REAL

Items where Year is 1961

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items: 190.

A

AGAJEV, B.M. (1961) Az azebajdzsáni, karabachi hegyaljai lejtős síkság szódás szikes talajai. Agrokémia és talajtan, 10 (1). pp. 3-12.

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN, SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA (1961) 10 éves az "Agrokémia és Talajtan". Agrokémia és talajtan, 10 (1). pp. 1-2.

Aczél, István (1961) Az elektronikus számológépek hazai alkalmazásáról. Magyar Tudomány , Új folyam, 15.6. pp. 341-352.

Antalffy, György and Halász, József and Schmidt, Péter (1961) A „magyar államjog" c. új egyetemi tankönyv vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-3). pp. 110-144.

Arató, Mátyás (1961) Несколько замечаний об абсолютной непрерывности мер. MTA MATEMATIKAI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 6. pp. 123-126. ISSN 0541-9514

Arató, Mátyás (1961) On the sufficient statistics for stationary Gaussian random processes. THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS, 6 (2). pp. 199-201. ISSN 0040-585X

B

B. Lőrinczy, Éva (1961) Grétsy László „A szóhasadás" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 318-322.

BALLA, ALAJOSNÉ (1961) Az istállótrágyázás és a műtrágyázás hatásának összehasonlítása vetésforgó trágyázási kísérletben. Agrokémia és talajtan, 10 (4). pp. 441-450.

BALLA, ALAJOSNÉ (1961) Őszi búza trágyázási kísérletek. Agrokémia és talajtan, 10 (2). pp. 233-246.

Bakina, M. A. (1961) A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Irodalmi és Nyelvi Osztályának közgyűlése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 172-174.

Barabás, Jenő (1961) Balassa Iván: a magyar kukorica. Néprajzi tanulmány : Akadémiai Kiadó. Budapest. 1960. 525. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 384-387.

Benkő, László (1961) A Juhász-szótár próbafüzete. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 307-320.

Bereczki, Gábor (1961) Gulya János: A „XVIII. századi kéziratos vogul szójegyzék" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 315-318.

Bese, Lajos (1961) Rövid beszámoló egy mongóliai tanulmányútról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 346-349.

Bognár, Rezső and Farkas, József and Rákosi, Miklós (1961) Flavonoidok, V. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 67 (6). pp. 253-257. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Wieniawski, Witold (1961) Nitrogén-glükozidok, VIII. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 67 (9). pp. 406-410. ISSN 0025-0155

Bokorné Szegő, Hanna (1961) A diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon vitája a Magyar Tudományos Akadémián. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-3). pp. 213-223.

Borka, József and Csáki, Frigyes and Fekete, István (1961) A 25 kW-os feszültségszabályozó autodin és kisérleti vizsgálata. ELEKTROTECHNIKA, 54. (6). pp. 241-249. ISSN 0367-0708

Borzsák, István (1961) A Corvin-könyvtár Tacitusai. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 8 (3-4). pp. 183-197. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1961) Descende caelo. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 8 (1-2). pp. 42-54. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1961) Pannonismus Slavonico-Germanicus. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 65 (1). pp. 50-51. ISSN 0021-1486

Brelich, Angelo (1961) A "meghaló istenek" problémájához : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály és az Ókortudományi Társaság 1961. április 10-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 233-248.

Burger, Kálmán and Gaizer, Ferenc and Schulek, Elemér (1961) A brómklór alkalmazása az analitikában. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 67 (4). pp. 173-175. ISSN 0025-0155

BÁRTFAY, TIBORNÉ (1961) Hazai kukoricafajták fehérjéinek értékelése a triptofán tartalom alapján. Agrokémia és talajtan, 10 (1). pp. 111-122.

BÁRTFAY, TIBORNÉ (1961) Levélen keresztül adott radiokatív foszfor felvételének tanulmányozása kukorica növényen. Agrokémia és talajtan, 10 (4). pp. 479-492.

Bán, Imre (1961) Merényi Oszkár „Berzsenyi Dániel élete és müvei" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 311-315.

Bán, Imre (1961) Régi Magyar Költők Tára. XVII. század, 3. köt. Szerelmi és lakodalmi versek. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 361-369.

Bán, Imre (1961) Régi magyar drámai emlékek I-II. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 361-369.

Bóna, István (1961) Az újhartyáni germán lovassír. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 88 (2). pp. 192-209. ISSN 0003-8032

Bóna, István (1961) Guyan, W. U., Das alamannische Gräberfeld von Beggingen—Löbern. Schriften des Institutes für Ur- und Frühgeschichte der Schweiz 12. Basel, 1958. Verlag des Institutes. 40 lap, 21 részben rajzos, részben fényképes tábla, 10 kép, 1 temetőtérkép. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 88 (1). p. 150. ISSN 0003-8032

Bökönyi, Sándor (1961) A lengyeli kultúra gerinces faunája I. JANUS PANNONIUS MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 1960 (5). pp. 85-133. ISSN 0553-4429

C

Csáki, Frigyes (1961) Edwin F. Beckenbach: Modern matematika mérnököknek. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1960. ELEKTROTECHNIKA, 54 (4). pp. 191-192. ISSN 0367-0708

Csáki, Frigyes (1961) Rothe, R., Matematika gépészmérnökök számára. Bp. 1960 (könyvismertető). ELEKTROTECHNIKA, 54. (6). pp. 286-287. ISSN 0367-0708

Csáki, Frigyes (1961) A Villamosmérnöki Kar tízéves fejlődése. ELEKTROTECHNIKA, 54 (5). pp. 193-196. ISSN 0367-0708

Csáki, Frigyes and Kelemen, Tibor (1961) Tartalék áramforrás gépcsoport önműködő indítása. ELEKTROTECHNIKA, 54. (5). pp. 223-233. ISSN 0367-0708

Czeglédy, Károly (1961) J. Aistleitner : Die mythologischen und kultischen Texte aus Ras Schamra. Übersetzung. (Bibliotheca Orientalis Hungarica VIII) : Akadémiai Kiadó, 1959. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 374-378.

D

DARAB, KATALIN (1961) Hazai öntözött talajaink sómérlege és sóforgalma. Agrokémia és talajtan, 10 (3). pp. 305-314.

DARAB, KATALIN and SCHÖNFELD, T. (1961) A Cs+ ion adszorpciójának vizsgálata agyagásványon. Agrokémia és talajtan, 10 (4). pp. 539-546.

DEZSŐ, IMRÉNÉ and MAUL, FERENC (1961) Vizsgálatok a kukorca táplálóanyag ellátottságának tanulmányozására. Agrokémia és talajtan, 10 (3). pp. 335-352.

DI GLÉRIA, JÁNOS and LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1961) Nemzetközi Agrokémiai Simposion Sevillában. Agrokémia és talajtan, 10 (2). pp. 299-300.

DINCU, ION (1961) A foszforitliszt hatékonyságának növelése kisadagú savas kezelések hatására. Agrokémia és talajtan, 10 (2). pp. 285-292.

DOBY, GÉZA (1961) DI GLÉRIA JÁNOS: Mezőgazdasági kémia (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 10 (1). pp. 171-172.

DVORACSEK, MIKLÓS and DVORACSEK, MIKLÓSNÉ (1961) Az altalajlazítás hatása és hatásmechanizmusa homokon. Agrokémia és talajtan, 10 (1). pp. 67-84.

DZUBAY, MIKLÓS (1961) A hajós öntözési eljárás néhány vízkémiai kérdése. Agrokémia és talajtan, 10 (2). pp. 195-206.

DZUBAY, MIKLÓS (1961) Újabb módszer a szikes talajok kicserélhető kationjainak és oldható sóinak meghatározására. Agrokémia és talajtan, 10 (4). pp. 547-558.

DZUBAY, MIKLÓS (1961) A kicserélhető kationok változása a tiszántúli földcsatornák talajaiban a különböző minőségű öntözővizek hatására. Agrokémia és talajtan, 10 (1). pp. 41-52.

Dobossy, László (1961) Győry János „A francia dráma kialakulása" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 343-347.

Dégh, Linda (1961) Vincze István „Szőlőművelés és bortermelés a borsodi Hegyközben" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 331-334.

E

Elekes, Lajos (1961) Rendiség és központosítás a feudális államokban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (4). pp. 375-384.

Erdei, Ferenc (1961) Az alföldi mezővárosok városfejlesztési problémái = Die Stadtentwicklungsprobleme Der Ungarischen Tiefländischen Marktflecken (3 hozzászólással). FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 85 (3). pp. 201-220. ISSN 0015-5411

Erdey-Grúz, Tibor (1961) Az ellentétek küzdelme és egysége - ahogyan a vegyész látja. MAGYAR TUDOMÁNY, 68 (6). pp. 415-428. ISSN 0025-0325

Erdey-Grúz, Tibor (1961) A világ anyagiságáról. MAGYAR TUDOMÁNY, 68 (1). pp. 85-92. ISSN 0025-0325

F

FEJÉRNÉ KOSSEY, OLGA (1961) Kukoricagyökerek kénanyagcseréjének vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 10 (3). pp. 363-376.

FEKETE, JÓZSEF (1961) Nitrát- és ammonium-nitrogén dinamikája öntözött tarlóvetésű szójáscsalamádé alatt. Agrokémia és talajtan, 10 (2). pp. 247-256.

FILEP, GYÖRGY (1961) Öntözésre szánt vizek gyakorlati osztályozása. Agrokémia és talajtan, 10 (3). pp. 315-334.

Fonyó, Antal (1961) A tulajdon elleni bűncselekmények fogalmának egyes kérdései. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-3). pp. 144-164.

Friss, István (1961) A Magyar Dolgozók Pártjának gazdaságpolitikája (akadémiai székfoglaló). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-3). pp. 45-69.

Fábián, Pál (1961) A mai magyar nyelv rendszere (Leíró nyelvtan)n : I. kötet: Bevezetés - Hangtan - Szótan. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 351-358.

G

GYŐRI, DÁNIEL (1961) A Mn,Cu,Zn,Co és Mo tartalom meghatározása talajokban és növényekben. Agrokémia és talajtan, 10 (3). pp. 425-434.

Gerevich, László (1961) A régészettudomány helyzetéről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-3). pp. 207-211.

Grigorjev, V. P. (1961) A strukturális és a matematikai nyelvvizsgálati módszerek fejlesztéséről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 169-171.

Gulya, János (1961) Beke Ödön: Mar szövegek. III. kötet. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 359-361.

Gunda, Béla (1961) A társadalmi szervezet, a kultusz és a magyar parasztszoba térbeosztása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 247-268.

Györffy, György (1961) A magyar őstörténet néhány kérdéséről. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 4 (4). ISSN 0040-9634

H

HORVÁTH, IMRÉNÉ and UDVARDY, JÁNOS (1961) Ammonhumátos kísérletek paradicsommal. Agrokémia és talajtan, 10 (1). pp. 131-134.

Hahn, István (1961) Iosephus és a Bellum Iudaicum eschatológiai háttere. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 8 (3-4). pp. 199-220. ISSN 0003-567X

Hajdú, Péter (1961) Andrássyné Kövesi Magda „Finnugor (uráli) elemek a komi képzőrendszerben" című kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 347-349.

Harvey, John H. (1961) The Origin of Official Preservation of Ancient Monuments. Transactions of the Ancient Monuments Society, 9. pp. 27-31.

Herczegh, Géza Gábor (1961) Az általános jogelvek kérdése a Nemzetközi Bíróság Statutuma szerint. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, 4 (1-2). pp. 195-211. ISSN 0200-2744

Herczegh, Géza Gábor (1961) A békés együttélés és a nemzetközi jog fejlődése. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 16 (10). pp. 505-510. ISSN 0021-7166

Horváth, István Károly (1961) A "Veronai Catullus Könyve" és a catullusi líra két alapvető műfaja. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 269-288.

Horváth, Károly (1961) Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig : Gondolat Kiadó, 1959. 524. l. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 369-374.

Hutterer, Miklós (1961) Mollay Károly „Sopron vármegye vázlatos története" c. kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 322-325.

I

Imre, Samu (1961) Nyelvtudományi Értekezések 19—21. szám. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 378-383.

Istvánovits, Márton (1961) A szovjet folklorisztika elmélete. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 291-309.

J

Járdányi, Pál (1961) A magyar népdalok rendje. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 139-164.

K

KABAR, ZOLTÁN (1961) Válasz a tőzeglápok megsemmisülésével foglalkozó dolgozatra beérkező hozászólásokhoz. Agrokémia és talajtan, 10 (1). pp. 155-158.

KABAR, ZOLTÁN and SZABOLCS, ISTVÁN (1961) Hozzászólás Stefanovits Pál és Máté Ferenc: Javaslat a hazai láptalajok osztályozásához című dolgozatához. Agrokémia és talajtan, 10 (2). pp. 293-296.

KALININ, K.V. and DEBRECZENI, BÉLA (1961) Nehezen oldható foszfátműtrágyák érvényesülésének vizsgálata P32-vel. Agrokémia és talajtan, 10 (2). pp. 223-232.

KAZÓ, BÉLA and ELEK, ÉVA (1961) Étkezési paprika termésének alakulása talajszerkezet javító műanyag hatására. Agrokémia és talajtan, 10 (1). pp. 123-130.

KECSKÉS, MIHÁLY and MANNINGER, ERNŐ and SOÓS, TIVADAR (1961) Adatok az akác rhizobium baktériomok élettani tulajdonságainak ismeretéhez. Agrokémia és talajtan, 10 (4). pp. 523-528.

KERESZTÉNY, BÉLA and PERJÁMOSI, MÁRIA (1961) Néhány jellemző talajtulajdonság hatása a talajok foszfátmegkötő képességére. Agrokémia és talajtan, 10 (4). pp. 493-504.

KOZÁK, MÁTYÁS (1961) P32-vel jelzett szuperfoszfát műtrágya talajbahatolásának vizsgálata meszes homoktalajon. Agrokémia és talajtan, 10 (2). pp. 217-222.

Kardos, Tibor (1961) A magyar humanizmus olasz kapcsolatainak alakulása és jellege : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1960. február 15-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 113-137.

Keresztury, Dezső (1961) Berzsenyi Dániel. IRODALOMTÖRTÉNET, 49 (3). pp. 225-235. ISSN 0324-4970

Király, Péter (1961) A Nyelvtudományi Intézet feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 29-168.

Kiss, István (1961) Szilágyi János: A magyar munkáskönyvtárak a két világháború között (1920-1944) : Bp. 1961. Akadémiai Kiadó 112 1. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 373-376.

Kiss, Lajos (1961) Baráber. MAGYAR NYELVŐR, 85. 92-93.. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1961) Kétkulacsos. MAGYAR NYELVŐR, 85 (2). pp. 225-227. ISSN 0025-0236

Klaniczay, Tibor (1961) Balassi Bálint (utószó). In: Balassi Bálint. Összes versei és Szép magyar komédiája. Magyar Helikon, Budapest, pp. 217-239.

Klaniczay, Tibor (1961) L'humanisme néerlandais et la poésie de la Renaissance hongroise. De Nieuwe Taalgids, 54. pp. 302-311.

Klaniczay, Tibor (1961) Problem renesansu w literaturze i kulturze węggierskij. Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 6. pp. 175-201.

Klaniczay, Tibor (1961) Reneszánsz és barokk. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.

Klaniczay, Tibor (1961) Történelmi téma – szocialista regény. Kortárs. pp. 519-529.

Klaniczay, Tibor (1961) A magyar irodalom reneszánsz korszaka. Irodalomtörténet 49, 49. pp. 1-16.

Klaniczay, Tibor (1961) A magyar irodalom reneszánsz korszaka. IRODALOMTÖRTÉNET, 49 (1). pp. 1-16. ISSN 0324-4970

Klaniczay, Tibor (1961) A szerelem költője. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 165-246.

Kodály, Zoltán (1961) Még néhány szót a tantervről. MAGYAR ZENE, 1 (9). pp. 85-86. ISSN 0025-0384

Kollár, Lajos (1961) Hajlított héj-ívek stabilitása. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 5 (1-2). pp. 29-52. ISSN 0423-278X

Kosáry, Domokos (1961) Tessedik és a Kereskedelmi Bizottság. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 3 (2). pp. 283-285. ISSN 0002-1105

Kubinyi, András (1961) Buda város pecséthasználatának kialakulása = Le développement de l'usage du sceau de la ville de Buda. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 14. pp. 109-146. ISSN 0238-5597

Kubinyi, András (1961) Csepel áttelepítése az 1838-as árvíz után = Die Übersiedelung Csepels nach dem Hochwasser im Jahre 1838. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 14. pp. 471-475. ISSN 0238-5597

Kubinyi, András (1961) Népmozgalmak Budapesten a feudalizmus korában = Narodnye dviženiâ v Budapešte v epohu feodalizma. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 14. pp. 7-15. ISSN 0238-5597

KÖVES, ERZSÉBET and VARGA, MAGDOLNA (1961) Gabonatarló maradványokban előforduló fenolkarbonsav jellegű gátlóanyagok hatása másodvetésű növények magvainak csírázására. Agrokémia és talajtan, 10 (1). pp. 135-144.

Kákosy, László (1961) Az egyiptomi történetszemlélet hatása az aranykor-mítoszokra. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 8 (3-4). pp. 260-263. ISSN 0003-567X

Kákosy, László (1961) A császárkori Thoth kultusz problémájához. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 88 (1). pp. 89-92. ISSN 0003-8032

Kőhalmi, Béla (1961) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 1826-1961. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 380-382.

L

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1961) A. G. SESZTAKOV: Agrokémia (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 10 (4). pp. 575-576.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1961) Adatok a kukorica műtrágyázásához. Agrokémia és talajtan, 10 (4). pp. 451-464.

LESZTÁK, JÓZSEFNÉ (1961) A szolonyec talajok fizikai tulajdonságai erdő alatt. Agrokémia és talajtan, 10 (4). pp. 559-572.

Laár, Árpád and Mészáros, János and Erdei, Ferenc (1961) A Szolnok megyei településhálózat fejlesztése. JÁSZKUNSÁG: AZ MTA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TUDOMÁNYOS EGYESŰLET FOLYÓIRATA (2006-), 7 (3). pp. 174-180. ISSN 1788-7259

Levendel, László and Fenyő, István (1961) Elektroklasszifikátor, bonyolult diagnosztikai-osztályozási feladatok megoldására alkalmas segédeszköz. Orvosi Hetilap, 102 (7). pp. 67-72.

Ligeti, Lajos (1961) A mandzsu nyelv régi mongol elemei. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 31-46.

LÁNG, ISTVÁN (1961) A réteges homokjavítás hatása a homoki bab terméshozamára és tápanyagfelvételére. Agrokémia és talajtan, 10 (3). pp. 389-404.

M

MACHER, FRIGYES and MANNINGER, ERNŐ (1961) A színképelemzés felhasználása mikrobiológiai vizsgálatoknál. Agrokémia és talajtan, 10 (2). pp. 277-284.

MANNINGER, ERNŐ (1961) Biogáztermelés mezőgazdasági hulladékkal kevert sertéstrágyából. Agrokémia és talajtan, 10 (4). pp. 505-510.

Maróthy, János (1961) Erkel és zenetörténeti háttere. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 7-17.

Maróthy, János (1961) Halmos István "A zene Kérsemlyénben" c. kandidátusi értekezésének vitája (1960. június 24.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 352-357.

Miklós, Pál (1961) Csongor Barnabás „Idegen írásos kínai szövegek és szórványok a 7—10. századból" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 329-330.

Molnár, Erik (1961) Nemzet és haza. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-3). pp. 99-109.

Mérei, Gyula (1961) A „nemzetek fölötti állam" kérdése a legújabb nyugat-német és osztrák történeti irodalomban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-3). pp. 164-186.

Mérei, Gyula (1961) A "nemzetekfölötti állam" eszméje a nyugat-német és az osztrák burzsoá történetírásban : 1. rész. SZÁZADOK, 95 (6). pp. 862-888. ISSN 0039-8098

Mócsy, András (1961) Az ódörögdi kurzívbetűs oltárkő. DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE, 3. pp. 22-26. ISSN 2064-4574

Mócsy, András (1961) A Mons Claudius. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 88 (2). pp. 178-179. ISSN 0003-8032

N

NESPIAK, ANDRZEJ and VÖRÖS, JÓZSEF (1961) Magyarországi talajgombák fungisztatikus hatásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 10 (1). pp. 145-154.

Nemeskürty, István (1961) Pirnát Antal: „Az erdélyi szentháromságtagadók ideológiája az 1570-es években" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 357-359.

O

Ortutay, Gyula (1961) Honti János emlékezete. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 325-329.

P

PRETTENHOFFER, IMRE and GRATZL, DÉNES (1961) A tiszántúli szikeseken végzett altalajlazítási kísérletek eddigi eredményei (1955-1959). Agrokémia és talajtan, 10 (1). pp. 23-40.

Pach, Zsigmond Pál (1961) A XV-XVIII. századi agrárfejlődés egyes kérdései a stockholmi történészkongresszuson. SZÁZADOK, 95 (2-3). pp. 225-235. ISSN 0039-8098

Pach, Zsigmond Pál (1961) A magyarországi agrárfejlődés elkanyarodása a nyugat-európaitól. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 3 (1). pp. 1-9. ISSN 0002-1105

Papp, Ferenc (1961) Újabb orosz nyelvművelő kiadványok a Szovjetunióban. MAGYAR NYELVŐR, 85 (4). pp. 415-418. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1961) A matematikai módszerek alkalmazásáról nyelvtudományunkban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 289-306.

Papp, Ferenc (1961) A stíluselemzés egy mennyiségi mutatókra épített módszere. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 7. pp. 69-85. ISSN 0015-1785

Pogány Ö., Gábor (1961) A magyar nemzeti képzőművészet kialakulása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (4). pp. 345-369.

PÁNCZÉL, MÁRTA and EIFERT, MIHÁLY (1961) Szénhidrát meghatározási módszerek összehasonlítása és az antronos eljárás alkalmazása szőlővessző cukor- és keményítőtartalmának sorozatvizsgálatára. Agrokémia és talajtan, 10 (1). pp. 99-110.

PÁNTOS, GYÖRGY (1961) A búza és kukorica gyökérfelületi zónájában uralkodó egyes baktériumfajok vitaminszintetizáló képessége. Agrokémia és talajtan, 10 (4). pp. 511-522.

Pécsi, Márton (1961) Főtitkári beszámoló. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 85 (3). pp. 276-281. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1961) A periglaciális talajfagy-jelenségek főbb típusai Magyarországon = Die Wichtigeren Typen Der Periglazialen Bodenfrosterscheinungen in Ungarn. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 85 (1). pp. 1-32. ISSN 0015-5411

R

Romaskin, P. Sz. (1961) A szovjet állam és a kommunista önigazgatás. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (4). pp. 283-309.

Rozsnyói, Sándorné (1961) A renaissance és a reformáció közös problémái Lengyelországban és Magyarországon. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (4). pp. 385-390.

Rásonyi, László (1961) A „Sovietico-Turcica"-ról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 369-373.

S

SARKADI, JÁNOS (1961) Tápanyagvizsgálatokat koordináló nemzetközi konferencia Lipcsében. Agrokémia és talajtan, 10 (2). pp. 301-302.

SARKADI, JÁNOS and KRÁMER, MIHÁLY (1961) Növényi anyagok és szervestrágyák tápanyagtartalmának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 10 (1). pp. 85-98.

STEFANOVITS, PÁL (1961) A Budapesten 1960-ban tartott Európa-talajtérkép sympozion. Agrokémia és talajtan, 10 (1). pp. 167-170.

STEFANOVITS, PÁL and MÁTÉ, FERENC (1961) Válasz Kabar Zoltán és Szabolcs István hozzászólására. Agrokémia és talajtan, 10 (2). pp. 296-298.

STEFANOVITS, PÁL and MÁTÉ, FERENC and LÁNG, ISTVÁN (1961) A Lengyel Talajtani Társaság 1960. évi közgyűlése. Agrokémia és talajtan, 10 (2). pp. 303-304.

SZABOLCS, ISTVÁN (1961) A talajtan fontosabb időszerű kérdései a VII. Nemzetközi Talajtani Kongresszuson. Agrokémia és talajtan, 10 (1). pp. 159-166.

SZABOLCS, ISTVÁN and JASSÓ, FERENC (1961) A szikes talajok genetikus típusai és elterjedésük törvényszerűségei a Duna-Tisza közén. Agrokémia és talajtan, 10 (2). pp. 173-194.

SZABÓ, ISTVÁN (1961) Látogatás a Német Demokratikus Köztársaság néhány mikrobiológiai intézetében. Agrokémia és talajtan, 10 (4). pp. 573-574.

SZABÓ, ISTVÁN and LOVAS, BÉLA (1961) Nemzetközi együttműködés a sugárgombák rendszertani kérdéseinek tanulmányozására. Agrokémia és talajtan, 10 (3). pp. 435-440.

SZABÓ, ISTVÁN and MARTON, MÁRIA (1961) Az örvös elágazást nem képező Streptomyces fajok új rendszerezése. Agrokémia és talajtan, 10 (2). pp. 257-276.

SZABÓ, ISTVÁN and MARTON, MÁRIA (1961) A Streptomyces griseus (Act. globisporus) csoport fellépése és ökológiai pozíciója néhány magyarországi talajtípusban. Agrokémia és talajtan, 10 (3). pp. 405-424.

SZEKRÉNYI, BÉLA (1961) A talaj vízáteresztő képességének változásai a víz ráhatási idejének függvényében. Agrokémia és talajtan, 10 (2). pp. 207-216.

SZUN, DAN-CSEN (1961) Szódás szikes talajok genetikája és elterjedésük törvényszerűségei Északkelet-Kínában. Agrokémia és talajtan, 10 (1). pp. 13-22.

Szabolcsi, Bence (1961) Búcsú Hatvany Lajostól. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 321-322.

Szabolcsi, Miklós (1961) Juhász Gyula problémák. IRODALOMTÖRTÉNET, 49 (2). pp. 89-109. ISSN 0324-4970

Szabolcsi, Miklós (1961) Saitos Gyula József Attila-kéziratai. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA, 65 (6). pp. 722-744. ISSN 0021-1486

Szabó, András (1961) Nemzetközi büntetőjogi munkaértekezlet a Magyar Tudományos Akadémián. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-3). pp. 71-98.

Szanzseev, G. D. (1961) A mongol eposz néhány kérdéséhez (a burját eposz két típusáról) : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1961. március 28-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 197-204.

Szevortjan, E. V. (1961) Mozgást jelentő igék az azerbajdzsán nyelvben : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1960. november 8.-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 103-112.

Sziklay, László (1961) Kemény G. Gábor „Mocsáry Lajos és a nemzetiségek" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 325-328.

Szász, Ferenc Andor (1961) Bemerkungen zu assoziativen Hauptidealringen. INDAGATIONES MATHEMATICAE-NEW SERIES, 23. pp. 577-583. ISSN 0019-3577

Szász, Ferenc Andor (1961) Die Abelschen Gruppen, deren volle Endomorphismenringe die Minimalbedingung für Hauptrechtsideale erfüllen. MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK, 65 (2). pp. 150-153. ISSN 0026-9255

Szász, Ferenc Andor (1961) Die Ringe mit lauter isomorphen nichttrivialen endlich erzeugbaren Unterringen. ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED, 22. pp. 196-201. ISSN 0001-6969

Szász, Ferenc Andor (1961) Verbandstheoretische Bemerkungen zum Fuchsschen Zeroidradikal der nichtassoziativen Ringe. ARCHIV DER MATHEMATIK, 12 (1). pp. 282-289. ISSN 0003-889X

Szász, Ferenc Andor (1961) Über ringe mit minimalbedingung für Hauptrechtsideale. II. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 12 (3-4). pp. 417-439. ISSN 0001-5954

Szász, Ferenc Andor (1961) An observation on the Brown-McCoy radical. PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICAL SCIENCES, 37. pp. 413-416. ISSN 0386-2194

SÁROSI, DEZSŐNÉ and DIÓFÁSI, LAJOS (1961) Sárguló szőlő alanytőkék gyógyítása vaskelát permettrágyázással. Agrokémia és talajtan, 10 (4). pp. 529-538.

Sándor, Pál (1961) A marxista filozófiatörténetírás néhány módszertani kérdése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (4). pp. 327-344.

Sík, Endre (1961) Fekete Afrika története : autoreferátum. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 205-232.

Süpek, Ottó (1961) Villon Triviuma. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 249-290.

Sőtér, István (1961) Horváth János (1878-1961). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 323-324.

Sőtér, István (1961) Kemény Zsigmond történelemszemlélete. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 47-101.

T

TAMÁSI, JÁNOS and MÁTÉ, FERENC and VARGA, GYULA (1961) Elővizsgálatok P32 radioaktív izotóp alkalmazásával az almafák foszforfelvételének tanulmányozása céljából. Agrokémia és talajtan, 10 (3). pp. 353-362.

Tarján, Imre (1961) A biofizika időszerű kérdései. FIZIKAI SZEMLE, 11 (7). pp. 195-200. ISSN 0015-3257

Tarnai, Andor (1961) A magyar irodalomtörténeti hagyomány kialakulása. Irodalomtörténeti Közlemények, 65. pp. 637-658.

Telegdi, Zsigmond (1961) A nyelvtudomány újabb fejlődésének egyes kérdéseiről : vitaindító előadás. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 11-27.

Tolnai, Gábor (1961) Federico Garcia Lorca siratója : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1961. június 26-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 175-196.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1961) Mesetudomány és vallástörténet. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 331-342.

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1961) Foszfátok oldódása humát oldatokban. Agrokémia és talajtan, 10 (4). pp. 465-478.

U

Ujfalussy, József (1961) Erkel műveinek sorsa. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 19-29.

Ujfalussy, József (1961) A híd-szerkezetek néhány tartalmi kérdése Bartók művészetében. MAGYAR ZENE, 1 (7-8). pp. 3-19. ISSN 0025-0384

V

Varga, József (1961) Móricz Zsigmond hagyatékából. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 376-380.

VÁMOS, REZSŐ (1961) Az amorf kovasavképződése és felhalmozódása a degradált szikes talajokban. Agrokémia és talajtan, 10 (1). pp. 53-66.

W

WALGER, JÁNOS and SVÁB, JÁNOS and THURÁNSZKY, ATTILÁNÉ and GÁLL, ÉVA (1961) Kukoricafajták gyakorlati érésfokozatának összefüggése a szemek szárazanyag és keményítőtartalmával. Agrokémia és talajtan, 10 (3). pp. 377-388.

Wittman, Tibor (1961) A holland gazdasági „csoda" és a holland burzsoá nemzetté válás néhány kérdése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-3). pp. 186-206.

Wéber, Antal (1961) Kovács Győző "A szentimentalizmus a magyar irodalomban Kölcseyig" című kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 350-352.

Z

Zambó, János (1961) Közelebb-távolabb fekvő telepek együttes lefejtésének egy változata. BÁNYÁSZATI LAPOK, 94. (11). pp. 721-725. ISSN 0365-9003

Zambó, János (1961) A vágatpillér szélességéről. BÁNYÁSZATI LAPOK, 94. (8). pp. 505-509. ISSN 0365-9003

Zambó, János (1961) A vízvédelmi pillérek méretezéséről. BÁNYÁSZATI LAPOK, 94. (5). pp. 289-293. ISSN 0365-9003

This list was generated on Mon Dec 4 19:01:28 2023 CET.