REAL

Items where Year is 1956

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | T | V
Number of items: 66.

A

Arató, Mátyás (1956) Megjegyzések a „késés-függvénnyel” kapcsolatban. MTA MATEMATIKAI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 217-221. ISSN 0541-9514

B

B. VARGA, MAGDOLNA (1956) Néhány borsófajta gyökerének auxinérzékenysége. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 457-460.

BALLENEGGER, RÓBERT (1956) K. SCHARRER-R. BÜRKE: Fortschritte der Agrikulturchemie (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 5 (4). p. 488.

BALLENEGGER, RÓBERT (1956) Korszerû nézetek a foszfor szerepérõl a talajban és a növények foszforral való ellátottsága terén. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 375-384.

BALLENEGGER, RÓBERT (1956) A Nemzetközi Talajtani Társaság VI. Kongresszusának Kiadványai. Agrokémia és talajtan, 5 (4). p. 488.

BALLENEGGER, RÓBERT (1956) Újabb talajtani munkák a Német Demokratikus Köztársaságban. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 295-296.

BODOLAY, ISTVÁNNÉ and STEFANOVITS, PÁL (1956) Néhány hazai talajtípus szervesanyagának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 157-164.

BÉRES, TIBOR and KIRÁLY, ILONA (1956) A fulvósavak minõségi és mennyiségi meghatározása a molibdénkék rekació alapján. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 245-256.

BÖSZÖRMÉNYI, ZOLTÁN (1956) Az erdeifenyõ csemeték ásványi táplálkozása. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 75-88.

C

CSAPÓ, M. JÓZSEF (1956) A talajok vízgazdálkodására vonatkozó adatok. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 405-410.

CSONTOS, ÉVA (1956) Néhány kristályos vegyület telített oldatának egyensúlyi relatív páratartalma. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 425-432.

D

DARAB, KATALIN and KISS, KÁROLY and MEDVEGY, JUDIT (1956) A talajoldat vizsgálatának módszerei tiszántúli szikes talajainknál. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 395-404.

DEZSÕ, IMRÉNÉ (1956) Vitatható kérdések Lammel Kálmán: Homoktalajok gépi mûvelése c. könyvében. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 292-293.

F

FÁBRY, GYÖRGYNÉ (1956) Hazai talajok adszorpciós vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 325-334.

G

GEREI, LÁSZLÓ (1956) Adatok hazai talajtípusaink könnyen oldható vas és aluminium tartalmának vizsálatához és jelentõségéhez. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 171-182.

GÁSPÁR, LÁSZLÓ (1956) Búza csíranövények foszforfelvétele. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 213-220.

H

HORVÁTH, PÉTER (1956) V. Sz. ROZANOV: A tõzeg felhasználása a mezõgazdaságban (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 5 (2). p. 294.

J

JÁMBOR, BÉLA (1956) Tetrazoliumvegyületek fényreakciói. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 111-116.

JÁMBOR, BÉLA (1956) Tetrazoliumvegyületek fényreakciói. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 89-98.

JÁMBOR, BÉLA (1956) Tetrazoliumvegyületek fényreakciói. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 99-110.

JÁMBOR, BÉLA (1956) A tetrazolium-vegyületek enzimológiája. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 147-152.

JÁMBOR, BÉLA and BAJUSZ, EÖRS (1956) Ditetrazolium-sók polarográfiás vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 117-126.

JÁMBOR, BÉLA and KISS, JENÕ (1956) Hidroxilamin mikromeghatározása fotometriával. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 135-146.

JÁMBOR, BÉLA and MESTER, LÁSZLÓ (1956) Cukortetrazoliumszármazékok és cukorformazánok polarográfiás vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 127-134.

K

KIRÁLY, ZOLTÁN and FARKAS, GÁBOR (1956) A feketerozsdával (Puccinia graminis var. tritici) fertõzött búza terminális oxidációjának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 233-240.

KUTHY, SÁNDOR (1956) Nikolaj Gavrilovics Potapov. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 1-4.

KÉGL, LÁSZLÓ (1956) Újabb vizsgálatok a talajszerkezet néhány sajátságának és a talajmûvelõgépek munkájának összefüggésérõl. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 335-350.

KÚTHY, SÁNDOR (1956) A belgrádi nemzetközi mikroelem kongresszus. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 385-392.

KÚTHY, SÁNDOR (1956) A magyarországi növényi mikroelem kutatásról. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 273-280.

L

LESZTÁK, JÓZSEFNÉ (1956) Az öntözés hatása a talaj fizikai sajátságaira szikes vidéken. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 307-324.

LÁNG, ISTVÁN (1956) A kálcium növényélettani szerepérõl. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 283-288.

M

MÁTÉ, FERENC and MOLNÁR, FERENC (1956) Foszfátmegkötõdési kísérletek réti talajon. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 165-170.

N

NAGYMIHÁLY, FERENC and LESZEK, ÉVA and ROTKÓ, CECIL (1956) Permetezõ trágyázás hatása a cukorrépára III. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 203-212.

P

POPATOV, N.G. (1956) A hõmérséklet hatása a tölgy-csíranövények gyökerének növekedésére. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 69-74.

POPATOV, N.G. and CSEH, EDIT (1956) A gyökérkönnyezés törvényszerûségi és a nitrogén átalakulása. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 17-26.

POPATOV, N.G. and FEJÉR, DOMOKOS (1956) A kén szerepe a növények életében. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 37-46.

POPATOV, N.G. and FEJÉR, DOMOKOS (1956) A kén szerepe a növények életében. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 47-52.

POPATOV, N.G. and FEJÉR, DOMOKOS (1956) A kén szerepe a növények életében. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 53-56.

POPATOV, N.G. and MARÓTI, MIHÁLY (1956) Nukleinfoszforsav szintézise a bab csíranövény gyökerében és hajtásában. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 57-68.

POPATOV, N.G. and MOLNÁRNÉ KERESZTES, ILDIKÓ (1956) Foszfor formák a kultúrnövények könnyezési nedvében. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 27-36.

POPATOV, N.G. and NAGY, ZSIGMOND and GUJDI, BARNA (1956) A kukorica ásványi táplálkozása aljtrágyázásal javított homoktalajon. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 5-16.

PÁNTOS, GYÖRGY (1956) A búza rizoszféra-baktériumainak hatása a növényre monobakteriális körülmények között. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 351-358.

S

SIROKMÁN, KORNÉLNÉ (1956) Permetezõ trágyázás hatása borsóra és babra. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 367-372.

STEFANOVITS, PÁL (1956) Hozzászólás Gerei László "Adatok hazai talajtípusaink könnyen oldható vas és aluminium tartalmának vizsgálatához és jelentõségéhez" c. közleményéhez. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 373-374.

STEFANOVITS, PÁL (1956) KREYBIG LAJOS 1879-1956. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 153-156.

SZABOLCS, ISTVÁN (1956) A kultúrtalajok kérdése a VI. Nemzetközi Talajtani Kongresszuson. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 485-487.

SZABOLCS, ISTVÁN (1956) Összszövetségi talajtani konferencia Moszkvában. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 289-292.

SZABOLCS, ISTVÁN and MÁTÉ, FERENC and MOLNÁR, FERENC and KOCH, LEHELNÉ (1956) Szikesedési folyamatok vizsgálata modell-kísérletekben. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 297-306.

SZABÓ, ISTVÁN (1956) Adatok a magyarországi talajok sugárgomba flórája antibiotikus aktvitásának ismeretéhez. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 433-456.

SZABÓ, ISTVÁN and OROSZLÁN, ISTVÁN and MARTON, MÁRIA (1956) A talajmikróbák gócszerû településének okairól. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 183-192.

SZEKERES, LÁSZLÓ and KELLNER, ÁGNES (1956) Ammónia meghatározása arzenometriásan. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 241-244.

SZOLNOKI, JÁNOS (1956) Az istállótrágya enzimes szaharózbontásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 461-470.

SZÁSZ, GÁBOR (1956) Talajkülönbségek hatása az õszi árpa állományéghajlatára. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 471-484.

SZÛCS, LÁSZLÓ (1956) Talajföldrajz kutatások újabb eredménye. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 267-272.

Szász, Ferenc Andor (1956) On cyclic groups. FUNDAMENTA MATHEMATICAE, 43. pp. 238-240. ISSN 0016-2736

Szász, Ferenc Andor (1956) Two ring-theoretic problems. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6. pp. 213-218. ISSN 0025-035X

Szász, Ferenc Andor (1956) Über Gruppen, deren sämtliche nicht-triviale Potenzen zyklische Untergruppen der Gruppe sind. ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED, 17. pp. 83-84. ISSN 0001-6969

Szász, Ferenc Andor (1956) A characterization of the cyclic groups. J Math Pures Appl (9), 1 (2). pp. 13-16.

SÁROSI, DEZSÕNÉ (1956) Klorózisos szõlõtõkék levél- és gyökéranalízise. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 221-232.

T

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1956) Sugárzó foszforizotópot tartalmazó foszformûtrágyák elõállítására alkalmas eljárások ismertetése. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 281-282.

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1956) A szén elketrometriás meghatározása. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 257-266.

V

VAS, KÁROLY and CSONTOS, ÉVA (1956) A hidratúra mérésérõl és jelentõségérõl. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 411-424.

VEZEKÉNYI, ERNÕ (1956) SZENTANNAI SÁMUEL 1876-1956. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 393-394.

Voit, Pál and Holl, Imre (1956) Hunyadi Mátyás budavári majolikagyártó műhelye. Budapest Régiségei, 17. pp. 73-150. ISSN 0133-1892

VÁMOS, REZSÕ (1956) Összefüggés a szikesedés,a bruzone és a talaj nitrogén bõsége között. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 193-202.

VÁNDOR, ERVIN (1956) A csírázó kukoricanövény szervei összes nitrogén és fehérjenitrogén tartalmának változása a csírázás során. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 359-366.

This list was generated on Wed Jun 23 09:10:33 2021 CEST.