REAL

Items where Year is 1980

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | O | P | R | S | T | V | Y | Z | Á
Number of items: 85.

A

ASLYNG, H.C. (1980) Az éghajlat, a talaj és a növénytermesztés kapcsolata. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 345-352. ISSN 0002-1873

ASSAAD, F.F. and EL-BADRY, D.D. (1980) Cink-kalcium ionkicserélődés termodinamikai jellemzői kalcium-agyagon. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 215-228. ISSN 0002-1873

Arató, Mátyás and Harza, Lajos (1980) Soziale Auswirkungen und deren analyse aus der sicht Ungarns. In: Gesellschaftliche Auswirlungen der Informations-Technologie. Campus Verlag, Frankfurt; New York, pp. 230-240. ISBN 3-593-32626-4

B

BHATNAGAR, C.P.B. and YADAV, J.S.P. (1980) A talajok sótartalmának hatása az árpa növekedésére és tápanyagfelvételére. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 447-455. ISSN 0002-1873

Batirev, I. G. and Katsnelson, A. A. and Kertész, L. and Szász, András (1980) Coherent Potential Approximation of Short-Range Order in Cluster Models of Alloys. PHYSICA STATUS SOLIDI, 101. pp. 163-168. ISSN 0031-8957

Batirev, I. G. and Katsnelson, A. A. and Kertész, L. and Szász, András (1980) Coherent Potential Approximation of the Relationship between Short-Range Order and the Position of the Fermi Level on the State Density Curves. PHYSICA STATUS SOLIDI, 100. pp. 479-485. ISSN 0031-8957

Bekessy, A. and Demetrovics, János and Hannak, L. and Frankl, P. and Katona, Gyula (1980) ON The Number of Maximal Dependencies IN A Data-base Relation of Fixed Order. DISCRETE MATHEMATICS, 30 (2). pp. 83-88. ISSN 0012-365X

Beluszky, Pál and Sikos T, Tamás (1980) Hatásarány-analízis a területi kutatásokban. SZIGMA, 13 (3). pp. 181-201. ISSN 0039-8128

C

CHAUHAN, R.P.S. and CHAUCAN, C.P.S. and SINGH, U. (1980) A búza műtrágyázása sós talajokon. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 463-472. ISSN 0002-1873

D

DARAB, KATALIN (1980) M. F. L'ANNUNZIATA: Radiotracers in Agricultural Chemistry (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 377-378. ISSN 0002-1873

DARAB, KATALIN and KALMÁR, TIBORNÉ (1980) Magyarország talajainak 90Sr szennyezettsége. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 517-530. ISSN 0002-1873

DARAB, KATALIN and SZABOLCS, ISTVÁN (1980) A szikes talajok elterjedése, tulajdonságai és javítása az indiai szubkontinens északi területein. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 367-374. ISSN 0002-1873

DEBRECZENI, BÉLÁNÉ and HAJAS, ISTVÁN (1980) Műtrágyázási kísérlet csomós ebír (Dactylis glomerata) jelzőnövénnyel. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 409-418. ISSN 0002-1873

DEZSÉNY, ZOLTÁN (1980) Eróziós és talajvédelmi kutatások néhány kérdése Romániában. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 604-610. ISSN 0002-1873

DOLUI, A.K. and ROY, B.B. (1980) Nyugat-Bengália néhány alluviális talajának fiziko-kémiai,ásványtani jellemzése és genetikája. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 199-214. ISSN 0002-1873

Dudás, Brigitta and Orosz, László (1980) Correlation between map position and the phenootype of Cti mutants in the C cistron of Rhizobium meliloti temperate phage 16-3. Genetics, 96 (2). pp. 321-329. ISSN 0016-6731 (print), 1943-2631 (online)

Dupain, Y. and T. Sós, Vera (1980) On the one-sided boundedness of discrepancy-function of the sequence {nα}. Acta Arithmetica, 37. pp. 363-374. ISSN 0065-1036 (print), 1730-6264 (online)

E

Elek, Éva and Kádár, Imre (1980) Állókultúrák és szántóföldi növények mintavételi módszere. MÉM NAK, Budapest.

Erdős, Péter and Füredi, Zoltán (1980) On automorphisms of line-graphs. EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS, 1. pp. 341-345. ISSN 0195-6698

F

FILEP, GYÖRGY and TÓTHNÉ BÍRÓ, ÁGNES (1980) Hazai talajok mineralizálható N-készletének és N-szolgáltatásának mérése és számítása. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 229-244. ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY and TÓTHNÉ BÍRÓ, ÁGNES (1980) A talaj mineralizálható N-tartalmának gyors meghatározása. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 245-250. ISSN 0002-1873

Fleischer, Tamás (1980) Az autópályák finanszírozási módszereinek gazdaságossági értékelő összehasonlítása. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 30 (4). pp. 171-176. ISSN 0023-4362

Fleischer, Tamás (1980) Városi közlekedési hálózatok összehasonlító vizsgálati módszerének koncepciója. VÁROSI KÖZLEKEDÉS, 20 (1). pp. 12-15. ISSN 0133-0314

FÜLEKY, GYÖRGY (1980) SARKADI JÁNOS 60 éves. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 3-4. ISSN 0002-1873

FÜLEKY, GYÖRGY and TOLNER, LÁSZLÓ and DÖMSÖDI, JÓZSEF (1980) A talaj foszforszolgáltatása kinetikájának mérése anioncserélő műgyantával. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 273-280. ISSN 0002-1873

G

Glatz, Ferenc (1980) A szóbeli források és kritikájuk. SZÁZADOK, 114 (6). pp. 1009-1018. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1980) A történettudomány és a közgondolkodás történeti elemei. TÁRSADALMI SZEMLE, 35 (1). pp. 47-57. ISSN 0039-971X

Graham, R. L. and Simonovits, Miklós and T. Sós, Vera (1980) A note on the intersection properties of subsets of integers. JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES A, 28 (1). pp. 106-110. ISSN 0097-3165

H

HLAVAY, JÓZSEF and VIGH, GYULA (1980) Talajok vizsgálata infravörös spektroszkópiás módszerrel. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 567-576. ISSN 0002-1873

Harsányi, L. and Kilár, Ferenc (1980) Calculation of the in-plane force-constants and vibrational-spectra of pyridine and its deuterated derivatives by the CNDO-2 force method. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 65 (AUG). pp. 141-152. ISSN 0022-2860

Holl, Imre (1980) Regensburgi későközépkori kályhacsempék Magyarországon. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (107). pp. 30-43. ISSN 0003-8032

Hue, T. T. and Szász, Ferenc Andor (1980) On the radical classes and the transfree-images of rings. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 35 (3-4). pp. 399-402. ISSN 0001-5954

K

KECSKÉS, MIHÁLY (1980) FEHÉR DÁNIEL életpályája - kutatási területei. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 595-598. ISSN 0002-1873

Katona, Gyula (1980) Continuous Versions of Some Extremal Hypergraph Problems. 2. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 35 (1-2). pp. 67-77. ISSN 0001-5954

Katona, Gyula and Stechkin, B. S. (1980) Combinatorial numbers, geometric constants and probabilistic inequalities. DOKLADY AKADEMII NAUK SSSR, 251. pp. 1293-1296. ISSN 0002-3264

Kertész, L. and Kojnok, J. and Szász, András (1980) The determination of Mg surface enrichment in heat treated AlMgSi alloys using the sxes method. ACTA PHYSICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 49. pp. 169-174. ISSN 0001-6705

Kiss, György Botond and Dobo, Katalin and Dusha, Ilona and Breznovits, Ágnes and Orosz, László and Vincze, Éva and Kondorosi, Ádám (1980) ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF AN R-PRIME PLASMID FROM RHIZOBIUM-MELILOTI. Journal of Bacteriology, 141 (1). pp. 121-128. ISSN 0021-9193 (print), 1098-5530 (online)

Knapp, Éva (1980) Adatok Patacs és Ürög középkori birtokviszonyaihoz és gazdálkodásához. In: "Quibus expedit universis...": Diákköri dolgozatok 1977-1979. Ladányi Erzsébet (szerk.), 1980, Budapest: ELTE.

KÁDÁR, IMRE (1980) Növényanalízis alkalmazása az agrokémiai szaktanácsadásban és kutatásban. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 323-344. ISSN 0002-1873

KÁDÁR, IMRE (1980) A kálium jelentősége földművelésünkben és egycsernozjom talaj termékenységében. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 577-594. ISSN 0002-1873

Kövics, György (1980) Szójafajták érzékenységének vizsgálata a Diaporthe phaseolorum var. sojae (Phomopsis sojae) szár- és hüvelyfoltosságot előidéző kórokozóval szemben. NÖVÉNYVÉDELEM, 16 (9-10). pp. 461-465. ISSN 0133-0829

Kövics, György (1980) A szója fitoftórás rothadását előidéző Phytophthora megasperma var. sojae előfordulása Magyarországon. NÖVÉNYTERMELÉS, 29 (6). pp. 515-520. ISSN 0546-8191

L

LABIB, F. and ABDOU, F.M. and HANNA, F.S. and WAHAB, M.A. (1980) Néhány egyiptomi glejtalaj mikromorfológiai vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 531-542. ISSN 0002-1873

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and SZABOLCS, ISTVÁN (1980) Symposium "Water and Fertilizer Use for Food Production in Arid and Semi-Arid Zones". Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 353-360. ISSN 0002-1873

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and TISCHLER, MÁRTON and PINKÓCZY, KÁLMÁN (1980) Nitrosol-28 folyékony nitrogénműtrágya alkalmazása I. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 385-396. ISSN 0002-1873

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and TOLNER, LÁSZLÓ (1980) Nitrosol-28 folyékony nitrogénműtrágya alkalmazása II. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 397-408. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and VÁRALLYAY, GYÖRGY (1980) A Jugoszláv Talajtani Társaság VI. Kongresszusa. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 599-603. ISSN 0002-1873

M

Makó, Csaba (1980) Technika - munkásigények - munkakövetelmények. A gyártásszervezés módja, munkakör jellege és munka tartalma. Összegzés. 3. rész. Ergonómia : munkalélektan, munkaélettan, munkaszociológia, 13 (1). pp. 12-18. ISSN 0014-0120

Makó, Csaba (1980) Une expérience d’enrichissement du travail dans l’industrie hongroise. Sociologie du Travail, 22 (4). pp. 390-407. ISSN 0038-0296

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1980) La participation des ouvriers dans l’entreprise socialiste: une étude de cas Hongrois. Revue Economie & Humanisme (254). pp. 69-82.

Monok, István (1980) Bethlen Gábor krónikásai. Szerk.: Makkai László. SZEGEDI EGYETEM, 18 (13). p. 8. ISSN 0230-791X

MÁTHÉ, PÉTER and KOVÁCS, GÉZA (1980) A Mn és Zn hatása a talaj foszfatáz aktivitására I. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 441-446. ISSN 0002-1873

O

Oláh, Éva and Kiss, Attila and Jako, J. (1980) Chromosome abnormalities, clinical and morphological manifestations in metamorphosis of chronic myeloid leukemia. INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER, 26 (1). pp. 37-45. ISSN 0020-7136

Orosz, László (1980) METHODS FOR ANALYSIS OF THE C-CISTRON OF TEMPERATE PHAGE-16-3 OF RHIZOBIUM-MELILOTI. Genetics, 94 (2). pp. 265-276. ISSN 0016-6731 (print), 1943-2631 (online)

Orosz, László and Rostas, Katalin and Hotchkiss, Rollin D. (1980) A COMPARISON OF 2-POINT, 3-POINT AND DELETION MAPPING IN THE C-CISTRON OF RHIZOBIOPHAGE-16-3, WITH AN EXPLANATION FOR THE RECOMBINATION PATTERN. Genetics, 94 (2). pp. 249-263. ISSN 0016-6731 (print), 1943-2631 (online)

P

PUSZTAI, ANTAL and KÁDÁR, IMRE (1980) Nitrogén-forgalom vizsgálatok mészlepedékes csernozjom talajon modellkísérletben. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 251-272. ISSN 0002-1873

PÁRTAY, GÉZA (1980) Pásztázó elektronmikroszkóp és energia szóródásos röntgen mikroanalízis alkalmazása talajok vizsgálatára. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 543-566. ISSN 0002-1873

PÉTERFALVI, ANDOR (1980) Taranakitok kialakulása szuperfoszfát alkalmazása során néhány talajtípuson. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 427-440. ISSN 0002-1873

R

RÉDLY, LÁSZLÓNÉ and VÁRALLYAY, GYÖRGY (1980) A Nemzetközi Talajtani Társaság Szikes Albizottságának Szimpoziuma a szikes talajok javításának elméleti és gyakorlati kérdéseiről. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 361-366. ISSN 0002-1873

S

SARKADI, JÁNOS and PUSZTAI, ANTAL (1980) Adatok a kis tenyészedények öntözésének módszertanához. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 497-510. ISSN 0002-1873

SUJBERT, LÁSZLÓ and CSATAI, LAJOS (1980) Természetes mikroflórájú vályog talajoszlop baktériumszám változása tenzidek hatására. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 311-322. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1980) I. C. GUPTA: Use of Saline Water in Agriculture in Arid and Semi-Arid Zones in India (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 379-380. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1980) Életmű Szibéria és Kazahsztán talajairól (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 375-376. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN and DARAB, KATALIN (1980) Szulfát vegyületek szerepe a szikes talajok képződésében és tulajdonságaiban. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 113-134. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN and MOLNÁR, ENDRE (1980) A talajképződés tényezői és talajképződési folyamatok Cegléd környékének szikes területein. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 7-34. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ and PÁRTAY, GÉZA and SZENDREI, GÉZA (1980) A kalciumszulfát felhalmozódásának sajátosságai iraki gipszes talajban. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 135-166. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN and SZENDREI, GÉZA (1980) A szilícium vegyületek különböző formái és eloszlásuk szology és szologyos talajokban. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 167-182. ISSN 0002-1873

SZEMES, IMRE and LÁSZTITY, BORIVOJ (1980) A kálium műtrágyázás hatásának vizsgálata karbonátos homoktalajon. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 419-426. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1980) Szologyos réti szolonyec talajok mikromorfológiai vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 183-198. ISSN 0002-1873

Simonovits, Miklós and T. Sós, Vera (1980) Intersection theorems on structures. ANNALS OF DISCRETE MATHEMATICS, 6. pp. 301-313. ISSN 0167-5060

T

TALEVA, A. and SZTOIMENOVA, I. (1980) Néhány herbicidkombináció hatása a napraforgó rizoszféra mikroflórájára. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 511-516. ISSN 0002-1873

THAMM, FRIGYESNÉ (1980) Az AL-P értékek korrigálása néhány talajtulajdonság figyelembevételével. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 473-496. ISSN 0002-1873

TIHANYI, ZOLTÁN (1980) Anyagforgalmi vizsgálatok nyárfával végzett szennyvízöntözéses tenyészedény kísérletekben II. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 281-300. ISSN 0002-1873

TÓTH, BENEDEK (1980) SZEGI JÓZSEF: Talajmikrobiológiai vizsgálati módszerek (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 611-612. ISSN 0002-1873

Tüskés, Gábor (1980) Bálint Sándor (1904-1980) és a magyar vallási néprajz. KATOLIKUS SZEMLE, 32 (3). pp. 215-223. ISSN 0022-9431

Tüskés, Gábor (1980) Útmenti és temetői kőfeszületek Abaliget-Orfű környékén = Steinerne weg- und friedhofskruzifixe in der gegend von Abaliget—Orfű. ETHNOGRAPHIA, 91 (1). pp. 98-113. ISSN 0014-1798

V

VOJNOVA-RAJKOVA, ZS. (1980) Az ásványi tápanyagok hatása a talajmikroflórára. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 301-310. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1980) STEFANOVITS PÁL 60 éves. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 5-6. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY and SZÛCS, LÁSZLÓ and MURÁNYI, ATTILA and RAJKAI, KÁLMÁN and ZILAHY, PÉTER (1980) Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe II. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 35-76. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY and SZÛCS, LÁSZLÓ and RAJKAI, KÁLMÁN and ZILAHY, PÉTER and MURÁNYI, ATTILA (1980) Magyarországi talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak kategóriarendszere és 1:100 000 méretarányú térképe. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 77-112. ISSN 0002-1873

Y

YADAV, J.S.P. and SHARMA, B.M. (1980) A bagolyborsó (Cicer arietinum) alkáli tűrőképességének vizsgálata szabadföldi kísérletben. Agrokémia és talajtan, 29 (3-4). pp. 456-462. ISSN 0002-1873

Z

Zoltán, András (1980) Славянское языкознание в Венгрии за 1978 г. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 26. pp. 232-235. ISSN 0039-3363

Zoltán, András (1980) Hungaro-Slavica 1978. Hrsg. von L. Hadrovics, A. Hollós. Budapest 1978. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 2. pp. 180-181. ISSN 0209-4800

Zoltán, András (1980) Studia Rossica I. Pod red. A. Obrębskiej-Jabłońskiej i A. Semczuka. Warszawa 1976. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 26. pp. 180-185. ISSN 0039-3363

Á

ÁBRAHÁM, LAJOS (1980) PRETTENHOFFER IMRE 1900-1980. Agrokémia és talajtan, 29 (1-2). pp. 1-2. ISSN 0002-1873

This list was generated on Thu Jun 24 03:12:19 2021 CEST.