REAL

Items where Year is 1970

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | S | T | V | Z | Á
Number of items: 162.

A

AGBOOLA, A.A. (1970) A kukorica-termesztési kutatások Nigéria Nyugati Tartományában. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 255-270.

Almár, Iván and Horváth, András and Illés-Almár, Erzsébet (1970) Analysis of the atmospheric drag of the Echo-1 satellite using the PERLO orbital period determination program. In: Dynamics of Satellites (1969). Springer-Verlag, pp. 244-248.

Almár, Iván and Ill, Márton (1970) A felsőlégkör sűrűségének meghatározása az űrkutatás eszközeivel II. FIZIKAI SZEMLE, 20 (3). pp. 70-77. ISSN 0015-3257

Andorka, Rudolf (1970) Születéskorlátozás az Ormánságban a 18. század vége óta. (A születésszabályozás elterjedésének hatása egy etnikai egység, Az ormánság népességstruktúrájának alakulására.). DEMOGRÁFIA, 13 (1-2). pp. 73-85. ISSN 0011-8249

Arató, Mátyás (1970) Точные формулы для плотностей мер элементарных гауссовских процессов. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 5 (1-2). pp. 17-27. ISSN 0081-6906

Arató, Mátyás (1970) Об оценках параметров процессов, удовлетворяющих линейным дифференциальным стохастическим уравнениям. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 5 (1-2). pp. 11-15. ISSN 0081-6906

Arató, Mátyás (1970) Racionális spektrál sűrűsűségfüggvényű stacionárius folyamatok várható értékének megengedhető becsléséről. MTA III. Osztály Közleményei, 19. pp. 89-99. ISSN 0025-035X

B

BELÁK, SÁNDOR and GYŐRI, DÁNIEL and SÁMSONI, ZOLTÁN and SZALAY, SÁNDOR and SZILÁGYI, MÁRIA (1970) A mikroelemek felvételének tanulmányozása a keszthelyi rétlápon II. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 27-38.

BODOLAY, ISTVÁNNÉ and MÁTÉ, FERENC and JANKOVITS, TIBOR (1970) A világtalajtérkép szerkesztésekor alkalmazott talajegységek definíciója. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 568-572.

BOROS, ISTVÁN and SZABOLCS, ISTVÁN and VÁRALLYAY, GYÖRGY (1970) Talajvizsgálatok a Tihama Alföldön (Jemeni Arab Köztársaság). Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 405-432.

BOROS, ISTVÁN and SZABOLCS, ISTVÁN and VÁRALLYAY, GYÖRGY (1970) Talajvizsgálatok a Tihama Alföldön (Jemeni Arab Köztársaság) II. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 433-464.

BOROS, ISTVÁN JÓZSEF (1970) A réti szolonyec-talajon kialakult ősgyep hozamának növelése karbamid alapon készített addíciós vegyületek alkalmazásával. I. A kísérlet első évi eredményei. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 243-254.

Bakó, András (1970) Multiterminális minimális út feladat megoldási módszerei és alkalmazásai. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 6. pp. 49-55. ISSN 0133-7459

Benczúr, András (1970) Stacionárius Gauss-Markov folyamat csillapodási paraméterének konfidencia határai. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 6. pp. 3-14. ISSN 0133-7459

Benda, Kálmán (1970) Habsburg-politika és rendi ellenállás a XVII. század elején. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE, 13 (3). pp. 404-427. ISSN 0040-9634

Benda, Kálmán (1970) Magyarországi és erdélyi tanulók és tanárok a gráci egyetemen. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 16 (1-2). pp. 170-171. ISSN 0015-1785

Benda, Kálmán (1970) Wathay Ferenc és felesége, Ládonyi Anna végrendelete. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 74. (3). pp. 372-376. ISSN 0021-1486

Benda, Kálmán (1970) A kortörténet "múltja" és a jelenkorkutatás módszertani problémái. SZÁZADOK, 104. (3.). pp. 570-571. ISSN 0039-8098

Benda, Kálmán and Jemnitz, János (1970) A moszkvai "Lenin és Franciaország" konferencia. SZÁZADOK, 104 (5-6). pp. 1288-1289. ISSN 0039-8098

Bognár, Rezső and L. Tőkés, Adrienne and Rákosi, Miklós (1970) Flavonoidok XXVIII. : A 4-amino-flaván rezolválása = Flavonoide XVIII. Resolvierung von 4-Amino-flavan. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 76 (6). pp. 271-274. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Makleit, Sándor and Mile, Teréz and Radics, Lajos (1970) Tozil-, illetve mezilszármazékok reakcióinak vizsgálata a morfinsorban VI. : Acetilmerkapto- és merkaptoszárniazékok előállítása = Conversions of Tosyl and Mesyl Derivatives of the Morphine group VI. Preparation of Acetylmercapto and Mercapto Derivatives. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 76 (2). pp. 102-105. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Makleit, Sándor and Radics, Lajos (1970) Tozil-, ill. mezilszármazékok reakcióinak vizsgálata a morfinsorban VIII. : A 6-dezoxi-6-fluor-izo-kodein új előállítása és vizsgálata = Conversions of Tosyl and Mesyl Derivatives of the Morphine Group VIII. A New Synthesis and Investigation of 6-Deoxy-6-Fluoroisocodeine. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 76 (9). pp. 461-464. ISSN 0025-0155

Borzsák, István (1970) Spinas evellere. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 17 (2). pp. 224-231. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1970) Zum Verständnis der Darstellungskunst des Tacitus : Die Veränderungen des Germanicus-Bildes. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 18. pp. 279-292. ISSN 0044-5975

Bóna, István (1970) Avar lovassír Iváncsáról. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 97. pp. 243-263. ISSN 0003-8032

C

Cseh-Szombathy, László (1970) A deviáns magatartási formák elsajátítása a családban végbemenő szocializálódás során. DEMOGRÁFIA, 13 (4). pp. 386-393. ISSN 0011-8249

D

DARRA, B.L. and SINGH, H. and MENDIRATTA, R.S. and SETH, S.P. (1970) Öntözővizek és műtrágyák bórtartalmának hatása a termesztett növényekre a Chambal-vidékén. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 78-84.

DE, S.K. and ALI, SHARAFAT (1970) Különböző kalciumsók hatása egy erősen lúgos, szikes talaj nitrogéntartalmára. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 93-96.

Dienes, István (1970) Bartha Antal: А IX—X. századi magyar társadalom (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1). pp. 111-126.

dr. Verő, József and Varga, Gyula (1970) Magnetotellurikus elméleti szondázási görbék anizotrop ellenállású rétegek felett. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 6. pp. 27-31. ISSN 0133-7459

E

Engel, Pál (1970) A magyar világi nagybirtok megoszlása a XV. században. EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVEI, 5. pp. 291-314. ISSN 0524-9066

Erdei, Ferenc (1970) Gondolatok a tudományszervezés problémáiról. TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ, 10 (1). pp. 7-23. ISSN 0040-862X

Erdei, Ferenc (1970) A belterjességi fogalom közgazdasági-agrárgazdasági értelmezése. ETHNOGRAPHIA, 81 (2-4). pp. 167-186. ISSN 0014-1798

Erdei, Ferenc (1970) A szegedi tanyákon húzódik a front. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 24 (3). pp. 225-229. ISSN 0133-1167

Erdei, Ferenc (1970) A szülőház változásai. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 24 (12). pp. 1130-1133. ISSN 0133-1167

F

FAWAZ, KREAMAN M. and ABDEL-GHAFFAR, A.S. and ELGABALY, M.M. (1970) A bab magvak gátló hatása a rhizobiumokra. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 546-558.

FILEP, GYÖRGY (1970) Tiszántúli öntözött talajok kémiai tulajdonságainak változás akülönbözü minőségű öntözővizek hatására. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 213-230.

FILEP, GYÖRGY and TATÁR, LÁSZLÓ (1970) A burgonya fehérje-komponenseinek mennyiségi és minőségi változása nitrogén trágyázás hatására. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 97-106.

FÜLEKY, GYÖRGY (1970) A dead-stop végpontjelzéses nátriumhipobromitos titrálás alkalmazása növényi anyagok és műtrágyák nitrogéntartalmának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 339-346.

G

Gergely, József (1970) Szalagmátrixú lineáris egyenletrendszerek egy megoldási módszere. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 6. pp. 36-39. ISSN 0133-7459

Glatz, Ferenc (1970) Az Akadémia két világháború közötti történetéhez. MAGYAR TUDOMÁNY, 77 (12). pp. 873-880. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (1970) Gondolatok az Eötvös-kollégiumi történészképzésről. SZÁZADOK, 104. pp. 799-805. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1970) Hóman Bálint és a nemzetiszocialisták összeütközése 1944-ben. In: Fejér megyei Történeti Évkönyv 1945-1970. MSZMP Fejér Megyei Bizottság, Székesfehérvár, pp. 181-212.

Glatz, Ferenc (1970) A kortörténetírás kérdése a magyar polgári történetírásban. SZÁZADOK, 104. pp. 579-583. ISSN 0039-8098

Gunda, Béla (1970) Márton Gyula: A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai Budapest, 1969. 113. (Nyelvtudományi Értekezések, 66. sz.). ETHNOGRAPHIA, 81 (1). pp. 154-155. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1970) A kéregbocskor tárgyi hátteréhez. MAGYAR NYELVŐR, 94 (4). pp. 477-478. ISSN 0025-0236

Györffy, György (1970) Anonymus Gesta Hungarorumának kora és hitelessége. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 74 (1). pp. 1-13. ISSN 0021-1486

Györffy, György (1970) Becket Tamás és Magyarország. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 16 (1-2). pp. 153-158. ISSN 0015-1785

Györffy, György (1970) A honfoglaló magyarok települési rendjéről. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 97. pp. 191-242. ISSN 0003-8032

Györffy, György (1970) A magyar falurendszer kialakulásának kérdéséhez. ETHNOGRAPHIA, 81 (2-4). pp. 234-243. ISSN 0014-1798

H

HEPP, FERENC (1970) A művelésmélység és a trágyázás kölcsönhatásának vizsgálata homoktalajon II. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 117-124.

Hajdú, Péter (1970) Urálisztika 1945–1970. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 72. pp. 3-9. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1970) A nemek megkülönböztetése a nyenyec névadásban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 72. pp. 45-57. ISSN 0029-6791

Harmatta, János (1970) Gótok, hunok és alánok Pannoniában. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 17 (2). pp. 282-286. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1970) Irán és Kína kapcsolatainak történetéhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 17 (2). pp. 232-261. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1970) Új baktriai nyelvemlékek Közép-Ázsiában. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 17 (1). pp. 17-23. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1970) The last century of Pannonia. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 18. pp. 361-369. ISSN 0044-5975

Herczegh, Géza Gábor (1970) A nemzetközi kapcsolatok szerepe és a történelmi közfelfogás. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 25 (6). pp. 312-316. ISSN 0021-7166

Holl, Imre (1970) Mittelalterarchäologie in Ungarn 1946-1964. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 97. pp. 365-411. ISSN 0001-5210

I

IBRAHIM, A.N. and KAMEL, M. and KHADR, M.S. (1970) Néhány nátriumsó hatása a hüvelyesek gumóképződésére és növekedésére. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 164-172.

Ill, Márton (1970) A felsőlégkör sűrűségének meghatározása az űrkutatás eszközeivel I. FIZIKAI SZEMLE, 20 (2). pp. 46-52. ISSN 0015-3257

J

JANKOVITS, TIBOR and BODOLAY, ISTVÁNNÉ and MÁTÉ, FERENC (1970) Európa talajtérképéről. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 565-567.

Jakucs, Pál and Kovács, Margit and Précsényi, István (1970) Complex investigations on some soil characteristics of the bio-units sward-woodland margin-schrub forest. ACTA BOTANICA HUNGARICA, 16 (1-2). pp. 111-116. ISSN 0236-6495

K

KAZÓ, BÉLA (1970) Vízgazdálkodási kartogram szerkesztése mesterséges esőztetéssel mért eredmények felhasználásával. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 481-502.

KHADR, M. and MAKLED, F. and MOWELHY, N.M. (1970) A foszfortrágyázás tanulmányozása egyiptomi talajon. I. A búza növekedése és foszfortartalma foszfor-trágyázás hatására. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 271-283.

KHADR, M. and MOWELHY, M. and MAKLED, F. (1970) A foszfortrágyázás tanulmányozása egyiptomi talajon. II. A talajfoszfor és a műtrágyák hasznosulása búzánál. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 284-292.

Kardos, Tibor (1970) A Gritti-játék keletkezése. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 74 (5-6). pp. 547-559. ISSN 0021-1486

Kiss, Lajos (1970) A Földrajzi Nevek Etimológiai Szótárának tervezete. MAGYAR NYELVŐR, 94 (3). pp. 334-344. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1970) A magyar nyelv szóvégmutató szótára. MAGYAR NYELVŐR, 94 (1). pp. 112-116. ISSN 0025-0236

Klaniczay, Tibor (1970) A reneszánsz válsága és a manierizmus. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 74 (4). pp. 419-450. ISSN 0021-1486

Koszó, Gábor and Gergely, József (1970) Bizonyos típusú függvénymátrix számolás. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 6. pp. 32-35. ISSN 0133-7459

Kristó, Gyula (1970) Az Exordia Scythica. Regino és a magyar krónikák. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 16 (1-2). pp. 106-115. ISSN 0015-1785

Kristó, Gyula (1970) Rozbiór krytyczny annalium Poloniae Jana Długosza z lat 1445-1480 = Jan Długosz lengyel története 1445-1480 közti anyagának kritikai elemzése. T. II. Wroclaw, Warszawa, Kraków, 1965. (Prace Komisji Nauk Historycznych, 12.). SZÁZADOK, 104 (2). pp. 410-411. ISSN 0039-8098

Kristó, Gyula (1970) Szabó István: A középkori magyar falu (könyvismertető). BÉKÉSI ÉLET, 5 (3). pp. 539-540. ISSN 0522-7232

Kristó, Gyula (1970) Ősi epikánk és az Árpád-kori íráshagyomány. ETHNOGRAPHIA, 81 (1). pp. 113-135. ISSN 0014-1798

Krámli, András (1970) A homogén Gauss-Markov folyamatokról. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 6. pp. 15-17. ISSN 0133-7459

Köpeczi, Béla (1970) 25 év irodalomtudományának eredményeiről és problémáiról. IRODALOMTÖRTÉNET, 2 (2). pp. 233-245. ISSN 0324-4970

Köpeczi, Béla (1970) A könyv mestere. Kner Imre levelezése korának költőivel, íróival, művészeivel, tudósaival. HELIKON, 16 (2). pp. 294-295. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1970) A magyar politikai irodalom kezdeteihez: Kovacsóczy Farkas Dialógusáról. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 74 (5-6). pp. 577-587. ISSN 0021-1486

Köpeczi, Béla (1970) A világirodalmi kutatások 25 éve Magyarországon. HELIKON, 16 (2). pp. 172-182. ISSN 0017-999X

L

LAMBERGER, ILONA and MÁTÉ, FERENC (1970) Vizsgálatok a savanyú talajok biológiai aktivitása és a meszezés összefüggéséről. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 107-116.

LESZTÁK, JÓZSEFNÉ (1970) Nátriumsóoldat vertikális mozgásának sebessége a töménység, a talaj aggregátum- és porfrakció arányának függvényében. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 125-136.

LIBOR, OSZKÁR and K. GRÁBER, LEA and P. DONÁTH, ÉVA (1970) Karbamiddal érintkező montmorillonitok vizsgálata. II. Karbamidot tartalmazó Na- és H-montmorillonit termikus vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 293-310.

Lajos, S. and Szász, Ferenc Andor (1970) Some characterizations of two-sided regular rings. ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED, 31. pp. 223-228. ISSN 0001-6969

Loibersbeck, Josef (1970) Güssing (1619–1799). Burgenländische Heimatblätter, 32. pp. 79-90.

Loibersbeck, Josef (1970) Güssing (1772–1900). Burgenländische Heimatblätter, 32. pp. 137-142.

Loibersbeck, Josef (1970) Güssing (1893–1945; Umgebung vom 1500). Burgenländische Heimatblätter, 32. pp. 174-188.

Loibersbeck, Josef (1970) Güssing (bis 1630). Burgenländische Heimatblätter, 32. pp. 25-35.

M

MAHMOUD, S.A.Z. and TAHA, S.M. and SALEM, S.H. (1970) Nagy teljesítőképességű Rhizobium phaseoli törzsek izolálásának módszerei. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 329-338.

MAHMOUD, S.A.Z. and TAHA, S.M. and SALEM, S.H. (1970) A rhizobium törzsek hatékonysága és a hüvelyes növények gyökérgumóiban és gyökereiben levő aminosav tartalom közötti összefüggések tanulmányozása. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 531-545.

MANNINGER, ERNŐ (1970) Talajmikrobiológiai Szimpózium. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 366-373.

MANNINGER, ERNŐ (1970) A Talajtani Társaság vándorgyűlése. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 579-582.

MANNINGER, ERNŐ and BOKODYNÉ ZÁMORY, ÉVA (1970) Az International Biological Programme nemzetközi szimpóziuma a biológiai nitrogénkötésről. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 573-578.

Makleit, Sándor and Bognár, Rezső (1970) Tozil-, illetve mezilszármazékok reakcióinak vizsgálata a morfinsorban VII. : Izo-morfin és dihidro-izo-morfin új előállítása = Conversions of Tosyl and Mesyl Derivatives of the Morphine group VII. A New Method for the Preparation of Isomorphine and Dihydroisomorphine. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 76 (3). pp. 112-113. ISSN 0025-0155

Makleit, Sándor and Bognár, Rezső and Mile, Teréz and Radics, Lajos (1970) Az ún. Pschorr-féle "bisz-tiokodid" képződéséről és szerkezetéről = Formation and Structure of Pschorr’s "Bis-Thiocodide". MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 76 (9). pp. 464-466. ISSN 0025-0155

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1970) A teljesítményelv érvényesítése és az üzemi érdek- és hatalmi viszonyok. Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Csoport, Budapest.

Marx, György (1970) Az elméleti fizika száz esztendeje a Pesti Egyetemen. FIZIKAI SZEMLE, 20 (4). pp. 116-123. ISSN 0015-3257

Marx, György (1970) Fizika tízen alul. FIZIKAI SZEMLE, 20. pp. 1-4. ISSN 0015-3257

Marx, György (1970) Rényi Alfréd. FIZIKAI SZEMLE, 20. ISSN 0015-3257

MÁTÉ, FERENC and BODOLAY, ISTVÁNNÉ and JANKOVITS, TIBOR (1970) Az amerikai talajosztályozásról (7th Approximation). Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 559-564.

MÁTÉ, FERENC and PUSZTAI, ANTAL (1970) Adatok a talajjavító mészkőpor szemcseméretének jelentőségéhez. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 503-508.

MÉLYVÖLGYI, JÓZSEF (1970) A Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társaságának Vándorgyűlése. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 205-207.

Mérei, Gyula (1970) Strukturalizmus, strukturalista elemzés, marxizmus. MAGYAR TUDOMÁNY, 15(77) (7-8). pp. 494-507. ISSN 0025-0325

N

Németh, G. Béla (1970) Létharc és nemzetiség: Az "irodalmi" értelmiség felső rétegének ideológiájához, 1867 után. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 74 (5-6). pp. 588-602. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1970) Péterfy tragikum-tanulmányai. IRODALOMTÖRTÉNET, 2 (3). pp. 574-602. ISSN 0324-4970

P

PROHÁSZKA, KÁROLY and HORVÁTH, RÓBERT (1970) Lucernalisztek mikroelemtartalma. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 85-92.

PUSZTAI, ANTAL and MÁTÉ, FERENC (1970) Egyes ipari hulladékok hasznosítása talajjavításra. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 509-520.

Pach, Zsigmond Pál (1970) Történettudomány. MAGYAR TUDOMÁNY, 77 (4-5). pp. 241-256. ISSN 0025-0325

Pach, Zsigmond Pál (1970) Zárszó. SZÁZADOK, 104 (5-6). pp. 1162-1165. ISSN 0039-8098

Pach, Zsigmond Pál (1970) A magyar törtlnettudomány 25 éve. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 13 (2). ISSN 0040-9634

Papp, Ferenc (1970) Idegen nyelvű szövegek kézirat-előkészítése, szedése és korrektúrája. MAGYAR NYELVŐR, 94 (2). pp. 255-256. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1970) Lakótelep. MAGYAR NYELVŐR, 94 (3). pp. 362-363. ISSN 0025-0236

PÁTKAI, TAMÁS (1970) A Pseudomonas stutzeri aminosav felhasználása aerob viszonyok, valamint nitrát-légzés folyamán. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 157-163.

Pécsi, Márton (1970) Földrajztudomány. MAGYAR TUDOMÁNY, 15 (77 (4-5). pp. 392-395. ISSN 0025-0325

Pécsi, Márton and Hahn, György and Somogyi, Sándor (1970) Centenáriumok a magyar földtudományok életében. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 94 (4). pp. 273-275. ISSN 0015-5411

S

SANDU, GH. and REUCE, K. (1970) A Duna-ártér talajainak hidromeliorációja. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 193-198.

SINGH, R. and SINGHAL, J.P. (1970) Nyomelemek eloszlása az Aligarh-i talajokban. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 69-77.

SIX, LÁSZLÓ (1970) Rábaöntésen kialakult talajszelvények Zn tartalmának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 311-322.

SZALAY, SÁNDOR and SZILÁGYI, MÁRIA and SÁMSONI, ZOLTÁN (1970) Mikroelem hiányjelenségek az Enying környéki lápterületen. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 1-12.

SZALAY, SÁNDOR and SÁMSONI, ZOLTÁN and SZILÁGYI, MÁRIA (1970) A mikroelemek felvételének tanulmányozása a keszthelyi rétlápon III. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 39-54.

SZALAY, SÁNDOR and SÁMSONI, ZOLTÁN and SZILÁGYI, MÁRIA (1970) Összehasonlító vizsgálatok néhány magyarországi lápterület és ásványi talaj flórájának mikroelemtartalmáról. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 13-26.

SZENDREI, GÉZA (1970) Kiskunsági szikes talajok mikromorfológiai vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 231-242.

SZENDREI, GÉZA (1970) Kiskunsági talajok ellenálló ásványainak vizgálata mikroszkóppal. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 137-146.

SZŰCS, LÁSZLÓ (1970) A Mezőföld csernozjom talajai I. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 379-404.

Srajber, Benedek (1970) Néhány tapasztalat a nagyméretű lineáris programozási feladatok megoldásával kapcsolatban. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 6. pp. 45-48. ISSN 0133-7459

Szabolcsi, Miklós (1970) Még egyszer a Klárisokról. IRODALOMTÖRTÉNET, 2 (4). pp. 902-910. ISSN 0324-4970

Szabolcsi, Miklós (1970) Szerb Antal. IRODALOMTÖRTÉNET, 2 (3). pp. 646-651. ISSN 0324-4970

Szabolcsi, Miklós (1970) "...akkor inkább Bakunint és Kropotkinkát..." Egy epizód József Attila életéből. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 74 (5-6). pp. 646-652. ISSN 0021-1486

Szabolcsi, Miklós (1970) A mai stilisztika. HELIKON, 16 (3-4). pp. 315-318. ISSN 0017-999X

Szabó, Margit and Garay, András (1970) Changes in phenolics during the germination of Arctium lappa with special respect to arctiine. ACTA BOTANICA HUNGARICA, 16 (1-2). pp. 207-212. ISSN 0236-6495

Szepesvári, István (1970) A Lamm-féle parciális differenciálegyenlet megoldása. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 6. pp. 18-26. ISSN 0133-7459

Szász, Ferenc Andor (1970) Beiträge zur Radikaltheorie der Ringe. PUBLICATIONES MATHEMATICAE DEBRECEN, 17. pp. 267-272. ISSN 0033-3883

Szász, Ferenc Andor (1970) Generalized biideals of rings. I. Mathematische Nachrichten, 47 (1-6). pp. 355-360. ISSN 0025-584X

Szász, Ferenc Andor (1970) Generalized biideals of rings. II. MATHEMATISCHE NACHRICHTEN, 47 (1-6). pp. 361-364. ISSN 0025-584X

Szász, Ferenc Andor (1970) Notes on modules. I, II, III. PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICAL SCIENCES, 46. pp. 349-357. ISSN 0386-2194

Szász, Ferenc Andor (1970) On FRATTINI one‐sided ideals and subgroups. MATHEMATISCHE NACHRICHTEN, 46 (1-6). pp. 235-242. ISSN 0025-584X

Szász, Ferenc Andor (1970) On radicals of semigroups with zero. I. PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICAL SCIENCES, 46. pp. 595-598. ISSN 0386-2194

Szász, Ferenc Andor (1970) Reduktion eines Problems bezüglich der Brown-McCoyschen Radikalringe. ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED, 31. pp. 167-172. ISSN 0001-6969

Szász, Ferenc Andor and Wiegandt, R. (1970) On the duality of radical and semi-simple objects in categories. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 21 (1-2). pp. 175-182. ISSN 0001-5954

Szörényi, László (1970) Arany János Visszatekintés című versének képanyaga. Irodalomtörténeti Közlemények, 74. pp. 322-345.

T

T. Sós, Vera (1970) On extremal problems in graph theory. In: Combinatorial Structures and their Applications (Proc. Calgary Internat. Conf., Calgary, Alta., 1969). Gordon and Breach, Calgary.

TIHANYI, ZOLTÁN (1970) Termőhelyfeltárási és vízgazdálkodási vizsgálatok láptalajon. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 465-480.

TIMÁR, MÁTYÁSNÉ (1970) Herbicidek és inszekticidek elbomlása a talajban. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 356-365.

Tarnai, Andor (1970) Alszeghy Zsolt (1888–1970). Irodalomtörténet, 52. pp. 758-759.

Tarnai, Andor (1970) Trencsényi-Waldapfel Imre (1908–1970). Irodalomtörténeti Közlemények, 74. pp. 410-411.

TÍMÁR, MÁTYÁSNÉ (1970) Vizsgálatok denitrifikáló baktériumok endogén légzésével kapcsolatosan. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 147-156.

TÖLGYESI, GYÖRGY and HARASZTI, EDE (1970) Takarmánynövények ásványi összetételét befolyásoló belső és külső tényezők vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 521-530.

TÖLGYESI, GYÖRGY and KÁRPÁTI, ISTVÁN and KÁRPÁTI, ISTVÁNNÉ (1970) Savanyú és meszes homokpuszták növényzetének makro- és mikrotápanyag felvétele. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 55-68.

V

VARJU, MIHÁLY (1970) Az atomabszorpciós spektrofotometria és alkalmazása a talajtani és agrokémiai vizsgálatoknál. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 347-356.

VARJÚ, MIHÁLY (1970) Oldható Cu tartalom meghatározása atomabszorpciós módszerrel néhány szikes talajban. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 323-328.

Varga, Gyula (1970) Komplex mátrixok sajátértékeinek meghatározása a ’’hasonlósági elimináció” módszerével. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 6. pp. 40-44. ISSN 0133-7459

Vertse, Tamás (1970) Az izobár analóg rezonanciák fenomenologikus leírása = The Phenomenological Description of Isobaric Analogue Resonances. ATOMKI KÖZLEMÉNYEK, 12 (4). pp. 213-231. ISSN 0004-7155

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1970) A Nemzetközi Talajtani Társaság Szikes Albizottsága Európai Munkacsoportjának Értekezlete. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 203-204.

Vértes, Attila and Burger, Kálmán and Bognár, László (1970) Néhány vas(II)komplex Mössbauer-vizsgálata megfagyasztott vizes oldatban = A Mössbauer Study of Some Iron(II)Complexes in Frozen Aqueous Solutions. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 76 (9). pp. 470-472. ISSN 0025-0155

Z

ZSOLDOS, FERENC (1970) A 15N alkalmazásának újabb eredményei a talajtani és növénytani kutatásokban. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 199-200.

Zambó, János (1970) Aknák egymáshoz viszonyított helyzetéről. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 103 (11). pp. 733-736. ISSN 0522-3512

Zambó, János (1970) Az ércbányák telepítésének gazdaságosságáról. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 103 (6). pp. 377-379. ISSN 0522-3512

Zambó, János (1970) Visszatekintés a bányászati felsőoktatás 25 éves fejlődésére. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 103 (10). pp. 656-666. ISSN 0522-3512

Zambó, János (1970) A peremen elhelyezett aknák egymáshoz viszonyított helyzetéről. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 103 (9). pp. 582-585. ISSN 0522-3512

Á

ÁBRAHÁM, LAJOS (1970) HERKE SÁNDOR 1882-1970. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 377-378.

ÁBRAHÁM, LAJOS (1970) A Nemzetközi Talajtani Társaság Szikes Albizottságának szimpóziuma. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 201-202.

ÁBRAHÁM, LAJOS (1970) A gipsz mint talajjavító anyag. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 173-192.

This list was generated on Mon Dec 4 14:31:24 2023 CET.