REAL

A neotektonika és a klímaváltozások szerepe a Körös medence késő-pleisztocén-holocén vízhálózatának fejlődésében = Neotectonic and climate control on Late Pleistocene-Holocene drainage pattern development of the Körös basin

Nádor, Annamária and Dudko, Antonina and Farkasné Bulla, Judit and Juhász, Imola Eszter and Kercsmár, Zsolt and Magyari, Árpád and Thamóné dr. Bozsó, Edit and Tisza, András and Unger, Zoltán (2009) A neotektonika és a klímaváltozások szerepe a Körös medence késő-pleisztocén-holocén vízhálózatának fejlődésében = Neotectonic and climate control on Late Pleistocene-Holocene drainage pattern development of the Körös basin. Project Report. OTKA.

[img]
Preview
PDF
46307_ZJ1.pdf

Download (4MB)

Abstract

A Körös-medence alluviális síkságának területén az egykori folyóhálózat nyomait rekonstruáltuk légifotó-elemzések, űrfelvételek, SRTM adatok és a folyószabályozás előtti természetes vízhálózatot mutató 18. századi topográfiai térképek alapján. Az elemzések azt mutatták, hogy a területen egy északkelet felől érkező nagy, meanderező folyó folyt, míg a déli részen egy fonatos folyó maradványai azonosíthatóak. A különböző mederrajzolatú zónákba 15 folyamatos magvételű sekélyfúrást mélyítettünk, illetve homok- és agyagfejtők szelvényeit is megvizsgáltuk. 32 homokminta optikai lumineszcens kormeghatározása (OSL), illetve 7 minta radiokarbon-vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált folyóvízi üledékek a késő-pleniglaciális és a késő-glaciális során rakódtak le. A minták nehézásvány-vizsgálata alapján az egykori meanderező folyó az Ős-Tiszával azonosítható, amely az ÉK-DNy-i csapású Érmellék süllyedéke mentén folyt a késő-pleniglaciálisban. Az ős-Tisza érmelléki lefutását határon túli területek vizsgálata során 11 további OSL koradattal is alátámasztottuk. A fonatos folyó a Fekete- és Fehér-Körösök ősének tekinthető, amely csak a késő-glaciálisban jelent meg a területen. Szeizmikus szelvények újraértelmezése, neotektonikai terepi mérések, valamint a fúrásszelvényekben észlelhető eltérő vastagságviszonyok alapján az Érmellék vidéke 14-16 ezer évvel ezelőttig jelentős mértékben süllyedt, ami a folyófejlődés fő tektonikai meghatározója volt. | The palaeo-drainage network pattern of the Körös Basin was reconstructed on the basis of airborne photo interpretation, analysis of satellite images, SRTM dataset and historical topographic maps from the 18th century. The investigation showed that a large meandering river system was coming from the NE, and a braided river entered the alluvial plain from the SE. Different alluvial units were characterised by sedimentary logs of 15 continuous cored boreholes and several sand- and clay-pit sections. OSL dating of 32 quartz samples and 7 radocarbon datings showed that the sediments have Late Pleniglacial to Late Glacial ages. Transport directions inferred from heavy mineral analyses demonstrate that the large meandering river system can be identified with the palaeo-Tisza, flowing along the NE-SW striking Érmellék depression during the Late Pleniglacial. The former flow path of the palaeo-Tisza was supported by complementary field work performed in Romania, and another 11 OSL dates. The braided river can be regarded as a precursor to the Fekete- and Fehér-Körös rivers which entered the alluvial plain from the southeast during the Late Glacial. A combined interpretation of seismic profiles, neotectonic field measurements and variations in thickness of sediments along the studied profile revealed that there was a remarkable tectonic control on river development, driven by subsidence along the Érmellék depression until 14-16 ky and uplift of the SE-ern part of the catchment area.

Item Type: Monograph (Project Report)
Uncontrolled Keywords: Földtan
Subjects: Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok
Depositing User: Mr. Andras Holl
Date Deposited: 07 Sep 2010 14:30
Last Modified: 30 Nov 2010 14:37
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/2140

Actions (login required)

Edit Item Edit Item