabadváry, Ferenc (1954) Vízben oldott oxigén meghatározása aszkorbinsavval. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY, 34 (1-2). pp. 8-13. ISSN 0018-1323

Eötvös, Loránd (1954) A Föld vonzása különböző anyagokra. FIZIKAI SZEMLE, 4 (3). pp. 90-91. ISSN 0015-3257

F

Fokos, Dávid (1954) Helyreigazító észrevételek a finnugor szövegkiadványokkal kapcsolatban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 629-632.

G

Georgiev, V. (1954) Az ABC keletkezése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 1-13.

Georgiev, V. (1954) A bolgár nyelvtudomány új útjai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 15-26.

Guricseva, M. Sz. and Szerebrennyikov, B. A. (1954) Az alapszókincs tanulmányozásának feladatai. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 5 (1). pp. 37-55.

Gyóni, Mátyás (1954) A román történet bizánci forrásai : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1953. november 2.-án tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 71-78.

H

HERKE, SÁNDOR (1954) Adatok a meszes szikesek javításához. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 321-328.

Hadrovics, László (1954) Az ó-magyar Trója-regény nyomai a délszláv irodalomban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 79-181.

Hajdú, Péter (1954) Etimológiai megjegyzések. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 56. pp. 47-56. ISSN 0029-6791

Harmatta, János (1954) Beszámoló Fettich Nándor: "Régészeti tanulmányok a késői hun fémművesség történetéhez" c. könyvének megvitatásáról. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 81 (2). pp. 204-206. ISSN 0003-8032

Harmatta, János (1954) Egy finnugor nép az antik irodalmi hagyományban : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1951. május 17-én tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 341-351.

Harmatta, János (1954) Egy újabb óperzsa feliratról. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 1 (1-3). pp. 29-40. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1954) Irano-Elamica I. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 1 (1-3). pp. 66-83. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1954) Irano-Elamica II. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 1 (4). pp. 253-261. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1954) Un Peuple Finno-Ougrien dans la Tradition Littéraire de l'Antiquité. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 2 (3-4). pp. 291-303. ISSN 0044-5975

Havránek, Bohuslav (1954) J. Dobrovsky jelentősége a haladó tudomány szempontjából. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (1-2). pp. 327-340.

Hexendorf, Edit (1954) A nyomatékosítás és tagadás mondatbeli összeszövődésének kérdéséhez. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 379-408.

Holl, Imre (1954) A visegrádi palota kápolnájának padozata. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (81). pp. 192-196. ISSN 0003-8032

Horn, Artúr (1954) Eme neue zuchttechnische Methode zur Hebung der Mastfähigkeit der Schweine. ACTA AGRONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 4 (4). pp. 423-432. ISSN 0001-513X

J

Jakucs, Pál (1954) Mikroklímamérések a Tornai Karszton, tekintettel a fatömegprodukcióra és a karsztfásításra. ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI, 5 (46). pp. 149-173. ISSN 0521-4726

Járdányi, Pál and Kerényi, György (1954) Ötödfélszáz énekek, Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteménye az 1813. évből. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 623-629.

K

KERESZTÉNY, BÉLA and KOLBAI, OLGA (1954) A szuperfoszfát szemcsézésére használt anyag tulajdonságai. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 173-180.

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1954) Aljtrágyázott homok vízgazdálkodása. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 75-102.

KLÉH, GYÖRGY and SZÜCS, LÁSZLÓ (1954) A Nyírség talajviszonyai. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 47-66.

KOVDA, V.A. and MURATOVA, V.SZ. (1954) A talajtan magyar klasszikusa. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 271-277.

KREYBIG, LAJOS (1954) Különféle trágyaszerek talajra gyakorolt hatásának tanulmányozása II. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 67-74.

Kardos, László (1954) Tóth Árpád műfordításai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 277-343.

Kardos, Tibor (1954) Horváth János akadémikus hetvenöt éves. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 541-547.

Kardos, Tibor and Koltay-Kastner, Jenő and Mezey, László (1954) Mezey László: "Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei és a középkori laikus mozgalmak" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 467-493.

Kaukonen, Väinö (1954) A Kalevala és alapjai : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1953. IX. 29-én tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 27-38.

Keresztury, Dezső (1954) Magyar Irodalomtörténeti kiállításainkról. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 58 (3). pp. 311-317. ISSN 0021-1486

Király, István (1954) Móricz Zsigmond : Elhangzott, mint opponensi vélemény, Nagy Péter: Móricz Zsigmond c. kandidátusi disszertációjának vitájában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 593-606.

Klaniczay, Tibor (1954) Beszámoló a Román Népköztársaság könyvtáraiban végzett kutatásaimról (Adalékok kéziratos énekeskönyveink történetéhez). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 345-384.

Klaniczay, Tibor (1954) Hermányi Dienes József ismeretlen munkája. Irodalomtörténeti Közlemények (58). pp. 58-62.

Klaniczay, Tibor (1954) Hermányi Dienes József ismeretlen munkája. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 58 (1). pp. 58-62. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1954) Kapádból is csinálj fegyvert! Csillag, 8 (2). pp. 269-278.

Klaniczay, Tibor (1954) A Kodály-emlékkönyv irodalomtörténeti tanulmányai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 617-623.

Klaniczay, Tibor (1954) A Rákóczi-szabadságharc legszebb éneke. Irodalomtörténet (42). pp. 19-22.

Klaniczay, Tibor (1954) A Rákóczi-szabadságharc legszebb éneke. IRODALOMTÖRTÉNET, 42. pp. 19-22. ISSN 0324-4970

Klemm, Imre (1954) Simonyi Zsigmond mondattani munkásságának értékelése és hatása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 483-502.

Koltay-Kastner, Jenő (1954) Batsányi János összes versei. Sajtó alá rendezte Keresztury Dezső és Tarnai Andor, Budapest, Akadémiai Kiadó 1953. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 495-503.

Koltay-Kastner, Jenő (1954) Herczeg Gyula: Olasz-magyar szótár I-II. Budapest Akadémiai Kiadó, 1952. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 527-541.

Komlós, Aladár (1954) Komjáthy Jenő. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 385-459.

KÚTHY, SÁNDOR (1954) Permetezõ trágyázás hatása salátára és borsóra. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 189-196.

Kálmán, Béla and Hajdu, Péter and Endrődi, József (1954) Endrődi József: "Az alany és állítmány egyeztetése, valamint a pluralitás kérdése a mari nyelv történeti mondattanában" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 433-465.

Kőhalmi, Béla (1954) Könyvtártudományunk feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 353-378.

Kővári, P. and T. Sós, Vera and Turán, P. (1954) On a problem of Zarankiewicz. COLLOQUIUM MATHEMATICUM, 3. pp. 50-57. ISSN 0010-1354

L

Lakó, György (1954) Finnugor nyelvészeti munkálatok és nyelvtudományi nézetek a Szovjetunióban : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1953. VI. 15-én tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 183-211.

M

MANNINGER, ERNÕ (1954) Különbözõ módon erjesztett istállótrágyák gázanalízise. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 113-116.

MATTYASOVSZKY, JENÕ and DUCK, TIVADAR (1954) Az erózió hatása a talajok tápanyagviszonyaira. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 163-172.

Manninger, Rezső and Kemenes, Ferenc (1954) Immunisierungsversuche gegen die Rindertuberkulose mit dem Gräubschen Bakterienstamm. ACTA VETERINARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 4 (1). pp. 47-61. ISSN 0001-7205

Marx, György (1954) V-rész, az újonnan felfedezett elemi részecske. FIZIKAI SZEMLE, 4 (2). pp. 40-45. ISSN 0015-3257

MÁNDY, GYÖRGY (1954) Az aljtrágyázás hatása a Bánkuti 1201. búza külsõ és belsõ alakulására. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 181-188.

MÁRKUS, LÁSZLÓNÉ (1954) Szénhidrátok meghatározása növényi anyagokban antron reagenssel I. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 227-234.

Mócsy, András (1954) Korarómai sírok Szombathelyről = Frührömische Gräber in Savaria (Szombathely). ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 81 (2). pp. 167-191. ISSN 0003-8032

N

NAGYMIHÁLY, FERENC and LESZEK, ÉVA and ROTKÓ, CECILIA and BELEA, ADONISZ (1954) Permetezõ trágyázás hatása cukorrépára II. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 197-204.

Nagy, Péter (1954) Móricz Zsigmond értékelésének problémái : válasz Király István opponensi bírálatára. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 419-432.

Nagy J., Béla (1954) Simonyi Zsigmond nyelvművelő munkássága. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 503-520.

Németh, G. Béla (1954) Három ellenzéki folyóirat a századvégről (Havi Szemle, Magyar Szemle, Új Nemzedék). IRODALOMTÖRTÉNET, 42 (3). pp. 319-343. ISSN 0324-4970

Németh, G. Béla (1954) A Koszorú. IRODALOMTÖRTÉNET, 42 (1). pp. 74-85. ISSN 0324-4970

O

Országh, László (1954) A magyar szókészlet szótári feldolgozásának kérdései. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (1-2). pp. 117-196.

Ozsegov, Sz. I. (1954) A nyelvművelés kérdései. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 5 (1). pp. 56-68.

P

PRETTENHOFFER, IMRE (1954) Tiszántúli szikes gyep javítási kísérletek eddigi eredményei. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 343-360.

Pach, Zsigmond Pál (1954) A nemzeti összefogás kérdése a Rákóczi-szabadságharcban. SZÁZADOK, 88 (1). pp. 1-14. ISSN 0039-8098

PÁTER, KÁROLY (1954) Sigmond Elek emlékére. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 257-262.

Pécsi, Márton (1954) Bulgária természeti földrajza. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 78 (3). 221-238 + 4 tábla. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1954) Morfológiai megfigyelések a Rila-hegységben. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 78 (2). 127-136 + 2 tábla. ISSN 0015-5411

R

Révész, Imre and Mód, Aladár and Pach, Zsigmond Pál and Hajnal, István and Siklós, András and Eperjessy, Kálmán and Hanák, Péter and Kató, István and Győrffy, Sándor and Heckenast, Gusztáv and Kosáry, Domokos and Simon, Péter and Paulinyi, Oszkár and Spira, György and Elekes, Lajos and Andics, Erzsébet (1954) A Századok kibővített szerkesztőbizottságának vitaülése. SZÁZADOK, 88 (1). pp. 148-188. ISSN 0039-8098

S

STEFANOVITS, PÁL (1954) Talajtérképezésünk 'Sigmond munkáinak tükrében. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 369-372.

STEFANOVITS, PÁL (1954) A szatmári síkság talajairól. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 19-34.

STEFANOVITS, PÁL and KLÉH, GYÖRGY and SZÜCS, LÁSZLÓ (1954) A paksi löszfal anyagának talajtani vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 397-404.

SZABOLCS, ISTVÁN (1954) Tiszántúli szikes talajaink szologyosodása (degradációja). Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 361-368.

SZABOLCS, ISTVÁN and DARAB, KATALIN (1954) Az Öntözési és Talajjavítási Kutató Intézet Szarvas-Bikazugi Gazdaságának taajviszonyai. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 117-130.

SZEBÉNYI, LAJOSNÉ (1954) Adatok a paksi löszfal genetikai viszonyaihoz. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 405-410.

SZEBÉNYI, LAJOSNÉ (1954) Szatmári síkság talajgenetikai viszonyai. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 35-46.

SZELÉNYI, FERENC (1954) Laboratóriumi vizsgálati módszer a talajok levegõ- és vízgazdálkodási adottságainak meghatározására. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 235-252.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1954) Néhány adat a Tiszavölgy és a szolnoki löszhát talajainak jellemzéséhez. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 3-18.

Szabó, Árpád (1954) Zum Verständnis der Eleaten. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 2 (3-4). pp. 243-289. ISSN 0044-5975

Szauder, József (1954) Ötödfélszáz énekek - Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteménye az 1813. évből. Kritikai kiadás jegyzetekkel. Sajtó alá rendezte Bartha Dénes és Kiss József — Bp. Akadémiai Kiadó, 1953. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 524-526.

Szergijevszkij, I. V. (1954) Az orosz irodalomtörténet kérdéseinek kidolgozása a Szovjetunió Tudományos Akadémiáján. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (1-2). pp. 49-58.

Székely-Doby, Sándor (1954) Önműködően vezérelt számológépek. Magyar Technika, 9 (8). pp. 423-432.

Sőtér, István (1954) Eötvös József : válasz Turóczi-Trostler József akadémikus opponens véleményére. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 409-418.

Sőtér, István (1954) Petőfi típus-alkotó művészete a János Vitéz előtt. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 58 (1). pp. 5-20. ISSN 0021-1486

Sőtér, István (1954) A magyar romantika. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (1-2). pp. 199-326.

T

TERTS, ISTVÁN (1954) Egyszerû laboratóriumi módszer a talajmorzsák tartósságának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 253-255.

Tolnai, Gábor (1954) Az egyetemi irodalomtörténet tankönyv műfajűnak kérdése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 462-464.

Tolnai, Gábor (1954) Rákóczi Ferenc az író : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1953. október 19-én tartott jelolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 219-234.

Tompa, József (1954) Simonyi Zsigmond mint tankönyvíró. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 521-540.

Turóczi-Trostler, József (1954) Eötvös József : Elhangzott, mint opponensi vélemény Sőtér István: Eötvös József c. doktori disszertáciájának vitájában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 549-592.

U

Ujfalussy, József (1954) Kodály-emlékkönyv. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 607-617.

V

VAS, KÁROLY (1954) Turbidimetriás sejtsûrûség-mérés. Agrokémia és talajtan, 3 (1-2). pp. 131-142.

VAS, KÁROLY (1954) A mikróbasejt szaporodását befolyásoló tényezõk kinetikai tanulmányozása. Agrokémia és talajtan, 3 (3). pp. 205-226.

VILENSZKIJ, D.G. (1954) A talajtan klasszikusának - 'Sigmond Eleknek emlékére. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 263-267.

Vinogradov, V. V. (1954) A szavak szótári jelentéseinek fő típusai. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 5 (1). pp. 3-36.

Vinogradov, V. V. (1954) A szovjet nyelvtudomány helyzetéről és feladatairól. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 5 (4). pp. 389-406.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1954) Az egyszerû tápanyagvizsgálatoktól az üzemi talajtérképezésig. Agrokémia és talajtan, 3 (4). pp. 289-298.

Z

Zsirai, Miklós (1954) Simonyi Zsigmond emlékezete : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1953. április 20-án — Simonyi Zsigmond születésének 100. évfordulója alkalmából — tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 465-481.

Zsirmunszkij, V. M. (1954) A nyelvföldrajz néhány problémájáról. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 5 (4). pp. 407-435.

This list was generated on Mon Dec 4 19:18:37 2023 CET.