REAL

Items where Year is 1960

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | I | J | K | L | M | P | R | S | U | V | W | Z | Á
Number of items: 61.

A

ANTIPOV-KARATÁJEV, I.N. (1960) Szolonyec-talajok megjavításával kapcsolatos fizikai-kémiai vizsgálatok. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 163-178.

B

BACSÓ, ALBERT (1960) Adatok a hazai csernozjom talajok osztályozásához. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 135-144.

BACSÓ, ALBERT and LESZTÁK, JÓZSEFNÉ (1960) Csernozjom-talaj tulajdonságainak megváltozása néhány erdõtípus alatt. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 67-78.

BALLA, ALAJOSNÉ (1960) A trágyázás hatása a kukorica termésére és tápanyag összetételére. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 307-322.

BALLENEGGER, RÓBERT (1960) Páter Károly 60 éves. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 289-290.

BÉRES, JÓZSEF (1960) Adatok a burgonya leromlásának okaihoz. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 535-548.

C

CSAPÓ, M. JÓZSEF (1960) Adatok a Kolozsvár környéki különbözõ talajtípusok természetes és mesterséges talajmorzsáinak vízállóságához. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 511-516.

D

DEBRECZENI, BÉLA and DEBRECZENI, BÉLÁNÉ (1960) Összehasonlító kísérletek különbözõ egyszerû és kombinált mûtrágyákkal. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 291-306.

DEBRECZENI, BÉLÁNÉ and DEBRECZENI, BÉLA (1960) Különbözõ szemcseméretû és oldhatóságú egyszerû és összetett mûtrágyák érvényesülésének vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 453-468.

DI GLÉRIA, JÁNOS (1960) Dr. DOBY GÉZA: Növényi Biokémia (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 157-158.

DI GLÉRIA, JÁNOS and DARAB, KATALIN (1960) Oldatok Na-ion tartalmának meghatározása üvegelektróddal. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 261-270.

DOMBOVÁRI, JÁNOS (1960) Adatok a nitrát és ammónia mozgásához öntözött talajban. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 201-212.

DZUBAY, MIKLÓS (1960) A "T" érték lángfotometriás meghatározása Mehlich-módszerrel nyert talajoldatokból. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 271-276.

F

FÁBRY, GYÖRGYNÉ (1960) Hazai talajok foszforszükségletének laboratóriumi megítélése. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 391-404.

FÁBRY, GYÖRGYNÉ (1960) Szerveskötésû foszforfrakciók hazai talajainkban. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 245-260.

G

GEREI, LÁSZLÓ and MÁTÉ, FERENC and BENEDEK, JÁNOSNÉ (1960) A talajban végbemenõ vaskonkréció képzõdés vizsgálata modellkísérletben Fe59 izotóppal. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 491-494.

GRÕBLER, ANDRÁS (1960) A Szovjetúnió mezõgazdaságának kémiai problémáiról. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 427-432.

Gutheil, Jenő and H. Gyürky, Katalin and Erdei, Ferenc and Koppány, Tibor (1960) A veszprémi Szent György egyház és konzerválása. MŰEMLÉKVÉDELEM, 4 (3). pp. 136-143. ISSN 0541-2439

GÉCZY, GÁBOR (1960) Újabb mezõgazdasági talajhasznosítási osztályozási rendszer. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 405-418.

I

IHÁSZ, IMRE (1960) Gyakrabban elõforduló pázsitfüvek és herefélék karotin tartalmának meghatározása és értékelése. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 559-574.

J

JASSÓ, FERENC (1960) Adatok alföldi réti öntéstalajaink genetikájához. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 53-66.

K

KAZÓ, BÉLA and GRUBER, LAJOS (1960) Talajeróziós kutatások izotóp jelzés segítségével. Agrokémia és talajtan, 9 (9). pp. 517-526.

KECSKÉS, MIHÁLY (1960) Talajmikroorganizmusok antibiotikum érzékenysége. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 549-558.

KERESZTÉNY, BÉLA and CSÓK, JÁNOS (1960) Néhány öntés és rétitalaj ammónium- és nitrátnitrogén tartalmi változásainak tényezõi. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 201-212.

KERESZTÉNY, BÉLA and NAGY, LEHEL ISTVÁN (1960) Néhány talaj szervesanyaghoz kötött molibdéntratalmának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 495-500.

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1960) A leningrádi második talajfizikai konferencia határozatai. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 285-288.

L

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1960) Adatok a kukorica mûtrágyázásához. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 479-490.

M

MANNINGER, ERNÕ and KERPELY, ANTAL and ZÁMORY, ÉVA (1960) Adatok a rhizobium baktériumokkal végzett tenyészedény kísérletek megbízhatóságához. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 11-18.

MITRA, S.P. and SINGH, R. (1960) Tanulmányok normális és szikes talajszelvényeken. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 179-188.

MÁTÉ, FERENC (1960) Javaslat a hazai réti talajok osztályozására. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 121-134.

MÁTÉ, FERENC (1960) Megjegyzés a talajok termékenységük szerinti osztályozásához. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 419-426.

MÁTÉ, FERENC and LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and KENDE, IMRE (1960) A radioaktív jelzés alkalmazása a foszfortápanyag felvehetõségének vizsgálatában. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 79-88.

MÓRÓ, GÁBOR (1960) Hozzászólás Kabar Zoltán: a tõzeglápok megsemmisülésével foglakozó dolgozatához. Agrokémia és talajtan, 9 (2). p. 284.

P

PEKÁRY, KÁROLY (1960) Kísérleti eredmények az õszi nitrogénmûtrágyázás hatásáról. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 357-364.

PETERBURGSZKIJ, A.V. and DEBRECZENI, BÉLA (1960) Különbözõ szemcseméretû és oldhatóságú egyszerû és összetett mûtrágyák érvényesülésének vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 469-478.

PETERBURGSZKIJ, A.V. and TARABRIN, G.A. (1960) A növényi gyökerek hidrogén ion kiválasztása a tápanyagfelvétel során. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 435-452.

PETRASOVITS, IMRE and DARAB, KATALIN (1960) A rizs sótûrésének vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 89-102.

PÁLFI, GÁBOR (1960) A permetezõ trágyázás hatásának vizsgálata a búza tápanyagáramoltatására. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 345-356.

R

RÓZSAVÖLGYI, JÁNOS and STEFANOVITS, PÁL (1960) Barna erdõtalajok vékonycsiszolatainak vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 365-380.

S

STEFANOVITS, PÁL (1960) 10 éves a MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 154-156.

STEFANOVITS, PÁL (1960) DWORAK LAJOS 1902-1960. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 161-162.

STEFANOVITS, PÁL and MÁTÉ, FERENC (1960) Javaslat a hazai láptajok osztályozásához. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 277-283.

SVÁB, JÁNOS (1960) Szélsõséges adatok kizárása kísérleti eredmények értékelésébõl. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 145-153.

SZABOLCS, ISTVÁN and DARAB, KATALIN and KOCH, LEHELNÉ (1960) CaCO3 tartalmú javítóanyagok hatékonyságának vizsgálata szikes talajokon radioaktív indikáció segítségével. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 19-32.

SZEGI, JÓZSEF (1960) Antibiotikus anyagok hatása az Azotobacter nitrogénkötésében résztvevõ enzimrendszerre. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 1-10.

SZEGI, JÓZSEF (1960) N. A. KRASSILNIKOV: A talaj mikroorganizmusai és a magasabbrendû növények (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 575-576.

SZEGI, JÓZSEF (1960) Néhány antibiotikum készítmény inaktivációja a talajban. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 227-236.

SZÉKELY, ÁKOS (1960) Uránnyomok meghatározása talajokban érzékenyített (UO2)2(Fe(CN)6) rekacióval. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 381-390.

SZÉKELY, ÁKOS and SCHLICK, BÉLÁNÉ and SZABÓ, TIBORNÉ (1960) Szerveskötésû szén fotometrikus és kolorimetrikus meghatározása. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 111-120.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1960) A dél-tiszántúli löszhát talajai,különös tekintettel a csernozjom talajok képzõdésére I. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 33-52.

Szász, Ferenc Andor (1960) Az operátormodulusok Kertész-féle radikáljáról = On the Kertész radical of operator modules. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10. pp. 35-38. ISSN 0025-035X

Szász, Ferenc Andor (1960) Über Ringe mit Minimalbedingung für Hauptrechtsideale. I. PUBLICATIONES MATHEMATICAE DEBRECEN, 7. pp. 54-64. ISSN 0033-3883

U

UNGÁR, TIBOR (1960) Homokszemcse-csoportok vízáteresztõ képességérõl. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 189-200.

V

VARGA, GYULA and MÁTÉ, FERENC and GRUBER, LAJOS (1960) Radioaktív izotópokkal jelzett mûtrágyák elõállítása. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 527-534.

VARGA, LAJOS (1960) Egy hortobágyi degradált (szologyosodott) szolonyec talaj mikrofaunája. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 237-244.

W

WALGER, JÁNOS (1960) Mezõgazdasági Világirodalom (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 159-160.

WALGER, JÁNOS and SZABÓ,SZÛCS, JÁNOSNÉ (1960) A kukorica érésfolyamatának vizsgálata egy csövön belül. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 323-330.

WALGER, JÁNOS and THURÁNSZKY, ATTILÁNÉ (1960) A silókukorica tápértékének és termésmennyiségének változása a fejlõdés során. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 331-344.

Z

ZSOLDOS, FERENC (1960) Fiatal rizsnövények tápanyagfelvételének vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 103-110.

ZSOLDOS, FERENC (1960) A nitrogén hasznosításának vizsgálata rozs növényeknél. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 501-510.

Á

ÁBRAHÁM, LAJOS (1960) PRETTENHOFFER IMRE 60 éves. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 433-434.

This list was generated on Thu Jun 24 04:53:26 2021 CEST.