REAL

Items where Year is 1967

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items: 170.

A

ABDEL SALAM, M.A. (1967) Ca45 izotóp kicserélődésének vizsgálata kalciumkarbonáton, aklciumszulfáton,és kalciummal telített agyagokon. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 357-364.

Andorka, Rudolf (1967) A magyar népesség termékenységének alakulását befolyásoló gazdasági és társadalmi tényezők. DEMOGRÁFIA, 10 (1). pp. 87-102. ISSN 0011-8249

Arató, Mátyás (1967) Komplex stacionárius Gauss folyamat „csillapodási” paraméterének becslése és konfidencia intervallumainak megszerkesztése. KÖZLEMÉNYEK - MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖZPONTJA, 2. pp. 122-161. ISSN 0200-1667

Arató, Mátyás (1967) Sztochasztikus folyamatok regularitása. KÖZLEMÉNYEK - MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖZPONTJA, 3. pp. 152-162. ISSN 0200-1667

Arató, Mátyás (1967) Torzítatlan becslések és közelítések komplex stacionárius Gauss-Markov folyamat egy paraméterére. KÖZLEMÉNYEK - MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖZPONTJA, 3. pp. 15-24. ISSN 0200-1667

Arató, Mátyás (1967) A szovjet matematika 50 évéről. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 3-14.

B

BACSÓ, NÁNDOR (1967) A talajharmat mennyisége. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 669-670.

Benda, Kálmán (1967) Istvánffy Miklós levele 1605-ből. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 71 (2). pp. 187-190. ISSN 0021-1486

Berlász, Jenő (1967) Az Illésházy-könyvtár : Fejezet az Országos Széchényi Könyvtár állománytörténetéből. Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve. pp. 57-97.

Bóna, István (1967) B. Svoboda, Čechy v době stěhování národů. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 94 (2). pp. 248-250. ISSN 0003-8032

C

CERVENKA, L. (1967) Az öntözővíz minősítése Csehszlovákiában. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 493-498.

Cseterki, Lajos and Erdei, Ferenc and Ránki, György (1967) Molnár Erik akadémikus (1894-1966). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (4). pp. 209-216.

Csáki, Frigyes (1967) Köszöntő. ELEKTROTECHNIKA, 60. (1-2). pp. 1-2. ISSN 0367-0708

Csáki, Frigyes and Kárpáti, Attila (1967) Néhány megjegyzés a fázistrajektoriák szerkesztéséhez. ELEKTROTECHNIKA, 60. (5). pp. 227-230. ISSN 0367-0708

D

DARAB, KATALIN (1967) Megjegyzések dr. H. Franz "Adatok a negyedkori rétegzdéshez és a szikes talajok geneziséhez a Hortobágyon és annak peremvidékén" című tanulmányához. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 459-476.

DARAB, KATALIN and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1967) K. K. GEODRIC és E. N. GAPON a modern talaj-fizikokémia úttörői. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 673-678.

DARAB, KATALIN and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1967) Kalcium-nátriumion kicserélődési adszorpciójának vizsgálata kóülönös tekintettel a szikes talajok tulajdonságaira. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 575-594.

DEBRECZENI, BÉLÁNÉ (1967) A növények vázháztartásának egyes élettani vonatkozásai. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 221-230.

DOBAINÉ L., RÓZA and CSAPÓ M., JÓZSEF (1967) Összefüggések a talaj Arany-féle kötöttségi száma, higroszkópossága és humusztartalma között. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 255-260.

Dávid, Gábor (1967) A sűrűségfüggvény becsléséről. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 163-181.

E

Erdei, Ferenc (1967) Tíz év szervezési tapasztalatai az agrárgazdasági kutatóintézetben : egy kutatóintézeti igazgató személyes tapasztalatai a kutatás iránytásáról. TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ, 7 (1). pp. 5-25. ISSN 0040-862X

Erdey-Grúz, Tibor (1967) A kémiai anyag szerveződési fokozatairól. MAGYAR TUDOMÁNY, 12(74) (12). ISSN 0025-0325

F

FERENCZ, KÁLMÁN (1967) Tessedik Sámuel talajtani és talajhasznosítási munkássága. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 279-286.

Frey, Tamás (1967) Egyenletek megoldása szakaszonkénti perturbációval II. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 162-200.

Frey, Tamás (1967) Néhány újabb stabilitáselméleti eredményről. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 63-95.

Frey, Tamás (1967) Polinomfelbontás Hurwitz- és antihurwitz komponensre. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 41-47.

Frey, Tamás and Tomkó, József (1967) Nagy rendszerek üzemeltetésének néhány kérdéséről. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 96-121.

FÁBRY, GYÖRGYNÉ (1967) A foszfor dinamizmusa egy szántóföldi kísérlet talajában. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 209-220.

FÁBRY, GYÖRGYNÉ (1967) Összehasonlító vizsgálatok DL és AL módszerrel. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 441-447.

G

GULYÁS, FERENC (1967) Adatok néhány talajgomba szerepéről a lignin mikrobiológiai lebontásában. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 137-150.

Gergely, József (1967) Egy kiszolgáló rendszerrel kapcsolatos optimalizálási problémáról. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 85-115.

Gergely, József (1967) Egy sorbanállási feladat megoldása. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 3-25.

Gergely, József (1967) Fél-Markov folyamatok vezérlése. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 68-84.

Glatz, Ferenc (1967) A Magyar Történelmi Társulat megalakulásának története. SZÁZADOK, 101. pp. 233-267. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1967) Szerkesztőségi munka az induló Századoknál. SZÁZADOK, 101 (3-4). pp. 665-687. ISSN 0039-8098

Gyuris, László (1967) Az információátalakítási "képességek" megmaradásának törvényéről. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 25-28.

Gyuris, László (1967) A gluskovi mikroprogram-rendszer módosításáról. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 61-67.

Györffy, György (1967) A XII. századi dalmáciai városprivilégiunok kritikájához. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 10 (1). ISSN 0040-9634

H

H. Gyürky, Katalin (1967) Középkori építőáldozat Buda egykori külvárosában. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (94). pp. 80-83. ISSN 0003-8032

HALÁSZ, KÁROLY (1967) A talaj felső rétegének humuszállapota a tavaszi hóolvadás után sztyeppesedő réti szolonyec, réti csernozjom és, réti talajon. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 185-194.

HARGITAI, LÁSZLÓ (1967) A Nemzteközi Talajtani Társaság II. és IV. szekciójának együttes konferenciája. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 681-682.

Hahn, István (1967) Appianos és Alexandria. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 14 (2). pp. 223-237. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1967) Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 14 (2). pp. 318-319. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1967) Ahhiyawā és az achájok. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 14 (1). pp. 17-24. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1967) Bizánc és az arab hódítás. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 14 (2). pp. 262-266. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1967) Kereskedelmi útvonalak a Kárpát-medence, Észak-Itália és Görögország között a korai vaskorban. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 94 (2). pp. 133-136. ISSN 0003-8032

Harmatta, János (1967) Pannoniai edény-feliratok. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 14 (1). pp. 67-101. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1967) Régészet, nyelvtudomány és őstörténet. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 94 (2). pp. 215-216. ISSN 0003-8032

Harmatta, János (1967) A pylosi királysírok. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 14 (1). pp. 135-136. ISSN 0003-567X

Herczegh, Géza Gábor (1967) A nácizmus magyarországi üldözötteinek nyújtandó kártalanítás néhány nemzetközi jogi kérdése. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 10 (1). pp. 25-44. ISSN 0002-564X

Holl, Imre (1967) Sopron középkori városfalai : Jelentés az 1961-64. évi ásatásokról. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (94). pp. 155-183. ISSN 0003-8032

I

IBRAHIM, A.N. (1967) Talajbiológiai kutatások az EAK-ban. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 502-506.

IHÁSZ, IMRE (1967) Néhány zöld pillangós béta-karotin és össztokoferol tratalmának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 635-644.

J

JEE, R.C. and DE, S.K. (1967) A szervestrágya, komposzt és humuszsav hatása a talajok jodid-ion adszorpciójára. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 629-634.

Jakucs, Pál (1967) Phyllitidi-Aceretum subcarpaticum im nordöstlichen Teil des Ungarischen Mittelgebirges. Kalkstein-Schluchtwälder des Bükk-Gebirges und des Tornaer Karstgebietes. ACTA BOTANICA HUNGARICA, 13 (1-2). 61-80 +1 táblázat. ISSN 0236-6495

K

KASZTORI, RUDOLF and TYUPINA, TOMISZLAV (1967) A Cu,B,Mn,és Zn hatása a kloroplaszt festékanyagainak tartalmára a búza fejlődésének egyes fázisaiban. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 161-168.

KHADR, M. (1967) A talajfelvételezés és osztályozás néhány kérdése az EAK-ban. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 499-501.

KISS, ÁRPÁD (1967) Adatok a Móri-árok vörösföldjeinek jellemzéséhez. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 417-426.

KISS, ÁRPÁD (1967) Szőlőkben használt herbicidek hatásának mikrobiológiai vizsgálata löszön képződött talajokon. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 111-124.

KOZÁK, MÁTYÁS (1967) Néhány hazai lignitpor viszgálata tenyészedény kísérletekben. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 379-394.

Kardos, Tibor (1967) Studi e Ricerche Umanistiche Italo-Ungheresi I. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen.

Katona, Gyula and Szemerédi, Endre (1967) On a problem of graph theory. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 2. pp. 23-28. ISSN 0081-6906

Katona, Gyula and Tusnády, Gábor (1967) The principle of conservation of entropy in a noiseless channel. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 2. pp. 29-35. ISSN 0081-6906

Kiss, Lajos (1967) Görvély. Kuka. MAGYAR NYELVŐR, 91. pp. 71-72. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1967) Slownik staropolskich nazw osobowych; "Bezprzem, Bezprzym. MAGYAR NYELVŐR, 91 (1). pp. 79-80. ISSN 0025-0236

Klafszky, Emil (1967) Legrövidebb út meghatározása időtől függő élhosszakkal bíró hálózatban. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 29-35.

Klaniczay, Tibor (1967) Kollokvium a finn-ugor és magyar kutatások helyzetéröl Franciaországban. Magyar Tudomány, 74 (9). pp. 614-615.

Klaniczay, Tibor (1967) Kollokvium a finn-ugor és magyar kutatások helyzetéről Franciaországban. MAGYAR TUDOMÁNY, 12(74) (9). ISSN 0025-0325

Knuth, Előd (1967) Egy ortogonális latin négyzetekkel kapcsolatos problémáról. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 26-40.

Kosáry, Domokos (1967) A Társulat társadalmi bázisa és annak hatása a történetszemléletre. SZÁZADOK, 101 (6). pp. 1177-1180. ISSN 0039-8098

Kristó, Gyula (1967) Anjou-kori krónikáink. SZÁZADOK, 101 (3-4). pp. 457-504. ISSN 0039-8098

Kristó, Gyula (1967) Napkelet felfedezése. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 71 (3). ISSN 0021-1486

Kákosy, László (1967) Augustus és Egyiptom. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 14 (2). pp. 307-315. ISSN 0003-567X

Kákosy, László (1967) Az egyiptomi aranykor-mítoszok történeti fejlődése és társadalmi vonatkozásai. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 14 (1). pp. 1-16. ISSN 0003-567X

Kákosy, László (1967) Zur Vorgeschichte der Errichtung des Thebanischen Gottesstaates. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 15. pp. 369-376. ISSN 0044-5975

Kárpáti, Attila and Csáki, Frigyes (1967) Teljesítménymérési hibák egyenirányító körökben. ELEKTROTECHNIKA, 60. (3). pp. 105-106. ISSN 0367-0708

Köpeczi, Béla (1967) Karl Kohut: Was ist Literatur? Die Théorie der "littérature angagée" bei Jean-Paul Sartre. HELIKON, 13 (2-3). pp. 334-335. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1967) Pártosság, elkötelezettség, elkötelezettlenség. HELIKON, 13 (2-3). pp. 171-175. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1967) A propos des vues esthétiques de J.P. Sartre. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE. pp. 243-260. ISSN 0567-7661

L

LAKATOS, MÁRIA (1967) Különböző nitrogénműtrágyák alkalmazása homoktalajon. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 615-628.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and MÁTÉ, FERENC (1967) N15 izotóppal jelzett karbamid hatása fiatal növények fejlődésére és tápanyagfelvételére. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 77-86.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and MÁTÉ, FERENC (1967) A fiatal kukoricanövény foszforfelvételének tanulmányozása P32 izotóp jelzéssel. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 403-408.

LONTAI, IMRE and CSEH, EDIT and BÖSZÖRMÉNYI, ZOLTÁN (1967) Nitrát és halogenát ionok felvétele és felvételi kölcsönhatása. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 97-110.

M

MAKLED, F.M.A. (1967) A réteges homokjavítás hatása a lucerna termeléshozamára az Egyesült Arab Köztársaság El Tah ver Tartományban. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 179-184.

MANNINGER, ERNŐ and BAKONDINÉ ZÁMORY, ÉVA and SOÓS, TIVADAR (1967) Szabadföldi lucernakísérletek, különböző formában előállított rhizobium-oltóanyagokkal. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 409-416.

MIKLAY, FRIGYES (1967) A genetikus üzemi talajtérképezés módszerei szőlőterületeken. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 557-574.

Magyar, Arnold (1967) Das Urkloster der Franziskaner in Eisenstadt. Burgenländische Heimatblätter, 29. pp. 156-168.

Maróthy, János and Ujfalussy, József and Zoltai, Dénes (1967) A moszkvai nemzetközi marxista zenetudományi szeminárium. MAGYAR ZENE, 8 (1). pp. 3-13. ISSN 0025-0384

MÁTÉ, FERENC (1967) BALLENEGGER RÓBERT 85 éves. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 293-294.

Mérei, Gyula (1967) Europa und Amerika in der Welt von Morgen = Európa és Amerika a holnap világában. Freiburg, 1964. SZÁZADOK, 101 (6). pp. 1414-1418. ISSN 0039-8098

N

NITA, L. and GROSU, R. (1967) Adatok a Román Népköztársaság különböző talajtípusai cellulózbontó mikroflórájának ismeretéhez. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 169-178.

Németh, G. Béla (1967) Arany folyóiratainak világirodalmi tájékozódásáról. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 71 (5-6). pp. 607-615. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1967) Arany és Ábrányi Kornél vitája Wagner operareformjáról. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 71 (5-6). pp. 638-646. ISSN 0021-1486

P

PETERBURGSZKIJ, A.V. (1967) A trágyázás és műtrágyázás egyes kérdéseiről. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 231-236.

PETERBURGSZKIJ, A.V. and SZABÓ, BÉLA (1967) A molibdén hatása a vöröshere termésére és minőségére gyepes-podzol talajokon II. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 604-614.

PETERBURGSZKIJ, A.V. and SZABÓ, BÉLA (1967) A molibdén hatása a vöröshere termésére és minőségére gyepes-podzol talajokon. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 595-603.

PETROSZJÁN, G.P. (1967) Az Ararát síkság szódás szikeseinek kémiai javítása. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 515-524.

PETRÁNYI, ISTVÁN (1967) Adatok a Duna-Tisza közi homokhát legelőinek trágyázásához. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 87-96.

PUSZTAI, ANTAL (1967) A KGST Mezőgazdasági Állandó Bizottság Trágyázási Állandó Munkacsoport II. ülése Varsóban. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 507-508.

Pach, Zsigmond Pál (1967) Molnár Erik társadalomtörténet-írásáról. SZÁZADOK, 101 (6). pp. 1119-1125. ISSN 0039-8098

Pach, Zsigmond Pál (1967) A Szovjetunió történelmi szerepéről (A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójára.). MAGYAR TUDOMÁNY, 12 (11). pp. 695-710. ISSN 0025-0325

Pach, Zsigmond Pál (1967) A XVII századi majorgazdálkodas kérdéséhez. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 9 (1-2). pp. 260-263. ISSN 0002-1105

Papp, Ferenc (1967) Hallható-e a mimika? MAGYAR NYELVŐR, 91 (3). pp. 377-378. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1967) Kiefer Ferenc: Matematikai nyelvészeti tanulmányok. MAGYAR NYELVŐR, 91 (2). pp. 250-252. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1967) Strukturális leírás és a nyelvtörténet. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 237-246. ISSN 0569-1338

Papp, Ferenc (1967) Tőigéink. MAGYAR NYELVŐR, 91 (1). pp. 45-52. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1967) A buli és társai az Értelmező Szótárban. MAGYAR NYELVŐR, 91 (3). pp. 346-353. ISSN 0025-0236

Pergel, József (1967) Egy biztonságos programfuttatásra vonatkozó minimalizálási feladatról. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 48-62.

PÁLFI, GÁBOR (1967) A beteg rizs, szója, burgonya és dohánynövények rendellenes aminosav anyagcseréjének új, közös indikátora. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 645-652.

Pécsi, Márton (1967) A földfelszíni külső (exogén) folyamatok osztályozása és nevezéktani értelmezése (+ orosz és angol nyelvű kivonat). FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 91 (3). 199-209, 209. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton and Somogyi, Sándor (1967) Magyarország természeti földrajzi tájai és geomorfológiai körzetei (+ német nyelvű kivonat). FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 91 (4). 285-302, 302. ISSN 0015-5411

R

RAVASZ, TIBOR (1967) Néhány vizsgálati eredmény a homokos jellegű talaj felszínközeli rétegeinek napszakos víztartalom változásairól. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 670-672.

Renner, Gábor (1967) Elektrosztatikus és stacionárius elektromágneses tér alapegyenleteinek megoldása elektronikus számológéppel. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 130-151.

Rontó, Györgyi and Tarján, Imre (1967) A bakteriofágok mint a biofizikai vizsgálatok objektumai. FIZIKAI SZEMLE, 17 (12). pp. 360-365. ISSN 0015-3257

S

SABET, G.A. and ABDEL SALAM, M.A. (1967) A foszforműtrágyák alkalmazási módjainak összehasonlító vizsgálata sivatagi talajokon az Egyesült Arab Köztársaságban. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 203-208.

SANDU, GH. and LUCA, A. (1967) A talajjavítási kutatások eredményei és feladatai Romániában. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 487-492.

SINGH, H.P. (1967) A nitrogénműtrágyázás hatása a "Paddy" rizs foszforfelvételére. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 395-402.

SOÓS, TIVADAR and NAGY, GÁBOR (1967) Néhány antibiotikum készítmény hatása különböző rhizobium törzsekre. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 659-662.

SZABOLCS, ISTVÁN (1967) De,S. K.: Practical Agricultural Chemistry (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 289-290.

SZABOLCS, ISTVÁN (1967) Szikes talajok a Nyírségen. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 295-326.

SZABOLCS, ISTVÁN (1967) Szikes talajok a Nyírségen II. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 525-540.

SZABOLCS, ISTVÁN (1967) A Szovjetunió III. Össz-szövetségi Talajtani Kongresszusa. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 237-242.

SZEGI, JÓZSEF (1967) Georg Müller: Bodenbiologie (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 287-288.

SZEGI, JÓZSEF (1967) Nitrogénkötő mikroorganizmusok jelentősége a talaj termékenysége szempontjából. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 477-486.

SZEGI, JÓZSEF (1967) A talajban élő mikroorganizmusok kölcsönviszonyáról. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 243-254.

SZEGI, JÓZSEF and RODRIGUEZ, M. and VALDES, R. and SZEGI, JÓZSEFNÉ (1967) Adatok a Kubai Köztársasághoz tartozó Pinos sziget talajainak biológiai jellemzéséhez. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 434-440.

SZEGI, JÓZSEF and RODRIGUEZ, MARIA (1967) Cellulózbontó gombák hatása néhány mikroorganizmus, valamint a Canavalia ensiformis hüvelyes növény növekedésére. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 125-136.

SZÁSZ, GÁBOR (1967) Kondenzációs folyamatok megfigyelése és mérése homoktalajban. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 663-668.

SZÛCS, LÁSZLÓ (1967) A Nagykunság talajai, különös tekintettel a csernozjomok képződésére. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 1-26.

Simonyi, Károly (1967) Különböző energiafajták közvetlen átalakítása villamosenergiává. 2. rész. ELEKTROTECHNIKA, 60 (5). pp. 207-226. ISSN 0367-0708

Szelezsán, János (1967) Egy disztribúciós paraméteres optimalizálási feladat megoldása. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 116-129.

Szelezsán, János (1967) Optimális vezérlés bizonyos típusú parciális differenciálegyenletek esetén. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 215-246.

Szelezsán, János (1967) Speciális optimalizálási feladatok megoldása. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 201-214.

Szász, Ferenc Andor (1967) Eine Charakterisierung des Jacobsonschen Radikales eines Ringes. BULLETIN DE L'ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES-SERIE DES SCIENCES MATHEMATIQUES ASTRONOMIQUES ET PHYSIQUES, 15. pp. 53-56. ISSN 0001-4117

Szász, Ferenc Andor (1967) Einige Kriterien für die Existenz des Einselementes in einem Ring. ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED, 28. pp. 31-37. ISSN 0001-6969

Szász, Ferenc Andor (1967) Hinreichende Bedingung für die Existenz eines Rechtseinselementes in einem Ring. PUBLICATIONES MATHEMATICAE DEBRECEN, 14. pp. 151-152. ISSN 0033-3883

Szász, Ferenc Andor (1967) Lösung eines Problems bezüglich einer Charakterisierung des Jacobsonschen Radikals. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 18 (3-4). pp. 261-272. ISSN 0001-5954

Szász, Ferenc Andor (1967) Radikalbegriffe für Halbgruppen mit Nullelement, die dem JACOBSONschen ringtheoretischen Radikal ähnlich sind. Mathematische Nachrichten, 34 (1-2). pp. 157-161. ISSN 0025-584X

Szász, Ferenc Andor (1967) The sharpening of a result concerning primitive ideals of an associative ring. PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY, 18. pp. 910-912. ISSN 0002-9939

Székely, András and Pécsi, Márton (1967) Jelentések a szakosztályok és vidéki szakosztályok működéséről / 1. Természeti Földrajzi Szakosztály. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 91 (2). pp. 181-182. ISSN 0015-5411

Sőtér, István (1967) Arany János, a gondolkodó. MAGYAR TUDOMÁNY, 12 (4). pp. 216-225. ISSN 0025-0325

T

TAKÁTS, TAMÁS (1967) A talajmikroszervezetek és a herbicidek kölcsönhatásáról. I. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 261-273.

TAKÁTS, TAMÁS (1967) A talajmikroszervezetek és a herbicidek kölcsönhatásáról. II. A talajban élő mikroszervezetek hatása a talajba került herbicidekre A talajban élő mikroszervezetek hatása a talajba került.II. A talajban élő mikroszervezetek hatása a talajba került. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 273-278.

TAMÁSSY, ISTVÁNNÉ (1967) O. P. TUEVA: Foszfor a növények táplálkozásában (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 679-680.

TIMÁR, MÁTYÁSNÉ and PÁTKAI, TAMÁS (1967) A biológiai szóda-képződést befolyásoló ökológiai tényezők vizsgálata a talajban. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 151-160.

Tarnai, Andor (1967) Batsányi Der Kampf-ja. Irodalomtörténeti Közlemények. pp. 265-274.

Tarnai, Andor (1967) "A magyar irodalomtudomány története" c. kézikönyv tervezete. Irodalomtörténeti Közlemények, 71.

Tarnai, Andor and Rigó, László and Varga, Rózsa (1967) Történészek vitaülései az irodalomtörténeti kézikönyv hat kötetéről. Irodalomtörténeti Közlemények, 71. pp. 366-380.

Tomkó, József (1967) Véges sorkapacitású egykiszolgálós várakozási-idő problémáról. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 36-60.

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1967) A hangyasavas nátrium-formiát oldat alkalmazása komposzt vizsgálatokra. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 427-433.

Tőkei, Ferenc (1967) Traces et débuts des ballades populaires dans la poésie chinoise antique. ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 20. pp. 33-57. ISSN 0001-6446

Tőkei, Ferenc (1967) A termelési mód fogalmáról. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 14 (2). pp. 182-196. ISSN 0023-4346

U

Ujfalussy, József (1967) Jelentős könyv a zene társadalmi életmódjáról : Maróthy János : Zene és polgár - zene és proletár. MAGYAR ZENE, 8 (1). pp. 14-25. ISSN 0025-0384

V

Vendl, Aladár (1967) A források védelméről. HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ, 7 (1). pp. 10-13. ISSN 0439-0954

VÁMOS, REZSŐ (1967) A talaj redukciós folyamatainak szerepe a rizsnövény járulékos gyökérképződésében. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 195-202.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1967) A Duna-Tisza közi talajok sómérlegei. II. Sómérlegek öntözött viszonyok között. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 27-56.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1967) Vitatható megállapítások dr. H. Franz "Adatok a negyedkori rétegződéshezés a szikes talajok geneziséhez a Hortobágyon és annak peremvidékén" c. dolgozatában. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 448-458.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1967) A dunavölgyi talajok sófelhalmozódásának folyamatai. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 327-356.

Vértes, László (1967) Az őskori technológia fejlődési rátái. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (4). pp. 265-283.

Vértes, László (1967) Munkaértekezlet a szeleta-kultúra kérdéseiről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (4). pp. 301-311.

Z

ZSOLDOS, FERENC (1967) Alacsony hőmérséklet hatása a rizsgyökerek ionfelvételére. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 653-658.

Zambó, János (1967) Az energiahordozók termelésének várható alakulásáról. BÁNYÁSZATI LAPOK, 100 (8). pp. 505-509. ISSN 0365-9003

Zambó, János (1967) A beruházás megtérülési ideje a bányaüzem főparamétereinek függvényében. BÁNYÁSZATI LAPOK, 100 (1). pp. 1-5. ISSN 0365-9003

Zambó, János (1967) A bányaüzemek korszerű költségelemzéséről. BÁNYÁSZATI LAPOK, 100 (6). pp. 361-363. ISSN 0365-9003

Á

ÁBRAHÁM, LAJOS (1967) HERKE SÁNDOR 85 éves. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 513-514.

ÁBRAHÁM, LAJOS (1967) Karbonátos szolonyec talajokon kialakult ősgyepek hozamának növelése a Dél-Tiszántúlon. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 541-556.

ÁBRAHÁM, LAJOS (1967) SZABOLCS ISTVÁN (szerk.): A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 509-510.

ÁBRAHÁM, LAJOS and GINÁL, ISTVÁN (1967) Genetikai szintenként alkalmazott kisadagú javítóanyagok hatásának vizsgálata szolonyec talajokon. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 365-378.

ÁBRAHÁM, LAJOS and KOVÁCS, MÁRIA (1967) A bórsavas gipsz hatásának vizsgálata szolonyec talajon. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 67-76.

ÁBRAHÁMI, LAJOS and GINÁL, ISTVÁN (1967) Szolonyec talajok néhány jellemző tulajdonságának változása szántóföldi művelés hatására. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 57-66.

This list was generated on Fri Dec 1 11:52:48 2023 CET.