REAL

Identifying surface remnants with GIS methods | Maradványfelszínek kimutatása geoinformatikai módszerekkel

Demeter, Gábor and Szabó, Szilárd (2007) Identifying surface remnants with GIS methods | Maradványfelszínek kimutatása geoinformatikai módszerekkel. ACTA GEOGRAPHICA AC GEOLOGICA ET METEOROLOGICA DEBRECINA, 2. pp. 221-229. ISSN 0209-9004

[img]
Preview
Text
ACTA_demeter_maradvany_eng.pdf

Download (652kB) | Preview

Abstract

E tanulmány a maradványszintek azonosítására kísérel meg új geoinformati kai módszereket bemutatni, illetve a hagyományos és az új eljárások eredményeit veti össze. Bár korá bban számos tanulmány született az egyes hegylábi részterületeke t illet ő en, alapvet ő en regionális jelleg ű , az egész észak-bükki el ő teret felölel ő – kifejezetten térinfor matikai módszereket alkalmazó – kutatás még nem hozott megnyugtató eredményeket e kérd éskörben. A tanulmány célja tehát a hagyományos és a geoinformatikai, adatbázison ala puló vizsgálatok eredményeit összevetni a maradványszintek elhelyezkedésére vonatkozóan; a lokális és regionális lépték ű vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása; új módszerek és alapvet ő en nem e célra kifejlesztett szoftverek és eljárások kipróbálása; a maradványfelszín eltér ő definícióiból adódó problémák bemutatása, és a vizsgálati módszerek közül a legmegfelel ő bb, a terület jellegét ő l függetlenül bárhol alkalmazható módszer kiválasztása. A Mátra- és Bükklábát bemutató digitális topográfiai adatbázisunk alapját az 1:50 000 lépték ű térképek 10 m-es szintvonalai jelentették, a domborzatmodell kr igeléssel készült, a szintvonalak digitalizálása a GeoMedia 4.0 . 25x25 m/pixel felbontású DTM-ben a pixelek sz áma 2.373.000, ez képezte a statisztikus felszínelemzés adathalmazát. Geoinformati kai vizsgálatainkban a következ ő módszereket alkalmaztuk Idrisi és Global Mapper program segítségével (pufferelés, völgytalptól való izovonalas távolságok módszere, illetve a legkisebb lejtés ű tet ő szinti területek, keresztszelvények), kiegészítve más, nem feltétlenül e célra kidolgozott eljárással (cost push, gerincvonalas módszer – inverz lefolyási térkép alapján, a legkisebb hozzá/lefolyás elve). A mintaterület adottságaitól független, megbízható eredményt a legkisebb lejtés ű tet ő szinti területek, a kere sztszelvények és a legkisebb hozzáfolyás elve alapján kijelölt felszínek adtak. | This contribution aims to develop and apply new methods – mainly known but used for other purposes of surface analysis – to identify and evaluate surface remnants. It compares the me thods of the traditional manual-visual evaluation and investigates the possibilities of their application in GIS. Neglecting the problems of the genesis of these surface remnants our methodological aim was to compare the results of local and regional-scale studies which was yet not possible due to the lack of data. The differences bet ween the results, based on the different interpretation of surface remnants were also traced, such as methods independent from the tecto nic and geomorphic settings of the sample area. Ba sed on the 10 meter contour lines digitized by GeoMedia software a 1:50,000 map of th e northern foreland of Bükk and Mátra Mts. a DEM was generated with 25x25m/pixels resolution providing a dataset of 2.37 million pixels on 1500 square kms for the surface analysis. We compared the follo wing methods using Idrisi and Global Mapper: buffering – isom etric lines measured from valleys –, minimum slope steepness, combined with other methods like cost push, ridge-lines based on the ru noff of an inverted DEM, minimum runoff-values, automatic classification and cross-sections. The best methods – independent from the tectonic and geomorphic settings of the sample area – were the minimum runoff, cross-sections and the method of gentlest slopes.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: northern foreland of the Bükk Mts., surface remnant, geoinformatics, statistical surface analysis, DEM | Bükk lába, maradványfelszín, geoinformatika, statisztikus felszínelemzés, DTM
Subjects: G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet
Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok
SWORD Depositor: MTMT SWORD
Depositing User: MTMT SWORD
Date Deposited: 17 Jan 2014 10:06
Last Modified: 17 Jan 2014 10:18
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/8929

Actions (login required)

Edit Item Edit Item