REAL

Items where Year is 1955

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | K | L | M | N | P | R | S | T
Number of items: 44.

A

ARANY, SÁNDOR (1955) Öntözõvizek a tiszalöki öntözõrendszerben. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 97-118.

B

BALLENEGGER, RÓBERT (1955) A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani Kongresszusa. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 193-194.

BALLENEGGER, RÓBERT (1955) A magyar talajkutatók és a Nemzetközi Talajtani Társaság. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 279-285.

BALLENEGGER, RÓBERT (1955) A talajtan az Országos Mezõgazdasági Minõségvizsgáló Intézet Évkönyvében. Agrokémia és talajtan, 4 (4). p. 385.

BOTVAY, KÁROLY (1955) Adatok az alföldi homoktalajaink kapilláris vízemelõképességének értékeléséhez. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 119-132.

D

DARAB, KATALIN (1955) A vetésforgó néhány növényének hatása tiszántúli talajaink szikesedési viszonyaira. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 305-312.

DOBY, GÉZA (1955) Barta Károly: Enzimek. Agrokémia és talajtan, 4 (4). p. 386.

E

EIFERTNÉ MILLNER, ANNA (1955) Kataláz aktivitás változása citrom-félék leveleiben. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 217-224.

F

FARKAS, GÁBOR and KIRÁLY, ZOLTÁN (1955) Légzésvizsgálatok obligát parazitákkal fertõzött búzanövényeken. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 335-346.

G

GYÕRI, DÁNIEL (1955) A derecskei szikesek és keletkezésük. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 39-48.

K

KERESZTÉNY, BÉLA (1955) Törvényszerûségek a mûtrágyahatásokban. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 365-384.

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1955) Aljtrágyázott homok tápanyagviszonyai és földmûvelési vonatkozásai. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 313-334.

KORPÁCZY, ISTVÁN (1955) Burgonyagumók arginintartalmának meghatározása. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 81-86.

KROLL, LÁSZLÓ and KRÁMER, MIHÁLY and LÕRINCZ, ERZSÉBET (1955) Fenilfoszfátos enzimanalízis alkalmazása talajok és trágyák vizsgálatára. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 173-182.

KRÁMER, MIHÁLY (1955) A talajmorzsa tartósító szerek hazai alkalmazásának lehetõségei. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 94-96.

L

LÓZSA, ALBERT and KOLLER, KATALIN (1955) A B1-vitamin tartalom,valamint a peroxidáz és kataláz aktivitás tárolás alatti változása hazai rizsekben. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 1-18.

M

MÁRKUS, LÁSZLÓ (1955) Vizsgálatok a búzaliszt fehérjéirõl. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 195-206.

MÁRKUS, LÁSZLÓNÉ (1955) Szénhidrátok meghatározása növényi anyagokban antron reagenssel. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 207-216.

MÁTÉ, FERENC (1955) Adatok tiszántúli réti talajaink genetikájához. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 133-146.

MÁTÉ, FERENC (1955) Szabolcs István: Hortobágy talajai. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 289-290.

MÁTÉ, FERENC (1955) A magnézium ionok felhalmozódása a tiszántúli réti talajok adszorbciós komplexusában. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 291-296.

MÁTÉ, FERENC and SZABOLCS, ISTVÁN (1955) A talajok redox viszonyainak vizsgálata modellkísérletekben. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 297-304.

N

NEHÉZ, RUDOLF (1955) Adatok a talaj szerves anyagainak kémiai-fizikai tulajdonságairól. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 19-30.

NEHÉZ, RUDOLF (1955) Talajok szerkezetének megjavítása szintetikus szerves anyagokkal. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 92-94.

NÉMETH, GYÖRGY and SVÁB, JÁNOSNÉ (1955) Csillagfürt alkaloidatartalmának mennyiségi mikromeghatározása reakcióvégpont módszerrel. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 87-91.

P

PAZONYI, BÉLA and MÁRKUS, LÁSZLÓNÉ (1955) Az élesztõk szénhidrátjainak szétválasztása és átcsoportosulásuk vizsgálata a nemzedékváltakozással kapcsolatban. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 225-236.

PRETTENHOFFER, IMRE (1955) Tiszántúli szikesgyepjavítási kísérletek eddigi eredményei. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 165-172.

PRETTENHOFFER, IMRE and KERTÉSZ, LAJOS (1955) Az 1949-51. évi rizsmûtrágyázási kísérleteink eredményei. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 49-56.

R

REMENYIK, ISTVÁN (1955) N. Sz. Avdonyin: Szemcsézett trágyák. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 191-192.

S

SARKADI, JÁNOS and HORVÁTH, FERENC (1955) Nagyüzemi istállótrágyakezelési kísérletek. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 147-164.

SARKADI, JÁNOS and PERCZEL, ISTVÁN and BELEA, GYÖNGYI and LATORCZAI, GYULA and LEGÉNY, BÉLÁNÉ (1955) Szervestrágyák "összes"-nitrogén,foszfor és kálium tartalmának gyors meghatározási módszere. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 71-80.

STEFANOVITS, PÁL (1955) A talajok szabad alumínium- és vastartalmának meghatározása komplexonnal. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 265-272.

SZABOLCS, ISTVÁN and DARAB, KATALIN (1955) Az oldható sók dinamikája öntözött talajokban. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 251-264.

SZABOLCS, ISTVÁN and MÁTÉ, FERENC (1955) A hortobágyi szikes talajok genetikájának kérdései. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 31-38.

SZABÓ, ISTVÁN (1955) A talajenzimológia eredményeinek kritikai összefoglalása. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 183-191.

SZABÓ, ISTVÁN and MARTON, MÁRIA (1955) A sugárgombák kölcsönös antagonizmusa. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 237-250.

SZENDE, KÁLMÁN (1955) A kukorica golyvás üszöggombája,Ustilago maydis légzésének vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 347-354.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1955) Komplexometriás és aszkorbinsavas eljárások alkalmazása talajvizsgálatoknál. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 273-278.

Szász, Ferenc Andor (1955) Csoportokról, amelyeknek összes nem-triviális hatványai ciklikus alcsoportok = On groups of which all non-trivial powers are cyclic subgroups. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5. pp. 491-492. ISSN 0025-035X

Szász, Ferenc Andor (1955) On groups every cyclic subgroup of which is a power of the group. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 6 (3-4). pp. 475-477. ISSN 0001-5954

T

T. Sós, Vera and Turán, P. (1955) On some new theorems in the theory of diophantine approximations. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 6 (3-4). pp. 241-255. ISSN 0001-5954

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1955) Preparatív eljárások a fluorapatit laboratóriumi elõállítására. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 355-364.

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1955) Sugárzó foszforizotópot tartalmazó foszformûtrágyák alkalmazása az agrokémiai és talajtani kutatásokban. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 285-289.

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1955) A humuszanyagok kioldása kolloidkémiai megvilágításban és a trágyahumusz kioldásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 57-70.

This list was generated on Wed Jan 20 13:18:51 2021 CET.