REAL

Items where Year is 1989

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Á
Number of items: 83.

B

Bondár, Mária (1989) Spätkupferzeit, Früh- und Mittelbronzezeit. In: Sieben Jahrtausende am Balaton: von der Ur- und Frühgeschichte bis zum Ende der Türkenkriege. Sonderausstellung vom 24. September 1989 bis 26. November 1989 in Mannheim. Sonderausstellung vom 10. Dezember 1989 bis 26. Februar 1990 in Oldenburg. Städtisches Reich-Museum, Mannheim, Mannheim, pp. 26-36.

Buczkó, Krisztina (1989) About the spatial distribution of the algae and quantitative development periphyton in the Hungarian part of Lake Fertő (Neusiedler See). BFB-BERICHT, 71. pp. 111-124. ISSN 0257-3105

Buczkó, Krisztina and Rajczy, M. (1989) Contributions to the flora of the Hungarian caves. II. Flora of three caves near Beremend, Hungary. STUDIA BOTANICA HUNGARICA, 21. pp. 13-25. ISSN 0301-7001

Bárd, Károly (1989) Legality and the Prosecution of Crimes. ACTA JURIDICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA JOGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 31 (1-2). pp. 153-181. ISSN 0001-592X

Béli, László and Scultéty, Sándor (1989) Metoclopramid hatása a detrusor működésére. Magyar Urológia, 1 (2). pp. 51-54. ISSN 0864-8921

Bódi, Béla and Szakács, Attila (1989) Unitary subgroup of the multiplicative group of a modular group algebra of a finite abelian p-group. Mathematical Notes, 45 (5-6). pp. 445-450. ISSN 0001-4346 (print), 1573-8876 (online)

C

Csapó, B. and Papp, B. and Puky, Miklós and Kecskés, F. (1989) Barna varangy (Bufo bufo L.) populációk vándorlási sajátosságainak vizsgálata a Börzsöny hegységben. CALANDRELLA, 3 (2). pp. 35-48. ISSN 0865-6665

Csenke, Zoltán and Scultéty, Sándor and Béli, László and Toldi, Attila (1989) Az urodynamiás vizsgálatok szerepe a regionális urológiai ellátásban. Magyar Urológia, 1 (2). pp. 47-50. ISSN 0864-8921

D

Demetrovics, János and Katona, Gyula and Pálfy, Péter Pál (1989) On the number of unions in a family of sets. Annals of the New York Academy of Sciences, 555. pp. 150-158. ISSN 0077-8923

E

Erdős, Péter and Engel, K. (1989) Sperner families satisfying additional conditions and their convex hulls. GRAPHS AND COMBINATORICS, 5 (1). pp. 47-56. ISSN 0911-0119

Erdős, Péter and Székely, L. A. (1989) Applications of antilexicographic order I. An Enumerative Theory of Trees. ADVANCES IN APPLIED MATHEMATICS, 10 (4). pp. 488-496. ISSN 0196-8858

F

Fehér M., István (1989) Die Unabgeschlossenheit von 'Sein und Zeit': erläutert am Ansatz der existenzialen Analytik in 'Sein und Zeit' und in den 'Prolegomena' sowie an der Entstehung des hermeneutischen Gedankenkreises in den frühen Freiburger Vorlesungen. Concordia - Internazionale Zeitschrift für Philosophie, 16. pp. 15-31. ISSN 0179-0846

Fehér M., István (1989) Heidegger útja a Lét és időig. In: Lét és idő. Gondolkodók (ISSN 0133-8617) . Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 5-84. ISBN 963-282-236-6

Fehér M., István (1989) L'interpretazione della filosofia classica tedesca in "Storia e coscienza di classe". DISCORSI - RICERCHE DI STORIA DELLA FILOSOFIA, 9 (1). pp. 41-60.

Fleischer, Tamás (1989) Gazdaságtalansági számítások: makrogazdaság, környezet, politika és társadalom [=Non-efficiency calculations (macroeconomics, environment, politics and society)]. In: Utánunk az özönvíz. ELTE-ÁJTK Politikatudományi Tanszékcsoport, Budapest , pp. 104-109. ISBN 963-462-403-0

Fleischer, Tamás (1989) A környezetpolitika és a gazdaságpolitika néhány makroszintű és szemléleti összefüggése. ÉPÍTÉSI KUTATÁS FEJLESZTÉS, 22 (4). pp. 244-249. ISSN 0133-0861

Fodor, László and Kázmér, Miklós (1989) Clastic and carbonate sedimentation in an Eocene strike-slip basin at Budapest. In: Tenth IAS Regional Meeting, Excursion Guidebook. Hungarian Geological Institute, Budapest, pp. 227-259.

G

Glatz, Ferenc (1989) Az európai és a magyarországi újkorkutatás kialakulása. In: Gazdaság, társadalom, történetírás. Emlékkönyv Pach Zsigmond Pál 70. születésnapjára. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok (6). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 197-209. ISBN 963-8311-67-3

H

H. Gyürky, Katalin (1989) Előzetes jelentés a "kánai apátság" kolostorának feltárásáról (1981-1987). ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 116. pp. 111-118. ISSN 0003-8032

H. Gyürky, Katalin (1989) A magyarországi üvegművesség fellendülése a XV. század közepén. Communicationes Archaeologicae Hungariae. pp. 209-220. ISSN 0231-133X

Holl, Imre (1989) Burgenforschung in Ungarn. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich, 1989 (4/5). pp. 93-102. ISSN 0525-4744

Holl, Imre (1989) Középkori városi élet - városi építészet. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (116). pp. 52-76. ISSN 0003-8032

J

Juhász, Gábor Dénes and Tarcali, J. and Pungor, K. and Pungor, Ernő (1989) Electrochemical calibration of in vivo brain dialysis samplers. JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS, 29 (2). pp. 131-137. ISSN 0165-0270

Juhász, István (1989) On the minimum character of points in Compact spaces. COLLOQUIA MATHEMATICA SOCIETATIS JÁNOS BOLYAI, 55. pp. 365-371. ISSN 0139-3383

Jármai, K. (1989) Multilevel optimization of steel gantry structures on IBM PC. In: 14th IFIP Conference on System Modelling and Optimization, 1989.07.03-1989.07.07, Leipzig.

Jármai, Károly (1989) Application of decision support system on sandwich beams, verified by experiments. COMPUTERS IN INDUSTRY, 11 (3). pp. 267-274. ISSN 0166-3615

Jármai, Károly (1989) Economic design of sandwich beams. In: Models for the Analysis of Steel Structures Conference, 1989.04.25-1989.04.26, Pardubice.

Jármai, Károly (1989) Gazdaságos profilos szendvicstartók méretezése. GÉP, 41 (8). pp. 287-296. ISSN 0016-8572

Jármai, Károly (1989) Műanyagbeton szerkezetek optimális méretezése. In: Géptervezők VII. Országos Szemináriuma, 1989.05.29-1989.05.31, Miskolc.

Jármai, Károly (1989) Singlecriteria and multicriteria optimization as a tool of decision support system. COMPUTERS IN INDUSTRY, 11 (3). pp. 249-266. ISSN 0166-3615

Jármai, Károly (1989) An economic design of frames of steel gantry structures on IBM PC. In: VIII. International Scientific Technical Conference on Metal Structures, 1989.04.19-1989.04.21, Gdansk.

Jármai, Károly (1989) A gazdaságos szerkezetméretezés matematikai módszerei. In: microCAD '89, 1989.02.22-1989.02.25, Miskolc.

K

Katona, Gyula and Kostochka, A. and Stechkin, B. and Pach, János (1989) On locally Hamiltonian graphs. MATEMATICHESKIE ZAMETKI, 45. pp. 36-42. ISSN 0025-567X

Knapp, Éva (1989) Értékes történeti térképek a Budapesti Egyetemi Könyvtárban. In: University Library, Budapest : IX 1989. Magyar Bibliofil Társaság, Budapest, pp. 6-29. ISBN 963-01-9773-1

M

Makó, Csaba (1989) Az autonóm munkacsoport: nemzetközi és hazai kitekintés. In: Gazdaságszociológiai tanulmányok. Aula, Budapest, pp. 141-172.

Makó, Csaba and Berki, Sándor and Dubois, Pierre (1989) Changements techniques et politiques d'entreprises dans l'industrie de l'Habillement en Hongrie et en France. Technologies, idéologies et pratiques, 7 (4). pp. 71-93. ISSN 0181-0545

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1989) Patterns of Workers' Behavior and the Business Enterprise. Institute of Sociology of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963 8301 81 3

Molnár, Kálmán and Székely, Csaba and Baska, Ferenc (1989) Fumagillin is an efficacious drug against myxosporean infections of fish. In: Current trends in fish therapy. Tagung der Fachgruppe "Fischkrankheiten" in Verbindung mit der WAVSFD (World Association of Veterinarians Specialized in Fish Diseases), Universitat München. Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft, Giessen, pp. 91-100.

Monok, István (1989) Adalékok iktári Bethlen Péter peregrinációja történetéhez I. RÁDAY GYŰJTEMÉNY ÉVKÖNYVE, 6. pp. 193-205. ISSN 0237-0921

Monok, István (1989) A Belga Királyi Könyvtár magyar vonatkozású útleírásai. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 1 (3). pp. 37-76. ISSN 0865-0632

Monok, István (1989) Csapodi Csaba–Tóth András–Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 11 (3-4). p. 337. ISSN 0209-4800

Monok, István (1989) Csongrád megye évszázadai. [Szerk.: Blazovits László]. SZEGEDI KÖNYVTÁRI MŰHELY, 1989 (1-4.). pp. 170-172. ISSN 0237-3742

Monok, István (1989) Dümmerth Dezső: Írástudók küzdelmei. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 11 (3-4). pp. 350-351. ISSN 0209-4800

Monok, István (1989) Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárosai, 1831–1949. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 11 (3-4). pp. 364-365. ISSN 0209-4800

Monok, István (1989) Irodalom és ideológia a 16–17. században. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 93 (1-2). pp. 159-163. ISSN 0021-1486

Monok, István (1989) Janó János: Sárospatak és vidéke helytörténeti, néprajzi irodalma. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 11 (3-4). pp. 560-561. ISSN 0209-4800

Monok, István (1989) Johannes Polyander magyar kapcsolataihoz. In: Tudóslevelek. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez; 23. . JATE, Szeged, pp. 89-114. ISBN 963-481-830-7

Monok, István (1989) Mária királynő könyvtárai. In: Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik születésnapjára. JATE Központi Könyvtára - BTK Magyar Történeti Intézet, Szeged, pp. 99-104. ISBN 963-481-818-8

Monok, István (1989) Potkowski, Edward: Le livre manuscrit – la société – la culture dans la Pologne du bas Moyen Âge (XIVe–XVe siècle). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 105 (1). pp. 108-109. ISSN 0025-0171

Monok, István (1989) A Századok repertóriuma, 1867–1975. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 11 (3-4). p. 464. ISSN 0209-4800

Monok, István (1989) Trócsányi Zoltán: Magyar régiségek és furcsaságok. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 11 (3-4). pp. 476-477. ISSN 0209-4800

Monok, István (1989) Tótfalusi Kis Miklós: Az amszterdami Biblia kiadásának 300. évfordulója alkalmából Debrecenben 1985. április 25–27-én megtartott konferencián elhangzott előadások. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 105 (1). pp. 104-105. ISSN 0025-0171

Monok, István (1989) Újabb adatok id. Bethlen István patrónusi tevékenységéhez. RÁDAY GYŰJTEMÉNY ÉVKÖNYVE, 6. pp. 208-209. ISSN 0237-0921

Monok, István and Karácsonyi, Béla and Ötvös, Péter (1989) Sylvester János saját kezű számlája 1544-ből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 105 (1). pp. 71-72. ISSN 0025-0171

N

Nikl, János (1989) Parciális alvásdepriváció a gyermekkori epilepsziák diagnosztikájában. Gyermekgyógyászat, 40 (4). pp. 515-522. ISSN 0017-5900

P

Pan, Xiao-dan and Szász, András and Fabian, D. J. (1989) Fractal models for the autocatalytic growth of amorphous thin films. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 66. pp. 146-151. ISSN 0021-8979

Puky, Miklós (1989) Amphibian Conservation Efforts in Hungary. BULLETIN OF THE BRITISH HERPETOLOGICAL SOCIETY, 28. pp. 50-51. ISSN 0260-5805

Puky, Miklós (1989) The M0 Project - a hope for Hungarian amphibians. HERPETOFAUNA NEWS, 2 (1). p. 6. ISSN 0269-8498

Purger, Jenő (1989) First data on ornithofauna of the fish pond near Srpski Miletić and its surroundings (western Bačka). LARUS, 40. pp. 155-161. ISSN 0350-5189

Purger, Jenő (1989) Novi nalaz livadske voluharice, Microtus agrestis (L. 1761) u Vojvodini [New finding of Meadow Vole, Microtus agrestis (L. 1761) in Vojvodina]. BULLETIN DU MUSÉUM D HISTOIRE NATURELLE DE BELGRADE - SÉRIE B SCIENCES BIOLOGIQUES, B 43-4. p. 203. ISSN 0373-2134

Purger, Jenő (1989) Pitanje statusa lešnikare, Nucifraga caryocatactes macrorhinchos Brehm, 1823 u Vojvodini [On the status of Nutcracker, Nucifraga caryocatactes macrorhinchos Brehm, 1823 in Vojvodina]. BULLETIN DU MUSÉUM D HISTOIRE NATURELLE DE BELGRADE - SÉRIE B SCIENCES BIOLOGIQUES, B 43-4. pp. 199-201. ISSN 0373-2134

Purger, Jenő (1989) Savremeni areal planinske crvenorepke, Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gmelin), 1789 u Vojvodini i susednim područjima [Present range of Black Redstart, Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gmelin), 1789 in Vojvodina and surroundings areas]. BULLETIN DU MUSÉUM D HISTOIRE NATURELLE DE BELGRADE - SÉRIE B SCIENCES BIOLOGIQUES, B 43-4. pp. 175-183. ISSN 0373-2134

Purger, Jenő and Krsmanović, Ljubica (1989) A diet of the long-eared owl Asio otus L. 1758 in west Bačka (Vojvodina, Yugoslavia). ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, 41 (1-2). pp. 93-102. ISSN 0354-4664

Purger, Jenő and Mikes, M. and Komáromi, J. (1989) Podaci o grupnom prezimljavanju male ušare, Asio otus u Doroslovu (zapadna Bačka) [Winter grouping of Long-eared Owl, Asio otus in Doroslovo (in West Bačka)]. CICONIA, 1. pp. 45-47. ISSN 0354-2181

Pálinkó, István and Notheisz, Ferenc and Bartók, Mihály (1989) A competitive reaction which is able to make fine distinction between reacting surfaces. STUDIES IN SURFACE SCIENCE AND CATALYSIS, 48. pp. 729-736. ISSN 0167-2991

R

Rajczy, M. and Buczkó, Krisztina (1989) The development of the vegetation in lamplit areas of the cave Szemlő-hegyi-barlang, Budapest, Hungary. In: Proceedings of the 10. International Congress of Speleology. Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Budapest, pp. 514-516. ISBN 963-8411-25-2

Reedyk, M. and Hughes, R. and Bonn, D. A. and Kamarás, Katalin (1989) Far-infrared ab plane reflectance and trasmission of Bi2Sr2CaCu2O8. PHYSICA C - SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS, 162-64. pp. 1083-1084. ISSN 0921-4534

S

Stepanyuk, V. S. and Szász, András and Farberovich, O. V. (1989) An Electronic Band Structure Calculation and the Optical Properties of Alkaline-Earth Sulphides. PHYSICA STATUS SOLIDI, 155. pp. 215-220. ISSN 0031-8957

Stepanyuk, V. S. and Szász, András and Grigorenko, B. L. (1989) Electronic Structure and Optical Properties of MgO. PHYSICA STATUS SOLIDI, 155. pp. 179-184. ISSN 0031-8957

Szász, András (1989) Csúcstechnológia-csúcsképzés. In: Műveltség, természettudomány, technika, 1988 október, Budapest, Magyarország.

Szász, András and Fabian, D. J. and Hendry, A. and Szászné-Csih, Z. (1989) Nitriding of stainless steel in an rf plasma. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 66. pp. 5598-5601. ISSN 0021-8979

Szász, András and Fablan, D. J. (1989) Subsurface Hydrogen Exciton-Like States in Solid Catalysts. PHYSICA STATUS SOLIDI, 152. pp. 117-121. ISSN 0031-8957

Szász, András and Krasser, W. and Hajdu, J. and Kojnok, J. (1989) The termal investigations on y1ba2cuxoy (1.5<x<9) ceramics. PHYSICA C - SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS, C162. pp. 973-974. ISSN 0921-4534

Székely, Csaba and Molnár, Kálmán (1989) Incidence and pathological significance of some insufficiently known parasite species in goldfish cultured in aquaria. In: Tagung der Fachgruppe "Fischkrankheiten" und der Fachgruppe "Zootierkrankheiten". Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft, Giessen, pp. 245-255. ISBN 3-924851-36-0

T

Tanner, D. B. and Herr, S. L. and Kamarás, Katalin (1989) Infrared studies of ab-plane oriented YBA2CU3O7-DELTA. SYNTHETIC METALS, 29 (2-3). F715-F721. ISSN 0379-6779

Tanner, D. B. and Timusk, T. and Herr, S. L. and Kamarás, Katalin (1989) Infrared studies of textured ceramic high-T(C) superconductors. PHYSICA A - STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 157 (1). pp. 214-219. ISSN 0378-4371

Timusk, T. and Reedyk, M. and Hughes, R. and Kamarás, Katalin (1989) Infrared studies of high Tc superconductors. PHYSICA C - SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS, 162-64 (Part 2). pp. 841-844. ISSN 0921-4534

Tolvaj, László (1989) A fa ultraibolya fotodegradációjának vizsgálata a reflexiós színkép segítségével. ERDÉSZETI ÉS FAIPARI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 147-152. ISSN 0209-9306

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1989) A barokk kori búcsújárás forrásai = Sources of the Pilgrimage in the Baroque Ages. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK = ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY, 1. pp. 409-424. ISSN 0865-5227

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1989) A mindennapi élet veszélyhelyzetei Magyarországon a barokk kori mirákulumirodalom tükrében = Crisis-Situations of the Life Cycle in the Hungarian Miracle Literature from the Baroque Period. ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 125. pp. 65-79. ISSN 0010-3551

V

Vattay, Péter and Wenzl, Etienne and Feil, Wolfgang and Starlinger, Michael and Schiessel, Rudolf (1989) A duodenumnyálkahártya alkáliszekréciójának jelentősége a sósavval szembeni védekezésben. Orvosi Hetilap, 130 (24). pp. 1263-1266. ISSN 0030-6002 (print), 1788-6120 (online)

Vértesy, Gábor and Bodis, L. and Tomas, I. and Pust, L. (1989) INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF SAMPLE-SIZE ON THE COERCIVITY OF GARNET-FILMS. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, 22 (11). pp. 1742-1745. ISSN 0022-3727

Á

Ács, Éva and Lakatos, Gy. (1989) Preliminary algological study on biofouling in industrial water systems. Studia Botanica Hungarica, 21. pp. 5-12. ISSN 0301-7001

This list was generated on Mon Apr 22 20:49:28 2019 CEST.