REAL

Items where Year is 1966

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | S | T | U | V | Z | Á
Number of items: 136.

A

ALFÖLDI, ISTVÁN (1966) Felszíni lefolyást megszakító műszaki berendezések optimális mennyiségének meghatározása szántóföldeken. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 309-326.

ARANY, SÁNDOR (1966) A szoloncsák és szoloncsák-szolonyec talajok javítási lehetőségei figyelemmel a lignitpor alkalmazhatóságára. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 157-168.

Arató, Mátyás and Pásztorné Varga, Katalin (1966) Bizonyos egyszerű típusú sztochasztikus folyamatok numerikus szimulálása és paramétereinek becslése. KÖZLEMÉNYEK - MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖZPONTJA, 1. pp. 68-89. ISSN 0200-1667

B

BOCSKAI, JÓZSEF (1966) A talajtan fejlődése a 100 éves moszkvai Timirjazev Mezőgazdasági Akadémián. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 555-556.

BOCSKAI, JÓZSEF and ELEK, ÉVA and GÁTI, FERENC and KRÁMER, MIHÁLY and PEKÁRY, KÁROLY (1966) Agrokémiai és trágyázástani kutatómunka a Német Demokratikus Köztársaságban. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 565-568.

BODOLAY, ISTVÁNNÉ (1966) A széleróziót befolyásoló változó talajfizikai tulajdonságok. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 372-383.

BODOLAY, ISTVÁNNÉ (1966) A talajművelés szerepe a szélerózió fellépésében. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 183-198.

Benda, Kálmán (1966) Helytörténeti kiadványok. SZÁZADOK, 100 (6). pp. 1360-1362. ISSN 0039-8098

Borzsák, István (1966) Nona aetas? ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 13 (1). pp. 116-127. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1966) Pax Tacitea. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 13 (1). pp. 27-39. ISSN 0003-567X

Burger, Kálmán and Syrek, Gyöngyi and Farsang, György (1966) A dimetil-glioxim és átmenetifém-komplexei polarográfiás viselkedéséről : A nikkel és a kobalt meghatározása = The Polarographic Behaviour of Dimethylglyoxime and Its Transitional metal complexes. Determination of Nickel and Cobalt. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 72 (9). pp. 380-383. ISSN 0025-0155

BÖSZÖRMÉNYI, ZOLTÁN and DARAB, KATALIN (1966) A növények talajból történő ionfelvételét korlátozó tényezők. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 557-562.

Bóna, István (1966) Gh. Diaconu, Tirgsor, necropole din secolele III - IV. e. n. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 93 (1). pp. 134-135. ISSN 0003-8032

Bóna, István (1966) Javaslat a magyarországi bronzkor új időrendi felosztására. MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1956-1992, 1964/6 (2). pp. 25-30. ISSN 0563-0525

C

Csáki, Frigyes (1966) Beszámoló a CIGRÉ 1966. június 8-18-i üléséről. ELEKTROTECHNIKA, 59. (11-12). pp. 533-540. ISSN 0367-0708

Csáki, Frigyes (1966) Beszámoló az IFAC III. kongresszusáról. ELEKTROTECHNIKA, 59. (11-12). pp. 540-543. ISSN 0367-0708

D

DARAB, KATALIN and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1966) Kicserélhető Ca2+ és Na+ ionok meghatározásának izotópindikációs módszere és összehasonlító értékelése. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 453-468.

DEZSŐ, IMRÉNÉ and GÁBRIEL, ANDRÁS (1966) Lefolyás vizsgálata talajvédelmi szempontból a Siklós-Villányi hegyvidéken kettő. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 299-308.

DUCK, TIVADAR (1966) Néhány barna erdőtalaj típus erózióval szembeni viselkedése. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 263-276.

E

ELEK, ÉVA (1966) A Lókos patak vízgyűjtőjének mangán ellátottsági vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 277-282.

Engel, Pál (1966) A bizánci nemesség születése. EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVEI, 3. pp. 285-300. ISSN 0524-9066

Erdei, Ferenc (1966) Megjegyzések László János: Bruttó vagy nettó jövedelem? című cikkéhez. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 13 (2). pp. 238-239. ISSN 0023-4346

Erdei, Ferenc (1966) A tudományos műhely szervezési problémái. MAGYAR TUDOMÁNY, 11 (12). pp. 727-735. ISSN 0025-0325

Erdős, Pál and Rényi, Alfréd and T. Sós, Vera (1966) On a problem of graph theory. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 1. pp. 215-235. ISSN 0081-6906

F

FEKETE, ZOLTÁN and TÓTH, ANDRÁS (1966) Az erózió mértékének összefüggése a talajfizikai tényezőkkel kisgörbői agyagbemosódásos barna erdőtalajon. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 283-298.

Frey, Tamás (1966) Egyenletek megoldása szakaszonkénti perturbációval. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 106-190.

FÁBRY, GYÖRGYNÉ (1966) Foszforoldódási és megkötési vizsgálatok Baranya megyei barna erdőtalajokon. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 85-96.

G

GEREI, LÁSZLÓ and DARAB, KATALIN and REMÉNYI, MIKLÓSNÉ and PÁRTAY, GÉZA (1966) Talajmineralógiai folyamatok a Konyári tó szikes talajaiban. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 469-490.

Gehér, István (1966) Transzcendens, illetve algebrai egyenletrendszer megoldásának egy módszere, illetve annak egy alkalmazása molekula modellek erő-állandóinak kiszámítására. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 44-55.

Glatz, Ferenc (1966) Kísérlet történelmi folyóirat indítására 1865-ben. SZÁZADOK, 100 (6). pp. 1278-1299. ISSN 0039-8098

Gunda, Béla (1966) Azt se mondta, cseréljünk acélt. MAGYAR NYELVŐR, 90 (1). pp. 90-91. ISSN 0025-0236

Gyarmati, Borbála and Vertse, Tamás (1966) A 28Si/d,p/29Si (Ed = 15MeV) reakció szögeloszlásának kiértékelése Butler és Dar közelitésben = The Evaluation on the Angular Distribution in 28Si/d,p/29Si (Ed = 15MeV) Reaction in Butler and Dar Approximations. ATOMKI KÖZLEMÉNYEK, 8 (4). pp. 314-326. ISSN 0004-7155

Györffy, György (1966) Egy krónikahely magyarázatához. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 9 (1). ISSN 0040-9634

GÁL, JÁNOS (1966) Szélerózió elleni védekezés mezővédő erdősávokkal. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 199-214.

H

HORVÁTH, Vilmos (1966) Talajvédelmi vonatkozások a Területi Vízgazdálkodási Kerettervekben. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 339-352.

Harmatta, János (1966) Az indoeurópai őshaza problémája és az őskőkorkutatás. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 13 (2). pp. 246-248. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1966) The Bisitun Inscription and the Introduction of the Old Persian Cuneiform Script. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 14. pp. 255-283. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1966) I. Dareios és az óperzsa ékírás. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 13 (2). pp. 189-211. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1966) Kimmerek és szkíták. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 13 (1). pp. 107-116. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1966) Neolitkori írásbeliség Közép-Európában? ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 13 (2). pp. 235-236. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1966) New Evidences for the History of Early Medieval Northwestern India. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 14. pp. 423-462. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1966) Zu den griechischen Inschriften des Aśoka. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 14. pp. 77-85. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1966) A baktriai és indiai görögök történetéhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 13 (1). pp. 1-8. ISSN 0003-567X

I

Ill, Márton and Almár, Iván (1966) Preliminary Analysis of INTEROBS Programme Observations. In: TRAJECTORIES OF ARTIFICIAL CELESTIAL BODIES AS DETERMINED FROM OBSERVATIONS, April 20-23,1965, Paris.

J

JANKOVITS, TIBOR (1966) A szerkezetvizsgálati adatok felhasználása a talajvédelmi tervezésben. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 229-238.

K

KAZÓ, BÉLA (1966) Eróziós talajvizsgálati módszerek. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 389-392.

KAZÓ, BÉLA (1966) A talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak meghatározása mesterséges esőztető készülékkel. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 239-252.

KERESZTÉNY, BÉLA (1966) Egyszerűsített eljárás a talajok forróvízben oldható bórtartalmának kinalizariin reagenssel történő meghatározására. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 131-140.

KOVÁCS, GÁBOR and TÓTH, SÁNDORNÉ (1966) Aminosavak mikrobiológiai és papírkromatográfiás meghatározásának összehasonlítása. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 515-522.

KRÁMER, MIHÁLY (1966) A jugoszláviai agrokémiai és trágyázástani kutatások. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 563-565.

Katona, Gyula (1966) On separating systems of a finite set. JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY, 1 (2). pp. 174-194. ISSN 0021-9800

Kesten, H. and T. Sós, V. (1966) On two problems of Erdös Szüsz and Turán concerning diophantine approximations. Acta Arithmetica, 12 (2). pp. 183-192. ISSN 0065-1036 (print); 1730-6264 (online)

Kiss, Lajos (1966) Narancs szavunk eredete. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 12. 209-214.. ISSN 0015-1785

Kiss, Lajos (1966) Rohadt sarok. MAGYAR NYELVŐR, 90 (1). ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1966) Secko jedno. MAGYAR NYELVŐR, 90 (3). p. 311. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos and Imre, Samu (1966) Fórozás. MAGYAR NYELVŐR, 90 (2). pp. 197-198. ISSN 0025-0236

Klaniczay, Tibor (1966) A "Csontváry-kérdés". Kritika, 4 (1). pp. 3-13.

Klaniczay, Tibor (1966) Megjegyzések a jelenkori irodalom történetéhez. Kritika, 4 (3). pp. 25-28.

Klaniczay, Tibor (1966) Nacionalne pitanje i književnost – posebno u Istočnoj Evropi. Forum. pp. 496-528.

Klaniczay, Tibor (1966) Que faut-il entendre par littérature nationale. In: Actes du IVe Congrés de l’Association Internationale de Littérature Comparé. Mouton&Co., pp. 187-194.

Klaniczay, Tibor (1966) Réalités et idéalisation dans la poésie pétrarquiste de Bálint Balassi. Acta Litteraria, 8 (3-4). pp. 343-365.

Klaniczay, Tibor (1966) Szigetvár irodalmi öröksége. Jelenkor. pp. 1056-1057.

Klaniczay, Tibor (1966) Szigetvár irodalmi öröksége. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 9 (12). pp. 1056-1057. ISSN 0447-6425

Klaniczay, Tibor (1966) A művészeti stílusok helye a marxista kutatásban. In: A szocializmus irodalma. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, pp. 66-109.

Klaniczay, Tibor (1966) A régi magyar családnevek helyesírása. Magyar Nyelv, 62. pp. 480-486.

Klaniczay, Tibor (1966) A szintézis útján. Kritika, 4 (12). pp. 8-12.

Klaniczay, Tibor and Sziklay, László (1966) Antológia Staršej Slovenskej Literatúry : Na vydanie pripravil, úvod a poznámky napísal; Ján Misianik. Bratislava, 1964. Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied. 850 Str. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 70 (1-2). pp. 226-228. ISSN 0021-1486

Kosáry, Domokos (1966) 1815 történetirodalmának kritikájához. SZÁZADOK, 100 (2-3). pp. 371-399. ISSN 0039-8098

Kosáry, Domokos (1966) A tétényi "tumultus" 1766-ban. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 17. pp. 111-131. ISSN 0238-5597

Kristó, Gyula (1966) Orosháza története és néprajza. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 20 (2). pp. 165-166. ISSN 0133-1167

Kákosy, László (1966) Der Gott Bes in einer koptischen Legende. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 14 (1-2). pp. 185-196. ISSN 0044-5975

Köpeczi, Béla (1966) J.-P. Sartre esztétikai nézeteiről. HELIKON, 12 (3). pp. 276-291. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1966) Író és irodalom a XX. század társadalmában : Jegyzetek a kérdés tudományos kutatásáról. HELIKON, 12 (4). pp. 396-406. ISSN 0017-999X

L

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1966) Kalcium és nitrogéntartalmú javítóanyagok kisadagú alkalmazása öntözött szikes ősgyepen három. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 51-60.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and MÁTÉ, FERENC (1966) A fiatal kukoricanövény tápanyagfelvételének tanulmányozása 32P jelzés segítségével. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 67-74.

Lukácsy, S. and Garay, András (1966) Changes of arginase activity and the development of adventitious roots in Lupinus albus. ACTA BOTANICA HUNGARICA, 12. (1-2.). pp. 89-94. ISSN 0236-6495

M

MIKE, ZSUZSA (1966) Légifényképek felhasználása a talajerózió felmérésénél és a talajvédelmi terveknél. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 353-362.

MIKES, JÁNOS and GÁTI, FERENC (1966) A karbamid kondenzációs vegyöületei, mint nitrogénműtrágyák. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 141-152.

Marx, György (1966) Neutroncsillagok? FIZIKAI SZEMLE, 16 (8). pp. 229-238. ISSN 0015-3257

Marx, György (1966) A természet töltésszimmetriája. FIZIKAI SZEMLE, 16. pp. 33-40. ISSN 0015-3257

MÁTÉ, FERENC and LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1966) Különböző nitrogén műtrágyák hasznosulásnak vizsgálata 15N stabil izotóp jelzéssel. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 75-84.

Márta, Ferenc and Seres, László (1966) The thermal decomposition of ethyl nitrite 3. : The effect of propylene and the mechanism of the reaction. ACTA PHYSICA ET CHEMICA, 12 (3-4). pp. 113-116. ISSN 0001-6721

Mócsy, András (1966) Dekentoi. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 13. pp. 242-245. ISSN 0003-567X

Mócsy, András (1966) Die Unkenntnis des Lebensalter im Römischen Reich. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 14. pp. 387-421. ISSN 0044-5975

Mócsy, András (1966) Die Vorgeschichte Obermösiens im hellenistisch-römischen Zeitalter. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 14. pp. 87-112. ISSN 0044-5975

Mócsy, András (1966) Megjegyzések Moesia Superior felirataihoz. DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE, 8. pp. 21-28. ISSN 2064-4574

Mócsy, András (1966) Simpozijum o teritorijalnom i hronološkom razgraničenju ilira u praistorijsko doba. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 93 (1). pp. 113-114. ISSN 0003-8032

Mócsy, András (1966) Tampius Flavianus Pannoniában. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 93 (2). pp. 203-207. ISSN 0003-8032

N

NOSTICZIUS, ÁRPÁD (1966) Új módszer lisztkivonatok szulfhidril-tartalmánk meghatározására II. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 109-116.

Niederhauser, Emil (1966) A polgári átalakulás problémái kelet- és délkelet-Európában. VILÁGTÖRTÉNET (9-10). pp. 39-64. ISSN 0083-6265

Niederhauser, Emil (1966) A szlavofilek és az oroszországi jobbágyfelszabadítás. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 8 (4). pp. 432-448. ISSN 0002-1105

Németh, G. Béla (1966) Az önmegszólító verstípusról : Különös tekintettel József Attilára. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 70 (5-6). pp. 546-571. ISSN 0021-1486

P

PEKÁRY, KÁROLY and KRÁMER, MIHÁLY (1966) A nitrogénműtrágya utóhatásának vizsgálata gabonaféléknél Kompolton csernozjom barna erdőtalajon. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 97-108.

PETRASOVITS, IMRE (1966) Talajnedvesség meghatározási és agrordaiológiai módszerek alkalmazása Franciaországban. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 169-170.

Papp, Ferenc (1966) Машинный перевод и прикладная лингвистика, Вып. 8. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 4 (1). pp. 259-265. ISSN 0569-1338

Papp, Ferenc (1966) Kettős és hármas szófajiságú szavaink. MAGYAR NYELVŐR, 90 (4). pp. 404-408. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1966) Megszólaltak a gépek. MAGYAR NYELVŐR, 90 (2). pp. 181-188. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1966) Strukturális-matematikai-algebrikus (nyelvészet). MAGYAR NYELVŐR, 90 (1). pp. 55-62. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1966) Általános és alkalmazott nyelvészeti szeminárium Besanconban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 68. pp. 166-168. ISSN 0029-6791

Potondi, András and Barsi, Béla (1966) A III. agykamra hirtelen halált okozó colloid cystája. ORVOSI HETILAP, 107 (44). pp. 2099-2101. ISSN 0030-6002

PÁLFI, GÁBOR (1966) Összefüggés a búza, kukorica és a rizs transzlokációs aminosavai között. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 117-124.

S

SALLAK, ANDOR (1966) Borsod-Heves megyei lejtős területeken végzett mélylazítások tapasztalatai. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 384-388.

SALLAK, ANDOR and KIRÁLY, GYÖRGYNÉ (1966) Mélylazítási kísérletek Borsod megyei lejtős területeken. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 327-338.

SCHÖNFELD, SÁNDOR (1966) Megjegyzések a talaj termékenységének növelésére irányuló tudományos munkáról. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 533-542.

SILLANPAA, M (1966) A finnországi talajtani és agrokémiai kutatások néhány kérdéséről. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 171-180.

SINGHAL, J.P. and MALIK, W.M. (1966) Elektrometriás vizsgálatok öntözött Akli bentonit membránok áteresztőképességének jellemzésére. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 61-66.

SIPOS, SÁNDOR and BOCSKAI, JÓZSEF (1966) A meszezés hatékonysága sztyeppesedő réti szolonyec talajon különféle agrotechniaki tényezők esetén. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 491-506.

STEFANOVITS, PÁL (1966) Talajvédelmi tervek talajtani megalapozása. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 215-228.

SZABOLCS, ISTVÁN (1966) A Nemzetközi Továbbképző Intézet tevékenysége és évi szemináriuma. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 551-554.

SZABOLCS, ISTVÁN (1966) A dunántúli szikesek IV. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 395-406.

SZABOLCS, ISTVÁN and LESZTÁK, JÓZSEFNÉ (1966) Különböző sóoldatok mozgása talajszelvényekben. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 407-422.

SZEGI, JÓZSEF (1966) A különböző növényi anyagok hatása néhány B csoporthoz tartozó vitamin szintézisére a talajban. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 523-532.

SZEGI, JÓZSEF (1966) A mikroorganizmusok szerepe a talaj szervesanyagainak szintézisében és elbontásában. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 543-550.

SZEGI, JÓZSEF and KLIMES-SZMIK, ANDOR (1966) A talajtani és agrokémiai kutatások helyzete a Kubai Köztársaságban. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 153-156.

SZÉKELY, ÁKOS and DI GLÉRIA, JÁNOS (1966) A nafténsavak agrokémiai jelentősége. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 125-130.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1966) Genetikai talajtérképek szerepe a talajvédelmi tervezéseknél. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 253-262.

Szabó, Árpád (1966) Theaitetos und das Problem der Irrationalität in der griechischen Mathematikgeschichte. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 14 (3-4). pp. 303-358. ISSN 0044-5975

Szelezsán, János (1966) Egy optimális vezérlési feladat. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 38-43.

Szelezsán, János (1966) Egy szakaszonként lineáris optimális vezérlés. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 56-67.

Szelezsán, János (1966) Optimális perem-vezérlőfüggvény Fourier-sora hiperbolikus differenciaegyenlet esetén. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 191-199.

Szelezsán, János (1966) Optimális vezérlés a telegráf egyenlet esetén peremfeltétellel. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 90-105.

Szent-Györgyi, Albert (1966) A tanítás és a bővülő tudás (Fordította: Károlyházy Frigyes). FIZIKAI SZEMLE, 16 (3). pp. 74-76. ISSN 0015-3257

T

Tankó, József (1966) Numerikus vezérlésű szerszámgépek programozása számológéppel. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 3-37.

Tarnai, Andor (1966) Fritz Valjavec és a magyar irodalom (recenzió). Irodalomtörténeti Közlemények, 70. pp. 233-240.

Tarnai, Andor (1966) Landelinus ifjú. Irodalomtörténeti Közlemények, 70. pp. 166-171.

Tarnai, Andor (1966) Verseghy Marseillaise-fordításai. Irodalomtörténeti Közlemények. pp. 166-171.

Tarnai, Andor and Lukácsy, Sándor and Somogyi, Sándor and József, Farkas (1966) Magyarország története (recenzió). Irodalomtörténeti Közlemények, 70. pp. 467-483.

U

Ujfalussy, József (1966) Társadalmi közösség és zenei köztudat : Hozzászólás Szabolcsi Bence előadásához. MAGYAR ZENE, 7 (5). pp. 482-487. ISSN 0025-0384

V

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1966) A Duna-Tisza közi talajok sómérlegei. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 423-452.

VÁRALLYAY, GYÖRGY and SZABOLCS, ISTVÁN (1966) A dunántúli szikesek három. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 1-42.

Z

ZSOLDOS, LÁSZLÓ (1966) Vizsgálatok teraszolt gyümölcsösök létesítésével kapcsolatban. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 363-371.

Zambó, János (1966) Költségfüggvény a bányászatban. BÁNYÁSZATI LAPOK, 99. (8). pp. 505-516. ISSN 0365-9003

Zambó, János (1966) A beruházás megtérülése és hatékonysága. BÁNYÁSZATI LAPOK, 99. (1). pp. 1-6. ISSN 0365-9003

Zambó, János (1966) A feszültségszegény zóna szerepe a telepek leművelésében. BÁNYÁSZATI LAPOK, 99. (11). pp. 721-725. ISSN 0365-9003

Á

ÁBRAHÁM, LAJOS and CZUKOR, BÁLINTNÉ (1966) A cukorgyári mésziszap szikjavító hatásának vizsgálata tenyészedényekben. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 43-50.

ÁBRAHÁM, LAJOS and KOVÁCS, MÁRIA (1966) Műtrágyák hatásának vizsgálata erősen meszes dunavölgyi réti talajon. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 507-514.

This list was generated on Mon Dec 4 19:13:39 2023 CET.