REAL

Adatok Tolna megye középkori útjainak kutatásához

K. Németh, András (2014) Adatok Tolna megye középkori útjainak kutatásához. In: Fiatal Középkoros Régészek V. konferenciája, 2013. november 21-23., Ferenczy Múzeum, Szentendre, Magyarország. (Submitted)

This is the latest version of this item.

[img] Text
KNA_Tolna_utak_0912.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (23MB) | Request a copy

Abstract

Tanulmányomban rövid kutatástörténeti bevezetés és az írott források áttekintése után bemutatok néhány, terepmunkáim során a látókörömbe került, a középkorra és részben a török korra keltezhető utat Tolna megyéből. Példáim túlnyomó része olyan regionális illetve helyi út, amelyekre a történeti és a régészeti kutatás is kevesebb figyelmet fordított. A középkori Bat falu (Tengőd–Bati-rét) templomát – szokatlan módon – a faluhellyel átellenben fekvő, meredek dombvonulat északi, a falu felé előreugró peremén azonosítottam. A templomhely közelében egy a patakpartról induló, kb. 3-4 méter mélyre bevágódott, rézsűs szélű út ér fel a platóra. Az út kétségtelenül még a templom használata idején keletkezett, a domb lábánál fekvő falut kötötte össze a dombon fekvő templommal. Görbő templomának helyétől (Pincehely–Szentkúti-hegy) néhány méterre helyenként 15-20 méter széles, átlagosan kb. 10 méter mély, szakadozott oldalú vízmosás húzódik, amely a Kapos partjáról indul és egy ma is használt mélyútba fut bele. Feltételezésem szerint itt is elhagyott, felszakadt középkor útról van szó. A fenti, rövidebb útszakaszokon túl néha több kilométer hosszan is azonosítható némelyik út középkori vonalvezetése. A Tamási és Ozora mezővárosát összekötő, részben ma is használt dűlőút három középkori egyházas hely közelében halad el. Tamási közelében egy 8-10 méter széles és helyenként 4-5 méter mélyen bevágódott szakaszát felhagyták, keleti partja felett a szántóföld szélére helyeződött át a nyomvonal. A bevágódó utak sajátos válfaja Magyaregregy déli határában, látható. A puha kőzetbe mélyedő régi szekérutat nehéz keltezni, de a völgy Singödör neve csak a 20. század elején váltotta fel az ősi Fonyászó nevet, amely a hasonló nevű középkori falu közelségét jelezheti. 18-19. századi kéziratos térképeinken néha olyan utakat is felfedezhetünk, amelyeket már akkoriban régi vagy elpusztult, felhagyott útnak tartottak. Ezek közül többről is említést teszek, egyet pedig terepbejárás alapján is bemutatok. A középkori Csernel falu határában egy 1783-as térkép jelöl régi utat, amelynek egy része kb. 8 méter mélyen bevágódott, V átmetszetű mélyútként ma is használatban van. Az egykori szandzsákszékhely Törökkoppány határában ismert a Csausz útja nevű, ma is használt, a Koppány folyóval párhuzamos, majd dél felé kanyarodó dűlőút, amely a ’hírnök, levélvivő’ értelmű török szó alapján valószínűsíthetően hódoltságkori eredetű. A Szászvártól nyugatra fekvő Recsef-horgos a hagyomány szerint annak emlékét őrzi, hogy itt esett el egy Recsef nevű török vitéz. Ő vélhetőleg azonos azzal a neves bajvívóval, akit a néhány kilométerre lezajlott, 1542. évi egyházaskozári csatát megörökítő históriás énekében Tinódi Lantos Sebestyén is említ. A középkori utak egy sajátos csoportját képezik a vizenyős területeken lefektetett dorongutak. Simontornya főutcáján 2012-ben közműfektetés során kb. 60 méter hosszan kb. 140-180 cm mélységben 80-100 cm vastag, merőlegesen egymásra fektetett gerendákból készített, valószínűleg többször megújított út maradványait dokumentáltuk. Az egyetlen, teljes hosszúságában mérhető gerenda hossza kb. 120 cm. Az utat deszkák burkolták, amelyeket facsapokkal rögzítettek a gerendákhoz. A dendrokronológiai vizsgálat szerint a fákat 1629-ben vagy az azt követő egy-két évben vágták ki. Újkori források a vízszabályozásokig gyakran említik a simontornyai hidakat, amelyeket részben ezekkel a gerendaszerkezetű töltésutakkal azonosíthatunk.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: K. Németh András
Date Deposited: 14 Sep 2014 20:50
Last Modified: 14 Sep 2014 20:50
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/14981

Available Versions of this Item

  • Adatok Tolna megye középkori útjainak kutatásához. (deposited 14 Sep 2014 20:50) [Currently Displayed]

Actions (login required)

Edit Item Edit Item