REAL

Items where Year is 1979

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | Á | Ş
Number of items: 102.

A

ALIEV, G.A. (1979) Az Azerbajdzsán Szovjet Szocialista Köztársaság talajainak vertikális zonalitása. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 551-560. ISSN 0002-1873

ALIEV, G.A. (1979) A környezetvédelem, valamint a racionális föld- és vízhasználat kérdései Azerbajdzsán arid zónájában. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 561-564. ISSN 0002-1873

Arató, Mátyás (1979) О статистических задачах на вычислительных системах. In: Computer Science Conference, 1979., Hanoi.

Arató, Mátyás (1979) Analytical methods in distributed systems. SZÁMKI TANULMÁNYOK, 5. pp. 81-94. ISSN 0134-0220

B

BUJLOV, V.V. and PESZOCSINA, I.Sz. (1979) A talajtakaró komplexitásának okai az Alsó-Don árterületén. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 65-85. ISSN 0002-1873

BUTI, ILONA (1979) A Medicago sativa és a Trifolium alexandrinum rizoplán sugárgomba-flórájáról II. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 205-220. ISSN 0002-1873

Beluszky, Pál and Sikos T, Tamás (1979) A faktor- és clusteranalizis alkalmazása a területi kutatásokban. SZIGMA, 12 (3-4). pp. 191-210. ISSN 0039-8128

Benkő, János (1979) A hasonlósági transzformáció a siklócsapágy számításoknál. JÁRMŰVEK, MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK, 26 (12). pp. 466-468. ISSN 0021-5511

BÁN, ISTVÁN (1979) A kiválasztási matematikai modell felhasználása a trágyázási szaktanácsadásban. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 243-248. ISSN 0002-1873

C

CSILLAG, JULIANNA (1979) A kalciumszulfát oldhatósága számításának elvi alapjai a kémiai és talajkémiai szakirodalomban. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 289-294. ISSN 0002-1873

D

DARAB, K. and RÉDLY, M. (1979) Chemical and Physico-Chemical Aspects of Soil Salinization and Alkalization Processes. Agrokémia és talajtan, 28 (sup). pp. 83-120. ISSN 0002-1873

DARAB, KATALIN and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ and CSILLAG, JULIANNA (1979) Az ionaktivitás mérése és számítása szikes talajok telítési kivonatában. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 399-410. ISSN 0002-1873

DARAB, KATALIN and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ and CSILLAG, JULIANNA (1979) A kalciumszulfát oldhatóságának számítása szikes talajok telítési kivonataiban. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 45-64. ISSN 0002-1873

DÖMSÖDI, JÁNOS (1979) A lápképződés, lápmegsemmisülés és a talajképződés kölcsönhatásai. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 511-526. ISSN 0002-1873

E

ELESAWY, A.A. (1979) A különböző cukrok hatása az Aspergillus terreus Thom gomba növekedésére és anyagcseréjére. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 494-500. ISSN 0002-1873

F

FEKETE, ZOLTÁN and SZABÓ, LAJOS and BRAUN, MIHÁLY (1979) Erózió által okozott változások csernozjom barna erdőtalajon és a levonható meliorációs következtetések. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 385-398. ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY (1979) ARANY SÁNDOR 80 éves. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 1-2. ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY and KÓNYA, JÓZSEF and KÁPOSZTÁSSY, ATTILÁNÉ (1979) Herbicidek talajbani adszorpciójának értékelése. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 181-194. ISSN 0002-1873

Faragó, Tibor (1979) Az éghajlatmodellezés alapjai (Foundations of climate modelling). In: Meteorológiai előrejelzések. Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), Budapest, pp. 151-161. ISBN 963 7701 25 7

Fehér M., István (1979) Dialectical Elements in Popper's Criticism of Dialectics. In: Wittgenstein, the Vienna Circle and Critical Rationalism: Proceedings of the 3rd International Wittgenstein Symposium. Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, Wien, pp. 409-411.

Fleischer, Tamás (1979) Az autópályák tervezésének és üzemeltetésének a finanszírozással kapcsolatos sajátos műszaki-gazdasági kérdései. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 29 (11). pp. 491-501. ISSN 0023-4362

Fleischer, Tamás (1979) A korszerű közúti hálózat társadalmi-gazdasági jelentősége és hatékonysági megítélése. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 29 (5). pp. 189-193. ISSN 0023-4362

Frankl, Péter and Katona, Gyula (1979) If the intersection of any r sets has a size ̸= r − 1. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 14. pp. 47-49. ISSN 0081-6906

FÜLEKY, GYÖRGY (1979) Foszfordinamika az újszentmargitai szolonyec talajokban. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 115-122. ISSN 0002-1873

FÜLEKY, GYÖRGY (1979) Kreybig Lajos emlékülés. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 605-606. ISSN 0002-1873

FÜLEKY, GYÖRGY (1979) A talajok tápanyagszolgáltató képességének vizsgálata kistenyészedényben I. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 143-156. ISSN 0002-1873

FÜLEKY, GYÖRGY and LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1979) A növényi tápanyagok hatékonyságának fokozására szolgáló műtrágyák és a velük kapcsolatos technológiák. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 591-596. ISSN 0002-1873

G

G. Szilágyi, Imre and Gazda, István (1979) Egy fejezet az ókor technikájából. Ktészibiosz, Philón, Hérón. Technikatörténeti Szemle, 11. pp. 181-189. ISSN 0497-056X

Gazda, István (1979) Einstein relativitáselméletének első hazai interpretátorai. MAGYAR TUDOMANY, 24 (6). pp. 476-483. ISSN 0025-0325

Gazda, István (1979) A Fizikai Szemle történetéből. I. A Mathematikai és Physikai Lapok előtörténete. + II. A Mathematikai és Physikai Lapok szerzőinek fizikatörténeti munkásságáról. FIZIKAI SZEMLE, 29 (11). pp. 427-431. ISSN 0015-3257

Glatz, Ferenc (1979) A "bécs" magyar nacionalizmus a történetírásban. MAGYAR TUDOMÁNY, 24 (1). pp. 34-45. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (1979) A „bécsi” magyar nacionalizmus a történetírásban. MAGYAR TUDOMÁNY, 86 (1). pp. 34-45. ISSN 0025-0325

H

Holl, Imre (1979) Glasfunde des 15-16. Jahrhunderts aus dem Hause eines Patriziers in Sopron (Ungarn). Zeitschrift für Archaologie des Mittelalters, 1978 (6). pp. 95-103.

Holl, Imre (1979) Sarvaly középkori lakóházai. Archaeologiai Értesitő, 106 (1). pp. 33-51.

Holl, Imre (1979) Sopron (Ödenburg) im Mittelalter (Archäologisch-stadtgeschichtliche Studie). ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 31 (1-2). pp. 105-145. ISSN 0001-5210

Hué, Tran Trong and Szász, Ferenc Andor (1979) On the homomorphic closure of some semisimple classes. MATHEMATICS SEMINAR NOTES, 7 (2). pp. 287-290. ISSN 0385-633X

Hué, Tran Trong and Szász, Ferenc Andor (1979) A sufficient covering condition for a left duo ring to be nilpotent. MATHEMATICS SEMINAR NOTES, 7 (1). pp. 179-182. ISSN 0385-633X

Húbert, Ildikó (1979) Sóvári Soós Kristóf ismeretlen nyilatkozatai a virágénekekről. Irodalomtörténeti Közlemények, 83 (4). pp. 397-398. ISSN 0021-1486

K

KECSKÉS, MIHÁLY (1979) G. M. OLÁH et. al.: Biodegradation et humification atlas ultrastruktural (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 609-610. ISSN 0002-1873

KERESZTÉNY, BÉLA and NAGY, LEHEL and FEKETE, ATTILA (1979) A mangán ellátottsági szám képlete. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 86-96. ISSN 0002-1873

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1979) Löszön kialakult különböző típusú magyarországi talajok erodálhatósága. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 3-14. ISSN 0002-1873

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1979) A talaj lepusztulásának fizikai tényezői. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 273-284. ISSN 0002-1873

KOVDA, V.A. and SZABOLCS, I. (1979) Preface. Agrokémia és talajtan, 28 (sup). p. 5. ISSN 0002-1873

Knapp, Éva (1979) Adatok Patacs és Ürög társadalom- és településtörténetéhez. In: XIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Társadalomtudományi Szekció, Tartalmi összefoglalások. Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger, pp. 195-197.

KÁDÁR, IMRE (1979) Földművelésünk nitrogén, foszfor és kálium mérlege. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 527-544. ISSN 0002-1873

KÁDÁR, IMRE and LÁSZTITY, BORIVOJ (1979) Az őszi búza tápanyagfelvételének tanulmányozása szabadföldi kísérletben. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 451-472. ISSN 0002-1873

KÁDÁR, IMRE and LÁSZTITY, BORIVOJ (1979) A feltöltő foszfor és kálium műtrágyázás lehetőségének vizsgálata néhány magyarországi talajon. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 123-142. ISSN 0002-1873

Kövics, György (1979) Az Ascochyta sojaecola Abramov Magyarországon új szójabetegséget előidéző kórokozó megjelenése. In: Tudományos Diákkörök XIV. Országos Konferenciája, 1979.04.05-1979.04.07, Kecskemét.

L

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1979) A N-műtrágya transzformációjának és a szerves N mineralizációjának tanulmányozása 15N stabil izotópjelzéssel I. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 473-486. ISSN 0002-1873

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1979) A műtrágya felhasználás távlatai, a talaj termékenysége a terméshozamok növelése és az emberi környezet védelme. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 335-340. ISSN 0002-1873

LAVADO, R.S. and CAIRNS, R.R. (1979) Szologytalaj képződése nagyadagú műtrágyázás hatására. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 411-416. ISSN 0002-1873

LÁNG, GÉZA (1979) Ammóniumlaktát oldható foszfát mennyiség változása rendszeres műtrágyázás hatására különböző talajokon. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 417-430. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and KOVÁCS, KÁROLY (1979) AGRICHEM IV. Kongresszus. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 346-350. ISSN 0002-1873

M

MOLNÁR, DÉNES (1979) Szikjavítási kísérlet beállításának, elrendezésének,értékelésének módszertani kérdései. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 249-256. ISSN 0002-1873

MOROZOVA, OLGA (1979) A magnézium szerepéről a talajképződési folyamatokban és a "magnéziumos talajok". Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 285-288. ISSN 0002-1873

MUROMCEV, G.Sz. (1979) A mezőgazdasági mikrobiológia időszerű problémái. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 259-264. ISSN 0002-1873

Makó, Csaba (1979) Technika - munkásigények - munkakövetelmények. Szükséglet, motiváció és a munka. I. rész. Ergonómia : munkalélektan, munkaélettan, munkaszociológia, 12 (3). pp. 125-133. ISSN 0014-0120

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1979) Vezetés, vezetőkiválasztás, ösztönzés. Szociológiai Tanulmányok , 21 . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 2011 7

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1979) Worker Participation and the Socialist Enterprise: a Hungarian Case Study. In: The Quality of Working Life in Western and Eastern Europe. Associated Business Press, London, pp. 296-326. ISBN 0 85227 207 3

N

NAGY, PÁL and PÁZSIT, ÁGNES (1979) Röntgen fluoreszcencia alkalmazása növényminták makro- és mikroelem tartalmának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 167-180. ISSN 0002-1873

P

PACHEPSKY, Ya.A. and MIRONENKO, E.V. and MORGUN, E.G. and PONIZOVSKY, A.A. and PACHEPSKAYA, L.B. (1979) Mathematical Models of Soil Salinization and Alkalization Processes. Agrokémia és talajtan, 28 (sup). pp. 121-162. ISSN 0002-1873

PETROVIC, N. and KASZTORI, R. (1979) A nikkel (63Ni) eloszlása és retranszlokációja fiatal napraforgó növényekben. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 157-166. ISSN 0002-1873

PUSZTAI, ANTAL (1979) Megjegyzések Kádár Imre: Földművelésünk nitrogén, foszfor és kálium mérlege c. cikkéhez. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 545-548. ISSN 0002-1873

Parádi, Nándor (1979) Sarvaly középkori pincéi és kemencéi. Archaeologiai Értesitő, 106 (1). pp. 52-70.

Pulay, Peter and Fogarasi, Géza and Pang, Frank and Boggs, James E. (1979) Systematic ab initio gradient calculation of molecular geometries, force constants, and dipole moment derivatives. Journal of the American Chemical Society, 101 (10). pp. 2550-2560. ISSN 0002-7863 (print), 1520-5126 (online)

R

RAJKAI, KÁLMÁN (1979) A Nemzetközi Alkalmazott Rendszeranalitikai Intézet "A mezőgazdasági vízfelhasználás környezeti problémái" címmel rendezett munkaértekezlete. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 343-345. ISSN 0002-1873

RAJKAI, KÁLMÁN (1979) A mezőgazdasági vízgyűjtők környezeti problémái. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 597-600. ISSN 0002-1873

RÉDLY, M. and PACHEPSKY, Ya.A. and MIRONENKO, E.V. (1979) The Description of Ion Transport in Soil Columns. Agrokémia és talajtan, 28 (sup). pp. 163-178. ISSN 0002-1873

S

SAMUI, R.P. and GUPTA, S.K. and BANERJEE, S.K. (1979) Az ammóniumion hatása Nyugat-Bengália néhány talajának kálium fixációjára. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 487-493. ISSN 0002-1873

SANDU, G. and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1979) A KGST együttműködés újabb eredményei a "SZikes talajok meliorációja" témakörében. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 587-590. ISSN 0002-1873

SARKADI, JÁNOS (1979) Hozzászólás Dr. Molnár Dénes: Szikjavítási kísérletek beállításának, elrendezésének,értékelésének módszertani kérdései c. cikkéhez. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 257-258. ISSN 0002-1873

SCHMIDT, KATALIN (1979) Coryneform baktériumok egy új csoportjának előfordulása agyagbemosódásos barna erdőtalaj B horizontjában. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 221-242. ISSN 0002-1873

SHARMA, D.P. and AGRAWAL, R.P. (1979) A talajok kéregstabilitásának összefüggése a kicserélhető nátrium mennyiségével és a diszperzitásfokkal. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 39-44. ISSN 0002-1873

STEFANOVITS, PÁL (1979) Kreybig Lajos 1879-1956. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 353-356. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, I. (1979) Introduction. Agrokémia és talajtan, 28 (sup). pp. 7-9. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, I. (1979) Soil Salinization and Alkalization Processes. Agrokémia és talajtan, 28 (sup). pp. 11-32. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1979) Kanada belső síkságainak talaja. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 313-324. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1979) A mediterrán klímaövezet talajai és terméspotenciáljuk. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 601-604. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN and LÁNG, ISTVÁN and VÁRALLYAY, GYÖRGY and STEFANOVITS, PÁL (1979) A Nemzetközi Talajtani Társaság XI. Kongresszusa. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 295-312. ISSN 0002-1873

SZEGI, JÓZSEF (1979) D. I. NYIKITYIN, E.A. NYIKITYINA: A környezet öntisztulásának folyamatai és a baktériumok prazitizmusa: Génusz Bdellovibrio (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 607-608. ISSN 0002-1873

SZEGI, JÓZSEF (1979) Hozzászólás Kádár Imre: Földművelésünk nitrogén, foszfor és kálium mérlege c. cikkéhez. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 549-550. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1979) I. Lengyelországi agyagásvány konferencia. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 341-342. ISSN 0002-1873

Szász, András and Tichy-Rács, Á. (1979) Photoemission Investigation of NI near the Curie Temperature. PHYSICA STATUS SOLIDI, 93. K13-K15. ISSN 0031-8957

T

TATÁR, LÁSZLÓNÉ and MÁRTON, ÁRPÁD (1979) Különböző foszfortrágyák hatása a talaj foszfortartalmára és a kukoricanövény foszforfrakcióira I. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 439-450. ISSN 0002-1873

TÍMÁR, M. ÉVA (1979) Ökológiai diverzitás és a talajflóra diverzitása. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 265-272. ISSN 0002-1873

TÍMÁR, M.ÉVA (1979) A csíraszám és a biológiai aktivitás dinamikája sterilizált majd rekolonizált talajmintákban. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 501-510. ISSN 0002-1873

TÖLGYESI, GYÖRGY and FEKETE, GÁBOR and PRÉCSÉNYI, ISTVÁN and HORÁNSZKY, ANDRÁS (1979) Ökológiai és módszertani megfigyelések a homokpuszták talajának és növényzetének elemi összetételével kapcsolatban. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 97-114. ISSN 0002-1873

Tüskés, Gábor (1979) Középkori kőlámpás. MÚZSÁK (MÚZEUMI MAGAZIN) (4). pp. 20-21. ISSN 0133-2392

V

Valkó, Iván Péter and Gazda, István (1979) Gábor Dénes (1900-1979). FIZIKAI SZEMLE, 29 (7). pp. 241-242. ISSN 0015-3257

VÁRALLYAY, G. and MIRONENKO, E.V. (1979) Soil-Water Relationships in Saline and Alkali Conditions. Agrokémia és talajtan, 28 (sup). pp. 33-82. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1979) KREYBIG LAJOS szakirodalmi közleményeinek jegyzéke. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 357-362. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1979) Kanada nyugati hegyvidékeinek talajai. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 325-334. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY and RAJKAI, KÁLMÁN and PACSEPSZKIJ, Ja.A. and MIRONENKO, E.V. (1979) A pF-görbék matematikai leírása. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 15-38. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY and SZÛCS, LÁSZLÓ and MURÁNYI, ATTILA and RAJKAI, KÁLMÁN and ZILAHY, PÉTER (1979) Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe I. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 363-384. ISSN 0002-1873

VÖRÖS, IBOLYA (1979) A rekultivációs kezelések hatása a visontai hányóföldek talajbiológiai aktivitására. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 195-204. ISSN 0002-1873

Z

ZILAHY, PÉTER (1979) Talajvizsgálatok Kelet-Mongóliában I. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 565-586. ISSN 0002-1873

ZSOLDOS, LAJOS (1979) Különböző agyagtartalmú talajok foszfor megkötése. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 431-438. ISSN 0002-1873

Zoltán, András (1979) К вопросу о восточнославянско-венгерских лексических связях старшего периода. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 25. pp. 465-473. ISSN 0039-3363

Zoltán, András (1979) К истории слова пуля в русском языке. STUDIA RUSSICA, 2. pp. 20-30. ISSN 0139-0287

Zoltán, András (1979) A cirillbetűs átírás szabályozásának időszerű kérdései. MAGYAR NYELVŐR, 103. pp. 287-299. ISSN 0025-0236

Á

Ács, Pál (1979) "Minden jámbor olvasónak". ÉLET ÉS IRODALOM, 23 (29). p. 10. ISSN 0424-8848

Ş

Şerban I., Ioan (1979) EDIFICIUL BATTHYANEUM LA SFIRŞITUL SECOLULUI AL XVIII-LEA = DAS BATTHYANEUM-GEBAUDE ZU ENDE DES XVIII. JHS. Apulum, 17. pp. 477-487.

This list was generated on Tue Apr 20 08:45:06 2021 CEST.