REAL

Revidierte Inschriften Savarias II

Endre, Tóth (2013) Revidierte Inschriften Savarias II. Archaeologiai Értesítő, 138 (1). pp. 145-156. ISSN 0003-8032

[img] Text
archert.138.2013.5.pdf
Restricted to Repository staff only until 31 December 2033.

Download (607kB)

Abstract

A uniform display area for stone relics was created in the Savaria Museum of Szombathely in 2012, after the publication of the Lapidarium Savariense volume. While collecting the fragments stored in various locations, a new funerary inscription (Licinia Iusta) was identified together with a new altar stone dedicated to Jupiter. Presented here are the two new inscriptions and a new reading of an already known one (LapSav 157). The study is rounded off by the description of a manuscript penned by György Drinóczy (1831–1847) containing various Roman inscriptions. | Nach Erscheinen des Lapidarium Savariense im Jahre 2012 wurde das einheitliche Steinlager des Savaria-Museums in Szombathely geschaffen. Bei der Zusammenlegung der an mehreren Stellen gelagerten Fragmente wurde eine neue Grabinschrift (Licinia Iusta) entdeckt und auch ein neuer Iuppiter-Altar gefunden. Von diesen sowie einer bekannten Inschrift (LapSav 157) veröffentliche ich die Lesungen bzw. eine erneute Lesung. Zum Schluss behandle ich ein Manuskript, das auch römische Inschriften enthält (György Drinóczy 1831–1847). | A Lapidarium Savariense megjelenése után, 2012-ben alakították ki Szombathelyen a Savaria Múzeum egységes kőraktárát. A több helyen őrzött töredékek egybegyűjtése során egy újabb sírfelirat is előkerült, illetve találtak egy új oltárt. Ezeket a feliratokat, valamint egy ismert felirat újabb olvasatát közlöm. Továbbá egy kéziratos feliratgyűjteménnyel foglalkozom.Savariától délnyugatra, a Szombathelyhez tartozó Sorki-(Petőfi-)majornál, a Halastói-dűlőben másodlagos helyzetben, egy késő római sír fedőlapjaként sírsztélét találtak. A kristályos mészkőből faragott ép sírkő alja sérült. A keretezett feliratos mező fölött indával díszített sáv van, háromszögletű oromzat felett egyenesen záródik. A felirat alatt növényi ornamentikát faragtak. A timpanonban Medusa-fej madarakkal, a sarokháromszögekben egy-egy delfin van. A feliratos mező felülete egyenetlen, durva. A központozás és a betűk nehezen kivehetők, ezért a szöveg néhol nehezen olvasható: Licinia○P(ubli)○f(ilia)○/ Iusta an(norum) L / te(stamento) f(ieri) i(ussit) et L(ucio) ○Valerio / L(ucii) li(berto) Ialisso con(iugi) / an(norum) LX [C]alvius Ta/tianu[s a]rbitratu / T(iti) Lic(inii) Valentis / e^t T(iti) Lic(inii) Caton^is e^T(iti) Lic(inii) / s[- - - - - - ]co. A halott savariai származású lehetett. Férje és a sírkőállításban közreműködő egyes személyek Pannoniában ritka neveket viselnek: talán italicusok vagy délnyugat-pannoniai származásúak voltak. A sírkő típusa és díszítése illeszkedik a savariai, illetve nyugat-pannoniai sírkőplasztikához.Szombathelyen, ismeretlen lelőhelyen került elő a szépen faragott, keretezett feliratos mezőjű Iuppiter-oltár, amelyen a betűk és a keret piros festése is megmaradt: I(ovi)○O(ptimo)○M(aximo / sac(rum) ○ C(aius)○M/a^rcius / Avitus v(otum) ○s(olvit)○l(ibens)○l(aetus)○m(erito). Az oltár állítója italicus vagy délnyugat-pannoniai származású volt.A harmadik felirat ismert volt (Tituli 18 = LapSav 157), de a kopott felület miatt a szöveg olvasata bizonytalan maradt. A tábla új felhasználásra előkészített, levésett feliratot tartalmazhat.A csornai premontrei prépostság levéltára őrzi Drinóczy György premontrei kanonok feljegyzéseit a Sopron megyei falvakról (a kézirat rendelkezésre álló tisztázata 1847-ben készült). A szerző egyes falvak után római feliratokat is leírt, amelyek „tudós Katancsich atya” római régiségeiből származnak. A feliratok között két eddig publikálatlannak látszó, csepregi lelőhelyű felirat is volt. A vizsgálat során kiderült, hogy mindkét sírtábla a 15. század óta ismert. Az egyiket Ausztriában írták le, a másik Luniban került elő. 200. június 11-én Septimius Severus és családja jóllétéért állított bázis némiképpen átalakított szövegét örökítette meg Drinóczy. Mindkét feliratot Wolfgang Lazius jegyezte fel, Schapprino/Csepreg lelőhellyel. A feliratokat Drinóczy is Csepregnél írta le. Azt, hogy Katancsichnak milyen kéziratát használta fel Drinóczy, éppúgy nem tudjuk, ahogyan azt sem, ki alakította át a Juppiter-bázis feliratát, azaz hamisította meg olyan módon, hogy éppen Pannoniában legyen autentikus. A Drinóczy-kézirat alapján feltételezhető, hogy lappang egy római feliratgyűjtemény, amelyet vagy Katancsich készített, vagy neki tulajdonítottak.

Item Type: Article
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: xKatalin xBarta
Date Deposited: 15 Dec 2016 10:54
Last Modified: 16 Dec 2016 09:56
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/43404

Actions (login required)

Edit Item Edit Item