REAL

Items where Year is 1981

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z | Á
Number of items: 243.

A

Amin, Ismail A. and Szász, Ferenc Andor (1981) On extensions of nilpotent torsion rings by semisimple rings. BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY, 24 (1). pp. 149-152. ISSN 0004-9727

Ancsel, Éva (1981) Az esztétikai nevelésről. IRODALOMTÖRTÉNET, 13 (4). pp. 1012-1014. ISSN 0324-4970

Andorka, Rudolf (1981) A gyermekszám alakulásának társadalmi tényezői paraszti közösségekben (XVIII-XIX. század). ETHNOGRAPHIA, 92 (1). pp. 94-110. ISSN 0014-1798

Arató, Mátyás (1981) On failure processes in computer systems. In: Mathematical models in computer systems, 1981.01., Budapest.

B

BALAKRISHNA RAO, K. and PANCHAKSHARAIAH, S. and JANARDHAN, K.V. and YADAV, J.S.P. (1981) Saline water irrigation and plant growth in vertisol. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 129-138. ISSN 0002-1873

BALOGH, ISTVÁN (1981) Az optimális arányú Ca,Mg visszapótlás hatása a nyírségi homoktalajok termékenységére. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 225-228. ISSN 0002-1873

BLASKÓ, LAJOS (1981) Meszezés hatása a réti jellegű talajok könnyen oldható foszfor- és káliumtartalmára. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 229-234. ISSN 0002-1873

BONCZNÉ KOSKÁN, ERZSÉBET (1981) Mangán-, réz- és cinktartalom változása rét-legelők növényzetében. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 115-126. ISSN 0002-1873

BUKOVINSZKY, LÁSZLÓ (1981) Mésztelen szikesek kémiai meliorációjának eredményssége a talaj temékenységi kategóriái alapján. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 209-211. ISSN 0002-1873

Bakalárné Sütő, Ibolya and Bánkuti, Károly and Varga, András and Tapfer, Dezső (1981) Rövid közlemények. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 7. pp. 161-164. ISSN 0134-1243

Bakonyi, Péter and Kiss, István and Petrenko, A. and Sebestyén, István (1981) Promotion of East-West Computer Communication in IIASA’s International Environment and the Hungarian Case Study = A kelet-nyugati számítógépes kommunikáció előmozdítása az International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) nemzetközi környezetében és a magyar esettanulmányban. IIASA, Laxenburg, pp. 1-17.

Balázs, Katalin (1981) Felzárkózás – követés – lemaradás : Egy intézettörténeti ásatásból. Valóság, 24 (8). pp. 1-14.

Barsi, Béla (1981) A Salbutamol haemodinamikai hatásai akut myocardiális infarktus és súlyos balkamra-elégtelenségben szenvedő betegeken. Timmis, D. és mtsai. Br. M. J. 1979. 2. 1101. MAGYAR MENTÉSÜGY, 1 (4). p. 189. ISSN 0209-7060

Barta, Gábor (1981) Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540-1690. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1). pp. 130-132. ISSN 0025-0376

Benda, Kálmán (1981) Diplomáciai szervezet és diplomaták Erdélyben Bethlen Gábor korában. SZÁZADOK, 115 (4). pp. 725-730. ISSN 0039-8098

Benda, Kálmán (1981) Mária Terézia királynő a magyar történetírásban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 24. (3.). pp. 485-492. ISSN 0040-9634

Benda, Kálmán (1981) Rúzsás Lajos (1914-1981). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 24. (2.). ISSN 0040-9634

Benkő, János (1981) Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése. Járművek, Mezőgazdasági Gépek. JÁRMŰVEK, MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK, 28 (11). pp. 421-424. ISSN 0021-5511

Borzsák, István (1981) Avicennas Qanun im Westlichen Ärztekanon = Avicenna 'Canon' and Western Medicine. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 29 (1-4). pp. 65-72. ISSN 0044-5975

Borzsák, István (1981) Vergilius noster. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 28 (2). pp. 173-181. ISSN 0003-567X

Buscmann, Ferenc (1981) Adatok a Mátra hegység nagylepke-faunájának ismeretéhez. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 7. pp. 65-70. ISSN 0134-1243

Bíró, Péter (1981) A Balaton halállományának strukturális változásai=The structural changes of fish stocks of Lake Balaton. In: A Balaton kutatás újabb eredményei. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Monográfiái (16). MTA VEAB, Veszprém, pp. 239-275. ISBN 9637121269

Bóna, István (1981) Randbemerkungen zur "Erwiderung" von K. Horedt. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 33. pp. 383-386. ISSN 0001-5210

Bóna, István (1981) Vida Stare, Kranj, Nekropola iz časa preseljevanja ljudstev. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 108 (2). pp. 294-299. ISSN 0003-8032

Bökönyi, Sándor (1981) Early neolithic vertebrate fauna from Lánycsók-Égettmalom. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 33 (1-4). pp. 21-34. ISSN 0001-5210

Bökönyi, Sándor (1981) Mende-Leányvár Árpád-kori – 13. századi – állatmaradványai. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 108 (2). pp. 251-258. ISSN 0003-8032

C

CSÁSZÁR, JÓZSEF (1981) A növénytermesztés termelési lehetőségei a talajtani adottságok hátrányos megváltoztatása következtében,Somogy megyében. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 162-165. ISSN 0002-1873

Cseh-Szombathy, László (1981) Az élet minősége : Összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette: Szalai Sándor és Frank M. Andrews. MAGYAR TUDOMÁNY, 88 (7-8). pp. 629-630. ISSN 0025-0325

Cseh-Szombathy, László (1981) Az értelmiségiek szabadideje : egy budapesti vizsgálat tanulságai. BUDAPEST: A SZÉKESFŐVÁROS TÖRTÉNETI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI KÉPES FOLYÓIRATA, 19 (10). pp. 8-9. ISSN 0007-2885

Cseh-Szombathy, László (1981) A mai magyar család típusai és ezek működése. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 36. (7). pp. 561-567. ISSN 0021-7166

Czajlik, Péter (1981) Adatok a császármadár (Tetrastes bonasia L.) tollváltásának és tollazatának ismeretéhez. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 7. pp. 103-133. ISSN 0134-1243

D

DARAB, K. (1981) The role of sodium compounds in the formation and properties of salt affected soils. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 105-120. ISSN 0002-1873

DARAB, KATALIN and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1981) Kalciumtartalmú javítóanyagok oldódása és talajjavító hatása. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 169-176. ISSN 0002-1873

DARAB, KATALIN and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1981) A talajok kationkicserélő képességgel rendelkező összetevői. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 37-50. ISSN 0002-1873

DEBRECZENI, ISTVÁN (1981) Mélyben karbonátos sztyeppesedő réti szolonyec talajon az őszi búza terméshozamának alakulása talajjavítási és agrotechnikai tényezők komplex hatására. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 202-208. ISSN 0002-1873

DEZSÉNY, ZOLTÁN (1981) A talajpusztulás mint a termelést befolyásoló tényező. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 260-268. ISSN 0002-1873

Dózsa, László and Ferenczi, G. (1981) Deep level studies on traps showing non-exponential kinetics in GaAsP and GaP. ACTA PHYSICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 51 (4). pp. 449-457. ISSN 0001-6705

E

Endrődi, Sebő (1981) A Börzsöny hegység bogárfaunája X. Hydrophilidae. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 7. pp. 33-35. ISSN 0134-1243

Engel, Pál (1981) A honor : A magyarországi feudális birtokformák kérdéséhez. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 24 (1). pp. 1-19. ISSN 0040-9634

Engel, Pál and Lővei, Pál and Varga, Lívia (1981) Gótikus sírkövek Máriavölgyről és Segesdről. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 30. pp. 140-144. ISSN 0027-5247

Engel, Pál and Lővei, Pál and Varga, Lívia (1981) A tornagörgői, egy bazini és egy ismeretlen helyről származó sírkőről. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 30. pp. 255-259. ISSN 0027-5247

F

FEKETE, ZOLTÁN and SZABÓ, LAJOS (1981) Az erózió mértékének hatása néhány talajkémiai mutatóra. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 182-185. ISSN 0002-1873

FERENCZ, KÁLMÁN (1981) Néhány szempont a fizikai talajjavítás indokoltságának elbírálásához. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 166-168. ISSN 0002-1873

FILEP, G. and FERENCZ, K. and KUN, A. (1981) Evaluation of the salt and sodium retention of soils. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 121-128. ISSN 0002-1873

FILEP, G. and PATÓCS, B. and PATÓCS, I. (1981) The salt regime of Hungarian solonetz soils and new ameloration methods. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 189-197. ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY and KUN, ANDRÁS (1981) A sókilúgzás mechanizmusának vizsgálata talajoszlopokon. Agrokémia és talajtan, 30 (3-4). pp. 351-364. ISSN 0002-1873

Faragó, Tibor (1981) Az éghajlatkutatás jelentősége és feladatai (Climate research: its significance and tasks). IDŐJÁRÁS / QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE, 85. pp. 162-172. ISSN 0324-6329

Faragó, Tibor (1981) Éghajlat és társadalom (Climate and society). MAGYAR TUDOMÁNY, XXVI (7-8). pp. 503-509. ISSN 0025-0325

Fazekas, Imre (1981) Beiträge zur Kenntnis der Zygaenidae Ungarns. Nr. 4. Die Macrolepidoptera des Mátra-Gebirges: II Zygaenidae LEACH, 1819 (Lepidoptera) = Magyarország Zygaenidaei 4., A Mátra-hegység nagylepkéi II: Zygaenidae LEACH, 1819 (Lepidoptera). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 7. pp. 41-63. ISSN 0134-1243

Fehér, Gizella and Orbán, Sándor (1981) A bükki "őserdő" korhadó fáinak mohacönológiai viszonyai. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 7. pp. 15-28. ISSN 0134-1243

Fehér M., István (1981) Heidegger und das Traditionsproblem. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Philosophica et Sociologica, 15. pp. 189-204. ISSN 0524-9023

Fehér M., István (1981) In cammino verso la Storia: Sviluppo e aspetti del pensiero filosofico di Lukács. Incontri Meridionali, 3. pp. 35-47. ISSN 0019-3488

Ferenczi, G. and Dózsa, László (1981) Extended defects in III-V semiconductor compounds. CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY, 16 (2). pp. 203-208. ISSN 0232-1300

FÜLEKY, GYÖRGY (1981) Fekete Zoltán 70 éves. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 1-2. ISSN 0002-1873

Füköh, Levente (1981) Az egri múzeum őslénytani típusanyaga Paleobotanika I. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 7. pp. 153-160. ISSN 0134-1243

Fülöp, Mihály (1981) Derek Leebaert: Európai biztonság: Kilátások az 1980-as évekre. (European Security: Prospects for the 1980s.) Lexingtomn Books, Toronto, 1979. 302 l. KÜLPOLITIKA : A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA, 8 (5). pp. 152-155. ISSN 0133-0616

Fülöp, Mihály (1981) Franciaország és Közép-Kelet-Európa. KÜLPOLITIKA : A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA, 8 (5). pp. 71-87. ISSN 0133-0616

G

G.-Tóth, László and Padisák, Judit (1981) A Balaton tihanyi térségében végzett algológiai és bakteriológiai tanulmányok eredményeinek értékelése a zooplankton táplálkozása szempontjából. In: A Balaton kutatás újabb eredményei. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Monográfiái, 2 (16). MTA VEAB, Veszprém, pp. 105-123. ISBN 9637121269

GALLALI, T. (1981) Természeti viszonyok és a talajok szikesedése a tunéziai El-Alem területén. Agrokémia és talajtan, 30 (3-4). pp. 487-491. ISSN 0002-1873

GIRDHAR, I.K. and YADAV, J.S.P. (1981) Effect of varying quality leaching waters having different Mg: Ca ratios on moisture retention caharacteristics of soils. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 221-227. ISSN 0002-1873

GIRDHAR, I.K. and YADAV, J.S.V. (1981) Role of magnesium in varying quality irrigation waters in influencing soil properties and wheat cropp. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 148-157. ISSN 0002-1873

Gazda, István and Marx, György and Béládi, Miklós and Erdei Grünwald, Mihály (1981) Németh László és a természettudomány. (Csak egy kultúránk van III.). FIZIKAI SZEMLE, 31 (3). pp. 104-109. ISSN 0015-3257

Gazda, István and Szegedy-Maszák, Mihály and Czeizel, Endre and Erdei Grünwald, Mihály (1981) Madách és a tudományok. (Csak egy kultúránk van II.). FIZIKAI SZEMLE, 31 (2). pp. 63-67. ISSN 0015-3257

Gazda, István and Szilágyi, Ferenc and Szállási, Árpád and Erdei Grünwald, Mihály (1981) Csokonai és a természettudományok. (Csak egy kultúránk van I.). FIZIKAI SZEMLE, 31 (1). pp. 15-18. ISSN 0015-3257

Glatz, Ferenc (1981) Historiográfia és a történettudomány elméleti kérdései. MAGYAR TUDOMÁNY, 88 (7-8). pp. 526-534. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (1981) Történeti-politikai gondolkodás a felszabadulás után. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 24 (2). pp. 146-158. ISSN 0040-9634

Gunda, Béla (1981) Művelődéstörténeti jegyzetek a magyar gyermekjátékokhoz. ETHNOGRAPHIA, 92 (1). pp. 65-69. ISSN 0014-1798

Gyimesi, Sándor (1981) Európa és a harmadik világ találkozása a XVI—XVIII. században. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1). pp. 27-37. ISSN 0025-0376

Györffy, György (1981) Le relazioni bizantino-ungheresi e la Dalmazia all'inizio del secolo XII. ACTA ANTIQUA ET ARCHAEOLOGICA, 23 (1). pp. 65-75. ISSN 0567-7246

Gábori, Miklós (1981) Az ősember korának kutatása Magyarországon (1969-1980). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1). pp. 91-109. ISSN 0025-0376

Géczi, József (1981) A Mátra Múzeum története (1951-1981). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 7. pp. 5-9. ISSN 0134-1243

H

HARMATI, ISTVÁN (1981) A Duna-Tisza közi sós, lúgos szikesek hasznosítása és javítása gyepgazdálkodással. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 186-191. ISSN 0002-1873

HEGEDÜS, LAJOS (1981) A hazai talajmelioráció helyzete és feladatai. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 147-150. ISSN 0002-1873

Hahn, István (1981) Az 1981. évi Ábel Jenő Emlékérem. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 28 (1). p. 55. ISSN 0003-567X

Hahn, István (1981) Az antikvitásból a harmadik világ felé. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1). pp. 11-25. ISSN 0025-0376

Hajdú, Péter (1981) Turkui tapasztalatok. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 83. pp. 169-178. ISSN 0029-6791

Hajós, Márta and Tury, Peregrin and Szemantsik, Tibor and Barsi, Béla and Lukács, József and Lamboy, László (1981) Az ideiglenes pacemaker terápia szövődményei az oxyológiai gyakorlatban. ORVOSI HETILAP, 122 (4). pp. 209-212. ISSN 0030-6002

Harmatta, János (1981) Az utolsó Kabneškir. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 28 (2). pp. 155-166. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1981) Egy nyugati türk uralkodó medaillona Toxaristānból. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 28 (1). pp. 21-29. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1981) Egy újabb elymaisi felirat Bard-e Nešandeh-ről. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 28 (2). pp. 167-172. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1981) I. Mithridates és Kamniskires. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 28 (2). pp. 111-133. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1981) Parthia and Elymais in the 2nd century B. C. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 29. pp. 189-217. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1981) A párthus írásbeliség kezdetei. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 28 (2). pp. 134-138. ISSN 0003-567X

Herczegh, Géza Gábor (1981) Görgei : Vázlatok egy arcképhez. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 24 (3). pp. 411-429. ISSN 0040-9634

Holl, Imre (1981) Feuerwaffen und Stadtmauern. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 33. pp. 201-244. ISSN 0001-5210

I

IBRAHIM, A.N. and EL-SHERBENY, M.A. and AMIN, M.A.A. (1981) Különböző Streptomyces törzsek szervesanyag-mineralizációja. Agrokémia és talajtan, 30 (3-4). pp. 321-332. ISSN 0002-1873

J

Jankovics, József (1981) Négy archaikus ima. Irodalomtörténeti Közlemények, 85 (3). pp. 329-331.

Jankovics, József (1981) Szilágyi György (Sylvanus) angliai klasszika filológusi tevékenysége. Magyar Könyvszemle, 97 (4). pp. 322-326.

Juhász, Ferenc (1981) On the spectrum of a random graph. In: Algebraic methods in graph theory. Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai (25). North-Holland Publishing Co. ; János Bolyai Mathematical Society, Amsterdam; Budapest, pp. 313-316. ISBN 963-8021-40-3 ; 0-44-485442-8

K

KAZÓ, BÉLA (1981) Homoktalajok melioratív javítása hígtrágya, barnaszén, zeolit dezaggregátumokkal. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 199-201. ISSN 0002-1873

KAZÓ, BÉLA and KARUCZKA, ANTAL and KOCSIS, ISTVÁN (1981) A talajok víz- és tápanyaggazdálkodásának javítása hígtrágya, barnaszén és zeolit humuszkészítmény felhasználásával. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 235-239. ISSN 0002-1873

KHAN, S. and BANSAl, V. (1981) Az oxamil adszorpciója rézzeél és cinkkel telített montmorilloniton. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 107-114. ISSN 0002-1873

KRÁMER, MIHÁLY (1981) A talajok tápanyag-szolgáltató képességének vizsgálata kis tenyészedényekben. Agrokémia és talajtan, 30 (3-4). pp. 500-506. ISSN 0002-1873

KRÁMER, MIHÁLY and PUSZTAI, ANTAL (1981) A savazás és meszezés hatása a növények P-felvételére modellkísérletben. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 65-78. ISSN 0002-1873

KURUCZ, GYULA (1981) A talajmelioráció ökonómiai kérdései. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 143-146. ISSN 0002-1873

Keresztury, Dezső (1981) Helyesírásunk gondja. MAGYAR TUDOMÁNY, 26 (88 (2). pp. 81-83. ISSN 0025-0325

Kertész, L. and Kojnok, J. and Szász, András (1981) The determination of Mg surface enrichment in heat treated AlMgSi alloys using the sxes method. In: Recent Developments In: Condensed Matter Physics.

Kertész, L. and Kojnok, J. and Szász, András and Sulakov, A. S. (1981) The effect of heat treatment on the electron structure of Dilute AlMgSi type alloys. In: Recent Developments In: Condensed Matter Physics.

Kiss, István (1981) A nemzetközi on-line szolgáltatások hazai hozzáféréséről. Számítástechnika, 1981 (11). p. 8.

Kiss, Lajos (1981) Mutató a Magyar Nyelvjárások Atlasza I-VI. kötetéhez. Összeállította: Balogh Lajos, Deme László, Imre Samu. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1980. 196 oldal (könyvismertetés). MAGYAR NYELVŐR, 105 (3). pp. 374-375. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1981) Szilágysági hegynevek. MAGYAR NYELVŐR, 105 (1). pp. 97-101. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1981) Szilágysági helységnevek. MAGYAR NYELVŐR, 105 (3). pp. 354-361. ISSN 0025-0236

Kiss, Ottó (1981) Data to the trichopteran fauna of the Mátra Mountains (Hungary) I. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 7. pp. 37-40. ISSN 0134-1243

Knapp, Éva (1981) A Czech-kódex zsoltárfordításai. VIGILIA, 46. pp. 262-264. ISSN 0042-6024

Kodály, Zoltán (1981) Bartók Béla gyermekdarabjai. MAGYAR ZENE, 22 (1). pp. 23-24. ISSN 0025-0384

Kosáry, Domokos (1981) Az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás szerepe a társadalomtudományok fejlődésében. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 32 (1-2). pp. 7-14. ISSN 0025-0368

Kosáry, Domokos (1981) A magyar sajtó megszületése = Die Geburt der ungarischen Presse. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 97 (1-2). pp. 7-15. ISSN 0025-0171

Kristó, Gyula (1981) Sírhelyekre vonatkozó adatok korai okleveleinkben. ACTA HISTORICA (SZEGED), 71. pp. 21-28. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (1981) Vidéken hátrány társadalomtudósnak lenni (interjú). KÖNYVTÁROS, 31. pp. 20-22. ISSN 0450-7886

Kubinyi, András (1981) Burgstadt, Vorburgstadt und Stadtburg. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 33 (1-4). pp. 161-178. ISSN 0001-5210

Kubinyi, András (1981) A mohácsi csata és előzményei = La Bataille de Mohács et ses Antécédents. SZÁZADOK, 115 (1). pp. 66-107. ISSN 0039-8098

KÁDÁR, IMRE and ELEK, ÉVA (1981) A növényelemzés helyzete Magyarországon és felhasználása az őszi búza tavaszi N-igényének becslésére. Agrokémia és talajtan, 30 (3-4). pp. 495-499. ISSN 0002-1873

KÁDÁR, IMRE and LÁSZTITY, BORIVOJ (1981) Az őszi búza tápelemarányainak változása a tenyészidő folyamán. Agrokémia és talajtan, 30 (3-4). pp. 291-306. ISSN 0002-1873

KÁDÁR, IMRE and LÁSZTITY, BORIVOJ and SIMON, LÁSZLÓ (1981) Az üzemi talaj- és növényvizsgálati eredmények értelmezése és felhasználása mezőföldi csernozjom talajon. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 65-78. ISSN 0002-1873

KÁDÁR, IMRE and PUSZTAI, ANTAL and LÁSZTITY, BORIVOJ and SARKADI, JÁNOS and WELLISCH, PÉTER (1981) Diagnózis és a Szaktanácsadás Egységes Rendszere (DRIS): új értékelési lehetőség a növénytermesztésben. Agrokémia és talajtan, 30 (3-4). pp. 465-486. ISSN 0002-1873

KÖHLER, MIHÁLY and DÖMSÖDI, JÁNOS and ZENTAY, TIBOR and PRETTENHOFFER, IMRE and BERECZ, FERENC (1981) Hozzászólások. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 243-248. ISSN 0002-1873

Köpeczi, Béla (1981) Bethlen Gábor és állama. SZÁZADOK, 115 (4). pp. 664-672. ISSN 0039-8098

Köpeczi, Béla (1981) Hunyadi János származása a XVIII. század végének - XIX. század elejének magyar és román történeti és szépirodalmában. LITERATURA, 8 (1-2). pp. 78-89. ISSN 0133-2368

Köpeczi, Béla (1981) A IV. országos könyvtárügyi konferencia : Megnyitó beszéd. KÖNYVTÁROS, 31 (7). pp. 379-388. ISSN 0450-7886

Köpeczi, Béla (1981) Regény, társadalmi változás, a tömegek kultúrája. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 27 (1). pp. 71-75. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1981) A Rákóczi-szabadságharc a külföldi közvéleményben = La guerre d'indépendance hongroise du début du XVIIIe siècle et l'opinion publique de l'étranger. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 97 (1-2). pp. 16-22. ISSN 0025-0171

Köpeczi, Béla (1981) A felvilágosult abszolutizmus és a filozófusok. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 27 (4). pp. 374-378. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1981) A román felvilágosodáskori kutatások. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 27 (4). pp. 429-430. ISSN 0017-999X

Kövics, György (1981) Occurrence of Phytophthora rot of soybeans in Hungary. ACTA PHYTOPATHOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 16 (1-2). pp. 129-132. ISSN 0001-6780

L

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1981) A N-műtrágya transzformációjának és a szerves N mineralizációjának tanulmányozása 15N stabil izotópjelzéssel III. Agrokémia és talajtan, 30 (3-4). pp. 273-290. ISSN 0002-1873

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1981) A N-műtrágya transzformációjának és a szerves N mineralizációjának tanulmányozása 15N stabil izotópjelzéssel. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 3-15. ISSN 0002-1873

Labadi, A. and Sebestyen, I. (1981) The Role of the TPA-70 Gateway-Network in Promoting Transborder Data Flow of Scientific Information in an International Setting. IIASA Working Paper (WP-81-122) . IIASA, Laxenburg, Austria.

Lang, I. and Kopper, László and Magyarosy, E. and Petrányi, Gyula (1981) Retroperitoneális plazmasejtes óriás nyirokcsomó hiperplázia. ORVOSI HETILAP, 122 (19). pp. 1139-1141. ISSN 0030-6002

LÁNG, I. (1981) A survey of the agro-ecological potential of Hungarian agriculture. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 19-28. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and KÁDÁR, IMRE and ELEK, ÉVA (1981) Műtrágyázás hatása az öszi búza tápelemfelvételére barna erdőtalajon. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 25-36. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and KÁDÁR, IMRE and GULYÁS, FERENC (1981) Műtrágyázás hatása néhány talaj cellulózbontó aktivitására. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 91-98. ISSN 0002-1873

Lévay, Béla and Várhelyi, Csaba and Burger, Kálmán (1981) Pozitronannihilációs vizsgálatok a komplex vegyületek körében, II. : Pozitron-élettartam és Doppler vonalszélesedés mérése átmenetifém-komplexekben. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 87 (4). pp. 164-168. ISSN 0025-0155

M

MADARASSY, LÁSZLÓ and SZEKRÉNYI, BÉLA (1981) A komplex melioráció és az élővizek eutrofizációja. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 192-193. ISSN 0002-1873

MAMEDOV, T.A. and MURADOVA, M.D. (1981) Szoloncsák talajok hasznosítása kimosással és megfelelő növények termesztésével Azerbajdzsánban. Agrokémia és talajtan, 30 (3-4). pp. 492-494. ISSN 0002-1873

MELESKO, D.P. and PACSEPSZKIJ, J.A. (1981) A potenciometriás meghatározás hibájának értékelése vízzel nem telített talajok oldata pH-értékének mérésénél. Agrokémia és talajtan, 30 (3-4). pp. 387-408. ISSN 0002-1873

METZ, R. (1981) A mezőgazdaságban történő szennyvízhasznosítás problémái és tapasztalatai az NDK-ban. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 180-181. ISSN 0002-1873

Makó, Csaba (1981) A munkásigények szerkezete; a munka tartalma és feltételei. In: A technika, a munkaszervezet és az ipari munka. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, pp. 56-117. ISBN 963 221 060 3

Makó, Csaba (1981) A munkával való elégedettség és az automatizáció. In: A technika, a munkaszervezet és az ipari munka. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, pp. 118-179. ISBN 963 221 060 3

Marx, György and Tóth, Eszter (1981) Modellalkotás a természettudományi nevelésben. FIZIKAI SZEMLE : AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT LAPJA, 31 (9). pp. 349-355. ISSN 0015-3257

Monok, István (1981) Peregrinuslevelek 1711–1750: Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. Szerk.: Hoffmann Gizella. SZEGEDI EGYETEM, 19 (15). p. 8. ISSN 0230-791X

Monok, István (1981) Szántó Imre új könyvéről. SZEGEDI EGYETEM, 19 (3). p. 5. ISSN 0230-791X

Mérei, Gyula (1981) A magyar királyság külkereskedelmi piaci viszonyai 1790-1848 között = Conditions du Marché Extérieur dans le Royaume de Hongrie Entre 1790 et 1848. SZÁZADOK, 115 (3). pp. 463-521. ISSN 0039-8098

Mészáros, Ilona and Jakucs, Pál (1981) Accumulation of elements in Cornus sanguinea and Ligustrum vulgare living in the edge and interior of a forest (Quercetum petrae-Cerris). ACTA BOTANICA HUNGARICA, 27 (1-2). pp. 121-140. ISSN 0236-6495

Mészáros, Ilona and Jakucs, Pál and Précsényi, István (1981) Diversity and niche changes of shrub species within forest margin. ACTA BOTANICA HUNGARICA, 27 (3-4). pp. 421-437. ISSN 0236-6495

N

NOVAK, J. (1981) A melioráció szerepe a Cseh Szocialista Köztársaság Mezőgazdaságában. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 177-179. ISSN 0002-1873

NYIRI, L. and FEHÉR, F. (1981) Effects of chemical amelioration and soil moisture regulation on various types of salt affected soils. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 139-147. ISSN 0002-1873

Nagy, Barnabás (1981) Az Isophya modesta FRIV (Orthopt.: Tettigoniidae) reliktum populációi Magyarországon. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 7. pp. 29-32. ISSN 0134-1243

Noszál, Béla and Burger, Kálmán (1981) Az oldószer hatása a corticotropin (ACTH) fragmensek protonálódási egyensúlyaira. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 87 (4). pp. 175-179. ISSN 0025-0155

Némedi, Dénes (1981) Glatz Ferenc: Történetíró és politika. Szekfű, Steier, Thim és Miskolczy nemzetről és államról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1). pp. 132-135. ISSN 0025-0376

Németh, G. Béla (1981) Babits Mihály beszélgetőfüzetei : A szöveget gondozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Belia György. 1938, 1940-1941 I—II. k. Bp. 1980. Szépirodalmi K. 689, 479 l. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 85 (1). pp. 117-118. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1981) Die erste Schule der ungarischen Literaturgeschichte. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 23. pp. 359-380. ISSN 0567-7661

Németh, G. Béla (1981) Die wichtigsten literaturkritischen Strömungen in Ungarn in der Zeit des Positivismus. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 23. pp. 131-138. ISSN 0567-7661

Németh, G. Béla (1981) Számvetés... 1980 - Tervek... 1981. KÖNYVTÁROS, 1981 (1). pp. 3-13. ISSN 0450-7886

Németh, G. Béla (1981) A válságba jutott kisember írója: Petelei. IRODALOMTÖRTÉNET, 13 (4). pp. 966-975. ISSN 0324-4970

O

Oláh, Éva and Rák, K. (1981) Prognostic value of chromosomal findings in the blast phase of Ph1-positive chronic myeloid leukaemia (CML). INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER, 27 (3). pp. 287-295. ISSN 0020-7136

P

PANNONHALMI, K. (1981) Opening adress. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). p. 14. ISSN 0002-1873

PATHAK, A.N. and SHARMA, D.N. and SHARMA, M.L. (1981) Water soluble B concentration as affected by different chemical amendments and its impact on B content of paddy and barley plants in salt affected soils. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 198-204. ISSN 0002-1873

PRETTENHOFFER, IMRE (1981) Futóhomok-talajok javítása helyben kitermelhető anyagokkal. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 196-198. ISSN 0002-1873

Pach, Zsigmond Pál (1981) Bethlen Gáborról, születésének 400. évfordulóján. SZÁZADOK, 115 (4). pp. 659-663. ISSN 0039-8098

Pach, Zsigmond Pál (1981) A jelenkortörténet kutatásáról. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 24 (2). ISSN 0040-9634

Pach, Zsigmond Pál (1981) A történetíró Molnár Erik. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 24 (4). pp. 513-520. ISSN 0040-9634

Padisák, Judit (1981) Balatoni fitoplankton társulások mikroheterogenitásának vizsgálata diverzitás- és clusteranalízissel. BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK, 68 (1-2). p. 149. ISSN 0006-8144

Padisák, Judit (1981) Seasonal changes of phytoplankton communities in the Hungarian part of Lake Fertő. BFB-BERICHT, 42. pp. 39-50. ISSN 0257-3105

Pajorin, Klára (1981) Bonfini Symposionja. Irodalomtörténeti Közlemények, 85 (5-6). pp. 511-534.

Pajorin, Klára (1981) Gioacchino Paparelli, Callimaco Esperiente /Filippo Buonaccorsi/. Irodalomtörténeti Közlemények (85). pp. 122-123.

Papp, Ferenc and Bényei, Ferenc (1981) „A könyvtárban az embernek benne kell élnie”. KÖNYVTÁROS, 31 (6). pp. 331-332. ISSN 0450-7886

Polinszky, Károly (1981) Egy időálló javaslat. MAGYAR TUDOMÁNY, 88 (5). pp. 374-376. ISSN 0025-0325

PÁL, I. (1981) Opening adress. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 11-13. ISSN 0002-1873

PÁRTAY, GÉZA and SZENDREI, GÉZA (1981) Gipsz kiválások vizsgálata röntgen mikroszondával és pásztázó elektronmikroszkóppal. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 240-242. ISSN 0002-1873

Pécsi, Márton (1981) A Szovjetunió Földrajzi Társaságának VII. Össz-szövetségi Kongresszusa Frunzéban. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 105 (3). pp. 285-287. ISSN 0015-5411

R

RAJKAI, K. and MOLNÁR, E. (1981) Soil-water-plant relationship in a salt affected area of the Hungarian Great Plain. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 97-104. ISSN 0002-1873

RAJKAI, KÁLMÁN and VÁRALLYAY, GYÖRGY and PACSEPSZKIJ, J.A. and SCSERBAKOV, R.A. (1981) pF-görbék számítása a talaj mechanikai összetétele és térfogattömege alapján. Agrokémia és talajtan, 30 (3-4). pp. 409-438. ISSN 0002-1873

RESZKETŐ, PÉTER (1981) Vízrendezett, alagcsövezett terület üzemi hasznosításának néhány kérdése. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 220-224. ISSN 0002-1873

Ritoókné Szalay, Ágnes (1981) Ismeretlen XVII. századi versek. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 85 (4). pp. 439-442. ISSN 0021-1486

RÉDLY, LÁSZLÓNÉ and MOLNÁR, ENDRE (1981) Magyar-Indiai szeminárium a szikes talajokról. Agrokémia és talajtan, 30 (3-4). pp. 507-510. ISSN 0002-1873

RÉDLY, M. and DARAB, K. (1981) The evaluation of physico-chemical processes from the point of view of alkali soil amelioration. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 178-188. ISSN 0002-1873

Réger, Zita (1981) Bánréti Zoltán: Gyerek és anyanyelv [ismertetés]. MAGYAR TUDOMÁNY, 26 (6). pp. 487-488. ISSN 0025-0325

S

SAHA, S.K. and SHANKER, J. and DE, S.K. (1981) A műtrágyázás és a zöldtrágyázás hatása a talaj aminocukor-tartalmára. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 79-82. ISSN 0002-1873

SALEM, S.H. and GEWAILY, E.M. and EL-ZAMIK, F.I. (1981) A talaj sótartalmának hatása a gyökérgümő-baktériumok és a lóbab szimbiózisára. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 83-90. ISSN 0002-1873

SINGH, A.K. and SINHA, A.K. (1981) Influence of bulk density and initial soil water content on capillary rise in sandy loam. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 228-234. ISSN 0002-1873

SINGH, N.T. and HIRA, G.S. and BAJWA, M.S. (1981) Use of amendments in reclamation of alkali soils in India. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 158-177. ISSN 0002-1873

SINGH, R.P. and KHAN, M.A. and SAXENA, S.K. and KHAN, A.M. (1981) Az oxamil adszorpciója és mozgása a talajban. Agrokémia és talajtan, 30 (3-4). pp. 381-386. ISSN 0002-1873

SIRRY, A.R. and SALEM, S.H. and GEWAILY, E.M. and EL-ZAMIK, F.I. (1981) N-műtrágyázás hatása javított talajokon pillangós növények nitrogénkötésére. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 16-24. ISSN 0002-1873

SOMANI, L.L. (1981) Sós-alkáli talajok javítása szerves és szervetlen anyagokkal. Agrokémia és talajtan, 30 (3-4). pp. 333-350. ISSN 0002-1873

STEFANOVITS, PÁL (1981) A talajmelioráció környezetvédelmi vonatkozásai. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 137-142. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, I. (1981) Landscape geochemistry of soil salinization and alkalization. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 47-62. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, I. (1981) Opening adress. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 9-10. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, I. (1981) Preface. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). p. 5. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, I. (1981) Salt affected soils in the Hungarian Danube and Tisza valleys. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 213-220. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1981) I. C. GUPTA és K. N. PAHWA: International Research on Saline Irrigation Water, an Annoted Bibliography 1950-1980 (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 269-270. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1981) A talajmelioráció szerepe a termékenység növelésében és fenntartásában. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 129-136. ISSN 0002-1873

SZEKRÉNYI, BÉLA (1981) A kötött, rossz vízgazdálkodású talajok termőhelyi potenciáljának növelése meliorációs beavatkozásokkal. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 194-195. ISSN 0002-1873

SZENDREI, G. (1981) An approach to estimating mineral stability in salt affected soils. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 63-72. ISSN 0002-1873

SZÁNTOSI, ANTAL (1981) A talajjavítás tartamhatásának vizsgálata agyagbemosódásos barna erdőtalajon. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 212-214. ISSN 0002-1873

Salgó, László (1981) A kolonializmus kettős küldetése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1). pp. 39-44. ISSN 0025-0376

Simonovits, Miklós and T. Sós, Vera (1981) Intersection properties of subsets of integers. EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS, 2 (4). pp. 363-372. ISSN 0195-6698

Solti, Béla (1981) Osteologische Untersuchungen an Falco biarmicus TEMMINCK 1825. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 7. pp. 135-151. ISSN 0134-1243

Solti, Béla and Varga, András (1981) A Mátra-hegység kétéltű faunája. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 7. pp. 81-101. ISSN 0134-1243

Somkuti, Éva (1981) Beszámoló a XII. Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózium „Mogersdorf" 81' tanácskozásáról (Radenci, 1981. július 6-9.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1). pp. 125-129. ISSN 0025-0376

Suba, János (1981) Emlékezés Vrabélyi Mártonra, Heves megye nagy flórakutatójára. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 7. pp. 11-14. ISSN 0134-1243

Szabadváry, Ferenc (1981) Az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás szerepe a természettudományok fejlődésében. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 32 (1-2). pp. 15-21. ISSN 0025-0368

Szabó, Árpád (1981) A nyelv leírásának kibontakozása a görögöknél. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 13 (1). pp. 137-161. ISSN 0569-1338

Szentes, Tamás (1981) Az elmaradottság és fejlettség, a nemzeti fejlődés és a nemzetköziesedés dialektikája a tőkés világgazdaságban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1). pp. 67-85. ISSN 0025-0376

Szász, Ferenc Andor and Amin, Ismail A. (1981) On rings without zero divisors. KYUNGPOOK MATHEMATICAL JOURNAL, 21 (2). pp. 179-190.

Szörényi, László (1981) Latin nyelvű Árkádia a tizennyolcadik századi Magyarországon. Irodalomtörténeti Közlemények. pp. 184-191.

SÁMSONI, ZOLTÁN and MURÁNYINÉ SZELECZKY, ANNAMÁRIA (1981) A bór kárminsavas meghatározását befolyásoló kísérleti körülmények vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 30 (3-4). pp. 439-448. ISSN 0002-1873

SÁMSONI, ZOLTÁN and SIROKI, ZOLTÁN and SZALAY, SÁNDOR (1981) A Borsodi Mezőség legelőinek és réti növényeinek makro- és mikrotápelem-analitikai vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 30 (3-4). pp. 449-464. ISSN 0002-1873

Sőtér, István (1981) Az irodalomtudomány és a "második természet". LITERATURA, 8 (3-4). pp. 291-295. ISSN 0133-2368

T

TATÁR, LÁSZLÓNÉ and TATÁR, LÁSZLÓ (1981) Különböző foszfortrágyák hatása a talaj foszfortartalmára és a kukoricanövény foszforfrakcióira II. Agrokémia és talajtan, 30 (3-4). pp. 307-320. ISSN 0002-1873

TEACI, D. and JAKAB, SÁMUEL and INCZE, ÁRPÁD (1981) A mezőgazdasági területek bonitációjának és technológiai jellemzésének romániai módszere. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 249-259. ISSN 0002-1873

TOMBÁCZ, ETELKA and SIPOS, SÁNDOR and SZÁNTÓ, FERENC (1981) Huminanyagok kapilláraktivitása és asszociációs jellemzői. Agrokémia és talajtan, 30 (3-4). pp. 365-380. ISSN 0002-1873

Tarnai, Andor and Csetri, Lajos (1981) Rendszerek a kezdetektől a romantikáig. A magyar kritika évszázadai, 1 . Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.

Tilkovszky, Lóránt (1981) A magyarországi német nemzetiségi kérdés a budapesti osztrák követség jelentéseinek tükrében (1918-1938). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1). pp. 111-124. ISSN 0025-0376

Tulassay, Zsolt and Papp, János Mihály and Szathmári, Miklós and Kisfaludy, S. and Korányi, László and Tamás, Gyula (1981) Changes in glucose tolerance after endoscopic retrograde cholangiopancreatography. GUT, 22 (7). pp. 575-578. ISSN 0017-5749

TÓTH, B. (1981) Afforestation on salt affected soils in Hungary. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 205-212. ISSN 0002-1873

Tüskés, Gábor (1981) Népi vallásosság, társadalomtudományok és teológia. KATOLIKUS SZEMLE, 33 (2). pp. 114-124. ISSN 0022-9431

Tüskés, Gábor (1981) Olasz Ferenc fotói. VIGILIA, 46 (11). ISSN 0042-6024

Tüskés, Gábor (1981) Pareidolum. MÚZSÁK (MÚZEUMI MAGAZIN), 12 (1). pp. 36-37. ISSN 0133-2392

Tüskés, Gábor (1981) Pareidolum. SOMOGY : IRODALOM MŰVÉSZET KULTÚRA, 10 (2). pp. 103-105. ISSN 0133-0144

Tüskés, Gábor (1981) Religiöse Volkskunde in Ungarn : Literaturbericht und Problemaufriß. JAHRBUCH FÜR VOLKSKUNDE. pp. 207-224. ISSN 0171-9904

Tüskés, Gábor (1981) Ősze András: Gilgames. VIGILIA, 46 (8). pp. 583-584. ISSN 0042-6024

Tőkei, Ferenc (1981) A harmadi világ fejlődésproblémáinak történeti alapjairól. MAGYAR TUDOMÁNY, 26 (9). pp. 643-650. ISSN 0025-0325

Tőkei, Ferenc (1981) A „harmadik világ" fejlődésproblémáinak történeti alapjairól. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1). pp. 3-10. ISSN 0025-0376

U

Ujfalussy, József (1981) Premisszák a Bartók zene megértéséhez. MAGYAR ZENE, 22 (4). pp. 335-345. ISSN 0025-0384

V

VARGA, SÁNDOR (1981) Talajok szántás nélküli mélyművelésének és mélytrágyázásának lehetőségei és gépei. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 215-219. ISSN 0002-1873

Varga, András (1981) Vásárhelyi István gyűjteménye a miskolci Herman Ottó Múzeumban (III. Mollusca—Pisces). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 7. pp. 71-79. ISSN 0134-1243

Vastag, Gyula (1981) Prognózisok és termelési függvények egy építőipari vállalatnál. STATISZTIKAI SZEMLE, 59 (7). pp. 740-748. ISSN 0039-0690

VÁRALLYAY, G. (1981) Extreme moisture regime as the main limiting factor of the fertility of salt affected soils. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 73-96. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, G. (1981) Opening adress. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 15-16. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1981) Kedvezőtlen vízgazdálkodás - korlátozott talajtermékenység. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 151-161. ISSN 0002-1873

Vámos, Tibor (1981) Hazánk és a műszaki haladás. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. pp. 333-350. ISSN 0200-0326

Y

YADAV, J.S.P. (1981) Concluding remarks. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). p. 249. ISSN 0002-1873

YADAV, J.S.P. (1981) Opening adress. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 6-8. ISSN 0002-1873

YADAV, J.S.P. (1981) Salt affected soils and their management in India. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 29-46. ISSN 0002-1873

YADAV, J.S.P. and DHAR, B.L. (1981) Studies on the heavy minerals of some soils under Casuarina equisetifolia plantations in India. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 235-240. ISSN 0002-1873

YADAV, J.S.P. and TOMAR, O.S. (1981) Effect of saline and sodic water irrigation on soil characteristics and growth of Eucalyptus hybrid. Agrokémia és talajtan, 30 (sup). pp. 241-248. ISSN 0002-1873

Z

ZSOLDOS, LAJOS (1981) Különböző agyagtartalmú talajok káliummmegkötése. Agrokémia és talajtan, 30 (1-2). pp. 99-106. ISSN 0002-1873

Zakharova, M. I. and Khundzhua, A. K. and Kertész, L. and Szász, András (1981) Thermal Decomposition of the B.C.C. Beta-Solid Solution of Titanium Alloy Containing 6.7 at% Mo, 3 at% Zr, and 1.8 at% Sn. PHYSICA STATUS SOLIDI, 65. pp. 265-270. ISSN 0031-8957

Zellei, Gábor (1981) Megfelelni a magasabb követelményeknek. POLGÁRI VÉDELEM, 23 (7). p. 30.

Zoltán, András (1981) К вопросу о восточнославянско-венгерских лексических связях XII–XIII вв. (Тезисы). DISSERTATIONES SLAVICAE - SECTIO LINGUISTICA, Suppl.. pp. 92-93. ISSN 0237-9554

Á

Ács, Pál (1981) "A látható nyelv". KORTÁRS, 24 (11). pp. 1801-1808. ISSN 0023-415X

Ács, Tamás and Barsi, Béla and Göbl, Gábor (1981) Fizikális eljárások alkalmazása akut bal kamrai elégtelenség eseteiben az oxyológiai gyakorlatban. MAGYAR MENTÉSÜGY, 1 (3). pp. 101-103. ISSN 0209-7060

Ágh, Attila (1981) A nem európai nemzeti fejlődés sajátosságai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1). pp. 45-66. ISSN 0025-0376

This list was generated on Fri Dec 1 11:53:22 2023 CET.