REAL

Items where Year is 1955

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | K | L | M | N | P | R | S | T
Number of items: 45.

A

ARANY, SÁNDOR (1955) Öntözõvizek a tiszalöki öntözõrendszerben. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 97-118.

B

BALLENEGGER, RÓBERT (1955) A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani Kongresszusa. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 193-194.

BALLENEGGER, RÓBERT (1955) A magyar talajkutatók és a Nemzetközi Talajtani Társaság. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 279-285.

BALLENEGGER, RÓBERT (1955) A talajtan az Országos Mezõgazdasági Minõségvizsgáló Intézet Évkönyvében. Agrokémia és talajtan, 4 (4). p. 385.

BOTVAY, KÁROLY (1955) Adatok az alföldi homoktalajaink kapilláris vízemelõképességének értékeléséhez. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 119-132.

D

DARAB, KATALIN (1955) A vetésforgó néhány növényének hatása tiszántúli talajaink szikesedési viszonyaira. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 305-312.

DOBY, GÉZA (1955) Barta Károly: Enzimek. Agrokémia és talajtan, 4 (4). p. 386.

E

EIFERTNÉ MILLNER, ANNA (1955) Kataláz aktivitás változása citrom-félék leveleiben. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 217-224.

F

FARKAS, GÁBOR and KIRÁLY, ZOLTÁN (1955) Légzésvizsgálatok obligát parazitákkal fertõzött búzanövényeken. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 335-346.

G

GYÕRI, DÁNIEL (1955) A derecskei szikesek és keletkezésük. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 39-48.

K

KERESZTÉNY, BÉLA (1955) Törvényszerûségek a mûtrágyahatásokban. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 365-384.

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1955) Aljtrágyázott homok tápanyagviszonyai és földmûvelési vonatkozásai. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 313-334.

KORPÁCZY, ISTVÁN (1955) Burgonyagumók arginintartalmának meghatározása. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 81-86.

KROLL, LÁSZLÓ and KRÁMER, MIHÁLY and LÕRINCZ, ERZSÉBET (1955) Fenilfoszfátos enzimanalízis alkalmazása talajok és trágyák vizsgálatára. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 173-182.

KRÁMER, MIHÁLY (1955) A talajmorzsa tartósító szerek hazai alkalmazásának lehetõségei. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 94-96.

L

LÓZSA, ALBERT and KOLLER, KATALIN (1955) A B1-vitamin tartalom,valamint a peroxidáz és kataláz aktivitás tárolás alatti változása hazai rizsekben. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 1-18.

M

MÁRKUS, LÁSZLÓ (1955) Vizsgálatok a búzaliszt fehérjéirõl. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 195-206.

MÁRKUS, LÁSZLÓNÉ (1955) Szénhidrátok meghatározása növényi anyagokban antron reagenssel. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 207-216.

MÁTÉ, FERENC (1955) Adatok tiszántúli réti talajaink genetikájához. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 133-146.

MÁTÉ, FERENC (1955) Szabolcs István: Hortobágy talajai. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 289-290.

MÁTÉ, FERENC (1955) A magnézium ionok felhalmozódása a tiszántúli réti talajok adszorbciós komplexusában. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 291-296.

MÁTÉ, FERENC and SZABOLCS, ISTVÁN (1955) A talajok redox viszonyainak vizsgálata modellkísérletekben. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 297-304.

N

NEHÉZ, RUDOLF (1955) Adatok a talaj szerves anyagainak kémiai-fizikai tulajdonságairól. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 19-30.

NEHÉZ, RUDOLF (1955) Talajok szerkezetének megjavítása szintetikus szerves anyagokkal. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 92-94.

NÉMETH, GYÖRGY and SVÁB, JÁNOSNÉ (1955) Csillagfürt alkaloidatartalmának mennyiségi mikromeghatározása reakcióvégpont módszerrel. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 87-91.

P

PAZONYI, BÉLA and MÁRKUS, LÁSZLÓNÉ (1955) Az élesztõk szénhidrátjainak szétválasztása és átcsoportosulásuk vizsgálata a nemzedékváltakozással kapcsolatban. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 225-236.

PRETTENHOFFER, IMRE (1955) Tiszántúli szikesgyepjavítási kísérletek eddigi eredményei. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 165-172.

PRETTENHOFFER, IMRE and KERTÉSZ, LAJOS (1955) Az 1949-51. évi rizsmûtrágyázási kísérleteink eredményei. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 49-56.

R

REMENYIK, ISTVÁN (1955) N. Sz. Avdonyin: Szemcsézett trágyák. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 191-192.

S

SARKADI, JÁNOS and HORVÁTH, FERENC (1955) Nagyüzemi istállótrágyakezelési kísérletek. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 147-164.

SARKADI, JÁNOS and PERCZEL, ISTVÁN and BELEA, GYÖNGYI and LATORCZAI, GYULA and LEGÉNY, BÉLÁNÉ (1955) Szervestrágyák "összes"-nitrogén,foszfor és kálium tartalmának gyors meghatározási módszere. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 71-80.

STEFANOVITS, PÁL (1955) A talajok szabad alumínium- és vastartalmának meghatározása komplexonnal. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 265-272.

SZABOLCS, ISTVÁN and DARAB, KATALIN (1955) Az oldható sók dinamikája öntözött talajokban. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 251-264.

SZABOLCS, ISTVÁN and MÁTÉ, FERENC (1955) A hortobágyi szikes talajok genetikájának kérdései. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 31-38.

SZABÓ, ISTVÁN (1955) A talajenzimológia eredményeinek kritikai összefoglalása. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 183-191.

SZABÓ, ISTVÁN and MARTON, MÁRIA (1955) A sugárgombák kölcsönös antagonizmusa. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 237-250.

SZENDE, KÁLMÁN (1955) A kukorica golyvás üszöggombája,Ustilago maydis légzésének vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 347-354.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1955) Komplexometriás és aszkorbinsavas eljárások alkalmazása talajvizsgálatoknál. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 273-278.

Somogyi, Joseph (1955) Theodor Nöldekes Belegwörterbush zur klassischen arabischen Sprache. Bearbeitetund herausgegeben von JörgKraem er, Twoissues, Berlin 1952, 1954, Review with selected insertions of I. G. into his copy of "Freytag" (letter alif), ed. J. Somogyi. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 4. pp. 318-321. ISSN 0001-6446

Szász, Ferenc Andor (1955) Csoportokról, amelyeknek összes nem-triviális hatványai ciklikus alcsoportok = On groups of which all non-trivial powers are cyclic subgroups. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5. pp. 491-492. ISSN 0025-035X

Szász, Ferenc Andor (1955) On groups every cyclic subgroup of which is a power of the group. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 6 (3-4). pp. 475-477. ISSN 0001-5954

T

T. Sós, Vera and Turán, P. (1955) On some new theorems in the theory of diophantine approximations. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 6 (3-4). pp. 241-255. ISSN 0001-5954

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1955) Preparatív eljárások a fluorapatit laboratóriumi elõállítására. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 355-364.

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1955) Sugárzó foszforizotópot tartalmazó foszformûtrágyák alkalmazása az agrokémiai és talajtani kutatásokban. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 285-289.

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1955) A humuszanyagok kioldása kolloidkémiai megvilágításban és a trágyahumusz kioldásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 57-70.

This list was generated on Wed Jun 23 15:26:58 2021 CEST.