REAL

Items where Author is "Stipta, István"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 32.

Stipta, István (2017) „Az igazságnak és a szépnek élt” : Ráth György jogtudományi munkássága. In: Risus cum lacrimis. Debreceni Egyetem Marton Géza Állam és Jogtudományi Doktori Iskola, Debrecen, pp. 177-188. ISBN 978-963-473-220-4

Stipta, István (2017) Az iszlám vallás hazai elismeréséről szóló 1916. évi XVII.tc. létrejötte és jogdogmatikai elemzése. In: 100 éves a magyar iszlámtörvény. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarium Iuridico-Politicarum (XX). Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 23-37. ISBN 978-963-9808-78-2

Stipta, István (2017) Balogh Jenő és a büntető perjog. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 2016 (1. sz). pp. 31-40. ISSN 0237-7284

Stipta, István (2017) Balogh Jenő, az igazságügy református minisztere. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 2017 (4.). pp. 40-45. ISSN 0237-7284

Stipta, István (2017) Bírósági szervezettörténet a hazai jogtörténet-tudomány tükrében. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE (1-2). pp. 2-10. ISSN 0237-7284

Stipta, István (2017) Kísérlet a jogtörténeti szlavisztika hazai meghonosítására: Murarik Antal. FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA, 2017 (2). pp. 69-82. ISSN 2063-2525

Stipta, István (2017) A pénzügyi közigazgatási bíróság archontológiája. FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA, 7 (1). pp. 99-135. ISSN 2063-2525

Stipta, István (2016) Adalék a Horthy-korszak szociális igazgatásának történetéhez: az Egri Norma. In: Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica (79). Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 599-606. ISBN 978-963-306-479-5

Stipta, István (2016) Faluhelyi Ferenc és a Páneurópa-mozgalom. In: Magyarország Európában, Európa a világban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, pp. 233-244. ISBN 978-615-5680-08-3

Stipta, István (2016) Recenzió Püski Levente: A Horthy-korszak parlamentje. A Magyar országgyűlések története I. című könyvéről. PARLAMENTI SZEMLE, I. (1). pp. 151-155. ISSN 2498-597X

Stipta, István (2016) Tudományos viták a hazai pénzügyi közigazgatási bíráskodásról 1870 és 1883 között. In: Lege et Fide. Pólay Elemér Alapítvány könyvtára (65). Iurisperitus Bt., Szeged, pp. 555-561. ISBN 978 615 5411 44 1

Stipta, István (2016) A gazdasági versenyt szabályozó megállapodásokról szóló 1931. évi XX. tc. hazai előzményei. VERSENYTÜKÖR: A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK LAPJA, 12 (KSZ.). pp. 53-63. ISSN 1787-5196

Stipta, István (2016) Új irányok a hazai Werbőczy-kutatásban. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE (2014). pp. 119-125. ISSN 0237-7284

Stipta, István (2016) A jelenkori jogtörténet-tudomány. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE (2016). pp. 36-40. ISSN 0237-7284

Stipta, István (2016) A jogi kultúrtörténet Magyarországon. In: UT JURIS ORDO EXIGIT. IDResearch Kft.; Publikon, Pécs, pp. 305-312. ISBN 978-615-5457-69-2

Stipta, István (2015) Alkotmánykoncepciók a 17-18. századi Európa-tervekben. In: Decem anni in Europaea Unione I. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 136-146. ISBN 978-615-5216-76-3.

Stipta, István (2015) Az első magyar kartelltörvény (1931. évi XX. tc.) dogmatikai jellemzői. FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA, V. évf (1. sz). pp. 115-131. ISSN 2063-2525

Stipta, István (2015) Cesare Beccaria és kora. In: 250 éves a Dei delitti e delle pene : tanulmányok Cesare Beccariáról. Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 11-32. ISBN 978-963-9808-67-6

Stipta, István (2015) Debrecen helyett Miskolc. In: Ünnepi tanulmányok Bíró György professzor 60. születésnapjára. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, pp. 509-523. ISBN 978 963 9360 94 5

Stipta, István (2015) Egy különös vád. In: Zsidók és keresztények az évszázadok sodrában – Interpretációk egy témára. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 128-137. ISBN 978-615-5216-81-7

Stipta, István (2015) Rituale Blutanklage in Ungarn im Jahre 1883. JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW, VI/201 (2). pp. 13-23. ISSN 2042-6402

Stipta, István (2015) The connection between the Roma and the public administration in Hungary. In: The Roma and Public Administration in Hungary. Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely, Budapest, pp. 11-19.

Stipta, István (2015) A közigazgatási bíráskodás történeti modelljei. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 2015 (3). pp. 40-45. ISSN 0237-7284

Stipta, István (2015) A tulajdonátruházás szabályozása a két világháború közötti Magyarországon. In: A tulajdonátruházás összehasonlító kereskedelmi és üzleti jogi kérdései. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum (12). Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 34-45. ISBN 978-963-9808-64-5

Stipta, István (2014) Adalékok Eötvös József önkormányzat-védő felfogásához. In: Báró Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmából. Szegedi Jogtörténeti Napok (6). Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 157-164. ISBN 978-963-306-392-7

Stipta, István (2014) Die Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Ungarn und die internationalen Modelle. JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW, 5 (2). pp. 73-79. ISSN 2042-6402

Stipta, István (2014) Eötvös József a célszerű központosításról és az önkormányzatok szükségességéről. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE (2014/2). pp. 8-19. ISSN 0237-7284

Stipta, István (2013) A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között. MISKOLCI JOGI SZEMLE, VIII. (1). pp. 18-34. ISSN 1788-0386

Stipta, István (2013) A tiszaeszlári per és a korabeli büntető eljárásjog. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 2012 (IV. sz). pp. 22-35. ISSN 0237-7284

Stipta, István (2012) Bruckner Győző (1877-1962). GERUNDIUM: Egyetemtörténeti Közlemények, MMXII (Vol. I). pp. 15-24. ISSN 2061-5132

Stipta, István (2007) A magyar közigazgatási bíráskodás története (1896-1949) = History of administrative justice in Hungary (1896-1949). Project Report. OTKA.

Stipta, István (2004) Frühe Vorstellungen von der Kooperation der europäischen Staaten, mit besonderer Rücksicht auf die französische Ideen. Europa-Begriff im Mittelalter. In: Historia ante portas: l'histoire en droit international. Bíbor Kiadó, pp. 15-30. ISBN 963-9466-84-0

This list was generated on Thu Jun 21 22:02:51 2018 CEST.