REAL

Items where Author is "Bónis, Péter"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Bónis, Péter (2017) Az interesse extra rem az új Polgári Törvénykönyv szerződésszegéssel kapcsolatos kártérítési jogában (Ptk. 6:143. §). In: Jogtudományi K. HVG. (Submitted)

Bónis, Péter (2017) Das Tripartitum von Stephan Werbőczy und das europäische Ius commune mit besonderer Rücksicht auf die Notwehr. In: Festschrift anlässlich des 100. Geburtstages von György Bónis. Szegedi Egyetem ÁJK. (Submitted)

Bónis, Péter (2017) Szerződés (jogtörténet). Internetes Jogtudományi Enciklopédia. (Submitted)

Bónis, Péter (2017) Tanulmányok a ius commune történetéből. KGRE. (Submitted)

Bónis, Péter (2017) A glossza és a glossza-apparátus mint jogforrás. In: Studia sollemnia scientiarum politico-cameralium. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Bónis, Péter (2017) A magyar zálogjogi rendszer történeti elemei. In: Studia in honorem István Stipta. KGRE, Budapest.

Bónis, Péter (2016) Bona fides exuberans. A new legal concept of twelfth century legal scholarship. JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW, 6 (2). pp. 97-101. ISSN 2042-6402

Bónis, Péter (2016) Bartholomaeus Brixiensis középkori glosszátor műveinek jogtörténeti jelentősége és azok magyarországi használata. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 11 (1). pp. 5-14. ISSN 1788-0386

Bónis, Péter (2016) Henricus de Segusio (Hostiensis) középkori glosszátor műveinek jogtörténeti jelentősége és azok magyarországi használata. IURA, 22 (1). pp. 25-30. ISSN 218-00793

Bónis, Péter (2016) Paulus Hungarus, a magyar glosszátor. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA, 34. pp. 7-15. ISSN 0866-6032

Kárpáti, Zsolt and Fejes-Tóth, Alexandra and Csengele, Bognár and Szőke, Csaba and Bónis, Péter and Marton, L Csaba and Molnár, Béla Péter (2016) Pheromone-based monitoring of the European corn borer (Ostrinia nubilalis) in Hungary. MAYDICA: A JOURNAL DEVOTED TO MAIZE AND ALLIED SPECIES, 61 (2). pp. 1-7. ISSN 0025-6153

Bónis, Péter (2016) A clausula ‘rebus sic stantibus’ glosszátori eredetéről. JOGELMÉLETI SZEMLE, 16 (2). pp. 32-36. ISSN 1588-080X

Bónis, Péter (2015) Ius commune és ius imperiale a Quadripartitum szerint. In: Quadripartitum kézirat azonosítása - Nk IV 1573. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, pp. 405-431. ISBN 9786155057687

Bónis, Péter (2015) A Tripartitum forrása és az európai ius commune. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 15 (4). pp. 26-33. ISSN 0237-7284

Bónis, Péter (2015) A joghatás hibái miatti érvénytelenség az európai ius commune rendszerében. Jogtörténeti Szemle , 15 (1-2). pp. 1-7.

Balla, Krisztina and Bencze, Szilvia and Bónis, Péter and Árendás, Tamás and Veisz, Ottó Bálint (2014) Changes in the photosynthetic efficiency of winter wheat in response to abiotic stress. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF BIOLOGY, 9 (5). pp. 519-530. ISSN 1895-104X

Vida, Gyula and Szunics, László and Veisz, Ottó Bálint and Bedő, Zoltán and Láng, László and Árendás, Tamás and Bónis, Péter and Rakszegi, Marianna (2014) Effect of genotypic, meteorological and agronomic factors on the gluten index of winter durum wheat. EUPHYTICA, 197 (1). pp. 61-71. ISSN 0014-2336

Bónis, Péter (2014) Négy jogtörténeti konferencia margójára. JOGELMÉLETI SZEMLE, 14 (4). pp. 144-146. ISSN 1588-080X

Bónis, Péter (2014) Some Remarks on the Sources of an Anglo-Norman Summa attributed to magister Honorius. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 82. pp. 60-74.

Bónis, Péter (2014) The Tripartitum and the European ius commune, with special regard to the commentators. For the quincentenary of a Hungarian law-book. Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, 36 (3-4). pp. 197-211.

Bónis, Péter (2014) A Tripartitum forrásai és az európai ius commune. In: A magyar jog fejlődésének fél évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv ötszáz esztendő múltán. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, pp. 212-242. ISBN 9786155344572

Bónis, Péter (2014) The judgment of the European Court of Human Rights in the case of Preda and others v. Romania: Prospects of further practice in cases related to the property restitution in Romania. Acta Juridica Hungarica, 55 (4). pp. 384-403. ISSN 1216-2574

Bónis, Péter (2014) A kötbér története a jogi kódexektől a hatályos jogig. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, 32. pp. 39-64.

Bónis, Péter (2014) The self-defense in the Tripartitum and the European ius commune. Journal of European History of Law, 5 (2). pp. 80-90.

Bónis, Péter (2013) Gondolatok a Magyar Tudományos Akadémián a Tripartitumról megrendezett konferencia kapcsán. Jogtörténeti Szemle, 15 (3-4). pp. 99-103.

Bónis, Péter and Árendás, Tamás and Szőke, Csaba and Micskei, Györgyi and Marton, L. Csaba (2013) Posztemergens kukorica gyomirtó szerek fitotoxikus hatása kukorica törzsekre rendkívül aszályos évjáratban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK = ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS (53). pp. 71-74. ISSN 1587-1282

Szőke, Csaba and Bónis, Péter and Záborszky, Sándor and Árendás, Tamás and Marton, L. Csaba (2013) A kukorica toxintermelő gombás megbetegedéseinek 2013. évi bemutatása két termőhely adatait felhasználva. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK = ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS (53). pp. 34-38. ISSN 1587-1282

Bónis, Péter (2011) Jhering munkássága, a kor jogfelfogása és az absztrakt jogügyletek tana. In: Rudolf von Jhering és jogelméletének hatása. PPKE JÁK, Budapest, pp. 115-124. ISBN 978 963 9206 93 9

Solymosi, Péter and Bónis, Péter (2008) Acetolaktát-szintetáz (ALS) enzim inhibitor érzékenységének vizsgálata Sonchus arvensis populációkban = Study of inhibitor sensitivity of Acetolactate Synthase(ALS) enzyme in Sonchus arvensis populations. Project Report. OTKA.

Árendás, Tamás and Bónis, Péter and Gyorffy, Béla and Sarkadi, János (2007) Foszfor-hatások és -utóhatások vizsgálata erdőmaradványos csernozjom talajon beállított trágyázási tartamkísérletekben = Effects and after-effects of phosphorus in long-term fertilisation experiments on chernozem soil with forest residues. Project Report. OTKA.

Árendás, Tamás and Bónis, Péter and Molnár, Dénes and Sarkadi, János (2004) Foszfor-utóhatások erdőmaradványos csernozjom talajon a karbonátosság függvényében. Agrokémia és Talajtan, 53 (1-2). pp. 111-124. ISSN 0002-1873

This list was generated on Sun Jun 24 14:42:55 2018 CEST.