REAL

Items where Year is 1970

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 75.

AGBOOLA, A.A. (1970) A kukorica-termesztési kutatások Nigéria Nyugati Tartományában. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 255-270.

Arató, Mátyás (1970) Точные формулы для плотностей мер элементарных гауссовских процессов. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 5 (1-2). pp. 17-27. ISSN 0081-6906

Arató, Mátyás (1970) Об оценках параметров процессов, удовлетворяющих линейным дифференциальным стохастическим уравнениям. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 5 (1-2). pp. 11-15. ISSN 0081-6906

Arató, Mátyás (1970) Racionális spektrál sűrűsűségfüggvényű stacionárius folyamatok várható értékének megengedhető becsléséről. MTA III. Osztály Közleményei, 19. pp. 89-99. ISSN 0025-035X

BELÁK, SÁNDOR and GYŐRI, DÁNIEL and SÁMSONI, ZOLTÁN and SZALAY, SÁNDOR and SZILÁGYI, MÁRIA (1970) A mikroelemek felvételének tanulmányozása a keszthelyi rétlápon II. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 27-38.

BODOLAY, ISTVÁNNÉ and MÁTÉ, FERENC and JANKOVITS, TIBOR (1970) A világtalajtérkép szerkesztésekor alkalmazott talajegységek definíciója. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 568-572.

BOROS, ISTVÁN and SZABOLCS, ISTVÁN and VÁRALLYAY, GYÖRGY (1970) Talajvizsgálatok a Tihama Alföldön (Jemeni Arab Köztársaság). Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 405-432.

BOROS, ISTVÁN and SZABOLCS, ISTVÁN and VÁRALLYAY, GYÖRGY (1970) Talajvizsgálatok a Tihama Alföldön (Jemeni Arab Köztársaság) II. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 433-464.

BOROS, ISTVÁN JÓZSEF (1970) A réti szolonyec-talajon kialakult ősgyep hozamának növelése karbamid alapon készített addíciós vegyületek alkalmazásával. I. A kísérlet első évi eredményei. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 243-254.

DARRA, B.L. and SINGH, H. and MENDIRATTA, R.S. and SETH, S.P. (1970) Öntözővizek és műtrágyák bórtartalmának hatása a termesztett növényekre a Chambal-vidékén. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 78-84.

DE, S.K. and ALI, SHARAFAT (1970) Különböző kalciumsók hatása egy erősen lúgos, szikes talaj nitrogéntartalmára. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 93-96.

FAWAZ, KREAMAN M. and ABDEL-GHAFFAR, A.S. and ELGABALY, M.M. (1970) A bab magvak gátló hatása a rhizobiumokra. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 546-558.

FILEP, GYÖRGY (1970) Tiszántúli öntözött talajok kémiai tulajdonságainak változás akülönbözü minőségű öntözővizek hatására. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 213-230.

FILEP, GYÖRGY and TATÁR, LÁSZLÓ (1970) A burgonya fehérje-komponenseinek mennyiségi és minőségi változása nitrogén trágyázás hatására. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 97-106.

FÜLEKY, GYÖRGY (1970) A dead-stop végpontjelzéses nátriumhipobromitos titrálás alkalmazása növényi anyagok és műtrágyák nitrogéntartalmának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 339-346.

Glatz, Ferenc (1970) Az Akadémia két világháború közötti történetéhez. MAGYAR TUDOMÁNY, 77 (12). pp. 873-880. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (1970) Gondolatok az Eötvös-kollégiumi történészképzésről. SZÁZADOK, 104. pp. 799-805. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1970) Hóman Bálint és a nemzetiszocialisták összeütközése 1944-ben. In: Fejér megyei Történeti Évkönyv 1945-1970. MSZMP Fejér Megyei Bizottság, Székesfehérvár, pp. 181-212.

Glatz, Ferenc (1970) A kortörténetírás kérdése a magyar polgári történetírásban. SZÁZADOK, 104. pp. 579-583. ISSN 0039-8098

HEPP, FERENC (1970) A művelésmélység és a trágyázás kölcsönhatásának vizsgálata homoktalajon II. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 117-124.

Holl, Imre (1970) Mittelalterarchäologie in Ungarn 1946-1964. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 97. pp. 365-411. ISSN 0001-5210

IBRAHIM, A.N. and KAMEL, M. and KHADR, M.S. (1970) Néhány nátriumsó hatása a hüvelyesek gumóképződésére és növekedésére. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 164-172.

JANKOVITS, TIBOR and BODOLAY, ISTVÁNNÉ and MÁTÉ, FERENC (1970) Európa talajtérképéről. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 565-567.

KAZÓ, BÉLA (1970) Vízgazdálkodási kartogram szerkesztése mesterséges esőztetéssel mért eredmények felhasználásával. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 481-502.

KHADR, M. and MAKLED, F. and MOWELHY, N.M. (1970) A foszfortrágyázás tanulmányozása egyiptomi talajon. I. A búza növekedése és foszfortartalma foszfor-trágyázás hatására. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 271-283.

KHADR, M. and MOWELHY, M. and MAKLED, F. (1970) A foszfortrágyázás tanulmányozása egyiptomi talajon. II. A talajfoszfor és a műtrágyák hasznosulása búzánál. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 284-292.

LAMBERGER, ILONA and MÁTÉ, FERENC (1970) Vizsgálatok a savanyú talajok biológiai aktivitása és a meszezés összefüggéséről. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 107-116.

LESZTÁK, JÓZSEFNÉ (1970) Nátriumsóoldat vertikális mozgásának sebessége a töménység, a talaj aggregátum- és porfrakció arányának függvényében. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 125-136.

LIBOR, OSZKÁR and K. GRÁBER, LEA and P. DONÁTH, ÉVA (1970) Karbamiddal érintkező montmorillonitok vizsgálata. II. Karbamidot tartalmazó Na- és H-montmorillonit termikus vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 293-310.

Lajos, S. and Szász, Ferenc Andor (1970) Some characterizations of two-sided regular rings. ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED, 31. pp. 223-228. ISSN 0001-6969

Loibersbeck, Josef (1970) Güssing (1619–1799). Burgenländische Heimatblätter, 32. pp. 79-90.

Loibersbeck, Josef (1970) Güssing (1772–1900). Burgenländische Heimatblätter, 32. pp. 137-142.

Loibersbeck, Josef (1970) Güssing (1893–1945; Umgebung vom 1500). Burgenländische Heimatblätter, 32. pp. 174-188.

Loibersbeck, Josef (1970) Güssing (bis 1630). Burgenländische Heimatblätter, 32. pp. 25-35.

MAHMOUD, S.A.Z. and TAHA, S.M. and SALEM, S.H. (1970) Nagy teljesítőképességű Rhizobium phaseoli törzsek izolálásának módszerei. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 329-338.

MAHMOUD, S.A.Z. and TAHA, S.M. and SALEM, S.H. (1970) A rhizobium törzsek hatékonysága és a hüvelyes növények gyökérgumóiban és gyökereiben levő aminosav tartalom közötti összefüggések tanulmányozása. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 531-545.

MANNINGER, ERNŐ (1970) Talajmikrobiológiai Szimpózium. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 366-373.

MANNINGER, ERNŐ (1970) A Talajtani Társaság vándorgyűlése. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 579-582.

MANNINGER, ERNŐ and BOKODYNÉ ZÁMORY, ÉVA (1970) Az International Biological Programme nemzetközi szimpóziuma a biológiai nitrogénkötésről. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 573-578.

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1970) A teljesítményelv érvényesítése és az üzemi érdek- és hatalmi viszonyok. Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Csoport, Budapest.

MÁTÉ, FERENC and BODOLAY, ISTVÁNNÉ and JANKOVITS, TIBOR (1970) Az amerikai talajosztályozásról (7th Approximation). Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 559-564.

MÁTÉ, FERENC and PUSZTAI, ANTAL (1970) Adatok a talajjavító mészkőpor szemcseméretének jelentőségéhez. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 503-508.

MÉLYVÖLGYI, JÓZSEF (1970) A Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társaságának Vándorgyűlése. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 205-207.

PROHÁSZKA, KÁROLY and HORVÁTH, RÓBERT (1970) Lucernalisztek mikroelemtartalma. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 85-92.

PUSZTAI, ANTAL and MÁTÉ, FERENC (1970) Egyes ipari hulladékok hasznosítása talajjavításra. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 509-520.

PÁTKAI, TAMÁS (1970) A Pseudomonas stutzeri aminosav felhasználása aerob viszonyok, valamint nitrát-légzés folyamán. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 157-163.

SANDU, GH. and REUCE, K. (1970) A Duna-ártér talajainak hidromeliorációja. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 193-198.

SINGH, R. and SINGHAL, J.P. (1970) Nyomelemek eloszlása az Aligarh-i talajokban. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 69-77.

SIX, LÁSZLÓ (1970) Rábaöntésen kialakult talajszelvények Zn tartalmának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 311-322.

SZALAY, SÁNDOR and SZILÁGYI, MÁRIA and SÁMSONI, ZOLTÁN (1970) Mikroelem hiányjelenségek az Enying környéki lápterületen. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 1-12.

SZALAY, SÁNDOR and SÁMSONI, ZOLTÁN and SZILÁGYI, MÁRIA (1970) A mikroelemek felvételének tanulmányozása a keszthelyi rétlápon III. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 39-54.

SZALAY, SÁNDOR and SÁMSONI, ZOLTÁN and SZILÁGYI, MÁRIA (1970) Összehasonlító vizsgálatok néhány magyarországi lápterület és ásványi talaj flórájának mikroelemtartalmáról. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 13-26.

SZENDREI, GÉZA (1970) Kiskunsági szikes talajok mikromorfológiai vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 231-242.

SZENDREI, GÉZA (1970) Kiskunsági talajok ellenálló ásványainak vizgálata mikroszkóppal. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 137-146.

SZŰCS, LÁSZLÓ (1970) A Mezőföld csernozjom talajai I. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 379-404.

Szász, Ferenc Andor (1970) Beiträge zur Radikaltheorie der Ringe. PUBLICATIONES MATHEMATICAE DEBRECEN, 17. pp. 267-272. ISSN 0033-3883

Szász, Ferenc Andor (1970) Generalized biideals of rings. I. Mathematische Nachrichten, 47 (1-6). pp. 355-360. ISSN 0025-584X

Szász, Ferenc Andor (1970) Generalized biideals of rings. II. MATHEMATISCHE NACHRICHTEN, 47 (1-6). pp. 361-364. ISSN 0025-584X

Szász, Ferenc Andor (1970) Notes on modules. I, II, III. PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICAL SCIENCES, 46. pp. 349-357. ISSN 0386-2194

Szász, Ferenc Andor (1970) On FRATTINI one‐sided ideals and subgroups. MATHEMATISCHE NACHRICHTEN, 46 (1-6). pp. 235-242. ISSN 0025-584X

Szász, Ferenc Andor (1970) On radicals of semigroups with zero. I. PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICAL SCIENCES, 46. pp. 595-598. ISSN 0386-2194

Szász, Ferenc Andor (1970) Reduktion eines Problems bezüglich der Brown-McCoyschen Radikalringe. ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED, 31. pp. 167-172. ISSN 0001-6969

Szász, Ferenc Andor and Wiegandt, R. (1970) On the duality of radical and semi-simple objects in categories. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 21 (1-2). pp. 175-182. ISSN 0001-5954

TIHANYI, ZOLTÁN (1970) Termőhelyfeltárási és vízgazdálkodási vizsgálatok láptalajon. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 465-480.

TIMÁR, MÁTYÁSNÉ (1970) Herbicidek és inszekticidek elbomlása a talajban. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 356-365.

TÍMÁR, MÁTYÁSNÉ (1970) Vizsgálatok denitrifikáló baktériumok endogén légzésével kapcsolatosan. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 147-156.

TÖLGYESI, GYÖRGY and HARASZTI, EDE (1970) Takarmánynövények ásványi összetételét befolyásoló belső és külső tényezők vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 521-530.

TÖLGYESI, GYÖRGY and KÁRPÁTI, ISTVÁN and KÁRPÁTI, ISTVÁNNÉ (1970) Savanyú és meszes homokpuszták növényzetének makro- és mikrotápanyag felvétele. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 55-68.

VARJU, MIHÁLY (1970) Az atomabszorpciós spektrofotometria és alkalmazása a talajtani és agrokémiai vizsgálatoknál. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 347-356.

VARJÚ, MIHÁLY (1970) Oldható Cu tartalom meghatározása atomabszorpciós módszerrel néhány szikes talajban. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 323-328.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1970) A Nemzetközi Talajtani Társaság Szikes Albizottsága Európai Munkacsoportjának Értekezlete. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 203-204.

ZSOLDOS, FERENC (1970) A 15N alkalmazásának újabb eredményei a talajtani és növénytani kutatásokban. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 199-200.

ÁBRAHÁM, LAJOS (1970) HERKE SÁNDOR 1882-1970. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 377-378.

ÁBRAHÁM, LAJOS (1970) A Nemzetközi Talajtani Társaság Szikes Albizottságának szimpóziuma. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 201-202.

ÁBRAHÁM, LAJOS (1970) A gipsz mint talajjavító anyag. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 173-192.

This list was generated on Mon Aug 3 21:20:18 2020 CEST.