REAL

Items where Year is 1988

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | M | O | P | R | S | T | V
Number of items: 76.

A

Andrikovics, Sándor and Padisák, Judit and Rajczy, Miklós (1988) Diversity- and clusteranalysis of the invertebrate macrofauna in Lake Fertő. Opuscula Zoologica, 23. pp. 71-81. ISSN 0237-5419 (print), 2063-1588 (online)

Antal, E. and Faragó, Tibor and Glantz, M.H. (1988) On the concept of extreme meteorological and climatic events. IDŐJÁRÁS / QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE, 92. pp. 269-275. ISSN 0324-6329

B

Belin, E. and Sénémaud, C. and Szász, András (1988) Densities of states of black phosphorus by soft X-ray spectroscopy. PHILOSOPHICAL MAGAZINE, 58. pp. 551-557. ISSN 1478-6435

Biczók, László and BERCES, T. (1988) TEMPERATURE-DEPENDENCE OF THE RATES OF PHOTOPHYSICAL PROCESSES OF FLUORENONE. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY US, 92 (13). pp. 3842-3845. ISSN 0022-3654

Bonn, D. A. and O'Reilly, A. H. and Greedan, J. E. and Kamarás, Katalin (1988) Far-infrared properties of ab-plane oriented YBa(2)Cu(3)O(7)-delta. PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER, 37 (4). pp. 1574-1579. ISSN 0163-1829

Bruck, Anton and Hasenhütl, Roman (1988) Bibliothek im Güssinger Franziskanerkloster. In: Kultur ist ein weites Feld : eine burgenländische Kulturdokumentation zum 65. Geburtstag von W. Hofrat Dr. Johann Jandrasits Vorstand der Kulturabteilung der Bgld. Landesregierung. Rötzer, Eisenstadt, pp. 141-144. ISBN 978-3-85253-144-1

Buczkó, Krisztina (1988) The diatom collection of László Vida. STUDIA BOTANICA HUNGARICA, 20. pp. 77-94. ISSN 0301-7001

Burr, S. A. and Erdős, P. and T. Sós, V. and Frankl, P. and Graham, R. L. (1988) Further results on maximal anti-Ramsey graphs. In: Graph Theory, Combinatorics and Its Applications, 1988.05.30-1988.06.03, Kalamazoo (MI).

Buskó, A. and Puky, Miklós (1988) Varangymentő akció. ERDŐGAZDASÁG ÉS FAIPAR, 1988 (4). p. 17. ISSN 0014-0066

D

Dimitriadis, C. A. and Papadimitriou, L. and Dózsa, László and Coxon, P. A. (1988) Electrical properties of polysilicon n(+)-i-p junctions. SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, 3 (6). pp. 558-563. ISSN 0268-1242

Džukić, G. and Purger, J. (1988) Significance of adder - Vipera berus (Linnaeus, 1758) presence in Vojvodina. ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, 40 (1-4). 13P-14P. ISSN 0354-4664

E

Elek, István (1988) Some Applications of Principal Component Analysis: well to well correlation, zonation. Geobyte. pp. 46-53. ISSN 0885-6362

F

Fehér M., István (1988) Lukács e la filosofia contemporanea: Il problema della ragione. Giornale di Metafisica, 10 (2). pp. 269-298. ISSN 0017-0372

Fehér M., István (1988) Sprachanalyse und Daseinsanalyse. Zum phanomenologisch–hermeneutischen Ansatz. In: Bewußtsein, Sprache und die Kunst. Metamorphosen der Wahrheit. Edition S, Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, Wien, pp. 178-186. ISBN 3-7046-0102-6

Fleischer, Tamás (1988) Infra-struktúraváltás | Infra-structural adjustment | Замена структуры и инфраструктуры. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 35 (6). pp. 697-705. ISSN 0023-4346

Fleischer, Tamás (1988) Infrastruktúra-hálózatok és piaci mechanizmusok. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 38 (7). pp. 317-322. ISSN 0023-4362

Fleischer, Tamás (1988) Infrastruktúraváltás. In: Arat a magyar. A Szociálpolitikai Értesítő és a Fejlődéstanulmányok sorozat különszáma . MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest , pp. 153-165.

Fleischer, Tamás (1988) Program and perspect of the youth living in small villages. IFJÚSÁGI SZEMLE, 8 (spec). pp. 97-110. ISSN 0230-2446

Fleischer, Tamás and Magyar, István (1988) Az ipari szállításigényesség vizsgálata. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 38 (12). pp. 529-541. ISSN 0023-4362

Frisnyák, Zsuzsa (1988) A kerékpározás kulturájának kialakulása Magyarországon. KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 1. pp. 321-336. ISSN 0133-4646

Fügedi, János (1988) A néptánc számítógépes elemzésének lehetősége. In: Zenetudományi Dolgozatok. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 278-283.

G

Gazda, István (1988) Az 1889. január 30-án elhunyt Habsburg–Lotaringiai Rudolf trónörökös haláláról megjelent egykorú magyarországi újságcikkekből. In: John T. Salvendy: Rudolf. Egy lázadó Habsburg lélektani tükörben. Tudomány-könyvtár . Computerworld Informatikai Kft. - Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Minerva, Budapest, pp. 296-307. ISBN 963-223-359-x

Gazda, István (1988) A hazai fizikai szakkönyvkiadás kezdetei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 104 (4). pp. 293-298. ISSN 0025-0171

Gazda, István (1988) A pesti könyvkereskedők ezernyolcszázharmincnyolca. In: "Jégszakadás és Duna kiáradása". Pest-Buda 1838. Kiállítási katalógus. Szerk.: Kaján Imre. Vízgazdálkodási Intézet ; Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 28-31. ISBN 963-602-458-8

H

Hubert, Ildikó (1988) A Pápai énekeskönyv-töredék. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 25. pp. 183-189. ISSN 0586-3708

I

Iványi, Antal (1988) Construction of infinite de Bruijn arrays. DISCRETE APPLIED MATHEMATICS, 22 (3). pp. 289-293. ISSN 0166-218X

J

Jármai, K. (1988) Decision support system for design of steel structures on personal computer. In: Proceedings of ICED 88, International Conference on Engineering Design. Gépipari Tudományos Egyesület (GTE), Budapest, pp. 262-268. ISBN 963-8093-24-2

Jármai, Károly (1988) Gazdaságos síkbeli daruzott keretszerkezet rugalmas méretezése. GÉP, 40 (11). pp. 420-426. ISSN 0016-8572

Jármai, Károly (1988) Interaktív döntéssegítő programrendszer gazdaságos fémszerkezetek méretezésére, alkalmazás futódaruhidhoz. GÉP, 40 (8). pp. 308-315. ISSN 0016-8572

Jármai, Károly (1988) Optimum design of plane frames using the FEM in personal computers. In: 15th National Conference on Steel Structures, 1988.03.21-1988.03.23, Prague.

K

Kabić, Dragica (1988) Ekološke karatkteristike biljaka na slatinama severozapadne Bačke = The ecological characteristics of plants of saline soils of the north-western Bačka region. ZBORNIK RADOVA PRIRODNO MATEMATICKOG FAKULTETA-SERIJA ZA BIOLOGIJU, 18. pp. 75-85. ISSN 0352-1788

Keveházi, Katalin and Monok, István (1988) Egy Sleidanus-kötet története. Adalék Lőcse művelődéstörténetéhez és a tizenötéves háború eseményeihez. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 25. pp. 151-163. ISSN 0586-3708

Krsmanović, Ljubica and Purger, J. J. and Šoti, J. P. (1988) Colour variations of fur in common hamster Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) and common vole Microtus arvalis (Pallas, 1779). ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, 40 (1-4). 15P-16P. ISSN 0354-4664

M

Makó, Csaba and Dubois, Pierre (1988) Pénurie de main-d’œuvre et flexibilité de l’emploi en Europe de l’Est. Notes et études documentaires, L’URSS et l’Europe de l’Est, 17-18. pp. 39-54. ISSN 4867-4868

Makó, Csaba and Gyekiczky, Tamás (1988) Sociological aspects to consider in an analysis of the problem of labor discipline. Almanach of the Institute of Sociology of the HAS. pp. 83-99. ISSN 0238-5619

Molnár, Kálmán and Baska, Ferenc and Székely, Csaba (1988) A fumagillin mint hatékony gyógyszer a ponty vesesphaerosporosisa ellen. Halászat, 81 (4). pp. 113-115. ISSN 0133-1922

Molnár, Árpád and Pálinkó, István and Bartók, Mihály (1988) Detection and role of unreduced copper species in the ring opening of cyclopropanes. Journal of Catalysis, 114 (2). pp. 478-481. ISSN 0021-9517

Monok, István (1988) Cseffei László (1592–1662). SZÁZADOK, 122 (4). pp. 622-647. ISSN 0039-8098

Monok, István (1988) Johannes Henricus Bisterfeld és Enyedi György két levelezéskiadásban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 104 (4). pp. 317-327. ISSN 0025-0171

Monok, István (1988) Julianus barát és Napkelet fölfedezése. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 91-92 (1-2). p. 231. ISSN 0021-1486

Monok, István (1988) L. Kozma Beáta–Ladányi Sándor: A Duna melléki Református Egyházkerület Ráday–gyűjteményének (Budapest) kéziratkatalógusa. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 91-92 (3). pp. 372-373. ISSN 0021-1486

Monok, István (1988) Olvasmánytörténeti forrásaink – értelmiségtörténet. In: Az értelmiség Magyarországon a 16–17. században. Csongrád megyei Múzeumok Igazgatósága, Szeged, pp. 169-181.

Monok, István (1988) Ungnád Dávid konstantinápolyi utazásai, 1572–1578. Ford. Kovács József László. Jegyzetek: Fenyvesi László, K. J. L. Bp., 1986. (Magyar Ritkaságok). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 91-92 (5-6). pp. 751-752. ISSN 0021-1486

Monok, István (1988) XVI–XVII. századi olvasmánykultúránk. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 104 (1). pp. 78-82. ISSN 0025-0171

Monok, István (1988) Zrínyi Miklós, a könyvgyűjtő. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 91-92 (1-2). pp. 175-179. ISSN 0021-1486

O

Obál, F. and Alföldi, P. and Cady, A. B. and Johannsen, L. and Sáry, Gyula and Kruger, J. M. (1988) Growth hormone-releasing factor enhances sleep in rats and rabbits. American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism, 255 (2). R310-R316. ISSN 0193-1849

P

Pardavi-Horváth, M. and Wigen, P. E. and Vértesy, Gábor (1988) PHOTOMAGNETISM IN CA-2+FE-4+-DOPED YTTRIUM IRON-GARNET. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 63 (8). pp. 3110-3112. ISSN 0021-8979

Purger, J. Jenő (1988) Nekoliko podataka o pojavi albinizma kod ptica u okolini Doroslova (Vojvodina) = Some data on the appearence of albino birds in the surroundings of Doroslovo (Vojvodina). TROGLODYTES, 2. p. 16. ISSN 1330-0385

Purger, J. Jenő and Komaroni, Joźef (1988) Kasno gniježđenje velike sjenice (Parus major) u Doroslovu = Late breedidng of the Great Tit (Parus major) in Doroslovo (Vojvodina). TROGLODYTES, 2. p. 12. ISSN 1330-0385

Purger, J. Jenő and Komáromi, József (1988) Kratkorepi pomornik (Stercorarius parasiticus) uhvaćen u selu Doroslovo (Vojvodina) = Arctic Scua (Stercorarius parasiticus) caught in village Doroslovo (Vojvodina). TROGLODYTES, 2. p. 10. ISSN 1330-0385

Pálinkó, István and Notheisz, Ferenc and Bartók, Mihály (1988) The role of the carbonaceous overlayer in the competitive hydrogenation of cyclopropanes and olefins. CATALYSIS LETTERS, 1 (5). pp. 127-131. ISSN 1011-372X (print) 1572-879X (online)

R

Reedyk, M. and Bonn, D. A. and Garrett, J. D. and Kamarás, Katalin (1988) Far-infrared optical properties of BI2SR2CACU2O8. PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER, 38 (16). pp. 11981-11984. ISSN 0163-1829

Rácz, István (1988) Causal Boundary for Stably Causal Spacetimes. GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION, 20. pp. 893-904. ISSN 0001-7701

S

Schelp, R. H. and Simonovits, Miklós and T. Sós, Vera (1988) Intersection theorems for t-valued functions. EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS, 9. pp. 531-536. ISSN 0195-6698

Sikos T, Tamás (1988) Mathematical and geographical investigations of social infrastructure in rural settlements of Borsod-Abaúj-Zemplén county. In: Contemporary essays in Austrian and Hungarian geography. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 197-205. ISBN 9630549468

Smith, G. V. and Bartók, Mihály and Notheisz, Ferenc and Zsigmond, Ágnes and Pálinkó, István (1988) Determination of active sites on Pd by CS2 titration. Journal of Catalysis, 110 (1). pp. 203-205. ISSN 0021-9517

Szekeres, George and T. Sós, Vera (1988) Rational approximation vectors. Acta Arithmetica, 49 (3). pp. 255-261. ISSN 0065-1036 (print), 1730-6264 (online)

Szász, András and FABIAN, D. J. and Paál, Zoltán and Kojnok, J. (1988) CHEMICAL MECHANISMS IN ELECTROLESS DEPOSITION - A STUDY ON THE ROLE OF HYDROGEN IN LAYER FORMATION. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 103 (1). pp. 21-27. ISSN 0022-3093

Szász, András and Fabian, D. J. (1988) On electronic structure and metastability. SOLID STATE COMMUNICATIONS, 65. pp. 1085-1088. ISSN 0038-1098

Szász, András and Watson, L. M. and Keresz, L. and Kollar, J. (1988) On the electronic density of states of age-hardening aluminium alloys. JOURNAL OF PHYSICS F- METAL PHYSICS, 18. pp. 1849-1853. ISSN 0305-4608

Székely, Csaba and Molnár, Kálmán (1988) Mebendazol: új gyógyszer az angolna pseudodactylogyrózisa ellen. Halászat, 81 (5). pp. 150-153. ISSN 0133-1922

Székely, Csaba and Molnár, Kálmán and Baska, Ferenc (1988) Efficacy of fumagillin against Myxidium giardi Cepede, 1906 infection of the European eel (Anguilla anguilla): new observations on myxidiosis of imported glass eels. Acta Veterinaria Hungarica, 36 (3-4). pp. 239-246. ISSN 0236-6290 (print), 1588-2705 (online)

T

Timusk, T. and Bonn, D. A. and Greedan, J. E. and Kamarás, Katalin (1988) Infrared properties of YBa(2)Cu(3)O(7-delta). PHYSICA C - SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS, 153 (Part 2). pp. 1744-1747. ISSN 0921-4534

Timusk, T. and Herr, S. L. and Kamarás, Katalin (1988) Infrared studies of ab-plane oriented oxide superconductors. PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER, 38 (10). pp. 6683-6688. ISSN 0163-1829

Tüskés, Gábor (1988) Greyerz, Kaspar von (ed.): Religion and Society in Early Modern Europe 1500-1800. The German Historical Institute. London, 1984. 281 oldal. ETHNOGRAPHIA, 99 (1). pp. 136-137. ISSN 0014-1798

Tüskés, Gábor (1988) Katalog gedruckter deutschsprachiger katholischer Predigtsammlungen. Unter Mitwirkung von F. M. Eybl, H. Kabas, R. Pichl und R. Woytek hrsg. von Werner Welzig. Bd. I. (Sitzungsberichte der ÖAV, Phil.-Hist. Klasse, 430. Bd.) Wien, 1984. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 683. Helikon : Világirodalmi Figyelő, 34 (1-2). pp. 263-266. ISSN 0017-999X

Tüskés, Gábor (1988) Literatur und Volk im 17. Jahrhundert. Probleme populärer Kultur in Deutschland. Hrsg. von Wolfgang Brückner, Peter Bickle und Dieter Breuer. Teil I— II. (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung, Bd. 13.) Wiesbaden, 1985. Otto Harrassowitz, X, 957. Helikon : Világirodalmi Figyelő, 34 (3-4). pp. 584-587. ISSN 0017-999X

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1988) Mirakelliteratur als sozialgeschichtliche Quelle: barockzeitliches Wallfahrtswesen in Ungarn. SCHWEIZERISCHES ARCHIV FUR VOLKSKUNDE, 84. pp. 79-103. ISSN 0036-794X

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1988) Utószó (Jordánszky Elek: Magyar országban, s ahoz tartozó nagy részekben lévő [...] Mária kegyelem képeinek rövid leírása. Pozsony, 1836.). In: Magyar országban, s ahoz tartozó nagy részekben lévő [...] Mária kegyelem képeinek rövid leírása. Pozsony, 1836. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1-48.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1988) Zarándoklatok a Székesfehérvári Egyházmegye területén a 18. században. In: Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtára. Székesfehérvári Egyházmegyei Hatóság, Székesfehérvár, pp. 63-97.

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1988) Nepomuki Szent János tisztelete a szabadtéri emlékek tükrében : Kvantitatív elemzési kísérlet = Die Barockzeitliche verehrung des HL. Johannes von Nepouk in Ungarn anhand der freiplastiken. ETHNOGRAPHIA, 99 (3-4). pp. 330-356. ISSN 0014-1798

V

Vattay, P. and Feil, W. and Klimesch, S. and Wenzl, E. and Starlinger, M. and Schiessel, R. (1988) Acid stimulated alkaline secretion in the rabbit duodenum is passive and correlates with mucosal damage. Gut, 29 (3). pp. 284-290. ISSN 0017-5749 (print), 1468-3288 (online)

Vattay, P. and Sogukoglu, Tacettin and Klimesch, Susanne and Feil, W. and Schiessel, R. (1988) The proportion of active and passive component in the basal and stimulated alkaline secretion of the duodenal mucosa in vitro. Acta Physiologica Hungarica, 71 (1). p. 156. ISSN 0231-424X, ESSN: 1588-2683

Vattay, P. and Sogukoglu, Tacettin and Klimesch, Susanne and Schiessel, R. (1988) The non-specific direct effect of luminal acid on the alkaline secretion of the rabbit duodenum. Acta Physiologica Hungarica, 71 (1). p. 155. ISSN 0231-424X, ESSN: 1588-2683

Vértesy, Gábor (1988) DISTRIBUTION OF TETRAVALENT SUBSTITUTING IONS IN MAGNETIC SUBLATTICES IN (YSMCA)3(FEGE)5O12 EPITAXIAL GARNET-FILMS. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, 21 (12). pp. 1833-1834. ISSN 0022-3727

Vértesy, Gábor and Pardavi-Horváth, M. and Tomas, I. and Pust, L. (1988) SAMPLE-SIZE EFFECT IN COERCIVITY MEASUREMENT OF EPITAXIAL MAGNETIC GARNET-FILMS. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 63 (5). pp. 1694-1700. ISSN 0021-8979

This list was generated on Mon Sep 28 22:00:22 2020 CEST.