REAL

Items where Year is 1990

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P | S | T | V | W | Ú
Number of items: 114.

A

Aysawy, M. A. and Szász, András and Kertész, L. and Dankházi, Zoltán (1990) On the metastable states of amorphous fe84-xWxB16 (0<x<5) alloys. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 122. pp. 146-150. ISSN 0022-3093

B

Bajor, Gábor and Czinner, Antal and Dávid, Károly and Földvári, Márta and Gardó, Sándor and Késmárky, József and Leővey, András and Ludwig, Endre and Ribiczey, Pál and Vályi, Péter and Záborszky, Zoltán (1990) A cefotaxim (Claforan) multicentrikus vizsgálata. Gyógyszereink, 40 (9). pp. 170-175. ISSN 0434-9784

Balázs, Mihály and Monok, István and Varga, András (1990) Baranyai Decsi Jánosnak a török elleni háborúra buzdító beszéde 1598-ból. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2 (11). pp. 37-100. ISSN 0865-0632

Benkő, János (1990) A körutazási feladat megoldása dinamikus programozással. JÁRMŰVEK, MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK, 37 (11). pp. 411-413. ISSN 0021-5511

Bondár, Mária (1990) Das frühbronzezeitliche Wagenmodell von Börzönce. COMMUNICATIONES ARCHAEOLOGICAE HUNGARIAE. pp. 77-91. ISSN 0231-133X

Buchmann, K. and Székely, Csaba and Bjerregaard, J. (1990) Treatment of Pseudodactylogyrus infestations of Anguilla anguilla I.: Trials with niclosamide, toltrazuril, phenolsulfonphtalein and rafoxanide. Bulletin of European Association of Fish Pathologists, 10 (1). pp. 14-17. ISSN 0108-0288

Buchmann, K. and Székely, Csaba and Bjerregaard, J. (1990) Treatment of Pseudodactylogyrus infestations of Anguilla anguilla II.: Trials with bunamidine, praziquantel and levamizole. Bulletin of European Association of Fish Pathologists, 10 (1). pp. 18-20. ISSN 0108-0288

Bárd, Károly (1990) Justizorganisation und richterliche Unabhängigkeit im Lichte der Verfassungsreform in Ungarn. ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE STRAFRECHTSWISSENSCHAFT, 102 (4). pp. 400-412. ISSN 0084-5310

Bárd, Károly (1990) Justizorganisation und richterliche Unabhängigkeit im Lichte der Verfassungsreform in Ungarn. ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE STRAFRECHTSWISSENSCHAFT, 102 (4). pp. 400-412. ISSN 0084-5310

Bárd, Károly (1990) A bűnbeesett büntetőjog. In: Király Tibor professzor 70 éves. Kriminológiai közlemények, ISSN 0236-9893 (33). Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, pp. 13-23. ISBN 963-04-0756-6

Bárd, Károly (1990) A bűnbeesett büntetőjog. Gondolatok Király Tibor hetvenedik születésnapján. In: Király Tibor professzor 70 éves. Kriminológiai közlemények (33). Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, pp. 13-23. ISBN 963-04-0756-6

Bónis, György and Gazda, István (1990) A Hármaskönyv. In: Werbőczy István: Tripartitum. Tudománytár . Téka Könyvkiadó, Budapest, VII-XIII. ISBN 963-7392-64-5

C

Császtvay, Tünde (1990) Előszó. In: Szerelem, cseka, halál. Egy orosz diáklány naplója (1). Kelenföld Kiadó, Budapest, pp. 5-11. ISBN 9635532598

D

Dobrovits, Dorottya (1990) Books and Library Halls in 18th Century Hungary. In: Late Baroque Art in the 18th Century in Poland, Bohemia, Slovakia and Hungary. (Niedzica Seminars IV. Polish-Czech-Slovak-Hungarian Artistic Connections.). National Museum in Cracow, Cracow, pp. 75-84.

E

Elek, István (1990) Fast Porosity Estimation by Principal Component Analysis. Geobyte. pp. 21-30. ISSN 0885-6362

Engel, K. and Erdős, Péter (1990) POLYTOPES DETERMINED BY COMPLEMENT-FREE SPERNER FAMILIES. DISCRETE MATHEMATICS, 81 (2). pp. 165-169. ISSN 0012-365X

F

Fabian, D. J. and Szász, András (1990) On the changes of the electronic structure of early-transition-metal-systems at hydrogenation. PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING, 34. pp. 87-100. ISSN 0324-5853

Faragó, Tibor and Führer, E. and Iványi, Zs. and Járó, Z. and Jászay, T. and Práger, Tamás (1990) Az éghajlat változékonysága és változása: okok, folyamatok, regionális hatásaik különös tekintettel a lehetséges társadalmi - gazdasági következményekre. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (KTM), Budapest.

Faragó, Tibor and Katz, R.W. (1990) Extremes and design values in climatology. World Meteorological Organization (WMO), Geneva.

Farkas, József and Jármai, Károly (1990) Bordázott cellaszerkezetű lemezek optimális méretezése a hegesztési költségek figyelembevételével. In: VIII. Hegesztési Szeminárium. Gépipari Tudományos Egyesület (GTE), Budapest, pp. 101-110. ISBN 963-8094-37-0

Farkas, József and Jármai, Károly (1990) Bordázott cellaszerkezetű lemezek optimális méretezése a hegesztési költségek figyelembevételével. GÉP, 42 (11). pp. 433-436. ISSN 0016-8572

Farkas, József and Jármai, Károly (1990) Négyzetes szekrényszelvényű nyomott rudak számítógépes optimális méretezése = Computer-aided optimum design of compressed struts of square box section. In: microCAD 90, 1990.02.27-1990.03.03, Miskolc.

Fehér M., István (1990) Eigentlichkeit, Gewissen und Schuld in Heideggers? Sein und Zeit? Eine Interpretation mit Ausblicken auf seinen spateren Denkweg. Man and World, 23 (1). pp. 35-62. ISSN 0025-1534

Fehér M., István (1990) Zum Denkweg des jungen Heidegger. II. Unterwegs zu "Sein und Zeit": Die Auseinandersetzung mit Husserl. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Philosophica et Sociologica, 22-23. pp. 127-153. ISSN 0524-9023

Fleischer, Tamás (1990) Az infrastruktúráról, rendszerszemléletben. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 37 (2). pp. 216-221. ISSN 0023-4346

Fleischer, Tamás (1990) Dimenzióváltás a területgazdálkodásban. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, 10 (2). pp. 55-60. ISSN 0230-4805

Fleischer, Tamás (1990) Energiaigényességi pályák: nemzetközi összehasonlítás = Trends in Energy-Intensiveness: an international comparison. ENERGIAGAZDÁLKODÁS, 31 (6). pp. 233-239. ISSN 0023-0757

Fleischer, Tamás (1990) Energiarendszerek: gazdaság, környezet, társadalom - Energiagondok magyar szemmel. [=Energy: Economy, Environment, Society - Energy problems as seen from Hungary]. TUDOMÁNY – A SCIENTIFIC AMERICAN magyar kiadása, 6 (11). pp. 70-73. ISSN 0237-322X

Fleischer, Tamás (1990) Infrastruktúra: helyzetek, nézetek, szemléletmódok = Infrastructure in Hungary: Situations, Views, Attitudes. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 40 (5). pp. 193-196. ISSN 0023-4362

Fleischer, Tamás (1990) Környezetdiplomácia: károk és költségek. ÖKO, 1 (1). pp. 49-57. ISSN 0866-1731

Fleischer, Tamás (1990) Közlekedéspolitika 1992: európai tervek - hazai remények. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 40 (11). pp. 481-487. ISSN 0023-4362

Fleischer, Tamás (1990) Néhány meggondolás a környezetállapot-értékelés alapjairól. KÖRNYEZET ÉS FEJLŐDÉS, 1 (6). pp. 29-32. ISSN 0865-8463

Fügedi, János (1990) A Lábán-kinetográfia irányrendszerének problémái. In: Zenetudományi Dolgozatok 1990-1991. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 249-265.

G

Gazda, István (1990) Mikor jelentek meg a Magyar Tudós Társaság első kiadványai? MAGYAR TUDOMÁNY, 35 (6). pp. 740-742. ISSN 0025-0325

Gazda, István (1990) Történészek Werbőczyről és a Hármaskönyv kiadásai. In: Werbőczy István: Tripartitum. Tudománytár . Téka Könyvkiadó, Budapest, XIV-XXXII. ISBN 963-7392-64-5

H

H. Gyürky, Katalin (1990) Das Glas im mittelalterlichen Ungarn im Spiegel der Ausgrabungen: Handel, Erzeugung, Verbreitung. Annales du Congres de l'Association Internationale pour Histoire du Verre, 11. pp. 329-334.

H. Gyürky, Katalin (1990) Fragment of a 'Hedvig Beaker' From the Royal Palace of Buda. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 42. pp. 205-208. ISSN 0001-5210

Holl, András (1990) Starspot modelling with PC-s at Konkoly Observatory. In: Physics and evolution of stars, 14 - 18 May 1990, Tatranská Lomnica.

Holl, Imre (1990) AUSLÄNDISCHE KERAMIKFUNDE IN UNGARN (14—15. JH.). ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 42. pp. 209-267. ISSN 0001-5210

Holl, Imre (1990) Középkori kályhacsempék Magyarországon. IV. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (117). pp. 58-95. ISSN 0003-8032

Holl, Imre (1990) The development and topography of Sopron in the Middle Ages. In: Towns in Medieval Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 96-102. ISBN 0-88033-194-1

Holl, Imre (1990) A középkori Szentmihály falu ásatása. 2., A házak, falukép, az írásos adatok tanúsága. Zalai Múzeum, 2. pp. 189-207.

Horváth, Attila (1990) Der Szekler Wird es Bereuen : (György Bözödi: Székely bánja). JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 3 (3). pp. 165-168. ISSN 0237-7284

J

Janjatović, Vera and Knežević, A. and Kabić, Dragica (1990) Eko-morfološka istraživanja Aster tripolium L. var. pannonicus (Jacq.) Beck. = Eco-morphologic investigations of Aster tripolium var. pannonicus (Jacq.) Beck. DRUSTVO EKOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE. BILTEN. SERIJA B - NAUCNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA, 5. pp. 71-75. ISSN 0352-0811

Janjatović, Vera and Knežević, Aleksa and Kabić, Dragica (1990) Prilog proučavanju vrste Plantago schwarzenbergiana Schurr = Contribution to the study of the Plantago schwarzenbergiana Schurr. ZBORNIK RADOVA PRIRODNO MATEMATICKOG FAKULTETA-SERIJA ZA BIOLOGIJU, 20. pp. 59-71. ISSN 0352-1788

Jármai, K. (1990) Design of economic stiffened box girders, experiments for the local buckling interaction. PUBLICATIONS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY FOR HEAVY INDUSTRY SERIES C-MECHANICAL ENGINEERING, 43. pp. 107-126. ISSN 0237-6016

Jármai, Károly (1990) Decision support system on IBM PC for design of economic steel structures applied to crane girders. THIN-WALLED STRUCTURES, 10 (2). pp. 143-159. ISSN 0263-8231

Jármai, Károly (1990) Műanyagbeton szerkezetek optimális méretezése. GÉP, 42 (2). pp. 64-66. ISSN 0016-8572

Jármai, Károly and Tompa, Sándor (1990) Szerszámgép főorsó-csapágy rendszer optimális méretezése a rugalmas toleranciák módszerével. In: microCAD 90, 1990.02.27-1990.03.03, Miskolc.

K

Kabić, Dragica (1990) Ekološke odlike i fitocenološka pripadnost nekih predstavnika fam. Orchidaceae Lindl. u zapadnoj Bačkoj = Ecological features and phytocenological belonging of some species of the fam. Orchidaceae Lindl. in western Bačka. ZBORNIK RADOVA PRIRODNO MATEMATICKOG FAKULTETA-SERIJA ZA BIOLOGIJU, 20. pp. 79-82. ISSN 0352-1788

Kamarás, Katalin and Herr, S. L. and Porter, C. D. (1990) In a clean high-T(C) superconductor you do not see the gap. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 64 (1). pp. 84-87. ISSN 0031-9007

Keveházi, Katalin and Monok, István (1990) A Csongrád megyei Levéltár ferences kódexe. In: Collectanea Tiburtiana. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (10). József Attila Tudományegyetem, Szeged, pp. 65-82. ISBN 963-481-831-5

Kiss, György (1990) Die Bedeutung privatautonomer Gestaltung bei der Neuordnung der ungarischen Arbeitsrechtsstruktur. Zeitschrift für Arbeitsrecht, 21. (4 Okt.). pp. 631-659. ISSN 0342-328X

Koller, Ákos and KALEY, G. (1990) PROSTAGLANDINS MEDIATE ARTERIOLAR DILATION TO INCREASED BLOOD-FLOW VELOCITY IN SKELETAL-MUSCLE MICROCIRCULATION. CIRCULATION RESEARCH, 67 (2). pp. 529-534. ISSN 0009-7330

Koren, Csaba (1990) Wplyw ewentualnego podwyzszenia dopuszczalnych naciskow osi pojazdow na siec drogowa na Wegrzech. DROGOWNICTWO, 45 (2). pp. 32-35. ISSN 0012-6357

Kázmér, Miklós (1990) Birth, life and death of the Pannonian Lake. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 79. pp. 171-188.

M

Makó, Csaba (1990) Changements techniques et politiques d entreprises dans l' industrie de l' Habillement. In: Innovation et emploi á l'Est et á l'Ouest. L'Harmattan Kiadó, Paris, pp. 87-112. ISBN 2-7384-713-7

Makó, Csaba (1990) Workers' Behaviour and Interests in Socialist Society. The Journal of Communist Studies, 6 (4). pp. 179-189. ISSN 0268-4535

Makó, Csaba and Berko, Lilli and Maurice, Marc (1990) Nouvelles technologies et travail en Hongrie et en France: développement et utilisation des machines outils á commande numérique. In: Innovation et emploi á l'Est et á l'Ouest. L'Harmattan Kiadó, Paris, pp. 113-140. ISBN 2-7384-713-7

Makó, Csaba and Dubois, Pierre (1990) A gazdálkodó szervezetek diverzifikálása, mint a hatékony munkaerő gazdálkodás feltétele. IPARGAZDASÁGI SZEMLE, 21 (2). pp. 50-56. ISSN 0133-6452

Makó, Csaba and Gyekiczky, Tamás (1990) A munkanélküliség néhány közgazdasági-szociológiai problémájáról (Kérdések, válaszok, megoldások). In: Munkanélküliség: megoldások és terápiák. Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, pp. 13-35. ISBN 963 0934 779

Makó, Csaba and Novoszáth, Péter (1990) A szakmai-szervezeti és társadalmi jártasság elsajátításának folyamata a cseh, japán és magyar erőművekben. IPARGAZDASÁG, XLII. (6). pp. 33-39. ISSN 0021-0749

Makó, Csaba and Simonyi, Ágnes (1990) Az emberi együttműködés szabályozó mechanizmusai a társadalom különböző tereiben. TÁRSADALOMKUTATÁS, 8 (1-2). pp. 5-25. ISSN 0231-2522

Makó, Csaba and Simonyi, Ágnes (1990) Társadalmi terek és az autonóm cselekvés lehetőségei. MTA Szociológiai Kutatóintézet (SZKI), Budapest.

Maurer, Gyula and Szigeti, Jenő (1990) On rings satisfying certain polynomial identities. MATHEMATICA PANNONICA, 1 (2). pp. 45-49. ISSN 0865-2090

Monok, István (1990) Andrád Sámuel: Elmés és mulatságos rövid anekdoták. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). p. 9. ISSN 0209-4800

Monok, István (1990) Gustav Gündisch: Aus Geschichte und Kultur der Siebenbürger Sachsen. ÚJ ERDÉLYI MÚZEUM, 1 (1-2). pp. 238-240. ISSN 0866-0263

Monok, István (1990) Werbőczy István: Decem divinorum praeceptorum libellus. Viennae, 1514. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). pp. 165-166. ISSN 0209-4800

Monok, István (1990) Zrínyi-dolgozatok V. kötet. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12. p. 166. ISSN 0209-4800

Monok, István (1990) A kecskeméti piarista rendház XVI. századi könyvei. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus X. Fasciculus, 4. . JATE, Szeged. ISBN 963-481-843-9

Monok, István and Péter, Katalin (1990) Felmérés hithűségről 1638-ban. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, II (14). pp. 111-142. ISSN 0865-0632

N

Nikl, János and Gombos, Ágnes (1990) Adatok a hypsarrhythmia evoluciójához. Ideggyógyászati Szemle, 43. pp. 564-568. ISSN 0019-1442

Nikl, János and Gombos, Ágnes (1990) Hypsarrhytmiás gyermekek utánvizsgálata. Magyar Pediáter : a magyar gyermekorvosok lapja, 24 (1). pp. 22-24. ISSN 0303-5042

Notheisz, Ferenc and Pálinkó, István and Bartók, Mihály (1990) Hydrogen pressure-dependence in the ring-opening reactions of substituted cyclopropanes over Rh/SiO2 catalyst. CATALYSIS LETTERS, 5 (2). pp. 229-235. ISSN 1011-372X (print) 1572-879X (online)

Novakova, A. A. and Sidorova, G. V. and Katsnelson, A. A. and Szász, András and Kojnok, J. (1990) On the structural and Magnetic properties of Amorphous Fe84-xWxB16 Alloys in dependence of w content. HYPERFINE INTERACTIONS, 55. pp. 1055-1058. ISSN 0304-3843

P

Padisák, Judit (1990) Occurrence of Anabaenopsis raciborskii Wolosz. in the pond Tómalom near Sopron, Hungary. ACTA BOTANICA HUNGARICA, 36. pp. 163-165. ISSN 0236-6495 (print), 1588-2578 (online)

Padisák, Judit and G.-Tóth, László and Rajczy, Miklós (1990) Stir-up effect of wind on a more-or-less stratified shallow lake phytoplankton community, Lake Balaton, Hungary. HYDROBIOLOGIA, 191 (1). pp. 249-254. ISSN 0018-8158 (print), 1573-5117 (online)

Puky, Miklós (1990) Darkness at the other end of the toad tunnel? CIRCALYTES , 4 (1). p. 12. ISSN 0765-5835

Puky, Miklós and Bakó, B. and Krolopp, András (1990) A barna varangy vándorlási sajátosságainak vizsgálata. ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK, 76 (1-4). pp. 99-104. ISSN 0002-5658

Purger, Jenő (1990) Analiza ishrane kukuvije, Tyto alba (Scop., 1769) u zapadnoj Bačkoj (Vojvodina, Jugoslavija) preko sadržaja gvalica [Diet of Barn Owl, Tyto alba (Scop., 1769) in western Bačka (Vojvodina, Yugoslavia) using the pellet analysis]. LARUS, 41-42. pp. 135-139. ISSN 0350-5189

Purger, Jenő (1990) Pitanje statusa planinske strnadice, Emberiza cia cia L., 1766 u Vojvodini [On state of Rock Bunting, Emberiza cia cia L., 1766 in Vojvodina]. BULLETIN DU MUSÉUM D HISTOIRE NATURELLE DE BELGRADE - SÉRIE B SCIENCES BIOLOGIQUES, B 45. pp. 169-170. ISSN 0373-2134

Pál, Attila and Vajda, György (1990) Kettős ikerterhesség gondozása különös tekintettel a perinatalis időszakra. MAGYAR NŐORVOSOK LAPJA, 53 (5). pp. 267-269. ISSN 0025-021X

Pálinkó, István and Molnár, Árpád and Kiss T., János and Bartók, Mihály (1990) Activity, selectivity, and stereochemical features in the copper-catalyzed hydrogenative ring-opening of alkyl-substituted cyclopropanes-nature of active sites. Journal of Catalysis, 121 (2). pp. 396-407. ISSN 0021-9517

Pálinkó, István and Notheisz, Ferenc and Bartók, Mihály (1990) Low- and high-temperature hydrogenative ring-opening of alkyl-substituted cyclopropanes and methyloxirane over Pd/SiO2 catalyst: detection of β-hydride by a chemical method. Journal of Molecular Catalysis, 63 (1). pp. 43-54. ISSN 0304-5102 (print); 1873-3131 (online)

Pálinkó, István and Notheisz, Ferenc and Bartók, Mihály and Ostgard, D. and Smith, G. V. (1990) Self-recognition in the liquid-phase hydrogenation of an optically active compound over Pd/SiO2 catalysts. Journal of Molecular Catalysis, 57 (3). pp. 353-359. ISSN 0304-5102 (print); 1873-3131 (online)

Péley, Iván and Vámhidy, László and Bíró, Vilmos and Schmidt, Béla (1990) A mini külső rögzítő szerepe a kéz fertőzött sérüléseinek kezelésében. Magyar Traumatológia, Orthopaedia és helyreállító sebészet, 33 (4). pp. 277-281. ISSN 0025-0317

Péter, József and Palkó, András (1990) A nyak ultrahang-vizsgálata. Fül-orr-gégegyógyászat, 36 (2). pp. 95-101. ISSN 0016-237X

S

Sasfi, Csaba (1990) Helybeli diákok a keszthelyi gimnáziumban 1806–1849. In: Művelődéstörténeti tanulmányok. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, pp. 121-164. ISBN 9637226060

Scultéty, Sándor and Béli, László (1990) Kísérletes adatok az opioid peptidek hólyagkapacitást szabályozó szerepéhez. Magyar Urológia, 2 (2). pp. 99-105. ISSN 0864-8921

Smith, G. V. and Ostgard, D. and Notheisz, Ferenc and Zsigmond, Ágnes and Pálinkó, István and Bartók, Mihály (1990) Mass transfer limitations during hydrogenation revealed by CS2 titration of active sites. In: Catalysis of Organic Reactions. Chemical industries (40). Marcel Dekker Inc., New York, pp. 157-165. ISBN 9780824782863

Stepanyuk, V. S. and Katsnelson, A. A. and Szász, András (1990) B-B Direct Contact in Amorphous Ni76B24 System Based on Molecular Dynamics. PHYSICA STATUS SOLIDI, 161. K77-K79. ISSN 0031-8957

Stepanyuk, V. S. and Katsnelson, A. A. and Szász, András and Kozlov, A. V. (1990) On the electronic states of metalloid atoms in metal-metalloid systems. PHYSICA B - CONDENSED MATTER, 168. pp. 278-284. ISSN 0921-4526

Stepanyuk, V. S. and Katsnelson, A. A. and Trushin, O. S. and Szász, András (1990) Electrical Resistivity of Amorphous Ni1-xPx Alloys Calculated by Molecular Dynamics. PHYSICA STATUS SOLIDI, 160. K117-K121. ISSN 0031-8957

Stepanyuk, V. S. and Katsnelson, A. A. and Trushin, O. S. and Szász, András (1990) Structure of the Amorphous Fe-B Alloy Modeled by Molecular Dynamics. PHYSICA STATUS SOLIDI, 122. K7-K9. ISSN 0031-8957

Stepanyuk, V. S. and Szász, András and Katsnelson, A. A. (1990) Application of LAPW and Greeen-function methods to calculation of electronic structure of crystal defects. ZEITSCHRIFT FÜR PHYSIK, 81. pp. 391-396. ISSN 0044-3328

Stepanyuk, V. S. and Szász, András and Katsnelson, A. A. (1990) Comparison of electronic structures of P and B impurities in nickel. PHYSICA B - CONDENSED MATTER, 164. pp. 300-304. ISSN 0921-4526

Stepanyuk, V. S. and Szász, András and Katsnelson, A. A. (1990) Molecular dynamics of Ni-P amorphous system by rapid cooling from melt and subsequent relaxation through deep-freezing. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 125. pp. 139-142. ISSN 0022-3093

Stepanyuk, V. S. and Szász, András and Katsnelson, A. A. (1990) On the Electronic Structure of Small Ni-P Clusters. PHYSICA STATUS SOLIDI, 160. pp. 219-224. ISSN 0031-8957

Szigeti, Jenő (1990) On the intersection of monotonicity preserving linear extensions. ACTA MATHEMATICA HUNGARICA, 55 (1-2). pp. 161-163. ISSN 0236-5294

Szigeti, Jenő (1990) On well-ordered mono-unary algebras. ORDER-A JOURNAL ON THE THEORY OF ORDERED SETS AND ITS APPLICATIONS, 7 (1). pp. 77-81. ISSN 0167-8094

Szász, András (1990) A short-range electronic instability in high Tc superconductors. In: Strongly correlated electron systems HIGH-Tc superconductivity. World Scientific, Singapore, pp. 168-245. ISBN 981 02 0767 0

Szász, András and DasGupta, A. (1990) Some General Remarks on Metastability and High-Tc Superconductivity. JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY, 4. pp. 1-3. ISSN 0896-1107

Szász, András and Fabian, D. J. (1990) First co-ordination symmetry in the structure of high critical temperature superconductors. In: NATO Advanced Study Institute on High Temperature Superconductors - Physics and Materials Science, 1990.08.13-1990.08.26., Németország.

Szász, András and Fabian, D. J. and Maydell, E. A. (1990) On the protection of the isolation at the fabrication of all niobium josepshson-junctions. PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING, 34. pp. 127-133. ISSN 0324-5853

Szász, András and Hajdu, J. and Kojnok, J. and Dankházi, Zoltán and Krasser, W. and Trager, T. and Bánkuti, J. (1990) Interdependence of the Thermal Properties and Electronic Structure of Y1Ba2CuxOy (1.5<x<9) Ceramics. JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY, 3. pp. 425-431. ISSN 0896-1107

Székely, Csaba and Molnár, Kálmán (1990) Az intenziven nevelt angolna és harcsa kopoltyúférgességei ellen végzett gyógyszerhatékonysági kutatások. Halászat, 83. pp. 162-163. ISSN 0133-1922

Székely, Csaba and Molnár, Kálmán (1990) Treatment of Ancylodiscoides vistulensis monogenean infestation of the European catfish (Silurus glanis). Bulletin of European Association of Fish Pathologists, 10 (3). pp. 74-77. ISSN 0108-0288

Szőnyi-Sándor, Klára (1990) A székely rovásírás. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY, 33. pp. 65-79. ISSN 0586-3716

T

Takács, Péter (1990) H. D. Thoreau: A polgári engedetlenség iránti kötelezettségről. A gazdaságról [recenzió]. BUKSZ, 2 (4). pp. 487-489. ISSN 0865-4247

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1990) Padányi Bíró Márton és a dunántúli protestantizmus. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 32 (3-4). pp. 259-273. ISSN 0040-9634

V

Vasić, V. and Purger, Jenő (1990) Josip Šoti - naučna i stručna bibliografija. [Josip Šoti - scientific and expert bibliography]. ZBORNIK RADOVA PRIRODNO MATEMATICKOG FAKULTETA-SERIJA ZA BIOLOGIJU, 20. pp. 121-125. ISSN 0352-1788

Vastag, Gyula (1990) PLANNING FOR CIM IN HUNGARY - FACTS ABOUT AND ATTITUDES TO IMPLEMENTATION. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 45 (1). pp. 96-105. ISSN 0377-2217

W

Wirth, Lajos (1990) Dinamók a Nirvánából. A nulla története. Természet Világa, 121 (12). pp. 545-551. ISSN 0040-3717

Ú

Újházy, Géza (1990) Őstranszformátorok. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 78 . Magyar Elektrotechnikai Múzeum, Budapest. ISBN 963-04-0919-4

This list was generated on Sun Jun 16 17:21:44 2019 CEST.