REAL

Items where Year is 1985

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | E | F | G | H | J | K | M | O | P | S | Á
Number of items: 53.

B

Bartók, István (1985) Adalék a XVIII. századi magyar egyházi retorika történetéhez: Gombási István prédikációelméleti munkássága. In: Prodromus. Studium . ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék; MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 28-30. ISBN 963-01-5966-X

Bondár, Mária (1985) Rézkori idol Nagytarcsáról = Kupferzeitliches Idol von Nagytarcsa. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 112. pp. 206-209. ISSN 0003-8032

Bárd, Károly (1985) A tárgyalás kettéosztásáról. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 40 (1). pp. 14-21. ISSN 0021-7166

D

Demetrovics, János and Füredi, Zoltán and Katona, Gyula (1985) MINIMUM MATRIX REPRESENTATION OF CLOSURE OPERATIONS. DISCRETE APPLIED MATHEMATICS, 11. pp. 115-128. ISSN 0166-218X

E

Erdős, Péter and Frankl, Péter and Katona, Gyula (1985) Extremal hypergraphs problems and convex hulls. COMBINATORICA, 5 (1). pp. 11-26. ISSN 0209-9683

Erdős, Péter and Győri, Ervin (1985) Any four independent edges of a 4-connected graph are contained in a circuit. ACTA MATHEMATICA HUNGARICA, 46 (3-4). pp. 311-313. ISSN 0236-5294

F

Farkas, József and Jármai, Károly and Szabó, László and Szabó, Ferenc (1985) Computerized optimum design of economic series of welded profiles for load-carrying structures. In: APMS-COMPCONTROL'85. OMIKK-Technoinform, Budapest, pp. 550-559. ISBN 963-592-450-X

Fehér M., István (1985) Heideggers politisches Intermezzo: Rektor der Universität Freiburg. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Philosophica et Sociologica, 19. pp. 123-148. ISSN 0524-9023

Fleischer, Tamás (1985) Gondolatok a tervezés, a közúthálózatfejlesztés és az értékelés témaköréhez. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 35 (7). pp. 317-320. ISSN 0023-4362

Fleischer, Tamás (1985) Iparkitelepítés és infrastruktúra. IPARGAZDASÁG, 37 (5). pp. 1-7. ISSN 0021-0749

G

Glatz, Ferenc (1985) Pamlényi Ervin halálára. SZÁZADOK, 119 (3). pp. 599-607. ISSN 0039-8098

Görcs, Tamás J. and Liposits, Zsolt and Palay, Sanford L. and Chan-Palay, Victoria (1985) Serotonin neurons on the ventral brain surface. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 82 (21). pp. 7449-7452. ISSN 1091-6490

H

H. Gyürky, Katalin (1985) Az üveg használata a középkori Magyarországon a régészeti leletek fényében = Gebräuche des Glasses in mittelalterlichen Ungarn in Spiegel der archäologischen Funde. In: Középkori régészetünk újabb eredményei és időszerű feladatai. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, pp. 407-427.

Holl, Imre (1985) Dunántúli kályhacsempék = Kacheln in Transdanubien. A Veszprém megyei múzeumok közleményei, 17. pp. 209-220. ISSN 0506-8088

Holl, Imre (1985) Középkori régészetünk módszertani kérdései. In: Középkori régészetünk újabb eredményei és időszerű feladatai. Magyar Nemzeti Múzeum (MNM), Budapest, pp. 29-38. ISBN 963-673-438-0

Holl, Imre (1985) Mittelalterliche Dorfgrundrisse in Ungarn. MITTEILUNGEN DES ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, 14. pp. 243-249. ISSN 0133-6924

Horváth J., József (1985) Az ókori görög és latin irodalom Magyarországon. Az 1536 és 1984 között magyarra lefordított önálló művek bibliográfiája. In: Ókori lexikon. Tudománytár, 4 . Könyvértékesítő Vállalat, Budapest.

J

Jármai, Károly (1985) CAD of welded plane frames. In: Fourth Joint Anglo-Hungarian Seminar on CAD. SZTAKI, Budapest, pp. 259-264. ISBN 963-311-235-4

Jármai, Károly (1985) Optimal design of the main trusses of belt conveyor bridges by microcomputer. In: XIV. Conference on Steel Structures, 1985.00.00, Košice.

K

Katona, Gyula (1985) Probabilistic Inequalities from Extremal Graph Results (A Survey). NORTH-HOLLAND MATHEMATICS STUDIES, 118 (C). pp. 159-170. ISSN 0304-0208

Keveházi, Katalin and Monok, István (1985) XVI-XVII. századi könyvgyűjtők kötetei a csíksomlyói ferences rendház könyvtárában. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 21. pp. 121-128. ISSN 0586-3708

Kollar, J. and Kojnok, J. and Kertész, L. and Tóth, P. and Szász, András (1985) Do dilute aluminium alloys have a heat treatment memory? ALUMINIUM, 61. pp. 102-103. ISSN 0002-6689

Kálmán, László and Kornai, András (1985) Pattern matching: a finite-state approach to generation and parsing. In: Salzburg Generative Grammar Fiesta, 1985.00.00, Salzburg.

M

Makó, Csaba (1985) Szervezeti innováció és a munkafolyamat társadalmi viszonyai. Valóság, 38 (2). pp. 57-63. ISSN 0324-7228

Makó, Csaba (1985) A taylorizmustól a munkaszervezeti reformokig. Szociológiai Tanulmányok, 27 . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 3517 3

Makó, Csaba (1985) A társadalmi viszonyok erőtere: a munkafolyamat. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. ISBN 963 221 528 1

Makó, Csaba and Simonyi, Ágnes (1985) A taylorizmus hazai alkalmazásának kérdőjelei. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 32 (7-8). pp. 846-854. ISSN 0023-4346

Monok, István (1985) Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Tom. XIX. kötet. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 9-10. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Dankanits Ádám: A hagyományos világ alkonya Erdélyben. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 44-45. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Emlékezetül hagyott írások. Erdélyi magyar emlékírók. Vál., bev. Veress Dániel. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). p. 53. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Kovács József László: Régen volt iskolák dicséretes törvényei. Zsámbék, 1984. (Zsámbéki füzetek 3.). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 89 (3). pp. 376-378. ISSN 0021-1486

Monok, István (1985) Kutassátok az írásokat. Román krónikaírók munkáiból. Válogatta, előszóval és jegyzetekkel ellátta: Pompiliu Teodor. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). p. 106. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Rétyi Péter naplója. Előszó jegyzetek: Maria Ursutiu. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 159-160. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Szakály Ferenc: Török megszállás alatt (1543–1686). SZEGEDI KÖNYVTÁRI MŰHELY, 1985. pp. 173-174. ISSN 0237-3742

Monok, István (1985) Székely oklevéltár. Udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek, 1569–1591. Közzéteszi: Demény Lajos és Pataki József. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 177-178. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Utazások a Török Birodalomban. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 194-195. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Vita Zsigmond: Művelődés és népszolgálat. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 202-203. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló 1703–1708. I. 1703–1705. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7. (3-4.). pp. 205-206. ISSN 0209-4800

Müller, H. and Kirchmayr, H. and Szász, András and Kojnok, J. (1985) Soft X-ray spectroscopy of Ce(Al, Cu)2 and Ce(Al, Ni)2. PHYSICA B - CONDENSED MATTER, 130B. pp. 59-60. ISSN 0921-4526

O

Obál, F. and Rubicsek, G. and Alföldi, P. and Sáry, Gyula and Obál, F. (1985) Changes in the brain and core temperatures in relation to the various arousal states in rats in the light and dark periods of the day. PFLÜGERS ARCHIV - EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY, 404 (1). pp. 73-79. ISSN 0031-6768

Obál, F. and Török, A. and Alföldi, P. and Sáry, Gyula and Hajós, M. and Penke, Botond (1985) Effects of intracerebroventricular injection of Delta Sleep-Inducing Peptide (DSIP) and an analogue on sleep and brain temperature in rats at night. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 23 (6). pp. 953-957. ISSN 0091-3057

P

Padisák, Judit (1985) Population dynamics of the dinoflagellate Ceratium hirundinella in the largest shallow lake of Central Europe, Lake Balaton, Hungary. FRESHWATER BIOLOGY, 15. pp. 43-52. ISSN 0046-5070

Padisák, Judit (1985) A fitoplankton szukcessziója. In: A cönológiai szukcesszió kérdései (szimpózium), 1982. szeptember 27-28., Budapest, Hungary.

Pardavi-Horváth, M. and Vértesy, Gábor (1985) Temperature-dependence of coercivity of epitaxial magnetic garnet-films. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 58 (10). pp. 3827-3832. ISSN 0021-8979

S

Szabó, Árpád (1985) A tudománytörténet-írásról és a leghosszabb nap kérdésköréről. Tudománytörténet – Technikatörténet. A Tudománytani Szemelvények új folyama (3). pp. 1-17.

Szigeti, Csaba (1985) Appendix Balassiana:Kronológia, tradíció, hagyománytudat a XVII. századi Balassi-követő nemesi költészetben. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 89 (6). pp. 675-687. ISSN 0021-1486

Szigeti, Jenő (1985) U-lifters of single morphisms in the category of F-algebras. PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN, 32 (1-2). pp. 37-41. ISSN 0033-3883

Szili Kovács, Tibor (1985) A szennyvíziszap elhelyezés talajmikrobiológiai problémái. Agrokémia és Talajtan, 34 (3-4). pp. 486-493. ISSN 0002-1873

Szujkóné Lacza, Júlia and Padisák, Judit and P. Komáromy, Zsuzsanna and Gönczöl, János and Révay, Ágnes and Babos, Lórántné and Verseghy, Klára and Rajczy, Miklós and Szerdahelyi, Tibor (1985) Biológiai kutatások 1. : A Természettudományi Múzeum Növénytára kutatásai. In: Tudományos kutatások a Kiskunsági Nemzeti Parkban (1975-1984). Hungexpo, Budapest, pp. 97-117. ISBN 963-7252-42-8

Szász, András (1985) One Possible Analytical Approximation of the Critical Point of the Three-Dimensional Ising Model. PHYSICA STATUS SOLIDI, 130. K97-K100. ISSN 0031-8957

Szász, András and Kertész, L. and Hajdu, J. and Kollar, J. (1985) The role of the electronic structure in the solid phase transitions in age-hardenable aluminium alloys. ALUMINIUM, 61. pp. 1-4. ISSN 0002-6689

Szász, András and Kojnok, J. (1985) Soft X-ray emission depth profile analysis: SXDA. APPLIED SURFACE SCIENCE, 24. pp. 34-56. ISSN 0169-4332

Á

Ács, Judit and Demeter, Attila and Varró, R. (1985) Data-Processing of Enzyme Immunoassay Measurements Using Programmable Desk-top Calculator. Annales Immunologiae Hungaricae, 25. pp. 399-408. ISSN 0570-1708

This list was generated on Mon Apr 22 20:51:01 2019 CEST.