REAL

A Szomatoszenzoros Amplifikáció Skála (SSAS) magyar változatának validálása = Validation of the Hungarian version of the Somatosensory Amplification Scale (SSAS)

Köteles, Ferenc and Gémes, Helga and Papp, Gabriella and Túróczi, Petra and Pásztor, Anett and Freyler, Anett and Szemerszky, Renáta and Bárdos, György (2009) A Szomatoszenzoros Amplifikáció Skála (SSAS) magyar változatának validálása = Validation of the Hungarian version of the Somatosensory Amplification Scale (SSAS). Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 10 (4). pp. 321-335. ISSN 1419-8126

[img]
Preview
Text
mental.10.2009.4.3.pdf

Download (103kB) | Preview

Abstract

A Szomatoszenzoros Amplifikáció Skála (SSAS) magyar verziójának pszichometriai értékelését és kérdőíves validálását egyetemi hallgatók (N = 184; átlag életkor = 21,43 év, SD = 4,124; 38,1% férfi) és háziorvosi rendelőben várakozó betegek (N = 562; átlag életkor = 46,54 év, SD = 17,248; 40,4% férfi) mintáján végeztük el. A skála jó belső konzisztenciát mutatott (Cronbach-alfa = 0,70 és 0,77 az egyetemista és a betegmintán), és a konfirmátoros faktoroanalízis eredményei alapján kifejezetten jól illeszkedett az elméletileg feltételezett egydimenziós struktúrához (CMIN/df = 3,088; CFI = 0,989; NFI = 0,984; RMSEA = 0,053). A kérdőíves validáláshoz négy pszichológiai skálát (Életszemlélet Teszt átdolgozott verzió - LOT-R; Beck Depresszió Kérdőív rövidített változat - BDI-R; Spielberger Vonásszorongás Kérdőív - STAI-T; Szubjektív Testi Tünet Skála - PHQ-15) használtunk. Az egyetemista mintán az SSAS pontszámok szignifikánsan korreláltak a nemmel, valamint a PHQ-15, a STAI-T és a BDI-R pontszámokkal. A többváltozós regressziós elemzés során a nem (p = 0,044) és a STAI-T pontszám (p = 0,053) bizonyult jó prediktornak. A betegmintán szignifikáns együttjárást találtunk a nemmel, az iskolai végzettséggel és mind a négy validáló skálával (az együttjárás az iskolai végzettség és a LOT-R esetében negatív irányú volt). A regressziós elemzésben az SSAS pontszámot a PHQ-15 és a STAI-T pontszám jelezte előre (mindkét esetben p < 0,001). Az eredmények alapján elmondható az, hogy a magyar verzió jó pszichometriai jellemzőkkel bír, és jól megőrizte az eredeti skála által megragadott pszichológiai konstruktumot. | The Hungarian version of the Somatosensory Amplification Scale (SSAS) has been psychometrically evaluated and validated with questionnaires on the samples of university students (N = 184; mean age = 21.43 yrs, SD = 4.124; 38.1% male) and patients visiting their GPs (N = 562; mean age = 46.54 yrs, SD = 17.248; 40.4% male). The scale showed good internal consistency (Cronbach-alfa = 0.70 and 0.77 in the student and the patient samples, respectively). According to the results of the confirmatory factor analysis (CFA), data from the two samples fitted very well to the hypothesized one-dimensional structure of the scale (CMIN/df = 3.088; CFI = 0.989; NFI = 0.984; RMSEA = 0.053). Four psychological scales (Life Orientation Test revisited — LOT-R; Beck Depression Inventory short version — BDI-R; State-Trait Anxiety Inventory — STAI-T; Subjective Somatic Symptoms — PHQ-15) were used for the validation. On the student sample, SSAS scores significantly correlated with gender, PHQ-15, STAI-T and BDI-R scores. In the multiple linear regression analysis, good predictors of the SSAS scores were gender (p = 0.044) and STAI scores (p = 0.053). On the patient sample, significant correlations with gender, education level, and all four validating scales were found (the correlations were negative in the cases of education level and LOT-R). Significant predictors in the regression equation were PHQ-15 and STAI-T scores (p < 0.001 in both cases). According to the results, the Hungarian version of the SSAS is psychometrically sound and it seems to assess the same psychological construct as the original scale.

Item Type: Article
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BF Psychology / lélektan
Depositing User: László Sallai-Tóth
Date Deposited: 08 Aug 2017 15:36
Last Modified: 08 Aug 2017 15:36
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/58256

Actions (login required)

Edit Item Edit Item