REAL

Items where Year is 1976

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P | R | S | T | V | Y | Á
Number of items: 65.

A

ABROL, I.P. and BHUMBLA, D.R. (1976) Az indiai szikes talajok tulajdonságai és hasznosításuk. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 399-410.

Andréka, Hajnal and Dahn, B. and Németi, István (1976) ON A PROOF OF SHELAH. BULLETIN DE L'ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES-SERIE DES SCIENCES MATHEMATIQUES ASTRONOMIQUES ET PHYSIQUES, 24 (1). pp. 1-7. ISSN 0001-4117

Arató, Mátyás (1976) A számítógépek hierarchikus lap-tárolási eljárásainak optimalizálásáról. KÖZLEMÉNYEK MTA SZTAKI, 16. pp. 7-23. ISSN 0133-7459

B

BACSÓ, ALBERT and TUSZ, ZSIGMOND (1976) A trágyázás hatása a tápanyagkilúgzás mértékére, a talajvíz kémiai összetételére drénezett szőlőben. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 339-352.

BASSIOUNI, N. and ELGUENDI, A.Y. (1976) A szója növekedése és nematoda-fertőzöttsége, valamint a talaj kalciumkarbonát-tratalma és termékenységi szintje közötti kölcsönhatás. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 131-138.

BODOLAY, ISTVÁNNÉ and MÁTÉ, FERENC and SZÛCS, LÁSZLÓ (1976) A szélerózió hatása a Bácskai löszháton. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 96-106.

D

DEBRECZENI, BÉLA (1976) A műtrágyázás hatékonysága öntözéses gazdálkodás esetén. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 443-445.

DÖMSÖDI, JÁNOS (1976) Adatok a Nagyberek és környéke lápterületeinek hasznosításához. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 115-130.

E

ELEK, ÉVA (1976) R. CZUBA and Z. JASKOWSKI: Nawozenie magnezem (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). p. 464.

Erdős, Péter (1976) A Ramsey-type theorem (Ramsey típusú tétel). MATEMATIKAI LAPOK, 27. pp. 361-364. ISSN 0025-519X

F

FILEP, GYÖRGY and HARGITAI, ISTVÁNNÉ (1976) Kationkicserélődési folyamatok termodinamikai értékelése talaj-oldat rendszerekben. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 231-252.

FILEP, GYÖRGY and KUN, ANDRÁS (1976) A sókilúgzás mechanizmusának vizsgálata talajoszlopokon. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 253-264.

Fleischer, Tamás (1976) Autópályák forgalomszabályozásában felhasználható egyszerűsített forgalommegfigyelési módszer. In: Fiatal Előadók Fóruma, 1976. február 19., Budapest.

FÜLEKY, GYÖRGY (1976) A talaj könnyen oldható P-tartalmának meghatározására használt kivonószerek vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 271-283.

FÜLEKY, GYÖRGY (1976) A talaj könnyen oldható P-tartalmának meghatározására használt kivonószerek vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 284-296.

G

GAJBE, M.V. and GHOSH, A.B. (1976) Nitrogén kimosódása lassan ható karbamid-aldehid komplexekkel trágyázoptt talajból. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 297-304.

GULYÁS, FERENC (1976) A VII. Talajbiológia Tudományos Ülés. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 421-424.

Glatz, Ferenc (1976) Történeti kultusz és történetírás : Reflexiók Szekfű Száműzött Rákóczi-jához. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 19 (1-2). pp. 64-102. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (1976) Történetíró, jelenkor, interpretáció: történetpolitikai koncepció és "történetfilozófiai irányzat Szekfű Gyula: Der Staat Ungarn című művében. SZÁZADOK, 110 (2). pp. 183-222. ISSN 0039-8098

Greene, C. and Katona, Gyula and Kleitman, D. J. (1976) Extensions of Erdos-ko-rado Theorem. STUDIES IN APPLIED MATHEMATICS, 55 (1). pp. 1-8. ISSN 0022-2526

H

HARGITAI, LÁSZLÓ (1976) Néhány gondolat és megjegyzés Lakatos Béla és munkatársai: "Biopolimer-fém komplex rendszerek" (I.,II.,III.) c. cikksorozatával kapcsolatban. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 181-182.

HARGITAI, LÁSZLÓ (1976) Válasz Lakatos Béla vitacikkére. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 188-190.

Holl, Imre (1976) A középkori régészet néhány kérdése. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (103). pp. 126-128. ISSN 0003-8032

J

JENEY, CSABA (1976) Az időjárás-változások hatása a talaj hőmérsékletének alakulására. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 353-376.

K

KABATA-PENDIAS, A. and PENDIAS, H. (1976) Ősi mállási kéreg Északkelet-Lengyelország bázisos kristályos alapkőzetein. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 107-114.

KECSKÉS, MIHÁLY and SCHMIDT, KATALIN (1976) A mikroorganizmusok mennyiségi viszonyainak alakulása TMTD hatására erdőmaradványos csernozjom talajon. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 145-162.

Katona, Gyula and Nemetz, Tibor (1976) Huffman Codes And Self-information. IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, 22 (3). pp. 337-340. ISSN 0018-9448

L

LAKATOS, BÉLA (1976) Válasz Hargitai Lászlónak a "Biopolimer-fém komplex rendszerek" (I.,II.,III.) c. cikksorozatunkkal kapcsolatban közölt megjegyzéseire. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 183-187.

LAKATOS, BÉLA and TIBAI, TAMÁS and MEISEL, TIBORNÉ (1976) Biopolimer-fém komplex rendszerek. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 305-326.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1976) A N-fejtrágyázás hatásának tanulmányozása 15N indikációval. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 265-270.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1976) A Rothamstead-i "Nitrogén Napok". Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 425-432.

LÁSZTITY, BORIVOJ (1976) A Jugoszláv Talajtani Társaság V. Kongresszusa. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 446-448.

LÁSZTITY, BORIVOJ (1976) Különböző K-műtrágyák hatásának vizsgálata karbonátos homokon kukorica jelzőnövénnyel. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 31-40.

M

METWALLY, A.I. and EL-DAMATY, A. and MOUSTAFA, M. (1976) Sók hatása a nitrát- és foszfátfelvételre különböző mechanikai összetételű talajon. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 87-95.

P

PANDE, P. and MISRA, S.G. (1976) Nehézfémek hatása a vas felvehetőségére. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 81-86.

PEKÁRY, KÁROLY and MÁRTONFFY, TAMÁS and SULYOK, ISTVÁN (1976) Néhány összefüggés a tápanyagok hatása és a talajvizsgálati adatok között az Egységes Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek lucerna kísérleteiben. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 41-54.

R

RAJKAI, KÁLMÁN (1976) Ammónium- és nitráton meghatározása ionszelektív membránelektróddal. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 415-420.

REMÉNYI, MIKLÓSNÉ (1976) Megjegyzések Bacsó Albert és Fekete József: "Öntözött mészlepedékes csernozjom és réti csernozjom talajok ásványtani és kémiai összetétele a Hajdúságon" c. dolgozatában közölt ásványtani elemzésekhez. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 172-176.

RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1976) Ionszelektív elektródok alkalmazása ionaktivitás közvetlen mérésére talajtani és agrokémiai vizsgálatokban. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 191-204.

S

SINGHAL, J.P. and SINGH, R.P. (1976) A kicserélődési reakciók termodinamikájának tanulmányozása agyagokon. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 221-230.

SOÓS, TIVADAR and PAPP, LÁSZLÓ and MIR, M.V. (1976) Szabadföldi rhizobium oltási kísérletek különböző szójababfajtákkal Kubában. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 139-144.

SZABOLCS, ISTVÁN (1976) 25 éves az "Agrokémia és Talajtan". Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 1-30.

SZABOLCS, ISTVÁN (1976) DI GLÉRIA JÁNOS 1899-1976. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 217-220.

SZABOLCS, ISTVÁN (1976) E. MÜCKENAHUSEN: Bodenkunde und ihre geologischen, geomorphologisen, mineralogischen und petrologischen Grundlagen (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 459-463.

SZABOLCS, ISTVÁN (1976) Konferencia Afrika szavanna talajairól és hasznosításukról. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 209-211.

SZABOLCS, ISTVÁN (1976) Központi Szikkutató Intézet (India). Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 205-208.

SZABOLCS, ISTVÁN and VÁRALLYAY, GYÖRGY (1976) Nemzetközi Szimpozium a Fejlődő Országok Arid Területeinek Öntözéséről. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 449-454.

SZABÓ, LAJOS and DORZSGOTOV, D. (1976) Észak-Mongólia néhány talajféleségének fontosabb jellemzői. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 411-414.

SZEGI, JÓZSEF (1976) Humus et Planta VI. Szimpózium. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 212-214.

SZLOVÁK, SÁNDORNÉ and MOLNÁR, ZOLTÁNNÉ (1976) A kukorica levéllemezének mangántartalma és az egész növény transpirációja közötti kapcsolat vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 71-80.

SZÉDELYI, GYULA (1976) Észak-nyugat dunántúli barna erdőtalajok könnyen oldódó mangántartalmának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 377-390.

Szász, András (1976) Az ultraibolya fotoemissziós mérési módszer és alkamazása a szilárdtestek fizikájában. FIZIKAI SZEMLE, 3. pp. 1-5. ISSN 0015-3257

Szász, Ferenc Andor (1976) Bemerkungen zu meiner Arbeit: "Beiträge zur Radikaltheorie der Ringe". PUBLICATIONES MATHEMATICAE DEBRECEN, 23 (1-2). pp. 49-51. ISSN 0033-3883

Szász, Ferenc Andor (1976) Ein kurzer elementarer Beweis eines Satzes von O. Steinfeld über die einstufig nichtprimen Ringe. PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA, 7 (1). pp. 9-10. ISSN 0031-5303

Szász, Ferenc Andor (1976) Vizsgálatok algebrai struktúrák radikálelméletében (I) = Investigations in radical theory of algebraic structures. I. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (2-4). pp. 215-255. ISSN 0025-035X

T

TÖLGYESI, GYÖRGY and KOZMA, ALAJOS (1976) A bór feldúsulása Kelenföld és Sasad növényzetében. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 391-398.

V

VARGA, GYULA and SZÛCS, LÁSZLÓ (1976) A nitrogénműtrágya vertikális mozgásának vizsgálata szabadföldi kísérletben 15N indikációval. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 55-70.

Varga, József and MENCZEL, J. and SOLTI, A. (1976) MEMORY EFFECT OF LOW-DENSITY POLYETHYLENE CRYSTALLIZED IN A STEPWISE MANNER. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS, 10 (3). pp. 433-440. ISSN 0368-4466

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1976) FAO Szakértői Értekezlet a Szikesedési Folyamatok Előrejelzéséről. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 433-439.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1976) Megjegyzések Bacsó Albert és Fekete József: "Öntözött mészlepedékes csernozjom és réti csernozjom talajok ásványtani és kémiai összetétele a Hajdúságon" c. tanulmányához. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 163-171.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1976) STEFANOVITS PÁL: Talajtan (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 455-458.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1976) A "Szikes talajok meliorációja" III. Tudományos-módszertani Értekezlet. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 440-442.

VÁRALLYAY, GYÖRGY and PÁRTAY, GÉZA (1976) R. N. YONG and B. P. WARKENTIN: Soil Properties and Behaviour (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 465-468.

Y

YADAV, J.S.P. and SHARMA, B.M. (1976) Szikes talajok tulajdonságainak változása különbözően kezelt ültetőgödrökbe telepített Eucalyptus hibrid alatt. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 327-338.

Á

ÁBRAHÁM, LAJOS (1976) A melioráció hatásának mérése a szikes talajokban. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 177-180.

This list was generated on Fri Feb 26 20:56:51 2021 CET.