REAL

Items where Year is 1970

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | H | I | J | K | L | M | P | S | T | V | Z | Á
Number of items: 76.

A

AGBOOLA, A.A. (1970) A kukorica-termesztési kutatások Nigéria Nyugati Tartományában. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 255-270.

Arató, Mátyás (1970) Точные формулы для плотностей мер элементарных гауссовских процессов. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 5 (1-2). pp. 17-27. ISSN 0081-6906

Arató, Mátyás (1970) Об оценках параметров процессов, удовлетворяющих линейным дифференциальным стохастическим уравнениям. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 5 (1-2). pp. 11-15. ISSN 0081-6906

Arató, Mátyás (1970) Racionális spektrál sűrűsűségfüggvényű stacionárius folyamatok várható értékének megengedhető becsléséről. MTA III. Osztály Közleményei, 19. pp. 89-99. ISSN 0025-035X

B

BELÁK, SÁNDOR and GYŐRI, DÁNIEL and SÁMSONI, ZOLTÁN and SZALAY, SÁNDOR and SZILÁGYI, MÁRIA (1970) A mikroelemek felvételének tanulmányozása a keszthelyi rétlápon II. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 27-38.

BODOLAY, ISTVÁNNÉ and MÁTÉ, FERENC and JANKOVITS, TIBOR (1970) A világtalajtérkép szerkesztésekor alkalmazott talajegységek definíciója. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 568-572.

BOROS, ISTVÁN and SZABOLCS, ISTVÁN and VÁRALLYAY, GYÖRGY (1970) Talajvizsgálatok a Tihama Alföldön (Jemeni Arab Köztársaság). Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 405-432.

BOROS, ISTVÁN and SZABOLCS, ISTVÁN and VÁRALLYAY, GYÖRGY (1970) Talajvizsgálatok a Tihama Alföldön (Jemeni Arab Köztársaság) II. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 433-464.

BOROS, ISTVÁN JÓZSEF (1970) A réti szolonyec-talajon kialakult ősgyep hozamának növelése karbamid alapon készített addíciós vegyületek alkalmazásával. I. A kísérlet első évi eredményei. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 243-254.

D

DARRA, B.L. and SINGH, H. and MENDIRATTA, R.S. and SETH, S.P. (1970) Öntözővizek és műtrágyák bórtartalmának hatása a termesztett növényekre a Chambal-vidékén. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 78-84.

DE, S.K. and ALI, SHARAFAT (1970) Különböző kalciumsók hatása egy erősen lúgos, szikes talaj nitrogéntartalmára. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 93-96.

F

FAWAZ, KREAMAN M. and ABDEL-GHAFFAR, A.S. and ELGABALY, M.M. (1970) A bab magvak gátló hatása a rhizobiumokra. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 546-558.

FILEP, GYÖRGY (1970) Tiszántúli öntözött talajok kémiai tulajdonságainak változás akülönbözü minőségű öntözővizek hatására. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 213-230.

FILEP, GYÖRGY and TATÁR, LÁSZLÓ (1970) A burgonya fehérje-komponenseinek mennyiségi és minőségi változása nitrogén trágyázás hatására. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 97-106.

FÜLEKY, GYÖRGY (1970) A dead-stop végpontjelzéses nátriumhipobromitos titrálás alkalmazása növényi anyagok és műtrágyák nitrogéntartalmának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 339-346.

G

Glatz, Ferenc (1970) Az Akadémia két világháború közötti történetéhez. MAGYAR TUDOMÁNY, 77 (12). pp. 873-880. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (1970) Gondolatok az Eötvös-kollégiumi történészképzésről. SZÁZADOK, 104. pp. 799-805. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1970) Hóman Bálint és a nemzetiszocialisták összeütközése 1944-ben. In: Fejér megyei Történeti Évkönyv 1945-1970. MSZMP Fejér Megyei Bizottság, Székesfehérvár, pp. 181-212.

Glatz, Ferenc (1970) A kortörténetírás kérdése a magyar polgári történetírásban. SZÁZADOK, 104. pp. 579-583. ISSN 0039-8098

H

HEPP, FERENC (1970) A művelésmélység és a trágyázás kölcsönhatásának vizsgálata homoktalajon II. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 117-124.

Holl, Imre (1970) Mittelalterarchäologie in Ungarn 1946-1964. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 97. pp. 365-411. ISSN 0001-5210

I

IBRAHIM, A.N. and KAMEL, M. and KHADR, M.S. (1970) Néhány nátriumsó hatása a hüvelyesek gumóképződésére és növekedésére. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 164-172.

J

JANKOVITS, TIBOR and BODOLAY, ISTVÁNNÉ and MÁTÉ, FERENC (1970) Európa talajtérképéről. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 565-567.

K

KAZÓ, BÉLA (1970) Vízgazdálkodási kartogram szerkesztése mesterséges esőztetéssel mért eredmények felhasználásával. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 481-502.

KHADR, M. and MAKLED, F. and MOWELHY, N.M. (1970) A foszfortrágyázás tanulmányozása egyiptomi talajon. I. A búza növekedése és foszfortartalma foszfor-trágyázás hatására. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 271-283.

KHADR, M. and MOWELHY, M. and MAKLED, F. (1970) A foszfortrágyázás tanulmányozása egyiptomi talajon. II. A talajfoszfor és a műtrágyák hasznosulása búzánál. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 284-292.

L

LAMBERGER, ILONA and MÁTÉ, FERENC (1970) Vizsgálatok a savanyú talajok biológiai aktivitása és a meszezés összefüggéséről. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 107-116.

LESZTÁK, JÓZSEFNÉ (1970) Nátriumsóoldat vertikális mozgásának sebessége a töménység, a talaj aggregátum- és porfrakció arányának függvényében. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 125-136.

LIBOR, OSZKÁR and K. GRÁBER, LEA and P. DONÁTH, ÉVA (1970) Karbamiddal érintkező montmorillonitok vizsgálata. II. Karbamidot tartalmazó Na- és H-montmorillonit termikus vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 293-310.

Lajos, S. and Szász, Ferenc Andor (1970) Some characterizations of two-sided regular rings. ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED, 31. pp. 223-228. ISSN 0001-6969

Loibersbeck, Josef (1970) Güssing (1619–1799). Burgenländische Heimatblätter, 32. pp. 79-90.

Loibersbeck, Josef (1970) Güssing (1772–1900). Burgenländische Heimatblätter, 32. pp. 137-142.

Loibersbeck, Josef (1970) Güssing (1893–1945; Umgebung vom 1500). Burgenländische Heimatblätter, 32. pp. 174-188.

Loibersbeck, Josef (1970) Güssing (bis 1630). Burgenländische Heimatblätter, 32. pp. 25-35.

M

MAHMOUD, S.A.Z. and TAHA, S.M. and SALEM, S.H. (1970) Nagy teljesítőképességű Rhizobium phaseoli törzsek izolálásának módszerei. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 329-338.

MAHMOUD, S.A.Z. and TAHA, S.M. and SALEM, S.H. (1970) A rhizobium törzsek hatékonysága és a hüvelyes növények gyökérgumóiban és gyökereiben levő aminosav tartalom közötti összefüggések tanulmányozása. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 531-545.

MANNINGER, ERNŐ (1970) Talajmikrobiológiai Szimpózium. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 366-373.

MANNINGER, ERNŐ (1970) A Talajtani Társaság vándorgyűlése. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 579-582.

MANNINGER, ERNŐ and BOKODYNÉ ZÁMORY, ÉVA (1970) Az International Biological Programme nemzetközi szimpóziuma a biológiai nitrogénkötésről. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 573-578.

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1970) A teljesítményelv érvényesítése és az üzemi érdek- és hatalmi viszonyok. Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Csoport, Budapest.

MÁTÉ, FERENC and BODOLAY, ISTVÁNNÉ and JANKOVITS, TIBOR (1970) Az amerikai talajosztályozásról (7th Approximation). Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 559-564.

MÁTÉ, FERENC and PUSZTAI, ANTAL (1970) Adatok a talajjavító mészkőpor szemcseméretének jelentőségéhez. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 503-508.

MÉLYVÖLGYI, JÓZSEF (1970) A Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társaságának Vándorgyűlése. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 205-207.

P

PROHÁSZKA, KÁROLY and HORVÁTH, RÓBERT (1970) Lucernalisztek mikroelemtartalma. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 85-92.

PUSZTAI, ANTAL and MÁTÉ, FERENC (1970) Egyes ipari hulladékok hasznosítása talajjavításra. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 509-520.

PÁTKAI, TAMÁS (1970) A Pseudomonas stutzeri aminosav felhasználása aerob viszonyok, valamint nitrát-légzés folyamán. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 157-163.

S

SANDU, GH. and REUCE, K. (1970) A Duna-ártér talajainak hidromeliorációja. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 193-198.

SINGH, R. and SINGHAL, J.P. (1970) Nyomelemek eloszlása az Aligarh-i talajokban. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 69-77.

SIX, LÁSZLÓ (1970) Rábaöntésen kialakult talajszelvények Zn tartalmának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 311-322.

SZALAY, SÁNDOR and SZILÁGYI, MÁRIA and SÁMSONI, ZOLTÁN (1970) Mikroelem hiányjelenségek az Enying környéki lápterületen. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 1-12.

SZALAY, SÁNDOR and SÁMSONI, ZOLTÁN and SZILÁGYI, MÁRIA (1970) A mikroelemek felvételének tanulmányozása a keszthelyi rétlápon III. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 39-54.

SZALAY, SÁNDOR and SÁMSONI, ZOLTÁN and SZILÁGYI, MÁRIA (1970) Összehasonlító vizsgálatok néhány magyarországi lápterület és ásványi talaj flórájának mikroelemtartalmáról. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 13-26.

SZENDREI, GÉZA (1970) Kiskunsági szikes talajok mikromorfológiai vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 231-242.

SZENDREI, GÉZA (1970) Kiskunsági talajok ellenálló ásványainak vizgálata mikroszkóppal. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 137-146.

SZŰCS, LÁSZLÓ (1970) A Mezőföld csernozjom talajai I. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 379-404.

Szász, Ferenc Andor (1970) Beiträge zur Radikaltheorie der Ringe. PUBLICATIONES MATHEMATICAE DEBRECEN, 17. pp. 267-272. ISSN 0033-3883

Szász, Ferenc Andor (1970) Generalized biideals of rings. I. Mathematische Nachrichten, 47 (1-6). pp. 355-360. ISSN 0025-584X

Szász, Ferenc Andor (1970) Generalized biideals of rings. II. MATHEMATISCHE NACHRICHTEN, 47 (1-6). pp. 361-364. ISSN 0025-584X

Szász, Ferenc Andor (1970) Notes on modules. I, II, III. PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICAL SCIENCES, 46. pp. 349-357. ISSN 0386-2194

Szász, Ferenc Andor (1970) On FRATTINI one‐sided ideals and subgroups. MATHEMATISCHE NACHRICHTEN, 46 (1-6). pp. 235-242. ISSN 0025-584X

Szász, Ferenc Andor (1970) On radicals of semigroups with zero. I. PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICAL SCIENCES, 46. pp. 595-598. ISSN 0386-2194

Szász, Ferenc Andor (1970) Reduktion eines Problems bezüglich der Brown-McCoyschen Radikalringe. ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED, 31. pp. 167-172. ISSN 0001-6969

Szász, Ferenc Andor and Wiegandt, R. (1970) On the duality of radical and semi-simple objects in categories. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 21 (1-2). pp. 175-182. ISSN 0001-5954

T

T. Sós, Vera (1970) On extremal problems in graph theory. In: Combinatorial Structures and their Applications (Proc. Calgary Internat. Conf., Calgary, Alta., 1969). Gordon and Breach, Calgary.

TIHANYI, ZOLTÁN (1970) Termőhelyfeltárási és vízgazdálkodási vizsgálatok láptalajon. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 465-480.

TIMÁR, MÁTYÁSNÉ (1970) Herbicidek és inszekticidek elbomlása a talajban. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 356-365.

TÍMÁR, MÁTYÁSNÉ (1970) Vizsgálatok denitrifikáló baktériumok endogén légzésével kapcsolatosan. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 147-156.

TÖLGYESI, GYÖRGY and HARASZTI, EDE (1970) Takarmánynövények ásványi összetételét befolyásoló belső és külső tényezők vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 521-530.

TÖLGYESI, GYÖRGY and KÁRPÁTI, ISTVÁN and KÁRPÁTI, ISTVÁNNÉ (1970) Savanyú és meszes homokpuszták növényzetének makro- és mikrotápanyag felvétele. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 55-68.

V

VARJU, MIHÁLY (1970) Az atomabszorpciós spektrofotometria és alkalmazása a talajtani és agrokémiai vizsgálatoknál. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 347-356.

VARJÚ, MIHÁLY (1970) Oldható Cu tartalom meghatározása atomabszorpciós módszerrel néhány szikes talajban. Agrokémia és talajtan, 19 (3). pp. 323-328.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1970) A Nemzetközi Talajtani Társaság Szikes Albizottsága Európai Munkacsoportjának Értekezlete. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 203-204.

Z

ZSOLDOS, FERENC (1970) A 15N alkalmazásának újabb eredményei a talajtani és növénytani kutatásokban. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 199-200.

Á

ÁBRAHÁM, LAJOS (1970) HERKE SÁNDOR 1882-1970. Agrokémia és talajtan, 19 (4). pp. 377-378.

ÁBRAHÁM, LAJOS (1970) A Nemzetközi Talajtani Társaság Szikes Albizottságának szimpóziuma. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 201-202.

ÁBRAHÁM, LAJOS (1970) A gipsz mint talajjavító anyag. Agrokémia és talajtan, 19 (1-2). pp. 173-192.

This list was generated on Wed Jun 23 22:28:51 2021 CEST.