REAL

Items where Year is 1967

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 86.

A

ABDEL SALAM, M.A. (1967) Ca45 izotóp kicserélődésének vizsgálata kalciumkarbonáton, aklciumszulfáton,és kalciummal telített agyagokon. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 357-364.

Arató, Mátyás (1967) Komplex stacionárius Gauss folyamat „csillapodási” paraméterének becslése és konfidencia intervallumainak megszerkesztése. KÖZLEMÉNYEK - MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖZPONTJA, 2. pp. 122-161. ISSN 0200-1667

Arató, Mátyás (1967) Sztochasztikus folyamatok regularitása. KÖZLEMÉNYEK - MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖZPONTJA, 3. pp. 152-162. ISSN 0200-1667

Arató, Mátyás (1967) Torzítatlan becslések és közelítések komplex stacionárius Gauss-Markov folyamat egy paraméterére. KÖZLEMÉNYEK - MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖZPONTJA, 3. pp. 15-24. ISSN 0200-1667

B

BACSÓ, NÁNDOR (1967) A talajharmat mennyisége. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 669-670.

C

CERVENKA, L. (1967) Az öntözővíz minősítése Csehszlovákiában. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 493-498.

D

DARAB, KATALIN (1967) Megjegyzések dr. H. Franz "Adatok a negyedkori rétegzdéshez és a szikes talajok geneziséhez a Hortobágyon és annak peremvidékén" című tanulmányához. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 459-476.

DARAB, KATALIN and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1967) K. K. GEODRIC és E. N. GAPON a modern talaj-fizikokémia úttörői. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 673-678.

DARAB, KATALIN and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1967) Kalcium-nátriumion kicserélődési adszorpciójának vizsgálata kóülönös tekintettel a szikes talajok tulajdonságaira. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 575-594.

DEBRECZENI, BÉLÁNÉ (1967) A növények vázháztartásának egyes élettani vonatkozásai. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 221-230.

DOBAINÉ L., RÓZA and CSAPÓ M., JÓZSEF (1967) Összefüggések a talaj Arany-féle kötöttségi száma, higroszkópossága és humusztartalma között. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 255-260.

F

FERENCZ, KÁLMÁN (1967) Tessedik Sámuel talajtani és talajhasznosítási munkássága. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 279-286.

FÁBRY, GYÖRGYNÉ (1967) A foszfor dinamizmusa egy szántóföldi kísérlet talajában. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 209-220.

FÁBRY, GYÖRGYNÉ (1967) Összehasonlító vizsgálatok DL és AL módszerrel. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 441-447.

G

GULYÁS, FERENC (1967) Adatok néhány talajgomba szerepéről a lignin mikrobiológiai lebontásában. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 137-150.

Glatz, Ferenc (1967) A Magyar Történelmi Társulat megalakulásának története. SZÁZADOK, 101. pp. 233-267. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1967) Szerkesztőségi munka az induló Századoknál. SZÁZADOK, 101 (3-4). pp. 665-687. ISSN 0039-8098

H

H. Gyürky, Katalin (1967) Középkori építőáldozat Buda egykori külvárosában. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (94). pp. 80-83. ISSN 0003-8032

HALÁSZ, KÁROLY (1967) A talaj felső rétegének humuszállapota a tavaszi hóolvadás után sztyeppesedő réti szolonyec, réti csernozjom és, réti talajon. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 185-194.

HARGITAI, LÁSZLÓ (1967) A Nemzteközi Talajtani Társaság II. és IV. szekciójának együttes konferenciája. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 681-682.

Holl, Imre (1967) Sopron középkori városfalai : Jelentés az 1961-64. évi ásatásokról. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (94). pp. 155-183. ISSN 0003-8032

I

IBRAHIM, A.N. (1967) Talajbiológiai kutatások az EAK-ban. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 502-506.

IHÁSZ, IMRE (1967) Néhány zöld pillangós béta-karotin és össztokoferol tratalmának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 635-644.

J

JEE, R.C. and DE, S.K. (1967) A szervestrágya, komposzt és humuszsav hatása a talajok jodid-ion adszorpciójára. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 629-634.

K

KASZTORI, RUDOLF and TYUPINA, TOMISZLAV (1967) A Cu,B,Mn,és Zn hatása a kloroplaszt festékanyagainak tartalmára a búza fejlődésének egyes fázisaiban. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 161-168.

KHADR, M. (1967) A talajfelvételezés és osztályozás néhány kérdése az EAK-ban. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 499-501.

KISS, ÁRPÁD (1967) Adatok a Móri-árok vörösföldjeinek jellemzéséhez. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 417-426.

KISS, ÁRPÁD (1967) Szőlőkben használt herbicidek hatásának mikrobiológiai vizsgálata löszön képződött talajokon. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 111-124.

KOZÁK, MÁTYÁS (1967) Néhány hazai lignitpor viszgálata tenyészedény kísérletekben. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 379-394.

Katona, Gyula and Szemerédi, Endre (1967) On a problem of graph theory. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 2. pp. 23-28. ISSN 0081-6906

Katona, Gyula and Tusnády, Gábor (1967) The principle of conservation of entropy in a noiseless channel. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 2. pp. 29-35. ISSN 0081-6906

L

LAKATOS, MÁRIA (1967) Különböző nitrogénműtrágyák alkalmazása homoktalajon. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 615-628.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and MÁTÉ, FERENC (1967) N15 izotóppal jelzett karbamid hatása fiatal növények fejlődésére és tápanyagfelvételére. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 77-86.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and MÁTÉ, FERENC (1967) A fiatal kukoricanövény foszforfelvételének tanulmányozása P32 izotóp jelzéssel. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 403-408.

LONTAI, IMRE and CSEH, EDIT and BÖSZÖRMÉNYI, ZOLTÁN (1967) Nitrát és halogenát ionok felvétele és felvételi kölcsönhatása. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 97-110.

M

MAKLED, F.M.A. (1967) A réteges homokjavítás hatása a lucerna termeléshozamára az Egyesült Arab Köztársaság El Tah ver Tartományban. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 179-184.

MANNINGER, ERNŐ and BAKONDINÉ ZÁMORY, ÉVA and SOÓS, TIVADAR (1967) Szabadföldi lucernakísérletek, különböző formában előállított rhizobium-oltóanyagokkal. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 409-416.

MIKLAY, FRIGYES (1967) A genetikus üzemi talajtérképezés módszerei szőlőterületeken. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 557-574.

Magyar, Arnold (1967) Das Urkloster der Franziskaner in Eisenstadt. Burgenländische Heimatblätter, 29. pp. 156-168.

MÁTÉ, FERENC (1967) BALLENEGGER RÓBERT 85 éves. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 293-294.

N

NITA, L. and GROSU, R. (1967) Adatok a Román Népköztársaság különböző talajtípusai cellulózbontó mikroflórájának ismeretéhez. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 169-178.

P

PETERBURGSZKIJ, A.V. (1967) A trágyázás és műtrágyázás egyes kérdéseiről. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 231-236.

PETERBURGSZKIJ, A.V. and SZABÓ, BÉLA (1967) A molibdén hatása a vöröshere termésére és minőségére gyepes-podzol talajokon II. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 604-614.

PETERBURGSZKIJ, A.V. and SZABÓ, BÉLA (1967) A molibdén hatása a vöröshere termésére és minőségére gyepes-podzol talajokon. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 595-603.

PETROSZJÁN, G.P. (1967) Az Ararát síkság szódás szikeseinek kémiai javítása. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 515-524.

PETRÁNYI, ISTVÁN (1967) Adatok a Duna-Tisza közi homokhát legelőinek trágyázásához. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 87-96.

PUSZTAI, ANTAL (1967) A KGST Mezőgazdasági Állandó Bizottság Trágyázási Állandó Munkacsoport II. ülése Varsóban. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 507-508.

PÁLFI, GÁBOR (1967) A beteg rizs, szója, burgonya és dohánynövények rendellenes aminosav anyagcseréjének új, közös indikátora. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 645-652.

R

RAVASZ, TIBOR (1967) Néhány vizsgálati eredmény a homokos jellegű talaj felszínközeli rétegeinek napszakos víztartalom változásairól. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 670-672.

S

SABET, G.A. and ABDEL SALAM, M.A. (1967) A foszforműtrágyák alkalmazási módjainak összehasonlító vizsgálata sivatagi talajokon az Egyesült Arab Köztársaságban. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 203-208.

SANDU, GH. and LUCA, A. (1967) A talajjavítási kutatások eredményei és feladatai Romániában. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 487-492.

SINGH, H.P. (1967) A nitrogénműtrágyázás hatása a "Paddy" rizs foszforfelvételére. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 395-402.

SOÓS, TIVADAR and NAGY, GÁBOR (1967) Néhány antibiotikum készítmény hatása különböző rhizobium törzsekre. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 659-662.

SZABOLCS, ISTVÁN (1967) De,S. K.: Practical Agricultural Chemistry (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 289-290.

SZABOLCS, ISTVÁN (1967) Szikes talajok a Nyírségen. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 295-326.

SZABOLCS, ISTVÁN (1967) Szikes talajok a Nyírségen II. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 525-540.

SZABOLCS, ISTVÁN (1967) A Szovjetunió III. Össz-szövetségi Talajtani Kongresszusa. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 237-242.

SZEGI, JÓZSEF (1967) Georg Müller: Bodenbiologie (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 287-288.

SZEGI, JÓZSEF (1967) Nitrogénkötő mikroorganizmusok jelentősége a talaj termékenysége szempontjából. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 477-486.

SZEGI, JÓZSEF (1967) A talajban élő mikroorganizmusok kölcsönviszonyáról. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 243-254.

SZEGI, JÓZSEF and RODRIGUEZ, M. and VALDES, R. and SZEGI, JÓZSEFNÉ (1967) Adatok a Kubai Köztársasághoz tartozó Pinos sziget talajainak biológiai jellemzéséhez. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 434-440.

SZEGI, JÓZSEF and RODRIGUEZ, MARIA (1967) Cellulózbontó gombák hatása néhány mikroorganizmus, valamint a Canavalia ensiformis hüvelyes növény növekedésére. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 125-136.

SZÁSZ, GÁBOR (1967) Kondenzációs folyamatok megfigyelése és mérése homoktalajban. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 663-668.

SZÛCS, LÁSZLÓ (1967) A Nagykunság talajai, különös tekintettel a csernozjomok képződésére. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 1-26.

Szász, Ferenc Andor (1967) Eine Charakterisierung des Jacobsonschen Radikales eines Ringes. BULLETIN DE L'ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES-SERIE DES SCIENCES MATHEMATIQUES ASTRONOMIQUES ET PHYSIQUES, 15. pp. 53-56. ISSN 0001-4117

Szász, Ferenc Andor (1967) Einige Kriterien für die Existenz des Einselementes in einem Ring. ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED, 28. pp. 31-37. ISSN 0001-6969

Szász, Ferenc Andor (1967) Hinreichende Bedingung für die Existenz eines Rechtseinselementes in einem Ring. PUBLICATIONES MATHEMATICAE DEBRECEN, 14. pp. 151-152. ISSN 0033-3883

Szász, Ferenc Andor (1967) Lösung eines Problems bezüglich einer Charakterisierung des Jacobsonschen Radikals. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 18 (3-4). pp. 261-272. ISSN 0001-5954

Szász, Ferenc Andor (1967) Radikalbegriffe für Halbgruppen mit Nullelement, die dem JACOBSONschen ringtheoretischen Radikal ähnlich sind. Mathematische Nachrichten, 34 (1-2). pp. 157-161. ISSN 0025-584X

Szász, Ferenc Andor (1967) The sharpening of a result concerning primitive ideals of an associative ring. PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY, 18. pp. 910-912. ISSN 0002-9939

T

TAKÁTS, TAMÁS (1967) A talajmikroszervezetek és a herbicidek kölcsönhatásáról. I. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 261-273.

TAKÁTS, TAMÁS (1967) A talajmikroszervezetek és a herbicidek kölcsönhatásáról. II. A talajban élő mikroszervezetek hatása a talajba került herbicidekre A talajban élő mikroszervezetek hatása a talajba került.II. A talajban élő mikroszervezetek hatása a talajba került. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 273-278.

TAMÁSSY, ISTVÁNNÉ (1967) O. P. TUEVA: Foszfor a növények táplálkozásában (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 679-680.

TIMÁR, MÁTYÁSNÉ and PÁTKAI, TAMÁS (1967) A biológiai szóda-képződést befolyásoló ökológiai tényezők vizsgálata a talajban. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 151-160.

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1967) A hangyasavas nátrium-formiát oldat alkalmazása komposzt vizsgálatokra. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 427-433.

V

VÁMOS, REZSŐ (1967) A talaj redukciós folyamatainak szerepe a rizsnövény járulékos gyökérképződésében. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 195-202.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1967) A Duna-Tisza közi talajok sómérlegei. II. Sómérlegek öntözött viszonyok között. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 27-56.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1967) Vitatható megállapítások dr. H. Franz "Adatok a negyedkori rétegződéshezés a szikes talajok geneziséhez a Hortobágyon és annak peremvidékén" c. dolgozatában. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 448-458.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1967) A dunavölgyi talajok sófelhalmozódásának folyamatai. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 327-356.

Z

ZSOLDOS, FERENC (1967) Alacsony hőmérséklet hatása a rizsgyökerek ionfelvételére. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 653-658.

Á

ÁBRAHÁM, LAJOS (1967) HERKE SÁNDOR 85 éves. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 513-514.

ÁBRAHÁM, LAJOS (1967) Karbonátos szolonyec talajokon kialakult ősgyepek hozamának növelése a Dél-Tiszántúlon. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 541-556.

ÁBRAHÁM, LAJOS (1967) SZABOLCS ISTVÁN (szerk.): A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 509-510.

ÁBRAHÁM, LAJOS and GINÁL, ISTVÁN (1967) Genetikai szintenként alkalmazott kisadagú javítóanyagok hatásának vizsgálata szolonyec talajokon. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 365-378.

ÁBRAHÁM, LAJOS and KOVÁCS, MÁRIA (1967) A bórsavas gipsz hatásának vizsgálata szolonyec talajon. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 67-76.

ÁBRAHÁMI, LAJOS and GINÁL, ISTVÁN (1967) Szolonyec talajok néhány jellemző tulajdonságának változása szántóföldi művelés hatására. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 57-66.

This list was generated on Tue Apr 20 09:21:59 2021 CEST.