REAL

Items where Year is 1962

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | H | J | K | L | M | P | S | T | V | W
Number of items: 61.

A

Arató, Mátyás (1962) Estimation of the parameters of a stationary Gaussian Markov process. DOKLADY AKADEMII NAUK, 145. pp. 13-16. ISSN 0869-5652

Arató, Mátyás (1962) Néhány megjegyzés az I-divergencia fogalmával kapcsolatban. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (4). pp. 325-327. ISSN 0025-035X

Arató, Mátyás (1962) Néhány újabb eredmény az ergod-elméletben. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (4). pp. 335-338. ISSN 0025-035X

Arató, Mátyás and Kolmogorov, A.N. and Sinai, Ya.G. (1962) Evaluation of the parameters of a complex stationary Gauss-Markov process. DOKLADY AKADEMII NAUK SSSR, 146. pp. 747-750. ISSN 0002-3264

B

BACSÓ, ALBERT and MAUL, FERENC and SZABÓ, BÉLA (1962) Adatok a Kemeneshát barna erdőtalajainak tanulmányozásához. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 1-12.

BALLA, ALAJOSNÉ (1962) Az istállótrágyázás és a műtrágyázás hatásának összehasonlítása vetésforgó trágyázási kísérletben. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 89-96.

BOCSKAI, JÓZSEF (1962) Különböző mennyiségű javítóanyaggal végzett kísérletek erősen szolonyeces réti talajon. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 323-334.

BOCSKAI, JÓZSEF (1962) A szikkutatás és javítás legújabb eredményi Ukrajnában. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 273-276.

D

DARAB, KATALIN (1962) Kationkicserélődés a talajban a különböző minőségű öntözővizek hatására. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 29-40.

DARAB, KATALIN (1962) A Nemzetközi Öntözési és Belvízrendezési Szövetség 1961. évi intézőbizottsági ülése a Szovjetúnióban. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 133-134.

DEBRECZENI, BÉLÁNÉ (1962) A hazai kettős műtrágya (NIFOSZ) hatékonyságának vizsgálata a foszfortartalmának oldhatóságától függően. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 335-344.

DI GLÉRIA, JÁNOS (1962) Ballenegger Róbert 80 éves. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 293-294.

DI GLÉRIA, JÁNOS (1962) A Magyar Agrártudományi Egyesület fennállásának 10 éves évfordulója. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 137-138.

F

FRANK, MELANIE (1962) Esőszerű öntözési kísérletek kukoricával, cukorrépával és füvesherével. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 375-390.

FÓRIZS, JÓZSEFNÉ (1962) Az OMMI genetikus talajtérképezési tanfolyamáról. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 496-498.

FÖLDVÁRI, GYÖRGY (1962) A magyar talajok genetikus osztályozásának egyes kérdései. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 455-468.

G

GEREI, LÁSZLÓ (1962) Az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet genetikus talajtérkép kiadványai. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 493-495.

H

HARMATI, ISTVÁN (1962) HERKE SÁNDOR 80 éves. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 141-142.

HELMECZI, BALÁZS (1962) Az Azotobacter oltóanyagként történő felhasználásának lehetőségei kukoricánál. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 481-492.

HORVÁTH, IMRÉNÉ and NOVÁK, ANDRÁS (1962) Vegyszeres permetezés hatása a katalázaktivitásra. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 129-132.

Holl, Imre and Nováki, Gyula and Sz. Póczy, Klára (1962) Városfal maradványok a soproni Fabricius-ház alatt. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (89). pp. 47-67. ISSN 0003-8032

J

JASSÓ, FERENC (1962) A püspökladányi Szikfásító Kísérleti Állomás talajviszonyi. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 13-28.

K

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1962) A talaj pórusterének beosztása a víz mozgása alapján. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 41-54.

KLIMES-SZMIK, ANDOR and KULLMANN, ANTON (1962) A talaj porozitásának közvetlen meghatározását befolyásoló tényezők. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 55-72.

KRASSILNIKOV, N.A. (1962) A mikroorganizmusok szerepe a növények életében. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 413-436.

KRÁMER, MIHÁLY (1962) Adatok az észak-afrikai (Hyper) és izraeli (Cyklon) foszfátok műtrágyahatásáról. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 345-354.

KRÁMER, MIHÁLY and PEKÁRY, KÁROLY (1962) A műtrágyák hatása gabonafélék tápanyagfelvételére és termésük minőségére csernozjom-barna erdőtalajon. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 191-202.

L

LAMBERGER, ILONA and MÁTÉ, FERENC (1962) Savanyú talajjavítási kísérletek Karácsondon. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 355-368.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1962) Adatok a kukorica műtrágyázásához. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 185-190.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1962) A magyar szikes talajok műtrágyázása II. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 81-88.

LITYNSKI, TADEUSZ (1962) A lengyel agrokémia időszerű kérdései. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 285-289.

M

MANNINGER, ERNŐ (1962) Babagaron tenyésztett rhizobiumbaktériumok morfológiája. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 237-246.

MARTON, MÁRIA (1962) Adatok a csermozjomszerű rétitalajok mikrobiológiájához. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 123-128.

MIHÁLYFALVY, ISTVÁN (1962) Az öntözött talajok zöldtrágyázásának jelentősége. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 257-270.

P

POLGÁR, SÁNDOR (1962) A rizstermesztésnél legjobban érvényesülő nitrogén műtrágyaadagok és a talaj nitrogéntartalma közötti összefüggés. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 391-402.

Péter, Zoltán (1962) A jubiláló Ráday-Könyvtár. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 78 (4). pp. 303-316. ISSN 0025-0171

S

SALLAK, ANDOR (1962) A talajminősítés (bonitáció) néhány kérdése és javaslat a genetikus talajosztályozásra épülő talajminősítés alapelveire. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 469-480.

SARKADI, JÁNOS (1962) Hozzászólás Mihályfalvy István: "Az öntözött talajok zöldtrágyázásának jelentősége" c. közleményéhez. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 271-272.

SARKADI, JÁNOS (1962) A szovjet agrokémiai kuattaómunkáról. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 135-136.

STEFANOVITS, PÁL and RÓZSAVÖLGYI, JÁNOS (1962) Újabb paleopedológiai adatok a paksi szelvényről. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 143-160.

SVÁB, JÁNOS (1962) Trágyázási és egyéb agrotechnikai kísérletek értékelése kumulatív terméselemzéssel. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 219-236.

SZABOLCS, ISTVÁN (1962) Vízoldható sók felhalmozódása finnországi talajokban. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 295-310.

SZABOLCS, ISTVÁN and LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1962) A magyar szikes talajok műtrágyázása I. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 73-80.

SZABOLCS, ISTVÁN and SZONDY, GYÖRGY and TÖRÖK, LÁSZLÓ (1962) Lignitporral kiegészített istállótrágya komposztálásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 97-104.

SZABOLCS, ISTVÁN and VÁRALLYAY, GYÖRGY and MIKLAY, FRIGYES (1962) A dunántúli szikesek. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 161-184.

SZABÓ, ISTVÁN and SZEGI, JÓZSEF and ERDEI, SÁNDORNÉ (1962) Rendszertani tanulmányok cellulózbontó sugárgombákon. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 115-122.

SZEGI, JÓZSEF (1962) A Szovjetúnió néhány tudományos intézetének talajmikrobiológiai kutató munkájáról. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 277-280.

SZEGI, JÓZSEF (1962) A nedvesség hatása a cellulóz lebomlására egyes hazai talajainkban. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 105-114.

SZENDE, KÁLMÁN (1962) Általános mikrobiológiai kutatások Moszkva és Leningrád néhány tudományos kutató intézetében. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 281-284.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1962) Szabolcs István: A vízrendezések és öntözések hatása a tiszántúli talajképződési folyamatokra (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 499-500.

SZÜCS, LÁSZLÓ and ELEK, ÉVA (1962) Adatok a hazai csernozjom talajok mikroelemtartalmáról. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 311-322.

Szász, Ferenc Andor (1962) Die Ringe, deren endlich erzeugbare echte Unterringe Hauptrechtsideale sind. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 13 (1-2). pp. 115-132. ISSN 0001-5954

Szász, Ferenc Andor (1962) A topológikus algebrákról és gyűrűkről I. = On topological algebras and rings. I. MATEMATIKAI LAPOK, 13. pp. 256-278. ISSN 0025-519X

T

TAKÁTS, TAMÁS (1962) A Talajtani Társaság Talajbiológiai Szakosztályának tudományos ülésszaka Sopronban. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 139-140.

TÍMÁR, MÁTYÁSNÉ (1962) Adatok a növényi maradványok talajban történő elbomlásához. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 437-442.

TÍMÁR, MÁTYÁSNÉ (1962) D. PARKINSON,J.S. WAID: Ecology of Soil Fungi (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 290-292.

TÖLGYESI, GYÖRGY (1962) Vadontermő növények mikroelemtartalma. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 203-218.

V

VARGA, GYULA (1962) Radioaktív izotópokkal jelzett műtrágyák előállítása. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 369-374.

VARGA, LAJOS (1962) Egyszerű módszer a talajlakó mikrofauna vizsgálatához. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 247-256.

W

WALGER, JÁNOS and SZÁSZI, JÁNOS and THURÁNSZKY, ATTILÁNÉ (1962) A kukoricaszem összetétel-változása a fejlődés során. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 403-412.

WALGER, JÁNOS and THURÁNSZKY, ATTILÁNÉ (1962) Egyszerű módszer zöldnövények és szénák karotintartalmának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 443-454.

This list was generated on Tue Apr 20 08:48:42 2021 CEST.