REAL

Infra-struktúraváltás | Infra-structural adjustment | Замена структуры и инфраструктуры

Fleischer, Tamás (1988) Infra-struktúraváltás | Infra-structural adjustment | Замена структуры и инфраструктуры. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 35 (6). pp. 697-705. ISSN 0023-4346

[img]
Preview
Text (digital version)
fleischer_infrastrukturavaltas_kgszle88-6.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview

Abstract

A szakirodalom régóta állítja, hogy a hazai infrastruktúra nemzetközi összehasonlításban a gazdaság fejlettségéhez képest lemaradt. Az újabb írások egész sora bizonyítja példákkal azt is, hogy e lemaradás törvényszerűen következik az intézményi-politikai rendszer felépítéséből, annak éppúgy lenyomata, mint az a területi egyenlőtlenségi rendszer, amelyet a sugaras szerkezetű infrastruktúra-hálózat fenntart. A lemaradást bizonyító írásokat az infrastruktúra ágazatainak irányítói is felkarolják, mert felhasználhatják annak alátámasztására, hogy az adott ágazatnak feladatai megoldásához több pénzt kellene kapnia. Kevésbé idézettek viszont azok az írások, amelyek világossá teszik, hogy változtatásra csak az intézményrendszer megváltozásával együtt van esély. A „nyugati" és „keleti" infrastruktúra-politika hasonlít abban, hogy mindkettő sikeresen leképezi a megfogalmazódó hatalmi érdekeket : amaz a kapcsolatok kiterjedt hálózatának segítségével biztosítja a piaci prosperitást, emez pedig sugaras szerkezetével a mindenre kiterjedő központi ellenőrzést. Az infrastruktúra tehát itt, nálunk is működik, de csak olyan hatást tud kiváltani környezetében, amilyet működtetője beletáplál. Akkor válhat piaci prosperitás serkentőjévé, ha az ennek megfelelő reform a politikai-intézményi szférában is végbemegy. E reform elvei szerint az állam hosszú távon a nagytérségi infrastruktúra fejlesztése segítségével orientálja és serkenti a piacgazdaság fejlődését. Az állami fejlesztő tevékenység kulcskérdése, hogy a fejlesztési célú allokáció ne vezethessen a műszaki tudás monopolhelyzetével visszaélő hatalmi bázisok versengéséhez. A nagytérségi infrastruktúra működtetése és a helyi infrastruktúra fejlesztése ugyanakkor piaci folyamattá válhat, míg a helyi infrastruktúra működtetése esetenként dotációt igényel. A helyi infrastruktúrát a helyi tanácsnak kell működtetnie, s ezzel annak ki kell kerülnie a fejlesztésében nem igazán érdekelt ágazatok irányítási és főleg pénzelosztási hatásköréből. Az, hogy a strukturálisan változó, adaptív társadalom milyen infrastruktúrát igényel, könnyen leírható. Létrehozására azonban csak egy, a maga jövőjét is ilyen berendezkedéssel összhangban látó és ezért a létrehozásában érdekelt politikai intézményrendszer képes. | Owing to findings of research projects and international comparisons related to infrastructure it has been known for some time in Hungary that, relative to the economic development level, the country's infrastructure is backward. Recent researches have also shown that this lag is a regular consequence of the established institutional system of central economic management. According to the author's standpoint it would be desirable to make the government development of infrastructure into a promoter of market prosperity, of the adaptivity of economy. He outlines his ideas concerning the system of conditions of such a resolute shift —emphasizing that the realization of his ideas demands a radical transformation of the whole institutional system of politics and economic management. | Под воздействием исследований, касающихся инфраструктуры, а также сравнений, сделан-ных в международном плане, в Венгрии настало время признать факт отставания инфра-структуры по отношению к развитости венгерской экономики, а также производственных секторов. Новейшие исследования показывают, что это отставание — закономерное по-следствие сформировавшейся учрежденческой системы хозяйственного управления. Согласно точке зрения автора, было бы желательно, если бы развитие инфраструк-туры в государственном масштабе могло бы превратиться в рыночный стимул расцвета, в двигатель системы экономики. Автор намечает способы, связанные с системой условий определенного сдвига такого типа, делая акцент на том, что осуществление на практике указанных способов предполагает глубокую перестройку всей учрежденческой полити-ческой системы и системы хозяйственного управления.

Item Type: Article
Additional Information: Megjelent kötetben is: Fleischer Tamás (1988) Infrastruktúraváltás. In: Arat a magyar A Szociálpolitikai Értesítő és a Fejlődés-tanulmányok különszáma Budapest, 1988. http://real.mtak.hu/6045
Subjects: H Social Sciences / társadalomtudományok > HB Economic Theory / közgazdaságtudomány > HB1 Macroeconomics / makroökonómia
H Social Sciences / társadalomtudományok > HB Economic Theory / közgazdaságtudomány > HB4 Dynamics of the economy / gazdasági folyamatok
H Social Sciences / társadalomtudományok > HC Economic History and Conditions / gazdaság története és alapelvek > HC2 Economic policy / gazdaságpolitika
H Social Sciences / társadalomtudományok > HE Transportation and Communications
Depositing User: Tamás Fleischer
Date Deposited: 07 Aug 2013 07:34
Last Modified: 07 Aug 2013 07:36
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/4400

Actions (login required)

Edit Item Edit Item