REAL

Items where Year is 1958

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items: 42.

A

ANTIPOV-KARATÁJEV, I.N. and MAMAEVA, L.Ja. (1958) A kicserélhetõ magnézium szereep a talajok szolonyeces tulajdonságaiban. Agrokémia és talajtan, 7 (1). pp. 1-14.

B

BALLA, ALAJOSNÉ (1958) Az istállótrágya érvényesülésének vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 233-242.

BÉRES, TIBOR and KIRÁLY, ILONA (1958) A tõzegfulvosavak ferri-ionra kifejtetrt redukáló hatásának vizsgálata II. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 281-286.

BÉRES, TIBOR and KIRÁLY, ILONA (1958) A tõzegfulvosavak ferri-ionra kifejtett redukáló hatásának vizsgálata I. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 151-162.

D

DARAB, KATALIN (1958) A tiszántúli öntözött réti talajok másodlagos szikesedése. Agrokémia és talajtan, 7 (1). pp. 53-64.

DEZSÕ, IMRÉNÉ (1958) Adatok néhány hazai talajtípus képlékenységének és tapadásának tanulmányozásához. Agrokémia és talajtan, 7 (1). pp. 75-82.

DZUBAY, MIKLÓS (1958) A rizs 1952-1955 évi mûtrágyázási kísérletei Tiszántúlon. Agrokémia és talajtan, 7 (4). pp. 343-350.

F

FILEP, GYÖRGY (1958) Öntözõvizek gyors vizsgálata és minõsítése. Agrokémia és talajtan, 7 (1). pp. 65-74.

FRENYÓ, VILMOS (1958) Növényrészek oldható N,P,K tartalmának gyors meghatározása. Agrokémia és talajtan, 7 (4). pp. 401-402.

G

GEREI, LÁSZLÓ and REINHOLD, MAGDA (1958) Néhány összefüggés a szikes talajok kolloid frakciójának ásványtani tulajdonságai és vasforgalma között. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 263-270.

GYÕRI, DÁNIEL (1958) Néhány talajtípus mikroelem készlete. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 97-110.

GÉCZY, GÁBOR (1958) Mezõgazdák talajismereti és trágyázási útmutatója (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 311-312.

K

KAZÓ, BÉLA (1958) Homokfelszín megkötés hazai gyártmányú "Solakrol"-lal. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 141-150.

KAZÓ, BÉLA (1958) A talajszerkezet kolloidikai kérdéseinek ismertetése a münchebergi talajfizikai konferencián. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 199-201.

KERESZTÉNY, BÉLA (1958) A mûtrágyahatás és a talaj könnyen oldható táplálóanyag-tartalma,illetve termõképessége közötti összefüggés. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 127-140.

KERESZTÉNY, BÉLA (1958) A növényfajok és a talajtípusok befolyása a mûtrágyahatásokra. Agrokémia és talajtan, 7 (4). pp. 331-342.

KERESZTÉNY, BÉLA (1958) A talaj kémhatásának befolyása a mûtrágyahatásokra. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 223-232.

KRÁMER, MIHÁLY (1958) Trágyaerjesztési modell-kísérletek. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 111-118.

KRÁMER, MIHÁLY (1958) A szuperfoszfát adagolás hatása az istállótrágya erjedési veszteségére. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 119-126.

KRÁMER, MIHÁLY and ERDEI, SÁNDORNÉ (1958) A talaj foszfatázaktivitásának vizsgálata dinátriumfenilfoszfáttal. Agrokémia és talajtan, 7 (4). pp. 361-366.

KUTZ, VASZILIJ (1958) Növény által felvehetõ tápanyagok biológiai úton (Aspergillus niger) való meghatározásának törvényszerûségei. Agrokémia és talajtan, 7 (1). pp. 83-96.

KÚTHY, SÁNDOR (1958) E. LEDERER - M. LEDERER: Chromatografy. A review of principles and applications (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 201-202.

L

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1958) Adatok a kukorica mûtrágyázásához. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 205-222.

M

MARTON, MÁRIA and SZABÓ, ISTVÁN (1958) Vizsgálatok egy szolonyectalaj degradált (szologyosodott) A-szintjének Actinomyceta-flóráján. Agrokémia és talajtan, 7 (4). pp. 367-392.

MARTON, ÁDÁM (1958) Korrelációszámítás alkalmazása az agrokémiában. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 303-307.

MÁTÉ, FERENC (1958) DI GLÉRIA-KLIMES-SZMIK- DVORACSEK: Talajfizika és talajkolloidika (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 203-204.

N

NAGYMIHÁLY, FERENC and RAÁTZ, ELEMÉR (1958) Gyors CaCO3 meghatározó készülék. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 308-309.

P

PÁLFALVI, ISTVÁN (1958) Különbözõ mennyiségben adott javítóanyag hatása a Déltiszántúl mészszegény,kötött réti talajain. Agrokémia és talajtan, 7 (1). pp. 15-34.

R

RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1958) Újabb módszerek a talajok vizes kivonatának elemzésére. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 271-280.

S

SZABOLCS, ISTVÁN and ÁBRAHÁM, LAJOS (1958) Kismennyiségû javítóanyagok alkalmazása alföldi szikes talajokon. Agrokémia és talajtan, 7 (1). pp. 35-52.

SZABÓ, ISTVÁN and MARTON, MÁRIA (1958) A Streptomyces vastus és a Streptomyces viridoniger új sugárgomba fajokról. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 243-262.

SZABÓ, ISTVÁN and MARTON, MÁRIA (1958) Vizsgálatok a sugárgombák közöti specifikus gátló hatások természetére vonatkozóan. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 177-188.

SZABÓ, ISTVÁN and MARTON, MÁRIA (1958) A talajlakó,szaprofita sugárgombák azonosításának,ökotípusaik identifikálásának sziszetmatikai-biokémiai alapjai. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 287-302.

SZABÓ, ISTVÁN and MARTON, MÁRIA and SZABOLCS, ISTVÁN (1958) Adatok a Streptomyces griseus Waksman et al. ökológiájának ismeretéhez. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 163-176.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1958) Gyors módszer a talajok kémiai elemzésére. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 189-198.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1958) PÉCSI,M.,MAROSI,S. és SZILÁRD,J.: Budapest természeti képe (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 7 (4). pp. 403-404.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1958) A marosmenti alluviumok talajföldrajzi törvényszerûségeinek feltárása Makó környékén. Agrokémia és talajtan, 7 (4). pp. 313-330.

Szász, Ferenc Andor (1958) Sur les anneaux infinis ne contenant que des sous-anneaux nontriviaux nontriviaux de l'index fini. BULGAR AKAD NAUK OTDEL MAT FIZ NAUK IZV MAT INST, 3 (1). pp. 29-33.

SÁROSI, DEZSÕNÉ (1958) Szõlõtalajok aktív mangántartalma. Agrokémia és talajtan, 7 (4). pp. 351-360.

T

T. Sós, Vera (1958) On the theory of diophantine approximations. II (inhomogeneous problems). ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 9 (1-2). pp. 229-241. ISSN 0001-5954

TERTS, ISTVÁN (1958) Többmunkahelyes kaciméter. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 309-310.

V

VARGA, LAJOS (1958) Néhány adat a cukorrépa gyökérzónájában élõ protozoonokról. Agrokémia és talajtan, 7 (4). pp. 393-400.

This list was generated on Thu Jun 24 05:00:26 2021 CEST.