REAL

Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 1997.

UNSPECIFIED (2008) About the authors. Acta Oeconomica, 58 (1). pp. 113-115. ISSN 0001-6373

UNSPECIFIED (2008) About the authors. Acta Oeconomica, 58 (2). pp. 231-233. ISSN 0001-6373

UNSPECIFIED (2008) About the authors. Acta Oeconomica, 58 (4). pp. 451-453. ISSN 0001-6373

Csernicskó, István and Kontra, Miklós, eds. (2008) Az Üveghegyen innen : anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés : a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus azonos című szimpóziumán elhangzott előadások anyaga. PoliPrint Kft, II. Rákóczi Ferenc KMF, Ungvár - Beregszász. ISBN 978-966-7966-68-3

UNSPECIFIED (2008) Bibliográfiai adatok / Bibliographical Data / Bibliographische Daten. Építés - Építészettudomány, 35 (3-4). pp. 59-61. ISSN 0013-9661

UNSPECIFIED (2008) Commemoration. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (1). pp. 203-204. ISSN 1216-9803

UNSPECIFIED (2008) Contents (1957-2007)Építés- és közlekedéstudományi közlemények. Építés - Építészettudomány, 35 (3-4). pp. 133-190. ISSN 0013-9661

Barbier, Frédéric and Monok, István, eds. (2008) Contribution á l’histoire intellectuelle de l’Europe. L’Europe en réseaux. Contributions à l’histoire de la culture écrite, 1650–1918. – Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens, 1650–1918. (Bd. IV). OSZK - Leipziger Universitätsverlag, Budapest; Leipzig. ISBN 978 963 200 550 8

Köbel, Szilvia, ed. (2008) Egyházak és tolerancia Magyarországon: Tudományos konferencia az 1947. évi XXXIII. törvény megszületésének 60. évfordulója alkalmából. Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkársága, Budapest. ISBN 978-963-87399-9-5

Pál, József and Mátyás, Dénes and Róth, Márton, eds. (2008) Fiatal kutatók és Olaszország : Tanulmányok. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. ISBN 978 963 7356 93

Györgyi, Zoltán, ed. (2008) Giving Opportunities, Leaving Disadvantages.: Case Studies of programmes from three EU Countries to prevent dropping out. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest.

UNSPECIFIED (2008) Helyreigazítás: Építés – Építészettudomány 35 (3–4) 57. oldal. Építés - Építészettudomány, 36 (3-4). p. 299. ISSN 0013-9661

UNSPECIFIED (2008) Hungarian books on linguistics. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 227-230. ISSN 1216-8076

Alpárné Szála, Erzsébet and Gazda, István, eds. (2008) Id. Szily Kálmán, a tudománytörténész. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 71 . Szily Kálmán Alapítvány - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9276-69-7

UNSPECIFIED (2008) Inhalte (1957-2007) Építés- és közlekedéstudományi közlemények. Építés - Építészettudomány, 35 (3-4). pp. 191-252. ISSN 0013-9661

Monok, István, ed. (2008) Katolikus intézményi könyvtárak. Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (19/3). OSZK, Budapest. ISBN 978 963 200 557 7

Fedinec, Csilla and Bárdi, Nándor and Szarka, László, eds. (2008) Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest. ISBN 9789636930820

UNSPECIFIED (2008) Kötetmutató / Index of the Volumes / Bandverzeichnis. Építés - Építészettudomány, 35 (3-4). pp. 57-58. ISSN 0013-9661

Fazekas, Károly and Köllő, János, eds. (2008) Munkaerőpiaci tükör, 2008. MTA Közgazdaságtudományi Intézet - Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest.

Fehér M., István and Oesterreich, Peter L., eds. (2008) Philosophie und Gestalt der europäischen Universität. Akten der Internationalen Fachtagung Budapest, vom 6. bis 9. November 2003. Schellingiana (18). Frommann-Holzboog Verlag, Stuttgart : Bad Cannstatt. ISBN 978-3-7728-2430-2

UNSPECIFIED (2008) Szerzőnevek mutatója / Index of authors / Autorenregister. Építés - Építészettudomány, 35 (3-4). pp. 253-268. ISSN 0013-9661

UNSPECIFIED (2008) Tartalomjegyzékek (1957-2007) Építés- és közlekedéstudományi közlemények. Építés - Építészettudomány, 35 (3-4). pp. 63-131. ISSN 0013-9661

Csörsz, Rumen István, ed. (2008) Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika A 2006. évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai. Kriterion, Kolozsvár. ISBN 978-973-26-0911-8

Valentiny, Pál and Kiss, Ferenc László, eds. (2008) Verseny és szabályozás, 2008. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9796-60-7

UNSPECIFIED (2008) Válogatás Istvánfi Gyula szakirodalmi, kutatási és műemlék-tervezői életművéből. Építés - Építészettudomány, 36 (3-4). pp. 137-140. ISSN 0013-9661

UNSPECIFIED (2008) A folyóirat 2000. szeptember 15-én kelt, megújulását jelző közleménye. Építés - Építészettudomány, 35 (3-4). pp. 53-56. ISSN 0013-9661

Csernicskó, István and Hires-László, Kornélia and Márku, Anita, eds. (2008) „hogy a magyarság ne vesszen el nyomtalanul ezen a vidéken”. PoliPrint Kft., Ungvár. ISBN 978 966 7966 71 3

UNSPECIFIED (2008) A szerkesztőség változásai / Changes in the editorial staff / Änderungen an der Redaction. Építés - Építészettudomány, 35 (3-4). p. 62. ISSN 0013-9661

Abonyi, András and Krasznai, Enikő and Kovács, Kata and Padisák, Judit (2008) Az édesvízi medúza (Craspedacusta sowerbii Lankaster, 1880) magyarországi előfordulása | The freshwater jellyfish (Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880) in Hungarian waters. BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI = FOLIA MUSEI HISTORICO NATURALIS BAKONYIENSIS, 25. pp. 19-24. ISSN 0231-035X

Abonyi, Iván (2008) Fejezetek a fizika 17–19. századi történetéből. In: Kiemelkedő fejezetek a XVII–XIX. század fizikájából. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (72). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba - Budapest, pp. 1-70. ISBN 978-963-9276-75-8

Abu-Hamatteh, Ziad Salem H. and Al-Shawabkeh, Ali F. (2008) An overview of the Jordanian oil shale: its chemical and geologic characteristics, exploration, reserves and feasibility for oil and cement production. Central European Geology, 51 (4). pp. 379-395. ISSN 1788-2281

Abusch, Dorit (2008) Focus presuppositions. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 319-330. ISSN 1216-8076

Agg, Zoltán (2008) Alkotmányosság, közigazgatás, önkormányzat. Comitatus, Veszprém.

Agárdi, I. and Bauer, A. (2008) The moderator role of size in alliance-performance relationships. Acta Oeconomica, 58 (2). pp. 185-199. ISSN 0001-6373

Akawy, Ahmed (2008) Exhumed fault scarps and drainage modification as proxies of neotectonics at the Abu Dabbab area, Eastern Desert, Egypt. Central European Geology, 51 (2). pp. 153-186. ISSN 1788-2281

Alberti, Gábor and Kiefer, Ferenc and Lois, Márta and Szalontai, Ádám (2008) Book reviews. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 427-453. ISSN 1216-8076

Alexander, Murray E. and Moghadas, Seyed M. and Röst, Gergely and Wu, Jianhong (2008) A Delay Differential Model for Pandemic Influenza with Antiviral Treatment. Bulletin of Mathematical Biology, 70 (2). pp. 382-397. ISSN 0092-8240 (print), 1522-9602 (online)

Algaidi, A. Abdousalam and Bayoumi, Hamuda Hosam E. A. F. and Horváth, Márk and Nótás, Erika and Heltai, György (2008) A hőmérséklet hatása nehézfémekkel szennyezett talajok gázkibocsátására. Agrokémia és Talajtan, 57 (1). pp. 147-160. ISSN 0002-1873

Alotti, Nasri and Rashed, Aref and Kecskés, Gábor and Sipos, József (2008) Cardiac fibroma on chest X-ray. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, 16 (3). p. 265. ISSN 0218-4923; 1816-5370

Alpár, Alán (2008) A beta-amiloid lerakódás hatásának vizsgálata egér neokortexében a principális sejtek morfológiájára és interneuronális kapcsolataira = Effects of amyloid-ß deposition upon morphology of neocortical principal cells and their interneuronal connections. Project Report. OTKA.

Alpárné dr. Szála, Erzsébet (2008) Akadémiatörténeti kutatások = Research into the history of the Academy of Sciences. Project Report. OTKA.

Altbacker, Vilmos and Váczi, Olivér (2008) Szaporodási stratégiák vizsgálata az ürgénél (Spermophilus citellus) = Mating strategies in the European ground squirrel. Project Report. OTKA.

Anda, Angéla and Burucs, Zoltán and Kirkovits, Mária Magdolna and Lőke, Zsuzsanna Katalin and Zemankovicsné dr. Hunkár, Márta (2008) Mikroklíma szimulációs modell fejlesztése. = Development of microclimate simulation model. Project Report. OTKA.

András, Róna-Tas (2008) Farewell to Árpád Berta (1951–2008). Acta Orientalia, 61 (3). pp. 373-383. ISSN 0001-6446

Andráskay, Ede and Fábián, Miklós and Horváth, Edit Szilvia and Vásárhelyi, Balázs (2008) A fúrhatóság és az abazivitás fontos tulajdonságai az alagútfúrógépek (TBM) alkamlazásánál. In: Mérnökgeológia - Kőzetmechanika Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2008.11.26. Mérnökgeológia-Kőzetmechanika Kiskönyvtár (7.). Műegyetemi Kiadó, Budapest, pp. 253-258. ISBN 978-963-420-967-6

Angelovski, G. and Fousková, P. and Mamedov, I. and Canals, S. and Tóth, Éva and Logothetis, N. K. (2008) Smart MRI Agents Sensing Extracellular Calcium Fluctuations. CHEMBIOCHEM, 9. pp. 1729-1734. ISSN 1439-4227

Antal, Miklós and Eördögh, Mária and Muszil, Dóra and Papp, Ildikó and Petkó, Mihály and Szabó, Zoltán and Szokol, Karolina and Szűcs, Péter and Veress, Gábor (2008) Gerincvelői neuronhálózatok szerveződése, pre- és posztnatális fejlődése, és plasztikus változásai neuropátiás és gyulladásos fájdalom modellekben = Organization, pre- and postnatal development of spinal neural circuits, and their plasticity in neuropathic and inflammatory pain states. Project Report. OTKA.

Antal-Szalmás, Péter and Dankó, Katalin and Sümegi, Andrea (2008) A természetes immunrendszer molekuláris komponenseinek (CD14, Toll like receptorok) vizsgálata autoimmun (polymyositises-dermatomyositises) és atherosclerosisos betegekben = Characterisation of the molecular components of innate immunity (CD14, Toll-like receptors) in patients suffering from autoimmune disorders (polymyositis-dermatomyositis) and atherosclerosis. Project Report. OTKA.

Anton, István and Kovács, Katalin and Fésüs, László and Várhegyi, József and Lehel, László and Hajda, Zoltán and Polgár, J. and Szabó, Ferenc and Zsolnai, Attila (2008) Effect of DGAT1 and TG gene polymorphisms on intramuscular fat and on milk production traits in different cattle breeds in Hungary. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (2). pp. 181-186. ISSN 0236-6290

Apor, Astrid and Kutyifa, Valentina and Merkely, Béla Péter and Szilágyi, Szabolcs and Andrássy, Péter and Hüttl, Tivadar and Hubay, Márta and Róka, Attila and Gellér, László Alajos (2008) Successful cardiac resynchronization therapy after heart transplantation. EUROPACE, 10 (8). pp. 1024-1025. ISSN 1099-5129

Araruna, F.D. and Borges, J.E.S. (2008) Existence and boundary stabilization of the semilinear Mindlin-Timoshenko system. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (34). pp. 1-27. ISSN 1417-3875

Arató, András and Dezsofi, Antal and Hidvégi, Edit and Madácsy, László and Vásárhelyi, Barna and Veres, Gábor (2008) Az intestinalis toll-like receptorok (TLR) expressziójának változásai és hatásuk az immunaktivációra immunpatogenezisű bélbetegségekben = Change of intestinal toll-like receptor expression an their effect on immune activation in immunopathogenetic intestinal diseases. Project Report. OTKA.

Artner, Annamária (2008) A kínai működőtőke offenzívája. Statisztikai Szemle, 86 (9). pp. 850-874. ISSN 0039-0690

Arányi, Tamás (2008) A pseudoxanthoma elasticum öröklődő betegség kialakulásáért felelős ABCC6/MRP6 gén transzkripciós szabályozásának vizsgálata = Transcriptional regulation of the pseudoxanthoma elasticum (PXE) causing ABCC6/MRP6 gene. Project Report. OTKA.

Auer, Tibor and Barsi, Péter and Bóné, Beáta and Angyalosi, Anna and Aradi, Mihály and Szalay, Csaba and Horváth, A. Réka and Kovács, Norbert and Kotek, Gyula and Fogarasi, András and Komoly, Sámuel and Janszky, Imre and Schwarcz, Attila and Janszky, József (2008) History of simple febrile seizures is associated with hippocampal abnormalities in adults. Epilepsia, 49 (9). pp. 1562-1569. ISSN 0013-9580; 1528-1167

Auer, Tibor and Schwarcz, Attila and Aradi, Mihály and Kalmár, Zsuzsanna and Pendleton, Clay and Janszky, Imre and Horváth A., Réka and Szalay, Csaba and Dóczi, Tamás and Komoly, Sámuel and Janszky, József (2008) Right-left discrimination is related to the right hemisphere. Laterality : Asymmetrics of Body, Brain Cognition, 13 (5). pp. 427-438. ISSN ISSN 1357-650X ESSN 1464-0678

Augustijn, P. W. M. and Kooistra, J. F. and Vekerdy, Zoltán (2008) Cross - fertilization between three different teaching modes for geo - informatics education. In: FIG International Workshop, 2008.06.11-2008.06.13., Enschede, Hollandia.

Austin, Colin (2008) Marriage on the rocks: Pamphile in Menander’s Epitrepontes. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 19-27. ISSN 0044-5975

Azzam-Laouir, D. (2008) Mixed semicontinuous perturbation of a second order nonconvex sweeping process. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (37). pp. 1-9. ISSN 1417-3875

B. Németh, Mária (2008) A természettudományos műveltség fogalma és értelmezései. Iskolakultúra, 18 (7-8). pp. 3-19. ISSN 1215-5233

Babic, D. and Stipesevic, B. and Jug, D. and Jug, I. and Samota, D. and Kratovalieva, S. and Birkás, Márta (2008) Comparison of two soil tillage treatments for winter barley-soybean growing based only on residual nitrogen after soybean. AGRONOMSKI GLASNIK, 70 (5). pp. 465-473. ISSN 0002-1954

Bacsa, Éva (2008) A tanulási célok vizsgálata az angol nyelvtanulás tükrében. Iskolakultúra, 18 (7-8). pp. 33-49. ISSN 1215-5233

Bacsik, Zoltán and Balogh, Nóra and Mink, János (2008) Indirect Determination of Molecular Chlorine by Fourier Transform Infrared Spectrometry. APPLIED SPECTROSCOPY, 62 (3). pp. 77-79. ISSN 0003-7028

Bacsó, Zsolt and Bene, László and Fenyvesi, Ferenc and Goda, Katalin and Nagy, Henrietta and Szabó, Gábor (2008) ABC transzporterek fiziológiás szerepkörökben = ABC transporters in physiological contexts. Project Report. OTKA.

Baghli-Bendimerad, Selma and Benchohra, M. (2008) Multivalued evolution equations with infinite delay in Fréchet spaces. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (33). pp. 1-24. ISSN 1417-3875

Bagi, István and Laczkó, Tibor and Szalay, Krisztián and Dobránszky, János and Olasz, Sándor (2008) Combnyaktörés kezelésére szolgáló rögzítőcsavarok stabilitásának növelése. In: Proceedings of the Third Hungarian Conference on Biomechanics. Magyar Biomechanikai Társaság, Budapest, p. 27. ISBN 978 963 06 4307 8

Bagosi, Zoltán and Oroszlán, Tamás and Bujtor, Zoltán and Gasztonyi, Beáta (2008) A folyamatos cukormérő vizsgálatok helye a diabetes melitus kezelésének ellenőrzésében. Magyar Orvos, 16 (1-2). pp. 52-54. ISSN 1217-6052

Bagyánszki, Mária and Dénes, Viktória and Dubravcsik, Zsolt and Horváth, András and Krecsmarik, Mónika and Román, Viktor and Velkei, Tamás (2008) GABA, glutamát és nitrogén monoxid tartalmú myentericus neuronok térbeli mintázatának ontogenetikus és pathológiás változása = Ontogenetical and pathological changes in the spatial pattern of GABA, glutamate and nitrogen oxide-containing myenteric neurons. Project Report. OTKA.

Bahuguna, D. and Dabas, J. (2008) Existence and uniqueness of a solution to a partial integro-differential equation by the method of lines. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (4). pp. 1-12. ISSN 1417-3875

Bai, Chuanzhi (2008) Triple positive solutions for a boundary value problem of nonlinear fractional differential equation. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (24). pp. 1-10. ISSN 1417-3875

Bajdik, János (2008) Szilárd adalékanyagokat tartalmazó polimer filmek preformulációs vizsgálata = Preformulation study of polymer films containing solid particles. Project Report. OTKA.

Bajnóczi, Bernadett (2008) Ásványtani és geokémiai vizsgálatok karbonátokon, különös tekintettel talajok-paleotalajok és metamorf kőzetek karbonátfázisaira = Mineralogical and geochemical studies on carbonates, especially on carbonate phases of soils, paleosoils and metamorphic rocks. Project Report. OTKA.

Bajzik, Gábor and Auer, Tibor and Bogner, Péter and Aradi, Mihály and Kotek, Gyula and Repa, Imre and Dóczi, Tamás and Schwarcz, Attila (2008) Quantitative brain proton MR spectroscopy based on measurement of the relaxation time T1 of water. Journal of Magnetic Resonance Imaging , 28 (1). pp. 34-38. ISSN ESSN 1522-2586

Bak, Miklós and Németh, Róbert and Tolvaj, László and Molnár, Sándor (2008) Ültetvényes termesztésből származó fafajok anyagának hőkezelése növényi olajban. FAIPAR, 56. pp. 22-26. ISSN 0014-6897

Bakacsi, Gyula and Bíró, Kata and Gelei, András and Primecz, Henriett and Takács, Sándor and Toarniczky, Andrea (2008) Gazda(g)ság és kultúra - a jövőorientált versenyképesség kulturális meghatározottsága (a GLOBE kutatás alapján) = Economy/Wealth and culture - Impact of cultural pattern on future oriented competitiveness (by GLOBE research). Project Report. OTKA.

Bakker, B. I. de and Bodnár, Andrea and Dijk, E. M. H. P. van and Vámosi, György and Damjanovich, Sándor and Jenei, Attila (2008) Nanometer-scale organization of the alpha subunits of the receptors for IL2 and IL15 in human T lymphoma cells. JOURNAL OF CELL SCIENCE, 121 (5). pp. 627-633. ISSN 0021-9533

Bakonyi, József (2008) Egy új Phytophthora-faj jellemzése és formális leírása = Characterization and formal description of a new Phytophthora species. Project Report. OTKA.

Bakonyi, József and Érsek, Tibor and Nagy, Zoltán (2008) Égerpatogén Phytophthora-fajhibridek mitokondriális genomjainak tanulmányozása = Study of mitochondrial genoms of hybrid alder Phytophtoras. Project Report. OTKA.

Bakonyi, Tamás (2008) Állategészségügyi és közegészségügyi jelentőségű vírusok molekuláris diagnosztikája és filogenetikai analízise = Molecular diagnosis and phylogenetic analysis on viruses with veterinary- and human health importance. Project Report. OTKA.

Bakos, József and Gherghely, Ildikó and Gulyás, Henrik and Hegedüs, Csaba (2008) A ligandumok új generációinak szintézise. Nagy szelektivitású és aktivitású homogénkatalitikus rendszerek kidolgozása. = Synthesis of new generations of ligands. Development of highly selective and active catalytic systems. Project Report. OTKA.

Bakucs, Lajos Zoltán (2008) Mezőgazdasági árak = Agricultural Prices. Project Report. OTKA.

Bakó, Péter and Bakó, Tibor and Keglevich, György and Parlagh, Gyula and Szöllősy, Áron and Toke, László (2008) Királis koronaéterekkel katalizált enantioszelektív szintézisek és ''deracemizációs'' reakciók vizsgálata = Investigation of enantioselective synthesis and deracemization reactions by chiral crownethers. Project Report. OTKA.

Balla, Bernadett and Kósa, János and Kiss, János and Borsy, Adrienn Éva and Podani, János and Lazáry, Áron and Bácsi, Krisztián and Nagy, Zsolt and Takács, István and Speer, Gábor and Orosz, László and Lakatos, Péter (2008) Different gene expression patterns in bone tissue of aging postmenopausal osteoporotic and non-osteoporotic women. CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL, 82 (1). pp. 12-26. ISSN 0171-967X

Balogh, Balázs and Fülemile, Ágnes (2008) Cultural alternatives, youth and grassroots resistance in socialist Hungary — The folk dance and music revival. Hungarian Studies, 22 (1-2). pp. 43-62. ISSN 0236-6568

Balogh, Judit (2008) Báthory Gábor székelypolitikája. In: A Báthoriak kora: A Báthoriak és Európa. A Báthori István Múzeum Füzetei (3). Báthori Múzeum, Nyíregyháza, Szerencs, pp. 187-198. ISBN 9637220291

Balogh, Judit (2008) Karriermöglichkeiten der Szekler Adligen in der Zeit von István Bocskai. In: "Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein": Die Friedensschlüsse von Wien (23. 06. 1606) und Zsitvatorok (15. 11. 1606). Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, pp. 103-112. ISBN 978-963-06-4147-0

Balogh, Judit and Horn, Ildikó (2008) A Hatalomépítés útjai: a homoródszentpáli Kornis család története. Századok, 142 (4). pp. 849-896. ISSN 0039-8098

Balogh, Róbert (2008) L'ombra dei fiori : Pisa, egy késő középkori közösség. In: Juvenilia II. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 23-35.

Balogh, Róbert (2008) Migráció, mint anomália - a bevándorló-kérdéstől a bevándorló-veszélyig. DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 2008 (2). p. 2. ISSN 1789-0446

Balázs, Barbara and Csókai, Viktor and Gáti, Tamás and Simon, András (2008) Gazda-vendég kölcsönhatások tanulmányozása NMR módszerrel kalixarének és királis ródium vegyületek körében = Investigation of host-guest interaction of calixarenes and chiral rhodium compounds by NMR spectroscopy. Project Report. OTKA.

Balázs, Géza and Bódi, Zoltán and Minya, Károly (2008) A magyar nyelv az informatika korában. Nyelvstratégiai kutatások = Hungarian in the Age of Informatics. Project Report. OTKA.

Balázs, István and Déri, Zoltán and Lobogós, Katalin and Muha, Lajos and Nyíri, Géza and Sneé, Péter and Váncsa, Julianna (2008) Informatikai Biztonság Irányításának Vizsgálata (IBIV). Közigazgatási Informatikai Bizottság ajánlásai, 1-3 (25). Miniszterelnöki Hivatal, Budapest.

Balázs, T. and Bognár, Eszter and Zima, E. and Dobránszky, János (2008) Mechanical Properties of Coronary Veins. In: Gépészet 2008: Proceedings of Sixth Conference on Mechanical Engineering. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-420-947-8

Balázs Józsefné dr. Fodor, Katalin and Bóna, Judit and Gósy, Mária and Imre, Angéla and Markó, Alexandra and Radványi, Péter (2008) A spontán beszéd fonetikai szerkezeteinek vizsgálata = The analysis of the phonetic structures of spontaneous speech. Project Report. OTKA.

Balázsik, Katalin (2008) Heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezések mechanizmusa = Mechanism of heterogeneous catalytic enantioselective hydrogenations. Project Report. OTKA.

Barabás, Sándor (2008) A hazai növényvilág flóra- és vegetációtörténeti szempontból érdekes fajainak taxonómiai vizsgálata = Taxonomical studies of some plant species with vegetation historical interest of the Hungarian flora. Project Report. OTKA.

Baranyai, András and Pusztai, László and Tóth, Gergely and Túri, László (2008) Vizsgálatok a vízmolekula állapotjelző-független klasszikus modelljének fejlesztéséhez = Studies for the development of state-independent classical model of the water molecule. Project Report. OTKA.

Baranyai, László and Zude, Manuela (2008) Analysis of Laser Light Migration in Apple Tissue by Monte Carlo Simulation. Progress in Agricultural Engineering Sciences, 4 (1). pp. 45-59. ISSN 1786-335X

Baranyi, Béla and Balcsók, István and Dancs, László and Kiss, Éva and Koncz, Gábor and Sallai, János and Szabó, Gyula (2008) A magyar-ukrán határ, mint az EU külső határa. (A határon átnyúló kapcsolatok helyzete és lehetőségei a magyar-ukrán határ mentén Schengen kapcsán) = The Hungarian-Ukrainian border as the external border of the EU (The status and potentials of cross-border connections along the Hungarian-Ukrainian border after Schengen). Project Report. OTKA.

Baranyi, László (2008) Effect of frequency ratio on the force coefficients of a cylinder oscillated in a uniform stream. In: 7th JSME-KSME Thermal and Fluids Engineering Conference, 2008.10.13-2008.10.16, Sapporo.

Baranyi, László (2008) Effect on wake flow of abrupt alterations in ellipticity of an orbiting cylinder. In: 9th International Conference on Flow-Induced Vibrations. Institute of Termomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, pp. 285-290. ISBN 80-87012-12-7

Baranyi, László (2008) Numerical simulation of flow around an orbiting cylinder at different ellipticity values. JOURNAL OF FLUIDS AND STRUCTURES, 24 (6). pp. 883-906. ISSN 0889-9746

Baranyi, László (2008) Numerical simulation of flow around an orbiting cylinder at different ellipticity values. JOURNAL OF FLUIDS AND STRUCTURES, 24 (6). pp. 883-906. ISSN 0889-9746

Baranyi, László and Janiga, Gábor and Schifter, Ferenc and Tolvaj, Béla and Vékony, Klára (2008) Nem áramvonalas alakzatok körül kialakuló háromdimenziós áramlás elméleti és numerikus vizsgálata = Theoretical and numerical investigation of three-dimensional flows around bluff bodies. Project Report. OTKA.

Baranyi, László and Szabó, Szilárd and Bolló, Betti and Bordás, Róbert (2008) Analysis of flow around a heated circular cylinder. In: 7th JSME-KSME Thermal and Fluids Engineering Conference, 2008.10.13-2008.10.16, Sapporo.

Baranyi, Mária and Makovics, Ferenc (2008) Antibakteriális hatású peptidek izolálása nyúltej kazein frakciójából = Isolation of casein-derived antibacterial peptides from rabbit milk. Project Report. OTKA.

Barczy, Mátyás and Pap, Gyula (2008) Weakly infinitely divisible measures on some locally compact Abelian groups. Lithuanian Mathematical Journal, 48 (1). pp. 17-29. ISSN 0363-1672 (print), 1573-8825 (online)

Barna, Gábor (2008) Der Sakrale Raum Eines Wallfahrtsortes und Seine Objekte: Maria-Radna. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (1). pp. 9-21. ISSN 1216-9803

Bartha, István and Simon, Péter and Müller, Viktor (2008) Has HIV evolved to induce immune pathogenesis? Trends in Immunology, 29 (7). pp. 322-328. ISSN 1471-4906

Bartha, Tibor and Gálfi, Péter and Gyorffy, Anna and Rónai, Zsuzsanna (2008) A háziállatok energia-metabolizmusát szabályzó fontosabb tényezők molekuláris szintű vizsgálata = Molecular aspects of hormonal factors influencing the energy metabolism in domestic animals. Project Report. OTKA.

Bartha, Zoltán (2008) Competitiveness and Institutional Change in Hungary. BUSINESS STUDIES : A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC, 6 (1). pp. 60-70. ISSN 1588-9025

Barthó, Loránd and Benkó, Rita and Bölcskei, Kata and Király, Ágnes and Lázár, Zsófia and Molnár F., Tamás and Pethő, Gábor and Pintér, Erika and Undi, Sarolta (2008) Nitrogén-monoxid, neuropeptidek és más nem-adrenerg, nem-cholinerg átvivőanyagok szerepe zsigeri funkciókban, gyógyszeres befolyásolásuk ép és gyulladásos körülmények közt = Role of nitric oxide, neuropeptides and other non-adrenergic, non-cholinergic mediators in visceral functions; their modulation by drugs under normal and inflammatory conditions. Project Report. OTKA.

Bartosiewicz, László and Gál, Erika (2008) Symptoms of aggression on animal bones from archaeological sites. In: A Magyar Etológiai Társaság 10. évfordulója, 2007. november 30., Göd.

Basa, Péter (2008) Mérés spektroszkópiai ellipszométerrel. Manual. MTA MFA, Budapest, Hungary.

Basa, Péter and Alagoz, A. S. and Lohner, Tivadar and Kulakci, M. and Turan, R. and Horváth, Zsolt József (2008) Electrical and ellipsometry study of sputtered SiO2 structures with embedded Ge nanocrystals. APPLIED SURFACE SCIENCE, 254 (12). pp. 3626-3629. ISSN 0169-4332

Baski, Imre and Ivanics, Mária and Róna-Tas, András and Kempf, Béla and Sárközi, Alice (2008) Reviews. Acta Orientalia, 61 (3). pp. 385-410. ISSN 0001-6446

Becker, Dávid and Merkely, Béla Péter (2008) A stabil angina pectoris invaziv kezelési stratégiája az evidenciák alapján [The evidence-based invasive therapy of stabil angina pectoris]. ORVOSI HETILAP, 149 (7). pp. 299-304. ISSN 0030-6002

Becker, Vanessa and Huszár, Vera Lucia M. and Naselli-Flores, Luigi and Padisák, Judit (2008) Phytoplankton equilibrium phases during thermal stratification in a deep subtropical reservoir. FRESHWATER BIOLOGY, 53 (5). pp. 952-963. ISSN 0046-5070 (print), 1365-2427 (online)

Becker-Kern, Peter and Pap, Gyula (2008) Parameter estimation of selfsimilarity exponents. Journal of Multivariate Analysis, 99 (1). pp. 117-140. ISSN 0047-259X

Becsei, József (2008) Az alföldi város és tanyarendszer átalakulása az új gazdasági környezetben (1990-2003) = The transformation of the cities of the Great Plain and system of tanyas at the new economic conditions (1990-2003). Project Report. OTKA.

Beek, E. van and Bozorgy, B. and Vekerdy, Zoltán and Meijer, K. (2008) Limits to agricultural growth in the Sistan Closed Inland Delta, Iran. IRRIGATION AND DRAINAGE SYSTEMS, 22 (2). pp. 131-143. ISSN 0168-6291

Bekker, Zsuzsa and Hild, Márta and Horváth, László (2008) Magyar közgazdasági gondolkodás története = History of economic thought in Hungary. Project Report. OTKA.

Belső, Nóra and Széll, Márta and Pivarcsi, A. and Kormos, Bernadett and Kenderessy Szabó, Anna and Dobozy, Attila and Kemény, Lajos and Csörgő Sándorné Bata, Zsuzsanna (2008) Differential expression of D-type cyclins in HaCaT keratinocytes and in psoriasis. JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY, 128 (3). pp. 634-642. ISSN 0022-202X

Belényesy, Károly and Virágos, Gábor (2008) Régészet az ezredforduló után: A régészet helye és szerepe a 21. századi fejlett piacgazdaságban és a tudásalapú társadalomban. Archaeologiai Értesítő, 133 (1). pp. 273-290. ISSN 0003-8032

Bencze, Gyula and Kluge, Gyula and Nyiri, Julia and Révai, János (2008) A néhánytest probléma módszereinek alkalmazása atomi és exotikus rendszerek dinamikájának vizsgálatára = The application of few-body methods to the study of atomic and exotic systems. Project Report. OTKA.

Bencze, György and Dávid, Gábor and Fenyvesi, András Csaba and Molnár, József and Raics, Péter and Szabó, Zsolt and Szillási, Zoltán and Tarján, Péter and Veszprémi, Viktor and Zilizi, Gyula (2008) Nagyenergiás fizikai kutatások és fejlesztések a CERN-i LHC gyorsító CMS és a Brookhaven-i RHIC gyorsító PHENIX detektornál = High energy physics research and development at the LHC CMS (LERN) and RHIC PHENIX (BHL) detectors. Project Report. OTKA.

Benhamidouche, N. (2008) Exact solutions to some nonlinear PDEs, travelling profiles method. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (15). pp. 1-7. ISSN 1417-3875

Bera, József and Pokorádi, László (2008) Noise Effect of Building Installation. In: Conferenţia cu participare internaţională, 2008.04.17-2008.04.18., Temesvár, Románia.

Bercsényi, Miklós and Müller, Tamás (2008) A süllő, a kősüllő és hibridjük megmaradásának és növekedésének összehasonlító vizsgálata intenzív körülmények közt = Comparative investigation of the survival and growth of pikeperch, volga-pikeperch and their hybrid under intensive conditions. Project Report. OTKA.

Bereczkei, Tamás (2008) Evolúciós stratégiák, kognitív mechanizmusok = Evolutionary strategies, cognitive mechanisms. Project Report. OTKA.

Berghammer, Rita and Tiringer, István (2008) Könyvszemle = Book review. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (4). pp. 367-375. ISSN 1419-8126

Berkes, Lajos (2008) Gyges und Aladdin — Ein persisches Motiv in der griechischen und in der arabischen Märchenwelt. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 263-271. ISSN 0044-5975

Berkes, Zoltán and Déri, Zoltán and Krasznay, Csaba and Muha, Lajos (2008) Informatikai Biztonsági Irányítási Rendszer (IBIR). Közigazgatási Informatikai Bizottság ajánlásai, 1-1 (25). Miniszterelnöki Hivatal, Budapest.

Bernáth, Attila and Király, Tamás (2008) Covering symmetric skew-supermodular functions with hyperedges. Technical Reports. ISSN 1587-4451

Bernáth, Attila and Király, Tamás (2008) A new approach to splitting-off. In: Integer Programming and Combinatorial Optimization. Lecture Notes in Computer Science (5035). Springer Verlag, Berlin, pp. 401-415. ISBN 978-354068886-0

Bersényi, András and Berta, Erzsébet and Kádár, István and Glávits, Róbert and Szilágyi, Mihály and Fekete, Sándor (2008) Effects of high dietary molybdenum in rabbits. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (1). pp. 41-55. ISSN 0236-6290

Berta, Tamás and Török, Ádám (2008) Útpálya kiépítésének hatása a közúti járművek haladási sebességére. In: RODOSZ konferenciakötet 2008. RODOSZ Dacia, Kolozsvár, pp. 379-386. ISBN 978-973-35-2438-3

Bertók, Gábor and Gáti, Csilla and Vajda, Olga (2008) Előzetes jelentés a Szemely-Hegyes lelőhelyen (Baranya megye) található neolitikus körárok-rendszer kutatásáról. Archaeologiai Értesítő, 133 (1). pp. 85-106. ISSN 0003-8032

Beszédes, Sándor and László, Zsuzsanna and Keszthelyi-Szabó, Gábor and Hodúr, Cecilia (2008) Enhancing of biodegradability of sewage sludge by microwave irradiation. HUNGARIAN JOURNAL OF INDUSTRY AND CHEMISTRY, 36 (1-2). pp. 11-16. ISSN 0133-0276

Bezandry, P. and Diagana, T. (2008) Existence of $S^2$-almost periodic solutions to a class of nonautonomous stochastic evolution equations. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (35). pp. 1-19. ISSN 1417-3875

Bhat, Rajeev and Sridhar, K. and Bhushan, B. and Sharma, A. (2008) Canavalia cathartica free radicals studied by ESR. Acta Alimentaria, 37 (3). pp. 337-345. ISSN 0139-3006

Bingham, Michael and Pap, Gyula (2008) Embeddable probability measures and infinitesimal systems of probability measures on a Moore Lie group. Publicationes Mathematicae Debrecen, 72 (3-4). pp. 293-316. ISSN 0033-3883

Birkás, Márta and Jolánkai, M. and Schmidt, Rezső (2008) Environmentally-sound adaptable tillage – Solutions from Hungary. In: 1st Scientific Agronomic Days. University of Agriculture, Nyitra, pp. 191-194. ISBN 978805520125

Birkás, Márta and Jolánkai, Márton (2008) A növénytermesztés és a klímaváltozás összefüggése. In: Klímaváltozás: Környezet-Kockázat-Társadalom. Kutatási eredmények. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, pp. 131-151. ISBN 978-963-9736-87-0

Birkás, Márta and Stingli, Attila and Szemők, András and Kalmár, Tibor and Bottlik, László (2008) Soil Condition and plant interrelations in dry years. In: VII. Alps-Adria Scientific Workshop, 28 April-2 May 2008, Stara Lesna, Slovakia.

Birtalan, Ágnes (2008) Dsakhchin (West-Mongolian) folksongs with Buddhist content. Acta Orientalia, 61 (4). pp. 415-429. ISSN 0001-6446

Biró, Borbála and Anton, Attila (2008) Szegi József 80 éves. Agrokémia és Talajtan, 57 (1). pp. 5-6. ISSN 0002-1873

Biró, Borbála and Anton, Attila and Füzy, Anna and Tóth, Tibor and Villányi, Ilona (2008) Talaj és rhizobiológiai tulajdonságok dinamikája és befolyásolhatósága stressz-körülmények között = The dynamism and manipulation of soil and rhizobiological parameters at stress situations. Project Report. OTKA.

Biró, Borbála and Füzy, Anna and Villanyi, Ilona (2008) A szennyvíziszap-alkalmazás EU-szintű kockázatbecslése hazai talajokon = Risk of sewage sludge applied Hungarian soils with standard European methods. Project Report. OTKA.

Biró, E. and Szemesné Németh, Ágnes and Sisak, Cs. and Feczkó, Tivadar and Gyenis, János (2008) Preparation of Chitosan Particles Suitable for Enzyme Immobilization. JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL METHODS, 70 (6). pp. 1240-1246. ISSN 0165-022X

Bitskey, István and Fazakas, Gergely Tamás and Fekete, Csaba and Győri, L. János and Imre, Mihály (2008) A reformáció irodalmának kora újkori kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és magyar sajátosságok (1550-1700) = Methods of communication in the Carpathian Basin during the Reformation: Early Modern European models and Hungarian characteristic (1550-1700). Project Report. OTKA.

Bitter, István and Csókai, Viktor and Grün, Alajos (2008) Kalixarén alapú receptorok szintézise = Synthesis of calixarene based receptors. Project Report. OTKA.

Bittsánszky, András and Gyulai, Gábor and Gullner, Gábor and Tóth, Z. and Kiss, J. and Szabó, Z. and Kátay, György and Heszky, László and Kőmíves, Tamás (2008) Metilviologén (paraquat) toleráns nyárfaklónok (Populus x canescens) szelekciója és alkalmazása fitoremediációban. TALAJVÉDELEM, klsz. pp. 201-208. ISSN 1216-9560

Bittsánszky, András and Gyulai, Gábor and Tóth, Z. and Horváth, Márk and Kruppiné Fekete, Ilona and Szabó, Z. and Heltai, György and Gullner, Gábor and Kőmíves, Tamás and Heszky, László (2008) Molekuláris nyárfanemesítés (Populus x canescens) ökoremediációs alkalmazásra. AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI SZEMLE, 3 (2). pp. 184-189. ISSN 1788-5345

Bleier, Attila and Rajnai, Zoltán (2008) Optimization of a Transmission Network. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY SCIENCE, 7 (2). pp. 309-328. ISSN 1588-8789

Blomer, Valentin and Harcos, Gergely (2008) Hybrid bounds for twisted L-functions. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 2008 (621). pp. 53-79. ISSN 0075-4102

Blomer, Valentin and Harcos, Gergely (2008) The spectral decomposition of shifted convolution sums. Duke Mathematical Journal, 144 (2). pp. 321-339. ISSN 0012-7094

Bocsi, Veronika (2008) A gazdasági és a kulturális tõke hatása a hallgatói időfelhasználásra. Iskolakultúra, 18 (11-12). pp. 118-128. ISSN 1215-5233

Boda, Zsolt and Heltai, László and Pató, Zsuzsanna (2008) A globális környezeti rezsimek és a magyar közpolitika = Global environmental regimes and the Hungarian public policy. Project Report. OTKA.

Bodnár, Andrea and Nizsalóczki, E. and Mocsár, G. and Damjanovich, Sándor and Vámosi, György (2008) A biophysical approach to IL-2 and IL-15 receptor function: localization, conformation and interactions. IMMUNOLOGY LETTERS, 116. pp. 117-125. ISSN 0165-2478

Bodnár, Ilona (2008) A szeretet egészsége - az egészség szeretete : Az idő jól eltöltésének módja Mikes Kelemen szerint = The health of love – the love of health. Means of passing the time properly according to Kelemen Mikes. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (4). pp. 349-365. ISSN 1419-8126

Bodor, Andrea (2008) Biológiai makromolekulák statikus és dinamikus szerkezetvizsgálata multinukleáris, multidimenzionális NMR segítségével = Application of multinuclear, multidimensional NMR spectroscopy in static and dynamical structure determination of biological macromolecules. Project Report. OTKA.

Bogenfürst, Ferenc (2008) A víziszárnyas ágazat helyzete és jövőbeni kilátásai Magyarországon | THE CURRENT STATE AND FUTURE PROSPECTS OF WATERFOWL PRODUCTION IN HUNGARY. ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS, 57 (5). pp. 415-423. ISSN 0230-1814

Bognár, Eszter and Ring, Gy. and Balázs, T. and Dobránszky, János (2008) Drug Distribution and Stent Retention of Drug Eluting Stents. In: Gépészet 2008: Proceedings of Sixth Conference on Mechanical Engineering. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-420-947-8

Bognár, M. and Ponyi, Andrea and Hauser, Péter and Müller, Judit and Constantin, Tamás and Jakab, Zsuzsanna and Schuler, Dezső and Garami, Miklós (2008) Improper Supplementation Habits of Folic Acid Intake by Hungarian Pregnant Women: Improper Recommendations. JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION, 27 (4). pp. 499-504. ISSN 0731-5724

Bojnec, Š. and Fertő, I. (2008) Price competition vs. quality competition: The role of one-way trade. Acta Oeconomica, 58 (1). pp. 61-89. ISSN 0001-6373

Bokor, Mónika Zsuzsanna and Matus, Péter and Banki, P. and Kriza, György and Tompa, Kálmán and Kováts, Éva and Pekker, Sándor (2008) H-1 NMR spectrum and spin-lattice relaxation in C-60 center dot C8H8. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS, 245 (10). pp. 2010-2012. ISSN 0370-1972

Bokor, Mónika Zsuzsanna and Tompa, Kálmán and Kiss, László and Zentkova, M. and Zentko, A. (2008) H-1 NMR on (NixMn1-x)(3)[Cr(Cn)(6)](2) center dot NH(2)O. ACTA PHYSICA POLONICA A, 113 (1). pp. 485-488. ISSN 0587-4246

Bokor, Zoltán (2008) Activity Based Costing in Logistics. ACTA TECHNICA JAURINENSIS, 1 (2). pp. 229-236. ISSN 1789-6932

Bokor, Zoltán (2008) Supporting logistics decisions by using cost and performance management tools. Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 36 (1-2). pp. 33-39. ISSN 0303-7800

Bokor, Zoltán (2008) A költséggazdálkodás korszerűsítése a közlekedésben, különös tekintettel a közösségi közlekedésre. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 58 (4). pp. 31-36. ISSN 0023-4362

Bokor, Zoltán and Horváth, Ákos and Horváth, László and Urbányi, Béla (2008) Cryopreservation of Pike Perch Sperm in Hatchery Conditions. Israeli Journal of Aquaculture, 60 (3). pp. 168-171. ISSN 0792-156X

Bolgár, Dániel (2008) B. gazda és H. doktor: Kisvárosi önéletírások felekezeti mintázatai. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 23 (3). pp. 155-170. ISSN 0237-7934

Bolgár, Dániel (2008) Gazdasági mesék a Nyugatban. HOLMI, 20 (1). pp. 128-147. ISSN 0865-2864

Bolgár, Dániel (2008) Melyik a rendszerváltó nemzedék? HOLMI, 20 (6). pp. 789-803. ISSN 0865-2864

Bolgár, Dániel (2008) A helytörténet helye: Németh Ildikó: Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században. Dissertationes Soproniensis 1. Győr - Moson - Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron, 2005. 239 oldal. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 23 (4). pp. 227-231. ISSN 0237-7934

Bond, Jonathan (2008) Judicial independence in transition: Revisiting the determinants of judicial activism in the constitutional courts of post-communist states. Acta Juridica Hungarica, 49 (1). pp. 25-87. ISSN 1216-2574

Bondár, Mária (2008) Késő rézkori temető Budakalász-Luppa csárda lelőhelyen = Late Copper Age Cemetery at Budakalász-Luppa csárda. Project Report. OTKA.

Borbély, F. and Lenti, I. and Kövics, György (2008) Csillagfürtfajok növényvédelme. NÖVÉNYVÉDELEM, 44 (6). pp. 279-296. ISSN 0133-0829

Borbély, Sándor (2008) Az idegen/múlt és az etnikus/jelen a kárpátaljai társadalomkutatásban. ANTROPORT.HU. pp. 1-25.

Borda, László (2008) Dekoherencia, inelasztikus szórás és méretfüggés erősen korrelált kvantum szennyezés-modellekben = Decoherence, inelastic scattering and size dependence in strongly correlated quantum impurity models. Project Report. OTKA.

Bordács, Sándor and Horváth, Valéria and Pintér, Beáta (2008) Állományalkotó kemény lombos fafajok szaporítóanyag-termelési erőforrásainak fejlesztése = Development of resources of social broadleaves' reproductive material production. Project Report. OTKA.

Borgulya, István (2008) Döntéstámogatás fuzzy módszerekkel, optimalizálással = Decision support with fuzzy methods and optimization. Project Report. OTKA.

Borhy, László (2008) Doktori képzés az ELTE BTK Régészettudományi Intézetben. Válogatás az ELTE BTK Régészeti Doktori Programjának témáiból (2006–2007). Archaeologiai Értesítő, 133 (1). pp. 291-306. ISSN 0003-8032

Borkó, László and Guczi, László and Horváth, Anita and Koppány, Zsuzsanna (2008) Metán aktiválás új módszere: nemes fémmel promoveált Ga-HZSM-5 katalizátor alkalmazása N2O jelenlétében = Novel method in methane activation: noble metal modified Ga-HZSM-5 in the presence of N2O. Project Report. OTKA.

Bornemisza, Imre (2008) A térinformatikus teknőc. A térinformatika alapjainak oktatása Logo programnyelv segítségével. Iskolakultúra, 18 (11-12). pp. 110-118. ISSN 1215-5233

Boros, Erzsébet and Udvardiné Horváth, Szilvia and Tihanyi, Marianna (2008) A betegek elesése és leesése. Kórház, 15 (3). pp. 41-44. ISSN 0230 3868

Boros, Imre Miklós and Bálint, Éva and Komonyi, Orbán and Pápai, Gábor (2008) ADA2 tartalmú hiszton acetiltranszferáz komplexek szerepe a génműködés szabályozásában = The role of ADA2-containing histone acetyltransferase complexes in gene. Project Report. OTKA.

Boros, János (2008) Filozófia! 1. Bevezetés a filozófiai gondolkodás módjába – Thomas Nagel segítségével. Iskolakultúra, 18 (9-10). pp. 81-102. ISSN 1215-5233

Boros, János (2008) Filozófia! 2. Bevezetés a filozófiai gondolkodás módjába – Thomas Nagel segítségével. Iskolakultúra, 18 (11-12). pp. 23-39. ISSN 1215-5233

Borsiczky, Balázs and Benkő, László and Ferencz, Andrea and Fodor, Barnabás and Gasz, Balázs and Jancsó, Gábor and Szántó, Zalán (2008) Az akut izületi vérömleny patomechanizmusának vizsgálata = Investigation on the pathomechanism of acute hemarthrosis. Project Report. OTKA.

Borsodi, Anna and Ioja, Eniko and Magyar, Anna and Özge, Gündüz and Sántha, Miklós and Tóth, Fanni and Wenger, Tibor (2008) Antinociceptív neurotranszmitterek / modulátorok hatásmechanizmusa: homológ és heterológ receptor kölcsönhatások vizsgálata és új, endogén peptid-kötőhelyek azonosítása = Neurochemical studies on neurotransmitters in pain regulation: identification of novel peptide binding sites and investigation of homologous and heterologous receptor interactions. Project Report. OTKA.

Botka, Ferenc (2008) Déry Tibor: Összegyüjtött levelek = Tibor Déry: Collected Letters. Project Report. OTKA.

Bozsik, András and Kövics, György (2008) Régi vagy új kártevő? A nagy repceormányos (Ceutorynchus napi Gillenhal) észak-alföldi előfordulása repcében. In: XVIII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, 2008.01.30-2008.02.01, Keszthely.

Boóc, Ádám (2008) A brief introduction to Hungarian arbitration law. Acta Juridica Hungarica, 49 (3). pp. 351-358. ISSN 1216-2574

Brassai, László and Pikó, Bettina (2008) Egyéni, családi és transzperszonális tényezők szerepe a táplálkozáskontrollban serdülőknél = The role of personal, familial and transpersonal factors in dietary control among adolescents. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (2). pp. 165-181. ISSN 1419-8126

Brauer-Benke, József (2008) Népi hangszerek a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum néprajzi gyűjteményében. In: Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei. ISSN 0237-9589, 25 . Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, pp. 225-264.

Brauer-Benke, József (2008) A peremgyűrűs furulya. In: Arrabona. ISSN 0571-1304, 46 (2). Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, Győr, pp. 187-198.

Bravo-Monsalvo, Adriana and Vázquez-Chagoyán, Juan and Gutiérrez, Lilia and Sumano, Héctor (2008) Clinical efficacy of neural therapy for the treatment of atopic dermatitis in dogs. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (4). pp. 459-469. ISSN 0236-6290

Bubenyák, Máté Dániel and Noszál, Béla and Kóczián, Kristóf and Takács, Mária and Béni, Szabolcs and Hermecz, István and Kökösi, József (2008) Bioisosteric hybrids of two anti-inflammatory agents, rutaecarpine and piroxicam. TETRAHEDRON LETTERS, 49 (40). pp. 5711-5713. ISSN 0040-4039

Bubenyák, Máté Dániel and Pálfi, Melinda and Takács, Mária and Béni, Szabolcs and Szökő, Éva and Noszál, Béla and Kökösi, József (2008) Synthesis of hybrids between the alkaloids rutaecarpine and luotonins A, B. TETRAHEDRON LETTERS, 49 (33). pp. 4937-4940. ISSN 0040-4039

Buchtová, H. and Svobodová, Z. and Kocour, M. and Velíšek, J. (2008) Chemical composition of edible parts of three-year-old experimental scaly crossbreds of common carp (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758). Acta Alimentaria, 37 (3). pp. 311-322. ISSN 0139-3006

Bucković, Damir (2008) Characteristics of a Triassic regional unconformity between the second and third shallow-marine depositional megasequences of the Karst Dinarides (Croatia). Central European Geology, 51 (2). pp. 113-132. ISSN 1788-2281

Bucković, Damir (2008) Upper Jurassic Platform succession with characteristics of a deeper water intraplatform trough (Mt. Svilaja, Croatia). Central European Geology, 51 (1). pp. 17-34. ISSN 1788-2281

Buda, Béla and Petővári, Csaba and Tiringer, István (2008) Könyvszemle = Book review. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (1). pp. 97-108. ISSN 1419-8126

Budai, Marianna and Gróf, Pál and Zimmer, A. and Pápai, Katalin and Klebovich, Imre and Ludányi, Krisztina (2008) UV light induced photodegradation of liposome encapsulated fluoroquinolones: An MS study. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY, 198 (2-3). pp. 268-273. ISSN 1010-6030

Budai, Tamás and Németh, Károly and Piros, Olga (2008) A Dunántúli-középhegység középső-triász földtörténete: medencefejlődés és vulkanizmus = Middle Triassic history of the Transdanubian Range: basin evolution and volcanism. Project Report. OTKA.

Buday, László and Illés, András and Tamás, Péter (2008) Az aktin citoszkeleton szabályozásához vezető jelpályák vizsgálata = The role of Rho GTPases in the regulation of actin cytoskeleton. Project Report. OTKA.

Buglyó, Péter and Bóka, Beáta and Farkas, Etelka and Nagy, Eszter Márta (2008) Új, funkcionalizált peptidszármazékok előállítása és oldategyensúlyi vizsgálata = Synthesis and solution equilibrium studies of new, functionalised derivatives of peptides. Project Report. OTKA.

Bugár, Gyöngyi (2008) A befektetések nemzetközi kiszélesítésének hatása a közép- és kelet-európai régió gazdasági fejlődésére = The Effect of International Diversification of Investments on the Economic Development of the Eastern and Central European Region. Project Report. OTKA.

Bui, H -Q. and Dirras, G. F. and Hocini, A. and Ramtani, S. and Abdul-latif, A. and Gubicza, Jenő and Fogarassy, Zsolt (2008) Microstructure and mechanical properties of commercial purity HIPed and Crushed Aluminum. MATERIALS SCIENCE FORUM, 584-58. pp. 579-584. ISSN 0255-5476

Bukovics, Péter and Pál, József and Gallyas, Ferenc (2008) Aldehyde fixation is not necessary for the formation of „dark” neurons. Acta Neuropathologica, 116 (4). pp. 463-464. ISSN 0001-6322

Bun, Zoltán (2008) A dekonstrukció fogalmának értékelése 20 év távlatából (Kritikai módszertan filozófiától építészetig). Építés - Építészettudomány, 36 (3-4). pp. 251-269. ISSN 0013-9661

Burgyán, József and Molnár, Attila and Szittya, György and Várallyay, Éva (2008) Poszt-transzkripcionális géncsendesítés és szupresszió molekuláris mechanizmusának feltárása növényekben = Unraveling the mechanism of Post-transcriptional gene silencing and suppression in plants. Project Report. OTKA.

Burton, Theodore (2008) Integral equations with contrasting kernels. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (2). pp. 1-22. ISSN 1417-3875

Busija, D. W. and Bari, Ferenc and Domoki, Ferenc (2008) Mechanisms involved in the cerebrovascular dilator effects of cortical spreading depression. PROGRESS IN NEUROBIOLOGY, 86 (4). pp. 379-395. ISSN 0301-0082

Busija, D. W. and Gáspár, Tamás and Domoki, Ferenc and Bari, Ferenc (2008) Mitochondrial-mediated suppression of ROS production upon exposure of neurons to lethal stress: Mitochondrial targeted preconditioning. ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS, 60 (13-14). pp. 1471-1477. ISSN 0169-409X

Buzsáki, Kamilla and Lehoczky, Éva and Béres, Imre (2008) Investigations on the nutrient concentration of yellow nutsedge (Cyperus esculentus L.). CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 36 (1). pp. 1567-1570. ISSN 0133-3720

Buzás, Edit Irén and László, Valéria and Szalai, Csaba (2008) Gliko-immunológiai vizsgálatok autoimmun folyamatok kialakulásának felderítésére = Glycoimmunological studies in search of the mechanism of autoimmune processes. Project Report. OTKA.

Buzás, Miklós (2008) Szabadtéri néprajzi múzeumok ma, holnap? Problémafelvetés. Építés - Építészettudomány, 36 (3-4). pp. 271-282. ISSN 0013-9661

Buzás, Zsuzsanna and Antal, József and Domonkos, Ágota and Lózsa, Anita and Patthy, András and Tóth, Gábor (2008) A lucerna szimbiotikus nitrogénkötés kialakításában kulcsfontosságú szerepet játszó receptor fehérje molekuláris jellemzése = Molecular characterization of a receptor protein playing an essential role in symbiotic nitrogen fixation of alfalfa. Project Report. OTKA.

Buócz, Zoltán and Bohm, Balázs and Bohm, József and Janositz, János and Szarka, Györgyi (2008) Komplex többcélú optimalizálás alapjai a bányászati tervezésben = Basic of complex multifunctional optimalization in mining activity planning. Project Report. OTKA.

Bušić, V. and Kovač, S. and Gašo-Sokač, D. and Lepeduš, H. (2008) Antioxidative activity of anthocyanins from sour cherries. Acta Alimentaria, 37 (3). pp. 391-397. ISSN 0139-3006

Bácsi, Krisztián and Hitre, E. and Kósa, János and Horváth, Henrik Csaba and Lazáry, Áron and Lakatos, Péter László and Balla, Bernadett and Lakatos, Péter and Speer, Gábor (2008) Effects of the lactase 13910 C/T and calcium-sensor receptor A986S G/T gene polymorphisms on the incidence and recurrence of colorectal cancer in Hungarian population. BMC CANCER, 2008 (8). No. 317. ISSN 1471-2407

Bágyi, Kinga and Márton, Ildikó and Szabó, Judit and Andrási, Melinda and Gáspár, Attila and Varga, Imre and Bognár, László and Klekner, Almos (2008) Efficacy of pre-operative cephalosporin prophylaxis in controlling pathogenic oral bacteria growth in comatose patients. Journal of Medical Microbiology, 57 (Pt 1). pp. 128-9. ISSN 0022-2615

Bágyi, Kinga and Márton, Ildikó and Szabó, Judit and Andrási, Melinda and Gáspár, Attila and Varga, Imre and Bognár, László and Klekner, Álmos (2008) Efficacy of pre-operative cephalosporin prophylaxis in controlling pathogenic oral bacteria growth in comatose patients. Journal of Medical Microbiology, 57 (1). pp. 128-129. ISSN 0022-2615 (print), 1473-5644 (online)

Bálint, Zsolt and Biró, László Péter and Horváth, Zsolt Endre and Vértesy, Zofia (2008) Összehasonlító fiziomorfológiai és termodinamikai vizsgálatok boglárkalepke-félék (Insecta, Lepidoptera, Lycaenidae) monofiletikus és nem monofiletikus fajcsoportjainak pikkelyein, különös tekintettel a diszkoloráció konvergens jelenségére = Comparative physiomorphological and thermodinamic investigations on the scales of monophyletic and non-monophyletic lycaenid butterfly (Insecta, Lepidoptera, Lycaenidae) species-groups with special regard to the convergent phenomenon of discolouration. Project Report. OTKA.

Bálint, Éva and Boros, Imre Miklós (2008) Analysis of the transcriptional activation and cross-regulatory functions of the p53 family members in tumour suppression by functional genomics. Project Report. OTKA.

Bán, Rita and Turóczi, György and Virányi, Ferenc (2008) A napraforgó-peronoszpórával szembeni szisztemikus indukált rezisztencia citológiai és molekuláris genetikai háttere = Investigations on the cytological and molecular genetic aspects of systemic induced resistance in sunflower against Plasmopara halstedii. Project Report. OTKA.

Bánfalvi, Gáspár and B. Kiss, Zsigmond and Jenei, Zsolt and Nagy, Gábor György and Rőszer, Tamás and Serfőző, Zoltán and Szepessy, Edit (2008) Genotoxikus hatásra bekövetkező funkcionális és strukturális DNS változások = Functional and structural changes in DNA upon genotoxic effects. Project Report. OTKA.

Bárd, Edit (2008) Felnőttoktatás a múzeumban. Iskolakultúra, 18 (11-12). pp. 141-142. ISSN 1215-5233

Bárány, Annamária (2008) Egy Árpád-kori ló csontváza Budaújlakról (Budapest III.). Archaeologiai Értesítő, 133 (1). pp. 223-236. ISSN 0003-8032

Bárány, Attila Pál (2008) Magyarország és Európa: Magyarország nyugati külpolitikája, különös tekintettel Angliára (1235-1437) = Hungary and Europe: the Foreign Policy of Hungary, with a special attention to Anglo-Hungarian Relations in the Middle Ages, 1235-1437. Project Report. OTKA.

Bárány, Imre (2008) Random points and lattice points in convex bodies. BULLETIN OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY, 45 (3). pp. 339-365. ISSN 0273-0979

Bárány, Sándor and Báder, Imre and Shilov, Vladimir Nyikolájevics (2008) Elektrokinetikai jelenségek erős elektromos terekben = Electrokinetic phenomena in strong electric fields. Project Report. OTKA.

Báthori, Mária and Tóth, Noémi and Hunyadi, Attila and Márki, Árpád and Zádor, Ernő (2008) Phytoecdysteroids and anabolic-androgenic steroids - Structure and effects on humans. CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY, 15 (1). pp. 75-91. ISSN 0929-8673

Bély, Miklós and Apáthy, Ágnes (2008) A szisztémás és lokalizált amyloidosisok pathogenesise = Pathogenesis of systemic and localized amyloidoses. Project Report. OTKA.

Bérczi, Szaniszló and Gucsik, Arnold and Okumura, T. and Ninagawa, K. and Nishido, H. and Kereszturi, Ákos (2008) Cathodoluminescence microcharacterization of forsterite from Kaba CV3 chondrite: implication for mineralogy and petrology of IDPs. In: 39th Lunar and Planetary Science Conference, 2008.03.10-2008.03.14, Houston.

Bíró, A. and Elek, P. and Vincze, J. (2008) Model-based sensitivity analysis of the Hungarian economy to macroeconomic shocks and uncertainties. Acta Oeconomica, 58 (4). pp. 367-401. ISSN 0001-6373

Bíró, Attila and Gyulai, László and Palotás, Árpád Bence (2008) Gázok keverése nagy hőmérsékleten = Mixing of Gases at High Temperatures. Project Report. OTKA.

Bíró, Péter and B. Muskó, Ilona and Bazsáné dr. Szabó, Marianne and Kaszáné dr. Kiss, Magdolna and Lakatos, Gyula and Specziár, András (2008) A Balaton parti övének biodiverzitása: a gerinctelen és gerinces (halak) életközösségek szerkezetének és trófikus kapcsolatainak biomonitorozása = Biodiversity of the littoral zone of Lake Balaton: biomonitoring of structures and trophic relationships of invertebrate and vertebrate (fish) communities. Project Report. OTKA.

Bódi, Viktor and Hertweck, M. (2008) Zassenhaus conjecture for central extensions of S5. JOURNAL OF GROUP THEORY, 11 (1). pp. 63-74. ISSN 1433-5883

Bódi, Viktor and Konovalov, A. B. (2008) Integral group ring of the Mathieu simple group M(23). Communications in Algebra, 36 (7). pp. 2670-2680. ISSN 0092-7872 (print), 1532-4125 (online)

Bódi, Viktor and Konovalov, A. B. and Linton, S. (2008) Torsion units in integral group ring of the Mathieu simple group M22. LONDON MATHEMATICAL SOCIETY JOURNAL OF COMPUTATION AND MATHEMATICS, 11. pp. 28-39. ISSN 1461-1570

Bódi, Viktor and Konovalov, A. B. and Marcos, E. N. (2008) Integral group ring of the Suzuki sporadic simple group. PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN, 72 (3-4). pp. 487-503. ISSN 0033-3883

Bódi, Viktor and Siciliano, S. (2008) Normality in group rings. Algebra i Analiz, 19 (2). pp. 159-165. ISSN 0234-0852

Bódis-Szomorú, András and Dabóczi, Tamás and Fazekas, Zoltán (2008) Calibration and Sensitivity Analysis of a Stereo Vision-Based Driver Assistance System. In: Stereo vision. InTech Education and Publishing, Vienna, pp. 1-26.

Bódizs, Róbert and Lázár, Alpár Sándor and Rigó, Péter and Sverteczki, Melinda (2008) Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata = A sleep physiological approach of the cognitive neuropsychological factors of autism. Project Report. OTKA.

Bódizs, Róbert and Simor, Péter and Csóka, Szilvia and Bérdi, Márk and Kopp, Mária (2008) Dreaming and health promotion: A theoretical proposal and some epidemiological establishments. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 3 (1). pp. 35-62. ISSN 1788-4934

Böröczky, Károly (Ifj.) and Schneider, Rolf (2008) A characterization of the duality mapping for convex bodies. GEOMETRIC AND FUNCTIONAL ANALYSIS, 18 (3). pp. 657-667. ISSN 1016-443X

Büki, András and Lückl, János and Pál, József and Reglodi, Dóra and Sándor, János (2008) Biomarkerek szerepe a koponya/agysérülés súlyosságának, kimenetelének és a therápia hatékonyságának megítélésében = The role of biomarkers in the assessment of injury-severity, outcome and therapeutic efficacy in traumatic brain injury. Project Report. OTKA.

Calliari, I. and Dobránszky, János and Ramous, E. and Straffelini, G. and Rebuffi, G. (2008) Investigation on low Ni duplex stainless steel grades. In: 6th European Stainless Steel Conference: Science and Market, 2008.06.10-2008.06.13., Helsinki, Finnország.

Campagne, Fabián Alejandro (2008) Witch or demon? Fairies, vampires, and nightmares in Early Modern Spain. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (2). pp. 381-410. ISSN 1216-9803

Campion-Vincent, Veronique and Szabó, Töhötöm Á. and Mód, László and Viga, Gyula and Iancu, Laura and Pozsony, Ferenc (2008) Reviews. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (2). pp. 457-473. ISSN 1216-9803

Carey, Chris (2008) Hipponax narrator. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 89-102. ISSN 0044-5975

Carlsson, Christer and Fullér, Róbert and Mezei, József (2008) A hybrid approach to computing the measure of success of computing tasks in a grid. In: Proceedings of the 9th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence (CINTI 2008), 2008.11.06-2008.11.08, Budapest.

Carrol, T. and Katona, Gyula (2008) Bounds on maximal families of sets not containing three sets with A ∪ B ⊂ C, A ⊄ B. ORDER-A JOURNAL ON THE THEORY OF ORDERED SETS AND ITS APPLICATIONS, 25 (3). pp. 229-236. ISSN 0167-8094

Chadaide, Z. and Vörös, Erika and Horváth, Szatmár (2008) Epstein-Barr virus encephalitis mimicking clinical and electroencephalographic characteristics of herpes simplex encephalitis. JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY, 80 (11). pp. 1930-1932. ISSN 0146-6615

Chauvin, T. and Durand, P. and Bernier, M. and Meudal, H. and Doan, B. T. and Noury, F. and Badet, B. and Beloeil, J. C. and Tóth, Éva (2008) Detection of Enzymatic Activity by PARACEST MRI: A General Approach to Target a Large Variety of Enzymes. ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION, 47. pp. 4370-4372. ISSN 1433-7851

Chowdhury, Sandip Ghosh and Mondal, Amit and Gubicza, Jenő and Krállics, György and Fodor, Árpád (2008) Evolution of microstructure and texture in an ultrafine-grained Al6082 alloy during severe plastic deformation. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCURE AND PROCESSING, 490 (1-2). pp. 335-342. ISSN 0921-5093

Cieutat, P. and Fatajou, S. and N'Guérékata, G.M. (2008) Bounded and almost automorphic solutions of a Liénard equation with a singular nonlinearity. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (21). pp. 1-15. ISSN 1417-3875

Claudel-Gillet, Stéphanie and Steibel, Jerome and Weibel, Nicolas and Chauvin, Thomas and Port, Marc and Raynal, Isabelle and Tóth, Éva and Ziessel, Raymond F. and Charbonniere, Loic J. (2008) Lanthanide-Based Conjugates as Polyvalent Probes for Biological Labeling. EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY. ISSN 1434-1948

Collingwood, Joanna F. and Chong, Ryan K. K. and Kasama, Takeshi and Cervera-Gontard, Lionel and Dunin-Borkowski, Rafal E. and Perry, George and Pósfai, Mihály and Siedlak, Sandra L. and Simpson, Edward T. and Smith, Mark A. and Dobson, Jon (2008) Three-dimensional tomographic imaging and characterization of iron compounds within Alzheimer's plaque core material. Journal of Alzheimer's Disease, 14 (2). pp. 235-245. ISSN 1387-2877

Condie, Rae and Munro, Bob and Seagraves, Liz and Kenesson, Summer (2008) Az angliai kutatások eredményei az IKT iskolai használatáról. Iskolakultúra, 18 (9-10). pp. 103-107. ISSN 1215-5233

Contreras-Castillo, C. and Trindade, M. and Felício, P. (2008) Physical and chemical characterisation of spent hens mechanically separated meat (MSHM) from the Brazilian production. Acta Alimentaria, 37 (2). pp. 283-291. ISSN 0139-3006

Cs. Czachesz, Erzsébet and Molnár, Edit Katalin and Vidákovich, Tibor (2008) Olvasásmegértés, műfajismeret és jelentéskonstrukció. (A műfajok és szerepük az olvasásmegértésben és a jelentéskonstrukcióban 10-18 éves korban) = Reading comprehension, genre and the construction of meaning. Project Report. OTKA.

Csaba, László (2008) Obituary László Antal (1943–2008). Acta Oeconomica, 58 (4). v-vi. ISSN 0001-6373

Csaba, László and Czeglédi, Pál (2008) Book reviews. Acta Oeconomica, 58 (1). pp. 105-112. ISSN 0001-6373

Csabai, István and Budavári, Tamás and Frei, Zsolt and Szalay A., Sándor (2008) Fotometriai vöröseltolódások és az SDSS adatbázis = Photometric redshifts and the SDSS Science Archive. Project Report. OTKA.

Csabai, Zoltán and Boda, Pál (2008) Vízibogarak és vízipoloskák napszakos és évszakos vándorlásának vizsgálata különös tekintettel a szaporodási ciklus által befolyásolt migrációs aktivitásra = Investigations on daily and seasonal migration of aquatic beetles and aquatic bugs with special respect on the migration activity under the influence of breeding period. Project Report. OTKA.

Csallner, András Erik and Csébfalvi, Anikó and Csendes, Tibor and Kocsis, András Balázs and Kovács, Zoltán (2008) Globális optimalizálási problémák ellenőrzött pontosságú megoldása mérnöki alkalmazásokban = Solving Global Optimization Problems with Validated Accuracy in Engineering Applications. Project Report. OTKA.

Csanádi, Gábor and Csizmady, Adrienne (2008) Várostervezés és a térbeni-társadalmi szerkezet változásai Budapesten = Urban Planning and the Changes of the Socio-Spatial Structure of Budapest. Project Report. OTKA.

Csanádi, József and Hovorkáné Horváth, Mária Zsuzsanna and Fenyvessy, József and Hodúr, Cecilia and Balázsa-Bajusz, Ildikó (2008) Zsírgolyócskák méreteloszlása tehén- és kecsketejben. TEJGAZDASÁG: TUDOMÁNY ÉS GYAKORLAT, 68 (1-2). pp. 77-82. ISSN 1219-3224

Csapó, Benő (2008) Tudásakkumuláció a közoktatásban. In: Tankönyvdialógusok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 95-108. ISBN 978-963-682-608-6

Csapó, Benő (2008) A magyar iskolarendszer adaptációs problémái: a tudás minősége. In: Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker. KTi Könyvek (9). MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, pp. 113-131. ISBN 978-963-9796-12-6

Csapó, Benő (2008) A taneszközfejlesztés megalapozása: a tudásról való tudás. In: Tankönyvdialógusok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 11-21. ISBN 978-963-682-608-6

Csapó, Benő and Bogárné Németh, Mária and Korom, Erzsébet and Molnár, Gyöngyvér and Nagy, Lászlóné (2008) Az iskolában elsajátított tudás minőségének értékelése = Evaluation of the quality of students' knowledge. Project Report. OTKA.

Csapó, Benő and Molnár, Gyöngyvér and R. Tóth, Krisztina (2008) A papíralapú tesztektől a számítógépes adaptív tesztelésig. ISKOLAKULTÚRA (3-4). pp. 3-16. ISSN 1215-5233

Csapó, János and Albert, Csilla and Salamon, Szidónia and Darvas, Lóránt and Kovács, János and Salamon, Rozália and Albert, Beáta and Csapóné Kiss, Zsuzsanna (2008) Az aminosavak racemizációján alapuló korbecslés alkalmazása egy magyarországi és egy erdélyi mamutcsont és -agyar korának meghatározására. SOMOGYI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI (1973-2004), 18. pp. 139-146. ISSN 0139-4983

Csapó, Zsolt (2008) A humán dopamin D4-es receptor prometer poliformizmusainak molekuláris biológiája és pszichogenetikai vonatkozásai = Molecular biology and psychogenetic aspects of the human dopamine D4 receptor promoter polymorphisms. Project Report. OTKA.

Csatár, Attila and Fenyvesi, László (2008) Effect of UV Radiation and Temperature on Rheological Features of Multi-layer Agricultural Packaging Foils. Progress in Agricultural Engineering Sciences, 4 (1). pp. 27-44. ISSN 1786-335X

Cseh, Károly and Balázsovics, Judit and Danicz, Illés and Kaszás, Edit and Sikter, Márta and Szenthe, Péter and Szőcs, Albert Ferenc (2008) Peroxisoma proliferációt aktiváló receptorok (PPARalfa intron 7 2498 G/C, PPARgamma Pro12Ala és exon 6 C161T) génpolimorfizmusainak vizsgálata és összefüggésük a tumor necrosis factor (TNF)-alfa -238 G/A, -308 G/A promoter és a Toll-like receptor 4 (TLR) Asp299Gly és Thr399Ile polimorfizmusaival az inzulin-rezisztencia kialakulásának patomechanizmusában = Genetic polymorphisms of peroxisome activated receptors (PPARalpha intron 7 2498 G/C, PPARgamma Pro12Ala and exon 6 C161T) in association with TNF-alpha -238 G/A, -308 G/A promoter polymorphism and Toll-like receptor 4 (TLR) Asp299Gly and Thr399Ile poly. Project Report. OTKA.

Cseh, Károly and Szabó, Gyula and Marada, Gyula and Szentpétery, András (2008) Szájegészség által meghatározott életminőség: két rövid magyar ohip változat kifejlesztése és értékelése = Oral health related quality of life: development and evaluation of two abbreviated Hungarian OHIP versions. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (1). pp. 81-96. ISSN 1419-8126

Cseh Szombathy, László and Debreceni, Erzsébet and Józan, Péter and Koudela, Pál and Kovács, László and Radnóti, László and Rigler, András (2008) A termékenység és a társadalmi státusz közötti kapcsolat a rendszerváltozás után Magyarországon különös tekintettel a jövedelemre, az iskolai végzettségre, a lakóhelyre és annak fejlettségére = The relationship between fertility and social status in Hungary after the change in the political, socio-economic regime with special reference to income, educational attainment, residence and its level of infrastructure development. Project Report. OTKA.

Csejtei, Dezső and Csejteiné Juhász, Anikó and Kalmár, Zoltán and Kutasy, Mercédesz and Olasz, Sándor and Poszler, György and Rákosi, Marianna and Scholz, László (2008) Az integratív Ortega. = The Integrate Ortega. Project Report. OTKA.

Csepregi, Zoltán (2008) A Luther-szobortól a Luther-filmig: A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983-2008). In: Krisztusra tekintve hittel és reménnyel: Ünnepi kötet Reuss András professzor 70. születésnapjára. Eszme-csere (4). Luther Kiadó, Budapest, pp. 157-174. ISBN 978-963-9571-79-2

Csepregi, Zoltán (2008) Von der Lutherstatue bis zum Lutherfilm. LUTHERJAHRBUCH, 75. pp. 169-202. ISSN 0342-0914

Cser, András (2008) Guest editor’s note. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 1-2. ISSN 1216-8076

Cser, András (2008) Pál Pereszlényi and the development of morphological analysis in the early grammars of Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 3-21. ISSN 1216-8076

Csernicskó, István (2008) Lőrincze Lajos emlékezete Kárpátalján. MAGYAR NYELV, CIV. pp. 353-354. ISSN 0025-0228

Csernicskó, István (2008) „Nekünk ez a szép, mert ezt beszéljük”. A saját nyelvváltozatokhoz való viszony a kárpátaljai magyar hanganyagtár alapján. EGYÜTT: A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KÁRPÁTALJAI ÍRÓCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA, 2. pp. 69-79.

Csernicskó, István (2008) Nyelv és azonosságtudat összefüggései a kárpátaljai magyar közösségben. In: Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest, pp. 153-170. ISBN 978 963 508 565 1

Csernicskó, István (2008) Ukrajna összhangra törekszik : Az ukrajnai oktatáspolitika nyelvi vonatkozásai. KISEBBSÉGKUTATÁS, 2. pp. 302-315. ISSN 1215-2684

Csernicskó, István (2008) „ide vannak gyökerezve azok a szavak” A szókölcsönzésekről a kárpátaljai magyar hanganyagtár alapján. Acta Beregsasiensis : a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tudományos évkönyve, 7. pp. 7-19.

Csernicskó, István (2008) A nyelv szerepe a kárpátaljai magyarság azonosságtudatában. In: Ami rejtve van s ami látható. Pázmány Társadalomtudomány, ISSN 1787-2960 (10). LOISIR Könyvkiadó Kft, Piliscsaba; Budapest, pp. 101-113. ISBN 978-963-87583--7-8

Csernus, Valér and Faluhelyi, Nándor and Mess, Béla and Nagy, András Dávid and Tóth, Pál (2008) Circadian ritmusos biológiai folyamatok mechanizmusának vizsgálata madár tobozmirigy modellen. = Mechanisms of circadian rhythmic biological processes - studies on avian pineal gland. Project Report. OTKA.

Csernák, Gábor (2008) Tranziens kaotikus mozgások vizsgálata - gépészmérnöki alkalmazásokkal = Examination of Transient Chaotic Motions with Applications in Mechanical Engineering. Project Report. OTKA.

Csiky, Gergely (2008) Die Grabarchitektur und Bestattungssitten der asiatischen Hunnen. In: Hunnen zwischen Asien und Europa : aktuelle Forschungen zur Archäologie und Kultur der Hunnen. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas (50). Beier & Beran, Langenweissbach, pp. 55-64.

Csiszár, Emília and Bezúr, László and Dornyi, Barbara and Koczka, Béla and Kovácsné Losonczi, Anita and Rusznák, István and Szakács, György (2008) Kiváló minőségű cellulóz alapú textíliák előállítása környezetbarát biotechnológiai eljárással = Creation of high-quality cellulose-based textile materials using environmentally friendly biotechnological process. Project Report. OTKA.

Csoba, Judit and Dénes, Attila and Kiss, Márta and Koós, Bálint Ákos and Rácz, Katalin and Schwarcz, Gyöngyi (2008) Alkalmazkodási stratégiák a vidék gazdaságában = Adaptational strategies in rural economy. Project Report. OTKA.

Csoma, Zsanett and Kemény, Lajos and Oláh, Judit Magdolna (2008) Phototherapy for neonatal jaundice. NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, 358 (23). pp. 2523-2524. ISSN 0028-4793

Csonka, Csaba (2008) Az ATP-szenzitív K+ -csatornák szerepe a szív iszkémiás adaptációjában hiperlipidémiában = The role of ATP-sensitive K+-channels in ischemic adaptation in hyperlipidemia. Project Report. OTKA.

Csonka, Róbert and Kaizer, József and Giorgi, Michel and Hajba, László and Mink, János and Speier, Gábor (2008) Oxidative C-H and C-C bond cleavage by a (2,2'-bipyridine)copper(I) chloride complex. INORGANIC CHEMISTRY, 47 (14). pp. 6121-6123. ISSN 0020-1669

Csont, Tamás Bálint and Csonka, Csaba (2008) Bakteriális lipopoliszachariddal kiváltott késői kardioprotekció az iszkémia/reperfúziós károsodással szemben = Late cardioprotection against ischemia-reperfusion injury induced by bacterial lipopolysaccharides. Project Report. OTKA.

Csontos, László and Bárány, Mónika and Forián-Szabó, Márton and Galácz, András and Tüske, Tamás (2008) Késő jura-kora kréta földtani események a Gerecse és Bükk heygségekben = Late Jurassic-Early Cretaceous events in the Gerecse and Bükk Mts (N Hungary). Project Report. OTKA.

Csorba, János and Ficsor, Beáta and Horváth, Ágnes and Nagy, Edit and Bóna, Adrienn and Sörfőző, Zsuzsa and Steiner, Péter and Harkány, Éva and Babrik, Zsuzsa (2008) Epidemiológiai felmérés a dunántúli serdülők pszichiátriai betegségeiről = Epidemiological investigation of psychiatric diseases of Transdanubian adolescent outpatients. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (1). pp. 35-59. ISSN 1419-8126

Csortos, Csilla and Erdődi, Ferenc and Tar, Krisztina (2008) Protein foszfatáz 2A szerepe a human endothelium barrier funkciójának szabályozásában = Role of protein phosphatase 2A in the regulation of human endothelial barrier function. Project Report. OTKA.

Csuzdi, Csaba and Oravecz, Orsolya and Zicsi, András (2008) A Lumbricidae család revíziója (Annelida: Oligochaeta) = Revision of the earthworm family Lumbricidae (Annelida: Oligochaeta). Project Report. OTKA.

Cságola, Attila and Cadar, Daniel and Tuboly, Tamás (2008) Replication and transmission of porcine circovirus type 2 in mice. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (3). pp. 421-427. ISSN 0236-6290

Cságola, Attila and Kiss, István and Tuboly, Tamás (2008) Detection and analysis of porcine circovirus type 1 in Hungarian wild boars: Short communication. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (1). pp. 139-144. ISSN 0236-6290

Csáki, Endre and Berkes, István and Móri, Tamás and Révész, Pál (2008) Aszimptotikus módszerek a sztochasztikában = Asymptotic methods in stochastics. Project Report. OTKA.

Császár, László and Zobory, István (2008) Járműrendszer-diagnosztikai eljárás kialakítása operátorértékű sztochasztikus folyamat alkalmazásával. GÉP, LIX (1). pp. 26-35. ISSN 0016-8572

Csébfalvi, Anikó Borbála and Csébfalvi, György (2008) ANGEL: A hybrid meta-heuristic method for continuous engineering optimization. In: 5th International Conference on Computational Management Science, 2008.03.26-2008.03.28, London.

Csébfalvi, Anikó Borbála and Csébfalvi, György (2008) ANGEL: A new metaheuristic for the multidimensional 0-1 knapsack problem. In: 5th International Conference on Computational Management Science, 2008.03.26-2008.03.28, London.

Csépe, Valéria and Honbolygó, Ferenc and Ragó, Anett and Szucs, Dénes (2008) Neurokognitív integrációs folyamatok, nyelvfejlődés és nyelvi zavarok = Neurocognitive integration processes, language development and language disorders. Project Report. OTKA.

Csík, Attila (2008) Határfelületek kialakulása és mozgásának vizsgálata nanoskálán = Formation and investigation of interface moving in nanoscale. Project Report. OTKA.

Csóra, Karolin and Béládi, Miklósné and Kókay, György (2008) "A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996-2000" című kötet elkészítése = "Bibliography of the Hungarian Literary History 1996-2000". Project Report. OTKA.

Csótó, Mihály and Herdon, Miklós (2008) Information technology in rural Hungary: plans and reality. In: Rural Futures: Dreams, Dilemmas and Dangers. University of Plymouth, Plymouth, pp. 1-6. ISBN 978-1-84102-185-0

Cuczay, Diána and Padisák, Judit and Stenger-Kovács, Csilla and Borics, Gábor (2008) Desmidiales rend fajainak előfordulása diatomológiai célra vett bevonat- és makrofiton hálózásos mintákban. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY, 88 (6). pp. 37-38. ISSN 0018-1323

Czagány, Zsuzsa (2008) Adalbert-Offizien im mitteleuropäischen Raum. In: Dies est leticie. Essays on Chant in Honour of Janka Szendrei. The Institute of Mediaeval Music, Ottawa, Canada, pp. 139-157. ISBN 978-1-896926-96-4

Czaja, W. and Jaming, P. and Matolcsi, Máté (2008) An efficient algorithm for positive realizations. SYSTEMS & CONTROL LETTERS, 57 (5). pp. 436-441. ISSN 0167-6911

Czajlik, Zoltán and Bödőcs, András (2008) Légirégészeti kutatások Magyarországon = Aerial Archeological Researches in Hungary. Project Report. OTKA.

Czakó, Erzsébet (2008) A hazai vállalatszerkezet és a gazdaság versenyképessége. In: A gazdasági környezet és a vállalati stratégiák: a IX. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia Előadásai. MTA IX. Osztály Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottsága, Budapest, pp. 50-59. ISBN 978 963 508 566 8

Czauner, Brigitta and Mádl-Szőnyi, Judit and Erőss, Anita and Vojnits, Anna (2008) Mapping vegetational and salinization phenomena to evaluate the extent of Lake Kelemenszék, Hungary. Central European Geology, 51 (3). pp. 231-240. ISSN 1788-2281

Czauner, Brigitta and Mádl-Szőnyi, Judit and Pogácsás, György and Tóth, József (2008) Hidraulic potential anomaly indicating thermal water reservoir and gas pool near Berekfürdő, Trans-Tisza Region, Hungary. Central European Geology, 51 (3). pp. 253-265. ISSN 1788-2281

Czeiter, Endre and Pál, József and Kövesdi, Erzsébet and Bukovics, Péter and Lückl, János and Dóczi, Tamás and Büki, András (2008) Traumatic axonal injury in the spinal cord evoked by traumatic brain injury. JOURNAL OF NEUROTRAUMA, 25 (3). pp. 205-213. ISSN 0897-7151

Czinkota, Imre and Kovács, Balázs and Tolner, László (2008) Új szemcseméret eloszlás vizsgálat kidolgozása az eltérő módszerek harmonizálásának érdekében = Development a new particle size distribution measurement technique in order to harmonizing the different methods. Project Report. OTKA.

Czirják, László and Berki, Timea and Kumánovics, Gábor and Nagy, Zoltán and Nusser, Nóra and Süto, Gábor and Varjú, Cecília (2008) Klinikai - immunológiai vizsgálatok szisztémás autoimmun kórképekben = Clinical-epidemiological studies in systemic autoimmune diseases. Project Report. OTKA.

Czirók, András and Vicsek, Tamás (2008) Az embrionális érhálózat önszerveződése = Self-organization of the embryonic vascular network. Project Report. OTKA.

Cziva, Oszkár and Kanyó, Ferenc (2008) Different international methods for testing the ability of firefighters. HADMÉRNÖK, III (3). pp. 4-11. ISSN 1788-1919

Czédliné Bárkányi, Éva and Szalay, István and Vármonostory, Endre and Bagota, Mónika (2008) Útkeresés a tanító szakos hallgatók matematika képzésében Szegeden. Iskolakultúra, 18 (9-10). pp. 39-46. ISSN 1215-5233

Dahmani, Zoubir and Mesmoudi, M.M. and Bebbouchi, R. (2008) The foam drainage equation with time- and space-fractional derivatives solved by the Adomian method. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (30). pp. 1-10. ISSN 1417-3875

Dancsó, Tünde (2008) Az Educational Testing Service (ETS) informatikamérésének tapasztalatai. Iskolakultúra, 18 (11-12). pp. 40-55. ISSN 1215-5233

Dankó, Katalin and Aleksza, Magdolna and Bodolay, Edit and Constantin, Tamás and Ponyi, Andrea and Semsei, Imre and Sümegi, Andrea and Szűcs, Gabriella and Zeher, Margit (2008) A polymyositis/dermatomyositisben alkalmazott terápia hatásának tanulmányozása a patomechanizmusban szerepet játszó kóros immunválaszok egyes elemeire. Sejtes és humorális elemek, valamint az NF- B szignalizációs útvonal vizsgálata = Studying the effect of the therapy of polymyositis/dermatomyositis on the pathological immunological responses. Project Report. OTKA.

Darkó, Éva and Ambrus, Helga Márta and Bakos, Ferenc and Barnabás, Beáta and Jäger, Katalin and Timár, Ilona (2008) Gabonafélék petesejtjeinek és zigótáinak krioprezerválása = Cryopreservation of gametes in cereals. Project Report. OTKA.

Daruházi, Ágnes Emma and Szente, Lajos and Balogh, Balázs and Mátyus, Péter and Béni, Szabolcs and Gergely, András and Horváth, Péter and Szőke, Éva and Lemberkovics, Éva (2008) Utility of cyclodextrins in the formulation of genistein Part 1. Preparation and physicochemical properties of genistein complexes with native cyclodextrins. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 48 (3). pp. 636-640. ISSN 0731-7085

Darócziné dr. Simon, Barbara (2008) A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok és az ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása = Analyses of acidity caused soil degradation processes and their early indicators. Project Report. OTKA.

Davey, Brian A. and Jackson, Marcel and Maróti, Miklós and McKenzie, Ralph (2008) Principal and syntactic congruences in congruence-distributive and congruence-permutable varieties. Journal of the Australian Mathematical Society, 85 (1). pp. 59-74. ISSN 1446-7887

De Sousa, Paulo Loureiro and Livramento, Joao Bruno and Helm, Lothar and Merbach, André E. and Meme, William and Doan, Bich-Thuy and Beloeil, Jean-Claude and Prata, Maria I. M. and Santos, Ana C. and Geraldes, Carlos F. G. C. and Tóth, Éva (2008) In vivo MRI assessment of a novel GdIII-based contrast agent designed for high magnetic field applications. Contrast Media and Molecular Imaging. ISSN 1555-4309

Decsi, Tamás and Burus, István and Csábi, Györgyi and Marosvölgyi, Tamás (2008) Az esszenciális zsírsavak metabolizmusának zavarai és terápiás befolyásulásuk lehetőségei a gyermekgyógyászati gyakorlatban = Disturbances of essential fatty acid metabolism and potential therapeutic interventions in the paediatric praxis. Project Report. OTKA.

Deim, Zoltán and Pálmai, Nimród and Cserni, Gábor (2008) Feline vaccine-associated fibrosarcoma induced by aluminium compound in two cats: Short communication. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (1). pp. 111-116. ISSN 0236-6290

Demeter, Attila and Bérces, Tibor and Bérces, Attila (2008) Kísérleti és elméleti kutatások fotofizikai folyamatok oldószerfüggésének általánosabb leírására = Experimental and theoretical examinations for better understanding of solvent dependence of photophysical processes. Project Report. OTKA.

Demeter, Gábor and Szabó, Szilárd (2008) Identifying lithological features using morphometric parameters derived from DEM | Litológiai tulajdonságok azonosítása DTM-b l származtatott morfometriai paraméterek alapján. ACTA GEOGRAPHICA AC GEOLOGICA ET METEOROLOGICA DEBRECINA, 3. pp. 105-112. ISSN 0209-9004

Demeter, Gábor and Szabó, Szilárd (2008) Quantification of relationships between geomorphic and geologic parameters representing rock resistivity (erodibility) in N-Hungary using statistical surface analysis. ACTA GEOGRAPHICA SILESIANA, 3. pp. 5-12. ISSN 1897-5100

Demetrovics, János and Katona, Gyula and Miklós, Dezső (2008) Functional dependencies distorted by errors. DISCRETE APPLIED MATHEMATICS, 156 (6). pp. 862-869. ISSN 0166-218X

Dente, L. and Vekerdy, Zoltán and Jeu, R. de and Holmes, T. (2008) Passive and active microwave for soil moisture retrieval. In: 10th Specialist meeting on microwave radiometry and remote sensing of the environment, 2008. március 11-14., Florence, Italy.

Devecsery, Ágnes and Hausz, Katalin and Csabai, Márta (2008) Az allergia kihat az egész életemre : A betegséggel kapcsolatos reprezentáció mint identitás-stratégia = "Allergy has an impact on my whole life." Illness representation as identity strategy. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (3). pp. 183-198. ISSN 1419-8126

Dezséri, Kálmán (2008) Az euró bevezetését szolgáló gazdaságpolitika (1991-1998) – tapasztalatok és tanulságok. Köz-Gazdaság, 2008 (2). pp. 51-62.

Dezső, Katalin and Halász, Judit and Bisgaard, Hanne Cathrine and Paku, Sándor and Turányi, Eszter and Schaff, Zsuzsa and Nagy, Péter (2008) Delta-like protein (DLK) is a novel immunohistochemical marker for human hepatoblastomas. Virchows Archiv, 452 (4). pp. 443-448. ISSN 0945-6317

Deák, Balázs and Török, Péter and Kapocsi, István and Lontay, László and Vida, Enikő and Valkó, Orsolya and Lengyel, Szabolcs and Tóthmérész, Béla (2008) Szik- és löszgyep-rekonstrukció vázfajokból álló magkeverék vetésével a Hortobágyi Nemzeti Park területén (Egyek-Pusztakócs). TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 6 (3). pp. 323-332. ISSN 1589-4673

Deák, Balázs and Török, Péter and Vida, Enikő and Valkó, Orsolya and Miglécz, Tamás and Déri, Eszter and Lontay, László and Lengyel, Szabolcs and Tóthmérész, Béla (2008) Tájléptékű gyeprekonstrukció eredményei az Egyek-Pusztakócsi LIFE-program területén. In: IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia: 1. Környezettudomány és környezeti nevelés, környezetkémia, környezetfizika, környezetföldrajz és -földtan. Meridián Alapítvány, Debrecen, pp. 310-315. ISBN 978-963-06-4625-3

Deák, Csaba and Gór, D. and Lakatos, Gyula (2008) Phytophilous macrofauna assessments in an important aquatic bird area: the Kis-Balaton protection system. ACTA ZOOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 54 (Supple). pp. 75-83. ISSN 1217-8837

Deák, Dániel (2008) Neutrality and legal certainty in tax law and the effective protection of taxpayers’ rights. Acta Juridica Hungarica, 49 (2). pp. 177-201. ISSN 1216-2574

Deákné dr. Füvessy, Anikó (2008) Faragással díszített magyar nyergek a Kárpát-medencében = Hungarian Saddles in the Carpathian Basin Decorated with Carving. Project Report. OTKA.

Dhage, Bapurao and Bellale, S.S. (2008) Local asymptotic stability for nonlinear quadratic functional integral equations. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (10). pp. 1-13. ISSN 1417-3875

Dhingra, K. and Fousková, P. and Angelovski, G. and Maier, M. E. and Logothetis, N. K. and Tóth, Éva (2008) Towards extracellular Ca2+ sensing by MRI: synthesis and calcium-dependent 1H and 17O relaxation studies of two novel bismacrocyclic Gd3+ complexes. JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY, 13. pp. 35-46. ISSN 0949-8257

Diamandescu, Aurel (2008) Existence of $\Psi$-bounded solutions for linear difference equations on $\mathbb{Z}$. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (26). pp. 1-13. ISSN 1417-3875

Dirras, G. F. and Gubicza, Jenő and Bui, H. Q. (2008) Ultrafine-grained materials processed from nanopowders: Microstructures and mechanical properties. In: Proceedings of 18th DYMAT Technical Meeting. Fraunhofer IRB Verlag, Freiburg; Munchen, pp. 25-32. ISBN 2-9517947-3-8

Dix, J.G. and Misra, N. and Padhy, L.N. and Rath, R.N. (2008) Oscillatory and asymptotic behaviour of a neutral differential equation with oscillating coefficients. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (19). pp. 1-10. ISSN 1417-3875

Diószegi, László (2008) Historic moments of hungarian folk dance: From the Gyöngyösbokréta to the dance house movement. Hungarian Studies, 22 (1-2). pp. 3-8. ISSN 0236-6568

Dobránszky, János (2008) Microstructural Characterization of Eutectoid Steel Strips. MATERIALS SCIENCE FORUM, 589. pp. 13-18. ISSN 0255-5476

Dobránszky, János (2008) Új trendek a rozsdamentes acélok hegesztőanyagai terén. HEGESZTÉSTECHNIKA, 19 (4). pp. 41-46. ISSN 1215-8372

Dobránszky, János and Eichhardt, A. G. and Nagy Hinst, A. and Székely, R. (2008) A volfrámelektróda jelentősége a plazmaívhegesztésben | Importance of the Tungsten Electrode at Plasma Arc Welding. In: 12th International Welding Conference: Proceedings. BMF, Budapest, pp. 179-186. ISBN 978-963-7154-72-0

Dobránszky, János and Eichhardt, A. G. and Nagy Hinst, A. and Székely, Richárd (2008) A volfrámelektróda jelentősége a plazmaívhegesztésben. HEGESZTÉSTECHNIKA, 19 (3). pp. 29-32. ISSN 1215-8372

Dobránszky, János and Ring, Gy. and Balázs, T. and Dobránszky, János (2008) Investigation of Drug Eluting Stents. MATERIALS SCIENCE FORUM, 589. pp. 361-366. ISSN 0255-5476

Dobránszky, János and Sándor, Tamás (2008) Új trendek a korrózióálló acélok hegesztésében. HEGESZTÉSTECHNIKA, 19 (3). pp. 8-13. ISSN 1215-8372

Dobróka, Mihály and Völgyesi, Lajos (2008) Inversion reconstruction of gravity potential based on gravity gradients. MATHEMATICAL GEOSCIENCES, 40 (3). pp. 299-311. ISSN 1874-8961

Dobszay, László and Soós, András (2008) Musica Rediviva - Repertoárkutatások az egyházzene körében = Musica Rediviva - Research in church music repertory. Project Report. OTKA.

Domoki, Ferenc and Kis, Béla and Gáspár, Tamás and Bari, Ferenc (2008) Cerebromicrovascular endothelial cells are resistant to L-glutamate. AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY, 295 (4). R1099-R1108. ISSN 0363-6119

Domoki, Ferenc and Zimmermann, Aliz and Tóth-Szűki, Valéria and Bari, Ferenc (2008) Acetazolamide induces indomethacin and ischaemia-sensitive pial arteriolar vasodilation in the piglet. ACTA PAEDIATRICA, 97 (3). pp. 280-284. ISSN 0803-5253

Domokos, Péter and Asbóth, János and Gábris, Aurél and Janszky, József and Vukics, András (2008) Mozgó atomok és molekulák erősen csatolt sugárzási terekben, rezonátorokban = Moving atoms and molecules in strongly-couped radiation fields, in cavities. Project Report. OTKA.

Donáth, Péter (2008) Oktatáspolitika és tanítóképzés. Preparandiák, prepák és tanáraik a 20. századi Magyarországon = Education policy and elementary school teachers' training. Intermediate-level teachers' training institutions ('preparandias') and their pupils ('prepas') and teachers in Hungary in the 20. century. Project Report. OTKA.

Dorner, Helga and Major, Éva (2008) A kollaboratív interakciók kialakulásának folyamata egy kevert oktatási formájú tanárképzési kurzus keretében. Iskolakultúra, 18 (11-12). pp. 3-22. ISSN 1215-5233

Draskóczy, Eszter (2008) Contrasti morali ed estetici nel canto XXXIV della Divina Commedia : La rappresentazione di Giuda in Dante e nei commenti antichi. DANTE FÜZETEK / QUADERNI DANTESCHI, 4.. pp. 81-114. ISSN 1787-6907

Draskóczy, Eszter (2008) Inferno XXXIV: az „ellentétbe való átfordulások” éneke. Dante és a korai kommentárok Júdás-képe az előzmények tükrében. ELSŐ SZÁZAD, 7. (2008/2). pp. 35-67. ISSN 1419-5127

Draskóczy, István and Gecsényi, Lajos (2008) Magyarország az európai gazdaságban a 15-17. században = Hungary in the European Economy of the 15-17th Century. Project Report. OTKA.

Drimba, Péter and Balogh, Péter and Ertsey, Imre and Farkas, István and Fenyves, Veronika and Kovács, Sándor and Supp, György (2008) A francia és a magyar mezőgazdaság összehasonlító elemzése többváltozós statisztikai módszerek segítségével = Comparison of the agriculture in Hungary and in France - multidimensional statistical methods. Project Report. OTKA.

Dror, Itiel and Harnad, Stevan (2008) Offloading Cognition onto Cognitive Technology. In: Cognition Distributed: How Cognitive Technology Extends Our Minds. John Benjamins, Amsterdam.

Dudás, Illés and Balajti, Zsuzsanna (2008) Hordkép elemzése új matematikai modellben. In: Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XIII. Műszaki Tudományos Füzetek - FMTÜ (XIII). Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 73-76. ISBN 978-973-8231-75-7

Dudás, Kata and Túry, Ferenc (2008) Orthorexia nervosa : az egészségesétel-függőség mint a legújabb evészavarok egyike = Orthorexia nervosa: dependence on healthy food, as one of the newest eating disorders. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (2). pp. 125-137. ISSN 1419-8126

Dukay-Szabó, Szilvia and Túry, Ferenc (2008) Testkép- és evészavarok látássérültek körében : Irodalmi áttekintés = Body images disturbances and eating disorders in visually impaired subjects. Review of literature. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (2). pp. 139-147. ISSN 1419-8126

Dusek, László (2008) Az idegenforgalom fejlesztésének földrajzi alapjai és lehetőségei DK Pest meyében = The geographical bases and opportunities of tourism in South East Pest county. Project Report. OTKA.

Dvaranauskaite, A. and Venskutonis, P.R. and Labokas, J. (2008) Comparison of Quercetin derivatives in ethanolic extracts of red raspberry (Rubus idaeus L.) leaves. Acta Alimentaria, 37 (4). pp. 449-461. ISSN 0139-3006

Dávid, Géza (2008) Professor Gyula Káldy-Nagy. Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 1-4. ISSN 0001-6446

Dávid, Géza (2008) A small region in Transdanubia under Ottoman rule: Bonyhád and its surroundings in the 16th century. Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 27-41. ISSN 0001-6446

Dékány, Éva (2008) El + verb complex predicates in Hungarian. NORDLYD, 35 (1). pp. 1-17. ISSN 0332-7531

Dékány, Éva (2008) A mi Jánossal exkluzív és inkluzív olvasatáról. Nyelvtudományi Közlemények, 105. pp. 298-311. ISSN 0029-6791

Déri, Balázs (2008) Ki volt Thaliarchus? (Horatius, Carm. I. 9.). ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL, 7 (4). pp. 67-72. ISSN 1589-2700

Déri, Balázs and Földváry, Miklós István (2008) Ritualia Hungarica - Középkori magyarországi latin liturgikus források szövegének kiadása = Ritualia Hungarica - Edition of text of medieval Latin liturgical sources from Hungary. Project Report. OTKA.

Déri, Zoltán and Lobogós, Katalin and Muha, Lajos and Sneé, Péter and Váncsa, Julianna (2008) Informatikai Biztonság Irányítási Követelmények (IBIK). Közigazgatási Informatikai Bizottság ajánlásai, 1-2 (25). Miniszterelnöki Hivatal, Budapest.

Dézsi, István and Fetzer, Cs. and Gombkötő, Á. and Szűcs, I. and Gubicza, Jenő and Ungár, Tamás (2008) Phase transition in nanomagnetite. Journal of Applied Physics, 103 (10). No. 104312. ISSN 0021-8979 (print), 1089-7550 (online)

Dóczy-Bodnár, Andrea and Lengyel, Róbert and Mocsár, Gábor (2008) Az interleukin-15 receptor molekuláris kölcsönhatásainak vizsgálata humán sejtvonalakon = Investigation of molecular interactions of interleukin-15 receptor on human cell lines. Project Report. OTKA.

Dövényi, Zoltán and Ambrózy, Pál and Juhász, Ágoston and Marosi, Sándor and Mezősi, Gábor and Michalkó, Gábor and Somogyi, Sándor and Szalai, Zoltán and Tiner, Tibor (2008) Magyarország kistájainak katasztere = Inventory of microregions in Hungary. Project Report. OTKA.

Dücső, Csaba and Ádám, Antalné and Fürjes, Péter and Mizsei, János and Vázsonyi, Éva and Volk, János (2008) Új módszerek kifejlesztése szilícium mikromechanikai megmunkálásához = Development of novel methods in silicon micromachining. Project Report. OTKA.

Easterling, Patricia (2008) Fata libellorum: Hyperides and the transmission of attic oratory. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 11-17. ISSN 0044-5975

Edwards, Mike (2008) Some thoughts on the text of Isaios. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 115-119. ISSN 0044-5975

Egedi-Kovács, Emese (2008) La « Morte Vivante » dans le Cligès de Chrétien et le roman grec. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 207-219. ISSN 0044-5975

El-Morshedy, HassanA. and Elmatary, B.M. (2008) Oscillation and global asymptotic stability of a neuronic equation with two delays. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (6). pp. 1-21. ISSN 1417-3875

El-Naggar, M. and Irinyi, László Miklós and Kövics, György and Karaffa, Erzsébet Mónika (2008) Molecular variability of Egyptian and Hungarian Botrytis cinerea isolates. CONTRIBUTII BOTANICE, 43. pp. 135-140. ISSN 0069-9616

El-Naggar, M. and Kövics, György and Karaffa, Erzsébet Mónika and Irinyi, László Miklós (2008) Mycoparasitism and antagonistic efficiency of Trichoderma reesei against Botrytis spp. CONTRIBUTII BOTANICE, 43. pp. 141-147. ISSN 0069-9616

El-Naggar, M. and Kövics, György and Váczy Kálmán, Zoltán and Karaffa, Erzsébet Mónika (2008) Pyrimethanyl tolerance of Botrytis cinerea isolates form Egypt and Hungary. In: 13. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, pp. 98-107. ISBN 978-963-88096-1-2

El-Sayed, Ahmed and AbdEl-Salam, Sh.A. (2008) On the stability of a fractional-order differential equation with nonlocal initial condition. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (29). pp. 1-8. ISSN 1417-3875

El-Sayed, Ahmed and El-Maghrabi, E.M. (2008) Stability of a monotonic solution of a non-autonomous multidimensional delay differential equation of arbitrary (fractional) order. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (16). pp. 1-9. ISSN 1417-3875

El-Sayed, Ahmed and Hashem, H.H.G. (2008) Integrable and continuous solutions of a nonlinear quadratic integral equation. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (25). pp. 1-10. ISSN 1417-3875

El-Shahed, M. (2008) Positive solutions of boundary value problems for nth order ordinary differential equations. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (1). pp. 1-9. ISSN 1417-3875

Elekes, Zsuzsanna (2008) Európai iskola vizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról (ESPAD) 2007 - Magyarországon = European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) 2007 - Hungary. Project Report. OTKA.

Eleőd, András and Balogh, Tibor and Devecz, János and Lovas, Antal and Tóth, Lajos and Törköly, Tamás and Zalai, András (2008) Tribológiai jelenségek néhány szubmikroszkópikus vonatkozásának vizsgálata = Investigation of the submicroscopic of tribological phenomena. Project Report. OTKA.

Endre, Gabriella and Borbola, Andrea and Kereszt, Attila and Kevei, Zoltán and Kontár, Katalin (2008) Egy specializált növényi szerv, a szimbiotikus gyökérgümő kialakulásához kapcsolódó folyamatok funkcionális genomikai vizsgálata. = Functional genomic analysis of the symbiotic root nodule organogenesis. Project Report. OTKA.

Endriss, Cornelia and Hinterwimmer, Stefan (2008) Direct and indirect aboutness topics. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 297-307. ISSN 1216-8076

Engländer, Tibor and Bitter, Brunó and Engländer, Tibor (2008) Idős és fiatalkori információgyűjtési folyamatok összehasonlítása = Comparison of the information collecting processes in older versus younger adults. Project Report. OTKA.

Enyedi, Péter and Czirják, Gábor and Molnár, Zoltán (2008) Új feszültségfüggő és 2P típusú kálium csatornák klónozása és szerepük vizsgálata = Cloning and functional characterisation of new voltage-dependent and 2P-type. Project Report. OTKA.

Ephraim, Bassey E. and Ekwueme, Barth N. and Moazzen, Mohssen and Modjarrad, Monir (2008) P-T conditions of Pan-African orogeny in southeastern Nigeria. Central European Geology, 51 (4). pp. 359-378. ISSN 1788-2281

Erdélyi, Gabriella (2008) A bűn-tett szemantikája: társadalmi ellenőrzés a 15-16. századi Magyarországon = Crime (de)constructed: Social Control in 15-16th Century Hungary. Project Report. OTKA.

Erdélyi, Miklós and Szuperák, Milán (2008) Ivarplazmában lokalizált RHS-ek azonosítása DNS microarray tecnikával Drosophila melanogasterben = Identification of germ plasm specific RHAs by DNA microarray method in Drosophila. Project Report. OTKA.

Erdőhelyi, András and Ábrahámné Baán, Kornélia and Hancz, András and Novákné dr. Hajdú, Éva and Oszkó, Albert Zoltán and Szailer, Tamás (2008) Hidrogén előállításának új lehetőségei kis szénatom számú vegyületek reakcióiban = New route for hydrogen production in the conversion of C1-C2-compounds. Project Report. OTKA.

Erdős, Melinda and Garami, Miklós and Rákóczi, É. and Zalatnai, Attila and Tóth, Beáta and Maródi, László (2008) Neuroendocrine Carcinoma Associated with X-linked Hyper-immunoglobulin M Syndrome: Report of Four Cases and Review of the Literature. CLINICAL IMMUNOLOGY, 129 (3). pp. 455-461. ISSN 1521-6616

Erdős, T. (2008) Inflation targeting in Hungary: A case study. Acta Oeconomica, 58 (1). pp. 29-59. ISSN 0001-6373

Erdős, Zoltán (2008) Translatio Librorum. Iskolakultúra, 18 (5-6). pp. 167-169. ISSN 1215-5233

Erhart, Sz. (2008) Motorist conquest in big cities: The case of Budapest. Acta Oeconomica, 58 (1). pp. 1-28. ISSN 0001-6373

Ernyey, Gyuláné (2008) Fiziokraták versus merkantilisták. Közgazdasági viták a 18. században = Adversaries and Partisans of the Physiocrates. Project Report. OTKA.

Ertsey, Imre and Balogh, Péter and Drimba, Péter and Farkas, István and Nagy, Lajos and Papdi, József Ákos (2008) Növénytermesztési döntéstámogatás és kockázatelemzés módszertani fejlesztése = Development of methodology of crop decision support and hazard analysis. Project Report. OTKA.

Erős-Honti, Zsolt and Kovács, M. Gábor and Szedlay, G. and Jakucs, Erzsébet (2008) Morphological and molecular characterization of Humaria and Genea ectomycorrhizae from Hungarian deciduous forests. MYCORRHIZA, 18 (3). pp. 133-143. ISSN 0940-6360

Erőss, Anita and Mádl-Szőnyi, Judit and Csoma, Anita É. (2008) Characteristics of discharge at Rose and Gellért Hills, Budapest, Hungary. Central European Geology, 51 (3). pp. 267-281. ISSN 1788-2281

Erőss, Gábor and Berényi, Eszter and Berkovics, Balázs (2008) Oktatás és politika. Kőbányai kutatás a hatalom új formáiról: helyi politika, iskolába ''rendezett'' gyerekek és nyilvánosság. = Education and Politics. Study on the new forms of power in the 10th District of Budapest: local government, the ''classified'' child and the public sphere. Project Report. OTKA.

Eszterbauer, Edit and Marton, Szilvia (2008) Molekuláris biológiai vizsgálatok halparazita nyálkaspórás (Myxosporea) fajokon különös tekintettel a Myxobolus és Sphaerospora genusok tagjaira = Molecular biological studies on fish-parasitic myxosporeans (Myxosporea) with regard to the members of genus Myxobolus and Sphaerospora. Project Report. OTKA.

Fail, József and Zana, J. and Pénzes, Béla (2008) The role of plant characteristics in the resistance of white cabbage to onion thrips: preliminary results. ACTA PHYTOPATHOLOGICA ET ENTOMOLOGICA HUNGARICA, 43 (2). pp. 267-275. ISSN 0238-1249

Faivre, D. and Menguy, N. and Pósfai, Mihály and Schuler, Dezső (2008) Environmental parameters affect the physical properties of fast-growing magnetosomes. American Mineralogist, 93 (2-3). pp. 463-469. ISSN 0003-004X

Fajcsák, Zs. and Kovács, V. and Gábor, A. and Szamosi, T. and Martos, É. (2008) Twelve weeks low glycemic load diet reduced body weight, fat mass and hunger in overweight/obese children. Acta Alimentaria, 37 (4). pp. 497-504. ISSN 0139-3006

Fanselow, Gisbert (2008) In need of mediation: The relation between syntax and information structure. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 397-413. ISSN 1216-8076

Farkas, András (2008) Az antiaritmiás gyógyszerek proaritmiás hatását befolyásoló tényezők vizsgálata = Examination of the factors that influence the proarrhythmic effects of the antiarrhythmic drugs. Project Report. OTKA.

Farkas, András (2008) Az esztétikai ítéletek tere = Space of the aesthetic judgments. Project Report. OTKA.

Farkas, Zoltán (2008) Literary criticism in Psellus’ short history. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 187-192. ISSN 0044-5975

Farkas, Ágnes (2008) Néhány gyógynövény florális nektáriumának szerkezete és szekréciós aktivitása, a nektár speciális metabolitjai = Structure and secretory activity of floral nectary, specific metabolites of the nectar in some medicinal plants. Project Report. OTKA.

Fazekas, Árpád and Csempesz, Ferenc and Csempesz, Ferenc and Csillag, Mária and Györfi, Adrienne and Iványi, Iván and Kerémi, Beáta and Nyíri, Gabriella and Pataky, Levente and Vág, János and Várnagy, Éva (2008) Idegi, valamint endothel eredetű mediátorok szerepe és kölcsönhatása a gingiva keringésének szabályozásában = Action and interaction of neural and endothelial mediators in the regulation of blood supply to the gingiva. Project Report. OTKA.

Feczkó, Tivadar and Tóth, Judit and Gyenis, János (2008) Comparison of the preparation of PLGA-BSA nano- and microparticles by PVA, poloxamer and PVP. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 319. pp. 188-195. ISSN 0927-7757

Fedeles, Tamás (2008) Tamás Nótári: Studia Iuridico-philologica I. Acta Juridica Hungarica, 49 (1). pp. 137-142. ISSN 1216-2574

Fedinec, Csilla (2008) A Csehszlovákiához került Kárpátalja (1918–1921). In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 40-43. ISBN 978 963 693 082 0

Fedinec, Csilla (2008) A Csehszlovákiától a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalja magyar kisebbségének helyzete (1944–1946). In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 220-223. ISBN 978 963 693 082 0

Fedinec, Csilla (2008) Magyarok kerestetnek az ukrajnai történelem- és földrajztankönyvekben. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2. pp. 15-44. ISSN 1335-4361

Fedinec, Csilla (2008) A kisebbségi magyar oktatásügy helyzete Közép-Európában (1944–1989). In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 284-289. ISBN 978 963 693 082 0

Fedinec, Csilla (2008) A kárpátaljai autonómia kérdése. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 172-175. ISBN 978 963 693 082 0

Fedinec, Csilla (2008) A kárpátaljai fejlődés sajátosságai a két világháború között. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 104-109. ISBN 978 963 693 082 0

Fedinec, Csilla (2008) A kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének változásai Ukrajnában. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 346-353. ISBN 978 963 693 082 0

Fedinec, Csilla (2008) A kárpátaljai magyar életviszonyok a Szovjetunióban. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 268-273. ISBN 978 963 693 082 0

Fedinec, Csilla and Bárdi, Nándor and Papp Z., Attila (2008) A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 390-397. ISBN 978 963 693 082 0

Fedor, Anna and Skollár, Gabriella and Ujhelyi, Mária (2008) Object permanence tests on gibbons (Hylobatidae). Journal of Comparative Psychology, 122 (4). pp. 403-417. ISSN 0735-7036 (print), 1939-2087 (online)

Fehér, M. István (2008) Az intencionális léte. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 52 (1–2). pp. 1-47. ISSN 0025-0090

Fehér, M. István (2008) Die Gottesfrage im Denken Martin Heideggers. WIENER JAHRBUCH FÜR PHILOSOPHIE, 39/200. pp. 141-164. ISSN 0083-999X

Fehér, Sándor and Antalfi, Eszter and Börcsök, Zoltán and Molnár, Sándor (2008) A bükkábrányi ősfák anatómiai és sűrűségi vizsgálata. FAIPAR, 56. pp. 9-15. ISSN 0014-6897

Fehér M., István (2008) Irodalom és filozófia – irodalmi szöveg és filozófiai szöveg. Irodalomtörténet, 89 (2). pp. 155-187. ISSN 0324-4970

Fehér M., István (2008) A Nyugat és a filozófia. In: A Nyugat útjai – centenáriumi emlékülés, 2008. május 9., Budapest, Hungary. (Unpublished)

Fehér M., István (2008) Religion, Theologie und Philosophie auf Heideggers Weg zu 'Sein und Zeit': Das Phänomenologische, das Hermeneutische, das Faktische und das Historische mit Blick auf Dilthey und das Urchristentum. In: Modern Homelessness, the Political and Art in Light of Machination - Revisiting the Question of Nihilism. Heidegger Studies / Heidegger Studien / Etudes Heideggeriennes (24). Duncker/Humblot, Berlin, pp. 103-144. ISBN 978-3-428-12782-5

Fehér M., István (2008) Schelling und die Humboldt'sche Universitätsidee – im Kontext des Idealismus. In: Philosophie und Gestalt der europäischen Universität. Akten der Internationalen Fachtagung Budapest, vom 6. bis 9. November 2003. Schellingiana (18). Frommann-Holzboog, Stuttgart : Bad Cannstatt, pp. 169-210. ISBN 978-3-7728-2430-2

Fehér M., István (2008) Simmels Kulturbegriff und sein Verständnis der Tragödie der Kultur: Gibt es einen Weg von der Kulturkritik zur Hermeneutik? In: Kultur in Reflexion: Beiträge zur Geschichte der mitteleuropäischen Literaturwissenschaft. Wiener Arbeiten zur Literatur (24). Wilhelm Braumüller Universitätsverlag, Wien, pp. 1-10. ISBN 978-3-7003-1642-8

Fehér M., István (2008) Szóbeliség, írásbeliség, hermeneutika. Világosság, 49 (6). pp. 25-48. ISSN 0505-5849

Fehér M., István (2008) Verständigung, Dialog, Gespräch. Zur Relevanz der Hermeneutik für eine Psychotherapie aus interkultureller Sicht. In: Daseinsanalyse. Jahrbuch für phänomenologische Anthropologie und Psychotherapie. Internationale Vereinigung für Daseinsanalyse, Bécs, pp. 172-185.

Fehér M., István (2008) A filozófiába való bevezetés mint filozófiai probléma és 'A szellem fenomenológiájá'-nak önértelmezése az 'Előszó' egy bekezdésének tükrében. Világosság, 49 (3-4). pp. 9-35. ISSN 0505-5849

Fehér M., István and Bacsó, Béla and Kulcsár Szabó, Erno and Olay, Csaba and Szegedy-Maszák, Mihály (2008) Hermeneutika, esztétika, metafizika, nyelvfilozófia. Interdiszciplináris kutatások a humán tudományok elméletének és történetének köréből = Hermeneutics, Aesthetics, Metaphysics, Philosophy of Language. Interdisciplinary Research in the Theory and History of Humanities. Project Report. OTKA.

Fehér M., István and Oesterreicher, Peter L. (2008) Vorwort. In: Philosophie und Gestalt der europäischen Universität. Akten der Internationalen Fachtagung Budapest, vom 6. bis 9. November 2003. Schellingiana (18). Frommann-Holzboog, Stuttgart; Bad Cannstatt, pp. 9-11. ISBN 978-3-7728-2430-2

Feischmidt, Margit (2008) The Hungarian transylvania: Symbolic reconstruction of lost territories. Hungarian Studies, 22 (1-2). pp. 119-133. ISSN 0236-6568

Feith, Helga Judit and Kovácsné Tóth, Ágnes and Balázs, Péter (2008) Egészség és egészségmagatartás leendő és végzett diplomás ápolónők és orvosnők körében = Health and health-related behaviour of future and graduated professional female nurses and doctors. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (4). pp. 289-304. ISSN 1419-8126

Fejes, Pál and Kiricsi, Imre and Marsi, István and Nagy, Nóra Veronika (2008) A katalitikus aktivitás csökkenését okozó fizikai- és kémiai átalakulások vizsgálata "vas oxidot" tartalmazó heterogén katalizátoroknál = Investigation of the physical and chemical influences leading to catalyst fouling in the case of iron oxide content heterogeneous catalysts. Project Report. OTKA.

Fejős, Andrea (2008) Consumer protection in sales transactions in Hungary. Acta Juridica Hungarica, 49 (4). pp. 441-468. ISSN 1216-2574

Fekete, András and Baranyai, László and Borsa, Béla and Felföldi, József and Firtha, Ferenc (2008) Tárolási folyamat során fellépő gyümölcsminőség változások modellezése = Modeling of variations in fruit quality during storage. Project Report. OTKA.

Fekete, András and Baranyai, László and Borsa, Béla and Felföldi, József and Firtha, Ferenc and Gillay, Zoltán (2008) Tárolás során fellépő gyümölcsminőség változások modellezése = Modeling of variations in fruit quality during storage. Project Report. OTKA.

Fekete, Balázs (2008) Recent trends in extraterritorial jurisdiction — The Sarbanes-Oxley Act and its implications on sovereignty. Acta Juridica Hungarica, 49 (4). pp. 409-440. ISSN 1216-2574

Fekete, Béla and Backhauszné dr. Takács, Edit Katalin and Farkas, Henriette and Jakab, László and Kalabay, László and Pozsonyi, Teréz and Temesszentandrási, György and Varga, Lilian Ágnes (2008) Infektív, genetikai és complement aktivációs tényezők szerepének vizsgálata az autoimmun betegségek patogenezisében = Investigation of the role of infective, genetic and complement activation factor in the pathogenesis of autoimmune disorders. Project Report. OTKA.

Fekete, Csaba and Liposits, Zsolt and Wittmann, Gábor (2008) Az ""alacsony T3 szindróma"" kialakulásáért felelős központi idegrendszeri szabályozó mechanizmusok tanulmányozása patkányban = Central regulatory mechanisms involved in the development of the 'low T3 syndrome'. Project Report. OTKA.

Fekete, Erzsébet (2008) Cellulóz gének kifejeződése Trichoderma reesei-ben: a laktóz általi indukció mechanizmusa = Cellulase gene expression in Trichoderma reesei: mechanism of lactose induction. Project Report. OTKA.

Fekete, J. Csaba and Marótzy, Katalin (2008) Egy példa a magyar építészet 1000 évéből: a nagyhörcsökpusztai elpusztult Zichy-kastély. Építés - Építészettudomány, 36 (3-4). pp. 143-188. ISSN 0013-9661

Fekete, Péter and Nagy, Béla (2008) Salmonella Genomic Island 1 (SGI1) and genetic characteristics of animal and food isolates of Salmonella Typhimurium DT104 in Hungary. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (1). pp. 5-11. ISSN 0236-6290

Fekete, Szabolcs (2008) Antropológia és neveléstörténet. Iskolakultúra, 18 (5-6). pp. 137-139. ISSN 1215-5233

Felde, Imre and Borsi, A. and Kovacs, Zs. and Meizl, P. and Réti, Tamás (2008) Hőkezelési Döntéstámogató Rendszer bevezetése az ISD Dunaferrnél. ISD DUNAFERR MŰSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK, XLVIII (1). pp. 11-16. ISSN 1789-6606

Feldmann, Ádám and Illés, Zsolt László and Kosztolanyi, P. and Illes, E. and Mike, Andrea and Balás, István and Kovács, Norbert and Nagy, Ferenc (2008) Morphometric changes of gray matter in Parkinson's disease with depression: a voxel-based morphometry study. MOVEMENT DISORDERS, 23 (1). pp. 42-46. ISSN 0885-3185

Fenyvesi, László and Bellus, Zoltán and Borsa, Béla and Petróczki, Károly (2008) Mezőgazdasági anyagok rheológiája és felületi jellemzői = Rheological and surface properties of Agricultural materials. Project Report. OTKA.

Ferdinandy, Péter and Csonka, Csaba and Csont, Tamás Bálint and Giricz, Zoltán and Görbe, Anikó and Ónody, Annamária Noémi (2008) A szívizom sztressz-adaptációja: a peroxinitrit, a mátrix metalloproteinázok, és a hiperlipidémia szerepe = Stress adaptation of the myocardium: role of peroxynitrite, matrix metalloproteinases, and hyperlipidemia. Project Report. OTKA.

Ferencz, Andrea and Benko, László and Borsiczky, Balázs and Gasz, Balázs and Kiss, Katalin and Szántó, Zalán (2008) A vékonybél autotranszplantációt megelőző ischémiás prekondícionálás pathomechamizmusának vizsgálata kísérletes modellben = Investigation of the pathomechanism of ischemic preconditioning prior to small bowel autotransplantation in experimental model. Project Report. OTKA.

Ferreira, A. and Balla, József and Jeney, Viktória and Balla, György and Soares, M. P. (2008) A central role for free heme in the pathogenesis of severe malaria: the missing link? JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE-JMM, 86 (10). pp. 1097-1111. ISSN 0946-2716

Figyelmesi, Á. and Pukánszky Jr., B. and Bagdi, K. and Tóvölgyi, Zs. and Varga, József and Botz, Lajos and Dóczi, Tamás Péter and Pukánszky, Béla (2008) Preparation and Characterization of Barium Sulfate Particles as Contrast Materials for Surgery. PROGRESS IN COLLOID AND POLYMER SCIENCE, 135. pp. 57-64. ISSN 0340-255X

Filep, Tibor (2008) Az oldott szervesanyag-tartalom (DOM) és a  talajtulajdonságok összefüggése. Agrokémia és Talajtan, 57 (1). pp. 37-46. ISSN 0002-1873

Filipović, Natalija and Stojević, Zvonko and Zdelar-Tuk, Maja and Kušec, Vesna (2008) Plasma parathyroid hormone-related peptide and bone metabolism in periparturient dairy cows. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (2). pp. 235-244. ISSN 0236-6290

Finta, József (2008) Az Építés - Építészettudomány ötven évéhez, avagy - építészetünk „szellemtörténete”. Építés - Építészettudomány, 35 (3-4). pp. 39-45. ISSN 0013-9661

Fleischer, Tamás (2008) Az elérhetőség mérése, példákkal. KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE, 58 (3-4). pp. 15-22. ISSN 1419-0702

Fleischer, Tamás (2008) Az elérhetőségről: az elérhetőség fogalma. KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE, 58 (1-2). pp. 1-6. ISSN 1419-0702

Fleischer, Tamás (2008) Innovációk a közlekedésben: külföldi példák, hazai tanulságok. In: Innováció és fenntartható felszíni közlekedés, 2008. szeptember 3-5., Budapesti Műszaki Főiskola, Budapest.

Fleischer, Tamás (2008) Közlekedéshálózati összefüggések. In: Magyarország politikai évkönyve 2007-ról. Magyarország politikai évkönyve, 3 . Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, Budapest. ISBN 0864-7755

Fleischer, Tamás (2008) Közlekedéspolitika az Európai Unióban: az unió alkalmazkodása a globális folyamatokhoz. KÖZ-GAZDASÁG, 3 (4). pp. 95-106. ISSN 1788-0696

Fleischer, Tamás (2008) The Trans-European Corridors: Piecemal Extension of the Existing Ones, or the Development of a Pan-European Network? In: The European Union, the Balkan Region and Hungary. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, 2 (28). Europa Institut - Social Research Center of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 137-152. ISBN 978 963 06 5236 0

Fleischer, Tamás (2008) A távol-keleti kapcsolatok logisztikája és a Duna lehetséges szerepe. Project Report. MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Budapest.

Fodor, Balázs and Kollár, István (2008) ADC Testing With Verification. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 57 (12). pp. 2762-2768. ISSN 0018-9456

Fodor, Gyula and Rácz, István (2008) Numerical investigation of highly excited magnetic monopoles in SU(2) Yang-Mills-Higgs theory. PHYSICAL REVIEW D PARTICLES FIELDS GRAVITATION AND COSMOLOGY, 77. -025019. ISSN 1550-7998

Fodor, János (2008) Preferenciastruktúrák döntési modellekben = Preference structures in decision models. Project Report. OTKA.

Fodor, László and Budai, Tamás and Csillag, Gábor and Kercsmár, Zsolt and Kollányi, Katalin and Maros, Gyula and Muráti, Judit and Nagyné Pálfalvi, Sarolta and Ozsvárt, Péter and Selmeczi, Ildikó and Sztanó, Orsolya and Vértesy, László (2008) A Vértes és előtereinek szerkezetfejlődése és annak kapcsolata a kainozoos üledékképződéssel és ősföldrajzzal = Structural evolution if the Vértes Hills including their forelands and the relationship with Cenozoic sedimentation and paleogeography. Project Report. OTKA.

Fodor, Nándor and Máthéné Gáspár, Gabriella and Kovács, Géza J. (2008) A 4M tápanyagmodell adatigénye és gyakorlati felhasználása. Agrokémia és Talajtan, 57 (1). pp. 191-204. ISSN 0002-1873

Fodor, Nándor and Máthéné Gáspár, Gabriella and Kovács, Géza J. (2008) A 4M tápanyagmodell a növényi tápanyagellátás tudományos megalapozására. Agrokémia és Talajtan, 57 (1). pp. 79-96. ISSN 0002-1873

Fodor, Pál (2008) The Ottoman empire, Byzantium and Western Christianity the implications of the siege of Belgrade, 1456. Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 43-51. ISSN 0001-6446

Fogarasi, András (2008) A kortikális hálózatok szerepe a gyermek- és felnőttkori temporális lebeny epilepszia szemiológiai sajátosságaiban = The role of cortical networks in seizure semiology of childhood and adulthood temporal lobe epilepsy. Project Report. OTKA.

Fogarasi, Géza and Pongor, Gábor and Szalay, Péter (2008) Szisztematikus kvantumkémiai számítások biomolekulák szerkezetének és energetikájának vizsgálatára = Systematic Quantum Chemical Calculations for Studying Structure and Energetics of Biomolecules. Project Report. OTKA.

Fogarasi, Lajos and Judák, Endre and Korzenszky, Péter and Petróczki, Károly (2008) Aprítógépek automatikus vezérlésének őrléskinetikai és energetikai megalapozása = Founding the Grinding-Kinetic and Energetic Principles for Automatic Control of Mills. Project Report. OTKA.

Fogarassy, Csaba and Tóth, László (2008) KOVAFIP Program - energiahatékonyság növelése a szárítórendszer és hűtési rendszer innovatív átalakításával. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő.

Fogassy, Elemér and Kozma, Dávid and Schindler, József and Simon, Helén (2008) Királis rendszerek nem lineáris szelektív kölcsönhatásainak vizsgálata = Examination of the selective interactions in nonlinear chiral systems. Project Report. OTKA.

Fokasz, Nikosz and Bozsonyi, Károly and Csepeli, György and Csere, Gábor and Paár, György (2008) Kaotikus dinamika és önszerveződő kommunikációs hálózatok = Chaotic Dynamics and Selforganizing Communication Networks. Project Report. OTKA.

Forrai, Gábor and Ambrus, Gergely and Bognár, László and Farkas, Katalin and Gáspár, Csaba László and Huoranszki, Ferenc and Jacsóné Mészáros, Magdolna and Mezei, Balázs and Nyírő, Miklós and Schmal, Dániel and Schwendtner, Tibor and Szegedi, Nóra and Veres, Ildikó (2008) A jelentés és megértés kérdése az analitikus filozófiában, a fenomenológiában és hermeneutikában = The Issue of Meaning and Understanding in Analytic Philosophy, Phenomenology and Hermeneutics. Project Report. OTKA.

Forrai, Judit (2008) Cure or kill? History of different treatment therapeutics of venereal diseases. ANALECTA HISTORICO MEDICA , 6. pp. 247-261. ISSN 1870-3488

Forrai, Judit (2008) Szép lányok csúnya betegsége, avagy szemelvények a bűnös szex és a szifilisz történetéből. ORVOSI HETILAP, 149 (40). pp. 1897-1904. ISSN 0030-6002

Forró, Enikő and Fitz, Mónika and Fülöp, Ferenc and Pásztor, Gréta and Solymár, Magdolna and Sütő, Zsolt and Szendrei, Rozália and Varga, Istvánné (2008) Enzim-katalizálta kinetikus és kinetikus dinamikus rezolválások alkalmazása enantiomertiszta vegyületek szintézisében = Enzyme-catalysed kinetic and kinetic dynamic resolutions in synthesis of enantiopure compounds. Project Report. OTKA.

Frank D., Dániel (2008) Humánerőforrás és kiadványszerkesztés a 16–17. századi keleteurópai héber nyomdászattörténetben. Iskolakultúra, 18 (7-8). pp. 134-137. ISSN 1215-5233

Freund, Tamás and Borhegyi, Zsolt and Gulyás, Attila and Hájos, Norbert and Katona, István and Maglóczky, Zsófia and Makara, Judit and Mátyás, Ferenc and Nyíri, Gábor and Szabó, Gábor and Varga, Viktor (2008) Az endocannabinoid-mediált szignalizáció funkciója a hippocampus neuronhálózatainak normális és kóros működéseiben = The role of endocannabinoid-mediated signaling in normal and pathological operations os hippocampal circuits. Project Report. OTKA.

Frey, Sándor and Mosoni, László and Paragi, Zsolt (2008) Halvány égi rádióforrások szerkezetének nagy felbontású térképezése = High resolution imaging of weak celestial radio sources. Project Report. OTKA.

Fridli, Sándor and Eisner, Tímea and Pap, Margit and Schipp, Ferenc and Simon, Péter and Weisz, Ferenc (2008) Walsh és Walsh-szerű rendszerek vizsgálata = Analysis of Walsh and Walsh like systems. Project Report. OTKA.

Fried, Miklós and Lohner, Tivadar and Nguyen, Quoc Khanh (2008) Optikai modellek fejlesztése sokösszetevős anyagrendszerek ellipszometriai vizsgálatához = Optical model development for ellipsometric study of many-compound materials. Project Report. OTKA.

Fried, Miklós and Lohner, Tivadar and Nguyen, Quoc Khanh and Petrik, Péter (2008) Optikai modellek fejlesztése sokösszetevős anyagrendszerek ellipszometriai vizsgálatához = Optical model development for ellipsometric study of many-compound materials. Project Report. OTKA.

Friedery, Réka (2008) The role of the European ombudsman in dispute solving. Acta Juridica Hungarica, 49 (4). pp. 359-376. ISSN 1216-2574

Frigeri, C. and Serényi, Miklós and Csík, Attila and Erdélyi, Zoltán and Beke, Dezső and Nasi, L. (2008) Structural modifications induced in hydrogenated amorphous Si/Ge multilayers by heat treatments. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 19 (S1). pp. 289-293. ISSN 0957-4522

Frisnyák, Zsuzsa (2008) Az alföldi települések kereskedelmi erőtere. In: Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. Az Arany János Múzeum Közleményei (11). Arany János Múzeum, Nagykőrös, pp. 79-88. ISBN 978-963-7134-37-1

Féry, Caroline (2008) Information structural notions and the fallacy of invariant correlates. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 361-379. ISSN 1216-8076

Féry, Caroline and Fanselow, Gisbert and Krifka, Manfred (2008) Introduction. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 231-241. ISSN 1216-8076

Fésüs, László and Zsolnai, Attila and Anton, István and Sáfár, László (2008) Breeding for scrapie resistance in the Hungarian sheep population. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (2). pp. 173-180. ISSN 0236-6290

Földesy, Péter and Zarándy, Ákos and Rekeczky, Csaba (2008) Configurable 3D-integrated focal-plane sensor-processor array architecture. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS, 36 (5-6). pp. 573-588. ISSN 0098-9886

Földvári, Mihály (2008) Afrotropikus csupaszemlegyek (Diptera, Pipunculidae) taxonómiai és faunisztikai kutatása = Taxonomic and faunistic studies of Afrotropical big-headed flies (Diptera, Pipunculidae). Project Report. OTKA.

Fügedi, Ubul and Pocsai, Tamás and Kuti, László and Horváth, István and Vatai, József (2008) A mészfelhalmozódás földtani okai Közép-Magyarország talajaiban. Agrokémia és Talajtan, 57 (2). pp. 239-260. ISSN 0002-1873

Fülöp, Zoltán and Ésik, Zoltán and Gazdag, Zsolt and Vágvölgyi, Sándor Árpád (2008) Automaták, fák és logika = Automata, trees and logic. Project Report. OTKA.

Fülöp, Zsolt and Elekes, Zoltán and Gyürky, György and Kalinka, Gábor and Somorjai, Endre (2008) Az elemek nukleoszintézise lassú és robbanásos folyamatokban = Stellar and explosive nucleosynthesis. Project Report. OTKA.

Füstöss, László and Gazda, István (2008) Maxwell elmélete Magyarországon. In: Füstöss László: A maxwelli elektromágnesség és magyarországi fogadtatása. Egy korszakos felismerés a XIX. század fizikájából. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (73). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, pp. 55-135. ISBN 978-963-9276-74-1

Füzesi, István and Herdon, Miklós (2008) EDI - XML Standards and Technologies in the Agri-Food Industry. In: Summer University on Information Technology in Agriculture and Rural Development. Magyar Agrárinformatikai Szövetség, Debrecen, pp. 122-131. ISBN 978-963-87366-1-1

G. Wilson, Nigel (2008) More about Γpaϕetai variants. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 79-81. ISSN 0044-5975

Galbács, Gábor and Geretovszky, Zsolt (2008) Dióda lézeres spektroszkópiai módszerek = Methods of diode laser spectroscopy. Project Report. OTKA.

Galvani, Alison P. and Moghadas, Seyed M. and Bowman, Christopher S. and Röst, Gergely and Wu, Jianhong (2008) Population-Wide Emergence of Antiviral Resistance during Pandemic Influenza. PLoS ONE, 3 (3). e1839. ISSN 1932-6203

Galácz, András (2008) Magyarországi harmadidőszaki cephalopodák szisztematikai feldolgozása és paleobiogeográfiai - paleoökológiai kiértékelése = Systematics and paleobiogeographical-paleoecological evaluation of Tertiary cephalopods from Hungary. Project Report. OTKA.

Garamszegi, László Zsolt and Eens, M. and Török, János (2008) Birds reveal their personality when singing. PLOS ONE, 3 (7). e2647. ISSN 1932-6203

Garamszegi, László Zsolt and Hirschenhauser, K. and Bókony, Veronika and Eens, M. and Hurtrez-Bousses, S. (2008) Latitudinal distribution, migration, and testosterone levels in birds. AMERICAN NATURALIST, 172 (4). pp. 533-546. ISSN 0003-0147

Gasztonyi, Beáta (2008) Autoimmun hepatitis. MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM, 61 (S1). pp. 24-27. ISSN 0133-5464

Gaul, Emil (2008) Ismerjük még diákjainkat? A középiskolás korúak öltözködése, kulturális ízlése és értékei egy országos ifjúságkutatás tükrében. Iskolakultúra, 18 (11-12). pp. 89-101. ISSN 1215-5233

Gazda, István (2008) Az akadémikus melegre vágyik. A főtitkár rímmentes napjai. Arany Jánosról. In: Ditor ut ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 85. születésnapjára. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (75). Magyar Orvostörténelmi Társaság – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár – Semmelweis Egyetem – Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, pp. 207-232. ISBN 978-963-9276-71-0

Gazda, István (2008) Fizikatörténeti irodalmunk a 19. században. FIZIKAI SZEMLE, 58 (5). pp. 184-188. ISSN 0015-3257

Gazda, István and Hegedűs, Lajos and Perjámosi, Sándor (2008) Ernyey József (1869–1945) : gyógyszerésztörténész, botanikatörténész, orvostörténész, numizmatikus, néprajzi kutató, a szlavisztika tudósa, a Magyar Természettudományi Múzeum első főigazgatója, a történelem segédtudományai elismert művelőjének rövid életrajza és életmű-bibliográfiája. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 11. In: Ernyey József életműve. Gyógyszerészettörténet – művelődéstörténet. (Főszerk.: V. Molnár László). Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (24). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár, Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság., Budapest, pp. 1-46. ISBN 978-963-9276-67-3 (Unpublished)

Gecsényi, Lajos (2008) A memorandum presented by the merchants living in Vienna regarding east-west trade (1615). Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 53-64. ISSN 0001-6446

Gecsényi, Lajos and Goda, Károly and Kovács, Ferenc and Kulcsár, Krisztina and Szakály, Orsolya (2008) Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. Bibliográfia - Időrendi kötetek ( II/1. A Duna-medence múltja. Őstörténet, honfoglalás; A Jagellók kora, 1490-1526) = Introduction to the Sources of and Secondary Literature on Hungarian History. Bibliography - Chronological part. Project Report. OTKA.

Gede, Mátyás and Márton, Mátyás and Plihál, Katalin (2008) 3D production of terrestrial (and celestial) globes - Museum of Virtual Globes and digital virtual restoration. Geophysical Research Abstracts, 10. p. 1. ISSN 1029-7006

Gelencsér, T. and Juhász, R. and Hódsági, M. and Gergely, Sz. and Salgó, A. (2008) Comparative study of native and resistant starches. Acta Alimentaria, 37 (2). pp. 255-270. ISSN 0139-3006

Gellér, László Alajos and Szilágyi, Szabolcs and Zima, Endre István and Srej, M. and Szűcs, Gábor and Molnár, Levente Domonkos and Merkely, Béla Péter (2008) Posztinfarktusos incessant kamrai tachycardia sikeres epicardialis katéterablatiója. Az első hazai esetismertetés [Successful epicardial ablation of a postinfarction ventricular tachycardia]. ORVOSI HETILAP, 149 (49). pp. 2335-2339. ISSN 0030-6002

Gellér, Zs. E. and Albrecht, K. and Dobránszky, János (2008) Electropolishing of Coronary Stents. MATERIALS SCIENCE FORUM, 589. pp. 367-372. ISSN 0255-5476

Gerelyes, Ibolya (2008) Types of oriental pottery in archaeological finds from the 16th and 17th centuries in Hungary. Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 65-76. ISSN 0001-6446

Gergely, Gréta Katalin and Gácsi, Zoltán and Bánhidi, Olivér and Kovács, Jenő and Rónaföldi, Arnold (2008) The Effect of a Rotating Magnetic Field on the Solidification of A356 Alloy Modified by Strontium. MATERIALS SCIENCE FORUM, 589. pp. 305-310. ISSN 0255-5476

Gergely, Lajos and Czeglédy, Judit and Kónya, József and Szarka, Krisztina Zsuzsanna and Veress, György (2008) Humán papillomavírus fertőzések = Human papillomavirus infections. Project Report. OTKA.

Gergely, Árpád László and Keresztes, Zoltán and Kovács, Zoltán and Mikóczi, Balázs and Szaniszló, Erika and Vasúth, Mátyás and Vinkó, József (2008) Brane-kozmológiák és gravitációs sugárzási jelenségek = Brane cosmologies and gravitational radiation. Project Report. OTKA.

Ghidán, Ágoston and Kaszanyitzky, Éva and Dobay, Orsolya and Nagy, Károly and Amyes, Sebastian and Rozgonyi, Ferenc (2008) Distribution and genetic relatedness of vancomycin-resistant enterococci (VRE) isolated from healthy slaughtered chickens in Hungary from 2001 to 2004. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (1). pp. 13-25. ISSN 0236-6290

Gil', M. (2008) The freezing method for Volterra integral equations in a Banach space. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (17). pp. 1-7. ISSN 1417-3875

Ginja, Mário and Silvestre, António and Ferreira, António and Gonzalo-Orden, José and Orden, Maria and Melo-Pinto, Pedro and Llorens-Pena, Maria and Colaço, Jorge (2008) Passive hip laxity in Estrela Mountain Dog — Distraction index, heritability and breeding values. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (3). pp. 303-312. ISSN 0236-6290

Glatz, Ferenc (2008) Aprófalvak, kistelepülések, rendszerváltás. EZREDFORDULÓ, 12 (3). pp. 2-4. ISSN 1417-8826

Glatz, Ferenc (2008) Egy szakma "küldetése". A román-magyar történészfórum indítása, 2008. május 23. HISTÓRIA, 30 (4-5). pp. 5-6. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2008) Európai magyarságpolitika. EZREDFORDULÓ, 12 (2). pp. 3-7. ISSN 1417-8826

Glatz, Ferenc (2008) Paraszt akadémikus. Győrffy Béláról és a magyar mezőgazdálkodás történelméről. Vázat. In: Agrárkutatás – Agrárjövő. A Győrffy Béla Tudományos Emlékülés első hat éve. 2003-2008. MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, Martonvásár, pp. 53-81. ISBN 978-963-8351-33-3

Glatz, Ferenc (2008) Tisztázás a múltról, megbékélés a jövőért. (Román-magyar történészfórum, 2008. május 23-24.). HISTÓRIA, 30 (4-5). pp. 2-4. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc and Balogh, Margit and Bíró, László and Frisnyák, Zsuzsa and Pók, Attila and Pótó, János and Stark, Tamás and Szabó, Róbert and Szász, Zoltán and Vörös, Boldizsár (2008) Magyarország közéleti archontológiája a szovjet rendszerben, 1945-1990-ig = An archontology of Hungary's public life during the soviet regime. Project Report. OTKA.

Gleszer, Norbert (2008) Orthodox kosher mass culture? Acta Ethnographica Hungarica, 53 (2). pp. 217-242. ISSN 1216-9803

Globas, Christoph and Tezenas du Montcel, Sophie and Balikó, László and Boesch, Sylvia and Depondt, Chantal and DiDonato, Stefano and Durr, Alexandra and Filla, Alessandro and Klockgether, Thomas and Mariotti, Caterina and Melegh, Béla and Rakowicz, Maria and Ribai, Pascale and Rola, Rafal and Schmitz-Hübsch, Tanja and Szymanski, Sandra and Timmann, Dagmar and van de Warrenburg, Bart P. and Bauer, Péter and Schols, Ludger (2008) Early symptoms in spinocerebellar ataxia type 1, 2, 3, and 6. MOVEMENT DISORDERS, 23 (15). pp. 2232-2238. ISSN 0885-3185

Glässer, Norbert (2008) Óbecse szakrális kisépítményei. In: Köztéri szakrális kisépítmények. Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 19. . METEM - Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Szeged; Budapest, pp. 266-314. ISBN 978 963 482 870 9

Godó, M. and Sessler, T. and Hamar, Péter (2008) Role of invariant natural killer T (iNKT) cells in systemic lupus erythematosus. CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY, 15 (18). pp. 1778-1787. ISSN 0929-8673

Goicoa, Ana and Espino, Luciano and Rodríguez, Isabel and Puigdemont, Anna and Brazis, Pilar and Rejas, Juan (2008) Importance of house dust and storage mites in canine atopic dermatitis in the geographic region of Galicia, Spain. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (2). pp. 163-171. ISSN 0236-6290

Gokce, Halil and Genc, Oktay and Akca, Atila and Vatansever, Zati and Unver, Ahmet and Erdogan, Hidayet (2008) Molecular and serological evidence of Anaplasma phagocytophilum infection of farm animals in the Black Sea Region of Turkey. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (3). pp. 281-292. ISSN 0236-6290

Gondos, Tibor and Halász, Gábor and Murányi, Miklós and Nagy, Eszter and Nagy, Katalin and Rácz, Rozália and Szilasy, Zsuzsanna and Tapolcsányi, Éva (2008) Az intravazális volumenstátusz elemzése = Analysis of intravascular blood volume status. Project Report. OTKA.

Graef, John and Ouahab, Abdelghani (2008) First order impulsive differential inclusions with periodic conditions. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (31). pp. 1-40. ISSN 1417-3875

Grausgruber, H. and Miesenberger, S. and Schoenlechner, R. and Vollmann, J. (2008) Influence of dough improvers on whole-grain bread quality of einkorn wheat. Acta Alimentaria, 37 (3). pp. 379-390. ISSN 0139-3006

Greskovits, Béla and Győrffy, Dóra and Kiss, Csilla (2008) Book reviews. Acta Oeconomica, 58 (2). pp. 211-229. ISSN 0001-6373

Gribovszki, Zoltán and Kalicz, Péter and Király, Angéla and Koppán, András (2008) Erdősült kisvízgyűjtők hidrológiai és vízminőségi jellemzői = Hydrological and water quality charasteristics of forest covered catchments. Project Report. OTKA.

Griffith-Williams, Brenda (2008) ‘Those who know the facts’: Witnesses and their testimony in Isaios 9. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 253-261. ISSN 0044-5975

Griggs, Jerrold R. and Katona, Gyula (2008) No four subsets forming an N. JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES A, 115 (4). pp. 677-685. ISSN 0097-3165

Grolmusz, Vince and Friedl, Katalin and Friedman, Anna Eszter and Katona, Gyula and Király, Zoltán and Komjáth, Péter and Lukács, András and Szabadka, Zoltán and Szőnyi, Tamás and Tardos, Gábor and Windhager, Eszter (2008) Gráfok és algoritmusok = Graphs and algorithms. Project Report. OTKA.

Grynaeus, Tamás (2008) Kreuze, ,Bilder‘ in Aussen-Somogy. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 53 (1). pp. 63-109. ISSN 1216-9803

Gráfik, Imre (2008) „Von Westeuropa Nach Mitteleuropa“ — Ein Beispiel aus Transdanubien, aus dem Komitat vas, Ungarn. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (2). pp. 439-449. ISSN 1216-9803

Guan, Wen (2008) Three positive solutions for p-Laplacian functional dynamic equations on time scales. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (28). pp. 1-7. ISSN 1417-3875

Gubicza, Jeno (2008) Nanokristályos anyagok mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai = Microstructure and mechanical properties of nanocrystalline materials. Project Report. OTKA.

Gubicza, Jenő and Chinh, Nguyen Quang and Lábár, János and Hegedűs, Zoltán and Szommer, Péter and Tichy, Géza and Langdon, Terence G. (2008) Delayed microstructural recovery in silver processed by equal-channel angular pressing. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, 43 (16). pp. 5672-5676. ISSN 0022-2461 (print), 1573-4803 (online)

Gubicza, Jenő and Chinh, Nguyen Quang and Lábár, János and Hegedűs, Zoltán and Xu, Cheng and Langdon, Terence G. (2008) Microstructure and yield strength of severely deformed silver. Scripta Materialia, 58 (9). pp. 775-778. ISSN 1359-6462

Gubicza, Jenő and Fogarassy, Zsolt and Krállics, Gy. and Lábár, János and Törköly, T. (2008) Microstructure and mechanical behavior of ultrafine-grained titanium. Materials Science Forum, 589. pp. 99-104. ISSN 0255-5476

Gubicza, Jenő and Lábár, János and Agócs, Emil and Fátay, D. and Lendvai, János (2008) Effect of nano-quasicrystals on viscosity of a Zr-based bulk metallic glass. Scripta Materialia, 58 (4). pp. 291-294. ISSN 1359-6462

Gucsik, Arnold and Ott, Ulrich and Marosits, Edit and Karczemska A, Anna and Kozanecki, Marcin (2008) Micro-Raman study of nanodiamonds from the Allende meteorite. In: Organic Matter in Space, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium, Volume 251, 2008.02.18-2008.02.22, Hong Kong.

Guedda, Lahcene and Hallouz, A. (2008) An existence result for neutral functional differential inclusions in a Banach space. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (9). pp. 1-23. ISSN 1417-3875

Guler, P. and Ozkaya, E. (2008) Sclerotial structures of Morchella conica in agar media with different carbohydrates. Acta Alimentaria, 37 (3). pp. 347-357. ISSN 0139-3006

Guman, István and Várady, Jenő (2008) Történelem és Csillagászat = History and Astronomy. Project Report. OTKA.

Gussenhoven, Carlos (2008) Notions and subnotions in information structure. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 381-395. ISSN 1216-8076

Gustaw, W. (2008) Production and rheological properties of whey protein — Polysaccharide mixed (composites) gels. Acta Alimentaria, 37 (3). pp. 359-365. ISSN 0139-3006

Guvenc, Tolga and Yarim, Murat and Gulbahar, Mustafa and Kabak, Yonca (2008) Immunohistochemical distribution of alpha B-crystallin in the cerebellum of dogs infected with canine distemper virus. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (1). pp. 117-123. ISSN 0236-6290

Gyarmathy, Éva (2008) Neurológiai eredetű teljesítményzavarok. In: Az iskolai beilleszkedés problémák felismerése, prevenciója és terápiája. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, pp. 45-56. ISBN 978-973-610-829-7

Gyarmathy, Éva and Fülöp, Márta (2008) Szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek fejlődése: kognitív, személyiségbeli és környezeti akadályok = Development of the social-culturally disadvantaged gifted children: cognitive, personal and environmental impediments. Project Report. OTKA.

Gyarmati, János (2008) Pariai Történeti Antropológiai Kutatóprogram = Paria Anthropological Research Project. Project Report. OTKA.

Gyenis, János and Pallai-Varsányi, E. and Tóth, J. (2008) Drying of Heat Sensitive Materials of High Moisture Content in Mechanically Spouted Bed of Inert Particles. In: Reliable Flow of Particulate Solids - IV. International Symposium, 2008.06.10-2008.06.12., Tromso, Norvégia.

Gyetvainé Balogh, Ágnes (2008) Adalékok Szigetmonostor XVIII. századi történetéhez. Építés - Építészettudomány, 36 (3-4). pp. 189-221. ISSN 0013-9661

Gyulai, Gábor and Bittsánszky, András and Gullner, Gábor and Tóth, Z. and Kiss, J. and Kátay, György and Szabó, Z. and Kőmíves, Tamás and Heszky, László (2008) A gst gén DNS-demetilált overexpressziója a szürkenyár (Populus x canescens) fitoremediációs kapacitásának növelésére. TALAJVÉDELEM, klsz. pp. 243-250. ISSN 1216-9560

Gyulai, Gábor and Tóth, Z. and Bittsánszky, András and Szabó, Zoltán and Gullner, Gábor and Kiss, J. and Kőmíves, Tamás and Heszky, László (2008) Gene up-regulation by DNA demethylation in 35S-gshI-transgenic poplars (Populus x canescens). In: Genetically Modified Plants: New Research Trends. Nova Science Publishers Inc., Hauppauge, pp. 173-191. ISBN 978-1-60456-696-3

Gyulai, Ákos and Baracza, Mátyás Krisztián and Ormos, Tamás and Pethő, Gábor and Török, Ida (2008) Hulladéklerakók és környezetük állapotfelmérése geofizikai módszereinek fejlesztése = State qualification of waste sites and their surroundings and geophysical methods development for this purpose. Project Report. OTKA.

Gyóni, Gábor (2008) Hungarian traces in place-names in Bashkiria. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (2). pp. 279-305. ISSN 1216-9803

Györffy, Miklós and Kelemen, Pál and Palkó, Gábor and Szirák, Péter (2008) A "prózafordulat" mint korszakalakzat és elemzési szempont = Prosa Turn as epochal figure and analytical aspect. Project Report. OTKA.

Györgyey, János and Fónad, Péter and Kovácsné Lendvai, Ágnes and Mai, Antal and Pauk, János (2008) Víztakarékos öntözéstechnikával termeszthető rizsfajtákra jellemző génexpressziós mintázatok = Gene expression profiles characteristic to rice varieties cultivated under water-saver irrigation regime. Project Report. OTKA.

Györgyiné Koncz, Judit (2008) A társas éneklés szokásának megalapozása kisgyermekkorban. STUDIA CAROLIENSIA, 9 (3-4). pp. 57-66. ISSN 1419-1334

Györkös, Andrea and Szabolcs, István and Ruzsa, Ágnes and Gasztonyi, Beáta (2008) Terápiás nehézségek adrenocorticalis carcinomás fiatal betegünknél. MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM, 61 (3). pp. 224-228. ISSN 0133-5464

Gyürky, György (2008) Az asztrofizikai p-folyamat kísérleti vizsgálata = Experimental study of the astrophysical p-process. Project Report. OTKA.

Gyürüs, Máté and Prácser, Attila and Csiszár, Csaba (2008) Telematikai alapokon működő car pooling rendszer. VÁROSI KÖZLEKEDÉS, XLVIII (5). pp. 258-266. ISSN 0133-0314

Győri, István and Hartung, Ferenc and Horváth, László and Horváth Bokor, Rózsa and Pituk, Mihály and Slezák, Bernát (2008) Differenciál- és differenciaegyenletek kvalitatív és kvantitatív elmélete alkalmazásokkal = Qualitative and quantitative theory of differential and difference equations with applications. Project Report. OTKA.

Gábor, Ilon (2008) Früheisenzeitliche Töpferware in der Siedlung von Gór-Kápolnadomb (Kom. Vas, Westungarn). Archaeologiai Értesítő, 133 (1). pp. 107-117. ISSN 0003-8032

Gábris, Gyula and Hevesi, Attila and Nagy, Balázs and Veres, Éva (2008) A földrajzi környezet változása társadalmi hatásra a természeti tényezők függvényében a Bodrogköz esetében = Changing geographical environment under social impact in the case of Bodrogköz. Project Report. OTKA.

Gács, Iván and Bihari, Péter and Büki, Gergely and Hegedüs, Miklós and Molnár, László and Stróbl, Alajos and Zsebik, Albin (2008) Az energia-megtakarítás egységes energetikai és környezetvédelmi értékelési metodikájának, a támogatás indokolt mértékének és módszereinek kidolgozása = Development of consistent energetical and environment evaluation methods of the energy conservation and determination of the reasonable extent and procedure of subsidies. Project Report. OTKA.

Gács, János and Szabó, Miklós (2008) Alternatív növekedési stratégiák és pályák az EU csatlakozás után: Vizsgálatok a csatlakozó országok központhoz való közeledésének illetve perifériára szorulásának esélyeiről a modern növekedési elméletek és a közgazdasági földrajz alapján = Alternative development strategies and growth paths after the EU accession: Investigations about the chances of the accession countries for approaching the growth centers or staying in peripheries based on modern growth theories and economic geography. Project Report. OTKA.

Gál, Erika (2008) A középkori madarászat régészeti állattani emlékei. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon : gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Opitz Kiadó, Budapest, pp. 109-112. ISBN 978-963-87813-4-5

Gál, Erika (2008) A régészeti madártan szerepének, módszereinek és alkalmazásainak rövid összefoglalása. In: Oktatónapok Százhalombattán, Százhalombatta.

Gál, Erika (2008) Broken-winged: fossil and subfossil pathological bird bones from recent excavations. In: 2nd Meeting of ICAZ Animal Palaeopathology Working Group, 2004. szeptember 23-24., Nitra.

Gál, Péter and Ambrus, Géza and Beinrohr, László and Cseh, Sándor and Kocsis, Andrea and Lorincz, Zsolt and Sebestyén, Edina and Závodszky, Péter (2008) Szerin proteázok az immunrendszerben: szerkezet, funkció, fiziológiai jelentőség = Serine proteases of the immune system: structure, function, physiological significance. Project Report. OTKA.

Gál, Péter and Beinrohr, László and Kocsis, Andrea and Lőrincz, Zsolt and Sebestyén, Edina and Závodszky, Péter (2008) Az MBL-hez kapcsolódó szerin proteázok szubsztrát specificitása és fiziológiai jelentősége = Substrate specificity and physiological relevance of MBL-associated serine proteases. Project Report. OTKA.

Gál, Róbert Iván and Farkas, Péter and Gábos, András and Kézdi, Gábor (2008) Intragenerációs újraelosztás gyermekszám szerint = Intra-generational redistribution by number of children. Project Report. OTKA.

Gál, Tamás (2008) Energia sűrűségfunkcionálok és deriváltjaik az alapállapoti és az időfüggő sűrűségfunkcionál elméletében = Energy density functionals and their derivatives in ground-state and in time-dependent density-functional theory. Project Report. OTKA.

Gálné Sólymos, Kamilla and Gatter, István and Józsa, Sándor and Korpás, László (2008) A Dunántúli-középhegység felső kréta telérkalcitjainak genetikai vizsgálata = Genesis of late Cretaceous calcite dykes from the Transdanubium Central Range. Project Report. OTKA.

Gárdonyi, Márk (2008) A búzaszem textúráját meghatározó fehérjék tanulmányozása in vitro rendszerekben = Study of proteins that determine the texture of wheat grain in in vitro systems. Project Report. OTKA.

Gárdos-Orosz, Fruzsina (2008) Constitutional rights: Horizontal effect and antidiscrimination law in Hungary. Acta Juridica Hungarica, 49 (1). pp. 111-136. ISSN 1216-2574

Gárdos-Orosz, Fruzsina (2008) The underpinning of the protection of fundamental rights provided by the Hungarian Constitution: Article 8 paragraph (1). Acta Juridica Hungarica, 49 (4). pp. 377-408. ISSN 1216-2574

Gáspár, Mihály and Holecz, Anita and Kiss, Judit and Kovács, József and Örkényi, Ágota and Simon, Katalin (2008) A személyiség belső feltételeinek és stabilitásának alakulása a pályaszocializáció függvényében = Development of personality dispositions and their stability in regards to vocational orientation and options. Project Report. OTKA.

Gáspár, Péter and Balogh, Levente and Koleszár, Péter and Kuti, István and Szabó, Zoltán and Varga, István (2008) Nemleneáris rendszerek irányítási célú identifikációja és járműdinamikai alkalmazásai = Identification for control of nonlinear vehicle systems. Project Report. OTKA.

Gáspár, Tamás and Katakam, Prasad and Snipes, James A. and Kis, Béla and Domoki, Ferenc and Bari, Ferenc (2008) Delayed neuronal preconditioning by NS1619 is independent of calcium activated potassium channels. JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY, 105 (4). pp. 1115-1128. ISSN 0022-3042

Gáspár, Tamás and Snipes, J. A. and Busija, A. R. and Kis, Béla and Domoki, Ferenc and Bari, Ferenc (2008) ROS-independent preconditioning in neurons via activation of mitoK(ATP) channels by BMS-191095. JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM, 28 (6). pp. 1090-1103. ISSN 0271-678X

Gáspár, Zsolt (2008) Az Építés - Építészettudomány 50 évének publikációi a mechanika szemszögéből. Építés - Építészettudomány, 35 (3-4). pp. 23-37. ISSN 0013-9661

Gáspári, László (2008) Lifetime Engineering for Roads. Acta Technica Jaurinensis, 1 (1). pp. 37-46. ISSN 1789-6932

Gécseg, Ferenc and Imreh, Balázs (2008) Automaták teljes rendszereinek és strukturális tulajdonságainak vizsgálata = Studies on complete systems and structural properties of automata. Project Report. OTKA.

Gósy, Mária (2008) Önellenőrzési folyamatok a beszédben. MAGYAR NYELV, 104 (4). pp. 402-426. ISSN 0025-0228

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Imre, Angéla and Kovács, Magdolna and Siptár, Péter (2008) Eltérő fonetikai és fonológiai feldolgozási folyamatok az anyanyelv-elsajátításban = Various phonetic and phonological decoding processes in first language acquisition. Project Report. OTKA.

Gönczöl, János and Révay, Ágnes (2008) Ingold-féle gombák diverzitása vízi és szárazföldi ökoszisztémákban = Diversity of Ingoldian fungi in aquatic and terrestrial ecosystems. Project Report. OTKA.

Hadanich, D. and Perédi, J. and Juhász-Román, M. and Nagy, B. (2008) The effect of microorganisms deteriorating quality in storing sunflower seed. Acta Alimentaria, 37 (1). pp. 77-86. ISSN 0139-3006

Hajdu, Csaba and Dienes, Beatrix and Horváth, Dezso and Igó Kemenes, Péter and Juhász, Bertalan and Trócsányi, Zoltán and Ujvári, Balázs (2008) A Standard Modell ellenőrzése elektron-pozitron és proton-proton ütközésekben = Test of the Standard Model in electron-positron and proton-proton collisions. Project Report. OTKA.

Hajnal, Éva and Padisák, Judit (2008) Analysis of long-term ecological status of Lake Balaton based on the ALMOBAL phytoplankton database. Hydrobiologia, 599 (1). pp. 227-237. ISSN 0018-8158

Hajós, György and Csányi, Dorottya and Gróf, Csilla and Messmer, András and Nagy, Ildikó and Riedl, Zsuzsanna and Vaskó, Ágnes Gyöngyvér (2008) Új kondenzált nitrogén-heterociklusok. Szintézis és reakciókészség. = New fused N-heterocycles. Synthesis and reactivity. Project Report. OTKA.

Halbritter, András (2008) Elektron transzport nanokontaktusokban = Electron transport in nanojunctions. Project Report. OTKA.

Halmai, Tamás (2008) Sokközpontú kör. Iskolakultúra, 18 (7-8). pp. 151-152. ISSN 1215-5233

Halmosi, Róbert and Deres, Péter and Pálfi, Anita and Tóth, Ambrus (2008) Poli(ADP-ribóz) polimeráz gátlók protektív hatásának vizsgálata kísérletes szívelégtelenség modellekben = Examination of the protective effect of poly(ADP-ribose) polymerase inhibitors in experimental heart failure models. Project Report. OTKA.

Halász, Júlia and Fodor, Ágota and Hegedus, Attila and Pedryc, Andrzej (2008) Identification of a new self-incompatibility allele (S31) in a Hungarian almond cultivar and its reliable detection. Scientia Horticulturae, 116 (4). pp. 448-451. ISSN 0304-4238

Hamar, Imre (2008) Az Avatamszaka szútra kínai kommentárjai = Chinese Commentaries on the Avatamsaka Sutra. Project Report. OTKA.

Hamar, János and Fűrész, József and Illyés, György and Szokoly, Miklós and Tóth, Balázs (2008) A nemi különbségek és az életkor hatása az immunreaktivitásra a szervezetet ért sérülések után = Effect of age and the sexual differences on the immuno-reactivity following injury. Project Report. OTKA.

Handley, Eric (2008) Reading and reconstruction: A fragment of old comedy from Oxyrhynchus. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 49-54. ISSN 0044-5975

Harisi, Revekka and Schaff, Zsuzsa and Flautner, Lajos and Winternitz, Tamás and Járay, Balázs and Németh, Zsuzsanna and Kupcsulik, Péter and Weltner, János (2008) Evaluation and comparison of the clinical, surgical and pathological TNM staging of colorectal cancer. Hepato-Gastroenteorology, 55. pp. 66-72. ISSN 0172-6390

Harnos, Zsolt and Barabás, Lilla and Ferenczy, Antal and Gaál, Márta and Horváth, Levente and Hufnagel, Levente and Ladányi, Márta and Révész, András and Szabóné Erdélyi, Éva (2008) A növénytermesztési folyamatok modellezése = Modelling of crop production processes. Project Report. OTKA.

Hartai, Éva and Sasvári, Tibor and Seres, Anna and Kuti, László (2008) Geology of the historical Bodrogköz. Central European Geology, 51 (4). pp. 341-357. ISSN 1788-2281

Hartman, K. B. and Laus, S. and Bolskar, R. D. and Muthupillai, R. and Helm, L. and Tóth, Éva and Merbach, A. E. and Wilson, L. J. (2008) Gadonanotubes as Ultrasensitive pH-smart Probes for Magnetic Resonance Imaging. NANO LETTERS, 8. pp. 415-419. ISSN 1530-6984

Hartmann, Katharina (2008) Focus and tone. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 415-426. ISSN 1216-8076

Hartyáni, Zsuzsanna and Nemecz, Erno and Szabó, Sándor (2008) Talajok környezet-geokémiai folyamatainak vizsgálata = Environmental geochemical study of soils. Project Report. OTKA.

Haskó, György and Papp, Lilla and Selmeczy, Zsolt and Szelényi, Judit (2008) Intesztinális gyulladás ozmotikus regulációja = Osmotic regulation of intestinal inflammation. Project Report. OTKA.

Hassanzadeh, Mohammad and Buyse, Johan and Decuypere, Eddy (2008) Further evidence for the involvement of anatomical parameters of the cardiopulmonary system in the development of ascites syndrome in broiler chickens. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (1). pp. 71-80. ISSN 0236-6290

Haszpra, László and Barcza, Zoltán and Tarczay, Klára Nikolett (2008) A bioszféra szerepe a légkör szén-dioxid tartalmának alakulásában = The role of the biosphere in the carbon dioxide budget of the atmosphere. Project Report. OTKA.

Havas, László (2008) La tradition textuelle des «Admonitions» de Saint Étienne de Hongrie. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 103-113. ISSN 0044-5975

Havas, László and Gesztelyi, Tamás and Németh, György (2008) A görög és a latin "fejedelem- és polgártükrök" (a Szent István-i intelmek és előképei) = The greek and Latin "Prince and Civilian Mirrors" (The Admonitions of Saint Stephen and its prototypes). Project Report. OTKA.

Havas, Zoltán (2008) A cohors VII Breucorum régi-új maximiniana jelzős bélyegű téglái. Archaeologiai Értesítő, 133 (1). pp. 129-132. ISSN 0003-8032

Havasi, Tamás (2008) Írásbeliség-képiség az internet korában. Iskolakultúra, 18 (11-12). pp. 14-26. ISSN 1215-5233

Hayaloglu, A. and Guven, M. (2008) Effect of single strains of Lactococci on manufacture and chemical quality of fresh Beyaz peynir, Turkish white-brined cheese. Acta Alimentaria, 37 (4). pp. 485-495. ISSN 0139-3006

Hazag, Anikó and Major, János (2008) A hallgatói kiégés jelensége, medikusok lelki egészségvédelme = The phenomenon of burn-out among students, protection of mental health of medical students. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (4). pp. 305-322. ISSN 1419-8126

Hebling, János and Almási, Gábor and Kozma, Ida Zsuzsanna and Pálfalvi, László (2008) Ultrarövid infravörös és távoli infravörös (THz-es) fényimpulzusok előállítása és alkalmazása = Generation and application of ultrashort infrared and far-infrared (THz pulses) light pulses. Project Report. OTKA.

Hegedus, Rita (2008) Vallás mint társadalom? = Religion as society? Project Report. OTKA.

Hegedűs, Balázs and Yeh, T. H. and Lee, Da Yong and Emnett, R. J. and Li, J. (2008) Neurofibromin regulates somatic growth through the hypothalamic-pituitary axis. HUMAN MOLECULAR GENETICS, 17 (19). pp. 2956-2966. ISSN 0964-6906

Hegedűs, Gyöngyike Irén (2008) Középkori Zsidó és Iszlám Racionalizmus (Kalam) = Jewish and Islamic Rationalist Thought (kalam) in the Middle Ages. Project Report. OTKA.

Hegedűs, József (2008) Johannes Sylvester’s Grammatical legacy (1539) and its European background. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 41-57. ISSN 1216-8076

Hegyi, Gergely and Garamszegi, László Zsolt and Eens, M. (2008) The roles of ecological factors and sexual selection in the evolution of white wing patches in ducks. BEHAVIORAL ECOLOGY, 19 (6). pp. 1208-1216. ISSN 1045-2249

Hegyi, Klára (2008) The financial position of the Vilayets in Hungary in the 16th–17th centuries. Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 77-85. ISSN 0001-6446

Heidrich, Balázs and Árvay, Angelika and Berényi, László and Harangozó, Zsolt (2008) A környezettudatos vállalati magatartás kialakításának és fejlesztési lehetőségeinek kulturális alapjai = Basis of building-up and developing the environmental-conscious behaviour of companies. Project Report. OTKA.

Heilingbrunner, Susanne (2008) Die Dietacher Kapelle und Ihre Wandmalereien. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (1). pp. 111-122. ISSN 1216-9803

Helyes, L. and Pék, Z. and Lugasi, A. (2008) Function of the variety technological traits and growing conditions on fruit components of tomato (Lycopersicon Lycopersicum L. Karsten). Acta Alimentaria, 37 (4). pp. 427-436. ISSN 0139-3006

Helyes, Zsuzsanna and Balla, Zsolt and Bánvölgyi, Ágnes and Bölcskei, Kata and Jakab, Balázs and Szabó, Árpád (2008) Gyulladásos és neuropátiás fájdalom farmakológiai befolyásolása primér szenzoros neuronokon ható szerekkel = Pharmacological modulation of inflammatory and neuropathic pain by agents acting on primary sensory neurones. Project Report. OTKA.

Henczová, Mária and Kiss Deér, Aranka and Filla, Adrienn and Komlósi, Viktória and Mink, János (2008) Effects of Cu2+ and Pb2+ on different fish species: Liver cytochrome P450-dependent monooxygenase activities and FTIR spectra. COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C-TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, 148 (1). pp. 53-60. ISSN 1532-0456

Henry, Pierre-Yves and Lengyel, Szabolcs and Nowicki, Piotr and Julliard, Romain and Clobert, Jean and Čelik, Tatjana and Gruber, Bernd and Schmeller, Dirk S. and Babij, Valerija and Henle, Klaus (2008) Integrating ongoing biodiversity monitoring: potential benefits and methods. Biodiversity and Conservation, 17 (14). pp. 3357-3382. ISSN 0960-3115

Hercz, Mária (2008) Professzionális tanárképzés és -továbbképzés az európai unióban 2. Finnország, Hollandia, Németország és az Egyesült Királyság példája. Iskolakultúra, 18 (5-6). pp. 50-65. ISSN 1215-5233

Herczegh, Pál and Bolyán, Anikó and Borbás, Anikó and Fejes, Zsolt and Horváth, Pál and Pelyvás Ferenczik, István and Pintér, Gábor and Szilágyi, Ákos and Sztaricskai, Ferenc and Zsidai, Krisztina (2008) Új antibiotikum-származékok szintézise = Synthesis of new antibiotic derivatives. Project Report. OTKA.

Herdon, Miklós (2008) Enterprise Information Systems and Business Process Modelling in Training and Research. In: Hagyományok és új kihívások a menedzsmentben. Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Debrecen, pp. 274-278. ISBN 978-963-9822-05-5

Herdon, Miklós and Lengyel, Péter (2008) Multimedia and e-Learning integration for supporting training programs in agriculture by MOODLE. In: International Advanced Workshop on Information and Communication Technologies for Sustanable Agri-production and Environment - AWICTSAE09. Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, pp. 162-169. ISBN 978-960-287-103-4

Herdon, Miklós and Rózsa, Tünde (2008) Assessments of Information Systems at Small and Medium-sized Enterprises in the Agri-food Sector. In: International Advanced Workshop on Information and Communication Technologies for Sustanable Agri-production and Environment - AWICTSAE09. Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, pp. 279-287. ISBN 978-960-287-103-4

Herdon, Miklós and Rózsa, Tünde (2008) DSS for selection and evaluation of information system in SMEs. In: Information Systems in Agriculture and Forestry XIV European Conference. Czech University of Agriculture in Prague, Prague, pp. 1-7. ISBN 978-80-213-1785-7

Herdon, Miklós and Rózsa, Tünde (2008) Support tools for ERP selection. In: International Conference on New Research in Food and Tourism. BIOATLAS 2008 Conference. Transilvania University of Brasov, Brasov, pp. 365-369. ISBN 978-973-598-300-0

Herdon, Miklós and Várallyai, László and Szilágyi, Róbert and Lengyel, Péter (2008) Forrás katalógus fejlesztése a NODES projektben. In: Summer University on Information Technology in Agriculture and Rural Development. Magyar Agrárinformatikai Szövetség, Debrecen, pp. 41-47. ISBN 978-963-87366-1-1

Hernádi, Klára and Fási, András and Kukovecz, Ákos (2008) Szén nanocsövek katalitikus szintézise, felületének és nedvesíthetőségének módosítása szervetlen anyagokkal = Carbon nanotubes: Catalytic synthesis, modification of their surface and wettability properties by inorganic materials. Project Report. OTKA.

Herrman, Judson (2008) The authenticity of the Demosthenic funeral oration. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 171-178. ISSN 0044-5975

Hetényi, Anasztázia and Fülöp, Lívia and Martinek, Tamás and Wéber, Edit and Soós, Katalin and Penke, Botond (2008) Ligand-Induced Flocculation of Neurotoxic Fibrillar Abeta(1-42) by Noncovalent Crosslinking. CHEMBIOCHEM, 9 (5). pp. 748-757. ISSN 1439-4227

Hiripi, László (2008) A Dnmt3b DNS metiltranszferáz tetraciklinnel szabályozott túltermelésének hatása transzgénikus egerekben = The effect of tetracycline regulated overexpression of Dnmt3b methyltransferase in transgenic mice. Project Report. OTKA.

Hiripi, László and Elekes, Károly and Filla, Adrienn and Kiss, Tibor (2008) Neuronális és extraneuronális aminerg receptorok jellemzése gerinctelenekben = Characterization of neuronal and extraneuronal aminergic receptors in invertebrates. Project Report. OTKA.

Hoffmann Béla, and Kelemen, János (2008) Pokol XXVI. ének. DANTE FÜZETEK, 3 (4). pp. 13-78. ISSN 1787-6907

Holl, András (2008) Az elektronikus szakfolyóiratok lehetőségei. MAGYAR TUDOMÁNY, 169 (1). pp. 64-69. ISSN 0025-0325

Holl, András and Erdődi, Péter (2008) Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS). In: NETWORKSHOP 2008, 2008, Dunaújváros.

Holl, Imre (2008) Heraldikai megjegyzések II. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (133). pp. 67-84. ISSN 0003-8032

Holl, Imre (2008) Heraldikai megjegyzések II. Archaeologiai Értesítő, 133 (1). pp. 67-84. ISSN 0003-8032

Holzapfel, Otto and Öztürk, Ali Osman (2008) Zum Türkenbild in Deutschsprachigen Liedern und Kinderversen. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (2). pp. 361-380. ISSN 1216-9803

Hong, Shihuang and Qiu, Zeyong (2008) Existence of solutions of nth order impulsive integro-differential equations in Banach spaces. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (22). pp. 1-11. ISSN 1417-3875

Honma, Yasunori (2008) The tendency of the recent reforms of the Japanese Code of Civil Procedure. Acta Juridica Hungarica, 49 (3). pp. 318-326. ISSN 1216-2574

Honti, György (2008) A Beavató Színházról. Iskolakultúra, 18 (5-6). pp. 131-136. ISSN 1215-5233

Honti, László (2008) József Szinnyei (1857–1943). Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 81-99. ISSN 1216-8076

Honti, László (2008) Zsigmond Simonyi (1853–1919). Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 59-79. ISSN 1216-8076

Hooker, Lynn (2008) Performing the old world, embracing the new: Festivalization, the carnivalesque, and the creation and maintenance of community in north american hungarian folk music and dance camps. Hungarian Studies, 22 (1-2). pp. 89-101. ISSN 0236-6568

Hornok, Sándor and Edelhofer, Renate and Joachim, Anja and Farkas, Róbert and Berta, Krisztián and Répási, Attila and Lakatos, Béla (2008) Seroprevalence of Toxoplasma gondii and Neospora caninum infection of cats in Hungary. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (1). pp. 81-88. ISSN 0236-6290

Hornok, Sándor and Földvári, Gábor and Elek, Vilmos and Naranjo, Victoria and Farkas, Róbert and de la Fuente, José (2008) Molecular identification of Anaplasma marginale and rickettsial endosymbionts in blood-sucking flies (Diptera: Tabanidae, Muscidae) and hard ticks (Acari: Ixodidae). Veterinary Parasitology, 154 (3-4). pp. 354-359. ISSN 0304-4017

Hornok, Sándor and Meli, Marina and Gönczi, Enikő and Ignits, Éva and Willi, Barbara and Lutz, Hans and Hofmann-Lehmann, Regina (2008) First molecular identification of ‘ Candidatus Mycoplasma haemominutum’ from a cat with fatal haemolytic anaemia in Hungary. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (4). pp. 441-450. ISSN 0236-6290

Hornung, Erzsébet and Csuzdi, Csaba and Dombos, Miklós and Elek, Zoltán and Sólymos, Péter and Szlávecz, Katalin and Vilisics, Ferenc (2008) A sikeres megtelepedés ökológiai háttere = The ecological background of successful establishment. Project Report. OTKA.

Horowitz, Joshua (2008) If the tune is Jewish, why is the style Hungarian? Hungarian Studies, 22 (1-2). pp. 63-76. ISSN 0236-6568

Horváth, Attila (2008) Koncepciós per az első független felelős magyar kormány miniszterelnöke ellen. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 10 (1). pp. 12-21. ISSN 0237-7284

Horváth, Attila (2008) A szovjet család- és házassági jog. Iustum, Aequum, Salutare, 4 (3). pp. 55-64. ISSN 1787-3223

Horváth, Dezső and Barna, Dániel and Hajdu, Csaba and Juhász, Bertalan and Takács, Endre and Tőkési, Károly (2008) A CPT-szimmetria kísérleti ellenőrzése lassú antiprotonokkal = Experimental test of the CPT symmetry using slow antiprotons. Project Report. OTKA.

Horváth, Gábor and Dobrowiecki, Tadeusz and Pataki, Béla and Strausz, György and Valyon, József (2008) Rendszermodellezés mérési adatokból, hibrid-neurális megközelítés = System modelling from measurement data: hybrid-neural approach. Project Report. OTKA.

Horváth, Ildikó and Argay, Katalin and Barát, Erzsébet and Csoma, Zsuzsanna and Herjavecz, Irén and Huszár, Éva and Kollai, Márk and Molnár Világos, Györgyi and Valyon, Márta and Vass, Géza and Vizi, Éva (2008) Krónikus légúti gyulladásos megbetegedések pathomechanizmusa = Pathomechanism of chronic inflammatory airway diseases. Project Report. OTKA.

Horváth, István and Balázs, Lajos György and Bagoly, Zsolt and Veres, P. (2008) Classification of Swift's gamma-ray bursts. Astronomy and Astrophysics, 489 (1). L1-L4. ISSN 0004-6361

Horváth, István and Zsembery, Ákos (2008) Az esztergomi Özicseli Hadzsi Ibrahim-dzsámi kutatása és műemléki bemutatása. Építés - Építészettudomány, 36 (1-2). pp. 3-41. ISSN 0013-9661

Horváth, István Tamás and Bodor, Andrea and Horváth Károlyné dr. Otta, Klára and Lantos, Diána and Mehdi, Hasan and Mika, László Tamás (2008) Szénhidrátok dehidratációja és hidrogénezése vízoldható katalizátorok jelenlétében = Dehydration and Hydrogenation of Carbohydrates in the Presence of Water Soluble Catalysts. Project Report. OTKA.

Horváth, K. and Seregély, Zs. and Andrássy, É. and Dalmadi, I. and Farkas, J. (2008) A preliminary study using near infrared spectroscopy to evaluate freshness and detect spoilage in sliced pork meat. Acta Alimentaria, 37 (1). pp. 93-102. ISSN 0139-3006

Horváth, László (2008) Note to Hyperides in Timandrum. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 121-123. ISSN 0044-5975

Horváth, László and Führer, Erno (2008) A nitrogénvegyületek kicserélődésének vizsgálata a Balaton és a légkör között = Investigation of N-compound exchange between the Lake balaton and the atmosphere. Project Report. OTKA.

Horváth, Márk and Iványi, Antal (2008) Growing perfect cubes. DISCRETE MATHEMATICS, 308 (19). pp. 4378-4388. ISSN 0012-365X

Horváth, Péter and Koroknai, Balázs and Ripszné Judik, Katalin (2008) A metamorfózis és a tektonikai deformáció összefüggéseinek vizsgálata = Investigation of the relations between metamorphism and tectonic deformation. Project Report. OTKA.

Horváth, Péter and Kronome, Balázs (2008) Petrological and mineral-chemical variations in blueschist facies metasedimentary rocks from a single outcrop in the lower complex of the Bôrka Nappe (Meliata Unit, Western Carpathians, Slovak Republic). Central European Geology, 51 (1). pp. 35-70. ISSN 1788-2281

Horváth, Tünde (2008) „Spulni”: egy ismeretlen funkciójú tárgytípus a Badeni kultúrában (Variációk egy témára) | : „Spulni”: an artifact of unknown function from the Baden culture. (Possibilities and variations). SOMOGYI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI, 18. pp. 157-166. ISSN 0139-4983

Horváth, Zalán and Bajnok, Zoltán and Bántay, Péter and Bene, Gyula and Farkas, Szilárd and Palla, László and Takács, Gábor and Wágner, Ferenc (2008) Nemperturbatív vizsgálatok a térelméletben = Nonperturbative investigation in the field theory. Project Report. OTKA.

Horváth, Ágnes (2008) A Budapest-Belvárosi Főplébániatemplom ének- és zenekarának repertoárja az 1943/1944-es egyházi évben. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 15 (1). pp. 47-74. ISSN 1217-7768

Horváth, Ákos and Wayman, W. R. and Dean, J. C. and Urbányi, Béla and Tiersch, T. R. and Mims, S. D. and Johnson, D. and Jenkins, J. A. (2008) Viability and fertilizing capacity of cryopreserved sperm from three North American acipenseriform species: a retrospective study. Journal of Applied Ichthyology, 24 (4). pp. 443-449. ISSN 0175-8659 (print), 1439-0426 (online)

Horváth, Örs Péter and Cseke, László and Kalmár, Katalin and Kelemen, Dezső and Varga, Gábor (2008) Aboralis pótgyomor prospektív randomizált összehasonlítása hagyományos orális pótgyomorral totális gastrectomia után = Prospective randomised comparison of aboral pouch with conventional oral pouch after total gastrectomy. Project Report. OTKA.

Horváthy, Balázs (2008) After the first lessons and experiences — cases concerning Hungary before ECJ (2004–2007). Acta Juridica Hungarica, 49 (1). pp. 89-110. ISSN 1216-2574

Horányi, András and Ihász, István and Kertész, Sándor and Radnóti, Gábor (2008) Rövidtávú ensemble előrejelző rendszer kifejlesztése = Development of short-range ensemble weather prediction system. Project Report. OTKA.

Howard, Douglas (2008) From manual to literature: Two texts on the Ottoman timar system. Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 87-99. ISSN 0001-6446

Hrotkó, Larissa (2008) Dynamik, Geographie und Gesellschaftsspezifik der Jüdischen Ansiedlung in Pest um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (2). pp. 263-276. ISSN 1216-9803

Huang, M. and Feng, W. (2008) Forced oscillation of second order nonlinear dynamic equations on time scales. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (36). pp. 1-13. ISSN 1417-3875

Hunyady, László and Gáborik, Zsuzsanna and Szaszák, Márta and Szidonya, László (2008) Membrán mikrodomének szerepe az angiotenzinreceptor működésében = The role of membrane microdomains in angiotensin receptor function. Project Report. OTKA.

Husti, István and Daróczi, Miklós and Peszeki, Zoltán and Kovács, Imre and Bak, Á. (2008) Sustainabiliti the Technological Development of the Hungarian Agriculture. MECHANICAL ENGINEERING LETTERS: R AND D : RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2008. pp. 124-129. ISSN 2060-3789

Husz, Sándor and Bohácsné dr. Altmayer, Anita and Kenderessy Szabó, Anna and Kis, Kornélia and Kiss, Mária and Mihályi, Lilla and Tóth, Gábor (2008) Prealbumin epitópok haptén hordozó szerepének vizsgálata limfocita transzformációs tesztben a gyógyszerallergia igazolására = The role of prealbumin as a hapten-carrier protein in lymphocyte transformation test for the establishment of drug allergy. Project Report. OTKA.

Huszka, Beáta (2008) Voivodina’s autonomy and its minority protection dimension. Hungarian Studies, 22 (1-2). pp. 135-156. ISSN 0236-6568

Háhn, Judit (2008) Hallgatói vélemények a tantermi interakció szerepéről egy doktori iskolában. Iskolakultúra, 18 (7-8). pp. 119-128. ISSN 1215-5233

Hámori, B. and Szabó, K. and Derecskei, A. and Hurta, H. and Tóth, L. (2008) Competitive and cooperative attitudes in the transforming economy of Hungary. Acta Oeconomica, 58 (3). pp. 263-294. ISSN 0001-6373

Hámori, Balázs and Szabó, Katalin (2008) Hegymenet Alkalmazkodás a piacgazdasági realitásokhoz a munka világában. In: 60 éves a Közgazdaságtudományi Egyetem. Aula Kiadó, Budapest, pp. 208-222. ISBN 978 963 9698 66 6

Hárs, Ágnes and Neumann, László (2008) A nemzetközi és a belső vándorlás kapcsolata = International and internal migration. Project Report. OTKA.

Hír, János and Venczel, Márton (2008) Miocén szárazulati üledékek gerinces őslénytani vizsgálata Észak-Magyarországon = Vertebrate paleontological investigation of the Miocene continental sediments in northern. Project Report. OTKA.

Hódosy, Annamária and Ármeán, Otília and Fogarasi, György and Füzi, Izabella and Medgyes, Tamás and Milián, Orsolya and Török, Ervin (2008) Az élő retorika. Retorikai fogalomrendszerek relevanciája az irodalmi művek befogadásában = Living Rhetoric. The Relevance of Rhetoric Concepts in the Interpretation of Literary Texts. Project Report. OTKA.

Hózer, Zoltán and Matus, L. and Vér, N. and Nagy, I. and Windberg, P. and Kunstár, M. and Alföldy, Bálint and Pintér, A. and Prokopiev, O. and Tóth, B. and Müller, K. (2008) Ruthenium Oxidation in High Temperature Air and Release of Gaseous Ruthenium KFKI-3/2008. Documentation. Hungarian Academy of Sciences KFKI Atomic Energy Research Institute, Budapest. (Unpublished)

Hózer, Zoltán and Windberg, P. and Nagy, I. and Matus, L. and Vér, N. and Kunstár, M. and Vimi, A. and Novotny, T. and Perez-Feró, E. and Horváth, M. and Pintér, A. and Balaskó, Márton (2008) CODEX-CT-1 experiment: Quenching of fuel bundle after long term oxidation in hydrogen rich steam KFKI-2008-01/G. Documentation. Hungarian Academy of Sciences KFKI Atomic Energy Research Institute, Budapest. (Unpublished)

Hózer, Zoltán and Windberg, P. and Nagy, I. and Matus, L. and Vér, N. and Kunstár, M. and Vimi, A. and Novotny, T. and Perez-Feró, E. and Horváth, M. and Pintér, A. and Balaskó, Márton (2008) CODEX-CT-2 experiment: Long term treatment in high temperature hydrogen and water quenching of a fuel bundle KFKI-2008-02/G. Documentation. Hungarian Academy of Sciences KFKI Atomic Energy Research Institute, Budapest. (Unpublished)

Höhn, Mária and Bisztray, György Dénes and Pedryc, Andrzej (2008) Genetikai diverzitás vizsgálatok őshonos közép-európai Pinus cembra L. populációknál: populáció-ökológiai, populáció-genetikai, erdészeti, táj-, és vegetációtörténeti vonatkozások. = Genetic diversity studies on native Central-European populations of Pinus cembra L.: ecological, genetic, forestry, landscape-, and vegetation historical correlates. Project Report. OTKA.

Iaia, J.A. and Pudipeddi, S. (2008) Radial solutions to a superlinear Dirichlet problem using Bessel functions. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (38). pp. 1-13. ISSN 1417-3875

Illyés, György and Kovács, Krisztina and Kocsis, Béla and Baintner, Károly (2008) Failure of oral E. coli O83 lipopolysaccharide to influence intestinal morphology and cell proliferation in rats: Short communication. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (1). pp. 1-3. ISSN 0236-6290

Illés, Zsolt and Gallyas, Ferenc and Gömöri, Éva and Pál, József and Sebok, Ágnes (2008) NKT sejt szubpopulációk és aktiválódás sclerosis multiplexben = NKT cell subsets and activation in patients with multiple sclerosis. Project Report. OTKA.

Ilyés, Katalin (2008) A hagyományos és a differenciált oktatásban részesülő, hiperaktivitás jelét mutató gyermekek összehasonlító vizsgálata. Iskolakultúra, 18 (9-10). pp. 11-22. ISSN 1215-5233

Imber, Colin (2008) The cultivation of wasteland in Hanafī and Ottoman law. Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 101-112. ISSN 0001-6446

Imre, Anna (2008) A társadalmi tőke és az iskolai működés néhány sajátossága. Iskolakultúra, 18 (7-8). pp. 20-32. ISSN 1215-5233

Inzelt, György (2008) Szilárd anyagok és vegyületek elektrokémiai és elektroanalitikai vizsgálata = Electrochemical and electroanalytical studies of solid compounds and materials. Project Report. OTKA.

Inántsy-Pap, Judit (2008) Iskolakezdés és a társas motívumok. Iskolakultúra, 18 (7-8). pp. 128-134. ISSN 1215-5233

Irinyi, László Miklós and Kövics, György (2008) A Colletotrichum acutatum első hazai előfordulása szamócán. In: 13. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, pp. 66-77. ISBN 978-963-88096-1-2

Irinyi, László Miklós and Kövics, György and Karaffa, Erzsébet Mónika (2008) Bayesian módszer alkalmazása a Phoma taxonok filogenetikai vizsgálatában. In: XVIII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, 2008.01.30-2008.02.01, Keszthely.

Irinyi, László Miklós and Kövics, György and Karaffa, Erzsébet Mónika (2008) Phoma fajok filogenetikai vizsgálata maximum likelihood analízissel. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK = ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS, 30. pp. 37-46. ISSN 1587-1282

Irinyi, László Miklós and Kövics, György and Karaffa, Erzsébet Mónika (2008) Szóján előforduló Phoma-szerű gombák filogenetikai vizsgálata Bayesian módszerrel. In: 13. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, pp. 78-97. ISBN 978-963-88096-1-2

Islam, Muhammad and Neugebauer, J. (2008) Qualitative properties of nonlinear Volterra integral equations. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (12). pp. 1-16. ISSN 1417-3875

Ivanics, Mária (2008) Krimtatarische Spionage im Osmanisch-Habsburgischen Grenzgebiet während des Feldzuges im Jahre 1663. Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 119-133. ISSN 0001-6446

Izsák, János and Papp, László (2008) Összegző esettanulmány egy legelői légyegyüttes abundancia struktúrájának megállapítására és biometriai elemzésére = Biometrical analysis and testing of the abundance structure of a pasture fly community. Project Report. OTKA.

Izápy, Viktor and Puskás, Zsolt and Ginsztler, János and Dévényi, László and Dobránszky, János (2008) A hőkezelés szerepe a koszorúérsztentek gyártásában. In: XXIII. Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia és Szakkiállítás. GTE Hőkezelő Szakosztály, Dunaújváros, pp. 53-58. ISBN 963-86533-2-9

J. Nagy, László (2008) Nacionalizmus, nemzet, (nemzet) állam a Magreb térségben: Algéria = Nationalism, nation, (nation) state in the Maghreb: Algeria. Project Report. OTKA.

J. Thompson, Dorothy (2008) The ptolemaic library project. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 67-72. ISSN 0044-5975

Jakab, Csaba and Halász, Judit and Kiss, András and Schaff, Zsuzsa and Szász, Attila and Rusvai, Miklós and Abonyi Tóth, Zsolt and Kulka, Janina (2008) Evaluation of microvessel density (MVD) in canine mammary tumours by quantitative immunohistochemistry of the claudin-5 molecule. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (4). pp. 495-510. ISSN 0236-6290

Jakab, Csaba and Halász, Judit and Szász, Attila and Batmunkh, Enkhjargal and Kiss, András and Schaff, Zsuzsa and Rusvai, Miklós and Gálfi, Péter and Kulka, Janina (2008) Expression and localisation of claudin-1,-2,-3,-4,-5,-7 and-10 proteins in the normal canine mammary gland. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (3). pp. 341-352. ISSN 0236-6290

Jakab, György (2008) A magyar nemzeteszme változásai és a történelemtanítás kánonja. Iskolakultúra, 18 (5-6). pp. 3-28. ISSN 1215-5233

Jakopic, J. and Solar, A. and Colaric, M. and Hudina, M. and Veberic, R. and Stampar, F. (2008) The influence of ethanol concentration on content of total and individual phenolics in walnut alcoholic drink. Acta Alimentaria, 37 (2). pp. 233-239. ISSN 0139-3006

Jakucs, Erzsébet and Király, István and Kovács, Gábor and Szedlay, Gyöngyi (2008) Thelephoroid ektomikorrhizák diverzitása hazai erdőtársulásainkban = Diversity of thelephoroid ectomycorrhizae in Hungarian forests. Project Report. OTKA.

Jancsó, Daniella (2008) Wittgenstein és Shakespeare. Iskolakultúra, 18 (7-8). pp. 95-103. ISSN 1215-5233

Jancsó, Gábor and Dux, Mária and Falkay, György and Klukovits, Anna and Sántha, Péter and Somodiné Boros, Krisztina and Szigeti, Csaba and Tóth, Dorina (2008) A nociceptív érző neuronok plaszticitása a szomato-szenzoros rendszert érintő fiziológiás, gyulladásos és degeneratív/neuropathiás folyamatok kapcsán = Plasticity of nociceptive sensory neurons associated with physiological, inflammatory and degenerative/neuropathic changes affecting the somatosensory system. Project Report. OTKA.

Janda, Tibor and Horváth, Eszter and Pál, Magda and Páldi, Emil and Szalai, Gabriella (2008) Alacsony hőmérsékleti stressztolerancia és antioxidáns aktivitás közti kapcsolat vizsgálata gabonaféléknél = Investigation of the connection between tolerance to low temperature stress and antioxidant activity in cereals. Project Report. OTKA.

Janeková, K. and Šinková, T. (2008) Dietary intake of nitrates and nitrites in boarding schools of the Slovak Republic. Acta Alimentaria, 37 (1). pp. 123-131. ISSN 0139-3006

Jankovics, Tünde and Bai, Y. and Kovács, M. Gábor and Kiss, Levente (2008) Oidium neolycopersici: Intra-specific variability inferred from AFLP analysis and relationship with closely related powdery mildew fungi infecting various plant species. PHYTOPATHOLOGY, 98 (5). pp. 529-540. ISSN 0031-949X

Jankovičová, Jana and Simon, Michal and Antalíková, Jana and Horovská, Ľubica (2008) Acrosomal and viability status of bovine spermatozoa evaluated by two staining methods. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (1). pp. 133-138. ISSN 0236-6290

Janurik, Márta (2008) Betöltik-e szerepüket az ének-zeneórák a mai oktatásban? Iskolakultúra, 18 (9-10). pp. 107-117. ISSN 1215-5233

Jedlovszkyné Fuxreiter, Mónika and Dosztányi, Zsuzsanna (2008) Specifikus DNS felismerés molekuláris szintű értelmezése = Molecular basis of specificity in DNA binding. Project Report. OTKA.

Jemnitz, Katalin and Veres, Zsuzsa and Monostory, Katalin and Kóbori, László and Vereczkey, László (2008) Interspecies differences in acetaminophen sensitivity of human, rat, and mouse primary hepatocytes. TOXICOLOGY IN VITRO, 22 (4). pp. 961-967. ISSN 0887-2333

Jenser, Gábor and Zombori, Lajos (2008) Thysanoptera fajok lárváinak taxonómiája, gazdanövény köre, fenológiája = Taxonomy, host range and phenology of Thysanoptera larvae. Project Report. OTKA.

Jeremiás, Éva and K. Németh, Ágnes and Oláh, Dávid and Szántó, Iván (2008) A perzsa tudományosság kialakulása a klasszikus korban (mesterség és elmélet) = The development of Persian Scholarship in the Classical Period (Practice and Theory). Project Report. OTKA.

Jeremiás, Éva M. (2008) Zsigmond Telegdi (1909–1994). Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 101-120. ISSN 1216-8076

Jevšnik, M. and Hlebec, V. and Raspor, P. (2008) Consumer interpretation of the term food safety. Acta Alimentaria, 37 (4). pp. 437-448. ISSN 0139-3006

Jolánkai, Rita (2008) Talaj - növény kölcsönhatások. Agrokémia és Talajtan, 57 (1). pp. 205-206. ISSN 0002-1873

Jordán, Ferenc and Magura, Tibor and Tóthmérész, Béla and Vasas, Vera and Ködöböcz, V. (2008) Quantifying the compromise – Developing the road map and protecting the forest network. CURRENT CONSERVATION, 2-3. p. 4. ISSN 0974-0953

Joshi, V. and Sharma, S. and Thakur, N. (2008) Effect of temperature, salt concentration and fermentation type (inoculated vs. natural) on lactic acid fermentation behaviour and quality of carrot. Acta Alimentaria, 37 (2). pp. 205-219. ISSN 0139-3006

Juhász, Antal and Fodor, Ferenc and Klamár, Zoltán and Mód, László Balázs and Simon, András (2008) A gazdálkodás változása a 20. században a Délalföldön = The change of the agricultural strategies on South-Hungarian Plain in the 20-th century. Project Report. OTKA.

Juhász, Erika (2008) Solon, the herald of Salamis. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 201-206. ISSN 0044-5975

Juhász, Gábor and Hill, J. H. and Yan, Y. and Sass, Miklós and Baehrecke, E. H. and Backer, J. M. and Neufeld, T. P. (2008) The class III PI(3)K Vps34 promotes autophagy and endocytosis but not TOR signaling in Drosophila. Journal of Cell Biology, 181 (4). pp. 655-666. ISSN 0021-9525

Juhász, Gábor and Neufeld, T. P. (2008) Drosophila Atg7: required for stress resistance, longevity and neuronal homeostasis, but not for metamorphosis. Autophagy, 4 (3). pp. 357-358. ISSN 1554-8627

Juhász, Gábor and Neufeld, Thomas P. (2008) Experimental Control and Characterization of Autophagy in Drosophila. In: Autophagosome and Phagosome. Methods in Molecular Biology (445). Humana Press, Totowa, pp. 125-133. ISBN 978-1-58829-853-9

Juhász, Ilona L. (2008) Die Zeichen des Krieges. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (1). pp. 23-41. ISSN 1216-9803

Juhász, László and Kenéz, Ágnes and Kónya, Krisztina Emília (2008) Potenciálisan antihiperglikémiás hatású 1,4-benzodioxán típusú vegyületek szintézise = Synthesis of 1,4-benzodioxane-type compounds with antihyperglycemic activity. Project Report. OTKA.

Juhász, Á. and Szilágyi, A. and Mikó, I. and Altorjay, I. and Kecskés, G. and Altorjay, Á. (2008) Esophageal replacement uding cryopreserved tracheal graft. Diseases of the Esophagus, 21 (5). pp. 468-472. ISSN 1120-8694, ESSN 1442-2050

Julesz, Máté (2008) Környezeti nevelés. Iskolakultúra, 18 (11-12). pp. 101-110. ISSN 1215-5233

Jungwirth, Regine (2008) Fischwassergrenzsteine am Beispiel Einiger Objekte aus dem Eferdinger Becken in Oberösterreich. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (1). pp. 1-8. ISSN 1216-9803

Járosi, Katalin (2008) Változó regionális identitás - átalakuló helyi társadalom: helyi lakosok és nyugati migránsok kommunikációs hálózatai két nyugat-magyarországi településen = Changing Regional Identity - Changing Local Society: Communicative Networks between Western Migrants amd Local Population in Two West Hungarian Villages. Project Report. OTKA.

Kadiev, R.I. and Ponosov, A. (2008) Exponential stability of linear stochastic differential equations with bounded delay and the W-transform. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (23). pp. 1-14. ISSN 1417-3875

Kaffka, K. (2008) How the NIR technology came to and spread in Europe for quality assessment and control in the food industry. Acta Alimentaria, 37 (2). pp. 141-145. ISSN 0139-3006

Kajtár, László and Bánhidi, László and Herczegh, Levente and Hrustinszky, Tamás and Láng, Eszter and Leitner, Anita and Vörös, Szilárd (2008) Komfortterek jó minőségének biztosítása, módszertani elvek - alapadatok a tervezéshez, a hazai sajátosságok figyelembe vételével = Assuring the good quality of air in comfort spaces, principle of methodology and basic data for designing take into consideration of the national specifics. Project Report. OTKA.

Kalapos, Tibor and Csontos, Péter and Krasser, Dóra (2008) Ökofiziológiailag plasztikusabbak-e az invázív növények nem invázív rokonaiknál? = Are invasive plants ecophysologically more plastic than their non-invasive relatives? Project Report. OTKA.

Kalla, Gábor (2008) Ein altbabylonischer Haushalt aus Ur. In: Cultus deorum : studia religionum ad historiam : in memoriam István Tóth. Ókortudományi Dolgozatok (1). Pécsi Tudományegyetem, Pécs, pp. 183-202. ISBN 978-963-642-229-5

Kalla, Gábor (2008) Kolostor a város felett : Egy kora bizánci kolostor Szíriában. ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL, 7 (3). pp. 83-92. ISSN 1589-2700

Kalmár, Imre and Gulyás, László and Kalmárné Vass, Eszter and Krizsán, József and Szabó, Emese and Vásárhelyi, Lajos (2008) A növényvédő szer kijuttatás csökkentésének alkalmazástechnológiai lehetőségei = Reduction of the pesticide use by applicationstechnology methods. Project Report. OTKA.

Kalmár, Magda and Csiky, Erzsébet and Gervai, Judit and Kovács, Anna and Kucseráné Gráf, Rózsa and Medgyesi, Patricia and Mlinkó, Renáta and Ney, Krisztina (2008) Az értelmi fejlődés, a viselkedésszervezés egyidejű és longitudinális összefüggésmintázatai a perinatális rizikó és a környezeti feltételek függvényében: koraszülött és időre született gyerekek követése iskoláskorig = Concurrent and longitudinal patterns of mental and behavioural development in function of perinatal risk and environmental background: follow-up of preterm and full-term children into school age. Project Report. OTKA.

Kalácska, Gábor (2008) Abrasive Wear of Polymer/Steel Gear Drives. Progress in Agricultural Engineering Sciences, 4 (1). pp. 1-26. ISSN 1786-335X

Kaló, Péter and Dalmadi, Ágnes and Deák, Gábor and Jakab, Júlia and Kiss, György Botond (2008) A szimbiotikus gümő kialakulásában résztvevő két gén azonosítása Medicago truncatula-ból térképezésen alapuló génizolálással. = Isolation of two Medicago truncatula genes involved in the development of the symbiotic nodule by map-based cloning. Project Report. OTKA.

Kamarás, István and Bolváry, Endre (2008) Vallásosság, életstilus, ízlés = Religiousness, lifestyle, taste. Project Report. OTKA.

Kamarás, Katalin and Pekker, Áron and Bruckner, M. and Borondics, Ferenc (2008) Wide-range optical spectra of carbon nanotubes; a comparative study. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS, 245. pp. 2229-2232. ISSN 0370-1972

Kapetanaki, Sophia (2008) Transmission of byzantine hagiographical texts in the palaeologan period: The case of the Life of St Maximos Kausokalyves. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 179-185. ISSN 0044-5975

Kapitány, Zsuzsa and Molnár, György (2008) Egyenlőtlenség, szegénység, mobilitás és stabilitás Magyarországon, 2003-2005 = Inequality, Poverty, Mobility and Stability in Hungary, 2003-2005. Project Report. OTKA.

Kapás, J. and Czeglédi, P. (2008) Economic freedom in terms of kinds of government actions: An empirical investigation. Acta Oeconomica, 58 (2). pp. 157-184. ISSN 0001-6373

Karaffa, Levente and Fekete, Erzsébet and Karaffa, Erzsébet Mónika (2008) Az arabinóz és a laktóz metabolizmus kölcsönhatásainak vizsgálata Aspergillus nidulans-ban = Interactions between the arabinose and lactose metabolism in Aspergillus nidulans. Project Report. OTKA.

Karancsi, Zoltán and Horváth, Gergely and Kiss, Andrea (2008) Tájesztétikai vizsgálatok a Medves-térség területén = Investigation of landscape aesthetics on the Medves region. Project Report. OTKA.

Karcagi, Roland and Gaál, Tibor and Wágner, László and Husvéth, Ferenc (2008) Effect of various dietary fat supplementations on liver lipid and glycogen of high-yielding dairy cows in the peripartal period. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (1). pp. 57-70. ISSN 0236-6290

Kardon, Tamás Zoltán and Csala, Miklós and Nagy, Gábor (2008) Mikroszómális glukóz-6-foszfát szerepe granulocita apoptózisában = Apoptotic role of microsomal glucose-6-phosphate in granulocytes. Project Report. OTKA.

Karikó, Sándor (2008) A közösség és a közösségiség újragondolásához. Akarunk-e és tudunk-e még közösséget alkotni? Iskolakultúra, 18 (5-6). pp. 123-131. ISSN 1215-5233

Karlinszky, Balázs (2008) A veszprémi káptalan bevételei és gazdasági ereje a XV-XVI. század fordulóján. In: Veszprém reneszánsza. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, pp. 37-66. ISBN 978 963 9105 57 7

Karlinszky, Balázs (2008) A veszprémi káptalani gazdaság szervezete a 19. század elején. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 79 (1-2). pp. 147-170. ISSN 0024-1512

Kasprzak, Peter and Padisák, Judit and Koschel, Rainer and Krienitz, Lothar and Gervais, Frank (2008) Chlorophyll a concentration across a trophic gradient of lakes: An estimator of phytoplankton biomass? Limnologica, 38 (3-4). pp. 327-338. ISSN 0075-9511

Kaszab, Tímea and Firtha, Ferenc and Fekete, András (2008) Influence of Non-ideal Storage Conditions on Carrot Moisture Content Loss. Progress in Agricultural Engineering Sciences, 4 (1). pp. 61-75. ISSN 1786-335X

Kaszper, É. and Hanzély, Z. and Szende, B. and Dabasi, Gabriella and Garami, Miklós and Schuler, Dezső and Hauser, Péter (2008) A szomatosztatinreceptor-expresszió változásának vizsgálata recidiváló medulloblastomában | Examination of somatostatin receptor expression in recurrent childhood medulloblastomas. MAGYAR ONKOLÓGIA, 52 (4). pp. 351-355. ISSN 0025-0244

Katona, Gyula (2008) Forbidden intersection patterns in the families of subsets. In: Horizons of Combinatorics. Bolyai Society Mathematical Studies . Springer Verlag - Bolyai Mathematical Society, Berlin; Budapest, pp. 119-140. ISBN 978-963-9453-09-8; 978-3-540-77199-9

Katona, Gyula and Makar-Limanov, Leonid (2008) A problem for abelian groups. ASIAN-EUROPEAN JOURNAL OF MATHEMATICS, 1 (2). pp. 237-241. ISSN 1793-5571

Katona, Gyula and Sali, Attila and Schewe, Klaus-Dieter (2008) Codes that attain minimum distance in every possible direction. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MATHEMATICS, 6 (1). pp. 1-11. ISSN 1895-1074

Katona, István and Ludányi, Anikó and Makara, Judit and Mátyás, Ferenc and Szabó, Norbert (2008) Új lipid-szenzitív receptorok szerepe a kérgi neuronhálózatok működésében = Role of novel lipid-sensitive receptors in the regulation of cortical networks. Project Report. OTKA.

Katona, Tamás János (2008) A nukleáris energia szerepe a fenntartható fejlődésben. NUKLEON, 17. pp. 1-11. ISSN 1789-9613

Katona, Tamás János and Rátkai, S. (2008) Extension of Operational Life-Time of WWER-440/213 Type Units at Paks Nuclear Power Plant. NUCLEAR ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 40 (4). pp. 269-276. ISSN 1738-5733

Katona, Vilmos and Vukoszávlyev, Zorán (2008) Középen az ég alatt. Peter Zumthor wachendorfi Bruder Klaus kápolnájáról. ALAPRAJZ, 15 (4). pp. 20-23. ISSN 1417-6939

Katona, Vilmos and Vukoszávlyev, Zorán (2008) A fehér püspök: Alexandros Tombazis fatimai Szentháromság Templomáról. ALAPRAJZ, 15 (6). pp. 34-37. ISSN 1417-6939

Kaufmann, E. and Mboumi, E. (2008) Positive solutions of a boundary value problem for a nonlinear fractional differential equation. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (3). pp. 1-11. ISSN 1417-3875

Kawano, Masanori (2008) Arbitration as a transnational business dispute resolution. Acta Juridica Hungarica, 49 (3). pp. 299-303. ISSN 1216-2574

Kecskés, Gábor (2008) The concepts of state responsibility and liability in nuclear law. Acta Juridica Hungarica, 49 (2). pp. 221-252. ISSN 1216-2574

Kelemen, János (2008) Dante and the tradition of the written word. DANTE FÜZETEK, 3 (4). pp. 1-12. ISSN 1787-6907

Kelemen, János (2008) Eyes Down. In: Purgatorio. A Canto-by-Canto Commentary. University of California Press, Berkeley - London, pp. 119-129. ISBN 9780520250567

Kelemen, János (2008) Prohibition, Bounderies and Excludion in the Divine Comedy. DANTE FÜZETEK, 3 (3). pp. 3-17. ISSN 1787-6907

Kelemen, János (2008) Történetek-narratívák. LIGET, 21 (2). pp. 37-49. ISSN 0238-7565

Kelemen, László (2008) The first decade of the hungarian dance house movement in transylvania: A subjective history. Hungarian Studies, 22 (1-2). pp. 103-117. ISSN 0236-6568

Keleti, Tamás and Csörnyei, Marianna and Elekes, Márton and Mátrai, Tamás (2008) Valós függvénytani kutatások = Topics in Real Analysis. Project Report. OTKA.

Keményfi, Róbert and Bartha, Elek and Sztankó, Péter and Telenkó, Bazil Mihály (2008) Komplex etnikai kutatások a Fekete-Körös völgyében = Complex Ethnic Research in "Fekete-Körös" Valley. Project Report. OTKA.

Kengyel, Miklós (2008) Recent developments in Hungarian Civil Procedure. Acta Juridica Hungarica, 49 (3). pp. 304-310. ISSN 1216-2574

Kenéz, András and Németh, Zoltán and Motyovszki, Ákos and Takács, István and Lupkovics, Géza (2008) Endeavor stent-implantációval szerzett tapasztalataink. Cardiologia Hungarica, 38 (3). pp. 217-220. ISSN 0133-5596

Kerezsi, Klára and Bolyki, Orsolya and Parti, Katalin and Sárik, Eszter (2008) Látens fiatalkori devianciák - ahogy ők látják (Az önbevalláson alapuló nemzetközi összehasonlító vizsgálat magyar blokkja) = Latent juvenile delinquency (Study on self-reported latent juvenile delinquency: Hungarian case). Project Report. OTKA.

Kertész, Gabriella and Hauser, Péter and Varga, Péter and Dabasi, Gabriella and Schuler, Dezső and Garami, Miklós (2008) Inoperábilis, gyermekkori thymus carcinoma (thymoma C): esetbemutatás egy új terápiás lehetőség kapcsán. Gyermekgyógyászat, 59 (4). pp. 232-234. ISSN 0017-5900

Kertész, János and Fazekas, Sándor and Török, János and Unger, Tamás (2008) Szemcsés anyagok sztatikus és dinamikai szerkezete = Static and dynamical structure of granular materials. Project Report. OTKA.

Kertész, Szabolcs and László, Zsuzsanna and Hovorkáné Horváth, Zsuzsanna and Hodúr, Cecilia (2008) Analysis of nanofiltration parameters of removal of an anionic detergent. DESALINATION, 221 (1-3). pp. 303-311. ISSN 0011-9164

Keserű, György Miklós and Karancsiné Menyhárd, Dóra and Kolossváry, István and Kovári, Zoltán (2008) Konformációs viszonyok és elektronszerkezet-változások vizsgálata fehérjékben = Investigation of conformational fluctuations and electronic structure variations in proteins. Project Report. OTKA.

Keszthelyi, Sándor (2008) A gyapottok-bagolylepkével kapcsolatos (Helicoverpa armigera Hbn.) hazai kutatások és felmérések bibliográfiai áttekintése. Növényvédelem, 44 (10). pp. 516-521. ISSN 0133-0829

Keszthelyi, Sándor and Kerepesi, Ildikó and Pál-Fám, Ferenc and Pozsgai, Jenő (2008) Jégvert és golyvásüszög- [Ustilago maydis (DC.) Corda] fertőzött kukorica csírázás és beltartalom vizsgálata. Növényvédelem, 44 (9). pp. 435-439. ISSN 0133-0829

Keszthelyi, Sándor and Kurucsai, Pál and Szabó, Tamás and Pál-Fám, Ferenc (2008) Kukorica és hegyesfarú barkókkal végzett táplálékválasztási és vegyszeres védekezési vizsgálatok. Növényvédelem, 44 (8). pp. 391-396. ISSN 0133-0829

Keszthelyi, Sándor and Kurucsai, Pál and Szabó, Tamás and Pál-Fám, Ferenc and Marczali, Zsolt (2008) Chemical protections against corn weevil (Tanymecus dilaticollis Gyll.) on different soil types. Cereal Research Communications, 36 (Supl 5). pp. 191-194. ISSN 0133-3720

Keszthelyi, Sándor and Puskás, János and Nowinszky, László (2008) Changing of flight phenology and ecotype expansion of the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) in Hungary Part. CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 36 (4). pp. 647-657. ISSN 0133-3720

Keszthelyi, Sándor and Puskás, János and Nowinszky, László (2008) Changing of flight phenology and ecotype expansion of the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) in Hungary. CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 36 (4). pp. 659-667. ISSN 0133-3720

Keszthelyi, Sándor and Varga, Zsolt and Pál-Fám, Ferenc (2008) A kukoricamoly (Ostrinia nubilalis Hbn.) által károsított kukoricaszár mikrogombás fertőzöttsége | Microfungi infection of maize stalk damaged by European corn borer (Ostrinia nubilalis Hübner). Növénytermelés, 57 (2). pp. 105-112. ISSN 0546-8191

Kevey, Balázs and Csete, Sándor and Dénes, Andrea and Juhász, Magdolna and Ortmann-né Ajkai, Adrienne (2008) Alapkutatás a hazai Duna-ártér és Dráva-mellék erdeinek összehasonlító-cönológiai vizsgálatához, tekintettel a térség természetvédelmi célú rekonstrukciójára = Comparative phyto-sociological research of the forests of home Duna flood-area and Drava plains regarding to the possibilities of the forest restoration in the region. Project Report. OTKA.

Keviczky, László and Bányász, Csilla and Bartha, Tamás and Bokor, József and Edelmayer, András and Gáspár, Péter and Kulcsár, Balázs and Szászi, István (2008) Az elméletileg elérhető legjobb irányítás algoritmusainak kutatása = Investigation of the theoretically reachable best control algorithms. Project Report. OTKA.

Khetarpaul, N. and Goyal, R. (2008) Development, nutritional and sensory attributes of nutritious bread prepared by using combination of wheat, soy and rice. Acta Alimentaria, 37 (2). pp. 147-157. ISSN 0139-3006

Kiefer, Ferenc (2008) Gyula Laziczius: A Hungarian structuralist. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 121-130. ISSN 1216-8076

Kiefer, Ferenc and Bánréti, Zoltán and Gyuris, Beáta and Kenesei, István and Komlósy, András and Kugler, Nóra and Ladányi, Mária and Maleczki, Márta and Petho, Gergely and Pinón, Christopher and Varasdi, Károly (2008) Strukturális magyar nyelvtan. 4. A szótár szerkezete = Structural grammar of Hungarian. 4. The structure of the lexicon. Project Report. OTKA.

Kientzl, I. and Dobránszky, János (2008) Fabrication Methods of Double Composites. In: Gépészet 2008: Proceedings of Sixth Conference on Mechanical Engineering. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-420-947-8

Kientzl, I. and Dobránszky, János (2008) Production and Behaviour of Aluminium Matrix Double Composite Structures. MATERIALS SCIENCE FORUM, 589. pp. 105-110. ISSN 0255-5476

Kiricsi, Imre and Dormányné Molnár, Éva and Horváth, Endre and Verczné Hodos, Mária (2008) Hordozós nanorészecskék morfológiájának szerepe szelektív hidrogénezési reakciókban = Role of the morphology of supported nanoparticles in selective hydrogenation reactions. Project Report. OTKA.

Kirs, Eszter (2008) Cross road of criminal justice and reconciliation in post-conflict societies. MISCELLANEA IURIS GENTIUM, 2007 (10-11). n.a. ISSN 0867-6062

Kirs, Eszter (2008) Gondolatok a Nemzetközi Büntetőbíróság komplementaritás kritériumainak rugalmas értelmezése kapcsán. In: Doktoranduszok fóruma, Miskolc, 2007. november 13., 2007.11.13, Miskolc.

Kirs, Eszter (2008) Introduction and critical remarks regarding the Gacaca system in Rwanda. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 5 (1). pp. 50-56. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2008) A Nemzetközi Büntetőbíróság helye az átmeneti igazságszolgáltatásban, különös tekintettel az észak-ugandai eseményekre. KÖZJOGI SZEMLE, 1 (3). pp. 50-58. ISSN 1789-6991

Kirs, Eszter (2008) A büntetőjogi felelősségre vonás békéltetési folyamatban betöltött szerepe, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróságra. In: Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium, 9. köt . Bíbor Kiadó, Miskolc, pp. 229-242. ISBN ISSN: 1588-7901

Király, Ildikó and Gergely, György and Ragó, Anett (2008) A célok és céltárgyak szerepe az eseményemlékezet és a fogalomalkotás fejlődésében = The role of goals and goal-objects in the development of event memory and concept formation. Project Report. OTKA.

Király, Tamás and Lau, Lap Chi and Singh, Mohit (2008) Degree bounded matroids and submodular flows. In: Integer Programming and Combinatorial Optimization. Lecture Notes in Computer Science (5035). Springer Verlag, Berlin, pp. 259-272. ISBN 978-354068886-0

Királykuti, Ildikó and Stenger-Kovács, Csilla and Kóbor, István and Padisák, Judit (2008) A Balaton litorális régiójának fizikai és kémiai állapota 2006 és 2007 között. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY, 88 (6). pp. 84-86. ISSN 0018-1323

Kis, László and Regula, Gergely and Lantos, Béla (2008) Design and hardware-in-the-loop test of the embedded control system of an indoor quadrotor helicopter. In: Proceedings of the Sixth Workshop on Intelligent Solutions in Embedded Systems. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp. 35-44. ISBN 978-3-00-024989-1

Kis, Norbert and Kovács, Gábor and Németh, Imre (2008) Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények = The crimes against medical intervention, order of medical research, and medical autonomy. Project Report. OTKA.

Kis, Z. and Burián, Katalin and Tresó, Bálint and Ács, K. and Prohászka, Zoltán and Füst, György and Gönczöl, Éva and Endrész, Valéria (2008) Inflammatory- and immune responses in relation to bacterial replication in mice following re-infections with Chlamydophila pneumoniae. INFLAMMATION RESEARCH, 57 (6). pp. 287-295. ISSN 1023-3830

Kis, Z. and Tresó, Bálint and Burián, Katalin and Endrész, Valéria and Pállinger, Éva and Nagy, Ágnes and Tóth, Ákos and Takács, Mária and Falus, András and Gönczöl, Éva (2008) Expression of bacterial genes and induction of INF-gamma in human myeloid dendritic cells during persistent infection with Chlamydophila pneumoniae. FEMS IMMUNOLOGY AND MEDICAL MICROBIOLOGY, 52 (3). pp. 324-334. ISSN 0928-8244

Kisbán, Eszter and Barabás, Máté and Csovcsics, Erika and Farkas, Anetta Réka and Ferencz, Angéla and Kiss, Kitti Zsuzsanna and Kovácsné Báti, Anikó and Kuti, Klára and Nagy, Richárd and Nyisztor, Tinka and Szabóné Juhász, Katalin (2008) Magyar táplálkozáskultúra Európában az ezredfordulón: Néprajzi vizsgálat (három generáció, c. 1920-2005) = Hungarian foodways in European context at the turn of the millennium: an ethnological approach c. 1920-2005. Project Report. OTKA.

Kisfali, Péter and Mohás, Márton and Maász, Anita and Hadarits, Ferenc and Markó, Lajos and Horvatovich, Katalin and Oroszlán, Tamás and Bagosi, Zoltán and Bujtor, Zoltán and Gasztonyi, Beáta and Wittmann, István and Melegh, Béla (2008) Apolipoprotein A5 IVS3+476A Allelic Variant Associates With Increased Trigliceride Levels and Confers Risk for Development of Metabolic Syndrome in Hungarians. Circulation Journal, 72 (1). pp. 40-43. ISSN 1346-9843

Kisfali, Péter and Mohás, Márton and Maász, Anita and Hadarits, Ferenc and Markó, Lajos and Késői, I. and Oroszlán, Tamás and Bagosi, Zoltán and Bujtor, Zoltán and Rinfel, J. and Gasztonyi, Beáta and Wittmann, István and Melegh, Béla (2008) Apolipoprotein A5 gene APOA5*2 haplotype variant confers risk for the development of metabolic syndrome. European Journal of Human Genetics, 16 (S2). p. 328. ISSN 1018-4813; E-ISSN 1476-5438

Kisfalvi, Péter and Mohás, Márton and Maász, Anita and Hadarits, Ferenc and Markó, Lajos and Oroszlán, Tamás and Bagosi, Zoltán and Bujtor, Zoltán and Lupkovics, Géza and Gasztonyi, Beáta and Wittmann, István and Melegh, Béla (2008) Az apolipoprotein A5 gén IVS3+476A és 1259C allélvariánsok vizsgálata metabolikus szindrómában szenvedő betegekben. MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM, 61 (2). pp. 123-127. ISSN 0133-5464

Kismányoky, Tamás and Balázs, Julianna and Berecz, Katalin and Debreczeni, Béláné and Tóth, Zoltán (2008) A tápelemek tápanyagforgalmának vizsgálata szabadföldi tartamkísérletekben = Dynamics of the main plant nutrients in long-term field experiments. Project Report. OTKA.

Kiss, András László and Palló, Anna and Náray-Szabó, Gábor and Harmat, Veronika and Polgár, László (2008) Structural and kinetic contributions of the oxyanion binding site to the catalytic activity of acylaminoacyl peptidase. JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY, 162 (2). pp. 312-323. ISSN 1047-8477

Kiss, Attila (2008) Mikszáth bestiáriuma. Szemiográfiai fantázia. In: "A Noszty fiú esete Tóth Marival". deKON-KÖNYVek (35). Gondolat Kiadói Kör - Pompeji, Budapest; Szeged, pp. 172-180. ISBN 978 963 9610 910

Kiss, Csongor and Jakab, Zsuzsanna and Bakos-Tóth, Márta and Bartyik, Katalin and Békési, Andrea and Galántai, Ilona and Garami, Miklós and Kriván, Gergely and Magyarosy, Edina and Masát, Péter and Nagy, Kálmán and Oláh, Éva and Ottóffy, Gábor and Péter, György and Rényi, Imre and Kajtár, Pál and Kovács, Gábor (2008) Rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedő gyermekbetegek komplex kivizsgálása, gyógykezelése és gondozása Magyarországon. Gyermekgyógyászat, 59 (3). pp. 137-142. ISSN 0017-5900

Kiss, Edit Éva (2008) A modern magyar ipar térszerkezeti összefüggései = Spatial structural connections of the modern Hungarian industry. Project Report. OTKA.

Kiss, Edit Éva (2008) Az iparföldrajzi kutatások külföldön és idehaza a kezdetektől napjainkig. MODERN GEOGRÁFIA, 3 (2). pp. 1-33. ISSN 2062-1655

Kiss, Edit Éva (2008) Egy felmérés tapasztalatai - az ipari parkok példája. In: Innováció, versenyképesség, felzárkózás című konferencia cikkei. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Sopron, pp. 1-13. ISBN 978-963-9883-25-3

Kiss, Edit Éva (2008) A magyar ipar térbeli szerkezetének átrendeződése 1989 után 1. Területi Statisztika, 11 (4). pp. 445-457. ISSN 0018-7828

Kiss, Emil and Fried, Ervin and Kun, Gábor and Prőhle, Péter and Radeleczki, Sándor and Schmidt, Tamás and Szabó, Csaba (2008) Kongruenciák és Malcev-feltételek = Congruences and Mal'tsev conditions. Project Report. OTKA.

Kiss, Endre (2008) Nők, férfiak, forradalom. A férfi-nő viszony Gladkov Cement című művében. Iskolakultúra, 18 (11-12). pp. 129-137. ISSN 1215-5233

Kiss, György (2008) Die Wirkung der Grundrechte im ungarischen Arbeitsrecht: Versuche zur Wiederherstellung eines umgestrürzten Gkeichgewichts. In: Festschrift für Rols Birk zum siebtigsten Geburtstag. Mohr Siebeck, Tübingen, pp. 357-383. ISBN 978-3-16-149564-9

Kiss, Gábor Csaba (2008) Földtudományi képződmények természetvédelmi értékelésének módszertana: a ritkasági-gyakorisági érték, a veszélyeztettségi érték és az oktatási-nevelési érték meghatározása, valamint az értékkataszte =. Project Report. OTKA.

Kiss, Judit and Réthi, Sándor and Somai, Miklós (2008) Alternatív agrárpiaci lehetőségeink az EU-csatlakozás után = Agricultural market options after EU accession. Project Report. OTKA.

Kiss, János and Berkó, András and Jaksáné Kecskés, Tamara and Németh, Róbert and Raskó, János and Óvári, László and Szabó, Gabriella and Szökő, János (2008) Felületi nanoszerkezeteken adszorbeált formák IR, elektron-, foton- és ion spektroszkópiai vizsgálata = IR, electron, photon and ion spectroscopic investigations of species adsorbed on nanostructured surfaces. Project Report. OTKA.

Kiss, Katalin (2008) Topic and focus: Two structural positions associated with logical functions in the left periphery of the Hungarian sentence. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 287-296. ISSN 1216-8076

Kiss, Katalin (2008) A pioneering theory of information structure. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 23-40. ISSN 1216-8076

Kiss, Levente (2008) Intracellular mycoparasites in action: interactions between powdery mildew fungi and Ampelomyces. In: Stress in Yeasts and Filamentous Fungi. Academic Press, London, pp. 37-52.

Kiss, Levente (2008) A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) ökológiája és genetikai változékonysága = Ecology and genetic diversity of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia). Project Report. OTKA.

Kiss, Levente and Béres, Imre and Bohár, Gyula and Szentiványi, Orsolya and Vajna, László and Varga, Krisztina (2008) A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) integrált gyomszabályozása, különös tekintettel a kórokozó gombákkal megvalósítható biológiai védekezésre = Integrated control of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) including a biocontrol strategy using plant pathogenic fungi. Project Report. OTKA.

Kiss, Levente and Jankovics, Tünde and Kovács, M. Gábor and Daughtrey, M. L. (2008) Oidium longipes, a new powdery mildew fungus on petunia in the USA: A potential threat to ornamental and vegetable solanaceous crops. Plant Disease, 92 (5). pp. 818-825. ISSN 0191-2917

Kiss, Szabolcs (2008) A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képességei = The child`s theory of mind and her pragmatic competence. Project Report. OTKA.

Kiss Farkas, Gábor (2008) Valentinus de Monteviridi (Grünberg) and and the art of memory of Conrad Celtis. In: Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern Period. Prace Biblioteki Uniwersyteckiej (30). Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznan, pp. 105-118. ISBN 9788360961001

Kiss T., János and Csányi, László J. and Pálinkó, István (2008) Onium salts as catalysts in the liquid-phase oxidation of cyclohexene or tetraline by N2O. In: 9th Pannonian International Symposium on Catalysis. Slovak University of Technology, Bratislava, pp. 381-387. ISBN 978-80-227-2923-9

Kissfazekas, Kornélia (2008) A magyar városközpontok átalakulása a II. világháború végétől a rendszerváltásig. Építés - Építészettudomány, 36 (1-2). pp. 79-102. ISSN 0013-9661

Knapczyk, Katarzyna and Duda, Malgorzata and Szafranska, Bozena and Wolsza, Katarzyna and Panasiewicz, Grzegorz and Koziorowski, Marek and Slomczynska, Maria (2008) Immunolocalisation of oestrogen receptors alpha (ERα) and beta (ERβ) in porcine embryos and fetuses at different stages of gestation. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (2). pp. 221-233. ISSN 0236-6290

Knapp, Éva (2008) Az összezárt erények. Rimay János erény-verseinek ikonográfiai hátteréhez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 385-406. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (2008) Historia - oratio - exegesis: A 18. századi Bonfini- és Istvánffy-recepció történetéhez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 3-36. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (2008) Kézirat- és Ritkaságtár, tudományos ismertető. In: Az Egyetemi Könyvtár története és gyűjteményei. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 191-216. ISBN 978 963 463 983 1

Knapp, Éva and Hegedüs, Béla and Tüskés, Gábor (2008) Historia litteraria. A magyar irodalomtudomány és kritika története 1701-1772 = History of literary scholarship and criticism in Hungary 1701-1772. Project Report. OTKA.

Kocsis, István (2008) Örökletes tényezők szerepe az újszülött- és gyermekkori csontanyagcsere zavarok kialakulásában = Role of genetic factors in the pathophysiology of the bone metabolic diseases in newborns, infants and children. Project Report. OTKA.

Kocsis, Ágnes Katalin and Lakatos, Péter László and Somogyvári, Ferenc and Fuszek, Péter and Papp, János and Fischer, Simon and Szamosi, Tamás and Lakatos, László and Kovács, Ágota and Hofner, Péter and Mándi, Yvette (2008) Association of beta-defensin 1 single nucleotide polymorphisms with Crohn's disease. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 43 (3). pp. 299-307. ISSN 0036-5521 (print), 1502-7708 (online)

Kola, Blerina and Farkas, Imre and Christ-Crain, Mirjam and Wittmann, Gábor and Lolli, Francesca and Amin, Faisal and Harvey-White, Judith and Liposits, Zsolt and Kunos, George and Grossman, Ashley B. and Fekete, Csaba and Korbonits, Márta (2008) The orexigenic effect of ghrelin is mediated through central activation of the endogenous cannabinoid system. PLOS ONE, 3 (3). pp. 1-8. ISSN 1932-6203

Kollai, Márk and Kádár, Krisztina and Lénárd, Zsuzsanna Mária and Mersich, Beatrix and Reusz, György and Studinger, Péter (2008) A baroreflex mechanikai és neurális komponenseinek meghatározása - humán élettani és klinikai vizsgálatok = Determination of mechanical and neural baroreflex components - human physiological and clinical studies. Project Report. OTKA.

Komjáth, Péter and Hajnal, András and Patkós, Balázs (2008) Halmazelmélet = Set Theory. Project Report. OTKA.

Komlós, Ferenc and Fodor, Zoltán and Kapros, Zoltán and Vaszil, Lajos (2008) Hőszivattyúzás. Csináljuk Jól! : Energiahatékonysági sorozat (22). Energia Központ Kht., Budapest.

Komorowicz, Erzsébet and Gombás, Judit and Váradi, Balázs (2008) Az érfal trombogenitása és annak szabályozása = Vessel wall thrombogenicity and its regulation. Project Report. OTKA.

Koncz, Gábor (2008) Az SHP1 szerepe a Fas közvetített jelátviteli folyamatokban = The role of SHP1 in Fas mediated signaling. Project Report. OTKA.

Konkolÿ Thege, Barna and Martos, Tamás and Skrabski, Árpád and Kopp, Mária (2008) A rövidített stressz és megküzdés kérdőív élet értelmességét mérő alskálájának (BSCI-LM) pszichometriai jellemzői = Psychometric properties of the life meaning subscale from the Brief Stress and Coping Inventory (BSCI-LM). Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (3). pp. 243-261. ISSN 1419-8126

Kontler, László (2008) Atlantisz filozófiai könyvprogram = Atlantisz Publishing Project for Philosophy. Project Report. OTKA.

Kopasz, A. and Modla, Gábor and Lang, P. (2008) Simulation of a new Pressure Swing Batch Distillation System. In: Gépészet 2008: Proceedings of Sixth Conference on Mechanical Engineering. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-420-947-8

Kopp, Mária and Bódizs, Róbert and Csoboth, Csilla and Gyukits, György and Hajnal, Ágnes and Hegedűs, Katalin and Kovács, József and Kovács, Mónika Erika and Lázár, Imre and Mucsi, István and Novák, Márta and Purebl, György and Réthelyi, János and Stauder, Adrienn and Susánszky, Éva and Susánszky, Anna and Szántó, Zsuzsanna and Szebik, Imre and Túry, Ferenc (2008) Az életminőség demográfiai, társadalmi és regionális egyenlőtlenségeinek pszicho-szociális meghatározói a magyar népesség körében és a beavatkozás lehetőségei. Életminőség és esélyerősítés = Psycho-social and demographic determinants of social and regional disparities in quality of life of the Hungarian population and the possibilities for interventions. Quality of life and empowerment. Project Report. OTKA.

Korinek, László (2008) Global and Hungarian tendencies in law enforcement. Acta Juridica Hungarica, 49 (1). pp. 1-24. ISSN 1216-2574

Kormány, Gyula (2008) A Szatmár-Beregi síkság terület- és településfejlesztés lehetőségei az ezredfordulón integrációs folyamatában = Development Possibilities of the Region and Settlements in the Szatmár-Bereg Lowland in view of the EU Accession Approaching. Project Report. OTKA.

Kornai, J. (2008) Some comments on reforming the system of health insurance in Hungary. Acta Oeconomica, 58 (3). pp. 239-261. ISSN 0001-6373

Korponay-Szabó, Ilma Rita and Vecsei, Zsófia and Király, Róbert and Dahlbom, Ingrid and Chirdo, Fernando and Nemes, Éva and Fésüs, László and Maki, Markku (2008) Deamidated Gliadin Peptides Form Epitopes That Transglutaminase Antibodies Recognize. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 46 (3). pp. 253-261. ISSN 0277-2116 (print), 1536-4801 (online)

Koskinen, Outi and Collin, Pekka and Korponay-Szabó, Ilma Rita and Salmi, Teea and Iltanen, Sari and Haimila, Katri and Partanen, Jukka and Mäki, Markku and Kaukinen, Katri (2008) Gluten-dependent Small Bowel Mucosal Transglutaminase 2–specific IgA Deposits in Overt and Mild Enteropathy Coeliac Disease. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 47 (5). pp. 436-442. ISSN 0277-2116 (print), 1536-4801 (online)

Kosztyó, Á. and Nagy, Z. and Török, Ádám (2008) The effect of waste logistics on the environmental impact of road transport. ACTA TECHNICA JAURINENSIS, 2. pp. 365-370. ISSN 1789-6932

Kosáry, J. and Hitka, G. and Kápolna, B. and Radva, D. (2008) Studies of biochemical parameters characteristic of oxidative damage in different apple cultivars ( Malus domestica Borkh.) during storage. Acta Alimentaria, 37 (4). pp. 463-470. ISSN 0139-3006

Kotschy, András and Kele, Péter (2008) Heterociklusos vegyületek átmenetifém-katalizált szintézise = Transition metal catalysed synthesis of heterocyclic compounds. Project Report. OTKA.

Kovács, Attila Lajos and Fellinger, Erzsébet and Kovács, János and Pálfia, Zsolt and Vellai, Tibor (2008) Az autofágia mechanizmusának, szabályozásának, sejt és fejlődésbiológiai szerepének komplex jellemzése sejtbiológiai és genetikai módszerekkel Caenorhabditis elegansban = Complex characterisation of the mechanism, regulation, cellular and development role of autophagy in Caenorhabditis elegans by methods of cell biology and genetics. Project Report. OTKA.

Kovács, Barna and Csóka, Balázs and Nagy, Géza (2008) Elektrokémiai úton modulált planáris optikai hullámvezető szenzorok fejlesztése = Development of electrochemically assisted planar waveguide optical sensors. Project Report. OTKA.

Kovács, E. and Kristóf, Z. and Perlaki, R. and Szőllősi, D. (2008) Cell wall metabolism during ripening and storage of nonclimacteric sour cherry (Prunus cerasus l., cv. Kántorjánosi). Acta Alimentaria, 37 (4). pp. 415-426. ISSN 0139-3006

Kovács, E. and Merész, P. and Kristóf, Z. and Németh-Szerdahelyi, E. (2008) Ripening and microstructure of apricot (Prunus Armeniaca L.). Acta Alimentaria, 37 (1). pp. 23-39. ISSN 0139-3006

Kovács, Erno and Bacsi, Zsuzsanna and Bokor, Ibolya and Loke, Zsuzsanna Katalin (2008) Lomizók és lomok az Európai Unió perifériáján - A szegénység fogyasztói társadalma = Junk and Jumble Pickers in the Periphery of the European Union - the Consumer Society of Poverty. Project Report. OTKA.

Kovács, Gyula (2008) Küszvágó csér (Sterna hirundo) előfordulások a Balaton déli partjánál, és költése az Irmapusztai-halastavakon. NATURA SOMOGYIENSIS, 12. pp. 177-183. ISSN 1587-1908

Kovács, Gyula (2008) Nagy területű vízimadár szinkronszámlálások a Balatonon. In: Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK), 2007.12.11, Sopron, Magyarország.

Kovács, Gyula and Barabás, Lilla (2008) A lúdalakúak (Anseriformes) költőállomány-becslésének problematikája. In: Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK), 2007.12.11, Sopron, Magyarország.

Kovács, Gyula and Deme, Tamás (2008) Idős tölgyesek az Alsó-Duna árterén. SOMOGYI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI (2008-), 18. pp. 43-50. ISSN 2060-1980

Kovács, Gábor (2008) Mikrorrhizák vizsgálatai alföldi növénytársulásokban = Study of mycorrhizae on the Great Hungarian Plain. Project Report. OTKA.

Kovács, Géza János and Fodor, Nándor and Máthéné dr. Gáspár, Gabriella (2008) Fenntartható hazai szántóföldi tápanyagellátás szimulációs módszerének kidolgozása = Sustainable nutrient supply of crops of Hungary, construction of a simulation method. Project Report. OTKA.

Kovács, Izabella and Oberschall, Attila and Rigó, Gábor (2008) A fehérjedegradáció szerepének vizsgálata cukor/stressz jelátviteli folyamatok során Arabidopsis thaliana modellnövényben = The role of protein degradation during sugar/stress signaling in Arabidopsis thaliana. Project Report. OTKA.

Kovács, János (2008) Macedónia, egy földrengések veszélyeztette ország. BALKÁN FÜZETEK, 6. pp. 13-18. ISSN 1588-6557

Kovács, László and Révész, László (2008) Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei = Grave-goods of Hungary from the Age of the Hungarian Landtaking and the Early Arpadians. Project Report. OTKA.

Kovács, Mariann and Kovács, Eszter and Hegedűs, Katalin (2008) Az érzelmek szerepe a lelki kiégés alakulásában = The role of emotions in the development of burnout. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (3). pp. 199-216. ISSN 1419-8126

Kovács, Melinda and Szendrő, Zsolt (2008) A tápcsatorna fejlődésének vizsgálata egyes anatómiai és emésztés-élettani paraméterek meghatározásával házinyúlban = Investigations into the digestive maturation of the young rabbits by determination of certain anatomical and physiological parameters. Project Report. OTKA.

Kovács, Mónika and Farkas, Adrienn and Hartwig, Marianna and Aleksza, Magdolna and Tihanyi, Marianna and Nagy, Tatjána and Gasztonyi, Beáta (2008) Antitestek, autoimmun kórképek a sterilitás/infertilitás hátterében. MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM, 61 (S3). pp. 76-77. ISSN 0133-5464

Kovács, Mónika and Farkas, Anita and Györkös, Andrea and Hartwig, Marianna and Aleksza, Magdolna and Tihanyi, Marianna and Nagy, Tatjána and Gasztonyi, Beáta (2008) Steril és infertilis nőkben észlelt antitestek és autoimmun kórképek. MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM, 61 (5). pp. 395-399. ISSN 0133-5464

Kovács, Norbert and Balás, István and Janszky, József Vladimír and Aschermann, Zsuzsanna and Nagy, Ferenc and Dóczi, Tamás Péter and Komoly, Sámuel (2008) A mélyagyi stimulátor beültetését követő beteggondozás speciális kérdései. IDEGGYÓGYÁSZATI SZEMLE / CLINICAL NEUROSCIENCE, 61 (1-2). pp. 4-15. ISSN 0019-1442

Kovács, Norbert and Balás, István and Kellenyi, L. and Janszky, József Vladimír and Feldmann, Ádám and Dóczi, Tamás Péter and Ajtay, Zénó and Nagy, Ferenc (2008) The impact of bilateral subthalamic deep brain stimulation on long-latency event-related potentials. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS, 14 (6). pp. 476-480. ISSN 1353-8020

Kovács, Norbert and Balás, István and Llumiguano, Carlos and Aschermann, Zsuzsanna and Bóné, Beáta and Vajdáné Tasnádi, Emese and Nagy, Ferenc and Janszky, József Vladimír and Dóczi, Tamás Péter and Varga, Dezső and Ohmachtné Hollódy, Katalin and Karádi, Kázmér and Illés, Zsolt László and Komoly, Sámuel (2008) Mély agyi stimuláció - a disztónia kezelésének egy új perspektívája. GYERMEKORVOS TOVÁBBKÉPZÉS, 7 (Suppl ). pp. 1-20. ISSN 1589-0309

Kovács, Norbert and Nagy, Ferenc and Balás, István and Komoly, Sámuel and Janszky, József Vladimír (2008) Oxcarbazepine may induce psychotic symptoms in Parkinson's disease. Epilepsy and Behavior, 12 (3). pp. 492-493. ISSN 1525-5050

Kovács, Norbert and Pál, Endre and Merkli, H. and Kellenyi, L. and Nagy, Ferenc and Janszky, József Vladimír and Balás, István (2008) Bilateral effects of unilateral thalamic deep brain stimulation: A case report. MOVEMENT DISORDERS, 23 (2). pp. 276-279. ISSN 0885-3185

Kovács, Nándor (2008) Bibliography of professor Gyula Káldy-Nagy. Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 5-13. ISSN 0001-6446

Kovács, Sándor Iván and Kiss Farkas, Gábor and Laczházi, Gyula (2008) XVII-XVIII. századi barokk kutatások és szövegek kiadása; Zrínyi-kutatások = Textual and philological research on baroque poetry of the 17th and 18th centuries. Project Report. OTKA.

Kovács, Teréz (2008) Az egyéni gazdálkodás területi különbségei. = Regional differences of individual agricultural farming. Project Report. OTKA.

Kovács, Tibor and Csillik, Anita and Koroncai, Erzsébet and Papp, Mátyás and Szirmai, Imre (2008) A dementia neuropathológiája Parkinson-syndromákban = Neuropathology of dementia in Parkinson's syndromes. Project Report. OTKA.

Kovács, Zoltán and Blázsik, Zoltán and Imreh, Csanád and Imreh, Balázs (2008) Gyártási rendszerek szintézise és ütemezése = Process Network and Scheduling. Project Report. OTKA.

Kovács, Zsolt (2008) Amorf ötvözetek deformáció-mechanizmusai = Deformation mechanisms of amorphous alloys. Project Report. OTKA.

Koó, Éva and Igaz, Péter and Imre, Katalin and Majnik, Judit Zsuzsanna and Nagy, Erzsébet and Patócs, Attila and Rácz, Károly and Takácsné Kelemen, Judit and Tarján, Zsuzsanna and Tóth, Miklós and Ujfalussy, Ilona (2008) Glukokortikoid receptor gén polimorfizmusok és a primer és szekunder osteoporosis összefüggéseinek vizsgálata = Association between glucocorticoid receptor gene polymorphisms and primary and secondary osteoporosis. Project Report. OTKA.

Krajnc, Zoltán (2008) Az asszimetrikus hadviselés, fenyegetés alapkérdései. Repüléstudományi Közlemények (ksz.). pp. 1-7. ISSN 1789-770X

Krajnc, Zoltán (2008) HADIJÁTÉKOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADMŰVELET-ELMÉLET ÉS HARCÁSZAT KÉPZÉSÉBEN. Repüléstudományi Közlemények (ksz.). pp. 1-6. ISSN 1789-770X

Krasznai, Enikő and Fehér, Gizella and Borics, Gábor and Várbíró, Gábor and Grigorszky, István and Tóthmérész, Béla (2008) Use of desmids to assess the natural conservation value of a Hungarian oxbow (Malom-Tisza, NE-Hungary). BIOLOGIA-BRATISLAVA, 63 (6). pp. 928-935. ISSN 0006-3088

Krasznay, Csaba and Muha, Lajos and Rigó, Ernő and Szigeti, Szabolcs (2008) Informatikai Biztonsági Iránymutató Kis Szervezeteknek (IBIX). Közigazgatási Informatikai Bizottság ajánlásai, 3 (25). Miniszterelnöki Hivatal, Budapest.

Krausz, Tamás and Bartha, Anikó Eszter and Czéh, Zoltán and Juhász, József (2008) A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában.A kelet-európai történelem néhány kérdésének új megvilágítása (18-20. század). = New tendencies in East European Historiography after the Systhemic Change. New aspects regarding a few issues of East European History (18th-20th Centuries). Project Report. OTKA.

Krenács, László and Bagdi, Enikő (2008) Az érett T-sejtes lymphomák funkcionális patogenezise = Functional pathogenesis of mature T-cell lymphomas. Project Report. OTKA.

Kriegshäuser, Gernot and Cullinane, Anne and Kuechler, Ernst and Skern, Timothy (2008) Denatured virion protein 1 of equine rhinitis B virus 1 contains authentic B-cell epitopes recognised in an enzyme-linked immunosorbent assay—Short communication. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (2). pp. 265-270. ISSN 0236-6290

Krifka, Manfred (2008) Basic notions of information structure. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 243-276. ISSN 1216-8076

Krállics, György and Détári, Péter and Dobránszky, János and Gubicza, Jeno and Gueorgy, Raab and Igor, Alexandrov and Igor, Budilov and Mészáros, István and Németh, Árpád and Palotás, Béla and Ruslan, Valiev and Seppo, Kivivuori and Szabadíts, Ödön and Timo, Saarinen and Törköly, Tamás (2008) Nagymértékű képlékeny alakítással előállított ultrafinom szemcséjű anyagok mikroszerkezetének és makroszkopikus tulajdonságainak kapcsolata = Relationship between microstructure and macroscopic properties of ultra-fine grained materials made by severe plastic deformation. Project Report. OTKA.

Krállics, György and Fodor, A. and Gubicza, Jenő and Fogarassy, Zsolt (2008) Mechanical and microstructural characterisation of Al6082 ultra-fine grained alloy manufactured by ECAP combined with traditional forming processes. MATERIALS SCIENCE FORUM, 589. pp. 111-116. ISSN 0255-5476

Kránitz, Katalin and Deák, Edit and Takács, Erika (2008) Az elmaradt tervezett műtét. Kórház, 15 (3). pp. 38-41. ISSN 0230 3868

Krähling, János (2008) Gyülekezeti központok a XX. század szakrális építészetében. Építés - Építészettudomány, 36 (1-2). pp. 119-127. ISSN 0013-9661

Krähling, János (2008) Istvánfi Gyula köszöntése 70. születésnapja alkalmából. Építés - Építészettudomány, 36 (3-4). pp. 133-136. ISSN 0013-9661

Kubinyi, Miklós and Baranyai, Péter and Bitter, István and Grofcsik, András and Pál, Krisztina and Poór, Benedek and Vidóczy, Tamás (2008) Szupramolekuláris rendszerek fotofizikai és fotokémiai tulajdonságai = Photophisical and photochemical properties of supramolecular systems. Project Report. OTKA.

Kudrna, Z. (2008) Banking reform in China: International standards and Chinese specifics. Acta Oeconomica, 58 (4). pp. 403-426. ISSN 0001-6373

Kugler, Sándor Lóránt and Hegedüs, József and Kádas, Krisztina and Koháry, Krisztián and László, István (2008) Nem kristályos félvezetők szerkezetének és elektronszerkezetének számítógépes szimulációja. = Computer simulation of structure and electronic structure of noncrystalline semiconductors. Project Report. OTKA.

Kuhlevszkij, Szergej and Almási, Gábor and Földes, István and Hebling, János and Nyitray, Gergely and Szatmári, Sándor (2008) Kisüléssel gerjesztett lágy-röntgen lézer kutatása = Investigation of soft x-ray laser excited by discharge. Project Report. OTKA.

Kulik, Melinda (2008) Flurkreuze des 19. und 20. Jahrhunderts und Ihre Bedeutung in Einem Dorf der Grossen Ungarischen Tiefebene. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (1). pp. 43-62. ISSN 1216-9803

Kun, Ádám (2008) A tér és időbeli heterogenitás szerepe az együttműködés ökológiájában és evolúciójában = The role of environmental heterogeneity in the ecology and evolution of co-operation. Project Report. OTKA.

Kun, Ádám and Papp, Balázs and Szathmáry, Eörs (2008) Computational identification of obligatorily autocatalytic replicators embedded in metabolic networks. Genome Biology, 9 (3). R51. ISSN 1465-6906

Kuntscher, C. A. and Thirunavukkuarasu, K. and Kamarás, Katalin and Simon, F. and Walters, D. A. (2008) Infrared microreflectance study of the pressure effect on the structural properties of magnetically aligned single-wall carbon nanotubes. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS, 245. pp. 2288-2291. ISSN 0370-1972

Kurtán, Tibor and Ferenczi, Renáta (2008) Kiroptikai spektroszkópia alkalmazása a szerves vegyületek szerkezetvizsgálatában = Application of chiroptical spectroscopy in the structural analysis of organic compounds. Project Report. OTKA.

Kustár, Zoltán (2008) Hibátlan-e a Biblia szövege? - Adalékok a héber nyelvű Ószövetség hagyományozásának történetéhez. Debreceni Szemle, 16 (2). pp. 320-334. ISSN 1218-022X

Kutyifa, Valentina and Merkely, Béla Péter and Pozsonyi, Zoltán and Hosszu, K. and Szilágyi, Szabolcs and Balázs, György and Tóth, Attila and Sármán, Pál and Gellér, László Alajos (2008) Intracardialis echokardiográfia-vezérelt cardialis tumormassza-biopszia. ORVOSI HETILAP, 149 (39). pp. 1857-1859. ISSN 0030-6002

Kvaternjak, I. and Kisic, I. and Birkás, Márta and Sajko, K. and Simunic, I. (2008) Soil tillage as influenced by climate change. In: VII. Alps-Adria Scientific Workshop, 28 April-2 May 2008, Stara Lesna, Slovakia.

Kádár, Imre (2008) Műtrágyázás hatása a tritikáléra karbonátos homoktalajon. Agrokémia és Talajtan, 57 (1). pp. 57-68. ISSN 0002-1873

Kádár, Imre (2008) Műtrágyázás hatása a rozsra (Secale cereale L.) karbonátos homoktalajon. Agrokémia és Talajtan, 57 (2). pp. 293-304. ISSN 0002-1873

Kádár, Imre (2008) A talajszennyezés megítélése kutatói szemmel. 2. Agrokémia és Talajtan, 57 (1). pp. 177-190. ISSN 0002-1873

Kádár, Imre (2008) A talajszennyezés megítélése kutatói szemmel. 3. Agrokémia és Talajtan, 57 (2). pp. 333-346. ISSN 0002-1873

Kádár, Imre (2008) A tőszám és a N-trágyázás közötti kölcsönhatás vizsgálata amaránt (Amaranthus spp.) növénnyel. Agrokémia és Talajtan, 57 (1). pp. 69-78. ISSN 0002-1873

Kádár, Imre and Morvai, Balázs (2008) Városi szennyvíziszap-terhelés hatásának vizsgálata tenyészedény-kísérletben. II. Agrokémia és Talajtan, 57 (1). pp. 97-112. ISSN 0002-1873

Kádár, Imre and Morvai, Balázs (2008) Városi szennyvíziszap-terhelés hatásának vizsgálata tenyészedény-kísérletben. III. Agrokémia és Talajtan, 57 (2). pp. 305-318. ISSN 0002-1873

Kállay-Menyhárd, Alfréd and Faludi, Gábor and Varga, József (2008) Beta-crystallisation tendency and structure of polypropylene grafted by maleic anhydride and its blends with isotactic polypropylene. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 93 (3). pp. 937-945. ISSN 1388-6150

Kálmán, Zoltán and Soós, Nándor and Kálmán, András and Csabai, Zoltán Szabolcs (2008) Contribution to the aquatic Coleoptera and Heteroptera fauna of the Upper-Tisza-Region (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea; Heteroptera: Gerromorpha, Nepomorpha) | Adatok a Felső-Tisza-vidék vízibogár és vízipoloska faunájához (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea; Heteroptera: Gerromorpha, Nepomorpha). ACTA BIOLOGICA DEBRECINA-SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA, 18. pp. 73-82. ISSN 0236-8684

Kánai, Károly and Arányi, Péter and Böcskei, Zsolt and Ferenczy, György and Harmat, Veronika and Simon, Kálmán and Bátori, Sándor and Náray-Szabó, Gábor and Hermecz, István (2008) Prolyl Oligopeptidase Inhibition by N-Acyl-pro-pyrrolidine-type Molecules. J Med Chem, 51. pp. 7514-7522.

Kántor, Gergely (2008) On Hungarian Relative Operators. EVEN YEARBOOK, 8. pp. 1-12. ISSN 1218-8808

Kántor, Gergely (2008) A Phase-based Approach to Rightward Movement in Comparatives. NEWCASTLE WORKING PAPERS IN LINGUISTICS, 14. pp. 81-99. ISSN 2041-1057

Kántor, Noémi and Gulyás, Ágnes and Unger, János (2008) Humánkomfort-vizsgálatok Szegeden. In: IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Meridián Alapítvány, Debrecen, pp. 355-361. ISBN 978-963-06-4626-0

Károly, László (2008) Yakut names for animals in Pallas’s Zoographia. Acta Orientalia, 61 (3). pp. 295-323. ISSN 0001-6446

Károlyi, Gyula and Gyarmati, Katalin and Solymosi, József (2008) A geometria és a számelmélet kombinatorikus aspektusai = Combinatorial aspects of geometry and number theory. Project Report. OTKA.

Kárpáti, Ildikó (2008) A szakiskolai tankönyvhasználat. A Tankönyvkutató Intézet által 2007 õszén végzett, a szakiskolai, közismereti tantárgyakhoz kapcsolódó tankönyvkutatásának eredményei. Iskolakultúra, 18 (9-10). pp. 71-80. ISSN 1215-5233

Kátai, Imre and Bui Minh, Phong and Farkas, Gábor and Fehér, János and Fülöp, Ágnes and Kovács, Attila and Tóth, László (2008) Aritmetikai függvények, egyértelműségi halmazok, általánosított számrendszerek = Arithmetical functions, sets of uniqueness, generalized number systems. Project Report. OTKA.

Kázmér, Miklós (2008) Földrengések okozta sérülések Margat keresztes várában (al-Marqab, Szíria) = Earthquake damages in al-Marqab citadel, Syria. In: Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2008. Mérnökgeológia-Kőzetmechanika Kiskönyvtár, 2008 (7). Műegyetemi Kiadó, Budapest, pp. 159-164.

Kázmér, Miklós (2008) Geologica Pannonica and the role of printed scientific information in the digital age. Geologica Pannonica, 36. pp. 7-8.

Kázmér, Miklós (2008) The Miocene Bükkábrány Fossil Forest in Hungary – field observations and project outline. Hantkeniana, 6. pp. 229-244. ISSN 1219-3933

Kázmér, Miklós and Grynaeus, András and Mészáros, Lukács and Nagy, Balázs and Timár, Gábor (2008) Dendrokronológia geológiai és paleoklimatológiai alkalmazásokkal = Dendrochronology with applications in geology and paleoclimatology. Project Report. OTKA.

Kégl, Tamás (2008) Gyenge kölcsönhatások karbonilezési reakciók során = Weak bonds in carbonylation reactions. Project Report. OTKA.

Kégl, Tamás (2008) Katalitikus karbonilezési reakciók vizsgálata = Studies of catalytic carbonylation. Project Report. OTKA.

Kériné Borsodi, Andrea and Márialigeti, Károly and Rusznyák, Anna and Vladár, Péter (2008) Magyarországi szikes vizek bakteriális biodiverzitásának megismerése, extremofil szervezetek polifázikus taxonómiai jellemzése = Bacterial biodiversity of Hungarian soda lakes and polyphasic taxonomic characterisation of extremophile microorganisms. Project Report. OTKA.

Kóbori, László and Németh, Tibor and Nagy, Péter and Dallos, Gábor and Sótonyi, Péter and Fehérvári, Imre and Nemes, Balázs and Görög, Dénes and Patonai, Attila and Monostory, Katalin and Doros, Attila and Sárváry, Enikő and Fazakas, János and Gerlei, Zsuzsanna and Benkő, Tamás and Piros, László and Járay, Jenő and Jong, Koert (2008) Experimental results and clinical impact of using autologous rectus fascia sheath for vascular replacement. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (3). pp. 411-420. ISSN 0236-6290

Kókai, Sándor and Bottlik, Zsolt (2008) A Bánát helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában (1718-2000) = The Place and the Role of the Region Banat in the Geographical Division of Labour in the Carpathian-Basin. Project Report. OTKA.

Kökényesi, Sándor Jenő and Csík, Attila and Iván, István and Mojzes, Imre and Szabó, István (2008) Felületi reliefek kialakítása és alkalmazása amorf multirétegekben = Formation of surface reliefs on amorphous multilayers and its application. Project Report. OTKA.

Körner, Anna and Bencsik, Péter István and Horváth, Erzsébet and Szabó, Antal (2008) A gyermekkorban diagnosztizált 2-es típusú diabetes mellitus klasszifikációjának, epidemiológiájának és pathofiziológiájának, valamint a szövődmények rizikó faktorainak és pathomechanizmusának vizsgálata = Investigation of classification, epidemiology and pathophysiology, as well as that of risk factors and pathomechanism of complications in children with type 2 diabetes mellitus. Project Report. OTKA.

Körtvély, Erika (2008) Mellérendelő konstrukciók vizsgálata a tundrai nyenyecben = Coordinate structures in Tundra Nenets. Project Report. OTKA.

Körösényi, András (2008) A racionális választás elméletének politikaelméleti-politikatudományi alkalmazhatósága = Rational Choice Theory in Political Theory and Political Science. Project Report. OTKA.

Kövesdi, Erzsébet and Tamás, Andrea and Reglődi, Dóra and Farkas, Orsolya and Pál, József and Tóth, Gábor and Bukovics, Péter and Dóczi, Tamás and Büki, András (2008) Posttraumatic Administration of Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide in Central Fluid Percussion Injury in Rats. Neurotoxicity Research, 13 (2). pp. 71-78. ISSN 1029-8428

Kövics, György (2008) Possible responses to global climate change by plant pathogens. CONTRIBUTII BOTANICE, 43. pp. 163-172. ISSN 0069-9616

L. Menyhért, László (2008) Amiről a képi források beszélnek… Adalékok a reneszánsz művészeti oktatásának történetéhez. Iskolakultúra, 18 (5-6). pp. 149-158. ISSN 1215-5233

Labádi, Gergely (2008) Az olvasással és írással kapcsolatos beállítódások a felvilágosodás kori oktatási-nevelési irodalomban. Iskolakultúra, 18 (7-8). pp. 74-89. ISSN 1215-5233

Lackó, Mária and Kézdi, Gábor (2008) Adóráták és korrupció hatásai a munkaerőpiac látható valamint rejtett szegmenseire és az adóbevételekre (Keresztmetszeti és idősoros elemzések 28 OECD és 24 átmeneti ország mintája alapján) = The impact of tax rates and corruption on the visible and hidden segments of the labor market and the tax revenues (Cross section and time series analyses on sample of 28 OECD and 24 transition countries). Project Report. OTKA.

Laczkó, István and Laczkó, András (2008) Vidékfejlesztés és mezőgazdálkodás az elmaradott (kis)térségekben = Rural development and agriculture in the underdeveloped regions. Project Report. OTKA.

Ladányi, Andor (2008) A középiskolai tanárképzés története = The History of Teacher Education (for Upper Secondary Education). Project Report. OTKA.

Ladányi, János (2008) Belső migrációs tendenciák Magyarországon a piacgazdasági átmenet időszakában = Migration in Hungary during Market transition. Project Report. OTKA.

Lagzi, István László (2008) Összetett reakció-diffúzió rendszerek vizsgálata és modelljeik párhuzamosítása = Investigation of complex reaction-diffusion systems and paralellization of their models. Project Report. OTKA.

Laib, Lajos and Füleky, György and Kiss, Péter and Rajkai, Kálmán and Sitkei, György and Szente, Márk (2008) Egységes talajmechanikai paraméterrendszer kidolgozása terepjáró járművek számára = A soil mechanics parameter system for off-road vehicles. Project Report. OTKA.

Lajos, Tamás and Goricsán, István and Régert, Tamás and Suda, Jenő Miklós and Balczó, Márton (2008) Légszennyező anyagok terjedése városokban - A magas épületek hatása a légszennyezettségre. MAGYAR ÉPÍTŐIPAR, 2008 (4). pp. 137-144. ISSN 0025-0074

Lajos, Veronika (2008) "Megváltodzott..." A moldvai szociokulturális életvilág új tényezői. ACTA HUNGARICA - AZ UNGVÁRI HUNGAROLÓGIAI KÖZPONT FOLYÓIRATA, 18. pp. 356-362. ISSN 9013-8104

Lakatos, Istvánné and Lakatos, István and Tóth, János (2008) Rétegkárosodást okozó vízkövek képződési mechanizmusa tömbfázisban és porózus közegben = Scale Formation Mechanism in Bulk Phase and Porous Media and Its Effect on Formation Damage. Project Report. OTKA.

Lakatos, Péter László (2008) Gasztroenterológiai genetikai vizsgálatok: hogyan tovább a pozitív lelet ismeretében? Lege artis medicinae, 18 (1). pp. 52-53. ISSN 0866-4811

Lakatos, Péter László (2008) Genetics, immunology and biomarkers in clinical practice: Do they assist in clinical management? In: Pathogenesis and Clinical Practice in Gastroenterology. Falk Symposium (160). Springer, Dordrecht, pp. 43-76. ISBN 978-1-4020-8766-0

Lakatos, Péter László and Altorjay, István and Mándi, Yvette and Lakatos, László and Tumpek, J. and Kovács, A. and Molnár, Tamás and Tulassay, Zsolt and Miheller, Pál and Palatka, K. and Szamosi, Tamás and Fischer, S. and Papp, János and Papp, Mária (2008) Interaction between seroreactivity to microbial antigens and genetics in Crohn’s disease: is there a role for defensins? Tissue Antigens, 71 (6). pp. 552-559. ISSN 0001-2815

Lakatos, Péter László and Fuszek, Péter and Horváth, Henrik Csaba and Zubek, László and Haller, Petra and Papp, János (2008) Double-balloon enteroscopy for the diagnosis and treatment of obscure bleeding, inflammatory bowel diseases and polyposis syndromes: we see more but do we know more? Hepato-Gastroenteorology, 55 (81). pp. 133-137. ISSN 0172-6390

Lakatos, Péter László and Lakatos, László (2008) Once daily 5-aminosalicylic acid for the treatment of ulcerative colitis; are we there yet? Pharmacological Research, 58 (3-4). pp. 190-195. ISSN 1043-6618

Lakatos, Péter László and Lakatos, László (2008) Risk for colorectal cancer in ulcerative colitis: Changes, causes and management strategies. World Journal of Gastroenterology, 14 (25). pp. 3937-3947. ISSN 1007-9327 (print), 2219-2840 (online)

Lakatos, Péter László and Lakatos, László (2008) A TNF-α-ellenes kezelés jelentősége colitis ulcerosában | Anti-TNF-α therapy in ulcerative colitis. Orvosi Hetilap, 149 (20). pp. 921-927. ISSN 0030-6002 (print), 1788-6120 (online)

Lakatos, Péter László and Lakatos, László (2008) Ulcerative proctitis: a review of pharmacotherapy and management. Expert Opinion on Pharmacotherapy, 9 (5). pp. 741-749. ISSN 1465-6566

Lakatos, Péter László and Szamosi, Tamás and Szilvási, Anikó and Molnár, E. and Lakatos, László and Kovács, A. and Molnár, Tamás and Altorjay, István and Papp, Mária and Tulassay, Zsolt and Miheller, Pál and Papp, János and Tordai, Attila and Andrikovics, H. (2008) ATG16L1 and IL23 receptor (IL23R) genes are associated with disease susceptibility in Hungarian CD patients. Digestive and Liver Disease, 40 (11). pp. 867-873. ISSN 1590-8658

Laki, Mihály (2008) A termék és szolgáltatás piacok átalakulása 1989 után = Evolution of product and service markets in Hungary after 1989. Project Report. OTKA.

Lakner, Z. (2008) Turning the rubik’s cube: socio-economic modernisation, life quality, competitiveness and food research. Acta Alimentaria, 37 (4). pp. 409-413. ISSN 0139-3006

Lamm, Vanda (2008) Japanese-Hungarian Seminar on “Comparative Aspects of Civil Litigation”. Acta Juridica Hungarica, 49 (3). pp. 297-298. ISSN 1216-2574

Lange, Barbara (2008) The Hungarian Folk Diva: Artist, advocate, businesswoman. Hungarian Studies, 22 (1-2). pp. 77-88. ISSN 0236-6568

Lanszki, József (2008) Adalékok Dél-Dunántúli területek kisemlős faunáihoz bagolyköpetek alapján | Data for the small mammal fauna of the South Transdanubian region, obtained by owl pellet analysis. SOMOGYI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI (2008-), 18. pp. 121-124. ISSN 2060-1980

Lanszki, József (2008) A Paksi Ürge-mező ürgéi. In: Miscellanea III. Natura Somogyiensis (12). Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár, pp. 185-190. ISBN 978 963 7212 64 2

Lanszki, József (2008) A vidra elterjedése és az előfordulást befolyásoló tényezők vizsgálata a Duna alsó szakasza mentén. In: Miscellanea III. Natura Somogyiensis (12). Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár, pp. 191-202. ISBN 978 963 7212 64 2

Lanszki, József (2008) A vidra elterjedése és az előfordulását befolyásoló tényezők vizsgálata a Kapos folyó vízgyűjtőjén. TERMÉSZETVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK, 14. pp. 61-73. ISSN 1216-4585

Lanszki, József and Hidas, András and Szentes, Katalin and Révay, T. and Lehoczky, I. and Weiss, S. (2008) Relative spraint density and genetic structure of otter (Lutra lutra) along the Drava River in Hungary. MAMMALIAN BIOLOGY, 73 (1). pp. 40-47. ISSN 1616-5047

Lanszki, József and Mórocz, Attila and Deme, Tamás (2008) Adatok három vizes élőhely (Gemenc, Béda és a Balatoni Nagyberek) kisemlős faunájához. ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK, 93. pp. 29-37. ISSN 0002-5658

Lanszki, József and Müller, Ernő and Horváth, Győző (2008) Hódok a Dráva folyó vízgyűjtő területén | Beavers in the Drava catchment. SOMOGYI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI (2008-), 18. pp. 135-138. ISSN 2060-1980

Lanszki, József and Sugár, László (2008) A fokozottan védett vidra több szempontú post mortem vizsgálata = Complex post mortem analysis of the strictly protected otter. Project Report. OTKA.

Lanszki, József and Sugár, László and Orosz, E. and Nagy, D. (2008) Biological data from post mortem analysis of otters in Hungary. ACTA ZOOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 54. pp. 201-212. ISSN 1217-8837

Lantos, Béla (2008) Gépjármű automatikus akadályelkerülő rendszer valós idejű környezetbe integrálásához szükséges feltételek és a gyors prototípus rendszerekben való tesztelhetőség vizsgálata MATLAB/Simulink, Real Time Workshop és dSPACE Target Compiler környezetben. Szoftver és dokumentáció. Project Report. BME.

Lantos, Béla and Bézi, István and Harmati, István and Kahlesz, Ferenc and Kemény, Zsolt and Kiss, Bálint and Márton, Lőrinc and Oláh, István and Péni, Tamás and Rödönyi, Gábor and Tél, Ferenc and Tevesz, Gábor and Vajta, László (2008) Autonóm robotok korszerű irányításelméletének, navigációjának és az intelligencia növelésének kutatása = Research in the advanced control theory and navigation of autonomous robots and the increase of the intelligence. Project Report. OTKA.

Lantos, Edit (2008) Ferkai András: Lakótelepek. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 3. pp. 525-529. ISSN 1787-6753

Lasanda, György and Bánki, Péter and Bokor, Mónika Zsuzsanna and Tompa, Kálmán (2008) H-1 NMR spectra and echoes in Pd-h and Pd-Ag-H alloys. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 450 (1-2). pp. 22-27. ISSN 0925-8388

Laure, Joseph (2008) François-Xavier Eder: Missions Jésuites au 18e Siècle en Amazonie Actuellement Bolivienne (Septième Article): Faune (Suite et Fin), Poisons et Antidote, Armes de Chasse et de Pêche des Indiens. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (1). pp. 123-129. ISSN 1216-9803

Leccese, A. and Bartolini, S. and Viti, R. (2008) Total antioxidant capacity and phenolics content in fresh apricots. Acta Alimentaria, 37 (1). pp. 65-76. ISSN 0139-3006

Lefler, Kinga Katalin and Hegyi, Árpád and Baska, Ferenc and Gál, János and Horváth, Ákos and Urbányi, Béla and Szabó, Tamás (2008) Comparison of ovarian cycles of Hungarian riverine fish species representing different spawning strategies. CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 53 (10). pp. 441-452. ISSN 1212-1819

Legeza, Örs (2008) Impulzustérbeli sűrűségmátrix-renormálásicsoport-algoritmus fejlesztése és alkalmazása fermion modellekre. = Development and application of momentum space density matrix renormalization group method for fermion models. Project Report. OTKA.

Lelkes, Zoltán and Farkas, Tivadar and Frits, Erika Rita and Horváth, László and Stéger, Csaba and Varga, Viktória (2008) Különleges elválasztó műveletek, vegyipari rendszerek és folyamatok szintézise = Synthesis of special separation methods, chemical networks and processes. Project Report. OTKA.

Lencsés-Varga, Erika and Pataki, R. and Lőrincz, Zsolt and Koltai, J. and Bali-Papp, Ágnes (2008) Parhenogenetic development of in vitro maturated porcine oocytes treated with chemical agents. ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE, 105. pp. 226-233. ISSN 0378-4320

Lendvai, János and Fátay, D. and Gubicza, Jenő (2008) Indentation creep study on a Zr-based bulk metallic glass containing nano-quasicrystals. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCURE AND PROCESSING, 483-48. pp. 607-610. ISSN 0921-5093

Lengyel, Csaba Attila and Virág, László and Kovács, P. P. and Kristóf, Attila and Pacher, Pál and Kocsis, E. and Koltay, Zs. M. and Nánási, P. P. and Tóth, Miklós and Kecskeméti, Valéria and Papp, Julius Gyula and Varró, András and Jost, Norbert (2008) Role of slow delayed rectifier K+-current in QT prolongation in the alloxan-induced diabetic rabbit heart. Acta Physiologica, 192 (3). pp. 359-368. ISSN 1748-1708

Lengyel, György and Veres, Zsuzsa and Tugyi, Regina and Vereczkey, László and Molnár, Tünde and Krajcsi, Péter and Jemnitz, Katalin (2008) Modulation of sinusoidal and canalicular elimination of bilirubin-glucuronides by rifampicin and other cholestatic drugs in a sandwich culture of rat hepatocytes. HEPATOLOGY RESEARCH, 38 (3). pp. 300-309. ISSN 1386-6346

Lengyel, Péter and Herdon, Miklós (2008) E-Learning course development in Moodle. In: International Conference on New Research in Food and Tourism. BIOATLAS 2008 Conference. Transilvania University of Brasov, Brasov, pp. 336-340. ISBN 978-973-598-300-0

Lengyel, Péter and Szilágyi, Róbert and Herdon, Miklós (2008) Moodle and LAMS integrations. In: Summer University on Information Technology in Agriculture and Rural Development. Magyar Agrárinformatikai Szövetség, Debrecen, pp. 184-189. ISBN 978-963-87366-1-1

Lengyel, Szabolcs and Déri, Eszter and Varga, Zoltán and Horváth, Roland and Tóthmérész, Béla and Henry, Pierre-Yves and Kobler, Andrej and Kutnar, Lado and Babij, Valerija and Seliškar, Andrej and Christia, Chysoula and Papastergiadou, Eva and Gruber, Bernd and Henle, Klaus (2008) Habitat monitoring in Europe: a description of current practices. Biodiversity and Conservation, 17 (14). pp. 3327-3339. ISSN 0960-3115

Lengyel, Szabolcs and Kobler, Andrej and Kutnar, Lado and Framstad, Erik and Henry, Pierre-Yves and Babij, Valerija and Gruber, Bernd and Schmeller, Dirk and Henle, Klaus (2008) A review and a framework for the integration of biodiversity monitoring at the habitat level. Biodiversity and Conservation, 17 (14). pp. 3341-3356. ISSN 0960-3115

Lengyel, Zsolt (2008) Színek és évek. 10–14 évesek színnevekre adott asszociátumai 1985-ben és 2006-ban. Iskolakultúra, 18 (11-12). pp. 56-64. ISSN 1215-5233

Lenkey, László and Zsemle, Ferenc and Mádl-Szőnyi, Judit and Dövényi, Péter and Rybach, Ladislaus (2008) Possibilities and limitations in the utilization of the Neogene geothermal reservoirs in the Great Hungarian Plain, Hungary. Central European Geology, 51 (3). pp. 241-252. ISSN 1788-2281

Lenti, I. and Borbélyné Varga, Mária and Kövics, György and Bozsik, András and Dávid, István József (2008) A lóbab (Vicia faba L.) védelme. NÖVÉNYVÉDELEM, 44 (8). pp. 403-423. ISSN 0133-0829

Letenyei, László and Szántó, Zoltán (2008) A korrupció társadalmi beágyazottsága = Social embeddedness of corruption. Project Report. OTKA.

Levichev, S. and Chahboun, A. and Basa, Péter and Rolo, A. G. and Barradas, N. P. and Horváth, Zsolt József (2008) Charging effects in CdSe nanocrystals embedded in SiO2 matrix produced by rf magnetron sputtering. MICROELECTRONIC ENGINEERING, 85 (12). pp. 2374-2377. ISSN 0167-9317

Lešnik, M. and Cencič, A. and Vajs, S. and Simončič, A. (2008) Milling and bread baking techniques significantly affect the mycotoxin (deoxynivalenol and nivalenol) level in bread. Acta Alimentaria, 37 (4). pp. 471-483. ISSN 0139-3006

Liang, Ruixi and Peng, Jun and Shen, Jianhua (2008) Two positive solutions for a nonlinear four-point boundary value problem with a p-Laplacian operator. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (18). pp. 1-10. ISSN 1417-3875

Ligeti, Dávid Ádám (2008) The role of Alexander the Great in Livy’s historiography. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 247-251. ISSN 0044-5975

Liker, András and Kis, János and Lendvai, Ádám Zoltán (2008) A szociális viselkedés és az egyedek közötti rokonság kapcsolatának vizsgálata házi verebeken = The effects of relatedness on the social behaviour of house sparrows. Project Report. OTKA.

Liposits, Zsolt and Fekete, Csaba and Hrabák, András and Hrabovszky, Erik and Túri, Gergely and Varju, Patrícia (2008) Az anyagcsere homeostasist szabályozó hypothalamikus neuronrendszerek szerepe a reprodukció központi vezérlésében = The role of hypothalamic integrating centers of energy homeostasis in central regulation of reproduction. Project Report. OTKA.

Lippai, Mónika and Csikós, György and Maróy, Péter and Lukácsovich, Tamás and Juhász, Gábor and Sass, Miklós (2008) SNF4Agamma, the Drosophila AMPK gamma subunit is required for regulation of developmental and stress-induced autophagy. Autophagy, 4 (4). pp. 476-486. ISSN 1554-8627

Liska, András (2008) A dobozi sámson vár. Archaeologiai Értesítő, 133 (1). pp. 237-250. ISSN 0003-8032

Livramento, J. B. and Helm, L. and Sour, A. and O’Neil, C. and Merbach, A. E. and Tóth, Éva (2008) A benzene-core trinuclear GdIII complex: towards the optimization of relaxivity for MRI contrast agent applications at high magnetic field. DALTON TRANSACTIONS, 37. pp. 1195-1202. ISSN 1477-9226

Llumiguano, C. and Kovács, Norbert and Usprung, Z. and Schwarcz, Attila and Dóczi, Tamás Péter and Balás, István (2008) H-MRS experiences after bilateral DBS of the STN in Parkinson's disease. Parkinsonism and Related Disorders, 14 (3). pp. 229-232. ISSN 1353-8020

Lohner, Tivadar and Serényi, Miklós and Basa, D.K. and Nguyen Quoc, Khánh and Nemcsics, Ákos and Petrik, Péter and Turmezei, Péter (2008) Composition and Thickness of RE Sputtered Amorphous Silicon Alloy Films. ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA, 5 (2). pp. 23-30. ISSN 1785-8860

Lombay, B. and Gasztonyi, B. and Szalay, F. (2008) Fertilitis korú nők hepatitis C vírus fertőzésének klinikai vonatkozásai. MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM, 61 (S3). p. 82. ISSN 0133-5464

Lombay, Béla and Gasztonyi, Beáta and Szalay, Ferenc (2008) Clinical aspects of hepatitis c virus infection in women of child-bearing age. Hungarian Medical Journal, 2 (3). pp. 343-349. ISSN Print ISSN 1788-6139, Online ISSN 1789-0403

Lombay, Béla and Gasztonyi, Beáta and Szalay, Ferenc (2008) Fertilis korú nők hepatitis C-vírus-fertőzésének klinikai vonatkozásai. Orvosi Hetilap, 149 (22). pp. 1017-1021. ISSN 0030-6002 (print), 1788-6120 (online)

Lorincz, M. L. and Oláh, M. and Juhász Gábor, Dénes (2008) Functional consequences of retinopetal fibers originating in the dorsal raphe nucleus. INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, 118 (10). pp. 1374-1383. ISSN 0020-7454

Losonczi, László and Bessenyei, Mihály and Czinder, Péter and Daróczy, Zoltán and Lakatos, Piroska (2008) Egyenlőtlenségek az algebrában és az analízisben = Inequalities in algebra and analysis. Project Report. OTKA.

Losonczy, Hajna and Tar, Attila (2008) Az ENDORSE vizsgálat magyarországi eredményei: az akut kórházi betegek vénásthromboembolia-kockázatának és-profilaxisának nemzetközi, keresztmetszeti felmérése. Orvosi Hetilap, 149 (44). pp. 2069-2076. ISSN 0030-6002 (print), 1788-6120 (online)

Lovas, Antal (2008) Reverzibilis és irreverzibilis szerkezeti relaxáció és az üvegátalakulás kapcsolatának vizsgálata nagy üvegképzö hajlamú fémes rendszerekben = Reversible and irreversible structural relaxation and the glass transition in high glass forming metallic systems. Project Report. OTKA.

Lovas, Borbála (2008) Szerelmes transzformációk : Enyedi György széphistóriájáról. In: "Mielz valt mesure que ne fait estultie". A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére. Krónika Nova Kiadó, Budapest, pp. 164-170. ISBN 978-963-9423-88-6

Luft, Ulrich (2008) A Bir Minihben végzett kutatómunka folytatása és az eredmények feldolgozása = Continuing of the Field-work in Bir Minih and Preparing the Publication. Project Report. OTKA.

Lukovich, Péter and Papp, András and Fuszek, Péter and Glasz, Tibor and Győrffy, Hajnalka and Lakatos, László and Harsányi, László (2008) A duodenum Crohn-betegsége, klinikai jelek, diagnosztika, gyógyszeres és sebészi kezelés. Orvosi Hetilap, 149 (11). pp. 505-508. ISSN 0030-6002 (print), 1788-6120 (online)

Lukács, Csilla and Üröginé Ács, Anikó (2008) A nők esélyegyenlőségének támogatása a felnőttképzésben. Iskolakultúra, 18 (11-12). pp. 3-13. ISSN 1215-5233

Lupkovics, Géza and Kenéz, András and Németh, Zoltán and Motyovszki, Ákos and Takács, István and Papp, Előd (2008) Experience with Endeavor stent implantations. Coronary Artery Disease, 19 (6). pp. 421-423. ISSN ISSN 0954-6928 eSSN 1473-5830

Lurcza, Zsuzsanna (2008) A konszociációs demokrácia mint lehetőség. In: Az interkulturalitás - interdiszciplináris megközelítésben. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 227-239. ISBN 978-973-88620-6-7

Lábadi, Károly (2008) Etnikai, néprajzi és kulturális jelenségek a horvátországi magyarság körében az 1991-es déli szláv háború után = Ethnic, ethnological and cultural phenomena among Hungarians in Croatia after the war in 1991. Project Report. OTKA.

Láng, Péter and Dénes, Ferenc and Modla, Gábor (2008) Új szakaszos heteroazeotróp rektifikáló rendszer vizsgálata részletes modellezéssel | Rigorous simulation of a new batch heteroazeotropic distillation configuration. In: Műszaki Kémiai Napok ’08. MTA VEAB ; Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, pp. 312-316. ISBN 978-963-9696-36-5

Láng, Zoltán and Kurtán, Sándor and Nagy, Sándor (2008) Lábon álló kalászosok közvetlen cséplésének kutatása = Direct threshing of unmown cereal. Project Report. OTKA.

László, Mária and Aubert, Antal and Magay, Miklós and Pirisi, Gábor (2008) A terület- és településfejlesztés önkormányzati kérdései társadalomföldrajzi megközelítésben = Issues of regional and settlement development affecting local governments in social geographical approach. Project Report. OTKA.

László, Zoltán and Tóthmérész, Béla (2008) Optimal clutch size of the gall wasp Diplolepis rosae (Hymenoptera: Cynipidae). ENTOMOLOGICA FENNICA, 19 (3). pp. 168-175. ISSN 0785-8760

Lásztity, Borivoj (2008) R. Kastori et al.:  Uzorkovanje zemljišta i biljaka nezagađenih i zagađenih staništa. Agrokémia és Talajtan, 57 (2). pp. 359-362. ISSN 0002-1873

Lásztity, Radomir and Baticz, Orsolya and Gaugecz, Janka Katalin and Oszvald, Mária and Tömösközi, Sándor (2008) Kis molekulatömegű polipeptidek hatása a polimer glutenin polimerizációs fok szerinti eloszlására és a sikérkomplex reológiai sajátságaira = The effect of low molecular weight polypeptides on the polymerization degree distribution of polymeric glutenin. Project Report. OTKA.

Lázár, György and Lázár, György and Lázár Györgyné Husztik, Erzsébet and Szakács, Júlia (2008) Kupffer sejt blokád jelentősége normál és kóros immunválasztásban = The role of Kupffer cell blockade in health and disease. Project Report. OTKA.

Lázár, Ildikó (2008) Értsünk szót! Kultúra, nyelvtanítás, nyelvhasználat. Iskolakultúra, 18 (9-10). pp. 146-148. ISSN 1215-5233

Léber, Tímea and Lázár, Márta and Kovács, László and Vásárhelyi, Balázs (2008) Gondolatok az alagúttervezés koncepciójáról. In: Mérnökgeológia - Kőzetmechanika. Mérnökgeológia-Kőzetmechanika Kiskönyvtár (7.). Műegyetemi Kiadó, Budapest, pp. 287-297. ISBN 978-963-420-967-6

Lóczy, Dénes and Gyenizse, Péter and Kovács, János and Nagyváradi, László and Pirkhoffer, Ervin (2008) Földhasználati konfliktushelyzetek tájföldrajzi elemzése dunántúli mintaterületeken = Landscape ecological analyses of land use conflicts in test areas in Transdanubia. Project Report. OTKA.

López-Bayghen, Consuelo and Zozaya, Heidy and Ocampo, Luis and Brumbaugh, Gordon and Sumano, Héctor (2008) Melengestrol acetate as a tool for inducing early ovulation in transitional mares. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (1). pp. 125-131. ISSN 0236-6290

Lőkös, Péter and Jónácsik, László and Vizkelety, András (2008) Szöveg és kép album amicorumokban: médiumok korrespondenciája magyarországi germanicumokban a 17-18. században = Text and Picture in the ""Album Amicorum"" : Corresponding Media in Hungarian 'Germanica' of the 17th and 18th Centuries. Project Report. OTKA.

Lőrincz, Zoltán (2008) A 16. és 17. század a református templomépítészetben. Építés - Építészettudomány, 36 (1-2). pp. 67-78. ISSN 0013-9661

Lővei, Pál and Bozóki, Lajos and Debreczeniné Mezey, Alice (2008) Magyarország építészeti kőtöredékeinek korpusza = Corpus of the Architectural Stone Fragments in Hungary. Project Report. OTKA.

Machovich, Raymund and Bartha, Katalin and Kolev, Kraszimir and Komorowicz, Erzsébet and Léránt, István and Váradi, Balázs (2008) A trombolízis endogén modulációja = Endogenous modulations of thrombolysis. Project Report. OTKA.

Macovez, R. and Savage, R. and Venema, L. and Schiessling, J. and Kamarás, Katalin and Rudolf, Petra (2008) Low bandgap and ionic bonding with charge transfer threshold in thin-film polymeric Li4C60. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C - NANOMATERIALS AND INTERFACES, 112. pp. 2988-2996. ISSN 1932-7447

Macák, Milan and Zák, Stefan and Birkás, Márta and Djalovic, Ivica and Slamka, Pavol (2008) The influence of an ecological and a low input system on yield and yield components of spring barley. In: VII. Alps-Adria Scientific Workshop, 28 April-2 May 2008, Stara Lesna, Slovakia.

Madarász, Aladár (2008) Kautz Gyulától Mark Blaugig: a közgazdaságtan és történetei = From Kautz to Blaug: economics and its histories. Project Report. OTKA.

Madarász, János and Braileanu, A. and Pokol, György (2008) Comprehensive evolved gas analysis of amorphous precursors for S-doped titania by in situ TG-FTIR and TG/DTA-MS. Part 1. JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS, 82 (2). pp. 292-297. ISSN 0165-2370

Magasdi, A. and Dobránszky, János and Nagy, P. and Kálazi, Z. (2008) Nagy C-tartalmú acélszalagok lézersugaras hegesztéssel készült varratainak fáradása. In: XXIII. Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia és Szakkiállítás, 2008.10.01-2008.10.03., Balatonfüred, Magyarország.

Magasdi, Attila and Dobránszky, János (2008) Nagy széntartalmú acélszalagok lézersugaras hegesztése. HEGESZTÉSTECHNIKA, 19 (3). pp. 105-109. ISSN 1215-8372

Magura, Tibor and Hornung, Erzsébet and Tóthmérész, Béla (2008) Abundance patterns of terrestrial isopods along an urbanization gradient. COMMUNITY ECOLOGY, 9 (1). pp. 115-120. ISSN 1585-8553

Magura, Tibor and Lövei, Gábor and Tóthmérész, Béla (2008) Time-consistent rearrangement of carabid beetle assemblages by an urbanisation gradient in Hungary. ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY, 34 (2). pp. 233-243. ISSN 1146-609X

Magura, Tibor and Tóthmérész, Béla and Molnár, T. (2008) A species-level comparison of occurrence patterns in carabids along an urbanisation gradient. LANDSCAPE AND URBAN PLANNING, 86 (2). pp. 134-140. ISSN 0169-2046

Magyar, Tibor and Donkó, Tamás and Kovács, Ferenc (2008) Atrophic rhinitis vaccine composition triggers different serological profiles that do not correlate with protection. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (1). pp. 27-40. ISSN 0236-6290

Magyar, Zoltán (2008) Mondakutatás a Kárpát-medencében = Researches of legends in the Carpathian Basin. Project Report. OTKA.

Magyari-Kossa, Zs. and Benkő, János and Vincze, Gy. (2008) Closing force measurement on crimped closures. HUNGARIAN AGRICULTURAL ENGINEERING, 21/200. pp. 41-43. ISSN 0864-7410

Majer, Zsuzsa and Teleki, Krisztina (2008) Origin and spread of Buddhism in Buryatia — A text of Buyandalai dooramba. Acta Orientalia, 61 (4). pp. 477-497. ISSN 0001-6446

Major, K. (2008) Income disparities among Hungarian micro-regions: The mover-stayer model. Acta Oeconomica, 58 (2). pp. 127-156. ISSN 0001-6373

Majoros, E. and Csóka, M. and Amtmann, M. and Korány, K. (2008) Comparison of the volatile compounds of fresh and dried apricot fruits by GC-MS measurements. Acta Alimentaria, 37 (2). pp. 271-282. ISSN 0139-3006

Majoros, Gábor and Fehér, Zoltán and Deli, Tamás and Földvári, Gábor (2008) Establishment of Biomphalaria tenagophila snails in Europe. Emerging Infectious Diseases, 14 (11). pp. 1812-1814. ISSN 1080-6040 (print), 1080-6059 (online)

Majtényi, György (2008) TORWÄCHTER. Die Herrschaftselite in Ungarn in den 1950er und 1960er Jahren. Kakanien Revisited.

Makai, Endre and Bezdek, András and Böröczky, Károly and Fejes Tóth, Gábor and Katona, Gyula and Pach, János and Pór, Attila and Uhrin, Béla (2008) Diszkrét és konvex geometria = Discrete and convex geometry. Project Report. OTKA.

Makoschey, Birgit and Muñoz Bielsa, Juan and Oliviero, Loïc and Roy, Olivier and Pillet, Florence and Dufe, Divine and Valla, Giorgio and Cavirani, Sandro (2008) Field efficacy of combination vaccines against bovine respiratory pathogens in calves. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (4). pp. 485-493. ISSN 0236-6290

Makrai, László and Dénes, Béla and Hajtós, István and Fodor, László and Varga, János (2008) Serotypes of Rhodococcus equi isolated from horses, immunocompromised human patients and soil in Hungary. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (3). pp. 271-279. ISSN 0236-6290

Makó, Csaba (2008) Working Time Flexibility Arrangements: Variety of Practices in Europe. "Good" and "Bad" External Labour Markets, SFB 580 Mitteilung (30). pp. 40-49. ISSN 1619-6171

Makó, Csaba and Csizmadia, Péter and Illéssy, Miklós (2008) Weaknesses and Strengths of Management in the European Universities: Some Experiences Learned from the NESOR Project. In: From Here to There: Relevant Experiences from Higher Education Institutions. Navreme Publications "Research for Practice", 7c . Navreme Wissenentwicklung GmbH, Vienna+Modena, pp. 43-59. ISBN 9778-9989-192-02-9

Makó, Csaba and Csizmadia, Péter and Illéssy, Miklós (2008) A gazdasági fejlődés új útjainak keresése: a szervezeti innovációk szerepének felértékelődése I. Rész. Társadalomkutatás, 26 (3). pp. 337-354. ISSN 0231-2522

Makó, Csaba and Csizmadia, Péter and Illéssy, Miklós (2008) A gazdasági fejlődés új útjainak keresése: a szervezeti innovációk szerepének felértékelődése II. Rész. Társadalomkutatás, 26 (4). pp. 475-493. ISSN 0231-2522

Makó, Csaba and Illéssy, Miklós (2008) Gazdasági modernizáció Magyarországon: félúton az „útfüggőség” és az „új fejlődési pálya teremtése” között. Competitio Könyvek (6). pp. 49-66. ISSN 1785-5950

Makó, Csaba and Illéssy, Miklós and Csizmadia, Péter (2008) A munkahelyi innovációk és a termelési paradigmaváltás kapcsolata - A távmunka és a mobilmunka példája. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 55 (12). pp. 1075-1093. ISSN 0023-4346

Mala, József (2008) Kutatások a társadalmi választás elméletében, a többségi szavazás és az implementációelmélet területén = Research in social choice theory, in majority voting and implementation theory. Project Report. OTKA.

Manojlović, Jelena and Milosevic, J. (2008) Sharp oscillation criteria for fourth order sub-half-linear and super-half-linear differential equations. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (32). pp. 1-13. ISSN 1417-3875

Margóczi, Katalin and Körmöczi, László and Szalma, Elemér and Szanyi, János and Takács, Gábor (2008) Egyes vizes élőhelyek vegetációjának hidrológiai létfeltételei = Hydrological conditions of certain wetland vegetation types. Project Report. OTKA.

Marinho, A.O. and Louredo, A.T. and Lima, O.A. (2008) On a parabolic strongly nonlinear problem on manifolds. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (13). pp. 1-20. ISSN 1417-3875

Markasz, L. and Skribek, H. and Uhlin, M. and Otvos, R. and Flaberg, E. and Oláh, Éva (2008) Effect of frequently used chemotherapeutic drugs on cytotoxic activity of human cytotoxic T-lymphocytes. JOURNAL OF IMMUNOTHERAPY, 31 (3). pp. 283-293. ISSN 1524-9557

Markó, Viktor and Balázs, Klára and Kondorosy, Előd István (2008) Interhabitat kapcsolatok szerepe gyümölcs ültetvények ízeltlábú együtteseinek szerveződésében = Role of interhabitat relations in the organisation of orchard arthropod assemblages. Project Report. OTKA.

Marosi, Ernő (2008) Művészettörténet az Építés - Építészettudomány (korábban Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények) 50 évének 47 kötetében. Építés - Építészettudomány, 35 (3-4). pp. 15-22. ISSN 0013-9661

Maróth, Miklós (2008) Aristoteles pseudo-philosophus. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 73-78. ISSN 0044-5975

Maróti, Miklós and McKenzie, Ralph (2008) Existence theorems for weakly symmetric operations. Algebra Universalis, 59 (3-4). pp. 463-489. ISSN 0002-5240

Mastalir, Ágnes and Dékány, Imre and Király, Zoltán and Papp, Attila (2008) Új típusú, rétegszerkezetű fémkatalizátorok előállítása, jellemzése és alkalmazása heterogén katalitikus reakciókban = Preparation and characterization of novel layer-structured metal catalysts, applications in heterogeneous catalytic reactions. Project Report. OTKA.

Mato-Iglesias, M. and Roca-Sabio, A. and Pálinkás, Z. and Esteban-Gómez, D. and Platas-Iglesias, C. and Tóth, Éva and de Blas, A. and Rodriguez-Blas, T. (2008) Lanthanide complexes based on a 1,7-Diaza-12-crown-4 Platform containing picolinate pendants: A New Structural Entry for the Design of Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents. INORGANIC CHEMISTRY, 47. pp. 7840-7851. ISSN 0020-1669

Matolcsi, Máté and Szöllősi, Ferenc (2008) Towards a classification of 6 × 6 complex hadamard matrices. OPEN SYSTEMS & INFORMATION DYNAMICS, 15 (2). pp. 93-108. ISSN 1230-1612

Matolcsi, T. and Matolcsi, Máté (2008) Coordinate time and proper time in the GPS. EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, 29 (6). pp. 1147-1151. ISSN 0143-0807

Matolcsy, András and Bognár, Ágnes and Csernus, Balázs and Fülöp, Zsolt and Szepesi, Ágota and Timár, Botond (2008) Az aberráns hipermutáció okozta genetikai instabilitás szerepe a B-sejtes non-Hodgkin lymphomák kialakulásában és transzformációjában = The role of genetic instability caused by aberrant hypermutation in the development and transformation of B-cell non-Hodgkin lymphomas. Project Report. OTKA.

Matthes, Claudia and Herczeg, Bálint (2008) Conference reports. Acta Oeconomica, 58 (4). pp. 427-435. ISSN 0001-6373

Mayanagi, K. and Katakam, P. V. and Gáspár, Tamás and Domoki, Ferenc (2008) Acute treatment with rosuvastatin protects insulin resistant (C57BL/6J ob/ob) mice against transient cerebral ischemia. JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM, 28 (12). pp. 1927-1935. ISSN 0271-678X

Mayer, István and Hamza, Andrea and Lendvay, György (2008) Energiakomponensek számítása molekulákban és reagáló rendszerekben = Calculation of energy components in molecules and in reacting systems. Project Report. OTKA.

McDonald, Deniz Bingol (2008) Conference report: EU enlargement and global implications of the Balkan problem. Acta Oeconomica, 58 (3). pp. 319-322. ISSN 0001-6373

Mecser, Nikoletta and Demeter, Gábor and Szabó, Gergely (2008) Morphometric changes of the Bodrog River from the Late 18th c. to 2006. ACTA GEOGRAPHICA DEBRECINA LANDSCAPE AND ENVIRONMENT, 3 (1). pp. 28-40. ISSN 1789-4921

Meggyesi, Tamás (2008) A szakma színeváltozása az urbanisztikai tárgyú közlemények tükrében. Építés - Építészettudomány, 35 (3-4). pp. 47-52. ISSN 0013-9661

Megyes, Attila (2008) Talajművelési eljárások hatása a talaj víz- és nitrogénforgalmára = Effect of tillage systems on the soil water and nitrogen dynamics. Project Report. OTKA.

Megyesi, Mónika and Biczók, László and Jablonkai, István (2008) Highly sensitive fluorescence response to inclusion complex formation of berberine alkaloid with cucurbit[7]uril. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C - NANOMATERIALS AND INTERFACES, 112 (9). pp. 3410-3416. ISSN 1932-7447

Mehner, Thomas and Padisák, Judit and Kasprzak, Peter and Koschel, Rainer and Krienitz, Lothar (2008) A test of food web hypotheses by exploring time series of fish, zooplankton and phytoplankton in an oligo-mesotrophic lake. Limnologica, 38 (3-4). pp. 179-188. ISSN 0075-9511

Melissaropoulou, Dimitra and Ralli, Angela (2008) Headedness in diminutive formation: Evidence from Modern Greek and its dialectal variation. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 183-204. ISSN 1216-8076

Mentes, Gyula and Eperné Pápai, Ildikó and Süle, Bálint and Varga, Péter (2008) A földi árapály és a vele kapcsolatos geodinamikai jelenségek mérési módszereinek továbbfejlesztése, a Pannon-medencében regisztrált adatok feldolgozása és komplex értelmezése. = Further development of measuring methods of Earth tide and the one of relevant geodynamical phenonema, processing and complex interpretation of the data recorded in the Pannonian-basin. Project Report. OTKA.

Menyhért, B. (2008) Estimating the Hungarian New-Keynesian Phillips curve. Acta Oeconomica, 58 (3). pp. 295-318. ISSN 0001-6373

Meszlényi, György and Dobránszky, János and Dévényi, László (2008) Laser Cutting of Stainless Steel Thin Sheets with Pulsed Nd:Yag Laser. In: Gépészet 2008: Proceedings of Sixth Conference on Mechanical Engineering. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-420-947-8

Meszlényi, György and Dobránszky, János and Puskás, Zsolt (2008) Laser cutting of high precision tubes. MATERIALS SCIENCE FORUM, 589. pp. 427-431. ISSN 0255-5476

Meszlényi, György and Nagy, P. and Bella, Sz. and Dobránszky, János (2008) Laser beam cutting and welding of coronary stents. In: International Conference Innovative technologies for joining advanced materials, 2008.06.12-2008.06.13., Temesvár, Románia.

Meszlényi, György and Nagy, P. and Bella, Sz. and Dobránszky, János (2008) Taiarea si sudarea cu fascicul laser a stenturilor coronariene | Laser beam cutting and welding of coronary stents. BID-ISIM WELDING AND MATERIAL TESTING, 2008 (2). pp. 17-26. ISSN 1453-0392

Metwaly, M. and El-Quady, G. and Matsushima, J. and Szalai, Sándor and Al-Arifi, N. S. N. (2008) Contribution of 3-D electrical resistivity tomography for landmines detection. NONLINEAR PROCESSES IN GEOPHYSICS, 15. pp. 977-986. ISSN 1023-5809

Mezei, Pál and Cserfalvi, Tamás and Jánossy, Mihály (2008) Az alapelektrolit oldat ionjainak szerepe az elektrolitkatódos, atmoszférikus nyomású ködfénykisülésben = The role of ions of basic electrolyte in the ELectrolyte Cathode Atmospheric pressure glow Discharge (ELCAD). Project Report. OTKA.

Mezősi, Gábor and Barta, Károly and Bódis, Katalin and Géczi, Róbert and M. Tóthné dr. Farsang, Andrea (2008) A táji mintázatok kvantitatív elemzése = quantitative analysis of land mosaics. Project Report. OTKA.

Michalczyk, M. and Surówka, K. and Kalusińska, A. (2008) The effect of packaging method on the shelf-life of gravad rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Acta Alimentaria, 37 (2). pp. 241-253. ISSN 0139-3006

Michelberger, Pál and Berke, Péter and Kovács, Margit and Nándori, Erno and Várlaki, Péter (2008) Járművázszerkezetek terhelésének modellezése és alkalmazása élettartam-számításokra fuzzy szabálybázison alapuló valamint statisztikai módszerek segítségével = Modelling the load on vehicle frame structure for lifetime estimation by using statistical and fuzzy rulebased methods. Project Report. OTKA.

Micskei, Károly and Hajdu, Csongor and Somsák, László (2008) Szelektív szintézismódszerek kifejlesztése vizes közegben átmenetifém-komplexek jelenlétében = Development of selective synthetic methods in aqueous medium in the presence os transition metal complexes. Project Report. OTKA.

Mihalik, Rudolf and Imre, Gergely and Őrfi, László and Tímár, Ferenc (2008) Alternatív sejtelhalási mechanizmusok, mint a tumor ellenes terápia célpontjai = Alternative mechanisms of the cell death as targets for anti-tumor therapy. Project Report. OTKA.

Mihály, Nikolett (2008) Hallgatói identitás és a belőle származtatható hasznosság. Iskolakultúra, 18 (11-12). pp. 76-82. ISSN 1215-5233

Mikes, T. and Báldi-Beke, M. and Kázmér, M. and Dunkl, I. and Eynatten, H. von (2008) Calcareous nannofossil age constraints on Miocene flysch sedimentation in the Outer Dinarides (Slovenia, Croatia, Bosnia-Herzegovina and Montenegro). In: Tectonic Aspects of the Alpine-Carpathian-Dinaride System. Geological Society Special Publication (298). Geological Society, London, pp. 335-363.

Mikonya, György (2008) A gyermektanulmányozás tudástartalmának formálódása. Iskolakultúra, 18 (5-6). pp. 104-111. ISSN 1215-5233

Milisits, Gábor (2008) A TOBEC módszer alkalmazhatóságának vizsgálata a tenyésztojások szelekciójában, a tojások keltethetőségének, a naposcsibék életképességének és a brojlerek vágóminőségének javítása érdekében = Examination of usefulness of the TOBEC method in the selection of hen eggs for improving the hatchability, the viability of the chicks and the dressing percentage and meat quality of the broilers. Project Report. OTKA.

Mishra, A. and Fousková, P. and Angelovski, G. and Balogh, E. and Mishra, A. K. and Logothetis, N. K. and Tóth, Éva (2008) Facile Synthesis and Relaxation Properties of Novel Bis-polyazamacrocyclic Gd3+ Complexes: an Attempt towards Calcium Sensitive MRI Contrast Agents. INORGANIC CHEMISTRY, 47. pp. 1370-1381. ISSN 0020-1669

Mislai, Attila (2008) A szomatizáció, a hisztéria és a konverzió jelenségkörének áttekintése = Review of the conceptual classes of somatization, hysteria and conversion. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (1). pp. 61-80. ISSN 1419-8126

Mitrovits, Miklós (2008) A játék hatalma. Futball-pénz-politika. Kelet-európai tanulmányok (2.). L'Harmattan - ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest. ISBN 78 963 236 106 2

Mizsey, Péter and Borus, Andor and Deák, András and Fonyó, Zsolt and Koczka, Katalin Zsuzsanna and Rév, Endre and Szanyi, Ágnes (2008) EU konform, környezetkímélő hibrid eljárások tervezése és irányítása = Design and control of EU-conform environmental friendly hybrid processes. Project Report. OTKA.

Modla, Gábor and Láng, P. (2008) Azeotropokat tartalmazó terner elegy elválasztása szakaszos nyomásváltó desztillációval. In: Műszaki Kémiai Napok ’08. MTA VEAB ; Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, pp. 71-76. ISBN 978-963-9696-36-5

Modla, Gábor and Láng, Péter (2008) Separation of ternary homoazeotropic mixture by pressure swing distillation. HUNGARIAN JOURNAL OF INDUSTRIAL CHEMISTRY, 36 (1-2). pp. 89-94. ISSN 0133-0276

Modla, Gábor and Láng, Péter and Kopasz, Árpád (2008) Entrainer selection for pressure swing batch distillation. In: 18th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, ESCAPE 18. Computer Aided Chemical Engineering (25). Elsevier : MIT Press, Lyon. ISBN 9780444532275

Molina, Jesus Mora and Vatai, Gyula and Fogarassy, Eszter and Bekassy-Molnar, Erika (2008) Application of Membrane Filtration to Wastewater Desalination. Progress in Agricultural Engineering Sciences, 4 (1). pp. 77-92. ISSN 1786-335X

Moller, A. P. and Garamszegi, László Zsolt and Spottiswoode, C. N. (2008) Genetic similarity, breeding distribution range and sexual selection. Journal of Evolutionary Biology, 21 (1). pp. 213-225. ISSN 1010-061X (print), 1420-9101 (online)

Molnár, A. and Pap, Z. and Fail, József (2008) Observing population changes of thrips (Thysanoptera) species damaging forced pepper and their natural enemies. INTERNATIONAL JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE, 14 (4). pp. 55-60. ISSN 1585-0404

Molnár, Antal (2008) Die Türkische Mission („Missio Turcica“) der Gesellschaft Jesu im Osmanischen Ungarn. Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 135-145. ISSN 0001-6446

Molnár, Béla (2008) Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945–1960. Iskolakultúra, 18 (7-8). pp. 144-147. ISSN 1215-5233

Molnár, Csaba and Baros, Zoltán and Pintér, István and Türke, Ildikó J. and Molnár, V. Attila and Sramkó, Gábor (2008) Remote, inland occurrence of the oceanic Anogramma leptophylla (L.) Link (Pteridaceae: Taenitidoideae) in Hungary. AMERICAN FERN JOURNAL, 98 (3). pp. 128-138. ISSN 0002-8444

Molnár, Csaba and Molnár, Zsolt and Barina, Zoltán and Bauer, Norbert and Biró, Marianna and Csiky, János and Fekete, Gábor and Horváth, András and Király Botond, Gergely and Purger, Dragica and Schmidt, Dávid and Sramkó, Gábor and Bodonczi, L. and Csathó, A. I. and Deák, Á. J. and Harmos, K. and Isépy, I. (2008) Vegetation-based landscape regions of Hungary. ACTA BOTANICA HUNGARICA, 50 (Suppl.). pp. 47-58. ISSN 0236-6495

Molnár, Dávid (2008) Az anya és a szajha : Leone Ebreo materia prima fogalmáról. ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL, 7 (4). pp. 15-19. ISSN 1589-2700

Molnár, Erika and Boros, Józsefné and Hegyi, Andrea and Paja, László and Wicker, Erika (2008) Török hódoltság kori idegen etnikumok összehasonlító embertani elemzése = Comparative anthropological analysis of foreign populations in Turkish occupation of Hungary. Project Report. OTKA.

Molnár, György and Cseres-Gergely, Zsombor (2008) A lakosság fogyasztási kereslete és annak hatása a jóléti elemzésekre - háztartás-szintű becslés Magyarországon 1993 és 2001 között = The consumption demand of the population and its effect on welfare analyses - a household level estimation between 1993 and 2001 for Hungary. Project Report. OTKA.

Molnár, Kriszta and Papp, Mária and Szőnyi, László and Lakatos, Péter László and Tornai, István and Földi, Ildikó and Arató, András and Dezsőfi, Antal and Veres, Gábor (2008) Haptoglobin polimorfizmus vizsgálata gyermekkori és felnőttkori primer szklerotizáló cholangitisben. Gyermekgyógyászat, 59 (5). pp. 277-281. ISSN 0017-5900

Molnár, Kálmán and Cech, Gábor and Székely, Csaba (2008) Infection of the heart of the common bream, Abramis brama (L.), with Myxobolus s.l. dogieli (Myxozoa, Myxobolidae). JOURNAL OF FISH DISEASES, 31 (8). pp. 613-620. ISSN 0140-7775

Molnár, Kálmán and Cech, Gábor and Székely, Csaba (2008) Myxobolus species infecting the cartilaginous rays of the gill filaments in cyprinid fishes. ACTA PARASITOLOGICA, 53 (4). pp. 330-338. ISSN 1230-2821

Molnár, Lajos and Győry, Máté (2008) Lineáris operátorok algebrai struktúráinak transzformációi = Transformations of algebraic structures of linear operators. Project Report. OTKA.

Molnár, Regina and Nyári, Tibor András and Molnár, Péter (2008) Az orvostanhallgatók pályán maradásra, pályaelhagyásra vonatkozó elképzelései. Orvosi Hetilap, 149 (18). pp. 843-848. ISSN 0030-6002 (print), 1788-6120 (online)

Molnár, Tamás and Farkas, Klaudia and Szepes, Zoltán and Nagy, Ferenc and Nyári, Tibor András and Wittmann, Tibor (2008) RDW can be a useful additional marker in diagnosing Crohn's disease and ulcerative colitis. DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES, 53 (10). pp. 2828-2829. ISSN 0163-2116

Molnár, Tamás Gergely (2008) Az intenzíven nevelt süllő és kősüllő növekedésének és testösszetételének összehasonlító vizsgálata = Comparative study on the growth and body composition of the intensive reared pikeperch and Volga perch. Project Report. OTKA.

Molnár, Viktor and Jánoska, Máté and Harrach, Balázs and Glávits, Róbert and Pálmai, Nimród and Rigó, Dóra and Sós, Endre and Liptovszky, Mátyás (2008) Detection of a novel bat gammaherpesvirus in Hungary. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (4). pp. 529-538. ISSN 0236-6290

Molnár, Ágnes and Feczkó, Tivadar and Imre, Kornélia and Mészáros, Erno (2008) A légköri aeroszol higroszkópos tulajdonságainak vizsgálata = Hygroscopic behavior of atmospheric aerosol particles. Project Report. OTKA.

Monok, István (2008) Az Országos Széchényi Könyvtár Corvina-programja. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (3). pp. 330-333. ISSN 0025-0171

Monok, István (2008) A Bibliotheca Corviniana és a nyomtatott könyvek. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (3). pp. 256-271. ISSN 0025-0171

Monok, István (2008) Borsa, Gedeon: Katalog der Drucke des 16. Jahrhunderts in der Österreichischen Nationalbibliothek. Wien NB 16. Band I. Deutsches Sprachgebiet: A–Biber. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 4. pp. 342-345. ISSN 1661-4577

Monok, István (2008) Cognition and Book. Typologies of Formal Organisation of Knowledge in the Printed Book of the Early Modern Period. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (3). pp. 362-366. ISSN 0025-0171

Monok, István (2008) Gens du livre en Hongrie, 1473-1948. In: La prosopographie des hommes du livre Actes du colloque organisé à l'ENSSIB, Villeurbanne. École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB), Lyon, pp. 93-100.

Monok, István (2008) History of the Hungarian National Library. ALEXANDRIA, 20 (3). pp. 143-149. ISSN 0955-7490

Monok, István (2008) Izucsenije vozvrasennüh v Sarospatak biblij szemji Rakoci. In: Šarošpatakskaâ kollekciâ i istoriâ ee vozvraŝeniâ v Vengriû. Rosszpen, Moszkva, pp. 53-71. ISBN 978-5-8243-0994-2

Monok, István (2008) Jesuitische Frömmigkeitskulturen. Konfessionelle Interaktion in Ostmitteleuropa 1570–1700. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (3). pp. 367-369. ISSN 0025-0171

Monok, István (2008) Knyigi iz szobranyia knyazej Esztergazi v moszkovszkih bibliotekah = Bücher aus der Sammlung der Fürsten Esterházy in Moskauer Bibliotheken. Katalog. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (2). pp. 221-223. ISSN 0025-0171

Monok, István (2008) La présence du livre français dans les lectures en Hongrie (XVIème–XVIIIème siècles). CAHIERS D'ETUDES HONGROISES, 14 (2). pp. 297-305. ISSN 1149-6525

Monok, István (2008) Le scriptorium d’Albi. Les manuscrits de la cathédrale Sainte-Cécile (VIIe–XIIe siècles). Catalogue de l’exposition présentée à la médiathèque Pierre-Amalric (Albi), 13 septembre – 15 décembre 2007. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (4). pp. 475-476. ISSN 0025-0171

Monok, István (2008) Les langues de la lecture dans la Hongrie moderne (1526–milieu XVIIIe siècle). Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 4. pp. 137-148. ISSN 1661-4577

Monok, István (2008) L’histoire du livre dans les bassin des Carpates et l’historiographie des trente dernière années. In: L’Europa Centro Orientale a la storiografia post 1989. Sette Cittá, Viterbo, pp. 233-259. ISBN 88-7853-112-3

Monok, István (2008) Mátyás és az európai kortárs gyűjtemények. HONISMERET, 36 (6). pp. 3-11. ISSN 0324-7627

Monok, István (2008) Nadányi Mihály. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 62-63. ISBN 978-963-506-712-1

Monok, István (2008) Nádasdy-könyvtár(ak). In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 76-78. ISBN 978-963-506-712-1

Monok, István (2008) Paris, capitale des livres. Le monde des livres et de la presse à Paris, du Moyen Âge au XXe siècle. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (4). pp. 478-479. ISSN 0025-0171

Monok, István (2008) Patrimoine en lecture – Tradition et renouvellement dans l’histoire de la réception des idées européennes en Hongrie et en Transylvanie. In: Contribution á l’histoire intellectuelle de l’Europe. L’Europe en réseaux. Contributions à l’histoire de la culture écrite, 1650–1918. – Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens, 1650–1918. Bd. IV. . OSZK - Leipziger Universitätsverlag, Budapest; Leipzig, pp. 109-121.

Monok, István (2008) Philippe le Beau (1478 – 1506). Les trésors du dernier duc de Bourgogne. Exposition organisée à l’occasion du cinquième centenaire de la mort de Philippe le Beau. Du 3 novembre 2006 au 27 janvier 2007. Chapelle de Nassau, Bibliothèque royale de Belgique. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (1). pp. 87-89. ISSN 0025-0171

Monok, István (2008) A bassanoi Remondini Múzeum. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (4). pp. 455-457. ISSN 0025-0171

Monok, István (2008) Über die Buch- und Lesekultur in Ungarn der frühen Neuzeit. Institutionelle und private Bibliotheken im Hinblick auf die Lesegeschichte. MITTEILUNGEN DER GESELLSCHAFT FUR BUCHFORSCHUNG IN OSTERREICH, 2008 (1). pp. 7-31. ISSN 1999-5660

Monok, István (2008) A bázeli könyvkiadók és a 16. századi magyarországi tudós könyvtárak. In: "Mielz valt mesure que ne fait estultie". A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére. Krónika Nova Kiadó, Budapest, pp. 219-225. ISBN 978-963-9423-88-6

Monok, István (2008) A kora újkori Magyarország olvasmányműveltségéről. In: "Apró cseppekből lesz a zápor". Habent sua fata libelli (4). Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 23-43. ISBN 978 963 7356 77 3

Monok, István and Allaire, Francoise and Seidler, Andrea and Fischer, Holger and Völgyes, Gyöngyvér and Seilenthal, Tönu (2008) La situation des études hongroises en Europe. CAHIERS D'ETUDES HONGROISES, 14 (2). pp. 547-562. ISSN 1149-6525

Monos, Emil and Bérczi, Viktor and Dörnyei, Gabriella and Fehér, Erzsébet and Kollai, Márk and Nádasy, György László and Raffai, Gábor (2008) A végtagi vénás adaptáció mechanizmusai tartós orthosztatikus és inverz-orthosztatikus gravitációs terheléshez egészséges és kórós körülmények között = Mechanism of adaptation to long-term orthostatic and inverse-orthostatic gravitation loading in the extremity veins. Project Report. OTKA.

Monostori, László and Aradi, Petra and Csáji, Balázs Csanád and Erdos, Gábor and Kádár, Botond and Kemény, Zsolt and Lipovszki, György and Pfeiffer, András and Viharos, Zsolt János (2008) Elosztott, moduláris termelési struktúrák modellezése, tervezése és irányítása = Modelling, planning and control of distributed, modular production structures. Project Report. OTKA.

Mrvcic, J. and Stehlik-Tomas, V. and Grba, S. (2008) Incorporation of copper ions by yeast Kluyveromyces marxianus during cultivation on whey. Acta Alimentaria, 37 (1). pp. 133-139. ISSN 0139-3006

Mudrák, József (2008) Hogyan került Kádár László a debreceni Földrajzi Intézet élére? Debreceni Szemle, 2. pp. 263-269. ISSN 1218-022X

Muha, Lajos (2008) Az informatikai biztonság egy lehetséges rendszertana. BOLYAI SZEMLE, 17 (4). pp. 137-156. ISSN 1416-1443

Muha, Lajos (2008) Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK). Közigazgatási Informatikai Bizottság ajánlásai, 1 (25). Miniszterelnöki Hivatal, Budapest.

Mukhopadhyay, S. and Mukherjee, P. and Chatterjee, N. (2008) Optimization of enzymatic hydrolysis of water hyacinth by Trichoderma reesei vis-a-vis production of fermentable sugars. Acta Alimentaria, 37 (3). pp. 367-377. ISSN 0139-3006

Muraközy, Balázs and Erős, Adrienn and Bartha, Zoltán (2008) Conference reports: Summer workshop of the Institute of Economics of the Hungarian Academy of Sciences; Knowledge based society – knowledge creation – knowledge transfer – changes of values. Acta Oeconomica, 58 (1). pp. 91-103. ISSN 0001-6373

Murphey, Rhoads (2008) The growth in Istanbul’s commercial capacity, 1700–1765: The role of new commercial construction and renovation in urban renewal. Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 147-155. ISSN 0001-6446

Muslim, M. and Bahuguna, D. (2008) Existence of solutions to neutral differential equations with deviated argument. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (27). pp. 1-12. ISSN 1417-3875

Mustárdy, László and Garab, Győző and Jávorfi, Tamás and Kovács, László and Menczel, László and Papp, Elemér and Várkonyi, Zsuzsanna (2008) A gránum szerkezete és flexibilitása, szerepe regulációs folyamatokban = Granum: structure, flexibility, role in regulatory processes. Project Report. OTKA.

Myrsky, E. and Kaukinen, K. and Syrjänen, M. and Korponay-Szabó, Ilma Rita and Maki, M. and Lindfors, K. (2008) Coeliac disease-specific autoantibodies targeted against transglutaminase 2 disturb angiogenesis. Clinical and Experimental Immunology, 152 (1). pp. 111-119. ISSN 0009-9104

Mádl-Szőnyi, Judit (2008) Foreword. Central European Geology, 51 (3). pp. 187-188. ISSN 1788-2281

Mádl-Szőnyi, Judit (2008) The contribution of József Tóth to modernization of Hungarian hydrogeology. Central European Geology, 51 (3). pp. 189-201. ISSN 1788-2281

Mádl-Szőnyi, Judit and Tóth, József and Pogácsás, György (2008) Soil and wetland salinization in the framework of the Danube-Tisza Interfluve hydrogeologic type section. Central European Geology, 51 (3). pp. 203-217. ISSN 1788-2281

Mádlné Szonyi, Judit and Müller, Imre and Nyúl, Katalin and Pogácsás, György and Simon, Szilvia and Tóth, József and Viszkok, János and Zsemle, Ferenc (2008) Felszínalatti vízáramlások hatása a Pannon-medence közép-dunavölgyi régiójában tanulmányozható aktuogeológiai folyamatokra = Groundwater as a geological agent. Study of groundwater flow related actuogeological processes in the Kiskunság sector of the Danube valley. Project Report. OTKA.

Mády, Katalin (2008) Magyar magánhangzók vizsgálata elektromágneses artikulográffal gyors és lassú beszédben. Beszédkutatás. pp. 52-66.

Márki, László and Ágoston, István and Bódi, Béla and Fialowski, Alice and Fried, Ervin and Kiss, Emil and Lakatos, Piroska and Lukács, Erzsébet and Nagy, Attila and Pham Ngoc, Ánh and Rózsa, Pál and Szigeti, Jenő and Wiegandt, Richárd (2008) Strukturális vizsgálatok algebrákban = Investigation into the structure of algebras. Project Report. OTKA.

Márkus, István and Czimber, Kornél and Király, Géza (2008) Digitális fotogrammetriai kutatások az erdészet területén = Digital photogrammetry research in forestry. Project Report. OTKA.

Márton, Ildikó and Beck, Zoltán and D. Tóth, Ferenc and Dezso, Balázs and Fekésházy, Attila and Kiss, Csongor and Redl, Pál and Sikula, Judit and Simon, Ágnes and Szarka, Krisztina Zsuzsanna (2008) Rosszindulatú szájüregi daganatos megbetegedések epidemiológiai vizsgálata, korszerű kivizsgálása és kezelése Északkelet-Magyarországon = Epidemiology, contemporary diagnostic and treatment of oral cavity cancer in North-East Hungary. Project Report. OTKA.

Márton, Lőrinc and Hodel, A. Scottedward and Lantos, Béla (2008) Underactuated robot control: comparing LQR, subspace stabilization, and combined error metric approaches. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 55 (10). pp. 3724-3730. ISSN 0278-0046

Márton, Lőrinc and Lantos, Béla (2008) Motion stabilization in the presence of friction and backlash: a hybrid system approach. In: Proceedings UKACC International Conference on Control. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). ISBN 978-0-9556 152-1-4

Márton, Mátyás (2008) Egy elfeledett magyar csoda: Perczel László földgömbje – az első „világtérképmű”? Geodézia és Kartográfia, 60 (3). pp. 9-16. ISSN 0016-7118

Márton, Mátyás (2008) Elekes Ferenc és glóbuszai: Egy hazánkban eddig ismeretlen Elekes-földgömb Bécsben | Ferenc Elekes and his globes – Elekes’s globe in Vienna unknown in Hungary. Geodézia és Kartográfia, 60 (10). pp. 10-15. ISSN 0016-7118

Márton, Mátyás (2008) Kogutowicz Manó glóbuszai. GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA, 60 (12). pp. 7-16. ISSN 0016-7118

Márton, Mátyás (2008) A vertikális generalizálás kérdései a kisméretarányú térképek domborzatábrázolásánál. Geodézia és Kartográfia, 60 (8). pp. 23-30. ISSN 0016-7118

Márton, Mátyás and Gede, Mátyás and Zentai, László (2008) Föld- (és ég-) gömbök 3D-s előállítása: (Virtuális Földgömbök Múzeuma és digitális virtuális restaurálás). Geodézia és Kartográfia, 60 (1-2). pp. 36-42. ISSN 0016-7118

Márton, Mátyás and Gercsák, Gábor (2008) Marsigli’s map of the Gulf of Lion. Geophysical Research Abstracts, 10. p. 8211. ISSN 1029-7006

Máthé, Imre and Dobos, Ágnes and Háznagy-Radnai, Erzsébet dr. and Janicsák, Gábor and Kocsis, Ákos and Kósa, Géza and Miklóssy Vári, Vilmos (2008) Összehasonlító kémiai vizsgálatok a Lamiaceae család és rokonsági körében (elsősorban a Verbenaceae családban) néhány taxonnál különös tekintettel a Salvia, Stachy, Vitex nemzetség másodlagos anyagcseretermékeire. = Comparative chemical investigations on the Lamiaceae and related families (mainly Verbenaceae) with special respect to the secondary metabolites of genera Salvia, Stachy and Vitex. Project Report. OTKA.

Mátyus, Edit (2008) Antifungális ciklusos lipodepszipeptidek membránra kifejtett hatásának vizsgálata = Investigation of cyclic lipodepsipeptides-membrane interactions. Project Report. OTKA.

Mátyus, Péter and Éliás, Olivér and Halászné Dajka, Beáta and Károlyházy, László and Krajsovszky, Gábor and Schwartz, Angéla and Tamás, Annamária and Tapolcsányi, Pál (2008) Diazinszármazékok szintézise; szerkezet-reaktivitás és szerkezet-biológiai hatás összefüggések vizsgálata = Synthesis of diazine derivatives; studies of structure-reactivity and structure-biological activity relationships. Project Report. OTKA.

Mátyás, Dénes (2008) Prigionieri italiani nella fortezza di Szeged tra il 1833 e il 1848. QUADERNI VERGERIANI, 4. pp. 13-30. ISSN 1827-2126

Mátyás, Dénes (2008) A tárgyak szerepe Andrea De Carlo "Treno di panna" című regényében. In: Fiatal kutatók és Olaszország. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, pp. 73-80.

Mérő, László (2008) A pénz mint humánspecifikus motiváció = Money as a human specific motive. Project Report. OTKA.

Mészáros, Edit and Kazajeva, Nyina and Maticsák, Sándor and Motorkina, Szvetlana and Sirmankina, Raisza (2008) Erza-mordvin szótárak = Erza-Mordvin vocabularies. Project Report. OTKA.

Mészáros, Ilona and Láposi, Réka and Szabó, László József and Veres, Szilvia (2008) Az erdődegradáció és szukcesszió ökofiziológiai háttérfolyamatainak kutatása Bükk-hegységi ILTER területeken = Study of ecophysiological background processes at two ILTER Sites in Bükk Mountains. Project Report. OTKA.

Mészáros, József (2008) Bevezetés a társadalmi választások elméletébe. Gondolat Kiadó, Budapest.

Mészáros, L. Gy. (2008) Two Crusafontina (Mammalia, Insectivora) fossils from the Miocene of the Transdanubian Central Range (Hungary). Geologica Pannonica : an international journal of earth sciences, 36. pp. 227-233. ISSN 03650634

Mészáros, Tamás (2008) Some thoughts on the fragments of antiphon. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 193-200. ISSN 0044-5975

Mócsai, Attila and Fodor, Szabina and Hamar, Péter and Jakus, Zoltán and Káldi, Krisztina (2008) Az egyes fehérjesejt-integrinek élettani szerepének vizsgálata génhiányos (knockout) egerek segítségével = the physiological role of individual leukocyte integrins studies using genetificient (knockout) mice. Project Report. OTKA.

Mód, László and Hála, József and Peti, Lehel (2008) Reviews. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (1). pp. 205-214. ISSN 1216-9803

Módis, László and Felszeghy, Szabolcs and Gáspár, Levente and Mészár, Zoltán and Molnár, Péter and Szekanecz, Zoltán and Szentesiné dr. Holló, Krisztina and Zákány, Róza (2008) Az ép és kóros porcszövet változása in vitro kísérletekben = Alteration of normal and pathological cartilage tissue under in vitro conditions. Project Report. OTKA.

Móra, Arnold (2008) Faunistic particularities of the chironomid assemblages (Diptera: Chironomidae) of the Upper-Tisza, NE Hungary. BOLETIM DE MUSEO MUNICIPAL DO FUNCHAL HISTORIA NATURAL, Suppl. (13). pp. 5-12. ISSN 0870-3876

Móra, Arnold and Boda, Pál and Csabai, Zoltán and Cser, B. and Deák, Csaba and Hornyák, A. and Jakab, Tibor and Kálmán, Z. and Kecső, K. and Kovács, T. Z. and Papp, L. and Polyák, L. and Soós, N. (2008) A Zala és befolyói makroszkopikus gerinctelen faunája | On the macroinvertebrate fauna of river Zala and its inflows. Acta Biologica Debrecina. Supplementum oecologica hungarica, 18. pp. 123-180. ISSN 0236-8684

Móra, Arnold and Csabai, Zoltán Szabolcs (2008) First annotated checklist of Chironomidae of Rhodos, Greece (Insecta, Diptera). SPIXIANA, 31 (2). pp. 223-231. ISSN 0341-8391

Móra, Arnold and Csépes, E. and Tóth, Mónika and Dévai, György (2008) Spatio-temporal variations of macroinvertebrate community in the Tisza River (NE Hungary). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 54 (2). pp. 181-190. ISSN 1217-8837

Móricz, Ferenc and Bagota, Mónika and Fekete, Árpád and Fülöp, Vanda and Németh, Zoltán and Németh, József (2008) Vizsgálatok a harmonikus és klasszikus analízisben II. = Investigations in the harmonic and classical analysis II. Project Report. OTKA.

Móser, Ádám (2008) Orbán Ottó korai költészetének poétikai változásai a lírai beszéd konstrukcióiban. Iskolakultúra, 18 (5-6). pp. 139-149. ISSN 1215-5233

Mózes, Miklós and Adamkó, Ferencné and Gerő, Domokos and Reiniger, Lilla and Rosivall, László (2008) A relaxin hatása a progressziv vesefibrózisra Alb/relaxin transzgenikus egerekben = The effect of relaxin on progressive renal fibrosis in Alb/relaxin transgenic mice. Project Report. OTKA.

Müller, Viktor (2008) Modellezés a HIV-fertőzés kutatásában és az immunológiában = Mathematical modelling in the study of HIV infection and immunology. Project Report. OTKA.

N. Kovács, Tímea and Balogh, Sára and Balogh, Sára and Böhm, Gábor and K. Horváth, Zsolt and Mester, Tibor and Parrag, Judit and Rosner, Krisztina (2008) Város és reprezentáció = City, urbanity and representation. Project Report. OTKA.

Nadel, Dani and Lengyel, György and Bocquentin, Fanny (2008) The Late Natufian at Raqefet Cave: The 2006 Excavation Season. Journal of the Israel Prehistoric Society, 38. pp. 59-131. ISSN 0334-3839

Nagy, A. and Pauk, J. and Takács, K. and Gelencsér, É. (2008) Nutritional evaluation of the proteins of broad range herbicide resistant spring wheat (Triticum aestivum L.) lines II. Resistance to digestion of marker proteins in rat model. Acta Alimentaria, 37 (2). pp. 159-166. ISSN 0139-3006

Nagy, Csilla (2008) Magánterület. Palócföld Könyvek . BBMKI, Salgótarján. ISBN 9789637284571

Nagy, Csilla (2008) Szemléletesség és absztrakció a görög matematikában. => Egy egységes vizuális nyelv kialakulása. Iskolakultúra, 18 (7-8). pp. 90-94. ISSN 1215-5233

Nagy, Csilla (2008) Tudományköziség és komplex szövegértés a középiskolában. A Kép és szöveg című tantárgy vázlata. Iskolakultúra, 18 (9-10). pp. 60-70. ISSN 1215-5233

Nagy, Ferenc and Molnár, Tamás and Szepes, Zoltán and Farkas, Kaludia and Nyári, Tibor András and Lonovics, János (2008) Efficacy of 6-mercaptopurine treatment after azathioprine hypersensitivity in inflammatory bowel disease. World Journal of Gastroenterology, 14 (27). pp. 4342-4346. ISSN 1007-9327 (print), 2219-2840 (online)

Nagy, Gábor (2008) Egy virulencia regulátor mutáns Salmonella enterica törzs mint kereszt-immunitást biztosító orális vakcina jelölt vizsgálata = Investigation of a virulence regulator mutant strain of Salmonella enterica as a candidate for live oral vaccine providing cross-immunity. Project Report. OTKA.

Nagy, István (2008) Kvantitatív genetikai vizsgálatok a Pannon fehér nyúlpopulációban = Quantitative Genetic Studies on the Pannon White rabbit population. Project Report. OTKA.

Nagy, István (2008) La lumiere et les tenebres dans l’œuvre d’Ibn al-Muqaffa-c (Mort vers 757 apres J.-C.). Acta Orientalia, 61 (3). pp. 265-293. ISSN 0001-6446

Nagy, István and Bartal, Péter and Dénes, István and Hamar, János and Járdán, Rafael Kálmán and Sütő, Zoltán and Szemes, Péter Tamás and Zsíros, Péter (2008) Változó struktúrájú nemlineáris szabályozott teljesítményelektronikai rendszerek elméleti kérdései = Theoretical problems of variable structure nonlinear feedback systems in power electronics. Project Report. OTKA.

Nagy, Krisztina and Béni, Szabolcs and Szakács, Zoltán and Bényei, Attila Csaba and Noszál, Béla and Kele, Péter and Kotschy, András (2008) Substituent dependent fluorescence response of diazacrown-based PET sensors. TETRAHEDRON, 64 (27). pp. 6191-6195. ISSN 0040-4020

Nagy, Nikoletta and Németh, István Balázs and Szabad, Gábor and Szolnoky, Győző and Belső, Nóra and Csörgő Sándorné Bata, Zsuzsanna and Dobozy, Attila and Kemény, Lajos and Széll, Márta (2008) The altered expression of syndecan 4 in the uninvolved skin of venous leg ulcer patients may predispose to venous leg ulcer. WOUND REPAIR AND REGENERATION, 16 (4). pp. 495-502. ISSN 1067-1927

Nagy, Péter Tibor and Biró, Zsuzsanna and Híves, Tamás and Pálnik, László and Sárkány, Eszter and Szabó, Lajos (2008) Az iskolázottság térszerkezete a két világháború közötti Magyarországon = The level of education in the regions of mid-war Hungary. Project Report. OTKA.

Nagy, Szabolcs (2008) Környezettudatos marketing - megközelítések és modellek. In: Marketing Oktatók Klubjának XIV. Országos Konferenciája, Budapest- BCE, 2008.08.28-2008.08.29, Budapest.

Nagy, Szabolcs (2008) Környezettudatos marketing elméletek. In: Marketingkaleidoszkóp 2008. Miskolci Egyetem Marketing Intézet, Miskolc, pp. 62-81. ISBN 978 963 661 857 5

Nagy, Sándor Alex and Dévai, György and Grigorszky, István and Schnitchen, Csaba and Tóth, Adrienn and Balogh, E. and Andrikovics, S. (2008) The measurement of dissolved oxygen today - tradition and topicality. ACTA ZOOLOGICA HUNGARICA, 54. pp. 13-21. ISSN 0236-7130

Nagy, Zsuzsanna and Debreceni, András and Kosztolányi, Szabolcs and Rumi, György and Szabó, Imre (2008) A megváltozott vasanyagcsere genetikai hátterének vizsgálata krónikus májbetegségekben = The genetic background of the changes of iron metabolism in different chronic hepatic disorders. Project Report. OTKA.

Nagy, Ágnes and Jánosfalvi, Zsuzsa and Tasnádi, Ferenc and Vibók, Ágnes (2008) Sűrűségfunkcionálok atomokra és molekulákra = Density functionals for atoms and molecules. Project Report. OTKA.

Nagy-Szakáll, Dorottya and Győrffy, Hajnalka and Tokes, Anna Mária and Arató, András and Dezsőfi, Antal and Veres, Gábor (2008) Claudin 2, 3 és 4 expressziója coeliakiás gyermekek proximális és disztális duodenumában. GYERMEKGYÓGYÁSZAT, 59 (5). pp. 272-276. ISSN 0017-5900

Nagymarosy, András and Báldi, Tamásné and Horváth, Mária (2008) A Szolnoki Flis: sztratigráfia, biofácies, litofácies és ősföldrajzi kapcsolatai = The Szolnok Flysch: stratigraphy, bio- and lithofacies and its paleographical constraints. Project Report. OTKA.

Nagypál, István and Hoffmann, Eufrozina Andrea and Horváth, Attila (2008) Összetett reakciórendszerek egyensúlyi és kinetikai vizsgálata = Equilibrium and kinetic studies of complex chemical systems. Project Report. OTKA.

Nassab, P. R. and Blazsó, Gábor and Nyári, Tibor András and Falkay, György and Révész, Piroska (2008) In vitro and in vivo investigations on the binary meloxicam-mannitol system. Pharmazie, 63 (4). pp. 319-320. ISSN 0031-7144

Nasztanovics, Ferenc and Füstös, Attila and Sapkás, Ákos and Nagy, Zsolt and Horváth, Adrián (2008) A Pentele-híd mederhídja beúsztatásának érzékenységvizsgálata. Építés - Építészettudomány, 36 (1-2). pp. 103-117. ISSN 0013-9661

Nemcsics, Ákos (2008) Gondolatok egy középkori rotunda rekonstrukciója kapcsán. Építés - Építészettudomány, 36 (1-2). pp. 43-65. ISSN 0013-9661

Nemerkényi, Előd (2008) A latin írásbeliség kialakulása a középkori Magyarországon = The Formation of Latin Literacy in Medieval Hungary. Project Report. OTKA.

Nemeshegyi, Péter (2008) Dante költői látomása a Szentháromságról. VIGILIA, 73 (7). pp. 497-502. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2008) Emlékezet és kiengesztelődés. VIGILIA, 73 (8). pp. 628-631. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2008) Pál apostol tanácsa a bizalomról. VIGILIA, 73 (12). pp. 921-923. ISSN 0042-6024

Nemessályi, Zsolt (2008) The Position Losing of Animal Husbandry in Agriculture. AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI SZEMLE, 3 (1). pp. 1-6. ISSN 1788-5345

Neumer, Katalin (2008) Verdächtige Bilder und Töne: Wittgenstein 1946–1951. In: Wittgenstein and the Philosophy of Information. Publications of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society. New Series, I. (6). Ontos, Frankfurt, pp. 61-80. ISBN 9783868380019

Neumer, Katalin and Ambrus, Gergely and Huoranszki, Ferenc and Kelemen, János and Laki, János and Lehmann, Miklós (2008) Nyelvfilozófia-történeti tanulmányok (Monográfia-sorozat) = Historical Studies in the Philosophy of Language (Monographies). Project Report. OTKA.

Nguyen Quang, Chinh and Gubicza, Jenő and Czeppe, T. and Lendvai, János and Hegedűs, Zoltán (2008) Effect of Pre-Aging on the Microstructure and Strength of Supersaturated AlZnMg Alloys Processed by ECAP. MATERIALS SCIENCE FORUM, 584-58. pp. 501-506. ISSN 0255-5476

Nikitin, E. S. and Vavoulis, D. V. and Kemenes, Ildikó and Pirger, Zsolt and Kemenes, György (2008) Persistent sodium current is a nonsynaptic substrate for long-term associative memory. CURRENT BIOLOGY, 18 (16). pp. 1221-1226. ISSN 0960-9822

Nikolić, Aleksandra and Dimitrijević, Sanda and Katić-Radivojević, Sofija and Klun, Ivana and Bobić, Branko and Djurković-Djaković, Olgica (2008) High prevalence of intestinal zoonotic parasites in dogs from Belgrade, Serbia — Short communication. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (3). pp. 335-340. ISSN 0236-6290

Noel, William and Easterling, Patricia and Horváth, László (2008) Introduction. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 1-10. ISSN 0044-5975

Nogueiras, Ruben and Veyrat-Durebex, Christelle and Suchanek, Paula M. and Klein, Marcella and Tschöp, Johannes and Caldwell, Charles and Woods, Stephen C. and Wittmann, Gábor and Watanabe, Masahiko and Liposits, Zsolt and Fekete, Csaba and Reizes, Ofer and Rohner-Jeanrenaud, Francoise and Tschöp, Matthias H. (2008) Peripheral, but not central, CB1 antagonism provides food intake-independent metabolic benefits in diet-induced obese rats. Diabetes, 57 (11). pp. 2977-2991. ISSN 1939-327X

North, John (2008) Restoring Festus from Paul’s epitome. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 157-170. ISSN 0044-5975

Nosek, János and Andrikovics, Sándor and Bakonyi, Gábor and Csabai, Zoltán and Csörgits, Gábor and Oertel, Nándor and Puky, Miklós and Vásárhelyi, Tamás (2008) A magyar Duna-szakasz litorális makrogerinctelen biodiverzitásának vizsgálata különös tekintettel az utóbbi évtizedek hidrodinamikai változásaira = Investigation of littoral macroinvertebrate biodiversity in the Hungarian section of the River Danube with respect to hydrodynamic changes in the last decades. Project Report. OTKA.

Nourollahi-Fard, Saeid (2008) Contribution of food deprivation to the immune response in rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss ) vaccinated against Cryptobia salmositica and Aeromonas salmonicida. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (2). pp. 197-206. ISSN 0236-6290

Nováky, Erzsébet and Hideg, Éva and Kappéter, István and Kiss, Endre and Martinás, Katalin (2008) Változás és jövő = Change and future. Project Report. OTKA.

Nyirkos, István and Hoffmann, István and Maticsák, Sándor and Tóth, Valéria (2008) Névtudományi kutatások az uráli nyelvek körében: Onomastica Uralica 6-11. = Onomastic research in Uralic Languages. Project Report. OTKA.

Nyári, Tibor András and Kajtár, Pál and Bartyik, K. and Thurzó, László (2008) Seasonal Variation of Childhood Acute Lymphoblastic Leukaemia is Different Between Girls and Boys. Pathology and Oncology Research, 14 (4). pp. 423-428. ISSN 1219-4956

Németh, Róbert and Paukó, Andrea (2008) Fokozott fahozamú nemesített akácfajták faanyaga fizikai, mechanikai és anatómiai jellemzőinek vizsgálata = Physical mechanical and anatomical properties of improved black locust species. Project Report. OTKA.

Nábrádi, András (2008) Marketable value of grassland products. Cereal Research Communications, 36 (Supl 5). pp. 2027-2030. ISSN 0133-3720 (print), 1788-9170 (online)

Nábrádi, András and Ficzeréné Nagymihály, Kornélia (2008) A possible examination method for observing agriculture. In: XII Congress of the European Association of Agricultural Economists: People, Food, and Environments: Global Trends and European Strategies. Semico, Gent, pp. 314-318. ISBN 978-90-809-1590-9

Nádasi, E. and Prantner, I. and Dávid, T. and Ember, I. (2008) Effect of a plant-originated natural compound, CoD™ extract, on c-myc, Ha-ras and p53 gene expression in short-term animal experiments. Acta Alimentaria, 37 (1). pp. 87-92. ISSN 0139-3006

Néder, Zoltán and Bollók, Péter and Czifra, Árpád and Kónya, László (2008) Polimer és polimer-kompozit anyagok viszkoelasztikus és kopási viselkedésének szimulációja és kísérleti vizsgálata = Numerical simulation and experimental investigation of viscoelastic and wear behavior of polymer and polymer-composite materials. Project Report. OTKA.

Németh, András (2008) Tudományfejlõdési tendenciák. EDUCATIO (1). pp. 208-220. ISSN 1216-3384

Németh, András (2008) A neveléstörténet szakirodalmi kánonjai és a klasszikusok szerepe. Iskolakultúra, 18 (9-10). pp. 3-10. ISSN 1215-5233

Németh, András (2008) A neveléstörténet szakirodalmi kánonjai és a klasszikusok szerepe. ISKOLAKULTÚRA (9-10). pp. 3-10. ISSN 1215-5233

Németh, András (2008) A néptanítói tudás konstrukciója az Elemi népoktatás enciklopédiájában. ISKOLAKULTÚRA (5-6). pp. 86-103. ISSN 1215-5233

Németh, András (2008) A néptanítói tudás konstrukciója. Az elemi népoktatás enciklopédiájában (1911–1915). Iskolakultúra, 18 (5-6). pp. 86-103. ISSN 1215-5233

Németh, György and Forisek, Péter and Gradvohl, Edina (2008) A görög orvostudomány és a számmisztika = Greek Medicine and the Numerology. Project Report. OTKA.

Németh, Gábor (2008) Fafeldolgozási hulladékok kezelése, felhasználhatósága I. FAIPAR, 56. pp. 43-47. ISSN 0014-6897

Németh, Gábor (2008) Fafeldolgozási hulladékok kezelése, felhasználhatósága II. FAIPAR, 56. pp. 48-54. ISSN 0014-6897

Németh, István (2008) Die finanziellen Auswirkungen der osmanischen Expansion auf die Städteentwicklung in Ungarn. Die Steuerlasten der ungarischen königlichen reistädte im 16. und 17. Jahrhundert. In: La fiscalità nell'economia europea secc. XIII–XVIII – Fiscal Systems in the European Economy from the 13th to the 18th Century. Firenze University Press, Firenze, pp. 771-780.

Németh, István (2008) Kassai kvártélyozási listák, 1708-1709. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 9 (33). pp. 81-119. ISSN 1586-2410

Németh, István (2008) Vplyv osmanskej vojny na vývoj miest v Uhorsku a daňové zaťaženie slobodných kráľovských miest v Uhorsku v 16. a 17. storočí. HISTORICKY CASOPIS, 56. pp. 29-42. ISSN 0018-2575

Németh, Regina (2008) Csodáról csoda által. Iskolakultúra, 18 (9-10). pp. 143-145. ISSN 1215-5233

Németh, Regina (2008) A gyermekirodalom meghatározó szerepe. Iskolakultúra, 18 (5-6). pp. 163-165. ISSN 1215-5233

Németh, Róbert and Ábrahám, József and Komán, Szabolcs (2008) Hazai lombosfák juvenilis (bél körüli) faanyagának anatómiai és fizikai sajátosságai, különös tekintettel a hazai erdőgazdálkodási viszonyokra = Selected physical, mechanical and anatomical properties of juvenile wood of hardwoods from Hungarian sites regarding the forest management. Project Report. OTKA.

Németh, Szabolcs and Csanády, Etele (2008) Vákuumlefogás vizsgálata CNC megmunkáló központokon. FAIPAR, 56. pp. 16-21. ISSN 0014-6897

Németh, Tamás (2008) WILHELM KÖRTE (1839): Albrecht Thaer élete és munkássága orvosként és mezőgazdaként. Agrokémia és Talajtan, 57 (1). pp. 209-211. ISSN 0002-1873

Németh, Zsolt István and Albert, Levente and Hofmann, Tamás and Pozsgainé Harsányi, Mónika (2008) Tölgyfajok környezeti hatásokra adott válaszreakcióinak kémiai vizsgálata = Chemical analysis of the responses provided by oak species for environmental effects. Project Report. OTKA.

Németi, István and Andai, Attila and Andréka, Hajnal and Csirmaz, László and Etesi, Gábor and Ferenczi, Miklós and Henk, Csaba and Madarász, Judit and Sági, Gábor and Sain, Ildikó and Serény, György and Simon, András and Tőke, Csaba and Vályi, Sándor (2008) Algebrai logika; relativitáselmélet logikai struktúrájának vizsgálata = Algebraic logic; investigating the logical structure of relativity theory. Project Report. OTKA.

Nótári, Tamás (2008) Verba carminis — On a cardinal point of Archaic Roman law. Acta Juridica Hungarica, 49 (2). pp. 203-220. ISSN 1216-2574

Ohmacht, Róbert and Braun, Tibor and Felinger, Attila and Márk, László and Matus, Zoltán and Szabó, Zoltán (2008) Szénkalitka (fullerén) és hosszú szénláncú, (C30) fordított fázisú szorbensek és szorpciós viszonyok a folyadékkromatográfiában = Carbon-cage (fullerene) and long chain reversed phase adsorbents (C30) and investigation of the sorption equilibrium in liquid chromatography. Project Report. OTKA.

Ohya, Takehiro (2008) On the scarcity of civil litigation in Japan: Two different approaches and more. Acta Juridica Hungarica, 49 (3). pp. 340-350. ISSN 1216-2574

Okuya, M. and Ohashi, K. and Yamamoto, T. and Madarász, János (2008) Preparation of SnO2 transparent conducting films for dye-sensitized solar cells by SPD technique. ELECTROCHEMISTRY, 76 (2). pp. 132-135. ISSN 1344-3542

Oláh, Edit and Bodrogi, István and Géczi, Lajos and Horti, József and Kökény, Szabolcs and Orbán, Tamás and Papp, János and Pulay, Tamás and Udvarhelyi, Nóra Klára (2008) A molekuláris onkogenezis mechanizmusai gyakori daganatokban = Mechanisms of molecular oncogenesis in common malignancies. Project Report. OTKA.

Oláh, László and Raiter, Y. and Candale, C. and Molnár, Sándor and Rosengarten, Bernhard and Csiba, László (2008) Visually evoked cerebral vasomotor response in smoking and nonsmoking young adults, investigated by functional transcranial Doppler. NICOTINE AND TOBACCO RESEARCH, 10 (2). pp. 353-358. ISSN 1462-2203

Oláh, Éva (2008) Current status of prenatal screening in european countries. ACTA PAEDIATRICA, 97 (Suppl.). p. 26. ISSN 0803-5253

Oláh, Éva (2008) Definition of pediatrics from a historical perspective: the main steps in progress (diagnostic and therapeutic modalities) facing the 21st century pediatrician. ACTA PAEDIATRICA, 97 (Suppl.). pp. 23-24. ISSN 0803-5253

Onyango, Edward and Asem, Elikplimi and Adeola, Olayiwola (2008) Phytates reduce uptake of leucine and glutamate but not lysine and glucose from the intestinal lumen of chickens: Short communication. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (4). pp. 511-514. ISSN 0236-6290

Opalka, Marek and Kugla-Owczarska, Justyna and Kaminska, Barbara and Puchajda-Skowronska, Helena and Hryniewicka, Wioletta and Dusza, Luiza (2008) Effects of dietary meals containing different levels of phytoestrogens on reproductive function in Bilgoraj ganders. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (3). pp. 379-391. ISSN 0236-6290

Orbulov, Imre Norbert and Németh, Árpád and Dobránszky, János (2008) Composite production by pressure infiltration. MATERIALS SCIENCE FORUM, 589. pp. 137-142. ISSN 0255-5476

Orbulov, Imre Norbert and Németh, Árpád and Dobránszky, János (2008) Manufacturing of Composites by Pressure Infiltration, Structure and Mechanical Properties. In: Gépészet 2008: Proceedings of Sixth Conference on Mechanical Engineering. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-420-947-8

Orbulov, Imre Norbert and Németh, Árpád and Dobránszky, János (2008) XRD and EDS Investigations of Metal Matrix Composites and Syntactic Foams. In: 13th European Conference on X-Ray Spectrometry, 2008.06.16-2008.06.20., Cavtat, Horvátország.

Orbán, Erika and Szabó, Erzsébet and Lotz, Gábor and Kupcsulik, Péter and Páska, Csilla and Schaff, Zsuzsa and Kiss, András (2008) Different Expression of Occludin and ZO-1 in Primary and Metastatic Liver Tumors. Pathology and Oncology Research, 14 (3). pp. 299-306. ISSN 1219-4956

Orci, Kirill Márk (2008) Egyenesszárnyú rovarok akusztikus szignáljainak elemzése és a fajspecifikus párfelismerésben betöltött szerepük kísérletes vizsgálata = Descriptive analyses of Orthopteran acoustic signals and experiments on their function in the species-specific mate-recognition system. Project Report. OTKA.

Ormos, Pál and Dér, András and Galajda, Péter and Kelemen, Lóránd and Kirei, Huba István and Valkai, Sándor (2008) Mikromanipulációs kísérletek lézercsipesszel = Micromanipulation experiments with optical tweezers. Project Report. OTKA.

Orosz, György (2008) „Stufen-Oder Schrittweise, Nicht Sprungweise“ der Heidnisch-Christliche Religiöse Synkretismus bei den Festlandgermanen als Folgeerscheinung der Elastischen Christlichen Missionsstrategie. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (2). pp. 411-438. ISSN 1216-9803

Orosz, Márta and Buda, Károlyné and Pikóné Olej, Mária and Kránitz, Katalin (2008) Az újraélesztés. Kórház, 15 (3). pp. 45-47. ISSN 0230 3868

Orton, Frank (2008) Some special features of Swedish Civil Procedure. Acta Juridica Hungarica, 49 (3). pp. 311-317. ISSN 1216-2574

Ortutay, Csaba and Nore, Beston F. and Vihinen, Mauno and Smith, C. I. Edvard (2008) Phylogeny of Tec Family Kinases: Identification of a Pre-Metazoan Origin of Btk, Bmx, Itk, Tec, Txk and the Btk Regulator SH3BP5. In: Advances in Genetics. Elsevier Academic Press, Amsterdam, pp. 51-80. ISBN 978-0-12-374621-4

Oszvald, M. and Tömösközi, S. and Tamás, L. and Békés, F. (2008) Role of rice and added wheat protein in the mixing properties of different rice flours. A preliminary study. Acta Alimentaria, 37 (3). pp. 399-408. ISSN 0139-3006

Oszvald, Mária and Gardonyi, M. and Tamás, Cecília and Takács, Imre and Tamás, László (2008) Development and characterization of a chimaeric tissue-specific promoter in wheat and rice endosperm. IN VITRO CELLULAR AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY-PLANT, 44 (1). pp. 1-7. ISSN 1054-5476

Oszvald, Mária and Kang, T. J. and Tomoskozi, S. and Jenes, Barnabás and Tamás, László (2008) Expression of Cholera Toxin B Subunit in Transgenic Rice Endosperm. MOLECULAR BIOTECHNOLOGY, 40 (3). pp. 261-268. ISSN 1073-6085

Oszvald, Mária and Tomoskozi, S. and Larroque, O. and Keresztényi, Istvánné and Tamás, László and Békés, Ferenc (2008) Characterization of rice storage proteins by SE-HPLC and micro z-arm mixer. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 48 (1). pp. 68-76. ISSN 0733-5210

Oszvald, Mária and Tomoskozi, S. and Tamás, László and Békés, Ferenc (2008) Role of rice and added wheat protein in the mixing properties of different rice flours - (a preliminary study). ACTA ALIMENTARIA, 37 (3). pp. 399-408. ISSN 0139-3006

Ottományi, Katalin (2008) Késő római - kora népvándorlás kori településrészlet Biatorbágyról. Archaeologiai Értesítő, 133 (1). pp. 133-197. ISSN 0003-8032

Overholser, Lisa (2008) The Hungarian state folk ensemble as a dynamic institution in Hungarian ethnography. Hungarian Studies, 22 (1-2). pp. 31-42. ISSN 0236-6568

Ovádi, Judit and Horváth, István and Hudecz, Ferenc and Kovács, János and Lehotzky, Attila and Oláh, Judit and Orosz, Ferenc (2008) p25, egy új agyi fehérje szerkezete és funkciója = Structure and function of a new brain-specific protein, p25. Project Report. OTKA.

Ozohanovics, Olivér and Krenyácz, Judit and Ludányi, Krisztina and Pollreisz, Ferenc and Vékey, Károly and Drahos, László (2008) GlycoMiner: a new software tool to elucidate glycopeptide composition. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, 22 (20). pp. 3245-3254. ISSN 0951-4198

Padisák, Judit (2008) Magyarország patakjainak diatoma (Bacillariophyceae) flórája, annak geomorfológiai, vízkémiai és antropogén eredetű meghatározói. Project Report. OTKA.

Palade, Elena and Biró, Nóra and Dobos-Kovács, Mihály and Demeter, Zoltán and Mándoki, Míra and Rusvai, Miklós (2008) Poxvirus infection in Hungarian great tits (Parus major): Case report. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (4). pp. 539-546. ISSN 0236-6290

Palamides, P.K. and Palamides, A.P. (2008) A third-order 3-point BVP. Applying Krasnosel'skii's theorem on the plane without a Green's function. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (14). pp. 1-15. ISSN 1417-3875

Paládi-Kovács, Attila and Kocsis, Károly and Mohay, Tamás and Voigt, Vilmos (2008) Magyar Néprajz I. 1. félkötet = Ethnology of the Hungarians Vol. I. 1. Project Report. OTKA.

Palágyi, Attila and Bayoumi, Hamuda Hosam E. A. F. and Tóth, Nikoletta and Kecskés, Mihály (2008) Szennyvíziszappal kezelt Medicago sativa L. növekedésének és rizoszféra tulajdonságainak monitorozása modellkísérletben. Agrokémia és Talajtan, 57 (1). pp. 113-132. ISSN 0002-1873

Palásti Kovács, Béla and Bollók, Péter and Czifra, Árpád and Horváth, Sándor and Kozma, Mihály and Néder, Zoltán and Réti, Tamás and Váradi, Károly (2008) Kapcsolódó felületpárok mikrotopográfiájának statisztikai feldolgozása és kölcsönhatásuk elemzése különböző kopási folyamatokban = Statistical evaluation of the micro-topography of connecting surfaces and investigation of their influence during different wear processes. Project Report. OTKA.

Panesar, P. (2008) Application of response surface methodology for maximal lactose hydrolysis in whole milk using permeabilised yeast cells. Acta Alimentaria, 37 (2). pp. 191-203. ISSN 0139-3006

Pap, K. and Kiskó, G. (2008) Efficacy of disinfectants against static biofilms on stainless steel surface. Acta Alimentaria, 37 (1). pp. 1-7. ISSN 0139-3006

Papp, András and Juranyi, Z. and Nagymajtényi, László and Mátyus, Péter and Hársing, László Gábor (2008) The synaptic and nonsynaptic glycine transporter type-1 inhibitors org-24461 and nfps alter single neuron firing rate in the rat dorsal raphe nucleus. further evidence for a glutamatergic-serotonergic interaction and its role in antipsychotic action. NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL, 52 (1). pp. 130-134. ISSN 0197-0186

Papp, Előd and Lupkovics, Géza (2008) Az akut coronaria szindróma ellátási stratégiája : jelen, jövő. MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM, 61 (5). pp. 356-360. ISSN 0133-5464

Papp, Gábor and Benedek, Judit and Gribovszki, Katalin Eszter and Kalmár, János (2008) Új direkt és inverz módszerek a nehézségi erőtér szintetikus modellezésében = New forward and inverse methods for the synthetic modelling of the gravity field. Project Report. OTKA.

Papp, Mária and Altorjay, István and Dotan, Nir and Palatka, Károly and Földi, Ildikó and Tumpek, Judit and Sipka, Sándor and Udvardy, Miklós and Dinya, Tamás and Lakatos, László and Kovács, Ágota and Molnár, Tamás and Tulassay, Zsolt and Miheller, Pál and Norman, Gary L. and Szamosi, Tamás and Papp, János and Lakatos, Péter László (2008) New Serological Markers for Inflammatory Bowel Disease Are Associated With Earlier Age at Onset, Complicated Disease Behavior, Risk for Surgery, and NOD2/CARD15 Genotype in a Hungarian IBD Cohort. American Journal of Gastroenterology, 103 (3). pp. 665-681. ISSN 0002-9270 (print), 1572-0241 (online)

Papp, Mária and Földi, I. and Nemes, E. and Udvardy, M. and Hársfalvi, Jolán and Altorjay, István and Mate, I. and Dinya, T. and Varvolgyi, C. and Barta, Zsolt and Veres, Gábor and Lakatos, Péter László and Tumpek, J. and Toth, L. and Szathmari, E. and Kapitany, A. and Gyetvai, A. and Korponay-Szabó, Ilma Rita (2008) Haptoglobin Polymorphism: A Novel Genetic Risk Factor for Celiac Disease Development and Its Clinical Manifestations. Clinical Chemistry, 54 (4). pp. 697-704. ISSN 0009-9147

Papp, Mária and Nemes, Éva and Földi, Ildikó and Udvardy, Miklós and Hársfalvi, Jolán and Altorjay, István and Máté, István and Dinya, Tamás and Várvölgyi, Csaba and Barta, Zsolt and Veres, Gábor and Lakatos, Péter László and Tumpek, Judit and Tóth, László and Szathmári, Erzsébet and Kapitány, Anikó and Gyetvai, Ágnes and Korponay-Szabó, Ilma Rita (2008) Haptoglobin polimorfizmus: új genetikai kockázati tényező a coeliakia kialakulásában és klinikai megjelenési formáiban. Gyermekgyógyászat, 59 (5). pp. 264-271. ISSN 0017-5900

Papp, Mária and Norman, G. L. and Altorjay, István and Lakatos, Péter László (2008) The Utility of serological markers in inflammatory bowel diseases: Gadget or magic? In: Crohn's Disease: Etiology, Pathogenesis and Interventions. Nova Science Publishers Inc., New York, pp. 171-193. ISBN 978-1-60456-993-3

Papp, Sándor (2008) József Rákóczi, the last Transylvanian pretender. Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 157-180. ISSN 0001-6446

Papp, Tamás (2008) Karotinok termeltetésének befolyásolása és fokozása járomspórás gombákban = Improving carotene production in zygomycetous fungi. Project Report. OTKA.

Papp, Tekla (2008) The timesharing contract in Hungary and in Europe. Acta Juridica Hungarica, 49 (4). pp. 483-494. ISSN 1216-2574

Passuth, Krisztina and Barki, Gergely and Bizzer, István and Molnos, Péter and Rockenbauer, Zoltán and Rum, Attila and Szücs, György and Ureczkyné Pápai, Emese (2008) Magyar festészet - francia festészet, 1905-1914. (Magyar "neósok" és fauve-ok) = Hungarian art - French art, 1905-1914. (Hungarian "neos" and fauves). Project Report. OTKA.

Pataki, György and Balázs, Bálint and Matolay, Réka and Szántó, Richárd (2008) Az agrár-biotechnológiai szektor társadalmi legitimációs stratégiái Magyarországon = Strategies of the Hungarian Agro-biotechnology Sector Targeted to Social Legitimacy. Project Report. OTKA.

Patay, Pál (2008) DAT. Archaeologiai Értesítő, 133 (1). pp. 315-316. ISSN 0003-8032

Patay, Pál (2008) A bodrogkeresztúri kultúra belső időrendjéről. Archaeologiai Értesítő, 133 (1). pp. 21-48. ISSN 0003-8032

Patel, Jitu and Bhagwat, Arvind (2008) Rapid real-time PCR assay for detecting Salmonella in raw and ready-to-eat meats. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (4). pp. 451-458. ISSN 0236-6290

Patonay, Tamás and Jekö, József and Juhászné Tóth, Éva and Kiss, Attila (2008) Polifunkcionalizált alifás és heterociklusos vegyületek új, alfa-azidoketonokból kiinduló szintézismódszereinek kifejlesztése = Development of new methodologies for the synthesis of polyfunctionalized aliphatic and heterocyclic compounds from alpha-azidoketones. Project Report. OTKA.

Patsch, Ferenc and Őrsy, László (2008) A tudományos dolgozatírás művészete. SAPIENTIANA, 1 (1). pp. 70-89. ISSN 2060-3231

Patthy, László and Bányai, László and Nagy, Alinda and Trexler, Mária (2008) Új, orvosbiológiai szempontból fontos moduláris fehérjék azonosítása, szerkezeti és funkcionális jellemzése = Identification and structure-function studies on novel medically important modular proteins. Project Report. OTKA.

Pauwlik, Zsuzsa and Margitics, Ferenc (2008) Személyes törekvések kapcsolata a szubjektív jólléttel főiskolai hallgatóknál = Correlation between subjective well-being and the personal strivings. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (1). pp. 1-33. ISSN 1419-8126

Pavlik, Ales and Jezova, Daniela and Zapletal, David and Bakos, Jan and Jelinek, Pavel (2008) Impact of housing technology on blood plasma corticosterone levels in laying hens. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (4). pp. 515-527. ISSN 0236-6290

Paál, György and Hős, Csaba and Kullmann, László (2008) Áramlás által keltett zaj numerikus szimulációja = Numerical simulation of flow noise. Project Report. OTKA.

Peca, L. and Kós, P. B. and Máté, Z. and Farsang, Andrea and Vass, Imre (2008) Construction of bioluminescent cyanobacterial reporter strains for detection of nickel, cobalt and zinc. FEMS MICROBIOLOGY LETTERS, 2008 (289). pp. 258-264. ISSN 0378-1097

Pecsenye, Katalin and Bereczki, Judit and Varga, Zoltán Sándor (2008) Genetikai polimorfizmus és földrajzi varibilitás kárpámedencei endemikus lepke taxonok populációiban = Genetic polymorphism and geographic variation in natural populations of endemic Lepidoptera taxa. Project Report. OTKA.

Pecze, László and Szabó, Kornélia Ágnes and Széll, Márta and Jósvay, Katalin and Kaszas, K. and Kusz, Erzsébet and Letoha, Tamás and Prorok, János and Koncz, Istvan and Tóth, András and Kemény, Lajos and Vizler, Csaba and Oláh, Zoltán (2008) Human keratinocytes are vanilloid resistant. PLOS ONE, 3 (10). e3419. ISSN 1932-6203

Pedryc, Andrzej and Hermán, Rita and Szabó, T. and Szabó, Zoltán (2008) Determination of the cold tolerance of sour cherry cultivars with frost treatments in climatic chamber. INTERNATIONAL JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE, 14 (1-2). pp. 49-54. ISSN 1585-0404

Pekker, Áron and Wunderlich, D. and Kamarás, Katalin and Hirsch, A. (2008) Diameter selectivity of nanotube sidewall functionalization probed by optical spectroscopy. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS, 245. pp. 1954-1956. ISSN 0370-1972

Pellegatti, Laurent and Zhang, Jian and Drahos, Bohuslav and Villette, Sandrine and Suzenet, Franck and Guillamet, Gérald and Petoud, Stéphane and Tóth, Éva (2008) Pyridine-Based Lanthanide Complexes: Towards Bimodal Agents Operating as Near Infrared Luminescent and MRI Reporters. CHEMICAL COMMUNICATIONS. ISSN 1359-7345

Percze, Attila and Farkas, Imréné and Stingli, Attila and Ujj, Apolka (2008) Az integrált gyomszabályozás és a talajvédelem lehetőségei a környezetkímélő növénytermesztésben = Possibilities of the integrated weed management and soil conservation tillage in the environmentally sound crop production. Project Report. OTKA.

Perczel, András and Beke, Tamás and Czajlik, András and Gáspári, Zoltán and Hudáky, Péter and Hudáky, Ilona and Jákli, Imre (2008) Peptidek és moduláris fehérjék szerkezetvizsgálata NMR-spektroszkópiai és elméleti módszerek segítségével = Structure analysis of peptides and modular proteins by NMR-spectroscopy and theoretical methods. Project Report. OTKA.

Perlné dr. Molnár, Ibolya and Bánfalvi, Zsófia and Dancs, Gábor and Fuzfai, Zsófia and Hanczkó, Róbert and Presits, Péter and Zsigrainé dr. Vasanits, Anikó (2008) Új szervesanalitikai eljárások kidolgozása, alapkutatási és különleges feladatok megoldására szolgáló, mátrixspecifikus (természetes és biológiai) alapkutatási szinten = Development of new organic analytical methods, proper for various, special natural and biological matrices: both on the basic research and on the practical research levels. Project Report. OTKA.

Petercsák, Tivadar (2008) Die Bauten der Waldarbeiter in Nordungarn. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (2). pp. 327-341. ISSN 1216-9803

Pethőné dr. Lubics, Andrea (2008) Idegi regeneráció és befolyásolási lehetőségei alacsonyabbrendű és emlős idegrendszerben = Neuroregeneration and its modulation in invertebrate and mammalian nervous systems. Project Report. OTKA.

Peták, István and Berczi, Lajos and Kopper, László and Mihalik, Rudolf and Moldvay, Judit and Nagy, Katalin and Pápay, Judit and Schwab, Richárd (2008) A halálreceptor szignálutak működésének változásai a malignus transzformáció során. = Changes in death receptor signaling during malignant transformation. Project Report. OTKA.

Pető, Ildikó and Endre, Katalin (2008) Az inklúzió és a Warnock Jelentések (1978, 2005). Iskolakultúra, 18 (5-6). pp. 112-123. ISSN 1215-5233

Piglerné dr. Lakner, Rozália and Góth, Júlia and Hangos, Katalin and Németh, Erzsébet and Skrop, Adrienn (2008) Mesterséges intelligencia módszerek alkalmazása a folyamatmodellezésben = Artificial intelligence methods in process modelling. Project Report. OTKA.

Pikó, Bettina and Keresztes, Noémi (2008) Táplálkozáskontroll középiskolások körében : Az étkezési magatartás társas összefüggéseinek nemek szerinti jellegzetességei = Nutritional control among high school students. Social influences of eating behavior and characteristics of their gender differences. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (2). pp. 149-164. ISSN 1419-8126

Pintz, Ágnes (2008) Tanulási és magatartási zavarok hatása a nyelvtanulásra – egy esettanulmány. Iskolakultúra, 18 (9-10). pp. 47-59. ISSN 1215-5233

Pintér, Erika and Bánvölgyi, Ágnes and Helyes, Zsuzsanna and Horváthné dr. László, Terézia and Németh, József and Sándor, Zoltán and Szabó, Árpád and Szolcsányi, János (2008) A kapszaicin-érzékeny szenzoros neuronok és a gyulladásos sejtek közötti kölcsönhatás vizsgálata normál és transzgenikus egerekben = Investigation of interactions between capsaicin-sensitive sensory neurones and inflammatory cells in normal and transgenic mice. Project Report. OTKA.

Pintér, János and Marton, Lajos Csaba and Pál, Magda and Rácz, Miklós and Serényi, Miklós and Szigeti, Zoltán and Tóth, Zoltán and Veisz, Ottó Bálint (2008) Az UV-B sugárzás hatása a kukorica fejlődésére = Effect of UV-B radiation on maize development. Project Report. OTKA.

Pintér, Vanda Petra and Győrffy, Hajnalka and Arató, András and Dezsőfi, Antal and Molnár, Kriszta and Veres, Gábor (2008) Eosinophil- és allergiás colitises csecsemők laboratóriumi és kolonoszkópiás jellemzői. GYERMEKGYÓGYÁSZAT, 59 (5). pp. 291-295. ISSN 0017-5900

Piskóti, István and Nagy, Szabolcs (2008) Identity and Image in the City Marketing. In: VII. International Congress on Public and Nonprofit Marketing. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 1-22. ISBN 978-963-482-873-0

Piskóti, István and Nagy, Szabolcs (2008) The Myth and reality of customer orientation. In: Marketing Theory Challenges in Transitional Societies, 2nd International Scientific Conference, 2008.09.23-2008.09.25, Zágráb.

Podani, János and Miklós, István (2008) Többváltozós ökológiai mintázatok értékelése: új módszerek = New methods for the analysis of multivariate data in ecology. Project Report. OTKA.

Pokorádi, László (2008) Determinisztikus matematikai modell parametrikus bozinytalanságának elemzése. In: 14th Proceedings of Building Services, Mechanical and Building Industry Days. Debreceni Egyetem, Debrecen, pp. 399-404. ISBN 978-963-473-124-5

Pokorádi, László (2008) PARAMETER UNCERTAINTY INVESTIGATION USING LINEARIZED MODEL. In: COMPUTER AIDED BUILDING PHYSICAL MODELING, 2008.06.05., Pozsony, Szlovákia.

Pokorádi, László (2008) Rendszerek gráfmodellezése. Gép : a gépgyártás műszaki folyóirata, 59 (8). pp. 59-62. ISSN 0016-8572

Pokorádi, László (2008) Rendszerek és folyamatok modellezése. Campus Kiadó, Debrecen. ISBN 978-963-9822-06-1

Polgár, Csaba and Boross, Gábor and Cserni, Gábor and Diczházi, Csaba and Fodor, János and Gábor, Gabriella and Hajnal Papp, Rozália and Kahán, Zsuzsanna and Kulka, Janina and Lázár, György and Ormándi, Katalin and Orosz, Zsolt and Péley, Gábor and Sótonyi, Péter jr. and Sulyok, Zoltán and Szabó, Éva and Takácsi Nagy, Zoltán (2008) In situ ductails emlőcarcinoma kombinált sebészi- és sugárkezelése: Multicentrikus prospektív randomizált vizsgálat = Combined surgical and radiotherapy treatment of ductal carcinoma in situ of the breast: Multicentric prospective randomized study. Project Report. OTKA.

Polgár, László and Juhász, Tünde and Kiss, András László and Renner, Veronika and Szeltner, Zoltán (2008) Oigopeptidázok regulációs és katalitikus mechanizmusa = Regulatory and catalytic mechanisms of oligopeptidases. Project Report. OTKA.

Polizopoulou, Zoe and Koutinas, Alexander and Patsikas, Michael and Soubasis, Nektarios (2008) Evaluation of a proposed therapeutic protocol in 12 dogs with tentative degenerative myelopathy. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (3). pp. 293-301. ISSN 0236-6290

Pollnerné Flachner, Beáta (2008) A doménzáródás szerepe az aktív centrum kialakításában: irányított mutagenezis vizsgálatok a 3-foszfogicerát kinázon = Role of domain closure in formation of the active site geometry by site-directed mutagenesis of 3-phosphogycerate kinase. Project Report. OTKA.

Polónyi, István and Tímár, János (2008) A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai = The Development of the Hungarian Higher Education; Experiences and Conclusions. Project Report. OTKA.

Pongrácz, Péter and Dóka, Antal (2008) A kutyák vokalizációja mint a domesztikáció során kialakult speciális kommunikációs eszköz - etológiai és akusztikus megközelítésből = The vocalization of dogs as a means of communication formed by domestication - an ethological and acoustic approach. Project Report. OTKA.

Popa, Ana and Csuka, Gyöngyi (2008) Conference reports: National development plan – a new approach to Moldova’s development; Regional development in Central and Eastern Europe. Acta Oeconomica, 58 (2). pp. 201-210. ISSN 0001-6373

Pouyat, R. V. and Yesilonis, I. D. and Szlávecz, K. and Csuzdi, Csaba and Hornung, Erzsébet and Korsós, Zoltán (2008) Response of forest soil properties to urbanization gradients in three metropolitan areas. LANDSCAPE ECOLOGY, 23 (10). pp. 1187-1203. ISSN 0921-2973

Pozsgai, Jenő and Pál-Fám, Ferenc and Keszthelyi, Sándor (2008) Competitive ability of corn and its weeds ont he different pH of soil. Cereal Research Communications, 36 (Supl 5). pp. 199-202. ISSN 0133-3720 (print), 1788-9170 (online)

Poór, János and Barta, János and Kontler, László and Korpás, Zoltán and Krász, Lilla and Papp, Imre and Rákóczi, István and Soós, István and Szántay, Antal and Szántó, György Tibor and Szilágyi, Ágnes Judit (2008) Koraújkortörténet = Early Modern History. Project Report. OTKA.

Preseka, Diotima (2008) Legendary figures in Ovid’s Fasti. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 221-236. ISSN 0044-5975

Prohászka, Zoltán and Cervenak, László and Kocsis, Judit and Uray, Katalin and Várbíró, Szabolcs and Varga, Lilian Ágnes (2008) Humán és bakteriális hősokkfehérjék komplementaktiváló képességének összehasonlító vizsgálata = Study on the complement activating ability of human and bacterial heat-shock proteins. Project Report. OTKA.

Pudipeddi, S. (2008) Localized radial solutions for a nonlinear p-Laplacian equation in $R^N$. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (20). pp. 1-23. ISSN 1417-3875

Pukánszky, Béla and Kékes Szabó, Mihály and Németh, András and Nóbik, Attila (2008) A magyar neveléstörténet-írás historiográfiája a neveléstörténeti monográfiák és tankönyvek tükrében (1848-1948) = The historiography of the hungarian educational history on the basis of the manuals and textbooks on the history of education. Project Report. OTKA.

Pukánszky Jr., B. and Bagdi, K. and Tóvölgyi, Zs. and Varga, József and Botz, Lajos and Dóczi, Tamás Péter and Pukánszky, Béla (2008) Effect of Interactions, Molecular and Phase Structure on the Properties of Polyurethane Elastomers. PROGRESS IN COLLOID AND POLYMER SCIENCE, 135. pp. 218-224. ISSN 0340-255X

Pupos, Tibor and Bacsi, Zsuzsanna and Demeter, Győző (2008) A vállalatok finanszírozási rendszere vizsgálatának módszertani kérdései, különös tekintettel az agrárgazdaság termelési folyamatainak sajátosságaira = Methodological aspects of the financing system of businesses with special regard to the specialities of agricultural production. Project Report. OTKA.

Purger, Jenő (2008) „Dráva, mint határfolyó menti területek biodiverzitásának fenntartását biztosító természetvédelmi kapcsolatok kiépítése, a monitorozási kapcsolatok átadása az Európai Ökológiai Hálózat fejlesztése érdekében” – A projekt fontosabb eredményeinek bemutatása. In: DRAVA-INTERECO, 2008.02.15-2008.02.15, Pécs.

Purger, Jenő and Csuka, Szilvia and Kurucz, Kornélia (2008) Predation survival of ground nesting birds in grass and wheat fields: Experiment with plasticine eggs and artificial nests. POLISH JOURNAL OF ECOLOGY, 56 (3). pp. 481-486. ISSN 1505-2249

Pusch, Gabriella and Fehér, Gergely and Kótai, Katalin and Tibold, Antal and Gasztonyi, Beáta and Fehér, Andrea and Papp, Előd and Lupkovics, Géza and Szapáry, László (2008) Aspirin Resistance : Focus on Clinical Endpoints. JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY, 52 (6). pp. 475-484. ISSN 0160-2446

Puskás, I. and Farsang, Andrea (2008) Diagnostic indicators for characterising urban soil of Szeged, Hungary. GEODERMA, 148 (3-4). pp. 267-281. ISSN 0016-7061

Puskás, I. and Prazsák, I. and Farsang, Andrea and Maróy, Péter (2008) Antropogén hatásra módosult fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságok értékelése Szeged és környéke talajaiban. AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN, 57 (2). pp. 261-280. ISSN 0002-1873

Puskás, I. and Prazsák, I. and Farsang, Andrea and Maróy, Péter (2008) Physical, chemical and biological aspects of human impacts on urban soils of Szeged (SE Hungary). JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY, 1 (1-2). pp. 11-21. ISSN 2060-3274

Puskás, Irén and Farsang, Andrea (2008) Evaluation of Human-impacted Soils in Szeged (SE Hungary) with Special Emphasis on Physical, Chemical and Biological Properties. In: The soils of tomorrow – Changing soil in a Changing World. Advances in GeoEcology (39). Catena Verlag, Reiskirchen, pp. 117-147. ISBN 978-3-923381-56-2

Puskás, Irén and Prazsák, István and Farsang, Andrea and Maróy, Péter (2008) Antropogén hatásra módosult fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságok értékelése Szeged és környéke talajaiban. Agrokémia és Talajtan, 57 (2). pp. 261-280. ISSN 0002-1873

Pusztainé dr. Fischl, Klára (2008) Ároktő -Dongóhalom középső bronzkori települése és tájtörténet a Bükk és az Alföld találkozásánál = Ároktő Dongóhalom (middle Bronze Age settlement) and the landscape history of the Bükk Mountains/Great Hungarian. Project Report. OTKA.

Pusztay, János and Balaskó, Mária and Balázs, Géza and Csire, Márta and Ilves, Marju and Kovács, László (2008) Közép- és kelet-európai nyelvek korpuszalapú többnyelvű terminológiai adatbázisai = Central- and East-European corpus-based multilingual terminological databases. Project Report. OTKA.

Pákozdy, Ákos and Leschnik, Michael and Tichy, Alexander and Thalhammer, Johann (2008) Retrospective clinical comparison of idiopathic versus symptomatic epilepsy in 240 dogs with seizures. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (4). pp. 471-483. ISSN 0236-6290

Pál-Fám, Ferenc and Kerepesi, Ildikó and Keszthelyi, Sándor and Pozsgai, Jenő (2008) Germination, enzyme activity and nutrient contents of hail stormed corn in the case of corn smut fungus [Ustilago maydis (DC.)Corda]. Cereal Research Communications, 36 (Supl 5). pp. 195-198. ISSN 0133-3720 (print), 1788-9170 (online)

Pálffy, Géza (2008) Kaiserbegräbnisse in der Habsburgermonarchie - Königskrönungen in Ungarn. Ungarische Herrschaftssymbole in der Herrschaftsrepräsentation der Habsburger im 16. Jahrhundert. Frühneuzeit-Info, 19 (1). pp. 41-66. ISSN 0940-4007

Pálffy, Géza (2008) Krönungsmähler in Ungarn im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. Weiterleben des Tafelzeremoniells des selbständigen ungarischen Königshofes und Machtrepräsentation der ungarischen politischen Elite. Teil 2. MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTSFORSCHUNG, 116 (1-2). pp. 60-91. ISSN 0073-8484

Pálffy, Géza (2008) Scorched-Earth Tactics in Ottoman Hungary: On a Controversy in Military Theory and Practice on the Habsburg-Ottoman Frontier. ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 61 (1-2). pp. 181-200. ISSN 0001-6446

Pálffy, Géza (2008) Scorched-earth tactics in Ottoman Hungary: On a controversy in military theory and practice on the Habsburg-Ottoman frontier. Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 181-200. ISSN 0001-6446

Pálffy, Géza (2008) Szabadságharc volt-e Bocskai István mozgalma? PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA, 13 (2). pp. 187-204. ISSN 1219-5448

Pálffy, Géza (2008) Ungarn in der Habsburgermonarchie. Ungarische Herrschaftszeichen an der Wiener Begräbniszeremonie Ferdinands I. 1565. In: Wien und seine Wienerinnen. Ein historischer Streifzug durch Wien über Jahrhunderte. Festschrift Karl Vocelka zum 60. Geburtstag. Böhlau Verlag, Wien; Köln; Weimar, pp. 29-46.

Pálffy, Géza (2008) A szelektív forráshasználat és a 19-20. századi függetlenségi szemlélet viszavetítésének veszélyei: válasz Őze Sándornak. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA, 13 (2). pp. 227-334. ISSN 1219-5448

Pálinkó, István (2008) Bioinspired catalysts: Synthesis, characterisation and some applications. In: 9th Pannonian International Symposium on Catalysis. Slovak University of Technology, Bratislava, pp. 28-33. ISBN 978-80-227-2923-9

Pálinkó, István (2008) Functional and structural mimics of superoxide dismutase enzymes. In: Inorganic Biochemistry: Research Progress. Nova Science Publishers, New York, pp. 281-303. ISBN 978-1-60456-708-3

Pálinkó, István (2008) Ring-transformation reactions of small saturated heterocyclic ring compounds over porous materials. CURRENT TOPICS IN CATALYIS, 7. pp. 99-107. ISSN 0972-4508

Pálinkó, István and Ordasi, Adrien and Kiss T., János and Labádi, Imre (2008) Immobilized Cu(II)–amino acid complexes as prospective highly efficient catalytic materials: Synthesis, structural characterization and catalytic activities. AIP CONFERENCE PROCEEDINGS, 1075. pp. 165-168. ISSN 0094-243X

Pálka, István and Kelemen, Gyöngyi and Ormándi, Katalin and Lázár, György and Nyári, Tibor András and Thurzó, László and Kahán, Zsuzsanna (2008) Tumor Characteristics in Screen-Detected and Symptomatic Breast Cancers. Pathology and Oncology Research, 14 (2). pp. 161-167. ISSN 1219-4956

Páll-Gergely, Barna and Csabai, Zoltán Szabolcs (2008) Notes on the continental malacofauna of Rhodes, with two new species for the fauna of the island. MALACOLOGICA BOHEMOSLOVACA, 7. pp. 76-78. ISSN 1336-6939

Pászti, Zoltán and Frey, Krisztina and Horváth, Anita and Kovách, Gergely (2008) Protein molekulák adszorpciójának in situ molekuláris szintű jellemzése fogászati implantátumok nanostrukturált felületén összegfrekvencia-keltési spektroszkópiával = Adsorption of protein molecules on nanostructured surfaces of dental implants: in situ molecular level studies by Sum Frequency Generation Spectroscopy. Project Report. OTKA.

Pásztor, Emil (2008) Koponyaábrázolás a művészetben. Magyar Tudomány, 168. pp. 53-65. ISSN 0025 0325

Pásztor, Emília (2008) Megjegyzések a lengyeli kultúra körárkainak tájolásához. Archaeologiai Értesítő, 133 (1). pp. 5-20. ISSN 0003-8032

Pásztor, László and Bakacsi, Zsófia and Szabó, József (2008) Válasz Sisák István és Bámer Balázs megjegyzéseire „Egy országos, átnézetes, térbeli talajinformációs rendszer kiépítésének igénye, lehetősége és lépései” cikkünk kapcsán. Agrokémia és Talajtan, 57 (2). pp. 355-358. ISSN 0002-1873

Pásztor, Márta Zsuzsanna (2008) A harmadik Európai e-Kormányzati Díj agrár-szakigazgatási relevanciája. In: Informatika a vidékfejlesztésben konferencia, 2008.05.29-2008.05.29, Debrecen.

Pécskay, Zoltán and Molnár, Ferenc (2008) Neogén mészalkáli vulkanizmus és hidrotermális tevékenység tér-időbeli rekonstrukciója a Nyugati- és Keleti-Kárpátok átmeneti zónájában = Evolution of the Neogene calc-alkaline magmatic and hydrothermal activity in the central part of the Carpathian Arc. Project Report. OTKA.

Pécsváradi, Attila and Bóna, Lajos and Bödör, Ferenc and Labádi, Imre and Vashegyi, Ágnes and Zsoldos, Ferenc (2008) A nitrogén metabolizmusban kulcsszerepet betöltő glutamin szintetáz enzim indikátorszerepének vizsgálata abiotikus stressznek kitett búza növényekben = Study of the indicatory role of the nitrogen metabolism enzyme glutamine synthetase in wheat exposed to abiotic stress. Project Report. OTKA.

Pécz, Béla and Barna, Árpád and Dobos, László and Lábár, János and Makkai, Zsolt and Radnóczi, György Zoltán and Radnóczi, György and Tóth, Lajos and Veisz, Bernadett (2008) Széles tiltottsávú félvezető rétegek növekedése, szintézise és mikroszkópiája = Growth, synthesis and microscopy of wide bandgap semiconducting layers. Project Report. OTKA.

Péley, Bernadette and Révész, György (2008) Családi történetek és mítoszok elemzése droghasználó fiatalok elbeszéléseiben = Analyses of family stories and myth of young drugabuser`s narratives. Project Report. OTKA.

Pénzes, Béla and Hári, Katalin and Haltrich, Attila-Krisztián and Juhász, Ágota and Szabó, Árpád and Fail, József (2008) Kajszibarack ültetvények kártevőegyüttese. In: Növényvédelmi Tudományos Napok 2008: 54. Növényvédelmi Tudományos Napok. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest, p. 7. ISBN 963 8131 071

Pénzes, Zsolt and Alvarodo Franco, Martha Cecilia and Melika, George and Mikó, István and Szabó, Krisztián (2008) Synergus umbraculus (Hymenoptera: Cynipiade: Synergini) filogeográfiája a Nyugat-Palearktikumban = Phylogeography of Synergus umbraculus (Hymenoptera: Cynipiade: Synergini) in the Western Palearctic region. Project Report. OTKA.

Péter, Antal and Szendrei, Rozália and Tóth, Géza and Vékes, Erika (2008) Aminosavak és származékainak kromatográfiás vizsgálata. Királis kromatográfia = Chromatography of amino acids and its derivatives. Chiral chromatography. Project Report. OTKA.

Péter, Katalin and Benda, Borbála and Horn, Ildikó and Koltai, András and Várkonyi, Gábor (2008) A magyar arisztokrácia családi kapcsolatrendszere a 16-17. században = The family network of the Hungarian aristocracy in the sixteenth and seventeenth centuries. Project Report. OTKA.

Pézsa, Nikolett and Török, Ádám (2008) Environmental impact of biofuel blends - theoretical estimation. In: Fisita - World Automotive Congress 2008., 2008.09.14-2008.09.19., München, Németország.

Pócs, Éva and Bárth, Dániel and Boross, István and Gebauer, Imola Ágnes and Hagenthurm, Endre and Kis-Halas, Judit Zsuzsanna and Klaniczay, Gábor and Láng, Benedek and Szacsvay, Éva and Szalánszky, Edit and Tóth, Péter and Tóth G., Péter (2008) Néphit, vallás, mentalitás. Kéziratos és nyomtatott források, 16-19. század. Forrásfeltárás, -kiadás és kutatás = Folk belief, religion, mentality. Hand-written and printed sources, 16-19. centuries. Exploration, publication and study of sources. Project Report. OTKA.

Pócsik, Éva and Balázs, Annamária and Szentes, Tamás (2008) Kemokinek, kemokin receptorok expressziójának regulációja tumor sejteken = Regulation of chemokine and chemokine receptor expression in tumor cells. Project Report. OTKA.

Pólya, Zoltán (2008) Szellemi kiútkeresés a Csereháton. Iskolakultúra, 18 (7-8). pp. 50-64. ISSN 1215-5233

Quintavalle, Dario and Borondics, Ferenc and Klupp, Gyöngyi and Simon, Ferenc and Jánossy, András and Kamarás, Katalin and Pekker, Sándor (2008) Structure and properties of the stable two-dimensional conducting polymer Mg5C60. PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER AND MATERIALS PHYSICS, 77. Paper-155431. ISSN 1098-0121

Radics, Katalin (2008) Az uralkodó mint a szubjektum szélsőséges megnyilvánulása egy Hofmannsthal- és egy Ady-versben. Egy birodalmi álom és egy álom birodalma. Iskolakultúra, 18 (11-12). pp. 65-75. ISSN 1215-5233

Raivio, Tiina and Korponay-Szabó, Ilma Rita and Paajanen, Tuula and Ashorn, Merja and Iltanen, Sari and Collin, Pekka and Laurila, Kaija and Nemes, Éva and Kovács, Judit B. and Carrard, Geraldine and Saramaki, Mika and Maki, Markku and Kaukinen, Katri (2008) Comparison of a Novel Whole Blood Transglutaminase-based ELISA With a Whole Blood Rapid Antibody Test and Established Conventional Serological Celiac Disease Assays. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 47 (5). pp. 562-567. ISSN 0277-2116 (print), 1536-4801 (online)

Rajta, István and Dobos, Erik and Erdélyiné Dr. Baradács, Eszter (2008) Protonnyalábos mikromegmunkálás = Proton beam Micromachinig. Project Report. OTKA.

Rashed, Aref and Vígh, András and Németh, Zoltán and Feiler, Erzsébet and Alotti, Nasri and Simon, József (2008) Késői posztinfarktusos kamrai septumdefektus. Orvosi Hetilap, 149 (35). pp. 1665-1667. ISSN 0030-6002 (print), 1788-6120 (online)

Rasooli, I. and Gachkar, L. and Yadegarinia, D. and Bagher Rezaei, M. and Alipoor Astaneh, S. (2008) Antibacterial and antioxidative characterisation of essential oils from Mentha piperita and Mentha spicata grown in Iran. Acta Alimentaria, 37 (1). pp. 41-52. ISSN 0139-3006

Raucsik, Béla and Raucsikné Varga, Andrea Beáta (2008) Az alsó-toarci feketepala Réka-völgyi szelvényének ásványtani jellemzése (Óbányai Aleurolit Formáció, Mecsek-hegység): őséghajlattani következtetések | Mineralogy of the Lower Toarcian black shale section from the Réka Valley (Óbánya Siltstone Formation, Mecsek Mountains, Hungary): implications for palaeoclimate. FÖLDTANI KÖZLÖNY, 138 (2). pp. 133-146. ISSN 0015-542X

Raucsik, Béla and Raucsikné Varga, Andrea Beáta (2008) Az Óbányai Aleurolit Formáció kőzettani és geokémiai vizsgálata = Petrological and geochemical examination of the Óbánya Aleurolite Formation. Project Report. OTKA.

Raucsik, Béla and Raucsikné Varga, Andrea Beáta (2008) Climato-environmental controls on clay mineralogy of the Hettangian–Bajocian successions of the Mecsek Mountains, Hungary. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 265 (1-2). pp. 1-13. ISSN 0031-0182

Raucsikné Varga, Andrea Beáta and Raucsik, Béla and Kovácsné Kis, Viktória and Szakmány, György (2008) A felső-paleozoikumi Turonyi Formáció (Szlavóniai–Drávai-terrénum) pelites kőzeteinek ásványtani és kőzettani jellemzői | Mineralogical and petrological characteristics of mudrocks from the Upper Palaeozoic Turony Formation (Slavonia–Drava unit). FÖLDTANI KÖZLÖNY, 138 (1). pp. 5-20. ISSN 0015-542X

Reiczigel, Jenő and Lang, Zsolt and Rózsa, Lajos and Tóthmérész, Béla (2008) Measures of sociality: two different views of group size. ANIMAL BEHAVIOUR, 75. pp. 715-721. ISSN 0003-3472

Reszegi, Katalin (2008) A hegynév terminus definiálása. In: Név és valóság. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai (1). Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, pp. 240-246. ISBN 978-963-9808-12-6

Reusz, György and Szabó, András and Szabó, Attila József and Szabó, Antal and Tory, Kálmán and Vásárhelyi, Barna (2008) Csontanyagcsere és szív-érrendszeri rizikófaktorok klinikai és genetikai vizsgálata urémiás és transzplantált gyermekekben, valamint állatkísérletes modellen. = Clinical, molecular genetic evaluation and animal model of risk factors influencing the cardiovascular system and bone metabolism in children with uraemia and following renal transplantation. Project Report. OTKA.

Reuter, Gábor (2008) Magyarországi gastroenteritis járványokból kimutatott calicivírusok molekuláris szintű elemzése = Molecular analysis of caliciviruses detected in gastroenteritis outbreaks in Hungary. Project Report. OTKA.

Rhodes, P. (2008) Thucydides and his audience: What thucydides explains and what he does not. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 83-88. ISSN 0044-5975

Ribiczey, Pál (2008) A chronicus hepatitis B kezelése. Infektológia és Klinikai Mikrobiológia, 15 (3-4). pp. 139-142. ISSN 1218-1293

Richard, C. and Doan, B. T. and Beloeil, J. C. and Bessodes, M. and Tóth, Éva and Scherman, D. (2008) Noncovalent Functionalization of Carbon Nanotubes with Amphiphilic Gd3+ Chelates: Towards Powerful T1 and T2 MRI Contrast Agents. NANO LETTERS, 8. pp. 232-236. ISSN 1530-6984

Riedlmayer, András (2008) Ottoman copybooks of correspondence and miscellanies as a source for political and cultural history. Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 201-214. ISSN 0001-6446

Rimler, Judit (2008) Foglalkozás és kreativitás = Occupation and creativity. Project Report. OTKA.

Ring, Gy. and Bognár, Eszter and Dobránszky, János (2008) Testing Method of Stent’s Radial Force. In: Gépészet 2008: Proceedings of Sixth Conference on Mechanical Engineering. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-420-947-8

Ringer, Árpád and Hajdúné dr. Molnár, Katalin and K. Kozlowski, Janusz and Karavanic, Ivor and Mester, Zsolt and Szakáll, Sándor and Szolyák, Péter and T. Dobosi, Viola (2008) Az Istállós-kői-barlang ásatásának folytatása és a Bükki Aurignaci kérdése = Continuation of Excavating Istállós-kő Cave and Problem of Bükk Aurignacian. Project Report. OTKA.

Ritoók, Zsigmond (2008) Problems in Euripides’ Antiope. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 29-40. ISSN 0044-5975

Ritoók, Zsigmond and Bezeczky, Gábor and Bolonyai, Gábor and Ferenczi, Attila and Hajdu, Péter and Kálmán C., György (2008) Narráció és retorika = Narrative and Rhetoric. Project Report. OTKA.

Romvári, Róbert and Szabó, András and Andrássy, Gabriella and Petrási, Zsolt and Donkó, Tamás and Horn, Péter (2008) Cross-sectional imaging assisted selection for heart performance in pigs. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (3). pp. 313-322. ISSN 0236-6290

Rooth, Mats (2008) Notions of focus anaphoricity. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 277-285. ISSN 1216-8076

Roósz, András and Barkóczky, Péter and Demeter, Zsolt and Farkas, János and Jaroslav, Sytchev and Kaptay, György and Mende, Tamás and Sahba Yaghmaee, Maziar (2008) Egyensúlyi fázisdiagrammok számítása ESTPHAD módszerrel = Calculation of Equilibrium Phase Diagrams by ESTPHAD method. Project Report. OTKA.

Ruban, Dmitry A. (2008) Jurassic maximum flooding surfaces in the Greater Caucasus basin (Northern Neo-Tethys). Central European Geology, 51 (2). pp. 99-112. ISSN 1788-2281

Ruckwied, Katrin and Götz, Annette E. and Pálfy, József and Török, Ákos (2008) Palynology of a terrestrial coal-bearing series across the Triassic/Jurassic boundary (Mecsek Mts, Hungary). Central European Geology, 51 (1). pp. 1-15. ISSN 1788-2281

Rácz, B. and Gasz, B. and Gallyas, F. and Kiss, P. and Tamas, A. and Józsa, R. and Lubics, A. and Lengvári, I. and Tóth, G. and Rőth, E. and Reglődi, D. (2008) Common antiapoptotic mechanism in the neuro- and cardioprotective effects of PACAP. Neurotoxicity Research, 13 (2). pp. 124-135. ISSN 1029-8428

Rácz, B. and Gasz, B. and Gallyas Jr., F. and Kiss, P. and Tamasi, A. and Szántó, Z. and Lubics, A. and Lengvári, I. and Tóth, G. and Hegyi, O. and Rőth, E. and Reglődi, D. (2008) PKA-Bad-14-3-3 and Akt-Bad-14-3-3 signaling pathways are involved in the protective effects of PACAP againts ischemia/reperfusion-induced cardiomyocyte apoptosis. Regulatory Peptides, 145 (1-3). pp. 105-115. ISSN 0167-0115

Rácz, György and Bocs, Zsófia and Borsa, Iván and C. Tóth, Norbert and Horváth, Richárd and Vajk, Ádám (2008) A Mohács előtti levéltári források automatizált információs rendszere III. = Computer aided data processing of medieval documents in the national archives of Hungary. Project Report. OTKA.

Rácz, Zoltán and Antal, Tibor and Rákos, Attila Gábor and Sasvári, László (2008) Fluktuációk és frontok egyensúlytól távoli állapotokban = Fluctuations and fronts in far-from-equilibrium states. Project Report. OTKA.

Rácz, Zsuzsanna and Hamar, Péter (2008) SiRNS-technológia, a jövő génterápiája? ORVOSI HETILAP, 149 (4). pp. 153-159. ISSN 0030-6002

Rátky, József and Egerszegi, István and Sarlós, Péter (2008) Mangalica kanok fertilizációs képességének elemzése a here endokrin és exokrin működésének tükrében = Studies on the fertilizing ability of Mangalica boars with special emphasis on the testicular endocrine and exocrine function. Project Report. OTKA.

Rédei, Károly and Bárány, Gábor and Treczker, Klára and Veperdi, Irina (2008) Az akáctermesztés fejlesztésének biológiai alapjai különös tekintettel a száraz termőhelyekre = The biological basis of black locust growing focused on dry site conditions. Project Report. OTKA.

Rédei, Mária and Kincses, Áron (2008) A szomszédból érkező migránsok hatása a hazai társadalmi és gazdasági különbségekre. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 1 (1). pp. 7-16. ISSN 1789-6339

Rékási, Márk (2008) Talajtulajdonságok hatása a protonátmenettel járó felületi reakciók kinetikájára. Agrokémia és Talajtan, 57 (2). pp. 281-291. ISSN 0002-1873

Révay, Zsolt and Belgya, Tamás and Szentmiklósi, László (2008) Új adatkönyvtár készítése hideg neutronos prompt gamma aktivációs analízishez = New data library for prompt gamma activation analysis with cold neutrons. Project Report. OTKA.

Róbert, Péter (2008) Munkakörnyezet és kormányzati felelősség (ISSP RoG) = Work environment and governmental responsibility (ISSP RoG). Project Report. OTKA.

Róbert, Péter and Medgyesi, Márton (2008) Munkaattitűdök időbeli változása és nemzetközi összehasonlítása = Temporal changes in work attitudes and international comparison. Project Report. OTKA.

Róka, Attila and Toth, E. and Szilágyi, Szabolcs and Merkely, Béla Péter (2008) Electrical atrial fibrillation induction affects the characteristics of induced arrhythmia. JOURNAL OF ELECTROCARDIOLOGY, 41 (2). pp. 131-137. ISSN 0022-0736

Rónyai, Lajos and Babcsányi, István and Hegedűs, Gábor and Héthelyi, László and Horváth, Erzsébet and Ivanyos, Gábor and Nagy, Attila and Prőhle, Péter and Wettl, Ferenc (2008) Algebra és számítások = Algebra and calculations. Project Report. OTKA.

Róth, Márton (2008) Realtà, finzione e riscrittura: il labirinto della letteratura nel Conte di Montecristo di Calvino. In: Voci da dentro. Bulzoni Editore, Roma, pp. 287-294.

Rózsa, Erzsébet (2008) „Glaube im Gefühl“. In: Viele Religionen, eine Vernunft? Böhlau Verlag - Akademie Verlag, Bécs; Berlin, pp. 135-154. ISBN 9783050045269

Rózsa, Sándor and Purebl, György and Susánszky, Éva and Kő, Natasa and Szádóczky, Erika and Réthelyi, János and Danis, Ildikó and Skrabski, Árpád and Kopp, Mária (2008) A megküzdés dimenziói : A konfliktusmegoldó kérdőív hazai adaptációja = Dimensions of coping: Hungarian adaptation of the Ways of Coping Questionnaire. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (3). pp. 217-241. ISSN 1419-8126

Römer, Claudia (2008) Contemporary European translations of Ottoman documents and vice versa (15th–17th centuries). Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 215-226. ISSN 0001-6446

Röst, Gergely (2008) SEIR epidemiological model with varying infectivity and infinite delay. Mathematical Biosciences and Engineering, 5 (2). pp. 389-402. ISSN 1547-1063 (print), 1551-0018 (online)

S. Pallós, Piroska (2008) Óvodák Fiumében. Iskolakultúra, 18 (7-8). pp. 65-73. ISSN 1215-5233

Salama, S. and Verhoef, W. and Monbaliu, J. and Vekerdy, Zoltán and Mannaerts, C. M. and Su, Z. and Abouali, M. (2008) Technique for validating remote sensing products of water quality. In: AGRISAR and EAGLE Campaigns Final Workshop, 2007.10.15-2007.10.16., Noordwijk, Hollandia. (Unpublished)

Salamon, Lajos and Hegyi, Judit and Kacz, Károly and Tell, Imre (2008) A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a nyugat-dunántúli régióban = Investigation Relations of Farm Size Measurement and Comparison on Territorial as well as SGM Basis, in the Region of Western Transdanubia. Project Report. OTKA.

Sanda, István Dániel (2008) A reformpedagógiai irányzatok iskolaépítési törekvései. Iskolakultúra, 18 (9-10). pp. 129-142. ISSN 1215-5233

Sarbak, G. (2008) Der Paulinerorden an der Schwelle der Neuzeit. In: Bettelorden in Mitteleuropa. Geschichte, Kunst, Spiritualität, 2007. március 19-22., Sankt Pölten, Ausztria.

Sasfi, Csaba (2008) A felsőbb iskolázottság térhódítása a magyarországi későrendi társadalomban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 50 (2.). pp. 163-194. ISSN 0040-9634

Sashalmi, Endre and Bagi, Dániel and Barbarics, Zsuzsa and Bebesi, György and Font, Márta and Oborni, Teréz and Sokcsevits, Dénes and Szeberényi, Gábor (2008) Kelet-Európa és a Balkán 1000-1800 közt: intellektuális történeti konstrukciók vagy valós történeti régiók? = Eastern Europe and the Balkans 1000-1800: intellectually constructed historical notions or real historical regions? Project Report. OTKA.

Sasvári, Péter László (2008) The development of Information and Communication Technology in several economic branches in Hungary. In: ТРУДИ, 2008.12.03-2008.12.05, Harkìv.

Schay, Zoltán and Frey, Krisztina and Sárkány, Antal (2008) DeNOx reakciók mechanizmusának tanulmányozása nemesfém katalizátorokon = Study of the mechanism of deNOx reactions on supported noble metal catalysts. Project Report. OTKA.

Schmeller, Dirk S. and Gruber, Bernd and Budrys, Eduardas and Framsted, Erik and Lengyel, Szabolcs and Henle, Klaus (2008) National Responsibilities in European Species Conservation: a Methodological Review. Conservation Biology, 22 (3). pp. 593-601. ISSN 0888-8892

Schmera, Dénes and Erős, Tibor (2008) A mintavételi erőfeszítés hatása a mintareprezentativitásra. Acta Biologica Debrecina. Supplementum oecologica hungarica, 18. pp. 209-213. ISSN 0236-8684

Schmidt, J. and Husvéth, F. and Sipőcz, J. and Tóth, T. and Fábián, J. (2008) Dietary manipulations to increase the concentration of conjugated linoleic acid in milk. Acta Alimentaria, 37 (1). pp. 53-63. ISSN 0139-3006

Schmitz-Hübsch, T. and Coudert, M. and Bauer, P. and Giunti, P. and Globas, C. and Balikó, L. and Filla, A. and Mariotti, C. and Rakowicz, M. and Charles, P. and Ribai, P. and Szymanski, S. and Infante, J. and van de Warrenburg, Bart P.C. and Dürr, A. and Timmann, D. and Boesch, S. and Fancellu, R. and Rola, R. and Depondt, C. and Schöls, L. and Zdienicka, E. and Kang, J.-S. and Döhlinger, S. and Kremer, B. and Stephenson, D. A. and Melegh, B. and Pandolfo, M. and di Donato, S. and du Montcel, S. Tezenas and Klockgether, T. (2008) Spinocerebellar ataxia types 1, 2, 3, and 6 - Disease severity and nonataxia symptoms. Neurology, 71 (13). pp. 982-989. ISSN 1526-632X

Schmitz-Hübsch, Tanja and Giunti, Paola and Stephenson, D. A. and Globas, Christoph and Balikó, László and Sacca, F. and Mariotti, C. and Rakowicz, M. and Szymanski, Sandra and Infante, Jon and van de Warrenburg, Bart P. and Timmann, D. and Fancellu, R. and Rola, R. and Depondt, Chantal and Schöls, L. and Zdzienicka, E. and Kang, J.-S. and Döhlinger, S. and Kremer, B. and Melegh, B. and Filla, A. and Klockgether, T. (2008) SCA Functional Index. A useful compound performance measure for spinocerebellar ataxia. Neurology, 71 (7). pp. 486-492. ISSN 1526-632X

Schuler, Dezső and Bognár, László and Dabasi, Gabriella and Garami, Miklós and Hauser, Péter and Hegedus, Balázs and Jeney, András and Kovalszky, Ilona (2008) Szomatosztatin receptor, mint lehetséges differenciál diagnosztikai, prognosztikai és terápiás faktor a gyermekkori medulloblastomák esetében = Somatostatin receptor Acts as a Potential Differential Diagnostic, Prognostic and Therapeutic Factor in Patients Treated with Medulloblastoma. Project Report. OTKA.

Schwarz, Tomasz and Kopyra, Marcin and Nowicki, Jacek (2008) Physiological mechanisms of ovarian follicular growth in pigs — A review. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (3). pp. 369-378. ISSN 0236-6290

Schäfer, Torsten and Merkl, Jessica and Klemm, Eckart and Wichmann, Heinz-Erich and Ring, Johannes (2008) We and our pets: Allergic together? Acta Veterinaria Hungarica, 56 (2). pp. 153-161. ISSN 0236-6290

Schöll, Károly Norbert (2008) Planktonic rotifers of the Lake Cerknica (Slovenia). OPUSCULA ZOOLOGICA (BUDAPEST), 37 (2006). pp. 91-93. ISSN 0237-5419

Schöll, Károly Norbert and Kiss, Anita (2008) Spatial and temporal distribution patterns of zooplankton (Rotifera, Cladocera, Copepoda) in the water bodies of the Floodplain Gemenc (Duna-Dráva National Park, Hungary). OPUSCULA ZOOLOGICA (BUDAPEST), 39. pp. 65-76. ISSN 0237-5419

Seko, Y. and Bolay, A. and Kiss, Levente (2008) Molecular evidence in support of recent migration of a powdery mildew fungus on Syringa spp. into Europe from East Asia. PLANT PATHOLOGY, 57. pp. 243-250. ISSN 0032-0862

Selinus, Olle and Finkelman, Robert B. and Centeno, Jose A. and Cave, Mark (2008) Medical geology — the European perspective. Central European Geology, 51 (2). pp. 133-151. ISSN 1788-2281

Selkirk, Elisabeth (2008) Contrastive focus, givenness and the unmarked status of “discourse-new”. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 331-346. ISSN 1216-8076

Sellyei, Boglárka and Varga, Zsuzsanna and Ivanics, Éva and Magyar, Tibor (2008) Characterisation and comparison of avian Pasteurella multocida strains by conventional and ERIC-PCR assays. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (4). pp. 429-440. ISSN 0236-6290

Seres, Antal and Juhász, Anikó and Radnóti, Éva and Stauder, Márta (2008) A kereskedelem koncentrációs folyamatának jellemzői és hatása a termelő és kereskedelmi kisvállalkozásokra = The characteristics of the retailing consolidation process and the effects on the small size producing and retailing enterprises. Project Report. OTKA.

Serényi, Miklós and Lohner, Tivadar and Petrik, Péter and Zolnai, Zsolt and Horváth, Zsolt Endre and Nguyen Quoc, Khánh (2008) Characterization of sputtered and annealed niobium oxide films using spectroscopic ellipsometry, Rutherford backscattering spectrometry and X-ray diffraction. THIN SOLID FILMS, 516 (22). pp. 8096-8100. ISSN 0040-6090

Severo, UberlandioB. (2008) Multiplicity of solutions for a class of quasilinear elliptic equations with concave and convex terms in R. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (5). pp. 1-16. ISSN 1417-3875

Sharples, Robert (2008) Habent sua fata libelli: Aristotle’s Categories in the first century BC. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 273-287. ISSN 0044-5975

Simon, István and Tusnády, Gábor (2008) Transzmembrán fehérjék bioinformatikai szerkezet vizsgálata = Bioinformatics approaches to transmembrane protein structures. Project Report. OTKA.

Simon, István and Tusnády, Gábor (2008) Transzmembrán fehérjék, mint cél fehérjék bevonása a tuberkolózis elleni gyógyszertervezésbe = Incorporating transmembrane proteins as targets in the search for promising drug candidates against tuberculosis. Project Report. OTKA.

Simon, Judit and Mandják, Tibor (2008) Az üzleti kapcsolatok értékének integrált elméleti modellje = The Integrated Theoretical Modell of Business Relationships' Value. Project Report. OTKA.

Simon, Károly and Hernáth, Szabolcs and Szabados, Tamás and Székely, Balázs and Tóth, Rozália Hajnal (2008) Fraktálok és valószínűségszámítás = Fractals and probability. Project Report. OTKA.

Simon, László and Balázsy, Sándor and Biró, Borbála and Kovács, Béla (2008) A rizoszférában lezajló folyamatok tanulmányozása a fitoremediáció során = Study of rhizosphere processes during phytoremediation. Project Report. OTKA.

Simon, Melinda (2008) Elektronikus források a kiadói és nyomdászjelvények tanulmányozásához. In: "Apró cseppekből lesz a zápor". Habent sua fata libelli (4). Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 159-178. ISBN 978 963 7356 77 3

Simon, Melinda (2008) Funkciótlan vagy funkcionális? Nyomdászjelvények, mint könyvtárépületek díszítőelemei. In: "Apró cseppekből lesz a zápor". Habent sua fata libelli (4). Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 95-116. ISBN 978 963 7356 77 3

Simon, Szilvia and Mádl-Szőnyi, Judit and Müller, Imre and Zsemle, Ferenc (2008) Identification of near-surface saline water in the Lake Kelemenszék area, Danube-Tisza Interfluve, Hungary. Central European Geology, 51 (3). pp. 219-230. ISSN 1788-2281

Sinkó, Katalin and Fél, Kornél and Nicola, Hüsing (2008) Mezopórusos hibrid anyagok új típusú előállítása = New preparation of mesoporous hybrid materials. Project Report. OTKA.

Sipos, Botond and Somogyi, Kálmán and Andó, István and Pénzes, Zsolt (2008) T2prhd: a tool to study the patterns of repeat evolution. BMC Bioinformatics, 27. ISSN 1471-2105

Sipos, Jenő and Apostol, Attila (2008) CAD/CAM, CNC TECHNOLOGY APPLIED IN THE FIELD OF ENGINEERING, SECURITY TECHNOLOGY AND MECHANICAL ENGINEER TRAINING I. HADMÉRNÖK, 3 (4). pp. 43-52. ISSN 1788-1919

Sipos, János (2008) Az azerbajdzsáni avarok, tatok, zahurok, zsidók, oroszok és törökök népzenéjéről. In: Magyarország és Azerbajdzsán : a kultúrák párbeszéde" : II. nemzetközi tudományos konferencia, 2007. november 6-8. : előadások, cikkek és rezümék. Azerbajdzsáni Nagykövetség; MTA Néprajzi Kutató Intézete, Budapest, pp. 170-181.

Sipos, János (2008) Keleti népzenei kutatások IV. Folkmagazin, 15 (1). pp. 30-33. ISSN 1218-912X

Sipos, János (2008) Zenei alapformák egy török falusi közösségben. NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA, XVI (3-4). pp. 75-99. ISSN 1215-8097

Sipos, Rastislav and Sima, Jozef and Tarapcik, Pavol and Gyurcsik, Béla (2008) Solution properties of iron(III) complexes with 5-fluorosalicylic acid- spectra, speciation, and redox stability. Chemical Papers, 62 (5). pp. 496-503. ISSN 0366-6352, ESSN: 1336-9075

Sisák, István and Bámer, Balázs (2008) Hozzászólás Szabó József, Pásztor László és Bakacsi Zsófia „Egy országos, átnézetes, térbeli talajinformációs rendszer kiépítésének igénye, lehetőségei és lépései” című cikkéhez. Agrokémia és Talajtan, 57 (2). pp. 347-354. ISSN 0002-1873

Smeller, László and Böde, Csaba (2008) Metastabil állapotok feltérképezése a fehérjék nyomás-hőmérséklet fázisdiagramján = Exploring metastable states on the pressure-temperature phase diagram of proteins. Project Report. OTKA.

Sohár, Gábor and Györkös, Andrea and Gasztonyi, Beáta (2008) Propylthiouracil indukálta droghepatitis. MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM, 61 (S3). p. 108. ISSN 0133-5464

Soltész, Pál and Kovács, Ildikó and Szegedi, Gyula and Szomják, Edit and Tóth, László and Tóth, Judit and Veres, Katalin (2008) Immuno-inflammatorikus mechanizmusok antifoszfolipid szindróma atherothromboticus folyamataiban = Immunopathological mechanism in atherothrombotic processes af antipospholipid syndrome. Project Report. OTKA.

Solymosi, Péter and Bónis, Péter (2008) Acetolaktát-szintetáz (ALS) enzim inhibitor érzékenységének vizsgálata Sonchus arvensis populációkban = Study of inhibitor sensitivity of Acetolactate Synthase(ALS) enzyme in Sonchus arvensis populations. Project Report. OTKA.

Solymosi, Tamás and Forgó, Ferenc and Pintér, Miklós (2008) Játékelmélet = Game Theory. Project Report. OTKA.

Somogyi, Kálmán and Sipos, Botond and Pénzes, Zsolt and Kurucz, Éva and Zsámboki, János and Hultmark, Dan and Andó, István (2008) Evolution of genes and repeats in the Nimrod superfamily. Molecular biology and evoltuion, 25 (11). pp. 2337-2347. ISSN 1537-1719

Somogyvári, Lajos (2008) A nőről való gondolkodás. Iskolakultúra, 18 (5-6). pp. 169-172. ISSN 1215-5233

Somos, Róbert (2008) Patrisztikus teológiai és filozófiai tudománymetodológia = Patristic Theology and Philosophical Science-Methodology. Project Report. OTKA.

Somsák, László and Czifrák, Katalin and Györgydeák, Zoltán and Hadady, Zsuzsa and Nagy, Veronika and Vágvölgyiné dr.Tóth, Marietta (2008) Glikoenzim-inhibítorok előállítása = Synthesis of glycoenzyme inhibitors. Project Report. OTKA.

Soumelidis, Alexandros and Gáspár, Péter and Regula, Gergely and Lantos, Béla (2008) Control of an experimental mini quad-rotor UAV. In: Proceedings of the 16th Mediterranean Conference on Control and Automation MED'08. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), New York, pp. 1252-1257. ISBN 978-1-4244-2505-1

Souza, Maria Betania G. and Barros, Cristiane F. A. and Barbosa, Francisco and Hajnal, Éva and Padisák, Judit (2008) Role of atelomixis in replacement of phytoplankton assemblages in Dom Helvécio Lake, South-East Brazil. HYDROBIOLOGIA, 607 (1). pp. 211-224. ISSN 0018-8158 (print), 1573-5117 (online)

Soós, N. and Kálmán, Z. and Kovács, T. Z. and Csabai, Zoltán Szabolcs and Móra, Arnold (2008) Vízibogár-faunisztikai vizsgálatok a Zala vízrendszerén - előzetes eredmények. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY, 88 (6). pp. 184-187. ISSN 0018-1323

Soós, Nándor and Csabai, Zoltán Szabolcs (2008) Occurrence of a rare teratological aberration of Sigara striata (Linnaeus, 1758) (Heteroptera: Corixidae) in Hungary | A Sigara striata (Linnaeus, 1758) (Heteroptera: Corixidae) egy ritka fejlődési rendellenességének előfordulása Magyarországon. ACTA BIOLOGICA DEBRECINA-SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA, 18. pp. 215-217. ISSN 0236-8684

Soós, Nándor and Kálmán, Zoltán and Csabai, Zoltán Szabolcs (2008) Contribution to the aquatic Coleoptera and Heteroptera fauna of Bodrogköz, NE Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea; Heteroptera: Gerromorpha, Nepomorpha). ACTA BIOLOGICA DEBRECINA-SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA, 18. pp. 219-230. ISSN 0236-8684

Specziár, András (2008) Life history patterns of Procladius choreus, Tanypus punctipennis and Chironomus balatonicus in Lake Balaton. Annales de Limnologie - International Journal of Limnology, 44 (3). pp. 181-188. ISSN 0003-4088 (print), 2100-000X (online)

Sréter, Tamás and Széll, Z. (2008) Onchocercosis: A newly recognized disease in dogs. VETERINARY PARASITOLOGY, 151 (1). pp. 1-13. ISSN 0304-4017

Stange, E. F. and Travis, S. P. L. and Vermeire, S. and Reinisch, W. and Geboes, K. and Barakauskiene, A. and Feakins, R. and Fléjou, J. F. and Herfarth, H. and Hommes, D. W. and Kupcinskas, L. and Lakatos, Péter László and Mantzaris, G. J. and Schreiber, S. and Villanacci, V. and Warren, B. F. (2008) European evidence-based Consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis: Definitions and diagnosis. Journal of Crohn's and Colitis, 2 (1). pp. 1-23. ISSN 1873-9946

Steiger, Kornél and Bene, László and Geréby, György and Ruzsa, Ferenc (2008) Klasszikus szanszkrit, ógörög, latin filozófiai szövegek magyar fordításának elektronikus kezelése = Electronic processing of Sanscritic, Greek and Latin philosophical works Hungarian translation. Project Report. OTKA.

Steklács, János (2008) A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája. Iskolakultúra, 18 (11-12). pp. 138-140. ISSN 1215-5233

Steller, Lea-Katharina (2008) A Salzmann-Gyűjtemény: avagy a náci diktatúra által kiirtásra ítélt német irodalmi kultúra kézzelfoghatóvá tétele | Sammlung Salzmann: die Bibliothek von Autoren, deren Werke der nationalsozialistischen Bücherverbrennung zum Opfer fielen. In: Workshop V.: a Szudétanémet Tudományos Gyűjtemény éves közgyűlése, 2008.03.02, Szentendre. (Unpublished)

Stenger-Kovács, Csilla and Bíró, Petra and Soróczki-Pintér, Éva and Királykuti, Ildikó and Padisák, Judit (2008) A Balaton befolyóinak ökológiai állapota a bevonatlakó kovaalgák alapján. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY, 88 (6). pp. 192-195. ISSN 0018-1323

Stenman, Satumarja M and Lindfors, Katri and Korponay-Szabó, Ilma Rita and Lohi, Olli and Saavalainen, Paivi and Partanen, Jukka and Haimila, Katri and Wieser, Herbert and Maki, Markku and Kaukinen, Katri (2008) Secretion of celiac disease autoantibodies after in vitro gliadin challenge is dependent on small-bowel mucosal transglutaminase 2-specific IgA deposits. BMC Immunology, 9 (1). p. 6. ISSN 1471-2172

Stepakova, Liubov V. and Skripkin, Mikhail Yu and Chernykh, Lyudmila V. and Hajba, László and Mink, János (2008) Vibrational spectroscopic and force field studies of copper(II) chloride and bromide compounds, and crystal structure of KCuBr3. JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY, 39 (1). pp. 16-31. ISSN 0377-0486

Stiller, I. and Dancs, G. (2008) Increasing the nutritive value of potato by metabolic engineering of cysteine content. A Review. Acta Alimentaria, 37 (1). pp. 103-113. ISSN 0139-3006

Stipesevic, B. and Jug, D. and Samota, D. and Jug, I. and Kolar, D. and Vrkljan, B. and Birkás, Márta (2008) The economic sustainability of second crops implementation in organic maize production. AGRONOMSKI GLASNIK, 70 (5). pp. 451-463. ISSN 0002-1954

Stipesevic, B. and Samota, D. and Jug, D. and Jug, I. and Kolar, D. and Vrkljan, B. and Birkás, Márta (2008) Effects of the second crop on maize yield and yield components in organic agriculture. AGRONOMSKI GLASNIK, 70 (5). pp. 439-448. ISSN 0002-1954

Stipsicz, András I. (2008) On the μ invariant of rational surface singularities. PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY, 136 (11). pp. 3815-3823. ISSN 0002-9939

Stájer, Anette and Ungvári, Krisztina and Pelsőczi-Kovács, István and Polyánka, Hilda and Oszkó, Albert Zoltán and Rakonczay, Zoltán and Radnai, Márta and Kemény, Lajos and Fazekas, András and Laczkóné Turzó, Kinga Mónika (2008) Corrosive effects of fluoride on titanium: Investigation by X-ray photoelectron spectroscopy, atomic force microscopy., and human epithelial cell culturing. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A, 87A (2). pp. 450-458. ISSN 1549-3296

Su, Z. and Timmermans, W. J. and Dost, R. and Vekerdy, Zoltán (2008) EAGLE 2006 – Multi-purpose, multi-angle and multi-sensor in-situ and airborne campaigns over grassland and forest. In: AGRISAR and EAGLE Campaigns Final Workshop, 2007.10.15-2007.10.16., Noordwijk, Hollandia.

Sudár, Balázs (2008) Bektaşi monasteries in Ottoman Hungary (16th–17th centuries). Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 227-248. ISSN 0001-6446

Sulik, Béla and Berényi, Dénes and Biri, Sándor and Gulyás, László and Orbán, Andrea and Ricsóka, Tícia (2008) Ionok ütközése atomokkal, molekulákkal és felületekkel: magasabbrendű folyamatok = Collisions of ions with atoms molecules and surfaces: Higher-order processes. Project Report. OTKA.

Sulik, Béla and Gulyás, László (2008) Az atomi ionizáció vizsgálata = Atomic Ionization Studies. Project Report. OTKA.

Surányi, Balázs (2008) Mondattani opcionalitás a magyar nyelvben = Syntactic optionality in Hungarian. Project Report. OTKA.

Sváb, Erzsébet and Kőszegi, László and Mészáros, György and Pusztai, László and Somogyvári, Zoltán (2008) Atomi- és mágneses szerkezetek neutrondiffrakciós vizsgálata = Neutron diffraction study of atomic and magnetic structures. Project Report. OTKA.

Sz. Tóth, Gyula (2008) Az idegenforgalomtól a turizmustudásig. Iskolakultúra, 18 (7-8). pp. 147-150. ISSN 1215-5233

Szabados, László and Paparó, Margit and Szeidl, Béla (2008) Asztrofizikai modellek tesztelése és kozmikus távolságmeghatározás csillagpulzációval = Testing astrophysical models and cosmic distance scale determination based on stellar pulsation. Project Report. OTKA.

Szabados, László Benő (2008) Kvázilokális megfigyelhető mennyiségek és az általános relativitáselmélet kanonikus szerkezete = Quasi-local observables and the canonical structure of General Relativity. Project Report. OTKA.

Szabadíts, Péter and Bagi, István and Dobránszky, János (2008) Comparison the flexibility of balloon-expandable coronary stents. In: Proceedings of the Third Hungarian Conference on Biomechanics. Magyar Biomechanikai Társaság, Budapest, pp. 315-319. ISBN 978-963-06-4307-8

Szabadíts, Péter and Dobránszky, János (2008) Trackability Measurement of Coronary Stent in a Coronary Vessel Modell. In: Gépészet 2008: Proceedings of Sixth Conference on Mechanical Engineering. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-420-947-8

Szabolcs, Éva and Hegedűs, Judit (2008) A gyermekről való gondolkodás differenciálódása a dualizmus korában. Iskolakultúra, 18 (5-6). pp. 76-85. ISSN 1215-5233

Szabó, András (2008) A vedlés zsír anyagcseréjének komplex vizsgálata tojótyúkban = Complex investigation of the fat metabolism of moulting in laying hens. Project Report. OTKA.

Szabó, András Péter (2008) Beszterce város fejedelemség kori kormányzata és politikai elitje : egy archontológia forrásai és hasznosítási lehetőségei. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 3 (1). pp. 145-159. ISSN 1787-6753

Szabó, András Péter (2008) Esterházy Pál nádor néhány erdélyi vonatkozású iratmásolata. Ismeretlen források az 1658-1659. esztendők történetéhez. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 6. p. 63. ISSN 0865-0632

Szabó, Bálint (2008) Sejtmozgás és proliferáció vizsgálata mikromanipulált struktúrákon = Investigation of cell motility and proliferation on micropatterned structures. Project Report. OTKA.

Szabó, Csaba (2008) A diktatúrák iskolapolitikája. VIGILIA, 73 (11). pp. 802-812. ISSN 0042-6024

Szabó, Csaba and Csapó, Zsolt and Ivanics, Tamás and Kempler, Péter and Kiss, András and Kollai, Márk and Ligeti, László and Lohinai, Zsolt and Rosivall, László and Vörös, Péter (2008) A poli (ADP-ribóz) polimeráz enzim szerepe diabeteszes komplikációk patogenezisében = Poly (ADP-ribose) polymerase and diabetic complications. Project Report. OTKA.

Szabó, Csaba and Csákó, Rita and Nagy, Katalin (2008) A zenei élmények mint módosult tudatállapot vizsgálata és összehasonlítása a transzállapot egyéb formáival = Music experiences as an altered state of consciousness, it`s comparison with other trance states. Project Report. OTKA.

Szabó, Dénes and Horváth, István Tamás and Miedziák, Miroszláw and Mika, László Tamás and Pusztai, Zoltán and Rábai, József and Szíjjártó, Csongor and Vlád, Gábor (2008) Királis, fluoros fázisban oldható homogén katalizátor prekurzor ligandumok szintézise és alkalmazása = Synthesis and application of chiral fluorous phase soluble ligands for catalysts. Project Report. OTKA.

Szabó, Erzsébet and Korpos, Éva and Batmunkh, Enkhjargal and Lotz, Gábor and Holczbauer, Ágnes and Kovalszky, Ilona and Deák, Ferenc and Kiss, Ibolya and Schaff, Zsuzsa and Kiss, András (2008) Expression of Matrilin-2 in Liver Cirrhosis and Hepatocellular Carcinoma. Pathology and Oncology Research, 14 (1). pp. 15-22. ISSN 1219-4956

Szabó, György and Fáth, Gábor and Szolnoki, Attila (2008) Evolúciós játékok statisztikus fizikája = Statistical physics of evolutionary games. Project Report. OTKA.

Szabó, György and Giber, János and Kiss, Gábor and Lakatosné Varsányi, Magda and Mikó, Annamária and Németh, Zsolt and Suba, Csongor and Vargáné dr. Josepovits, Katalin and Vida, György (2008) Titán orvosi implantátumok felületi biokompatibilitásának javítása és a létrehozott rétegek orvosbiológiai tulajdonságainak szisztematikus vizsgálata = Improvement of the surface biocompatibility of titanium medical implants and systematic study of the medical-biological properties of the resulting layers. Project Report. OTKA.

Szabó, Gábor and Bárdos, Krisztina and Berke, Szilárd and Popovics, Péter András and Szakály, Zoltán and Szigeti, Orsolya (2008) A tej és tejtermékek marketingcsatornájának multidiszciplináris elméleti és empirikus elemzése, különös tekintettel a koordinációs mechanizmusokra = Multidisciplinary theoretical and empirical analysis of milk and dairy products' marketing channel, with special respect to co-ordination mechanism. Project Report. OTKA.

Szabó, Gábor and Fehér, Alajos and Fürj, Zoltán and Katonáné Kovács, Judit and Kuti, István and Lakatos, Dénes and Mészáros, Sándor and Popovics, Péter András and Szász, Tibor and Szolnoki Győzőné dr. Karkus, Mária and Turchany, Guy (2008) Környezetpolitikai tervek és stratégiák az Európai Unióban és Magyarországon = Environmental programmes and strategies in the European Union and Hungary. Project Report. OTKA.

Szabó, Ilona and Lakatos, Ferenc (2008) Erdei fákon kórokozó Phytophthora fajok molekuláris azonosítása = Molecular identification of Phytophthora species pathogenic on forest trees. Project Report. OTKA.

Szabó, János (2008) A Dunántúli-középhegység triász gastropodái = Triassic gastropods from the Transdanubian Central Range. Project Report. OTKA.

Szabó, Katalin (2008) Tanulás a munkahelyeken és a munkahelyekért. EDUCATIO, 17 (2). pp. 217-231. ISSN 1216-3384

Szabó, Krisztina and Novák, Ildikó and Sztefanov, Alexandra (2008) Az orvosi kamilla (Matricaria recutita L.) nemesítését megalapozó vizsgálatok = Basic research in support of chamomile (Matricaria recutita L.) breeding. Project Report. OTKA.

Szabó, Rita and Mező, Gábor and Pállinger, Éva and Kovács, Péter and Kőhidai, László and Bősze, Szilvia and Hudecz, Ferenc (2008) In VitroCytotoxicity, Chemotactic Effect, and Cellular Uptake of Branched Polypeptides with Poly[l-Lys] Backbone by J774 Murine Macrophage Cell Line. Bioconjugate Chemistry, 19 (5). pp. 1078-1086. ISSN 1043-1802 (print), 1520-4812 (online)

Szabó, Szilárd and Janiga, Gábor and Kalmár, László and Könözsy, László and Lukács, Tamás (2008) Energetikai és környezetvédelmi rendszerek kísérleti és számítástechnikai modellezésének és a vonatkozó szerkezetek és folyamatok optimálásának összekapcsolása = Connection between experimental and numerical modelling of power engineering and environmental protection system and the optimisation of related processes and structures. Project Report. OTKA.

Szabó, Sándor and Bakos, István (2008) Fémek adszorpciója idegen fémfelületeken (gyakorlati vonatkozások) = Underpotential deposition of metals on foreign metal surfaces (practical aspects). Project Report. OTKA.

Szabó, Zsolt and Gáspár, Tibor and Insperger, Tamás and Szalai, Róbert (2008) Időkésést tartalmazó dinamikai rendszerek stabilitása és nemlineáris rezgései = Stability and non-linear vibrations of dynamical systems containing time delay. Project Report. OTKA.

Szabó, Ádám (2008) Domborműves Ólomtábla Pannoniából. A „Dunai Lovasistenek” vagy Dominus és Domina újabb kultuszemléke. Archaeologiai Értesítő, 133 (1). pp. 119-128. ISSN 0003-8032

Szabó G., Zoltán and Csorba, Sándor and Gyapay, László and Lakner, Lajos and Pajkossy, Gábor and Völgyesi, Orsolya (2008) Kölcsey Ferenc minden munkái (kritikai kiadás) = The Complete Works of Ferenc Kölcsey (critical edition). Project Report. OTKA.

Szabó Katalin, Éva and Makk, Judit and Kiss, Keve Tihamér and Eiler, Alexander and Ács, Éva and Tóth, Bence and Kiss, Áron Keve and Bertilsson, Stefan (2008) Sequential colonization of river periphyton analysed by microscopy and molecular fingerprinting. FRESHWATER BIOLOGY, 53 (7). pp. 1359-1371. ISSN 0046-5070

Szakács, Zoltán and Béni, Szabolcs and Noszál, Béla (2008) Resolution of carboxylate protonation microequilibria of NTA, EDTA and related complexones. TALANTA, 74 (4). pp. 666-674. ISSN 0039-9140

Szakály, Zoltán and Berke, Szilárd and Kalmár, Sándor and Sarudi, Csaba and Szabó, Gábor and Szente, Viktória and Szigeti, Orsolya and Tarnavölgyi, Gábor (2008) Kiemelt állati eredetű hungarikumok marketinglehetőségeinek elemzése = Analysis of the marketing facilities of outstanding hungaricums of animal origin. Project Report. OTKA.

Szalai, Csaba and Bojszkó, Ágnes and Buzás, Edit Irén and Czinner, Antal and Keszei, Márton and Kozma, Gergely and Szabó, Teréz (2008) Az allergia és az allergiás asztma pathomechanizmusának molekuláris biológiai és genetikai vizsgálata = Molecular biologic and genetic investigation of the pathomechanism of allergy and allergic asthma. Project Report. OTKA.

Szalai, Sándor and Koppán, A. and Szarka, László (2008) Effect of positional inaccuracies on multielectrode results. ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA HUNGARICA, 43 (1). pp. 33-42. ISSN HU ISSN 1217-8977

Szalai, Sándor and Szarka, László (2008) PARAMETER SENSITIVITY MAPS OF SURFACE GEOELECTRIC ARRAYS I. LINEAR ARRAYS. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 43 (4). pp. 419-437. ISSN 1217-8977

Szalai, Sándor and Szarka, László (2008) PARAMETER SENSITIVITY MAPS OF SURFACE GEOELECTRIC ARRAYS II. NONLINEAR AND FOCUSSED ARRAYS. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 43 (4). pp. 439-447. ISSN HU ISSN 1217-8977

Szalai, Sándor and Veress, M. and Novák, Attila and Szarka, László Csaba (2008) Application of the Simplest Geophysical Method, the Pricking Probe Method to Map Bedrock Topography in a Karstic Area. In: 14th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, 2008.09.15-2008.09.17, Krakow.

Szalai, Zoltán (2008) Fekete Gábor - Varga Zoltán (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ, 57 (1-2). pp. 227-228. ISSN 0015-5403

Szalai, Zoltán and Németh, Tibor (2008) Elemi táji mintázatok hatása talajkémiai paraméterekre. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ, 57 (1-2). pp. 135-146. ISSN 0015-5403

Szalavetz, Andrea (2008) Technológiai fejlődés és gazdasági szerkezetátalakulás = Technological and structural change. Project Report. OTKA.

Szalay, Adrienn and Kósa, Dezider and Gelencsér, Éva and Ribiczey, Pál and Gasztonyi, Beáta (2008) Krónikus hepatitis B és C vírus infekció gyakorisága gondozott hemodializált vesebetegeinkben. MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM, 61 (4). pp. 313-318. ISSN 0133-5464

Szalay, Viktor (2008) Elméleti módszerek molekulák forgási-rezgési mozgásainak leírása = Theoretical methods for describing the rotational-vibrational motions of molecules. Project Report. OTKA.

Szalma-Baksi, Gábor and Pálinkó, István (2008) Towards a model of the Al13-pillared layer clay - a computational study. In: 9th Pannonian International Symposium on Catalysis. Slovak University of Technology, Bratislava, pp. 375-379. ISBN 978-80-227-2923-9

Szamel, Katalin (2008) Közérdek és közigazgatás = Public Interest and Public Administration. Project Report. OTKA.

Szamos, Jeno and Horváthné Szanics, Eniko and Janáky, Tamás and Polgár, Marianne and Tömösköziné dr. Farkas, Rita (2008) Peptid markerek a fehérje allergia előrejelzésében = Peptide markers to predict food allergy. Project Report. OTKA.

Szarka, András and Kovács, Zita and Mayer, Miklós and Mészáros, Tamás (2008) A mitokondrium szerepe a növényi sejt aszkorbinsav koncentrációjának és redoxállapotának szabályozásában. = The role of mitochondria in the regulation of ascorbate concentration and redox state in plant cells. Project Report. OTKA.

Szarka, András and Szego, Anita (2008) Az aszkorbinsav koncentráció és redox státusz szabályozása növényi sejtekben bioszintézis és intracelluláris transzport révén = The regulation of ascorbate concentration and redox state in plant cells via its biosynthesis and intracellular transport. Project Report. OTKA.

Szarka, László (2008) Jászi Oszkár, az elemző programalkotó. A nemzetiségi politika csőjde. HISTÓRIA, 30 (9). pp. 16-19. ISSN 0139-2409

Szarka, László (2008) Nemzeti "palimpszeszt". HISTÓRIA, 30 (4-5). pp. 18-20. ISSN 0139-2409

Szarka, László (2008) Significance of Czechoslovakian-Hungarian Population Exchange in the History of Intended Elimination of Hungarian Minority in Czechoslovakia. MINORITIES RESEARCH (10). pp. 51-65. ISSN 1585-860X

Szarka, László (2008) A béketárgyalások és a kisebbségek ügye. HISTÓRIA, 30 (6-7). pp. 8-12. ISSN 0139-2409

Szarka, László and Kötél, Emőke (2008) Határhelyzetek. Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest. ISBN 978–963–87423–3–9

Szathmári, István and Aczél, Petra and Antalné dr. Szabó, Ágnes and Boda, Istvánné and Czetter, Ibolya and Csekéné dr. Jónás, Erzsébet and Fábián, Pál and Gáspári, László and Heltainé Nagy, Erzsébet and Jenei, Teréz and Kincses Kovács, Éva and Kocsány, Piroska and Konczné Domonkosi, Ágnes and Kornyáné Szoboszlay, Ágnes and Kozocsa, Sándor and Minya, Károly and Mózesné Kabán, Annamária and Nagy, János and Nagyné dr. Lorincz, Julianna and Némethné Varga, Andrea and Pethő, József and Pintér Miklósné dr. Eőry, Vilma and Róka, Jolán and Rozgonyiné dr. Molnár, Emma and Sájter, Laura and Szikszainé dr. Nagy, Irma and Tátrai, Szilárd and Tolcsvai Nagy, Gábor and Tuba, Márta and Vargáné dr. Raisz, Rózsa (2008) Alakzatkutatás = Research of Figures. Project Report. OTKA.

Szathmáry, Eörs and Gedeon, Gábor and Kövér, Szilvia and Pál, Csaba and Papp, Balázs (2008) Az evolúció nagy lépései és robusztus genetikai rendszerek = Major transitions in evolution and robust genetic systems. Project Report. OTKA.

Szatmári, István (2008) A Betti reakció alkalmazásai = New applications of the Betti reaction. Project Report. OTKA.

Szatmári, István (2008) A Betti reakció új alkalmazásai = New applications of the Betti reaction. Project Report. OTKA.

Szatmáry, Károly and Csák, Balázs and Derekas, Alíz and Fűrész, Gábor and Kiss L., László and Szabó, Gyula and Vinkó, József (2008) Változócsillagok az instabilitási sávban és az óriás ágon = Variable stars in the instability strip and on the giant branch. Project Report. OTKA.

Szederkényi, Gábor and Ailer, Piroska Gyöngyi and Hémeth, Huba László and Magyar, Attila and Pongrácz, Barna (2008) Nemlineáris dinamikus rendszerek analízis alapú irányítása = Analysis-based control of nonlinear dynamical systems. Project Report. OTKA.

Szegedi, Gyula and Aleksza, Magdolna and Bodolay, Edit and Brúgós, Boglárka Csilla and Dankó, Katalin and Gyimesi, Edit and Kiss, Emese and Sipka, Sándor and Szegedi, Andrea and Szekanecz, Zoltán and Tarr, Tünde and Zeher, Margit (2008) Az immuntolerancia vizsgálata autoimmun kórképekben = Investigations on the immune tolerance in autoimmune diseases. Project Report. OTKA.

Szegedy-Maszák, Zsuzsanna (2008) Drawing instruction and the cultivation of taste: Hugó Szegedy-Maszák’s views on drawing instruction in primary schools. Hungarian Studies, 22 (1-2). pp. 157-167. ISSN 0236-6568

Szegvári, Gábor and Pálinkó, István (2008) A computational study on the adsorption of the major ring-transformation products of methyloxirane in HY and HZSM-5 zeolites. In: 9th Pannonian International Symposium on Catalysis. Slovak University of Technology, Bratislava, pp. 388-393. ISBN 978-80-227-2923-9

Szeidl, György and Kozák, Imre and Szabó, Tamás and Szirbik, Sándor Mátyás (2008) Végeselem és peremelem módszerek különös tekintettel a nemlineáris héjelméletre és a rugalmasságtan duál rendszerére = Finite element and boundary element methods with a special regard to the nonlinear theory of shells and the dual system of elasticity. Project Report. OTKA.

Szekeres, András and Montvai, Csaba (2008) A termo-higro-mechanika (THM) elméleti vizsgálata és alkalmazása hőérzékeny-higroszkopos, szálerősítésű kompozitokhoz; az eredmények felhasználása gépjárműszerkezetekben = Theoretical investigations of thermo-hygro-mechanics (THM) and application to fiber reinforced thermo-hygroscopic composites; application in automotive industry. Project Report. OTKA.

Szekeres, Diána (2008) Happy birthday Louise Brown! A művi megtermékenyítés harminc éve, jelentésárnyalatainak bemutatása a történelem, az orvosi jog és az etika szemszögből nézve. In: PhD Tanulmányok 7. PTE ÁJK Doktori Iskola, Pécs, pp. 369-399.

Szekeres, Júlia and Barakonyi, Aliz and Kozma, Noémi and Mikó, Éva and Palkovics, Tamás and Polgár, Beáta and Szereday, László (2008) A PIBF molekula tumornövekedésben, ill. a terhesség fenntartásában szerepet játszó régióinak azonosítása = Localization of the active centers accounting for the biological activity of the PIBF molecule. Project Report. OTKA.

Szekrényes, András (2008) Experiment-based criterion for the crack stability analysis in composite materials. In: Gépészet 2008: Proceedings of Sixth Conference on Mechanical Engineering, 2008.05.29-2008.05.30, Budapest, BME.

Szekszárdi, Júlia (2008) Erősségeink és gyengeségeink (a közoktatás „SWOT-analízise”). Iskolakultúra, 18 (9-10). pp. 117-128. ISSN 1215-5233

Szeltner, Zoltán and Polgár, László (2008) Structure, Function and Biological Relevance of Prolyl Oligopeptidase. Current Protein and Peptide Science, 9 (1). pp. 96-107. ISSN 1389-2037

Szelényi, Judit and Magócsi, Mária and Selmeczy, Zsolt (2008) A szimpatikus idegrendszer neurotranszmitter szintjét szabályozó mechanizmusok és a gyulladásos mediátorok keletkezése közötti összefüggések vizsgálata = Study of the interaction between the mechanisms controlling the neurotransmitter levels of the sympathetic nervous system and the production of inflammatory mediators. Project Report. OTKA.

Szende, Tamás (2008) Iván Fónagy (1920–2005) leitmotifs in his œuvre. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 131-143. ISSN 1216-8076

Szendrői, Miklós and Kiss, János and Somogyi, Péter (2008) Bisphosphonat kezelés hatása a csontok fibrosus dysplasiájára = The effect of bisphosphonate treatment on the fibrous dysplasia. Project Report. OTKA.

Szenes, Mária and Bali, Ottilia and Fischer, Tünde and Gárdos, László and Nagy, Tatyjána and Völgyi, Zoltán and Gasztonyi, Beáta (2008) Szöveti transzglutamináz-ellenes autoantitesten alapuló szűrővizsgálatok coeliakiás betegek elsőfokú, felnőttkorú rokonai között a Zala Megyei Kórházban - Kezdeti lépések. MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM, 61 (4). pp. 319-322. ISSN 0133-5464

Szenes, Mária and Nagy, Gyöngyi and Gyömbér, Edit and Girán, Bettina and Fischer, Tünde and Völgyi, Zoltán and Gasztonyi, Beáta (2008) CT-kolonográfiával (virtuális kolonoszkópia) szerzett tapasztalataink a gasztroenterológus szemszögéből. Orvosi Hetilap, 149 (25). pp. 1161-1165. ISSN 0030-6002 (print), 1788-6120 (online)

Szenes, Mária and Völgyi, Zoltán and Ruzsa, Ágnes and Nagy, Gyöngyi and Tüske, György and Belencsák, Ágnes and Gasztonyi, Beáta (2008) Kolorektális carcinoma szűrés Zalaegerszegen - Kezdeti tapasztalatok. MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM, 61 (S3). p. 114. ISSN 0133-5464

Szentesi, Zoltán (2008) Bufo aff. viridis (Anura: Bufonidae) from the Middle Miocene diatomite of Szurdokpüspöki, northeastern Hungary. Central European Geology, 51 (4). pp. 315-324. ISSN 1788-2281

Szenyéri, Zoltán and Szots, Zoltán (2008) A Dél-dunántúli német kisebbség etnikai földrajzi vizsgálata, különös tekintettel Somogy megyére = Ethnic geographical examination of the german minority of Southern Transdanubia concerning Somogy county. Project Report. OTKA.

Szepessy, Tibor and Báthory, Orsolya (2008) Dudith András levelezésének kritikai kiadása = The critical edition of the correspondence. Project Report. OTKA.

Szeredi, Levente and Glávits, Róbert and Tenk, Miklós and Jánosi, Szilárd (2008) Application of anti-BCG antibody for rapid immunohistochemical detection of bacteria, fungi and protozoa in formalin-fixed paraffin-embedded tissue samples. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (1). pp. 89-99. ISSN 0236-6290

Szeredi, Levente and Jánosi, Szilárd and Tenk, Miklós (2008) Klebsiella oxytoca as a cause of equine abortion—Short communication. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (2). pp. 215-220. ISSN 0236-6290

Szeredi, Levente and Szentirmai, Csaba (2008) Gastric zygomycosis in a pig affected with postweaning multisystemic wasting syndrome — Case report. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (2). pp. 207-213. ISSN 0236-6290

Szeredi, Levente and Szentirmai, Csaba (2008) Proliferative and necrotising pneumonia and severe vascular lesions in pigs naturally infected with porcine circovirus type 2. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (1). pp. 101-109. ISSN 0236-6290

Szeredi, Levente and Tenk, Miklós and Jánosi, Szilárd and Pálfi, Vilmos and Hotzel, Helmut and Sachse, Konrad and Pospischil, Andreas and Bozsó, Miklós and Glávits, Róbert and Molnár, Tamás (2008) A survey of equine abortion and perinatal foal losses in Hungary during a three-year period (1998–2000). Acta Veterinaria Hungarica, 56 (3). pp. 353-367. ISSN 0236-6290

Szerkesztőség, (2008) Innovációs Nagydíj 2007. Agrokémia és Talajtan, 57 (1). pp. 207-208. ISSN 0002-1873

Szigeti, Jenő (2008) Linear algebra in lattices and nilpotent endomorphisms of semisimple modules. JOURNAL OF ALGEBRA, 319 (1). pp. 296-308. ISSN 0021-8693

Szigeti, János and Bakos, József and Kedves, Miklós Ákos and Sörlei, Zsuzsanna and Tóth, Zoltán László (2008) Hideg atomnyaláb előállítása magneto-optikai csapdából, és tulajdonságainak vizsgálata = Production of cold atomic beam from magneto-optical trap and investigation of its properties. Project Report. OTKA.

Szigeti, Péter and Cs. Kiss, Lajos and Fleck, Zoltán and Halmai, Gábor and Horváth, Gergely and Horváthy, Balázs and Patyi, András and Rigó, Anett and Sulyok, Gábor (2008) A Köztársaság jogrendszerének állapota (1989-2004). Komplex jogelméleti, szakjogi és jogszociológiai kutatás = State of the Republic's legal system (1989-2004) Complex research in the field of jurisprudence and legal sociology. Project Report. OTKA.

Sziklai, Péter and Gács, András and Weiner, Zsuzsanna (2008) Algebrai módszerek a Galois-geometriában = Algebraic methods in Galois-geometries. Project Report. OTKA.

Szilagyi, P. Á. and Madarász, János and Kuzmann, Ernő and Vértes, Attila and Molnar, Gabor and Homonnay, Zoltán (2008) Thermal stability of the Fe(III)EDTA complex in its monomeric form. THERMOCHIMICA ACTA, 479 (1-2). pp. 53-58. ISSN 0040-6031

Szili, László and Schipp, Ferenc and Tóth, János and Vértesi, Péter and Weisz, Ferenc (2008) Súlyozott polinomapproximáció és alkalmazások = Weighted polynomial approximation and its applications. Project Report. OTKA.

Szili-Kovács, Tibor and Szabó, Rebeka and Halassy, Melinda and Török, Katalin (2008) Homokpusztagyepek természetvédelmi restaurációja a talaj-nitrogén immobilizációjával. Agrokémia és Talajtan, 57 (1). pp. 133-146. ISSN 0002-1873

Szilovics, Csaba and Ivancsics, Imre and Kóbor, Gyula (2008) Az adójogi jogkövetelés gyakorlati kutatása = The practice research of the tax compliance. Project Report. OTKA.

Szilágyi, F. and Ács, Éva and Borics, Gábor and Halasi-Kovács, B. and Juhász, P. and Kiss, B. and Kovács, T. and Müller, Z. and Lakatos, G. and Padisák, Judit and Pomogyi, P. and Stenger-Kovács, Csilla and Szabó, Katalin Éva and Szalma, Elemér and Tóthmérész, Béla (2008) Application of Water Framework Directive in Hungary: Development of biological classification systems. In: The 11th International Specialised Conference on Watershed and River Basin Management.: Removal of BOD5 in susurface flow constructed wetlands: Hungarian experiences. IWA, Budapest, pp. 1-7. ISBN 978-963-06-5689-4

Szilágyi, F. and Ács, Éva and Borics, Gábor and Halasi-Kovács, B. and Juhász, P. and Kiss, B. and Kovács, T. and Müller, Z. and Lakatos, Gyula and Padisák, Judit and Pomogyi, P. and Stenger-Kovács, Csilla and Szabó, Katalin Éva and Szalma, Elemér and Tóthmérész, Béla (2008) Application of Water Framework Directive in Hungary: Development of biological classification systems. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 58 (11). pp. 2117-2125. ISSN 0273-1223

Szilágyi, Róbert and Herdon, Miklós (2008) Mobile Internet in Agriculture (Hajdú-Bihar) Survery. In: Summer University on Information Technology in Agriculture and Rural Development. Magyar Agrárinformatikai Szövetség, Debrecen, pp. 135-138. ISBN 978-963-87366-1-1

Szilágyi, Róbert and Kovács, György and Herdon, Miklós (2008) Video in e-learning systems. In: Summer University on Information Technology in Agriculture and Rural Development. Magyar Agrárinformatikai Szövetség, Debrecen, pp. 21-27. ISBN 978-963-87366-1-1

Szirmai, Viktória and Baráth, Gabriella and Molnár, Balázs and Szépvölgyi, Ákos (2008) Nagyvárosi egyenlőtlenségek és társadalmi konfliktusok = Urban inequalities and social conflicts. Project Report. OTKA.

Szirányi, Tamás and Radványi, András (2008) Video történések felismerése automatikusan detektált adatbázis asszociációk segítségével = Classification of video events through automatically detected categories of video database. Project Report. OTKA.

Szlivka, Ferenc and Balló, Béla and Molnár, Ildikó and Török, Sándor (2008) A mezőgazdaságban alkalmazott axiális átömlésű ventilátorok nyomás- és sebességterének meghatározására alkalmas vizsgálati módszer továbbfejlesztése = Developing of the method for measurement of velocity- and pressure field of axial flow fan and its application in agriculture. Project Report. OTKA.

Szoboszlai-Kiss, Katalin (2008) Kézikönyv a filozófiáról. Iskolakultúra, 18 (11-12). pp. 146-148. ISSN 1215-5233

Szollár, Lajos (2008) A homocisztein szerepe a korai fellépésű ischaemiás szívbetegségek pathogenezisében. Project Report. OTKA.

Szucs, Árpád (2008) Fullerének és szén nanocsövek elektrokémiai vizsgálata = Electrochemical investigation of fullerenes and carbon nanotubes. Project Report. OTKA.

Szállási, Árpád and Gazda, István and Bodorné Sipos, Ágnes (2008) II. Rákóczi Ferenc és Ecsed. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (74). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Nagyecsed Város Önkormányzata, Budapest - Nagyecsed. ISBN 978-963-9276-72-7

Számel, László (2008) Adaptive PF Speed Control of SRM Drives. In: International Power Electronics and Motion Control Conference EPE PEMC. 13th International Power Electronics and Motion Control Conference . IEEE Press, New York, pp. 1048-1054. ISBN 978-1-4244-1741-4

Szántay, Csaba and Dörnyei, Gábor and Incze, Mária and Kovács, Péter and Pete, Béla and Temesváriné dr. Major, Eszter (2008) Ergolinvázas alkaloidok és analogonjaik enantioszelektív szintézise = Enantioselective total synthesis of ergot alkaloids and analogues. Project Report. OTKA.

Szántó, Zoltán and Janky, Béla and Kovács, Benedek and Takács, Károly (2008) Társadalmi kontroll, kollektív cselekvés és a társadalmi hálózatok stabilitása = Social Control, Collective Action and Stability of Social Networks. Project Report. OTKA.

Szécsi, Árpád and Magyar, Donát and Varga, Mónika (2008) Fumonizineket-termelő Fusarium verticillioides genotípusok azonosítása, elterjedésük felmérése a hazai kalászos gabona- és kukorica-termőhelyeken = Determination of fumonisins-producing genotypes of Fusarium verticillioides associated with small-grain cereals and maize in Hungary. Project Report. OTKA.

Székely, Csaba and Molnár, Kálmán and Rácz, Orsolya Zita (2008) A Balaton és vízrendszere halfajainak parazitológiai vizsgálata = Parasitological investigations on fishes of Lake Balaton and its tributaries. Project Report. OTKA.

Székely, Miklós (2008) Az 1900-as párizsi világkiállítás magyar tervanyaga Párizsban. Magyar Építőművészet, 8 (44). pp. 23-25. ISSN 0025-0082

Székely, Miklós (2008) Magyar pavilonépítészet a világkiállításokon 1878-1918 között. Magyar Építőművészet, 8 (44). pp. 11-15. ISSN 0025-0082

Széles, Gyula and Borbély, Csaba and Tóth, Katalin (2008) A magyar organikus tehéntej termelés hazai és nemzetközi esélyei = The inland and international possibilities of hungarian organic milk production. Project Report. OTKA.

Széles, Éva and Kovács, Béla and Prokisch, József and Győri, Zoltán (2008) A talajminták szelénformáinak változása tárolás során. Agrokémia és Talajtan, 57 (1). pp. 47-56. ISSN 0002-1873

Széll, Márta and Csörgő Sándorné Bata, Zsuzsanna and Kemény, Lajos (2008) The enigmatic world of mRNA-like ncRNAs: Their role in human evolution and in human diseases. SEMINARS IN CANCER BIOLOGY, 18 (2). pp. 141-148. ISSN 1044-579X

Széll, Z. and Marucci, G. and Bajmóczy, E. and Cséplő, A. and Sréter, Tamás (2008) Spatial distribution of Trichinella britovi, T. pseudospiralis and T. spiralis in red foxes (Vulpes vulpes) in Hungary. VETERINARY PARASITOLOGY, 156 (3-4). pp. 210-215. ISSN 0304-4017

Szénás, Sz. and Herdon, Miklós (2008) eGovernment services for farmers. In: International Conference on New Research in Food and Tourism. BIOATLAS 2008 Conference. Transilvania University of Brasov, Brasov, pp. 356-360. ISBN 978-973-598-300-0

Szép, Tibor and Halmos, Gergő and Pap, Péter László and Szabó Dániel, Zoltán and Vallner, Judit (2008) Lokális, regionális és globális környezeti faktorok hatásai vonuló madarakra = Effects of local, regional and global environmental factors on migrating birds. Project Report. OTKA.

Szépvölgyi, János and Főglein, Katalin Anikó and Gál, Loránd and Károly, Zoltán and Mohai, Ilona (2008) Nagydiszperzitású kerámiaporok és fullerén-származékok szintézise termikus plazmákban = Synthesis of highly-disperse ceramic powders and fullerene derivatives in thermal plasmas. Project Report. OTKA.

Szögi, László and Knapp, Éva and Farkas, Gábor Farkas and Kálóczi, Katalin (2008) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtári hálózata. In: Egyetemi könyvtárak Magyarországon. Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, Budapest, pp. 34-47.

Szögi, László and Knapp, Éva and Farkas, Gábor Farkas and Kálóczi, Katalin (2008) Library network of the Eötvös Loránd University (ELTE). In: University Libraries in Hungary. The Board of University Library Directors, Budapest, pp. 35-47. ISBN 978 963 06 6346 5

Szöllősi, E. and Bokor, Mónika Zsuzsanna and Bodor, Andrea and Perczel, András and Klement, Éva and Medzihradszky F., Katalin and Tompa, Kálmán and Tompa, Péter (2008) Intrinsic structural disorder of DF31, a Drosophila protein of chromatin decondensation and remodeling activities. JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH, 7 (6). pp. 2291-2299. ISSN 1535-3893

Szörényi, Gábor András (2008) Sajószöged középkori temetői. Archaeologiai Értesítő, 133 (1). pp. 251-272. ISSN 0003-8032

Szücs, László Gergely (2008) A "krachos liberalizmustól" a "magyar világnézetig". MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 53 (4). pp. 40-60. ISSN 0864-960X

Szőllősi, László (2008) Brojler csirke hízlalás ökonómiai helyzete Magyarországon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK = ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS, 2008 (29). pp. 171-180. ISSN 1587-1282

Szűcs, Attila and Győri, János and Jelitai, Márta and Madarász, Emília and Molnár, Gábor and Vehovszky, Ágnes (2008) Aktivitás- és információfüggő szinaptikus plaszticitás in vitro neuronhálózatokban = Activity- and Information-Dependent Synaptic Plasticity in Neural Networks in vitro. Project Report. OTKA.

Szűcs, Géza and Harasztosi, Csaba and Pál, Balázs Zoltán and Pór, Ágnes and Rusznák, Zoltán (2008) Egyes nucleus cochlearis neurontípusok jelentősége a hangingerek primér feldolgozásában és a hallás párhuzamos felszálló útvonalainak kialakításában = Role of some neurones of the cochlear nucleus in the primary processing of the auditory information and in determining the parallel ascending pathways serving the hearing function. Project Report. OTKA.

Szűcs, Péter and Faur, Krisztina Beáta and Madarász, Tamás and Szabó, Attila and Tóth, Andrea and Zsemle, Ferenc (2008) Hidrogeológiai modellek megbízhatóságának növelése geostatisztikai módszerek fejlesztésével = Improvement of geostatistical methods to increase the reliability of hydrogeological models. Project Report. OTKA.

Sándor, Klára (2008) Women and the language of Hungarian politics. In: Frau und Nation: Woman and Nation. Finno-Ugrian Studies in Austria. Schriftenreihe für die Forschungsbereiche der Abteilung Finno-Ugristik (Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft) an der Universität Wien (5). LIT Verlag, Wien, pp. 74-83. ISBN 978-3-8258-1337-6

Sándor, T. and Dobránszky, János (2008) ATIG welding of ferritic stainless steels. In: 6th European Stainless Steel Conference: Science and Market, 2008.06.10-2008.06.13., Helsinki, Finnország.

Sándor, Zsolt Mózes (2008) Exobolygó rendszerek dinamikai vizsgálata = Dynamical investigation of exoplanetary systems. Project Report. OTKA.

Sántha, Kálmán (2008) Új nézőpont a kvalitatív kutatásban. Iskolakultúra, 18 (11-12). pp. 144-146. ISSN 1215-5233

Sáray, Tamás and Balla, Csaba and Farkas, József and Felföldi, József and Kaffka, Károly and Koncz, Kálmánné and Polyákné dr. Fehér, Katalin and Zsom, Tamás (2008) Ultra alacsony oxigén-tartalmú légtérben hűtvetárolt zöldségfélék minőségének alakulása a sajátos termékjellemzők figyelembevételével = Post-harvest quality of vegetables stored in chilled ultra-low-oxygen atmosphere with regard to the specific product characteristics. Project Report. OTKA.

Sárdy, Lórántné and Sárdy, Lóránt (2008) Adalékok a magyarországi, 19-20. századi művészet történetéhez. Egy több generációs művészcsalád levéltári hagyatékának és művészi munkásságának tükrében. Project Report. OTKA.

Sárközi, Alice (2008) Abode of the soul of humans, animals and objects in Mongolian folk belief. Acta Orientalia, 61 (4). pp. 467-475. ISSN 0001-6446

Sárközy, András and Biró, András and Gyarmati, Katalin and Hegyvári, Norbert and Károlyi, Gyula and Pappné dr. Kovács, Katalin and Pintz, János and Ruzsa, Imre and Szalay, Mihály (2008) Analitikus és kombinatórikus számelmélet = Analytical and Combinatorial Number Theory. Project Report. OTKA.

Sárközy, Tamás (2008) Post-socialist “primitive accumulation of capital” and the law. Acta Juridica Hungarica, 49 (2). pp. 143-175. ISSN 1216-2574

Sárosi, Sz. and Bernáth, J. (2008) The antioxidant properties of Prunella vulgaris L. Acta Alimentaria, 37 (2). pp. 293-300. ISSN 0139-3006

Sárvári, Éva and Fodor, Ferenc and Gáspár, László and Keresztes, Áron and Király, István and Láng, Ferenc and Mészáros, Ilona and Nyitrai, Péter and Szigeti, Zoltán and Veres, Szilvia (2008) Hazai fafajok fotoszintézisválaszai és fotoprotektív mechanizmusai stresszkörülmények közt = Photosynthetic responses and photoprotective mechanisms of tree species under stress conditions. Project Report. OTKA.

Sáry, Gyula and Köteles, K. and Kaposvári, Péter and Lenti, L. and Csifcsák, Gábor and Frankó, E. and Benedek, György and Tompa, Tamás (2008) The representation of Kanizsa illusory contours in the monkey inferior temporal cortex. EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE, 28 (10). pp. 2137-2146. ISSN 0953-816X

Sólymos, Péter and Vilisics, Ferenc and Hornung, Erzsébet (2008) Terepi adatlap a hazai epigeikus makrogerinctelenek elterjedésének és élõhelyi preferenciájának vizsgálatára. ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK, 93 (2). pp. 39-46. ISSN 0002-5658

Sólyom, Jenő and Fáth, Gábor and Legeza, Örs and Woynarovich, Ferenc (2008) Erősen korrelált alacsony dimenziós rendszerek elméleti vizsgálata = Theoretical study of strongly correlated low-dimensional systems. Project Report. OTKA.

Sükösd, Miklós and Fonyó, Attila and Kollár, Eszter (2008) A genetikailag módosított szervezetek bevezetésének politikai tényezői összehasonlító perspektívában = The factors of GMO-policy in comparative perspective. Project Report. OTKA.

Süli, Attila (2008) A Horthy-korszak tábori élelmező szolgálatának eszközei a Hadtörténeti Múzeum Haditechnika Gyűjteményében. A Hadtörténeti Múzeum Értesítője (10). pp. 107-119. ISSN 0238-4442

Sütő, Gábor and Czimmer, József and Czirják, László and Kiss, Csaba György and Kumánovics, Gábor and Nagy, Zoltán and Tamásné Lővei, Csilla (2008) A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek gastrointestinalis vonatkozásai = Gastrointestinal involvement of spondylarthropathies and systemic connective tissue disorders. Project Report. OTKA.

Sőti, Csaba and Amere Subbarao, Sreedhar and Csermely, Péter and Papp, Eszter (2008) A dajkafehérjék az öregedési folyamatokban = Molecular chaperones in the ageing process. Project Report. OTKA.

T. Biró, Katalin and Gherdán, Katalin and Kalicz, Nándor and Munkáné Virág, Zsuzsanna (2008) Vörs-Máriaasszonysziget őskori lelőhely interdiszciplináris feldolgozása = Vörs-Máriaasszonysziget - an interdisciplinary study of the prehistoric site. Project Report. OTKA.

T. Sós, Vera and Biró, András and Elekes, György and Ruzsa, Imre and Szemerédi, Endre (2008) Számelmélet és kombinatorikus vonatkozásai = Number Theory and its Interactions with Combinatorics. Project Report. OTKA.

TURIĆ, Natasa and MERDIĆ, Enrih and Csabai, Zoltán Szabolcs (2008) First record of Berosus geminus (Reiche et Saulcy, 1856) and Enochrus affinis (Thunberg, 1794) (Coleoptera: Hydrophilidae) for Croatian fauna. ENTOMOLOGIA CROATICA, 12 (2). pp. 79-86. ISSN 1330-6200

Taghipour, Batoul and Mackizadeh, Mohammad Ali and Pourmoghani, Mehdi and Kasson, Arthur and Taghipour, Sedighe (2008) Geology and mineralogy of advanced argillic alteration in the Keshe area (Mt. Karkas), Central Iran. Central European Geology, 51 (1). pp. 85-98. ISSN 1788-2281

Takács, Ferenc Mihály and Bircsák, Anikó and E. Csorba, Csilla and Jászberényi, József and Kalla, Zsuzsa and Keresztúrszki, Ida and Lakner, Lajos and Margócsy, István and Porkoláb, Tibor and Rákai, Orsolya and Szolláth, Dávid and Takáts, József and Tverdota, György (2008) Kultusz, identitás, imázs - A kultuszok társadalmi működőképességének elméleti és történelmi aspektusai = Cult, identity, image - Theoretical and historical aspects of social operativity of (literary) cults. Project Report. OTKA.

Takács, Gábor (2008) Egyiptomi etimológiai szótár, 3 és 4. kötet (3. kötet publikálása, 4. kötet előkészítése) = Etymological Dictionary of Egyptian, volume 3 & 4. Project Report. OTKA.

Takács, Gábor (2008) A magyarországi gyerek- és ifjúsági kultúra egyik intézménye: a Káva Kulturális Műhely. Iskolakultúra, 18 (7-8). pp. 108-119. ISSN 1215-5233

Takács, László (2008) Nero és kora = Nero and his age. Project Report. OTKA.

Takács, Mária and Dencs, Ágnes and Csiszár, Csenge and Hettmann, Andrea and Rusvai, Erzsébet and Szomor, Katalin and Pálfi, Vilmos and Nagy, Béla (2008) First description of swine torque teno virus (TTV) and detection of a new genogroup in Hungary: Short communication. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (4). pp. 547-553. ISSN 0236-6290

Tamás, Gábor and Simon, Anna and Szabadics, János (2008) Neurogliaform sejtek funkcionális analízise az agykérgi információ-feldolgozásban = Functional analysis of neurogliaform cells in cortical information processing. Project Report. OTKA.

Tang, L. and Shi, L. and Bonneau, C. and Bacsik, Zoltán and Mink, János (2008) A zeolite family with chiral and achiral structures built from the same building layer. NATURE MATERIALS, 7 (5). pp. 381-385. ISSN 1476-1122

Tanács, Lajos and Benedek, Pál and Czimber, Gyula and Gerő, László and Molnár, Imre and Pinke, Gyula (2008) A változó mezőgazdaság hatása termesztett növényeink természetes megporzó rovarnépességeire = Impact of changing agriculture on the native pollinating insect assemblages of cultivated crop plants. Project Report. OTKA.

Tarrósy, István (2008) Sino-afrikai kapcsolatok a világpolitika rendszerében | The Sino-African Relations within the World Political System. Mutual Benefits and Opportunities for the 21st Century? KÜLÜGYI SZEMLE, 7 (4). pp. 81-93. ISSN 1587-9089

Tartally, András and Nash, D. R. and Lengyel, Szabolcs and Varga, Z. (2008) Patterns of host ant use by sympatric populations of Maculinea alcon and M. ‘rebeli’ in the Carpathian Basin. Insectes Sociaux, 55 (4). pp. 370-381. ISSN 0020-1812

Tartally, András and Rákosy, L. and Vizauer, T. C. and Goia, M. and Varga, Z. (2008) Maculinea nausithous exploits Myrmica scabrinodis in Transylvania: unusual host ant species of a myrmecophilous butterfly in an isolated region (Lepidoptera: Lycaenidae; Hymenoptera: Formicidae). SOCIOBIOLOGY, 51 (2). pp. 373-380. ISSN 0361-6525

Tartally, András and Varga, Z. (2008) Host ant use of Maculinea teleius in the Carpathian-Basin (Lepidoptera: Lycaenidae). ACTA ZOOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 54 (3). pp. 257-268. ISSN 1217-8837

Tasnádi, Tamás (2008) Nemkommutatív geometriai módszerek alkalmazása a dinamikai rendszerek elméletében = Application of noncommutative geometrical methods in the theory of dynamical systems. Project Report. OTKA.

Tatai, Erzsébet (2008) NATIONAL AND POST-NATIONAL ISSUES. INTRODUCTORY REMARKS. Acta Historiae Artium, 49. pp. 211-216. ISSN 0001-5830

Tatai, Sándor (2008) Vizsgálatok a felületi érdesség témakörében – I. rész. FAIPAR, LVI. pp. 27-30. ISSN 0014-6897

Taylor, Mary (2008) Does folk dancing make Hungarians? Táncház , folk dance as mother tongue, and folk national cultivation. Hungarian Studies, 22 (1-2). pp. 9-29. ISSN 0236-6568

Tegyey, Imre (2008) Erwartungen und Enttäuschungen des Publikums von Menander. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 55-65. ISSN 0044-5975

Temesi, József and Ágoston, Csaba Gábor and Ágoston, Kolos Csaba and Bozóki, Sándor and Fülöp, János and Komáromi, Éva and Kovács, Erzsébet and Mészáros, Csaba and Prill, Mária and Rapcsák, Tamás (2008) Gazdasági döntések modellezése = Economic Decision Models. Project Report. OTKA.

Terdik, György and Fazekas, István and Iglói, Endre and Ispány, Márton and Kormos, János (2008) Idősorok analízise és sztochasztikus fraktál modellek tanulmányozása alkalmazásokkal = Time series analysis and fractal models with applications. Project Report. OTKA.

Thirunavukkuarasu, K. and Kuntscher, C. A. and Borondics, Ferenc and Pergerné Klupp, Gyöngyi and Kamarás, Katalin (2008) Infrared spectroscopy on the fullerene C-70 under pressure. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC RESEARCH, 245 (10). pp. 2006-2009. ISSN 0370-1972*

Thirunavukkuarasu, K. and Kuntscher, C. A. and Nagy, B. J. and Klupp, Gyöngyi and Kamarás, Katalin and Kováts, Éva and Pekker, Sándor (2008) Orientational Ordering and Intermolecular Interactions in the Rotor-Stator Compounds C-60 center dot C8H8 and C-70 center dot C8H8 Studied under Pressure. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C - NANOMATERIALS AND INTERFACES, 112 (45). pp. 17525-17532. ISSN 1932-7447

Thomka, Beáta and Kisantal, Tamás and Nagy, Boglárka (2008) Mészöly Miklós kéziratos hagyatékának feldolgozása, sajtó alá rendezése = Registry and processing of the manuscript bequest of Miklós Mészöly. Project Report. OTKA.

Thür, Gerhard (2008) Zu MiΣΘΩΣiΣ und ФaΣiΣ oikoy opФanikoy in Hypereides, gegen Timandros. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 125-137. ISSN 0044-5975

Tillmann, A. and Englert, A. and Plank, Zsuzsanna and Fejes, I. and Vanderborght, J. (2008) Characterization of subsoil heterogeneity, estimation of grain size distribution and hydraulic conductivity at the Krauthausen test site using Cone Penetration Test. JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY, 95 (1–2). pp. 57-75. ISSN 0169-7722

Timmermans, J. and Tol, C van der and Weligepolage, K. and Vekerdy, Zoltán and Jia, L. and Su, Z. (2008) BRDFs acquired by directional radiative measurements during EAGLE and AGRISAR. In: AGRISAR and EAGLE Campaigns Final Workshop, 2007.10.15-2007.10.16., Noordwijk, Hollandia.

Timár, János and Dombrádi, Zsolt and Kunné Sohler, Dorottya and Zolnai, László (2008) A kvantummechanikai forgás egy sajátos formája: a forgó atommag = A special type of quantummechanical rotation: the rotating nucleus. Project Report. OTKA.

Timár, Árpád and Aknai, Katalin and Fülöp, Gézáné and Markója, Csilla (2008) Forráskiadások a magyar képzőművészet és műkritika történetének feldolgozásához =. Project Report. OTKA.

Tiner, Tibor (2008) A mobilkommunikációs szolgáltatások fejlődésének földrajzi sajátosságai Magyarországon = Geographical features of development in mobile communication services in Hungary. Project Report. OTKA.

Tisza, Miklós and Gál, G. and Lukács, Zsolt (2008) Numerical Modelling of Hot Forming Processes. INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROSTRUCTURE AND MATERIALS PROPERTIES, 3 (1). pp. 21-34. ISSN 1741-8410

Tokonami, Shinji and Kovács, Tibor and Yoshinaga, Shinji and Kobayashi, Yosuke and Ishikawa, Tetsuo (2008) (210)Po and (210)Pb Inhalation Dose by Cigarette Smoking in Gansu and Yunnan Provinces, China. Japanese Journal of Health Physics, 43 (2). pp. 131-134. ISSN 0367-6110

Tolcsvai Nagy, Gábor and Andó, Éva and Czetter, Ibolya and Dobi, Edit and Fehér, Erzsébet and Gáspári, László and Kocsány, Piroska and Pintér Miklósné dr. Eory, Vilma and Tátrai, Szilárd (2008) Szövegtipológiai kutatás = Theoretical and empirical questions of text types. Project Report. OTKA.

Toldi, József and Farkas, Tamás and Horváth, Szatmár and Jozef, Burda and Kis, Zsolt and Németh, Hajnalka and Raceková, Eniko and Somlai, Csaba and Varga, Csaba and Vécsei, László (2008) Idegi plaszticitás és neuroprotekció lehetőségeinek kutatása triptofán metabolitokkal és származékaikkal = Neuronal plasticity and neuronal protection - research with triptophan-metabolites and conjugates. Project Report. OTKA.

Tolner, László (2008) The determination of parameters of multi-step adsorption isotherm by sequential simplex optimization. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 6 (4). pp. 109-117. ISSN 1589-1623

Tolvaj, László and Mitsui, K. (2008) A geszt és a szíjács korai és késői pásztája fotodegradációjának vizsgálata. FAIPAR, 56. pp. 33-38. ISSN 0014-6897

Tolvaj, László and Molnár, Sándor (2008) Photodegradation and thermal degradation of outdoor wood. In: COST IE0601 Conference, 5-7 November 2008, Braga.

Tolvaj, László and Molnár, Sándor and Németh, Róbert and Nagy, István (2008) A gőzölt akác faanyag színének időjárás-állósága. FAIPAR, 56. pp. 39-42. ISSN 0014-6897

Tolvaj, László and Németh, K. (2008) Correlation Between Hue-angle and Colour Lightness of Steamed Black Locust Wood. ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA, 2008 (4). pp. 55-59. ISSN 1786-691X

Tomcsányi, Pál (2008) A szellemi alkotás egyéni és társas formái az élettudományokban, marketingben és az általános kutatásmódszertan oktatásában. = The personal and sociable (gregorious) forms of mental (intellectual) creation in the life sciences, in marketing and in the postgradual lecturing of the general research methodology. Project Report. OTKA.

Tomioka, Satoshi (2008) Information structure as information-based partition. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 309-317. ISSN 1216-8076

Topál, József and Gergely, György and Miklósi, Ádám and Erdőhegyi, Á. and Csibra, Gergely (2008) Infants perseverative search errors are induced by pragmatic misinterpretation. SCIENCE, 321 (5897). pp. 1831-1834. ISSN 0036-8075

Tringli, István and C. Tóth, Norbert and Csukovits, Enikő (2008) Anjoukori okmánytár 8-9. kötet = Charters of the Age of the Hungarian Angevins 8-9. Project Report. OTKA.

Tripathy, A.K. (2008) On the oscillation of second order nonlinear neutral delay difference equations. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (11). pp. 1-12. ISSN 1417-3875

Trédé, Monique (2008) Sur la culture d’Aristophane: Trois Notules. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 41-47. ISSN 0044-5975

Tsigouri, A. and Passaloglou-Katrali, M. and Sabatakou, O. (2008) Determination of eucalyptol camphor menthol and thymol in Greek thyme honey by GC-FID. Acta Alimentaria, 37 (2). pp. 181-189. ISSN 0139-3006

Tsiligianni, Theodora and Ntovolou, Eleni and Amiridis, Georgios (2008) Synchronisation of lambing with low doses of dexamethasone in Chios ewes — Short communication. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (3). pp. 393-397. ISSN 0236-6290

Tsvetkova, K. and Holl, András and Balázs, Lajos (2008) Digital Plate Archive for Supernova Search at Konkoly Observatory. BALTIC ASTRONOMY, 17 (3-4). pp. 405-413. ISSN 1392-0049

Turai, Endre and Dobróka, Mihály and Szabó, Norbert Péter and Takács, Ernő (2008) Elektromágneses módszerfejlesztések a mérési adatokban lévő földtani információ hatékonyabb és stabilabb feltárása céljából = Development of Electromagnetic (EM) Methods tending to more efficient and more stable revelation of the geological information from field data. Project Report. OTKA.

Turai, Tünde (2008) Growing old, Being old. Conceptions (Inner and Outer Viewpoint) behind the notions of Old, Elderly. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (2). pp. 343-359. ISSN 1216-9803

Turbuly, Éva and Horváth, Zita (2008) A Muraközi uradalom 17-18. századi gazdaság és társadalomtörténetének forrásai (forráspublikáció) I. = Written sources for the economic and social history of the Muraközi domain (publication of written sources) I. Project Report. OTKA.

Tél, Ferenc and Lantos, Béla (2008) Projective reconstruction and its application in object recognition for robot vision system. In: Computer Vision. I-Tech Education and Publishing KG, Bécs, pp. 441-470. ISBN 978-953-7619-21-3

Tényi, Tamás and Buda, Béla and Schmelowszky, Ágoston and Lőke, János and Pilling, János (2008) Könyvszemle = Book review. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (3). pp. 263-285. ISSN 1419-8126

Tényiné Csábi, Györgyi and Gádoros, Júlia and Jeges, Sára and Gyenge, Eszter and Trixler, Mátyás and Tényi, Tamás (2008) Minor physical anomalies in Tourette syndrome. EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, 22 (3). pp. 173-180. ISSN 0213-6163

Tészabó, Júlia (2008) A játék pedagógiai hasznáról zajló viták a Néptanítók Lapjában, szerepük a tanítói professzió kialakulásában. Iskolakultúra, 18 (5-6). pp. 66-75. ISSN 1215-5233

Tósaki, Árpád and Antalné Varga, Edit and Bak, István and Dér, Péter and Juhász, Béla and Turóczi, Tibor (2008) Iszkémia/reperfúzió indukálta károsodás: aritmiák és szívfunkciók farmakológiai befolyásolása, molekuláris mechanizmusok. = Ischemia/reperfusion induced cardiac injury: mechanisms and pharmacology. Project Report. OTKA.

Tóth, Adél and Nyári, Tibor András and Szabó, János (2008) Changing views on the goal of reproductive genetic counselling in Hungary. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 137 (1). pp. 3-9. ISSN 0301-2115

Tóth, Beáta (2008) Theologia et Philosophia. SAPIENTIANA, 1 (1). pp. 2-16. ISSN 2060-3231

Tóth, Endre (2008) A székesfehérvári ókeresztény korláttöredék. Archaeologiai Értesítő, 133 (1). pp. 49-66. ISSN 0003-8032

Tóth, Ferenc (2008) D’Andrezel vicomte, konstantinápolyi francia követ szellemi hagyatéka. SZÁZADOK, 142 (4). pp. 1021-1040. ISSN 0039-8098

Tóth, Gyula and Ádám, József and Benedek, Judit and Biró, Péter and Kenyeres, Ambrus and Kratochvilla, Krisztina and Papp, Gábor and Rózsa, Szabolcs and Völgyesi, Lajos and Zaletnyik, Piroska (2008) A nehézségi erőtér regionális szerkezetének kutatása új típusú földi és szatellita mérések bevonásával = Regional gravity field research by using new kinds of terrestrial and satellite measurements. Project Report. OTKA.

Tóth, Gábor and Balázs, Barbara and Gáti, Tamás and Simon, András and Szöllősy, Áron (2008) Természetes vegyületek és szintetikus származékaik NMR szerkezetfelderítése = Structure elucidation of natural compounds and their synthetic derivates. Project Report. OTKA.

Tóth, Géza and Farkas, Judit and Hunyadi-Gulyás, Éva Csilla and Ötvös, Ferenc and Péter, Antal and Szemenyei, Erzsébet and Tömböly, Csaba (2008) Neuropeptidek radioaktív jelölése = Radioactive labelling of neuropeptides. Project Report. OTKA.

Tóth, Ildikó and Birkás, Emma and Danis, Ildikó and Fenes, Ditte and Lakatos, Krisztina and Ney, Krisztina and Szöllősi, Ágnes (2008) A kötődési kapcsolatok stabilitása gyermekkorban = Stability of attachment relationships in childhood. Project Report. OTKA.

Tóth, János Attila (2008) River archaeology – a new tool for historical hydrology. In: 24th Conference of the Danubian countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management, 2008. június 2-4., Bled, Szlovénia.

Tóth, L. and Gácsi, Márta and Topál, József and Miklósi, Ádám (2008) Playing styles and possible causative factors in dogs' behaviour when playing with humans. APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE, 114 (3-4). pp. 473-484. ISSN 0168-1591

Tóth, László (2008) Kreativitás és szövegértés. Iskolakultúra, 18 (5-6). pp. 29-39. ISSN 1215-5233

Tóth, Miklós and Gidai, János and Kukor, Zoltán and Valent, Sándor (2008) Tetrahidrobiopterin koncentráció stabilizálása és nitrogén oxid szintézis optimalizálása aszkorbáttal és tiol vegyületekkel normális és preeclampsiás terhesek placentájában = Stabilization of tetrahidrobiopterin concentration and optimization of nitric oxide synthesis by ascorbate and thiol compounds in placentae of normal and preeclamptic pregnancies. Project Report. OTKA.

Tóth, Márton L. and Sigmond, Tímea and Borsos, Éva and Barna, János and Erdélyi, Péter and Takács-Vellai, Krisztina and Orosz, László and Kovács, Attila L. and Csikós, György and Sass, Miklós and Vellai, Tibor (2008) Longevity pathways converge on autophagy genes to regulate life span in Caenorhabditis elegans. Autophagy, 4 (3). pp. 330-338. ISSN 1554-8627

Tóth, Mónika and Móra, Arnold and Kiss, B. and Dévai, György (2008) Chironomid communities in different vegetation types in a backwater Nagy-morotva of the active floodplain of River Tisza, Hungary. BOLETIM DE MUSEO MUNICIPAL DO FUNCHAL HISTORIA NATURAL, Suppl.. pp. 169-175. ISSN 0870-3876

Tóth, Nikoletta and Bayoumi, Hamuda Hosam E. A. F. and Palágyi, Attila and Kecskés, Mihály (2008) Ca-, Mg- és K-sók hatása egyes nehézfémek Saccharomyces cerevisiae törzsekre gyakorolt toxicitására. Agrokémia és Talajtan, 57 (1). pp. 161-175. ISSN 0002-1873

Tóth, Noémi and Szabó, András and Kacsala, Péter and Héger, Júlia and Zádor, Ernő (2008) 20-Hydroxyecdysone increases fiber size in a muscle-specific fashion in rat. PHYTOMEDICINE, 15 (9). pp. 691-698. ISSN 0944-7113

Tóth, Tibor and Bákai, Tamás and Hornyák, Olivér and Kulcsár, Gyula and Nehéz, Károly and Radeleczki, Sándor (2008) Csoporttechnológia-alapú tervezés és ütemezés támogatása diszkrét matematikai modellekkel és módszerekkel = Supporting of the Group Technology Based Design, Planning and Scheduling by Means of Discrete Mathematical Models and Methods. Project Report. OTKA.

Tóth, Zoltán and Szegi, Tamás András (2008) A talajbonitációs módszertan továbbfejlesztése a diagnosztikai szemléletű természettudományos talajosztályozás alapján = Developing soil bonitet methodology on the basis of soil classification of diagnostic approach. Project Report. OTKA.

Tóth, Zsolt and Bereznai, Miklós and Hopp, Béla and Ignácz, Ferenc and Kokavecz, János and Kresz, Norbert Róbert and Vass, Csaba (2008) Excimer lézerekkel keltett plazma vizsgálata és alkalmazása különleges vékonyrétegek és mikrostruktúrák előállítására = Investigation of excimer laser induced plasma and application for deposition of special thin films and microstructures. Project Report. OTKA.

Tóth, Ágota and Horváth, Dezső (2008) Diffúzió- és konvekció-szabályozott mintázatképződés = Diffusion- and convention-induced spatiotemporal pattern formation. Project Report. OTKA.

Tóth Zsámboki, Emese and Kiss, Róbert Gábor and Préda, István (2008) A thrombocyták physiológiás és pathophysiológiás szerepének vizsgálata kardiovaszkuláris megbetegedésekben = Contribution of the platelet physiology and pathophysiology to cardiovascular disorders. Project Report. OTKA.

Tóthné Szita, Klára (2008) Életciklus-elemzés, életciklus értékelés az elméleti alapoktól a gyakorlatig. Other thesis, Miskolci Egyetem.

Tóvári, József (2008) Humán daganatsejtek mozgásának mechanikája és szabályozása = Mechanism and regulation of motility in different human tumor types. Project Report. OTKA.

Tóvári, József and Bánky, Balázs and Dobos, Judit and Varga, Norbert (2008) Humán daganatsejtek mozgásának mechanikája és szabályozása = Mechanism and regulation of motility in different human tumor types. Project Report. OTKA.

Tölgyesi, Tamás (2008) A cseh, a szlovák és a magyar nyelvbe a latinból, ill. görögből német közvetítéssel átvett vallási terminológia. In: Tavaszi Szél. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 129-133. ISBN 978-963-87569-2-3

Tölgyessy, Zsuzsanna (2008) Kiből lesz az olvasó? Iskolakultúra, 18 (5-6). pp. 165-167. ISSN 1215-5233

Törley, Gábor (2008) Expressiveness of programming languages and environments. TEACHING MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE, 6 (3). pp. 111-141. ISSN 1589-7389

Török, Attila and Szakolczai, György and Csáki, György and Schneider, Gábor and Szuper, József (2008) Book Reviews. Acta Oeconomica, 58 (3). pp. 323-343. ISSN 0001-6373

Török, Borbála (2008) Ambiguous space: Ádám Bodor’s Sinistra District. Hungarian Studies, 22 (1-2). pp. 169-181. ISSN 0236-6568

Török, János (2008) Szemcsés anyagok szimulációja molekuláris dinamikával = Simulation of granular materials by molecular dynamics. Project Report. OTKA.

Török, Péter and Deák, Balázs and Vida, E. and Lontay, L. and Lengyel, Szabolcs and Tóthmérész, Béla (2008) Tájléptékű gyeprekonstrukció lösz és szik fűmag-keverékekkel a Hortobágyi Nemzeti Park (Egyek-Pusztakócs) területén. BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK, 95 (1-2). pp. 101-113. ISSN 0006-8144

Török, Péter and Matus, Gábor and Papp, Mária and Tóthmérész, Béla (2008) Secondary succession of overgrazed Pannonian sandy grasslands. PRESLIA, 80 (1). pp. 73-85. ISSN 0032-7786

Török, Szabolcs János and Kökönyei, Gyöngyi and Károlyi, Lilla and Békési, Andrea (2008) A gyermekonkológiai pszichoszociális rehabilitáció hatékonysági mutatói nyári táborozás során. GYERMEKGYÓGYÁSZAT, 59 (4). pp. 197-202. ISSN 0017-5900

Török, Tamás István and Fecske, Zoltán and Gácsi, Zoltán and Kékesi, Tamás and Sziráki, Laura and Vadasdi, Károly (2008) Kémiai redukciós nikkel és nikkel alapú bevonatok előállítása alumínium ötvözetek felületén = Fabrication of chemically deposited nickel and nickel base coatings on aluminium alloy surfaces. Project Report. OTKA.

Török, Ádám (2008) A közúti személyközlekedés klímára gyakorolt hatása. KLÍMA-21 FÜZETEK, 52. pp. 92-97. ISSN 1789-428X

Török, Ádám and Bönker, Frank and Pogátsa, Zoltán (2008) Book reviews. Acta Oeconomica, 58 (4). pp. 437-449. ISSN 0001-6373

Túry, Krisztina and Túry, Ferenc (2008) Ételek és hagyományok a nemzeti identitás és a globalizáció tükrében = Food and traditions in the mirror of the ethnical identity and the globalization. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (2). pp. 109-123. ISSN 1419-8126

Tüskés, Anna (2008) Adatok id. Lucas Cranach Mariahilf képének kultuszához a 17–18. századi Magyarországon. Addenda to the cult of Lucas Cranach the Elder’s Maria-Hilf painting in 17th–18th century Hungary. Művészettörténeti Értesítő (1-2). pp. 149-156. ISSN 0027-5247

Tüskés, Anna (2008) Andrea Pisano: Creazione di Adamo, 1337-1342 Formella esagonale in marmo, a bassorilievo, 80 x 69 x 10,5 cm, Firenze, Museo dell’Opera del Duomo. In: Genesi. Il mistero delle origini. Skira, Milano, p. 115.

Tüskés, Anna (2008) Előszó. In: Fodor András és Tüskés Tibor levelezése, I, 1959-1966, s. a. r., a jegyzeteket készítette és a névmutatót összeállította Tüskés Anna. Pro Pannonia, Pécs, pp. 5-8.

Tüskés, Anna (2008) La Pieve di S. Maria di Confine a Tuoro sul Trasimeno. In: Nuove Ricerche su Sant’Antimo. Alinea Editrice, Firenze, pp. 45-49.

Tüskés, Anna (2008) La collezione di dipinti italiani di Marcello de Nemes. Rivista di Studi Ungheresi, 7. pp. 59-76. ISSN 1125-520X

Tüskés, Anna (2008) Magyarországi diákok a bécsi egyetemen 1365–1526. Students from Hungary at the University of Vienna 1365–1526. Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltár, Budapest. ISBN 978-963-463-974-9

Udvardy, Andor and Kiss, Petra Veronika and Sümegi, Máté Gergely and Szabó, Áron (2008) A Drosophila 26S proteasoma molekuláris jellemzése = Molecular characterization of the Drosophila 26S proteasome. Project Report. OTKA.

Ugry, Bálint (2008) Serfőző Szabolcs: A sasvári pálos kegyhely története. BUKSZ, 57 (1). pp. 177-186. ISSN 0865-4247

Ujházi, Lóránd (2008) Az áldások helye és szerepe az Egyház életében és jogában. SAPIENTIANA, 1. pp. 26-46. ISSN 2060-3231

Unger, János and Kántor, Noémi and Gulyás, Ágnes and Gál, Tamás Mátyás (2008) Thermal comfort investigation of an urban square in summer. In: Klimat I bioclimat miast (Urban climate and bioclimate), 2007, Lodz, Lengyelország.

Ungár, Tamás and Groma, István and Lendvai, János and NGUYEN, QUANG CHINH and Ribárik, Gábor and Szenes, György (2008) Mikroszerkezet karakterizációja röntgen vonalprofil analízis alapján = Characterization of microstructure by X-ray line profile analysis. Project Report. OTKA.

Uray-Kőhalmi, Käthe (2008) Ernst Steinkellner zum 70. Geburtstag. Acta Orientalia, 61 (4). pp. 499-500. ISSN 0001-6446

Uray-Kőhalmi, Käthe (2008) Mythologie und religiöse Einflüsse in den mongolischen und tibetischen Geser-Epos-Versionen. Acta Orientalia, 61 (4). pp. 431-465. ISSN 0001-6446

Utasi, Ágnes and Fekete, Judit and Juhász, Erika and Nagy, Ildikó and Szogyi, Lenke (2008) Az emberi kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre = Subjective Quality of Life and the Effect of Social Network. Project Report. OTKA.

V. Molnár, László (2008) Alapkutatások a tudománytörténet és a művelődéstörténet határterületein = Interdisciplinary basic research in the history of science and culture. Project Report. OTKA.

V. Molnár, László and Gazda, István (2008) Egykorú méltatások, kritikák Ernyey József (1869–1945) művelődéstörténész, gyógyszerésztörténész, a történelem segédtudományai kutatójának műveiről. In: Ernyey József életműve. Gyógyszerészettörténet – művelődéstörténet. (Főszerk.: V. Molnár László). Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (24). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár - Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság., Piliscsaba - Budapest, pp. 317-367. ISBN 978-963-9276-67-3

V. Molnár, László and Gazda, István (2008) Ács Tivadar (1901–1974) művelődéstörténeti publicisztikáiból. In: V. Molnár László: Ács Tivadar (1901–1974) művelődéstörténeti munkássága. Útleírók, misszionáriusok, térképészek, műszaki alkotók, szerkesztők, tudománybéli gondolkodók, szabadságharcosok. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (70). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 67-236. ISBN 978-963-9276-68-0

V. Molnár, László and Gazda, István (2008) Ács Tivadar (1901–1974) művelődéstörténeti-történeti publicista rövid életrajza és főbb műveinek bemutatása, kritikája. In: Ács Tivadar (1901–1974) művelődéstörténeti munkássága. Útleírók, misszionáriusok, térképészek, műszaki alkotók, szerkesztők, tudománybéli gondolkodók, szabadságharcosok. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (70). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 9-65. ISBN 978-963-9276-68-0

Vajda, István and Bencsáth, Boldizsár and Berta, István Zsolt and Bognár, Attila and Buttyán, Levente and Verók, István (2008) Adatbiztonság és adatvédelem a mindent átható számítógépes technológia világában = Security and Privacy Issues in Pervasive Computing. Project Report. OTKA.

Vajó, Zoltán and Kosa, L. and Szilvasy, I. and Pauliny, Z. and Bartha, K. (2008) Yearly licensing studies from 1997 to 2007 of the inactivated whole virus seasonal influenza vaccine fluval--a useful approach to pandemic vaccine development even in less well developed countries? INFLUENZA AND OTHER RESPIRATORY VIRUSES, 2 (6). pp. 221-228. ISSN 1750-2640

Valentiny, Pál and Paizs, László and Vince, Péter (2008) Mi igazolja a szabályozást? A szabályozás és hatásai = Why regulate? The impacts of regulation. Project Report. OTKA.

Vamos, Eszter Panna and Csepanyi, Gabor and Zambo, Monika and Molnár, Miklós Zsolt and Réthelyi, János and Kovacs, Agnes and Marton, Adrienn and Németh, Zsófia and Novák, Márta and Mucsi, István (2008) Sociodemographic factors and patient perceptions are associated with attitudes to kidney transplantation among haemodialysis patients. Nephrology Dialysis Transplantation, 24 (2). pp. 653-660. ISSN 0931-0509

Varga, Csaba (2008) Egy sajátos diszciplína felbukkanása. Az európajog oktatásának néhány kérdése. Iskolakultúra, 18 (11-12). pp. 83-88. ISSN 1215-5233

Varga, Csaba (2008) Judicial black-box and the rule of law in the context of European unification and globalisation. Acta Juridica Hungarica, 49 (4). pp. 469-482. ISSN 1216-2574

Varga, Csaba (2008) Law and its doctrinal study (On legal dogmatics). Acta Juridica Hungarica, 49 (3). pp. 253-274. ISSN 1216-2574

Varga, Erika and Gajdócsi, E. and Makkosné Petz, B. and Salamon, Ildikó and Bali-Papp, Ágnes (2008) Vitrification of in vitro maturated oocytes of Mangalica ( hungarian native breed pig) and Large White pig. ACTA VETERINARIA HUNGARICA, 56. pp. 399-410. ISSN 0236-6290

Varga, Erika and Gajdócsi, Erzsébet and Petz Makkosné, Brigitta and Salamon, Ildikó and Bali Papp, Ágnes (2008) Vitrification of in vitro matured oocytes of Mangalica and Large White pigs. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (3). pp. 399-410. ISSN 0236-6290

Varga, Gyula and Bányai, Károly and Dudás, Illés and Nyirő, József (2008) Gépipari környezetkímélő megmunkálási eljárások vizsgálata, modellezése = Modelling and Examination of Machine Industrial Environmentally Conscious Manufacturing Procedures. Project Report. OTKA.

Varga, István (2008) Setting aside Hungarian arbitral awards without time limit? Acta Juridica Hungarica, 49 (3). pp. 327-339. ISSN 1216-2574

Varga, József and Kállay-Menyhárd, Alfréd (2008) Béta-polipropilén alapú keverékek előállítása és szerkezet-tulajdonság összefüggések meghatározása = Preparation of beta-polypropylene based blends and determination of their structure-properties relationships. Project Report. OTKA.

Varga, József and Kállay-Menyhárd, Alfréd (2008) Különböző béta-gócképzők hatása az izotaktikus polipropilán kristályosodására. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT - KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK, 114 (3). pp. 120-135. ISSN 1418-9933

Varga, Katalin and Benczúr, Lilla and Diószeghy, Csaba and Székely, Gábor (2008) A pozitív szuggesztiókra épülő pszichológiai támogatás hatásának vizsgálata lélegeztetett betegek intenzív terápiájában = The effectiveness of psychological support by positive suggestions in the intensive care of ventillated patients. Project Report. OTKA.

Varga, Mihály and Csanády, Etele and Kocsis, Zoltán (2008) CNC marógép elszívófejeinek aerodinamikai vizsgálata az elszívási hatékonyság növelése céljából I. FAIPAR, 56 (Klnsz). pp. 3-8. ISSN 0014-6897

Varga, P. and V. Olah, A. and Oláh, Éva (2008) Biokémiai eltérések Down-szindrómás betegekben. ORVOSI HETILAP, 149 (26). pp. 1203-1213. ISSN 0030-6002

Varga, Szabolcs (2008) Komplex folyadékok elméleti és szimulációs vizsgálata = Theoretical and simulation study of complex fluids. Project Report. OTKA.

Varga, Zoltán Sándor and László, Gyula and Ronkay, Gábor and Ronkay, László (2008) Északi-mérsékeltövi arboreális pihésszövő- (Thyatiridae) és bagolylepke- (Noctuidae) csoportok taxonómiai revíziókra alapozott történeti állatföldrajza = Historical biogeography of Northern Temperate Arboreal Thyatiridae and Noctuidae groups. Project Report. OTKA.

Varga-Haszonits, Zoltán and Varga, Zoltán and Lantos, Zsuzsanna and Enzsölné Gerencsér, Erzsébet and Milics, Gábor (2008) A talajok vízellátottságának hatása a gazdasági növények vízigényének alakulására. Agrokémia és Talajtan, 57 (1). pp. 7-20. ISSN 0002-1873

Vargha, András (2008) Kísérleti helyzetek és csoportok összehasonlítása új statisztikai módszerekkel = Comparison of experimental treatments and groups by means of new statistical methods. Project Report. OTKA.

Vargyas, Gábor (2008) Brú fono-foto-video-téka = Bru phono-photo-video thesaurus. Project Report. OTKA.

Vargáné Balogh, Judit (2008) Székely nemesi karrierlehetőségek II. Rákóczi Ferenc szabadságharca idején. In: II. Rákóczi Ferenc, az államférfi. A Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei (53.). Sárospataki Rákóczi Múzeum, Sárospatak, pp. 243-250. ISBN 978-963-7061-57-8

Vargáné Balogh, Judit (2008) Székelyudvarhely városi elitjének kialakulása a 16-17. század fordulóján. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV , 3 (1). pp. 313-316. ISSN 1787-6753

Varró, Sándor and Dombi, Péter and Farkas, Győző (2008) Lézer-indukált ultragyors fémfelületi folyamatok vizsgálata. = Study of laser-induced ultrafast processes on metal surfaces. Project Report. OTKA.

Vas, Judit and Topál, József and Győri, B. and Miklósi, Ádám (2008) Consistency of dogs' reactions to threatening cues of an unfamiliar person. APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE, 112 (3-4). pp. 331-344. ISSN 0168-1591

Vas, Judit and Topál, József and Győri, Borbála and Miklósi, Ádám (2008) Consistency of dogs’ reactions to threatening cues of an unfamiliar person. Applied Animal Behaviour Science, 112 (3-4). pp. 331-344. ISSN 01681591

Vas, Liliana and Gombor, Anita (2008) Az élettel való elégedettség magyar és izraeli orvostanhallgatók körében = Life satisfaction among Hungarian and Israeli medical students. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (4). pp. 323-347. ISSN 1419-8126

Vasas, Gábor and Bácsi, István and Gáspár, Attila and Tóth, Szilvia (2008) Cianobakteriális tömegprodukciók toxintartalmának vizsgálata magyarországi vízterekben és a környezeti faktorok cianotoxintermelés-szabályozó hatásának fiziológiai és bioanalitikai vizsgálata izolált cianobaktérium törzseken. = The investigation of the toxin content of cyanobacterial mass production in Hungarian water bodies. Physiological and bioanalytical measurement of the effect of environmental factors on toxin production in isolated cyanobacterial strains. Project Report. OTKA.

Vass, Elemér and Deckerné dr. Majer, Zsuzsanna and Hollósi, Miklós (2008) Peptidek, peptidmimetikumok és más királis szerves vegyületek térszerkezet-vizsgálata VCD-spektroszkópiával = Investigation of the steric structure of peptides, peptidomimetics and other chiral organic compounds by VCD spectroscopy. Project Report. OTKA.

Vatin, Nicolas (2008) Vérité et demi-vérité dans le Nüzhetü-l-Esrâri-l-Aẖbâr der Sefer-İ Sigetvâr de Ferîdûn. Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 249-259. ISSN 0001-6446

Vavrek, Roland and Balázs, Lajos and Mészáros, A. and Horváth, István and Bagoly, Zsolt (2008) Testing the randomness in the sky-distribution of gamma-ray bursts. MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 391 (4). pp. 1741-1748. ISSN 0035-8711

Vekerdy, Zoltán (2008) ITC - a centre for Earth observation education. In: Space Applications, 2008.04.22-2008.04.25., Toulouse, Franciaország.

Vekerdy, Zoltán and Laake, P. van and Timmermans, J. and Dost, R. (2008) Canopy structural modeling using object-oriented image classification and laser scanning. In: AGRISAR and EAGLE Campaigns Final Workshop, 2007.10.15-2007.10.16., Noordwijk, Hollandia.

Vekerdy, Zoltán and Su, B. and Lieshout, Arno van and Fernandez-Prieto, D. and Stewart, C. (2008) TIGER Capacity Building Facility - Phase 1, lessons learnt. In: Space Applications, 2008.04.22-2008.04.25., Toulouse, Franciaország.

Velasco-González, O. and Echavarría-Almeida, S. and Pajarito, A. and San Martín-Martinez, E. (2008) Effect of bean size on the physicochemical properties of different bean varieties (Phaseolus vulgaris). Acta Alimentaria, 37 (3). pp. 323-336. ISSN 0139-3006

Vereb, György and Friedländer, Elza and Gergely, Pál and Kakuk, Annamária and Petrás, Miklós and Vereb, György and Virág, László (2008) A foszfatidilinozitol 4-kináz PI4K230 izoformájának szerepe a központi idegrendszerben: szubcelluláris lokalizációjának és SH-csoportjainak jelentősége fiziológiás és kóros körülmények között = Role of phosphatidylinositol 4-kinase PI4K230 in the CNS: significance of its subcellular localization and SH groups under physiological conditions. Project Report. OTKA.

Verezub, Olga and Kaptay, György and Buza, Gábor and Verezub, N. V. (2008) The modification of surface layers of materials by laser alloying method. Part I. JOURNAL OF FUNCTIONAL MATERIALS AND DEVICES, 2 (3). pp. 82-91. ISSN 1007-4252

Verőné Wojtaszek, Malgorzata and Balázsik, Valéria (2008) A talajerózió követése űrfelvételek alkalmazásával a Tetves-patak példáján. Agrokémia és Talajtan, 57 (1). pp. 21-36. ISSN 0002-1873

Veszprémi, Károly and Halász, Sándor and Hunyár, Mátyás and Schmidt, István and Számel, László and Vincze, Gyuláné (2008) Korszerű szélgenerátorok és magyarországi alkalmazhatóságuk = Modern wind turbines and their applicability in Hungary. Project Report. OTKA.

Veöreös, András (2008) A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének határon túli építészeti felmérései 1997-2007 között. Építés - Építészettudomány, 36 (3-4). pp. 283-297. ISSN 0013-9661

Vida, E. and Török, Péter and Deák, Balázs and Tóthmérész, Béla (2008) Gyepek létesítése mezőgazdasági művelés alól kivont területeken: a gyepesítés módszereinek áttekintése. BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK, 95 (1-2). pp. 115-125. ISSN 0006-8144

Viga, Gyula (2008) Entstehende Landschaft, Wechselnde Gesellschaft und Kultur. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (2). pp. 315-325. ISSN 1216-9803

Vilisics, Ferenc and Hornung, Erzsébet (2008) A budapesti szárazföldi ászkarákfauna (Isopoda: Oniscidea) kvalitatív osztályozása. ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK, 93 (2). pp. 3-16. ISSN 0002-5658

Vilisics, Ferenc and Nagy, Antal and Sólymos, Péter and Farkas, Roland and Kemencei, Zita and Páll-Gergely, Barna and Kisfali, Máté and Hornung, Erzsébet (2008) Data on the terrestrial Isopoda fauna of the Alsó-hegy, Aggtelek National Park, Hungary. Folia faunistica Slovaca, 13 (4). pp. 19-22. ISSN 1335-7522 (print), 1336-4529 (online)

Vincze, Imre and Balog, Sára Judit and Bujdosó, László and Kaptás, Dénes and Kemény, Tamás and Kiss, László Ferenc (2008) Szuperferromágnesség nanoszerkezetekben = Superferromagnetism in nanostructures. Project Report. OTKA.

Vinczéné Szabó, Éva (2008) A szövegalkotás tanítása feladatbank segítségével, 9–10. évfolyamon. Iskolakultúra, 18 (9-10). pp. 23-38. ISSN 1215-5233

Virosztek, Attila and Ványolos, András (2008) Nemkonvencionális kondenzátumok szilárdtestekben = Unconventional Condensates in Solids. Project Report. OTKA.

Virágos, Réka (2008) Tájrégészeti megközelítések a dunántúli 5-6. századi régészeti lelőhelyek értelmezésében. Archaeologiai Értesítő, 133 (1). pp. 199-221. ISSN 0003-8032

Virányi, Zsófia and Gácsi, Márta and Kubinyi, Enikő and Topál, József and Belényi, Beatrix and Ujfalussy, Dorottya and Miklósi, Ádám (2008) Comprehension of human pointing gestures in young human-reared wolves (Canis lupus) and dogs (Canis familiaris). Animal Cognition, 11 (3). pp. 373-387. ISSN 1435-9448 (print version) 1435-9456 (electronic version)

Visy, Zsolt (2008) Javaslat Fülep Ferenc (1919-1986) Icomos Panteonba való felvételére. Archaeologiai Értesítő, 133 (1). p. 313. ISSN 0003-8032

Visy, Zsolt (2008) A régészképzés első húsz éve a pécsi tudományegyetemen. Archaeologiai Értesítő, 133 (1). pp. 307-311. ISSN 0003-8032

Vizi, Márta and Miklós, Zsuzsa (2008) Decs - Ete mezőváros régészeti kutatása II. = Research of the medieval market town of Ete (Decs). Project Report. OTKA.

Vladár, Zsuzsa (2008) Sajnovics’s Demonstratio and Gyarmathi’s Affinitas : Terminology and methodology. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 145-181. ISSN 1216-8076

Vogel, Irene (2008) The morphology-phonology interface: Isolating to polysynthetic languages. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 205-226. ISSN 1216-8076

Voigt, Vilmos and Viga, Gyula (2008) Commemoration. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (2). pp. 451-456. ISSN 1216-9803

Volk, János and Hakansson, A. and Miyazaki, H. T. and Nagata, T. and Shimizu, J. (2008) Fully engineered homoepitaxial zinc oxide nanopillar array for near-surface light wave manipulation. APPLIED PHYSICS LETTERS, 92 (18). ISSN 0003-6951

Vozáry, Eszter and László, Péter and Mészáros, Péter and Zana, János (2008) Kertészeti termények minőségbecslése dielektromos eljárással = Quality assessment of fruits and vegetables by dielectrical method. Project Report. OTKA.

Vukoszávlyev, Zorán (2008) Fény múzeuma : Aldeia da Luz, Mourão, Portugália. ALAPRAJZ, 15 (5). pp. 44-47. ISSN 1417-6939

Vukoszávlyev, Zorán (2008) Hagyomány a kortárs szakrális építészetben. UTÓIRAT: A RÉGI-ÚJ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET MELLÉKLETE, 2008 (6). pp. 17-20. ISSN 1789-9680

Vukoszávlyev, Zorán (2008) Tégla, idomok, Multifunkciós csarnoképület, Gondomar, Portugália. ALAPRAJZ, 15 (6). pp. 38-41. ISSN 1417-6939

Vukoszávlyev, Zorán (2008) Építés ég és föld között. Bruder Klaus kápolna, Wachendorf, Németország. RÉGI-ÚJ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET (5). pp. 31-34. ISSN 1785-282X

Váradi, Mária and Adányiné dr. Kisbocskói, Nóra and Trummer, Nikoletta (2008) OWLS detektáláson alapuló immunszenzorok fejlesztése penészgomba eredetű toxinok kimutatására = Development of OWLS based immunosensors for detecting toxins produced by moduls. Project Report. OTKA.

Váczy, Kálmán Zoltán and Karaffa, Erzsébet Mónika and Karaffa, Levente and Fekete, Erzsébet and Fekete, E. and Árnyasi, Mariann and Czeglédi, Levente and Kövics, György (2008) Sexual recombination in the Botrytis cinerea populations in Hungarian vineyards. PHYTOPATHOLOGY, 98 (12). pp. 1312-1319. ISSN 0031-949X

Vágújfalvi, Attila and Galiba, Gábor and Kocsy, Gábor and Tóth, Balázs (2008) Az alacsonyhőmérsékleti stressz hatására indukálódó regulátor gének vizsgálata búzában = Studying regulatory genes induced at low temperature in wheat. Project Report. OTKA.

Várhegyi, É. (2008) The Hungarian banking system 20 years after modernisation. Acta Oeconomica, 58 (4). pp. 351-366. ISSN 0001-6373

Várnagy, Katalin and Kállay, Csilla and Ősz, Katalin (2008) Az imidazolgyűrű biológiai szerepének modellezése bisz(imidazolil) és hisztidin-analóg származékok átmenetifém komplexeinek vizsgálatával = Modelling of the biological role of imidazole residues in the metal complexes of bis(imidazolyl) compounds and histidine analogues. Project Report. OTKA.

Városiné Demeter, Krisztina and Gelei, Andrea and Jenei, István (2008) Magyar beszállító vállalatok képességei az autóipari ellátási láncban = Capabilities of Hungarian suppliers in the automotive supply chain. Project Report. OTKA.

Vásárhelyi, Balázs (2008) A kőzettest mechanikai állandóinak változása a kőzet állapotának és tagoltsági rendszerének függvényében = Influence of the changing of the rock and fault quality for the rock mass mechanical parameters. Project Report. OTKA.

Vásárhelyi, Barna and Derzbach, László and Erdei, Gábor and Györffy, Balázs and Kocsis, István and Tóth Heyn, Péter and Treszl, András (2008) Citokin-gén polimorfizmusok kapcsolata koraszülöttek perinatális szövődményeivel = The association of cytokine genetic polymorphisms with perinatal complications of premature infants. Project Report. OTKA.

Vásáry, István (2008) The Tatar ruling houses in Russian genealogical sources. Acta Orientalia, 61 (3). pp. 365-372. ISSN 0001-6446

Vécseiné dr. Karg, Eszter and Németh, Ilona and Papp, Ferenc and Túri, Sándor (2008) A glioxaláz rendszer vizsgálata krónikus veseelégtelenségben = The glyoxalase system in chronic renal insufficiency. Project Report. OTKA.

Végh, Károly (2008) A legislative power of the UN Security Council? Acta Juridica Hungarica, 49 (3). pp. 275-295. ISSN 1216-2574

Végh, Ágnes and Hajnal, Ágnes and Nagy, Orsolya (2008) A prekondicionálás korai és késői antiarrhythmiás hatásában szerepet játszó mechanizmusok farmakológiai és molekuláris vizsgálata = Pharmacological and molecular evaluation of the mechanisms involved in the early and delayed antiarrhythmic effects of ischaemic preconditioning. Project Report. OTKA.

Végső, Roland (2008) The politics of mood: Ádám Bodor and Eastern Europe. Hungarian Studies, 22 (1-2). pp. 183-206. ISSN 0236-6568

Vértesy, Gábor and Tomáš, I. and Kobayashi, S. (2008) Investigation of thermally aged samples by Magnetic Adaptive Testing. ELECTRICAL ENGINEERING, 59. pp. 82-86. ISSN 0948-7921

Vértesy, Gábor and Tomáš, I. and Takahashi, S. (2008) Inspection of steel degradation by magnetic adaptive testing. NDT AND E INTERNATIONAL, 41 (4). pp. 252-257. ISSN 0963-8695

Vígh, András and Rashed, Aref and Alotti, Nasri and Sipos, József (2008) A vena saphena magna endoszkópos kivétele coronaria-bypassműtétek során. Orvosi Hetilap, 149 (33). pp. 1561-1564. ISSN 0030-6002 (print), 1788-6120 (online)

Vígh, Éva (2008) La letteratura fisiognomica ungherese nel Seicento e la tradizione italiana. In: La tradizione italiana nella vita intellettuale ed artistica in Europa centrale e orientale. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warsaw, pp. 79-96. ISBN 978–83–7507–050–7

Völgyi, Zoltán and Szenes, Mária and Bali, Ottilia and Tóth, Zoltán and Gasztonyi, Beáta (2008) Polypoid metasztatikus melanoma a gyomorban. MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM, 61 (5). pp. 406-409. ISSN 0133-5464

Vörös, Attila and Budai, Tamás and Szabó, Imre (2008) The base of the Curionii Zone (Ladinian, Triassic) in Felsőörs (Hungary): improved correlation with the Global Stratotype Section. Central European Geology, 51 (4). pp. 325-339. ISSN 1788-2281

Vörös, Attila and Dulai, Alfréd and Pálfy, József and Szente, István (2008) Mezozoós (triász, jura) faunadúsulások őskörnyezeti értelmezése hazai példákon = Environmental interpretation of Mesozoic (Triassic, Jurassic) faunal diversifications: Hungarian case studies. Project Report. OTKA.

Vörös, Lajos and Hesham, M. Shafik and V.-Balogh, Katalin (2008) A fitoplankton produktivitása és diverzitása pikoplankton dominanciájú vízterekben = Productivity and diversity of phytoplankton in picoplankton dominated water bodies. Project Report. OTKA.

Vörös, Éva and Bölcskei, Andrea (2008) A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára = Etymological Dictionary of Hungarian Herbs. Project Report. OTKA.

Wessely-Szponder, Joanna (2008) The influence of TNFα and IL-8 on secretory action of neutrophils isolated from heifers in the course of bovine respiratory disease. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (2). pp. 187-196. ISSN 0236-6290

Whitehead, David (2008) Fact and fantasy in Greek military writers. Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 139-155. ISSN 0044-5975

Wootsch, Attila and Tellinger, Olga (2008) Szénmonoxid preferenciális oxidációja hidrogén jelenlétében (PROX) = Preferential oxidation of carbon monoxide in the presence of hydrogen (PROX). Project Report. OTKA.

Woperáné dr. Serédi, Ágnes and Bokányi, Ljudmilla and Mikó, József and Szemmelveisz, Tamásné and Szucs, István (2008) Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra = Research of Combustion Process of Biogas - Natural Gas Fuel Mixture with Special Regard to Air Polluting Gases. Project Report. OTKA.

Wosiacki, G. and Nogueira, A. and Silva, N. and Denardi, F. and Vieira, R. (2008) Quality profile of samples of 139 apples. Cultivars harvested in Brazil from 1982 to 2006. Acta Alimentaria, 37 (1). pp. 9-22. ISSN 0139-3006

Wróblewska, M. and Juśkiewicz, J. and Frejnagel, S. and Oszmiański, J. and Zduńczyk, Z. (2008) Physiological influence of chokeberry phenolics in model diet. Acta Alimentaria, 37 (2). pp. 221-232. ISSN 0139-3006

Xie, Dapeng and Bai, Chuanzhi and Liu, Yang and Wang, Chunli (2008) Existence of positive solutions for nth-order boundary value problem with sign changing nonlinearity. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (8). pp. 1-10. ISSN 1417-3875

Xie, Dapeng and Bai, Chuanzhi and Liu, Yang and Wang, Chunli (2008) Positive solutions for nonlinear semipositone nth-order boundary value problems. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2008 (7). pp. 1-12. ISSN 1417-3875

Yan, Chang-Liang and Yang, Qi-En and Zhou, Guang-Bin and Hou, Yun-Peng and Zhao, Xue-Ming and Fan, Zhi-Qiang and Liu, Man-Qing and Liu, Lin and Zhu, Shi-En (2008) Open-pulled straw (OPS) vitrification of in vitro fertilised mouse embryos at various stages. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (2). pp. 245-253. ISSN 0236-6290

Yoshida, Yutaka (2008) Die Buddhistischen Sogdischen Texte in der Berliner Turfansammlung und die Herkunft des Buddhistischen Sogdischen Wortes für Bodhisattva. Acta Orientalia, 61 (3). pp. 325-358. ISSN 0001-6446

Yücel, U. and Üren, A. (2008) Biogenic amines in Turkish type pickled cabbage: Effects of salt and citric acid concentration. Acta Alimentaria, 37 (1). pp. 115-122. ISSN 0139-3006

Zagyvai, Ágnes and Demeter, Gábor (2008) Tracing prey-predatory interactions in the Early Sarmatian (Mid-Miocene) shelly community from Rollsdorf Formation, Waldhof, Austria based on bioerosional observations. ACTA GEOGRAPHICA AC GEOLOGICA ET METEOROLOGICA DEBRECINA, 3. pp. 51-60. ISSN 0209-9004

Zakaria, F. Z. and Mihály, Judith and Sajó, István and Katona, Róbert and Hajba, László and Mink, János (2008) FT-Raman and FTIR spectroscopic characterization of biogenic carbonates from Philippine venus seashell and Porites sp coral. JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY, 39 (9). pp. 1204-1209. ISSN 0377-0486

Zanetti, Stefania and Bua, Alessandra and Molicotti, Paola and Delogu, Giovanni and Mura, Antonio and Ortu, Silvia and Sechi, Leonardo (2008) Identification of mycobacterial infections in wild boars in Northern Sardinia, Italy. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (2). pp. 145-152. ISSN 0236-6290

Zatykó, Csilla (2008) The medieval environment of the lake Baláta area in the light of geology and documentary sources. In: Human Nature. Studies in Historical Ecology and Environmental History. Institute of Botany of the ASCR, Brno, pp. 124-129. ISBN 978-80-86188-28-7

Zelles, Tivadar and Boros, Ildikó and Fejérdy, Pál and Márton, Krisztina and Nagy, Ákos Károly and Nagy, Gábor and Varga, Gábor (2008) A nyálmirigyek szekréciós tevékenysége ép és kóros körülmények között, különös tekintettel a hyposalivatióval járó állapotokra. = Secretory function of salivary glands in normal and pathological conditions with especial regard to the hyposalivation. Project Report. OTKA.

Zelliger, Erzsébet (2008) A felső-ausztriai magyar diaszpora nyelvhasználata = Usage of language in the Hungarian diaspore in Upper-Austria. Project Report. OTKA.

Zenclussen, A. C. and Kökény, Gábor and Thimm, O. and Hamar, Péter (2008) Mechanisms behind flare of renal lupus during murine pregnancy. REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE, 17 (1). pp. 114-126. ISSN 1472-6483

Zentai, László and Márton, Mátyás (2008) Szomszédos országok webes térképszolgáltatásai. GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA, 60 (12). pp. 39-41. ISSN 0016-7118

Zhukovskaya, Natalia (2008) The milk food of the Mongolian-Speaking nomads of Eurasia in a historical and cultural perspective. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (2). pp. 307-314. ISSN 1216-9803

Zieme, Peter (2008) Abschied vom Alttürkischen Witwenkleid. Acta Orientalia, 61 (3). pp. 359-364. ISSN 0001-6446

Zilahi, Lajos (2008) A sárréti í-zés állapota = Study on the phenomenon of using the ""i"" sound in the Sárrét dialect. Project Report. OTKA.

Zima, András (2008) Cult or spirit? Integration strategies and history of memory in Jewish groups in Hungary at the turn of the 19th-20th century. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (2). pp. 243-262. ISSN 1216-9803

Zimmermann, A. and Domoki, Ferenc and Bari, Ferenc (2008) Seizure-induced alterations in cerebrovascular function in the neonate. DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE, 30 (5). pp. 293-305. ISSN 0378-5866

Zimmermann, Malte (2008) Contrastive focus and emphasis. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 347-360. ISSN 1216-8076

Zobory, István (2008) A kerék és a sín közötti gördülőkapcsolat hosszirányú erőkapcsolati tényezőjének modellezése kétparaméteres nemstacionárius sztochasztikus mezővel. Gép : a gépgyártás műszaki folyóirata, LIX (2). pp. 40-50. ISSN 0016-8572

Zoltán, András and Abonyi, Andrea and Antonenko, Miklós and Bárány, Erzsébet and Feketéné Priszlupszky, Valéria and Hegyes, Angéla and Káprály, Mihály and Kótyuk, István and Musketik, Leszja and Ramacs, Jankó and Rományuk, Renáta (2008) A hazai ruthenisztika (ukrainisztika és ruszinisztika) fejlesztéséért = For the Development of Ukrainistics and Rusynistics in Hungary. Project Report. OTKA.

Zombai, Tamás (2008) A felvilágosodás eszmerendszerének megjelenése Fináczy Ernő Elméleti pedagógia című művében. Iskolakultúra, 18 (7-8). pp. 137-143. ISSN 1215-5233

Zorman Rojs, Olga and Krapež, Uroš and Slavec, Brigita and Mankoč, Sara and Jurišič-Cizerl, Rahela and Barlič-Maganja, Darja (2008) Molecular characterisation of infectious bursal disease viruses isolated in recent acute outbreaks in Solvenia. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (2). pp. 255-264. ISSN 0236-6290

Zouhri, Lahcen and Vachard, Daniel and Lamouroux, Christian (2008) New evidence for Hercynian faulting in the southernmost margin of the Rharb Basin (Morocco). Central European Geology, 51 (1). pp. 71-84. ISSN 1788-2281

Zsembery, Ákos (2008) Építészeti romemlékek kutatása és védelme Szíriában. Építés - Építészettudomány, 36 (3-4). pp. 223-250. ISSN 0013-9661

Zsolnai, Anikó and Kasik, László and Lesznyák, Márta (2008) Az agresszív és a proszociális viselkedés alakulása óvodás korban. Egy olasz-magyar összehasonlító vizsgálat eredményei. Iskolakultúra, 18 (5-6). pp. 40-49. ISSN 1215-5233

Zsugyel, János (2008) Ismeretlen arcélek: Carl Friedrich von Weizsäcker. MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE, IV (15). pp. 72-75.

Zsugyel, János (2008) Ismeretlen arcélek: Ernst Friedrich Schumacher. MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE, IV (16). pp. 65-69.

Zsugyel, János (2008) Ismeretlen arcélek: Théodore Monod (1902-2000). Miskolci Keresztény Szemle, 4 (14). pp. 76-80.

Zsugyel, János (2008) Kijózanító leckék az EU-fóriáról: Losoncz Miklós: A magyar EU-tagság gazdaságpolitikai kihívásai. Pénzügyi Szemle, 53 (1). pp. 162-166. ISSN 0031-496X

Zsugyel, János (2008) The Political and Economic Development in the East Central European and Balkan Countries: A Comparative View. In: New perspectives for the EU team presidencies : new members, new candidates and new neighbours. Together for Europe Research Center and Foundation, Budapest, pp. 443-460. ISBN 978 963 06 5779 2

Zsugyel, János (2008) Szakképzés az Európai Unióban. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, V. (1). pp. 3-12. ISSN 1786-1594

Zsávolya, Zoltán (2008) Der "Realismus" im dramatischen Werk von Jura Soyfer. In: Die Lebendigkeit Jura Soyfer. TRANS-Studien zur Veränderung der Welt (7). INST, Wien, pp. 130-137. ISBN 978-395-019-476-0

Zsávolya, Zoltán (2008) Fejpanoptikum (Petőcz András: Arcok. Elbeszélések) [hálózati dokumentum]. LITERA, 2008.

Zsávolya, Zoltán (2008) Kirándulás a "sváb" hegyre? (Závada Pál: Idegen testünk). Szépirodalmi Figyelő, 2008 (5). pp. 60-68. ISSN 1585-3829

Zvara, Edina Éva (2008) Egyháztörténeti könyvek 2006/2007. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 20 (1-2). pp. 205-225. ISSN 0865-5227

Zvara, Edina Éva (2008) A Listi-család könyvei. In: "Apró cseppekből lesz a zápor". Habent sua fata libelli (4). Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 45-70. ISBN 978 963 7356 77 3

Závodszky, Péter and Barna, László and Csala, Zoltán and Hajdú, István and Kamondi, Szilárd and Kulcsár, Péter and Németh, Attila and Szilágyi, András (2008) Összefüggés a fehérjék stabilitása, konformációs flexibilitása és működése között = Relationship between stability, conformational flexibility and function of proteins. Project Report. OTKA.

Ács, Ferenc and Horváth, Ákos and Breuer, Hajnalka (2008) A talaj szerepe az időjárás alakulásában. Agrokémia és Talajtan, 57 (2). pp. 225-238. ISSN 0002-1873

Ács, Pongrác and Laczkó, Tamás (2008) Spatial Concentration of Hungary’s Health Tourism. MODERN GEOGRÁFIA, 2. pp. 35-55. ISSN 2062-1655

Ács, Éva and Borsodi, Andrea K. and Kiss, Éva and Kiss, Keve Tihamér and Szabó, Katalin Éva and Vladár, P. and Várbíró, Gábor and Záray, Gyula (2008) Comparative algological and bacteriological examinations on biofilms developed on different substrata in a shallow soda lake. Aquatic Ecology, 42 (4). pp. 521-531. ISSN 1386-2588 (print), 1573-5125 (online)

Ádám, Attila and Dobolyi, Csaba and Keszthelyi, Anita and Oláh, Brigitta (2008) Szignálátvitelhez kapcsolódó gének izolálása Gibberella fujikuroiból = Cloning of genes connected to signal transduction of Gibberella fujikuroi. Project Report. OTKA.

Ágh, Attila and Kádár, Krisztián and Kaiser, Tamás and Pálné dr. Kovács, Ilona and Rózsás, Árpád (2008) Az "európai kormányzás" és a magyar csatlakozás = "European Governance" and the Hungarian Accession. Project Report. OTKA.

Ágoston, Gábor (2008) The image of the Ottomans in Hungarian historiography. Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 15-26. ISSN 0001-6446

Álmos, Péter Zoltán and Horváth, Szatmár and Czibula, Ágnes and Raskó, István and Sipos, Botond and Bihari, Péter and Béres, Judit and Juhász, Anna and Janka, Zoltán and Kálmán, János (2008) H1 tau haplotype-related genomic variation at 17q21.3 as an Asian heritage of the European Gypsy population. HEREDITY, 101 (5). pp. 416-419. ISSN 0018-067X

Áment, Erzsébet (2008) ÁMK – Ki kicsoda? Egy innováció eseményei és szereplői (1966–2006). Iskolakultúra, 18 (5-6). pp. 159-162. ISSN 1215-5233

Árkai, Péter and Livi, Kenneth J. T. and Horváth, Péter (2008) Dioctahedral mixed K-Na-micas and paragonite in diagenetic to low-temperature metamorphic terrains: bulk rock chemical, thermodynamic and textural constraints. Central European Geology, 51 (4). pp. 283-314. ISSN 1788-2281

Árpás, Károly (2008) Egy történet, amely nem felejtődhet el. Egy korai Gion-elbeszélés értelmezése. Iskolakultúra, 18 (7-8). pp. 104-108. ISSN 1215-5233

Áy, Z. and Kerényi, Z. and Takács, A. and Papp, Mária Erzsébet and Petróczi, I. M. and Gáborjányi, R. and Silhavy, Dániel and Pauk, János and Kertész, Z. (2008) Detection of cereal viruses in wheat (Triticum aestivum L.) by serological and molecular methods. CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 36 (2). pp. 215-224. ISSN 0133-3720

Ésik, Olga and Cselik, Zsolt and Farkas, Beatrix and Hideghéty, Katalin and Horváth, Gábor and Horváth, Örs Péter and Kahán, Zsuzsanna and Kis, Eniko and Kovács, Árpád and Lakosi, Ferenc and Sáfrány, Géza (2008) Az individuális sugárérzékenység szerepe és jelentősége a sugárterápiában = Role and significance of individual radiosensitivity in radiation oncology. Project Report. OTKA.

Éva, Csaba and Csóti, László and Tamás, László (2008) Agrobacterium-mediated barley transformation. ACTA BIOLOGICA SZEGEDIENSIS, 52 (1). pp. 49-51. ISSN 1588-385X

Óbert, Mária and Csepregi, Antalné and Posta, Katalin and Tóth Király, Erika and Hornok, László (2008) Szennyvíziszap és zöldhulladék alkotta komposztkeverékből izolált gombák jellemzése. Agrokémia és Talajtan, 57 (2). pp. 319-332. ISSN 0002-1873

Ódor, Péter (2008) Mohaökológiai és erdőökológiai vizsgálatok = Bryophyte ecological and forest ecological investigations. Project Report. OTKA.

Örvös, Mária and Balázs, Tibor (2008) Design of Ammonia recovery System. In: 6. Országos Gépészeti Konferencia - Gépészet 2008. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, pp. 1-9. ISBN 978-963-420-947-8

Örvös, Mária and Balázs, Tibor and Bothné dr. Fehér, Kinga and Molnár, Károly and Molnár, Orsolya and Szentgyörgyi, Sándor and Tömösy, László (2008) Hő- és anyagátadási folyamatok vizsgálata konvekciós szárításnál = Heat and mass transfer at convective drying process. Project Report. OTKA.

Ötvös, Zsuzsanna (2008) A renaissance vocabularium by Janus Pannonius? (ÖNB Suppl. Gr. 45). Acta Antiqua, 48 (1-2). pp. 237-246. ISSN 0044-5975

Özden, B. and Akçelik, M. (2008) Genetic analysis of bacteriocin production ability and phage adsorption inhibition type resistance system in six Lactococcus lactis strains. Acta Alimentaria, 37 (2). pp. 167-179. ISSN 0139-3006

İnalcik, Hali̇l (2008) Tari̇hçi̇ Şükrullâh Çelebi̇ (1380?–1460). Acta Orientalia, 61 (1-2). pp. 113-118. ISSN 0001-6446

Ősz, Katalin (2008) Oldalláncban funkciós csoportot tartalmazó peptidek protonálódási és komplexképződési folyamatai. Makro- és mikroállandók meghatározása = Protonation and complex formation processes of peptides containing functional groups in their side chains. The determination of macroscopic and microscopic equilibria. Project Report. OTKA.

Židek, Radoslav and Jakabová, Daniela and Trandžík, Jozef and Buleca, Ján and Jakab, František and Massányi, Peter and Zöldág, László (2008) Comparison of microsatellite and blood group diversity among different genotypes of cattle. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (3). pp. 323-333. ISSN 0236-6290

This list was generated on Mon Aug 14 10:38:39 2017 CEST.