REAL

Items where Year is 1987

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | H | I | J | K | M | N | P | R | S | V | Z | Е
Number of items: 61.

B

Bakonyi, Géza and Bakonyiné Ficzkó, Ildikó and Borsos, Márta and Gábor, Kálmánné and Kokas, Károly and Monok, István (1987) Társadalomtudományok. Bibliográfiai kalauz / József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára (1). József Attila Tudományegyetem (JATE), Szeged. ISBN 963-481-622-3

Balázs, Mihály and Monok, István (1987) Történetírók Báthory Zsigmond udvarában (Szamosközy István és Baranyai Decsi János kiadatlan műveiről). In: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 249-262. ISBN 963-281-796-6

Bartók, Mihály and Pálinkó, István and Molnár, Árpád (1987) Ring opening of alkyl-substituted cyclopropanes in the presence of hydrogen on copper. Journal of the Chemical Society, Chemical Communications, 1987 (12). pp. 953-954. ISSN 0022-4936

Belin, E. and Traverse, A. and Szász, András (1987) Densities of states in amorphous Ni-P alloys. Influence of medium-range over. JOURNAL OF PHYSICS F- METAL PHYSICS, 17. pp. 1913-1923. ISSN 0305-4608

Benkő, János (1987) Algoritmus a járatszerkesztési probléma számításigényének csökkentésére. ANYAGMOZGATÁS-CSOMAGOLÁS, 32 (5). pp. 134-136. ISSN 0003-6242

Bondár, Mária (1987) Későrézkori kemence Esztergom-Diósvölgyben | Spätkupferzeitliche Ofen in Esztergom-Diósvölgy. Communicationes Archeologicae Hungariae. pp. 31-44. ISSN 0231-133X

Bondár, Mária (1987) Újabb adatok a későrézkori badeni kultúra temetkezéseihez | Neuere Beiträge zu Bestattungen der Badener Kultur. Zalai Múzeum, 1. pp. 47-58.

Bonn, D. A. and Greedan, J. E. and Stager, C. V. and Kamarás, Katalin (1987) Far-Infrared Conductivity of the High-T(C) Superconductor YBa(2)Cu(3)O(7). PHYSICAL REVIEW LETTERS, 58 (21). pp. 2249-2250. ISSN 0031-9007

Bonn, D. A. and Greedan, J. E. and Stager, C. V. and Kamarás, Katalin (1987) Far-infrared measurement of the gap of the high-T(C) superconductor La(1.85)Sr(0.15)CuO(4)-chi. PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER AND MATERIALS PHYSICS, 35 (16). pp. 8843-8845. ISSN 1098-0121

Burosch, G. and Demetrovics, János and Katona, Gyula (1987) The Poset of Closures AS A Model of Changing Databases. ORDER-A JOURNAL ON THE THEORY OF ORDERED SETS AND ITS APPLICATIONS, 4 (2). pp. 127-142. ISSN 0167-8094

C

Chikán, Attila and Vastag, Gyula (1987) Analysis of a Multi-Echelon Production-Inventory System with Random Supply. ENGINEERING COSTS AND PRODUCTION ECONOMICS, 12 (1-4). pp. 275-281. ISSN 0167-188X

D

Demidenko, V. S. and Szász, András and Aysawi, M. A. (1987) On the Model Calculation of the Excitonic-Like States and Their Possible Role in Autocatalytic Processes. PHYSICA STATUS SOLIDI, 140. pp. 121-126. ISSN 0031-8957

E

Erdős, Péter and Katona, Gyula (1987) A 3-part Sperner theorem. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 22. pp. 383-393. ISSN 0081-6906

F

Fleischer, Tamás (1987) Az aprófalvakban élő fiatalok közege és kilátásai. IFJÚSÁGI SZEMLE, 7 (3). pp. 69-81. ISSN 0230-2446

Fleischer, Tamás (1987) Érdekeltség és vállalati struktúra. SZAKSZERVEZETI SZEMLE, 16 (2). pp. 23-29. ISSN 0133-2813

H

H. Gyürky, Katalin (1987) Mittelalterliche Glasfunde aus dem Vorhof des Königlichen Palastes von Buda. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 39 (1/2). pp. 47-68. ISSN 0001-5210

H. Gyürky, Katalin (1987) A középkori Buda Szent István külvárosa a régészeti kutatások tükrében. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 114-11 (1). pp. 62-79. ISSN 0003-8032

Herr, S. L. and Kamarás, Katalin and Porter, C. D. (1987) Optical properties of La(1.85)Sr(0.15)CuO(4) - Evidence for strong electron-phonon and electron-electron interactions. PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER, 36 (1). pp. 733-735. ISSN 0163-1829

Holl, Imre (1987) Zinn im spätmittelalterlichen Ungarn (Einige historische Angaben und Funde). ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 39. pp. 313-336. ISSN 0001-5210

Holl, Imre (1987) A budai várpalota egy középkori rétegsorának elemzése. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (114-11). pp. 183-198. ISSN 0003-8032

Horváth, Attila (1987) Hexen in Ungarn : (Hexenprozesse in Ungarn 1529-1768 / veröffentlicht durch Ferenc Schram. -Budapest : Akadémiai Kiadó, 1970 (B. I-II.), 1982 (B. III.)). JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 2 (2). pp. 134-135. ISSN 0237-7284

I

Iványi, Antal (1987) On the d-complexity of words. ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EOTVOS NOMINATAE SECTIO COMPUTATORICA, 8. pp. 69-90. ISSN 0138-9491

J

Jármai, K. (1987) Recent research and development of polymer-concrete-steel composite structures. In: International Symposium on Composite Steel Concrete Structures, 1987.05.12-1987.05.14, Pozsony.

Jármai, Károly (1987) Számítógépi programcsomag minimális költségű aszimmetrikus szekrényszelvényű futódaruhidak tervezésére. In: VI. Anyagmozgatási Konferencia, 1987.07.01-1987.07.03, Miskolc.

K

Kamarás, Katalin and Porter, C. D. and Doss, M. G. (1987) Excitonic Absorption and Superconductivity in YBa(2)Cu(3)O(7)-gamma. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 59 (8). pp. 919-922. ISSN 0031-9007

Katona, T. and Pálinkó, István (1987) The ZX 81 as an integrator. ACTA PHYSICA ET CHEMICA, 33. pp. 131-144. ISSN 0001-6721

Klaniczay, Tibor (1987) Korszerű politikai gondolkodás és nemzetközi látókör Zrínyi műveiben. In: Irodalom és ideológia a 16-17. században. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 337-400.

Kornai, András (1987) HUNGARIAN VOWEL HARMONY. In: PROCEEDINGS OF THE 6TH WEST COAST CONFERENCE ON FORMAL LINGUISTICS. CSLI Publications, Stanford (California), pp. 147-161. ISBN 0937073318

Krsmanović, Ljubica and Purger, J. J. (1987) Some small mammals from Doroslovo (west Bačka) with special reference to genus Apodemus. BULLETIN DU MUSÉUM D HISTOIRE NATURELLE DE BELGRADE - SÉRIE B SCIENCES BIOLOGIQUES, B 42. pp. 129-139. ISSN 0373-2134

Kuhl, J. and Serényi, Miklós and Gobel, E. O. (1987) BANDWIDTH-LIMITED PICOSECOND PULSE GENERATION IN AN ACTIVELY MODE-LOCKED GAAS-LASER WITH INTRACAVITY CHIRP COMPENSATION. OPTICS LETTERS, 12 (5). pp. 334-336. ISSN 0146-9592

M

Makó, Csaba (1987) Az összehasonlító kutatások néhány módszertani problémája. Társadalomkutatás (2). pp. 72-77. ISSN 0231-2522

Makó, Csaba (1987) Enterprise councils in Hungary: Tools of management or tools of workers? Kosmas, Czechoslovak and Central European Journal. pp. 25-39.

Makó, Csaba and Gyekiczky, Tamás (1987) Szociológiai szempontok a munkafegyelem problémáinak elemzéséhez. Közgazdasági Szemle, 34 (5). pp. 562-576. ISSN 0023-4346

Makó, Csaba and Simonyi, Ágnes (1987) Can Taylorism be applied in Hungary? In: The Present Situation and Problems of Applied Industrial Sociology in the Countries of Eastern Europe and in the Federal Republic of Germany. Arbeitsgruppe für sozialwissenschaftliche Industrieforschung ASIF GmbH, Bielefeld, pp. 105-119. ISBN 3 925135 01 4

Molnár, Kálmán and Baska, Ferenc and Székely, Csaba (1987) Fumagillin, an efficacious drug against renal sphaerosporosis of the common carp Cyprinus carpio. Diseases of Aquatic Organisms, 2 (3). pp. 187-190. ISSN 0177-5103 (print), 1616-1580 (online)

Monok, István (1987) Jankovich Miklós a gyűjtő és mecénás (1772–1846). HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 9 (3-4). pp. 67-68. ISSN 0209-4800

Monok, István (1987) Két belgiumi Zrínyi-emlék. In: Zrínyi-dolgozatok 4. ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 151-172.

Monok, István (1987) Levelek id. Szilágyi Ferenchez (1794–1826). HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 9 (3-4). pp. 91-92. ISSN 0209-4800

Monok, István (1987) Tótfalusi Kis Miklós: Apologia Bibliorum. – A Biblia védelmezése. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 9 (3-4). p. 163. ISSN 0209-4800

Monok, István (1987) Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló 1703–1708. II. 1707–1708. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 9 (3-4). p. 173. ISSN 0209-4800

Monok, István (1987) Zrínyi Miklós könyvtára és a többi horvátországi magángyűjtemény a 17. században. In: Adalékok a 16-20. századi magyar művelődés történetéhez. Országos Széchényi Könyvtár kiadványai (2). OSZK, Budapest, pp. 55-63. ISBN 963 200 032 3

Mucsi, János and Mucsi, László (1987) A Hajnóczy-barlang mikroklímájának hatása egészséges populáció légzésfunkcióira. BALNEOLÓGIA, GYÓGYFÜRDŐÜGY, GYÓGYIDEGENFORGALOM, 1987 (2). pp. 93-99. ISSN 0865-9222

N

Negm, N. Z. and Watson, L. M. and Norris, P. R. and Szász, András (1987) The N6,7 soft x-ray emission spectra of paltinum-gold alloys. JOURNAL OF PHYSICS F- METAL PHYSICS, 17. pp. 2295-2301. ISSN 0305-4608

Negm, N. Z. and Watson, L. M. and Szász, András (1987) A soft x-ray investigation of the electronic states of metastable phases in Al-Ag alloys. JOURNAL DE PHYSIQUE (PARIS), 12. pp. 1033-1036. ISSN 0302-0738

P

Puky, Miklós (1987) Toads on roads campaign. HERPETOFAUNA NEWS, 1 (10). p. 3. ISSN 0269-8498

Puky, Miklós (1987) Varangy akció. TERMÉSZETVEDELEM, 17. pp. 22-23.

Puky, Miklós and Oertel, Nándor (1987) Schwermetallakkumulation in Fröschen, die in mit Donauwasser Gespeisten Fischteichen Leben. In: 26. Arbeitstagung der IAD, 1987.09.14-1987.09.18, Passau.

Purger, J. J. (1987) Građa za ornitofaunu Kučajskih planina (Istočna Srbija) = Materials on ornitofauna of the Kučaj Mountains (East Serbia). BULLETIN DU MUSÉUM D HISTOIRE NATURELLE DE BELGRADE - SÉRIE B SCIENCES BIOLOGIQUES, B 42. pp. 119-127. ISSN 0373-2134

R

Rácz, István (1987) Causal Boundary of Spacetimes. PHYSICAL REVIEW D PARTICLES FIELDS GRAVITATION AND COSMOLOGY, 36. pp. 1673-1675. ISSN 1550-7998

Rácz, István (1987) Distinguishing Properties of Causality Conditions. GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION, 19. pp. 1025-1031. ISSN 0001-7701

S

Smith, G. V. and Ostgard, D. and Notheisz, Ferenc and Zsigmond, Ágnes and Pálinkó, István and Bartók, Mihály (1987) Carbon disulfide titration of active sites on platinum catalysts. In: 6th International Symposium, 1987.09.08-1987.09.12., Bourges, Bulgária.

Steller, Lea-Katharina (1987) Az opál mezők lovasa. EGYETEMI LAPOK-ELTE, XXIX (16). p. 7. ISSN 0230-7650

Szigeti, Jenő and Nagy, Bertalan (1987) Linear extensions of partial orders preserving monotonicity. ORDER-A JOURNAL ON THE THEORY OF ORDERED SETS AND ITS APPLICATIONS, 4 (1). pp. 31-35. ISSN 0167-8094

Szász, András (1987) The Exact Solution of the Real Square-Lattice-Gas System. PHYSICA STATUS SOLIDI, 140. pp. 415-420. ISSN 0031-8957

Szász, András and Bánkuti, J. (1987) Are the stability and the superconductivity of alloys connected? ACTA PHYSICA HUNGARICA, 62. pp. 93-96. ISSN 0231-4428

Szász, András and Kojnok, J. and Belin, E. (1987) Occupied electronic distributions of phosphorus in electroless deposited amorphous Ni-P alloys. SOLID STATE COMMUNICATIONS, 64. pp. 775-777. ISSN 0038-1098

Székely, Csaba and Molnár, Kálmán (1987) Mebendazole is an efficacious drug against pseudodactylogyrosis in the European eel (Anguilla anguilla) | Mebendazol als wirksames Medikament gegen die Pseudodactylogyrosis des Europaischen Aals (Anguilla anguilla) | Le mebendazole comme medicament efficace contre la pseudodactylogyrose de l’anguille europeenne (Anguilla anguilla). Journal of Applied Ichthyology, 3 (4). pp. 183-186. ISSN 0175-8659 (print), 1439-0426 (online)

Sándor, Klára (1987) „Kutyafejű tatárok” vagy Tengri küldöttei? AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 5. pp. 135-141. ISSN 0237-7934

V

Vértesy, Gábor and Tomas, I. and Pust, L. (1987) The dependence of coercivity on domain-structure and domain-wall energy of LPE garnet-films. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, 20 (8). pp. 1088-1090. ISSN 0022-3727

Z

Zoltán, András (1987) Се азъ... RUSSIAN LINGUISTICS, 11. pp. 179-186. ISSN 0304-3487

Е

Егорычев, Г. П. and Iványi, Antal and Макоснй, А. И. (1987) Анализ двух комбинаторных сумм, характеризующих скорохть эвм с блочной памятью. ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EOTVOS NOMINATAE SECTIO COMPUTATORICA, 7. pp. 19-32. ISSN 0138-9491

This list was generated on Thu Apr 25 08:11:21 2019 CEST.