REAL

Items where Year is 1985

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 135.

ABDEL-MOTTALEB, M.A. and OMAR, M.A. and DORRA, M.D.M. and MAKLED, F.M.A. (1985) Nátriumsók hatása árpa foszfor- és nitrogénfelvételére vizkultúrában. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 91-96. ISSN 0002-1873

ANTON, ATTILA (1985) A talajenzimek szerepe a talaj anyagforgalmában. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 475-485. ISSN 0002-1873

BICZÓK, G. and LÁSZTITY, B. and BÉKÉSSY, A. and RUDA, M. (1985) Modelling of dry matter and nutrient accumulation by winter wheat. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 108-119. ISSN 0002-1873

BOCZ, E. (1985) Soil fertility factors for the growth of Hungarian cereal production. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 20-23. ISSN 0002-1873

BOEHNCKE, E. (1985) The role of animals in an organic agricultural system. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 145-155. ISSN 0002-1873

BORNEMISZA, ELEMÉR (1985) Közép-amerikai talajtani problémák és gyakorlati vonatkozásaik. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 185-190. ISSN 0002-1873

BREZOVCSIKNÉ ANTAL, MÁRIA and ANTON, ATTILA (1985) Különböző magyarországi talajok szacharázaktivitásának összehasonlító vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 67-79. ISSN 0002-1873

Babai, László and T. Sós, Vera (1985) Sidon sets in group and induced subgraphs of Cayley graphs. EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS, 6 (2). pp. 101-114. ISSN 0195-6698

Bartók, István (1985) Adalék a XVIII. századi magyar egyházi retorika történetéhez: Gombási István prédikációelméleti munkássága. In: Prodromus. Studium . ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék; MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 28-30. ISBN 963-01-5966-X

Bondár, Mária (1985) Rézkori idol Nagytarcsáról = Kupferzeitliches Idol von Nagytarcsa. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 112. pp. 206-209. ISSN 0003-8032

Bárd, Károly (1985) A tárgyalás kettéosztásáról. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 40 (1). pp. 14-21. ISSN 0021-7166

CANNELL, R.Q. (1985) Crop establishment in relation to soil conditions and cultivations. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 28-48. ISSN 0002-1873

CSILLAG, JULIANNA (1985) Talajoldat, vizes talajkivonatok és természetes vizek elektrolit-összetétele. (Szakirodalmi áttekintés a kémiai speciation módszerről). Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 199-208. ISSN 0002-1873

CSILLAG, JULIANNA and DARAB, KATALIN (1985) Számítógépes modell az ionok elektrosztatikai kölcsönhatásainak tanulmányozására telítési talajkivonatokban. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 27-52. ISSN 0002-1873

DARAB, KATALIN (1985) Környezetkímélő mezőgazdasági rendszerek. Tudományos értekezlet, Budapest, 1984. szeptember 10. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 239-242. ISSN 0002-1873

DAVIS, J.S. (1985) Impact of agriculture on surface and ground water: a comparative study on conventional and organic farming. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 181-196. ISSN 0002-1873

DEBRECZENI, B. (1985) Research in agricultural chemistry in Hungary. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 120-124. ISSN 0002-1873

DEBRECZENI, ISTVÁN (1985) A kukoricában levő növényi táplálóanyagok (NPK) energetikai értékelése. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 80-90. ISSN 0002-1873

DEBRECZENI, ISTVÁN and IZSÁKI, ZOLTÁN (1985) Bőrgyári szennyvíziszap hatása a növények elemi összetételére. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 421-432. ISSN 0002-1873

Demetrovics, János and Füredi, Zoltán and Katona, Gyula (1985) MINIMUM MATRIX REPRESENTATION OF CLOSURE OPERATIONS. DISCRETE APPLIED MATHEMATICS, 11. pp. 115-128. ISSN 0166-218X

Erdős, P. and Sárközy, A. and T. Sós, V. (1985) Problems and Results on Additive Properties of General Sequences IV. In: Number theory : Proceedings of the 4th Matscience Conference held at Ootacamund, India, January 5–10, 1984. Lecture Notes in Mathematics (1122). Springer, Berlin; Heidelberg, pp. 85-104. ISBN 978-3-540-15222-4 (print); 978-3-540-39642-0

Erdős, Pál and Fowler, J. C. and T. Sós, Vera and Wilson, R. M. (1985) ON 2-designs. JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES A, 38 (2). pp. 131-142. ISSN 0097-3165

Erdős, Péter and Frankl, Péter and Katona, Gyula (1985) Extremal hypergraphs problems and convex hulls. COMBINATORICA, 5 (1). pp. 11-26. ISSN 0209-9683

Erdős, Péter and Győri, Ervin (1985) Any four independent edges of a 4-connected graph are contained in a circuit. ACTA MATHEMATICA HUNGARICA, 46 (3-4). pp. 311-313. ISSN 0236-5294

FADL, A.E. (1985) Néhány szudáni agyag- és magyarországi szikes talajszerkezetének problémái. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 3-16. ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY (1985) Herke Sándor: Szikes talajok javítása és hasznosítása a Duna völgyében (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). p. 494. ISSN 0002-1873

FOWDEN, L. (1985) An introduction to field crop production in the United Kingdom. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 5-8. ISSN 0002-1873

FRENYÓ, VILMOS (1985) Nitrifikálás talajbaktériumok nélkül? Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 171-178. ISSN 0002-1873

Farkas, József and Jármai, Károly and Szabó, László and Szabó, Ferenc (1985) Computerized optimum design of economic series of welded profiles for load-carrying structures. In: APMS-COMPCONTROL'85. OMIKK-Technoinform, Budapest, pp. 550-559. ISBN 963-592-450-X

Fehér M., István (1985) Heideggers politisches Intermezzo: Rektor der Universität Freiburg. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Philosophica et Sociologica, 19. pp. 123-148. ISSN 0524-9023

Fleischer, Tamás (1985) Gondolatok a tervezés, a közúthálózatfejlesztés és az értékelés témaköréhez. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 35 (7). pp. 317-320. ISSN 0023-4362

Fleischer, Tamás (1985) Iparkitelepítés és infrastruktúra. IPARGAZDASÁG, 37 (5). pp. 1-7. ISSN 0021-0749

FÜLEKY, GYÖRGY (1985) Krámer Mihály 1920- 1985. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 1-2. ISSN 0002-1873

GREENWOOD, D.J. (1985) Modelling and prediction of crop nitrogen requirements. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 104-107. ISSN 0002-1873

GYŐRFFY, B. (1985) Crop rotation and monoculture in corn production. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 53-56. ISSN 0002-1873

GYŐRI, D. and KISFALUSI, F. and PALKOVICS, M. (1985) The influence of acidity on soil fertility. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 73-76. ISSN 0002-1873

GYŐRI, DÁNIEL and PALKOVICS, MIKLÓSNÉ and NÁDASYNÉ IHÁROSI, ERZSÉBET (1985) Rozsdabarna erdőtalaj P-,K- és Ca-szolgáltató képességének vizsgálata EUF-módszerrel. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 387-396. ISSN 0002-1873

Glatz, Ferenc (1985) Pamlényi Ervin halálára. SZÁZADOK, 119 (3). pp. 599-607. ISSN 0039-8098

Göbl, Gábor and Barsi, Béla (1985) Meggondolások a myocardiális infarctus acut szakában a homeostasist befolyásoló terápiás eljárásokkal kapcsolatban = Considerations in the acute phase of myocardial infarction concerning therapeutic procedures influencing the hemostasis. MAGYAR MENTÉSÜGY, 5 (2). pp. 63-64. ISSN 0209-7060

Görcs, Tamás J. and Liposits, Zsolt and Palay, Sanford L. and Chan-Palay, Victoria (1985) Serotonin neurons on the ventral brain surface. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 82 (21). pp. 7449-7452. ISSN 1091-6490

H. Gyürky, Katalin (1985) Az üveg használata a középkori Magyarországon a régészeti leletek fényében = Gebräuche des Glasses in mittelalterlichen Ungarn in Spiegel der archäologischen Funde. In: Középkori régészetünk újabb eredményei és időszerű feladatai. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, pp. 407-427.

HADZSIJANAKIJEV, J.A. (1985) Az altalajlazítás hatása felszínén glejes, pszeudopodzolos barna erdőtalaj egyes vízgazdálkodási tulajdonságaira és termékenységére. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 191-198. ISSN 0002-1873

HARGITAI, L. (1985) Foreword. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). p. 4. ISSN 0002-1873

HARGITAI, L. (1985) Soil organic matter and soil fertility. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 24-27. ISSN 0002-1873

Holl, Imre (1985) Dunántúli kályhacsempék = Kacheln in Transdanubien. A Veszprém megyei múzeumok közleményei, 17. pp. 209-220. ISSN 0506-8088

Holl, Imre (1985) Középkori régészetünk módszertani kérdései. In: Középkori régészetünk újabb eredményei és időszerű feladatai. Magyar Nemzeti Múzeum (MNM), Budapest, pp. 29-38. ISBN 963-673-438-0

Holl, Imre (1985) Mittelalterliche Dorfgrundrisse in Ungarn. MITTEILUNGEN DES ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, 14. pp. 243-249. ISSN 0133-6924

Horváth J., József (1985) Az ókori görög és latin irodalom Magyarországon. Az 1536 és 1984 között magyarra lefordított önálló művek bibliográfiája. In: Ókori lexikon. Tudománytár, 4 . Könyvértékesítő Vállalat, Budapest.

Hubert, Ildikó (1985) Maróti Gyula–Révész László: Öt évszázad a magyar énekkari kultúra történetéből. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 214-215. ISSN 0209-4800

Húbert, Ildikó (1985) Az Útitárs című imakönyv első kiadása (1639). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 101 (1). pp. 58-62. ISSN 0025-0171

JOLÁNKAI, M. (1985) Differences in fertilizer response due to winter wheat varieties. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 57-59. ISSN 0002-1873

Jármai, Károly (1985) CAD of welded plane frames. In: Fourth Joint Anglo-Hungarian Seminar on CAD. SZTAKI, Budapest, pp. 259-264. ISBN 963-311-235-4

Jármai, Károly (1985) Optimal design of the main trusses of belt conveyor bridges by microcomputer. In: XIV. Conference on Steel Structures, 1985.00.00, Košice.

KERÉNYI, ATTILA (1985) Szabadföldi talajeróziós kísérletek Tokaj-Hegyalján. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 367-386. ISSN 0002-1873

KIRÁLY, Z. (1985) Balancing chemical and non-chemical methods to manage plant diseases, pests and weeds. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 156-164. ISSN 0002-1873

KRAMER, MIHÁLY and FÜLEKY, GYÖRGY (1985) Keresztény Béla (1924- 1980) agrokémiai-talajtani munkássága. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 433-445. ISSN 0002-1873

Katona, Gyula (1985) Probabilistic Inequalities from Extremal Graph Results (A Survey). NORTH-HOLLAND MATHEMATICS STUDIES, 118 (C). pp. 159-170. ISSN 0304-0208

Keveházi, Katalin and Monok, István (1985) XVI-XVII. századi könyvgyűjtők kötetei a csíksomlyói ferences rendház könyvtárában. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 21. pp. 121-128. ISSN 0586-3708

Kollar, J. and Kojnok, J. and Kertész, L. and Tóth, P. and Szász, András (1985) Do dilute aluminium alloys have a heat treatment memory? ALUMINIUM, 61. pp. 102-103. ISSN 0002-6689

KÁDÁR, I. and SARKADI, J. and THAMM, B. (1985) Some factors influencing the fertilizer requirement of winter wheat. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 95-103. ISSN 0002-1873

KÁDÁR, IMRE and CSATHÓ, PÉTER (1985) A szuperfoszfát tartamhatásának vizsgálata őszibúza-monokultúrában II. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 97-129. ISSN 0002-1873

KÁROLY, GABRIELLA and FERENCZI, MIKLÓSNÉ and BODOR, TAMÁS (1985) Gyomirtó szerek bomlásdinamikai vizsgálata három talajtípuson. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 53-66. ISSN 0002-1873

KÖVES-PÉCHY, KRISZTINA and CSATÓ, ZSUZSANNA (1985) Az Örmény Tudományos Akadémia Mikrobiológiai Intézete. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 209-210. ISSN 0002-1873

Kálmán, László and Kornai, András (1985) Pattern matching: a finite-state approach to generation and parsing. In: Salzburg Generative Grammar Fiesta, 1985.00.00, Salzburg.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1985) IX. Műtrágyázási Világkongresszus. Budapest, 1984. június 11-16. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 211-238. ISSN 0002-1873

LOVEDAY, J. (1985) Sós és alkáli talajok Ausztráliában. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 179-184. ISSN 0002-1873

LUCONI, D.E. and LAVADO, R.S. (1985) Kénsavas kezelés hatása két argentin szikes talaj néhány kémiai tulajdonságára. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 453-456. ISSN 0002-1873

LÁNG, I. and HARNOS, Z. (1985) Economic and social constraints in establishing sustainable agricultural systems in Hungary. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 170-180. ISSN 0002-1873

LÁNG, I. and HARNOS, Z. and CSETE, L. (1985) Possibilities of biomass production and utilization in Hungary. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 9-19. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ (1985) A műtrágyázás hatása az őszi búza szemtermésére és néhány minőségi tulajdonságára. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 397-404. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and BICZÓK, GYULA and ELEK, ÉVA and RUDA, MIHÁLY (1985) A műtrágyázás hatása a kukorica fejlődésére és tápanyagforgalmára I. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 137-160. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and BICZÓK, GYULA and ELEK, ÉVA and RUDA, MIHÁLY (1985) A műtrágyázás hatása a kukorica fejlődésére és tápanyagforgalmára II. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 405-420. ISSN 0002-1873

MADAS, A. (1985) Crop nutrient suply in a sustainable agriculture. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 165-169. ISSN 0002-1873

MAKLED, F.M.A. and ABDEL-MOTTALEB, M.A. and SAYED-AHMED, M.M. (1985) Egyiptomi öntéstalajok kicserélhető Na%-ának és a vizes talajkivonatok elektromos vezetőképességének előzetes becslése. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 359-366. ISSN 0002-1873

MOORE, F.P.D. (1985) Soil loosening - The new technique. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 49-52. ISSN 0002-1873

Makó, Csaba (1985) Szervezeti innováció és a munkafolyamat társadalmi viszonyai. Valóság, 38 (2). pp. 57-63. ISSN 0324-7228

Makó, Csaba (1985) A taylorizmustól a munkaszervezeti reformokig. Szociológiai Tanulmányok, 27 . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 3517 3

Makó, Csaba (1985) A társadalmi viszonyok erőtere: a munkafolyamat. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. ISBN 963 221 528 1

Makó, Csaba and Simonyi, Ágnes (1985) A taylorizmus hazai alkalmazásának kérdőjelei. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 32 (7-8). pp. 846-854. ISSN 0023-4346

Monok, István (1985) Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Tom. XIX. kötet. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 9-10. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Dankanits Ádám: A hagyományos világ alkonya Erdélyben. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 44-45. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Emlékezetül hagyott írások. Erdélyi magyar emlékírók. Vál., bev. Veress Dániel. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). p. 53. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Kovács József László: Régen volt iskolák dicséretes törvényei. Zsámbék, 1984. (Zsámbéki füzetek 3.). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 89 (3). pp. 376-378. ISSN 0021-1486

Monok, István (1985) Kutassátok az írásokat. Román krónikaírók munkáiból. Válogatta, előszóval és jegyzetekkel ellátta: Pompiliu Teodor. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). p. 106. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Rétyi Péter naplója. Előszó jegyzetek: Maria Ursutiu. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 159-160. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Szakály Ferenc: Török megszállás alatt (1543–1686). SZEGEDI KÖNYVTÁRI MŰHELY, 1985. pp. 173-174. ISSN 0237-3742

Monok, István (1985) Székely oklevéltár. Udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek, 1569–1591. Közzéteszi: Demény Lajos és Pataki József. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 177-178. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Utazások a Török Birodalomban. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 194-195. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Vita Zsigmond: Művelődés és népszolgálat. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 202-203. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló 1703–1708. I. 1703–1705. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7. (3-4.). pp. 205-206. ISSN 0209-4800

Müller, H. and Kirchmayr, H. and Szász, András and Kojnok, J. (1985) Soft X-ray spectroscopy of Ce(Al, Cu)2 and Ce(Al, Ni)2. PHYSICA B - CONDENSED MATTER, 130B. pp. 59-60. ISSN 0921-4526

NGUYEN, THI DAN and NGUYEN, VAN TRUONG (1985) Mulcs alkalmazásának hatása vietnami vörösbarna latosol fizikai és vízgazdálkodási sajátságaira. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 449-452. ISSN 0002-1873

NGUYEN, THI DAN and PRIHAR, S.S. and GAJRI, P.R. (1985) A kukorica fejlődése és tápanyagfelvétele különböző N-adagok és vízellátás hatására. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 161-170. ISSN 0002-1873

NYIRI, L. (1985) Research work and development for protecting and increasing the fertility of the soil by complex amelioration. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 84-89. ISSN 0002-1873

Obál, F. and Rubicsek, G. and Alföldi, P. and Sáry, Gyula and Obál, F. (1985) Changes in the brain and core temperatures in relation to the various arousal states in rats in the light and dark periods of the day. PFLÜGERS ARCHIV - EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY, 404 (1). pp. 73-79. ISSN 0031-6768

Obál, F. and Török, A. and Alföldi, P. and Sáry, Gyula and Hajós, M. and Penke, Botond (1985) Effects of intracerebroventricular injection of Delta Sleep-Inducing Peptide (DSIP) and an analogue on sleep and brain temperature in rats at night. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 23 (6). pp. 953-957. ISSN 0091-3057

PAIS, ISTVÁN (1985) Szabó S. András: Radioökológia és környezetvédelem (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). p. 497. ISSN 0002-1873

PIDGEON, J.D. (1985) Soil management for intensive cereal production. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 77-83. ISSN 0002-1873

Padisák, Judit (1985) Population dynamics of the dinoflagellate Ceratium hirundinella in the largest shallow lake of Central Europe, Lake Balaton, Hungary. FRESHWATER BIOLOGY, 15. pp. 43-52. ISSN 0046-5070

Padisák, Judit (1985) A fitoplankton szukcessziója. In: A cönológiai szukcesszió kérdései (szimpózium), 1982. szeptember 27-28., Budapest, Hungary.

Pardavi-Horváth, M. and Vértesy, Gábor (1985) Temperature-dependence of coercivity of epitaxial magnetic garnet-films. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 58 (10). pp. 3827-3832. ISSN 0021-8979

SARKADI, JÁNOS and BALLA, ALAJOSNÉ and MIKLAYNÉ TÜDŐS, ESZTER (1985) Műtrágyázási tartamkísérletek eredményei egy mezőföldi mészlepedékes csernozjom talajon II. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 130-136. ISSN 0002-1873

SINGH, S.P. and PAL, B. (1985) A sófelhalmozódás vizsgálata homokos vályogtalajokban négyelektródás szondával. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 17-26. ISSN 0002-1873

STAUB, H.A. (1985) Western experience with the costs and benefits of organic agriculture. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 129-144. ISSN 0002-1873

STEFANOVITS, P. (1985) Clay mineral content of soil and fertilizer use. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 65-72. ISSN 0002-1873

STEFANOVITS, PÁL and DOMBÓVÁRI, LÁSZLÓNÉ (1985) A talajok agyagásvány-társulásainak térképe. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 317-330. ISSN 0002-1873

STEFANOVITS, PÁL and KÁLMÁN, ALAJOS and KÓNYA, KATALIN (1985) Hazai talajok K-szolgáltató és K-kötő ásványainak aránya. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 331-342. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, I. (1985) Foreword. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). p. 128. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1985) C. Rauta, S. Carstea: A talaj szennyeződésének megelőzése és ellenőrzése (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 251-252. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1985) K. S. Dargan et al.: Crop production in salt affected soil (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 253-255. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1985) Sandu, Gh.: Sós és alkáli talajok a Román Népköztársaságban és javításuk (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 495-496. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1985) A talajok szikesedési és sziktelenedési folyamatainak elméleti alapjai (Könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 249-250. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN and SZEGI, JÓZSEF (1985) 20 éves a Kubai Tudományos Akadémia Talajtani Kutató Intézete. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 446-448. ISSN 0002-1873

SZEGI, J. and GULYÁS, F. and FÜLEKY, G. (1985) Some soil biological questions of intensive fertilization. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 60-64. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1985) E. M. Samojlova: Pocvoobrazujuscsnye porody (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 256-258. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1985) Oxidásványok a talajokban. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 457-474. ISSN 0002-1873

SZILI-KOVÁCS, TIBOR (1985) A szennyvíziszap-elhelyezés talajmikrobiológiai problémái. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 486-493. ISSN 0002-1873

SZÁSZ, GÁBOR (1985) A talaj vízkészletében bekövetkező változás modellezése és becslése különböző termesztett növénykultúrák alatt. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 300-316. ISSN 0002-1873

Szabó, Árpád (1985) A tudománytörténet-írásról és a leghosszabb nap kérdésköréről. Tudománytörténet – Technikatörténet. A Tudománytani Szemelvények új folyama (3). pp. 1-17.

Szigeti, Csaba (1985) Appendix Balassiana:Kronológia, tradíció, hagyománytudat a XVII. századi Balassi-követő nemesi költészetben. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 89 (6). pp. 675-687. ISSN 0021-1486

Szigeti, Jenő (1985) U-lifters of single morphisms in the category of F-algebras. PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN, 32 (1-2). pp. 37-41. ISSN 0033-3883

Szili Kovács, Tibor (1985) A szennyvíziszap elhelyezés talajmikrobiológiai problémái. Agrokémia és Talajtan, 34 (3-4). pp. 486-493. ISSN 0002-1873

Szujkóné Lacza, Júlia and Padisák, Judit and P. Komáromy, Zsuzsanna and Gönczöl, János and Révay, Ágnes and Babos, Lórántné and Verseghy, Klára and Rajczy, Miklós and Szerdahelyi, Tibor (1985) Biológiai kutatások 1. : A Természettudományi Múzeum Növénytára kutatásai. In: Tudományos kutatások a Kiskunsági Nemzeti Parkban (1975-1984). Hungexpo, Budapest, pp. 97-117. ISBN 963-7252-42-8

Szász, András (1985) One Possible Analytical Approximation of the Critical Point of the Three-Dimensional Ising Model. PHYSICA STATUS SOLIDI, 130. K97-K100. ISSN 0031-8957

Szász, András and Kertész, L. and Hajdu, J. and Kollar, J. (1985) The role of the electronic structure in the solid phase transitions in age-hardenable aluminium alloys. ALUMINIUM, 61. pp. 1-4. ISSN 0002-6689

Szász, András and Kojnok, J. (1985) Soft X-ray emission depth profile analysis: SXDA. APPLIED SURFACE SCIENCE, 24. pp. 34-56. ISSN 0169-4332

TODD, J. (1985) Ecologically based culture of foods: its systems and technologies. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 197-210. ISSN 0002-1873

Tátrai, Gábor and Zalai K., László (1985) Hogyan öntsünk vészharangot? : Tudósítás az ELTE helyzetéről. Mozgó Világ, 11. pp. 106-109. ISSN 0324-4601

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1985) Fejezet a 18. századi vallási ponyvairodalom történetéből. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 89. pp. 415-436. ISSN 0021-1486

VARRÓ, TIBOR and FILEP, GYÖRGY and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1985) Iontranszport különböző porozitású és nedvességtartalmú talajokban. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 343-358. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1985) Klimes-Szmik Andor 1910-1985. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 265-266. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1985) Magyarország 1 : 100 000 méretarányú agrotopográfiai térképe. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 243-248. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1985) Magyarország talajainak vízháztartási és anyagforgalmi típusai. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 267-299. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY and SZÛCS, LÁSZLÓ and ZILAHY, PÉTER and RAJKAI, KÁLMÁN and MURÁNYI, ATTILA (1985) Soil factors determining the agro-ecological potential of Hungary. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 90-94. ISSN 0002-1873

Ács, Judit and Demeter, Attila and Varró, R. (1985) Data-Processing of Enzyme Immunoassay Measurements Using Programmable Desk-top Calculator. Annales Immunologiae Hungaricae, 25. pp. 399-408. ISSN 0570-1708

This list was generated on Sun Jun 20 19:00:47 2021 CEST.