REAL

Items where Year is 1988

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 128.

A

Andrikovics, Sándor and Padisák, Judit and Rajczy, Miklós (1988) Diversity- and clusteranalysis of the invertebrate macrofauna in Lake Fertő. Opuscula Zoologica, 23. pp. 71-81. ISSN 0237-5419 (print), 2063-1588 (online)

Andrásfalvy, Bertalan (1988) Néphagyomány és önkormányzat. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 77-82. ISSN 0237-7683

Andrásfalvy, Bertalan (1988) Válasz Enyedi György megjegyzéseire. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 84-86. ISSN 0237-7683

Antal, E. and Faragó, Tibor and Glantz, M.H. (1988) On the concept of extreme meteorological and climatic events. IDŐJÁRÁS / QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE, 92. pp. 269-275. ISSN 0324-6329

B

Barta, Györgyi (1988) Beszámoló a Nemzetközi Földrajzi Unio Ipari Változásokkal Foglalkozó Bizottságának 1987. évi konferenciájáról (Rabka, Lengyelország, 1987. szept. 1–7). Tér és Társadalom, 2 (2). p. 106. ISSN 0237-7683

Becsei, József (1988) Az alföldi külterületi társadalom tagozódása és térbeli rendje 1980-ban. Tér és Társadalom, 2 (1). pp. 19-42. ISSN 0237-7683

Belin, E. and Sénémaud, C. and Szász, András (1988) Densities of states of black phosphorus by soft X-ray spectroscopy. PHILOSOPHICAL MAGAZINE, 58. pp. 551-557. ISSN 1478-6435

Beluszky, Pál (1988) Az „Alföld szindróma” eredete (vázlat). Tér és Társadalom, 2 (4). pp. 3-28. ISSN 0237-7683

Benkőné Lodner, Dorottya (1988) Pravovaja ohrana okruzsajuscsej szredi v oblaszti promislennogo proizvodsztva (Ju. Sz. Semsucsenko szerk.). Tér és Társadalom, 2 (4). pp. 103-105. ISSN 0237-7683

Berta, Judit (1988) Társadalmi változás és szociológia. Beszámoló a Magyar Szociológiai Társaság és a TIT Országos Elnöksége által 1988. április 5–6-án Kecskeméten megrendezett szociológiai vándorgyűlésről. Tér és Társadalom, 2 (4). pp. 100-102. ISSN 0237-7683

Berényi, István (1988) Gondolatok a német szociálgeográfiáról. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 94-104. ISSN 0237-7683

Biczók, László and BERCES, T. (1988) TEMPERATURE-DEPENDENCE OF THE RATES OF PHOTOPHYSICAL PROCESSES OF FLUORENONE. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY US, 92 (13). pp. 3842-3845. ISSN 0022-3654

Bonn, D. A. and O'Reilly, A. H. and Greedan, J. E. and Kamarás, Katalin (1988) Far-infrared properties of ab-plane oriented YBa(2)Cu(3)O(7)-delta. PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER, 37 (4). pp. 1574-1579. ISSN 0163-1829

Bruck, Anton and Hasenhütl, Roman (1988) Bibliothek im Güssinger Franziskanerkloster. In: Kultur ist ein weites Feld : eine burgenländische Kulturdokumentation zum 65. Geburtstag von W. Hofrat Dr. Johann Jandrasits Vorstand der Kulturabteilung der Bgld. Landesregierung. Rötzer, Eisenstadt, pp. 141-144. ISBN 978-3-85253-144-1

Buczkó, Krisztina (1988) The diatom collection of László Vida. STUDIA BOTANICA HUNGARICA, 20. pp. 77-94. ISSN 0301-7001

Burr, S. A. and Erdős, P. and T. Sós, V. and Frankl, P. and Graham, R. L. (1988) Further results on maximal anti-Ramsey graphs. In: Graph Theory, Combinatorics and Its Applications, 1988.05.30-1988.06.03, Kalamazoo (MI).

Buskó, A. and Puky, Miklós (1988) Varangymentő akció. ERDŐGAZDASÁG ÉS FAIPAR, 1988 (4). p. 17. ISSN 0014-0066

Bőhm, Antal (1988) A regionális politika esélyei. Tér és Társadalom, 2 (1). pp. 58-66. ISSN 0237-7683

Bőhm, Antal and Pálné Kovács, Ilona (1988) Min dolgozik „A helyi társadalom” csoport? Tér és Társadalom, 2 (1). pp. 79-83. ISSN 0237-7683

C

Csefkó, Ferenc (1988) Az elöljáróságok társadalmi presztízséről. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 73-77. ISSN 0237-7683

Csordás, László (1988) Erdősi Ferenc: A társadalom hatása a felszínre, a vizekre és az éghajlatra a Mecsek tágabb környezetében. Tér és Társadalom, 2 (4). pp. 105-107. ISSN 0237-7683

D

Dimitriadis, C. A. and Papadimitriou, L. and Dózsa, László and Coxon, P. A. (1988) Electrical properties of polysilicon n(+)-i-p junctions. SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, 3 (6). pp. 558-563. ISSN 0268-1242

Džukić, G. and Purger, J. (1988) Significance of adder - Vipera berus (Linnaeus, 1758) presence in Vojvodina. ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, 40 (1-4). 13P-14P. ISSN 0354-4664

E

Elek, István (1988) Some Applications of Principal Component Analysis: well to well correlation, zonation. Geobyte. pp. 46-53. ISSN 0885-6362

Enyedi, György (1988) Szépülő múlt. Megjegyzések Andrásfalvy Bertalan „Néphagyomány és önkormányzat” c. írásához. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 83-85. ISSN 0237-7683

Enyedi, Györgyné (1988) A mezőgazdaság térségi folyamatai. A termelőerők térbeli megoszlása a hetvenes évek elején. Tér és Társadalom, 2 (4). pp. 51-67. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (1988) Nemzetközi hatások a szocialista országok területi struktúrájára. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 112-115. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (1988) Sozial- und Wirtschaftsgeographie 2. Studienausgabe. Einführung in die Sozialgeographie, Verkehrsgeographie, Freizeitstandorte und Freizeitverhalten, Raumordnung und Landesentwicklung. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 132-135. ISSN 0237-7683

F

Faragó, László (1988) RSA XXVII. Európa Kongresszusa (Athén, 1987. aug. 25–28.). Tér és Társadalom, 2 (2). p. 105. ISSN 0237-7683

Fehér M., István (1988) Lukács e la filosofia contemporanea: Il problema della ragione. Giornale di Metafisica, 10 (2). pp. 269-298. ISSN 0017-0372

Fehér M., István (1988) Sprachanalyse und Daseinsanalyse. Zum phanomenologisch–hermeneutischen Ansatz. In: Bewußtsein, Sprache und die Kunst. Metamorphosen der Wahrheit. Edition S, Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, Wien, pp. 178-186. ISBN 3-7046-0102-6

Fleischer, Tamás (1988) Infra-struktúraváltás | Infra-structural adjustment | Замена структуры и инфраструктуры. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 35 (6). pp. 697-705. ISSN 0023-4346

Fleischer, Tamás (1988) Infrastruktúra-hálózatok és piaci mechanizmusok. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 38 (7). pp. 317-322. ISSN 0023-4362

Fleischer, Tamás (1988) Infrastruktúraváltás. In: Arat a magyar. A Szociálpolitikai Értesítő és a Fejlődéstanulmányok sorozat különszáma . MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest , pp. 153-165.

Fleischer, Tamás (1988) Program and perspect of the youth living in small villages. IFJÚSÁGI SZEMLE, 8 (spec). pp. 97-110. ISSN 0230-2446

Fleischer, Tamás and Magyar, István (1988) Az ipari szállításigényesség vizsgálata. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 38 (12). pp. 529-541. ISSN 0023-4362

Fodor, István (1988) Tájékoztató a KGST Környezetvédelmi, Oktatási és Nevelési Munkabizottságának szakértői üléséről. Tér és Társadalom, 2 (1). pp. 108-109. ISSN 0237-7683

Frisnyák, Zsuzsa (1988) A kerékpározás kulturájának kialakulása Magyarországon. KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 1. pp. 321-336. ISSN 0133-4646

Fügedi, János (1988) A néptánc számítógépes elemzésének lehetősége. In: Zenetudományi Dolgozatok. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 278-283.

G

Gazda, István (1988) Az 1889. január 30-án elhunyt Habsburg–Lotaringiai Rudolf trónörökös haláláról megjelent egykorú magyarországi újságcikkekből. In: John T. Salvendy: Rudolf. Egy lázadó Habsburg lélektani tükörben. Tudomány-könyvtár . Computerworld Informatikai Kft. - Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Minerva, Budapest, pp. 296-307. ISBN 963-223-359-x

Gazda, István (1988) A hazai fizikai szakkönyvkiadás kezdetei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 104 (4). pp. 293-298. ISSN 0025-0171

Gazda, István (1988) A pesti könyvkereskedők ezernyolcszázharmincnyolca. In: "Jégszakadás és Duna kiáradása". Pest-Buda 1838. Kiállítási katalógus. Szerk.: Kaján Imre. Vízgazdálkodási Intézet ; Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 28-31. ISBN 963-602-458-8

Gráfik, Imre (1988) A népi építészet szemiotikai megközelítésének lehetőségeiről. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 87-104. ISSN 0237-7683

Gurzó, Imre (1988) Körkép a hazai cukor-, növényolaj- és dohányvertikumról. Gondolatok három könyv kapcsán. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 135-140. ISSN 0237-7683

H

Hajzer, Lajos (1988) Szlovar geograficseszkih nazvanyij zarubezsnih sztran (Moszkva 1986). Tér és Társadalom, 2 (1). pp. 113-115. ISSN 0237-7683

Horváth, Gergely (1988) Regionális gazdasági fejlettségi különbségek a Kínai Népköztársaságban. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 3-28. ISSN 0237-7683

Hubert, Ildikó (1988) A Pápai énekeskönyv-töredék. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 25. pp. 183-189. ISSN 0586-3708

I

Iványi, Antal (1988) Construction of infinite de Bruijn arrays. DISCRETE APPLIED MATHEMATICS, 22 (3). pp. 289-293. ISSN 0166-218X

J

Juhász, Pál (1988) A településfejlesztési koncepció és a faluosztályok elmélete. Emberképünk tizenöt évvel ezelőtt. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 3-18. ISSN 0237-7683

Jármai, K. (1988) Decision support system for design of steel structures on personal computer. In: Proceedings of ICED 88, International Conference on Engineering Design. Gépipari Tudományos Egyesület (GTE), Budapest, pp. 262-268. ISBN 963-8093-24-2

Jármai, Károly (1988) Gazdaságos síkbeli daruzott keretszerkezet rugalmas méretezése. GÉP, 40 (11). pp. 420-426. ISSN 0016-8572

Jármai, Károly (1988) Interaktív döntéssegítő programrendszer gazdaságos fémszerkezetek méretezésére, alkalmazás futódaruhidhoz. GÉP, 40 (8). pp. 308-315. ISSN 0016-8572

Jármai, Károly (1988) Optimum design of plane frames using the FEM in personal computers. In: 15th National Conference on Steel Structures, 1988.03.21-1988.03.23, Prague.

K

Kabić, Dragica (1988) Ekološke karatkteristike biljaka na slatinama severozapadne Bačke = The ecological characteristics of plants of saline soils of the north-western Bačka region. ZBORNIK RADOVA PRIRODNO MATEMATICKOG FAKULTETA-SERIJA ZA BIOLOGIJU, 18. pp. 75-85. ISSN 0352-1788

Keresztes Nagy, Csilla (1988) Bokor Ágnes: Szegénység a mai Magyarországon. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 110-112. ISSN 0237-7683

Keveházi, Katalin and Monok, István (1988) Egy Sleidanus-kötet története. Adalék Lőcse művelődéstörténetéhez és a tizenötéves háború eseményeihez. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 25. pp. 151-163. ISSN 0586-3708

Király, László (1988) A Duna–Tisza csatorna történetéből. Tér és Társadalom, 2 (1). pp. 84-89. ISSN 0237-7683

Kovács, Katalin (1988) A lokális autonómia összetevőiről Baranya megyei példák alapján. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 67-73. ISSN 0237-7683

Krsmanović, Ljubica and Purger, J. J. and Šoti, J. P. (1988) Colour variations of fur in common hamster Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) and common vole Microtus arvalis (Pallas, 1779). ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, 40 (1-4). 15P-16P. ISSN 0354-4664

Kéri, András (1988) Egy világváros önpusztító fejlődése: Mexikóváros. Tér és Társadalom, 2 (1). pp. 90-105. ISSN 0237-7683

Kőszegfalvi, György (1988) A településfejlődés törvényszerűségei. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 29-41. ISSN 0237-7683

L

Ladányi, János (1988) A felsőoktatás hallgatói rétegződésének térbeni megjelenése Budapesten. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 19-36. ISSN 0237-7683

M

Makó, Csaba and Dubois, Pierre (1988) Pénurie de main-d’œuvre et flexibilité de l’emploi en Europe de l’Est. Notes et études documentaires, L’URSS et l’Europe de l’Est, 17-18. pp. 39-54. ISSN 4867-4868

Makó, Csaba and Gyekiczky, Tamás (1988) Sociological aspects to consider in an analysis of the problem of labor discipline. Almanach of the Institute of Sociology of the HAS. pp. 83-99. ISSN 0238-5619

Molnár, Kálmán and Baska, Ferenc and Székely, Csaba (1988) A fumagillin mint hatékony gyógyszer a ponty vesesphaerosporosisa ellen. Halászat, 81 (4). pp. 113-115. ISSN 0133-1922

Molnár, Árpád and Pálinkó, István and Bartók, Mihály (1988) Detection and role of unreduced copper species in the ring opening of cyclopropanes. Journal of Catalysis, 114 (2). pp. 478-481. ISSN 0021-9517

Monok, István (1988) Cseffei László (1592–1662). SZÁZADOK, 122 (4). pp. 622-647. ISSN 0039-8098

Monok, István (1988) Johannes Henricus Bisterfeld és Enyedi György két levelezéskiadásban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 104 (4). pp. 317-327. ISSN 0025-0171

Monok, István (1988) Julianus barát és Napkelet fölfedezése. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 91-92 (1-2). p. 231. ISSN 0021-1486

Monok, István (1988) L. Kozma Beáta–Ladányi Sándor: A Duna melléki Református Egyházkerület Ráday–gyűjteményének (Budapest) kéziratkatalógusa. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 91-92 (3). pp. 372-373. ISSN 0021-1486

Monok, István (1988) Olvasmánytörténeti forrásaink – értelmiségtörténet. In: Az értelmiség Magyarországon a 16–17. században. Csongrád megyei Múzeumok Igazgatósága, Szeged, pp. 169-181.

Monok, István (1988) Ungnád Dávid konstantinápolyi utazásai, 1572–1578. Ford. Kovács József László. Jegyzetek: Fenyvesi László, K. J. L. Bp., 1986. (Magyar Ritkaságok). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 91-92 (5-6). pp. 751-752. ISSN 0021-1486

Monok, István (1988) XVI–XVII. századi olvasmánykultúránk. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 104 (1). pp. 78-82. ISSN 0025-0171

Monok, István (1988) Zrínyi Miklós, a könyvgyűjtő. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 91-92 (1-2). pp. 175-179. ISSN 0021-1486

Mészáros, Rezső (1988) A falusi település térbelisége a lakosság térpályái alapján. Tér és Társadalom, 2 (1). pp. 43-57. ISSN 0237-7683

N

Nagy, Lajos (1988) A fekvési járadék és a földértékelés kapcsolatáról. Tér és Társadalom, 2 (1). pp. 3-18. ISSN 0237-7683

Nemes Nagy, József (1988) Megalakult az MTA Regionális Tudományos Bizottsága. Tér és Társadalom, 2 (4). pp. 98-99. ISSN 0237-7683

Nemes Nagy, József (1988) A hazai területi kutatások mennyiségi elemzési kultúrája. Tér és Társadalom, 2 (4). pp. 68-81. ISSN 0237-7683

O

Obál, F. and Alföldi, P. and Cady, A. B. and Johannsen, L. and Sáry, Gyula and Kruger, J. M. (1988) Growth hormone-releasing factor enhances sleep in rats and rabbits. American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism, 255 (2). R310-R316. ISSN 0193-1849

Orosz, Éva (1988) Az egészségügyi rendszer földrajzáról. Tér és Társadalom, 2 (4). pp. 29-50. ISSN 0237-7683

P

Pardavi-Horváth, M. and Wigen, P. E. and Vértesy, Gábor (1988) PHOTOMAGNETISM IN CA-2+FE-4+-DOPED YTTRIUM IRON-GARNET. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 63 (8). pp. 3110-3112. ISSN 0021-8979

Perger, Éva (1988) Mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekeltsége természetföldrajzi adottságaik hasznosításában. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 53-66. ISSN 0237-7683

Pfeil, Edit (1988) Gemeinden in der Wirtschaftspolitik. Tér és Társadalom, 2 (4). pp. 107-111. ISSN 0237-7683

Pfeil, Edit (1988) Szemelgetés egy tanácskozás munkájából. Szolnok, 1987. május 29–30. Tér és Társadalom, 2 (1). pp. 109-111. ISSN 0237-7683

Purger, J. Jenő (1988) Nekoliko podataka o pojavi albinizma kod ptica u okolini Doroslova (Vojvodina) = Some data on the appearence of albino birds in the surroundings of Doroslovo (Vojvodina). TROGLODYTES, 2. p. 16. ISSN 1330-0385

Purger, J. Jenő and Komaroni, Joźef (1988) Kasno gniježđenje velike sjenice (Parus major) u Doroslovu = Late breedidng of the Great Tit (Parus major) in Doroslovo (Vojvodina). TROGLODYTES, 2. p. 12. ISSN 1330-0385

Purger, J. Jenő and Komáromi, József (1988) Kratkorepi pomornik (Stercorarius parasiticus) uhvaćen u selu Doroslovo (Vojvodina) = Arctic Scua (Stercorarius parasiticus) caught in village Doroslovo (Vojvodina). TROGLODYTES, 2. p. 10. ISSN 1330-0385

Pálinkó, István and Notheisz, Ferenc and Bartók, Mihály (1988) The role of the carbonaceous overlayer in the competitive hydrogenation of cyclopropanes and olefins. CATALYSIS LETTERS, 1 (5). pp. 127-131. ISSN 1011-372X (print) 1572-879X (online)

Péteri, Gábor (1988) Városi innováció és a költségvetési takarékosság. Tér és Társadalom, 2 (4). pp. 90-97. ISSN 0237-7683

R

Rechnitzer, János (1988) Megalakult az Ipari Minisztérium Regionális Tudományos Tanácsa. Tér és Társadalom, 2 (2). p. 108. ISSN 0237-7683

Reedyk, M. and Bonn, D. A. and Garrett, J. D. and Kamarás, Katalin (1988) Far-infrared optical properties of BI2SR2CACU2O8. PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER, 38 (16). pp. 11981-11984. ISSN 0163-1829

Rácz, István (1988) Causal Boundary for Stably Causal Spacetimes. GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION, 20. pp. 893-904. ISSN 0001-7701

S

Sas, Béla (1988) A szociális infrastruktúra fejlesztésének erőforrásai a Dél-dunántúli régióban 1971–85 között. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 57-65. ISSN 0237-7683

Schelp, R. H. and Simonovits, Miklós and T. Sós, Vera (1988) Intersection theorems for t-valued functions. EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS, 9. pp. 531-536. ISSN 0195-6698

Sikos T, Tamás (1988) Mathematical and geographical investigations of social infrastructure in rural settlements of Borsod-Abaúj-Zemplén county. In: Contemporary essays in Austrian and Hungarian geography. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 197-205. ISBN 9630549468

Sikos T., Tamás (1988) Beszámoló az 5. Európai Elméleti és Módszertani Földrajzi Kollokviumról. Tér és Társadalom, 2 (2). p. 107. ISSN 0237-7683

Smith, G. V. and Bartók, Mihály and Notheisz, Ferenc and Zsigmond, Ágnes and Pálinkó, István (1988) Determination of active sites on Pd by CS2 titration. Journal of Catalysis, 110 (1). pp. 203-205. ISSN 0021-9517

Szekeres, George and T. Sós, Vera (1988) Rational approximation vectors. Acta Arithmetica, 49 (3). pp. 255-261. ISSN 0065-1036 (print), 1730-6264 (online)

Szili, Ferenc (1988) Gondolatok Timár Lajos: A gazdaság térszerkezete és a városhálózat néhány sajátossága a két világháború közötti Magyarországon című tanulmányához. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 109-110. ISSN 0237-7683

Szász, András and FABIAN, D. J. and Paál, Zoltán and Kojnok, J. (1988) CHEMICAL MECHANISMS IN ELECTROLESS DEPOSITION - A STUDY ON THE ROLE OF HYDROGEN IN LAYER FORMATION. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 103 (1). pp. 21-27. ISSN 0022-3093

Szász, András and Fabian, D. J. (1988) On electronic structure and metastability. SOLID STATE COMMUNICATIONS, 65. pp. 1085-1088. ISSN 0038-1098

Szász, András and Watson, L. M. and Keresz, L. and Kollar, J. (1988) On the electronic density of states of age-hardening aluminium alloys. JOURNAL OF PHYSICS F- METAL PHYSICS, 18. pp. 1849-1853. ISSN 0305-4608

Székely, Csaba and Molnár, Kálmán (1988) Mebendazol: új gyógyszer az angolna pseudodactylogyrózisa ellen. Halászat, 81 (5). pp. 150-153. ISSN 0133-1922

Székely, Csaba and Molnár, Kálmán and Baska, Ferenc (1988) Efficacy of fumagillin against Myxidium giardi Cepede, 1906 infection of the European eel (Anguilla anguilla): new observations on myxidiosis of imported glass eels. Acta Veterinaria Hungarica, 36 (3-4). pp. 239-246. ISSN 0236-6290 (print), 1588-2705 (online)

Sághi, Gábor and Papné Gáspár, Lujza (1988) Környezetvédelem versus környezetgazdálkodás. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 37-52. ISSN 0237-7683

T

Timusk, T. and Bonn, D. A. and Greedan, J. E. and Kamarás, Katalin (1988) Infrared properties of YBa(2)Cu(3)O(7-delta). PHYSICA C - SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS, 153 (Part 2). pp. 1744-1747. ISSN 0921-4534

Timusk, T. and Herr, S. L. and Kamarás, Katalin (1988) Infrared studies of ab-plane oriented oxide superconductors. PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER, 38 (10). pp. 6683-6688. ISSN 0163-1829

Timár, Lajos (1988) Paul White: The West European city: A social geography. Tér és Társadalom, 2 (1). pp. 112-113. ISSN 0237-7683

Timár, Lajos (1988) A szociológia és geográfia pörlekedésének egy lezáratlan fejezete. Erdei Ferenc és Mendöl Tibor vitája az alföldi tanyás településekről. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 86-93. ISSN 0237-7683

Tóth, Tibor (1988) Településhálózat és munkamegosztás. Tér és Társadalom, 2 (1). pp. 67-78. ISSN 0237-7683

Tóth, Éva (1988) Pálné Kovács Ilona: Az intézményesült helyi hatalom sajátosságai Pécsváradon. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 131-132. ISSN 0237-7683

Tóth, Éva (1988) „Reform és társadalom” (A Fiatal Szociológusok I. Konferenciája. Budapest, 1987. március). Tér és Társadalom, 2 (1). pp. 106-108. ISSN 0237-7683

Tüskés, Gábor (1988) Greyerz, Kaspar von (ed.): Religion and Society in Early Modern Europe 1500-1800. The German Historical Institute. London, 1984. 281 oldal. ETHNOGRAPHIA, 99 (1). pp. 136-137. ISSN 0014-1798

Tüskés, Gábor (1988) Katalog gedruckter deutschsprachiger katholischer Predigtsammlungen. Unter Mitwirkung von F. M. Eybl, H. Kabas, R. Pichl und R. Woytek hrsg. von Werner Welzig. Bd. I. (Sitzungsberichte der ÖAV, Phil.-Hist. Klasse, 430. Bd.) Wien, 1984. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 683. Helikon : Világirodalmi Figyelő, 34 (1-2). pp. 263-266. ISSN 0017-999X

Tüskés, Gábor (1988) Literatur und Volk im 17. Jahrhundert. Probleme populärer Kultur in Deutschland. Hrsg. von Wolfgang Brückner, Peter Bickle und Dieter Breuer. Teil I— II. (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung, Bd. 13.) Wiesbaden, 1985. Otto Harrassowitz, X, 957. Helikon : Világirodalmi Figyelő, 34 (3-4). pp. 584-587. ISSN 0017-999X

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1988) Mirakelliteratur als sozialgeschichtliche Quelle: barockzeitliches Wallfahrtswesen in Ungarn. SCHWEIZERISCHES ARCHIV FUR VOLKSKUNDE, 84. pp. 79-103. ISSN 0036-794X

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1988) Utószó (Jordánszky Elek: Magyar országban, s ahoz tartozó nagy részekben lévő [...] Mária kegyelem képeinek rövid leírása. Pozsony, 1836.). In: Magyar országban, s ahoz tartozó nagy részekben lévő [...] Mária kegyelem képeinek rövid leírása. Pozsony, 1836. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1-48.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1988) Zarándoklatok a Székesfehérvári Egyházmegye területén a 18. században. In: Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtára. Székesfehérvári Egyházmegyei Hatóság, Székesfehérvár, pp. 63-97.

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1988) Nepomuki Szent János tisztelete a szabadtéri emlékek tükrében : Kvantitatív elemzési kísérlet = Die Barockzeitliche verehrung des HL. Johannes von Nepouk in Ungarn anhand der freiplastiken. ETHNOGRAPHIA, 99 (3-4). pp. 330-356. ISSN 0014-1798

V

Vargha, Gyula László (1988) Orvosföldrajzilag a gyógyvízország fejlesztési polemiájáról. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 65-83. ISSN 0237-7683

Varsányi, Erika (1988) Regionális egyenlőtlenségek – nemzetközi összehasonlításban. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 125-128. ISSN 0237-7683

Vattay, P. and Feil, W. and Klimesch, S. and Wenzl, E. and Starlinger, M. and Schiessel, R. (1988) Acid stimulated alkaline secretion in the rabbit duodenum is passive and correlates with mucosal damage. Gut, 29 (3). pp. 284-290. ISSN 0017-5749 (print), 1468-3288 (online)

Vattay, P. and Sogukoglu, Tacettin and Klimesch, Susanne and Feil, W. and Schiessel, R. (1988) The proportion of active and passive component in the basal and stimulated alkaline secretion of the duodenal mucosa in vitro. Acta Physiologica Hungarica, 71 (1). p. 156. ISSN 0231-424X, ESSN: 1588-2683

Vattay, P. and Sogukoglu, Tacettin and Klimesch, Susanne and Schiessel, R. (1988) The non-specific direct effect of luminal acid on the alkaline secretion of the rabbit duodenum. Acta Physiologica Hungarica, 71 (1). p. 155. ISSN 0231-424X, ESSN: 1588-2683

Vértesy, Gábor (1988) DISTRIBUTION OF TETRAVALENT SUBSTITUTING IONS IN MAGNETIC SUBLATTICES IN (YSMCA)3(FEGE)5O12 EPITAXIAL GARNET-FILMS. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, 21 (12). pp. 1833-1834. ISSN 0022-3727

Vértesy, Gábor and Pardavi-Horváth, M. and Tomas, I. and Pust, L. (1988) SAMPLE-SIZE EFFECT IN COERCIVITY MEASUREMENT OF EPITAXIAL MAGNETIC GARNET-FILMS. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 63 (5). pp. 1694-1700. ISSN 0021-8979

Z

Zoltán, András (1988) Пути проникновения западнорусской лексики в великорусский деловой язык в XV в. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 34. pp. 81-124. ISSN 0039-3363

Zsúgyel, János and Barta, Imre (1988) Gondolatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságfejlesztésének esélyeiről. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 43-56. ISSN 0237-7683

This list was generated on Sun Apr 18 08:36:31 2021 CEST.