REAL

Items where Year is 1971

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 181.

A

ABD-EL MALEK, Y. (1971) Az egyiptomi talajok néhány mikrobiológiai sajátossága. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 624-626.

ABDEL SALAM, M.A. and BOULOS, A.I. (1971) Az izotópkicserélődés kinetikája gipszes talajokban. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 531-548.

ADHIKARI, M. and GANGULY, T.K. (1971) A szervesanyag hatása a talajfoszfor oldékonyságára. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 549-558.

ASHAYE, T.I. and OGUNFOWORA, M.A. (1971) Talajképződési folyamatok humid trópusi viszonyok között durvaszemcsés gránit kőzeten. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 83-96.

ASHAYE, T.I. and OGUNFOWORA, M.A. (1971) Talajképződési folyamatok humid trópusi viszonyok között durvaszemcsés gránit kőzeten II. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 97-106.

Abaffy, József (1971) Másodfajú, nemlineáris, elfajult magú integrálegyenlet megoldása. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 7. pp. 25-26. ISSN 0133-7459

Almár, Iván and Illés-Almár, Erzsébet (1971) An "equivalent duration" to characterize atmospheric disturbances connected with geomagnetic storms. In: Thirteenth Plenary Meeting of COSPAR, 1970 május, Leningrád.

B

BALLA, ALAJOSNÉ (1971) Néhány adat a magyarországi csapadékvizek nitrogén tartalmához. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 323-328.

BANDYOPADHYA, A.K. (1971) A természetes csapadék hatása indiai szódás-szikes talajokra. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 511-514.

BOROS, ISTVÁN JÓZSEF and LESZTÁK, JÓZSEFNÉ (1971) Talajvizsgálatok a Tihama Alföldön (Jemeni Arab Köztársaság) III. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 217-230.

BRATASEVSZKIJ, A.JU. and GAJDAROV, O.I. and GORDIENKO, SZ.A. and OVCSARENKO, F.D. (1971) A barnaszenekből kinyert huminsavak komplexképzési folyamatának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 31-35.

Bakó, András (1971) Veszteséges hálózat maximális folyam problémája. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 7. pp. 53-57. ISSN 0133-7459

Benda, Kálmán (1971) Adalékok Rimay János életéhez és levelezéséhez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 75. (5). pp. 617-621. ISSN 0021-1486

Benda, Kálmán (1971) A kálvini tanok hatása a magyar rendi ellenállás ideológiájára. HELIKON, 17 (3-4). pp. 322-330. ISSN 0017-999X

Benda, Kálmán (1971) A közép-európai államok fejlődésének sajátosságairól a XVII. században. SZÁZADOK, 105. (2.). pp. 417-419. ISSN 0039-8098

Borzsák, István (1971) Die Achämeniden in der späteren Überlieferung : Zur Geschichte ihres Ruhmes. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 19. pp. 41-51. ISSN 0044-5975

Borzsák, István (1971) Kemény Zsigmond és Tacitus? (Megjegyzések a Két boldog című novellához). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 75 (3). pp. 317-320. ISSN 0021-1486

Burger, Kálmán and Liptay, György and Korecz, László and Király, István and Papp-Molnár, Etelka (1971) Fémkomplexek termikus vizsgálata, IV. : A vas—piridin vegyes komplexek és termikus bomlástermékeik Mösslmuer-vizsgálata. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 77 (2). pp. 90-94. ISSN 0025-0155

Bóna, István (1971) Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XXII. kötet. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 98. pp. 286-287. ISSN 0003-8032

Bóna, István (1971) Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, XXI. kötet. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 98. pp. 107-109. ISSN 0003-8032

Bóna, István (1971) Honfoglaláskori magyar sír Dunaújvárosban. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 98. pp. 170-175. ISSN 0003-8032

Bóna, István (1971) A kora bronzkori Somogyvári-csoport leletei Nagyvejkéről = Funde der frühbronzezeitlichen Somogyvár-Gruppe aus Nagyvejke. A BÉRI BALOGH ÁDÁM MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 2-3. pp. 3-16. ISSN 0236-9354

C

Csáki, Frigyes (1971) Az állapotmódszer alapjai. ELEKTROTECHNIKA, 64. (1-3). pp. 26-38. ISSN 0367-0708

Csáki, Frigyes (1971) A számítástechnika szerepe a korszerű kutatásban. MAGYAR TUDOMÁNY, 78 (2). pp. 91-97. ISSN 0025-0325

D

DARAB, KATALIN and GEREI, LÁSZLÓ and REMÉNYI, MIKLÓSNÉ and SZENDREI, GÉZA (1971) A talajok különböző szemcsenagyságú mechanikai elemeinek ásványi összetétele. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 119-140.

DARAB, KATALIN and TÖRÖK, ISTVÁN (1971) A Sr-90 mozgását és megkötődését befolyásoló néhány talajtani tényező vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 147-156.

DZUBAY, MIKLÓS (1971) A kémiai talajjavítás hatásának vizsgálata a Cserebökény-i (Szentes) kísérleti telepen. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 261-280.

Dinya, Zoltán and Makleit, Sándor and Szabó, Sándor and Mile, Teréz and Bognár, Rezső (1971) A morfinszármazékok C-gyűrűjének térszerkezeti adottságai és az infravörös spektrumaik közötti összefüggéseik vizsgálata = The Steric Structure of Ring C of Morphine Derivatives and Its Influence on the IR Spectra. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 77 (4-5). pp. 265-274. ISSN 0025-0155

DÖMSÖDI, JÁNOS (1971) Magyarország tőzeg- és lápföldkészletének előzetes felmérése. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 411-418.

F

FERENCZ, KÁLMÁN (1971) Középtiszavidéki talajok vízgazdálkodási sajátságai és egyéb jellemzői különös tekintettel az öntözésre I. Talajviszonyok általános jellemzése. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 433-455.

FERENCZ, KÁLMÁN (1971) Középtiszavidéki talajok vízgazdálkodási sajátságai és egyéb jellemzői különös tekintettel az öntözésre II. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 456-474.

FILEP, GYÖRGY (1971) Kromatográfiai elmélet alkalmazása Na-sóoldattal kezelt talajoszlopok kationeloszlásának leírására. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 157-162.

Földes, Éva and Szent-Györgyi, Albert (1971) Szent-Györgyi Albert 1930-ban elmondott beszédéből. MAGYAR PEDAGÓGIA, 71 (3). pp. 315-318. ISSN 0025-0260

G

GERASZIMOV, I.P. (1971) A podzol és glej valamint a belőIük származtatott pszeudopodzol és pszeudoglej fogalma az orosz genetikus talajtanban. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 599-604.

GEREI, LÁSZLÓ (1971) Szabolcs I.: European Solonetz Soils and Their Reclamation (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 642-644.

Gaál, György and Kerekes, Péter and Bognár, Rezső (1971) A morfin társalkaloidjairól VI. : Narkotinizomerek előállítása = On Minor Alkaloids of Morphine VI. Preparation of Narcotine Isomers. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 77 (10). pp. 533-535. ISSN 0025-0155

Gaál, György and Kerekes, Péter and Gorecki, Péter and Bognár, Rezső (1971) A morfin társalkaloidjairól V. : Narkotolin-éterek előállításáról és térszerkezetéről = The Minor Alkaloids of Morphine V. Preparation and Stereochemical Structure of Narcotoline Ethers. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 77 (6-7). pp. 286-289. ISSN 0025-0155

Gergely, János (1971) Egy módszer a hurokképzésre és annak alkalmazása a szállítási feladatnál. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 7. pp. 59-64. ISSN 0133-7459

Glatz, Ferenc (1971) A Gömbös-kormány vidéki sajtópolitikájáról. In: Sajtótudományi Közlemények. Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 81-100.

Glatz, Ferenc (1971) Helytörténeti forráskiadásunk módszertani kérdéseiről. SZÁZADOK, 105 (5). pp. 1100-1109. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1971) Historiography, Cultural Policy and the Organisation of Scholarship in Hungary in the 1920s. ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 17. pp. 273-293. ISSN 0001-5849

Glatz, Ferenc and Stier, Miklós (1971) Megyei küzdelmek a gömbösi reformprogram körül. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 14 (1-2). pp. 157-187. ISSN 0040-9634

Gunda, Béla (1971) Borbás Vince és a magyar ethnobotanika. ETHNOGRAPHIA, 82 (1). pp. 1-13. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1971) A palóc komatálak analógiái. ETHNOGRAPHIA, 82 (1). pp. 75-76. ISSN 0014-1798

Györffy, György (1971) Szűcs Jenő: A "gentilizmus". A barbár etnikai tudat kérdése (Tézisek és vita). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 14 (1-2). pp. 205-206. ISSN 0040-9634

Györffy, György (1971) A besenyők európai honfoglalásának kérdéséhez. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 14 (3-4). ISSN 0040-9634

Görgényi, András and Ivanyos, Lajos and Kalmár, László (1971) Az AC-03 Tip. tranzisztoros ismétlőüzemű analóg számítógép: kézirat gyanánt. Számítástechnikai füzetek . Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola, Budapest.

H

H. Gyürky, Katalin (1971) Glasfunde aus dem 13-14. Jahrhundert im mittelalterlichen Dominikanerkloster von Buda. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 23 (1-4). pp. 199-220. ISSN 0001-5210

H. Gyürky, Katalin (1971) A budavári középkori domonkos kolostor területén végzett régészeti feltárás. BUDAPEST RÉGISÉGEI, 22. pp. 429-435. ISSN 0133-1892

H. Gyürky, Katalin (1971) A koldulórendek városi kolostorai kutatásának szempontjairól és módszereiről. In: Középkori régészeti tudományos ülésszak. Régészeti füzetek Ser 2 (14). Magyar Nemzeti Múzeum (MNM), Budapest, pp. 67-69.

Hahn, István (1971) Eszkatologikus etika – immanens etika. VIGILIA, 36 (10). pp. 663-672. ISSN 0042-6024

Harmatta, János (1971) Az Achaimenidák eredete és birodalomalapítása. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 18 (1). pp. 18-28. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1971) Goten und Hunnen in Pannonien. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 19. pp. 293-297. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1971) Kyros és a babiloni Marduk-papság. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 18 (2). pp. 210-221. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1971) Megjegyzések Közép- és Kelet-Európa házi emlősállatainak fejlődéstörténetéhez. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 13 (1-2). pp. 211-217. ISSN 0002-1105

Harmatta, János (1971) Pannonia későantik fejlődésének problémái. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 18 (2). pp. 264-266. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1971) The literary patterns of the Babylonian edict of Cyrus. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 19. pp. 217-231. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1971) The rise of the Old Persian Empire : Cyrus the Great. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 19. pp. 3-15. ISSN 0044-5975

Holl, Imre (1971) Siedlungsarchäologie und Burgenforschung des Mittelalters in Ungarn. VERÖFFENTLICHUNGEN DER ÖSTERREICHISCHEN ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR UR- UND FRÜHGESCHICHTE, 5. pp. 51-52. ISSN 0473-8144

Holl, Imre (1971) Sopron középkori városfalai III. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (98). pp. 24-44. ISSN 0003-8032

Holl, Imre (1971) A városkutatás kérdései a középkori régészetben. In: Középkori régészeti tudományos ülésszak. Régészeti füzetek Ser 2 (14). Magyar Nemzeti Múzeum (MNM), Budapest, pp. 53-57.

I

IBRAHIM, A.N. and KAMEL, M. and EL-SHERBENY, M. (1971) A Tolypothrix tenuis algával történő oltás hatása a rizs termésére és a talaj nitrogénmérlegére. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 389-400.

IBRAHIM, A.N. and KAMEL, M. and SHATA, A.M. (1971) Antagonista mikroorganizmusok előfordulása a Phaseolus vulgaris rhizoszférájában. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 36-44.

J

Jakab, György (1971) Elektronikus számítógép felhasználása az acélszerkezetek tervezésénél. UVATERV Műszaki Közlemények, 1971 (2). pp. 84-87.

Jancsó, Ferencné and Nagy, László (1971) Tervező - Programozó - Számítógép. UVATERV Műszaki Közlemények, 1971 (2). pp. 80-83.

Jankovics, József (1971) A levélíró Bethlen Miklós arcképéhez. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (10-11). pp. 163-168. ISSN 0586-3708

JÓZSA, SÁNDOR (1971) A korrelációs matrix alkalmazása többváltozós elemzésnél. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 177-186.

K

KOVÁCS, GYÖRGY (1971) Kapcsolat a talajok plaszticitása és agyagásvány tartalma között. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 51-82.

KOVÁCS, GYÖRGY (1971) Szivárgás két- és háromfázisú rétegben. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 475-498.

KOZÁK, MÁTYÁS (1971) Nemzetközi szimpózium a talajtermékenység értékeléséről (New Delhi,1971. febr. 9-14). Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 423-429.

KOZÁK, MÁTYÁS and MÉSZÁROS, ERNŐ (1971) Magyarországi csapadékvizek kémiai összetétele és mezőgazdasági jelentősége. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 329-352.

KRÁMER, MIHÁLY and LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1971) Az őszi búza és a kukorica műtrágyázás hatásának vizsgálata tartamkísérletben (1960-1967) II. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 303-322.

Karácsonyi, Béla and Kristó, Gyula (1971) Diplomata historiam dominii Matthaei de genere Chak illustrantia = Oklevelek a Csák-territórium történetéhez. ACTA HISTORICA (SZEGED), 36. pp. 1-40. ISSN 0324-6965

Katona, Gyula and Szász, Domokos (1971) Matching problems. JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B, 10 (1). pp. 60-92. ISSN 0095-8956

Kerekes, Péter and Bognár, Rezső (1971) A morfin társalkaloidjairól VII. : A gnoszkopin (dl-narkotin) szintézise = The Minor Alkaloids of Morphine VII. Synthesis of Gnoscopine (dl-narcotine). MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 77 (12). pp. 655-659. ISSN 0025-0155

Kersner, Róbert (1971) Nemlineáris elsőrendű parciális differenciál egyenletek. Numerikus megoldások. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 7. pp. 27-31. ISSN 0133-7459

Kiss, Lajos (1971) A Magyar Nyelvjárások Atlasza, II. MAGYAR NYELVŐR, 95 (3). pp. 262-269. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1971) Sz. Ilcsev: A bolgár kereszt- és családnevek szótára. MAGYAR NYELVŐR, 95 (2). pp. 226-228. ISSN 0025-0236

Klaniczay, Tibor (1971) Az Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz-kutató Csoportjának munkájáról. HELIKON, 17 (3-4). pp. 508-509. ISSN 0017-999X

Klaniczay, Tibor (1971) Nicasius Ellebodius és poétikája. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 75 (1-2). pp. 24-34. ISSN 0021-1486

Knuth, Előd (1971) ALGOL és FORTRAN programok összekapcsolása a CDC 3300-as gépen. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 7. pp. 15-23. ISSN 0133-7459

Kosáry, Domokos (1971) Napóleon és Magyarország. SZÁZADOK, 105 (3-4). pp. 545-629. ISSN 0039-8098

Kosáry, Domokos (1971) Néhány módszertani megjegyzés egy régi válaszra. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 14 (1-2). pp. 260-264. ISSN 0040-9634

Kubinyi, András (1971) Budai Kakas János és történeti feljegyzései = Johannes Kakas de Buda und seine historischen Aufzeichnungen. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 18. pp. 59-79. ISSN 0238-5597

Kákosy, László (1971) Dobrovits Aladár (1909-1970). ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 98 (1). pp. 101-102. ISSN 0003-8032

Kákosy, László (1971) Ein magischer Papyrus des Kunsthistorischen Museums in Budapest. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 19. pp. 159-177. ISSN 0044-5975

Köpeczi, Béla (1971) Az Action Poétique. HELIKON, 17 (2). pp. 192-197. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1971) Irodalomelméleti viták Franciaországban. HELIKON, 17 (2). pp. 125-127. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1971) Réalisme socialiste: légende et vérité. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE. pp. 325-348. ISSN 0567-7661

Köpeczi, Béla (1971) Sozialistischer Realismus - Positionen, Probelem, Perspektiven. Eine Einführung. HELIKON, 17 (2). pp. 268-270. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1971) Studii de literatură comparată. HELIKON, 17 (1). pp. 81-83. ISSN 0017-999X

Körner, Éva (1971) In memoriam. Fülep Lajos emlékezete. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (2-3). pp. 273-276.

L

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and VARGA, GYULA (1971) A fiatal kukoricanövények ammónium- és nitrát-nitrogén felvételének vizsgálata 15N indikációval. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 559-565.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and VARGA, GYULA and MÁTÉ, FERENC (1971) Nitrogénműtrágyák hasznosulásának vizsgálata 15N indikációval. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 573-580.

Lajos, S. and Szász, Ferenc Andor (1971) Bi-ideals in associative rings. ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED, 32. pp. 185-193. ISSN 0001-6969

Lipták, András and Bognár, Rezső (1971) Aromás oxigénglükozidok optikai forgatása különböző oldószerekben = The Optical Activity of Aromatic O-Glucosides in Different Solvents. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 77 (4-5). pp. 204-210. ISSN 0025-0155

Lipták, András and Bognár, Rezső (1971) N-glikozidok XV. : A Hudson-szabály érvényessége analóg szerkezetű aromás O- és N-glükozidszármazékok körében = N-Glycosides XV. Validity of Hudson's Rule in the Range of Aromatic O- and N-Glucoside Derivatives Having Analogous Structure. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 77 (6-7). pp. 277-281. ISSN 0025-0155

Lipták, András and Bognár, Rezső (1971) N-glikozidok XVI. : Az N-glikozid-metiléterek anomériaviszonyai = N-Glycosides XVI. Anoineric Relations of the N-Glycoside Methyl Ethers. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 77 (6-7). pp. 281-286. ISSN 0025-0155

LÁNG, SÁNDOR (1971) I. F. Garkusa,M. M. Jacjuk: Pocsvovedenije sz osznovami geologii (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). p. 207.

LÁNG, SÁNDOR (1971) V. A. Smirnov, N. I. Sarapo: Klimat i kacsesztvo urozsaja (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). p. 208.

LÁNG, SÁNDOR (1971) V. V. Dobrovol'szkij: Geografija pocsv sz osznovami pocsvovedenija (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). p. 209.

M

MALIWAL, G.L. and PALIWAL, K.V. (1971) A műtrágyázás hatása különböző minőségű vizekkel öntözött árpára. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 163-176.

MOUSTAFA, A.T.A. and ABDALLA, M.M. and ZEIN EL-ABEDINE, A. (1971) Különböző összetételű és töménységű sóoldatok hatása egyiptomi talajok vízvezetőképességére. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 499-510.

Magyar, Arnold (1971) Die Ungarischen Reformstatuen von 1454 des Fabian Igali, Vorgeschichte und Auswirkungen der Statuen. Archivum Franciscanum Historicum (Firenze), 64. pp. 71-122.

Magyar, Arnold (1971) A németujvári KÁLVINISTA KÁTÉ a XVI. századból. Magyar Történelmi Szemle, 2 (1). pp. 117-139.

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1971) La rémuneration au rendement dans une entreprise hongroise. Sociologie du Travail, 13 (1). pp. 25-37. ISSN 0038-0296

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1971) Munkateljesítmény, érdek, hatalom, környezet (Az egyengető lakatosok esete). Új Írás, irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat, 11 (2). pp. 90-103.

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1971) Obstacles to the Introduction of Efficient Money Incentives in a Hungarian Factory. Industrial and Labor Relations Review, 24 (4). pp. 541-553.

Marx, György (1971) Oszthatatlanul egységes világképet! MAGYAR TUDOMÁNY, 16 (4). pp. 223-226. ISSN 0025-0325

MÉLYVÖLGYI, JÓZSEF (1971) A szovjet genetikus talajklasszifikáció legújabb eredményeiről és fejlődési irányáról. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 194-202.

Mérei, Gyula (1971) 1870-71 hatása a nemzetközi erőviszonyokra. SZÁZADOK, 105 (6). pp. 1249-1251. ISSN 0039-8098

N

NÉMETH, KÁLMÁN (1971) Talajvizsgálatok elektromos-ultraszűrővel (EUF). Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 515-530.

Németh, G. Béla (1971) Kifejezés és érték : Vonások Barta János tudósi egyéniségéhez és elméleti munkásságához. STUDIA LITTERARIA, 1971 (9). pp. 5-14. ISSN 0562-2867

Németh, G. Béla (1971) Tanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány történetéből. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 75 (6). pp. 760-761. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1971) A magyar kritika története a pozitivizmus korában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 75 (1-2). pp. 148-183. ISSN 0021-1486

O

OVCSARENKO, F.D. and GORDIENKO, SZ.A. and GLUSCSENKO, T.F. (1971) A huminsavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometrikus és spektrofotometrikus módszerrel. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 23-30.

OVCSARENKO, F.D. and GORDIENKO, SZ.A. and GLUSCSENKO, T.F. (1971) A huminsavak komplexképzésének vizsgálata potenciometrikus módszerrel. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 13-22.

OVCSARENKO, F.D. and GORDIENKO, Sz.A. and GLUSCSENKO, T.F. (1971) A huminsavak komplexképzésének vizsgálata spektrofotometrikus módszerekkel. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 3-12.

P

Pach, Zsigmond Pál (1971) Európa problémái a XVII. században. SZÁZADOK, 105 (2). pp. 402-406. ISSN 0039-8098

Pach, Zsigmond Pál (1971) Közép-Kelet-Európa és a nemzetközi kereskedelem a XVI—XVIII. században. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (2-3). pp. 249-271.

Pach, Zsigmond Pál (1971) Magyarország nyugati gyapjúszövet-behozatala a XV. és a XVI. század közepén. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE, 14 (1-2). pp. 24-34. ISSN 0040-9634

Pach, Zsigmond Pál (1971) A kelet-európai "Gutswirtschaft" problematikájához : robotmunka és bérmunka a földesúri majorságokon a XVI-XVII. századi Magyarországon. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 13 (1-2). pp. 1-20. ISSN 0002-1105

Pach, Zsigmond Pál (1971) A társadalomtudományi kutatómunka ideológiai kérdéseihez. MAGYAR TUDOMÁNY, 78 (4). pp. 219-222. ISSN 0025-0325

Papp, Ferenc (1971) A magyar nyelvre irányuló számítógépes vizsgálatok a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 17. pp. 147-158. ISSN 0541-9298

Polinszky, Károly (1971) Megnyitó. MAGYARTANÍTÁS KÜLFÖLDÖN, 3 (1). pp. 1-3.

Polinszky, Károly (1971) A magyar műszaki kémia 100 éve. MAGYAR TUDOMÁNY, 78 (3). pp. 162-169. ISSN 0025-0325

PÁRTAI, GÉZA (1971) Ultrahangos előkészítés mineralógiai vizsgálatokhoz. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 281-290.

PÁRTAY, GÉZA (1971) A talajt alkotó ásványok keletkezése és átalakulása. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 401-410.

PÁTKAI, TAMÁS (1971) Humus et Planta V. Prága,1971 szeptember 13-17. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 635-636.

Pécsi, Márton (1971) A földcsuszamlások főbb típusai = The main types of landslides. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 95 (2). 125-138, 139. ISSN 0015-5411

R

Ritoókné Szalay, Ágnes (1971) Politikai szatíra Magyarországon a XVI. században. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 75 (3). pp. 265-277. ISSN 0021-1486

Ritoókné Szalay, Ágnes (1971) Régi magyarországi nyomtatványok 1473–1600. [Recenzió]. MAGYAR TUDOMÁNY, 16(78) (12). pp. 800-802. ISSN 0025-0325

S

SABET, S.A. and ABDEL SALAM, M.A. and EL-BAGOURI, I.H. (1971) Mélyműveléssel talajba kevert és szőnyegszerű rétegben elhelyezett agyag- és szervestrágya keverékek hatásának összehasonlító vizsgálata homoktalajokon. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 291-302.

SALEM, S.H. (1971) Néhány inszekticid hatása a Rhizobium trifolii effektív és ineffektív törzseinek fiziológiai aktivitására. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 368-376.

SALEM, S.H. and GULYÁS, FERENC (1971) Inszekticidek hatása az Azotobacter fiziológiai sajátosságaira. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 377-388.

SALEM, S.H. and SZEGI, JÓZSEF (1971) A Rhizobium phaseoli szaporodása néhány magyarországi talajban különböző hőmérsékleti körülmények között. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 361-367.

SALEM, S.H. and SZEGI, JÓZSEF and GULYÁS, FERENC (1971) Néhány inszekticid hatása a rhizobiumok és pillangósvirágú növények szimbiózisára. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 581-589.

SINGH, R.S. and PATHAK, A.N. (1971) Az Uttar Pradesh állambeli Gorakhpur és Deoria körzetek talajainak agyagásványai. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 141-146.

SIX, LÁSZLÓ (1971) A Kisalföld Duna-,Rába- és Marcal-öntésen kialakult talajai Zn-tartalmának talajkémiai szempontból történő összehasonlító elemzése. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 605-613.

SIX, LÁSZLÓ (1971) A Kisalföld Duna-öntésen kialakult néhány talajszelvényének Zn-tartalom vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 107-118.

SZABOLCS, ISTVÁN (1971) A. A. Rode: A kutatási módszerek rendszere a talajtanban (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 637-638.

SZABOLCS, ISTVÁN (1971) Deserts of the World. An appraisal of research into their physical and biological environments (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 211-212.

SZABOLCS, ISTVÁN (1971) H. J. Fiedler, W. Hunger: Geologische Grundlagen der Bodenkunde und Standortslehre (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). p. 210.

SZABOLCS, ISTVÁN (1971) Soils and Tropical Weathering. Natural Resources XI. UNESCO Paris 1971. (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 639-641.

SZABOLCS, ISTVÁN (1971) A Szovjet Talajtani Társaság IV. Kongresszusa. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 627-630.

SZEGI, JÓZSEF and GULYÁS, FERENC (1971) A Gramoxone hatása a cellulóz elbontására talajviszonyok között. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 590-598.

SZEMES, IMRE (1971) A Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társaságának Vándorgyűlése. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 631-634.

Szabolcsi, Miklós (1971) Szocialista közízlés - szocialista tudat. MAGYAR TUDOMÁNY, 16 (2). pp. 98-106. ISSN 0025-0325

Szent-Györgyi, Albert and Blohincev, D. I. and Gábor, Dénes and Sabin, Albert B. and Clausen, Hjalmar (1971) Az MTA tiszteleti tagjai nyilatkoznak: Merre halad a tudomány? MAGYAR TUDOMÁNY, 78 (11). pp. 675-684. ISSN 0025-0325

Szász, Ferenc Andor (1971) Almost Right Quasiregular Adjoint Semigroups of Rings. MATHEMATISCHE NACHRICHTEN, 48 (1-6). pp. 309-314. ISSN 0025-584X

Szász, Ferenc Andor (1971) Further characterizations for the Jacobson radical of a ring. PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICAL SCIENCES, 47 (I). pp. 810-811. ISSN 0386-2194

Szász, Ferenc Andor (1971) Ideals of a ring with modular intersection. REVUE ROUMAINE DE MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES / ROMANIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS, 16. pp. 609-616. ISSN 0035-3965

Szász, Ferenc Andor (1971) On minimal biideals of rings. ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED, 32. pp. 333-336. ISSN 0001-6969

Szász, Ferenc Andor (1971) On the idealizer of a subring. MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK, 75 (1). pp. 65-68. ISSN 0026-9255

Szász, Ferenc Andor (1971) Rings, which are radical modules. MATHEMATICA JAPONICA, 16. pp. 103-104. ISSN 0025-5513

Szász, Ferenc Andor (1971) A class of regular rings. MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK, 75 (2). pp. 168-172. ISSN 0026-9255

Szász, Ferenc Andor (1971) A criterion for the existence of the twosided unity element of semigroups. PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICAL SCIENCES, 47 (1). pp. 812-814. ISSN 0386-2194

Szász, Ferenc Andor (1971) Äquivalenzrelation für die charakterisierung des Jacobsonschen radikals. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 22 (1-2). pp. 85-86. ISSN 0001-5954

Szász, Ferenc Andor (1971) The radical property of rings such that every homomorphic image has no nonzero left annihilators. Mathematische Nachrichten, 48 (1-6). pp. 371-375. ISSN 0025-584X

SÁMSONI, ZOLTÁN and SZALAY, SÁNDOR and SZILÁGYI, MÁRIA (1971) Néhány láptalaj és azon termett takarmány nyomtápelem vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 353-360.

Sárkány, Kálmán (1971) Koholmány-e az I. András-korabeli magyar imádság? Magyar Történelmi Szemle, 2 (2). pp. 269-283.

T

THAMM, FRIGYESNÉ (1971) A titrimetriás Na-tetrafenilborátos (Kalignost) és lángfotometriás K-meghatározás alkalmazása műtrágyák vizsgálatára. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 187-193.

THI DAN, NGUYEN and SZABOLCS, ISTVÁN and LESZTÁK, JÓZSEFNÉ (1971) A rizstermesztés hatása a talaj fizikai tulajdonságaira. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 231-260.

Tankó, József (1971) Egyszerű algoritmus véges állapotú Markov-lánc ergodikus osztályainak meghatározására. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 7. pp. 3-13. ISSN 0133-7459

Tarnai, Andor (1971) Tudomány- és kritikatörténeti kutatások az Irodalomtudományi Intézetben. Magyar Tudomány, 78. pp. 580-583.

Tarnai, Andor (1971) A felvilágosodás klasszicizmusa : Szauder József, Az estve és Az álom: Felvilágosodás és klasszicizmus (recenzió). Nagyvilág, 16 (12).

Tarnai, Andor (1971) A magyarországi irodalomtörténetírás megindulása. Irodalomtörténeti Közlemények, 75. pp. 35-77.

TÖLGYESI, GYÖRGY and GELLÉRT, KATALIN (1971) Paprika- és paradicsommagvak fontosabb hamualkotó elemei. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 45-50.

TÖRÖK, ISTVÁN (1971) A 137Cs meghatározása talajokban Ge(Li) detektorral. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 203-204.

TÖRÖK, ISTVÁN (1971) Az infravörös spektroszkópia alkalmazása talajtani vizsgálatoknál. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 614-618.

TÖRÖK, ISTVÁN (1971) Mezőgazdasági jellegű kutatások a Casaccia-i kutatócentrumban. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 205-206.

Tóth, Árpád (1971) Extremális feladatok absztrakt terekben. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 7. pp. 41-52. ISSN 0133-7459

U

Urbánszki, Ferenc (1971) Speciális időoptimum folyamat szintézistartományára vonatkozó becslés. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 7. pp. 33-40. ISSN 0133-7459

V

VARGA, GYULA and LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and MÁTÉ, FERENC (1971) A foszfor oldhatóságának hatása különböző P-vegyületek érvényesülésére és a talajok AL-oldható foszfortartalmára. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 566-572.

VARJÚ, MIHÁLY (1971) G. H. MORRISON: Evaluation of lunar elementar analysis (cikkismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 419-420.

VARJÚ, MIHÁLY (1971) V. SAUCHELLI: Trace elements in agriculture (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 421-422.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1971) Fekete Zoltán 60 éves. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 1-2.

Vörös, László (1971) Szent-Györgyi Albert: Egy biológus gondolatai. MAGYAR PEDAGÓGIA, 71. (3). pp. 349-351. ISSN 0025-0260

Z

ZSOLDOS, FERENC (1971) A kálium fiziológiai szerepe (A Nemzetközi Kálium Intézet 8. kollokviuma). Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 619-623.

Zambó, János (1971) A centrális és diagonális szellőztetés légszökésének összehasonlítása. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 104. (7). pp. 433-441. ISSN 0522-3512

Zambó, János (1971) A műrevalóság kérdéséről. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 104. (2). pp. 73-77. ISSN 0522-3512

This list was generated on Fri Dec 1 12:08:50 2023 CET.