REAL

Items where Author is "Szentgyörgyi, Rudolf"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 35.

Article

Szentgyörgyi, Rudolf (2017) Szőke Melinda, A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. MAGYAR NYELV, 2017 (3). pp. 369-374. ISSN 0025-0228

Szentgyörgyi, Rudolf (2017) A kétszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga 10 éve (2005–2015). ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 60-69. ISSN 2060-0623

Szentgyörgyi, Rudolf (2016) A Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár (Kiadványok) négy kötete. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 470-478. ISSN 0025-0228

Szentgyörgyi, Rudolf (2016) A Tihanyi alapítólevél személynevei III. Névtani Értesítő, 38. pp. 9-18. ISSN 0139-2190

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Alkalmazott nyelvtörténet – A nyelvújítás tanítása gimnáziumban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 8 (3). ISSN 2060-0623

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Anyanyelvünk változatai. Segédkönyv az anyanyelvi kritériumvizsgához. pp. 145-161.

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Zelliger Erzsébet 70 éves. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 248-249. ISSN 0025-0228

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Az Apor-kódex liturgikus himnuszai. Emlékkönyv Bíró Ferenc tiszteletére. pp. 183-189.

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Slíz Mariann két könyvéről. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 478-482. ISSN 0025-0228

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Zelliger Erzsébet 70 éves. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 248-249. ISSN 0025-0228

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) Onomastica Uralica 8. Patrociny Settlement Names in Europe. Szerk. VALÉRIA TÓTH. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen–Helsinki, 2011. 249 lap. Névtani Értesítő, 36. pp. 241-245. ISSN 0139-2190

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) Nyelvü(n)kben megalázva. Gondolatok nyelvjárásról, iskoláról, tanárképzésről. Magyar Napló (május). pp. 3-5. ISSN 0865-2910

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) Korai oklevélgyűjteményeink nyelvtörténeti forrásértékéről. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (9). pp. 77-88. ISSN 1789-0128

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) A Tihanyi alapítólevél személynevei II.: Az alapítólevél hagionimái. Névtani Értesítő, 33. pp. 157-178. ISSN 0139-2190

Szentgyörgyi, Rudolf (2012) Név, anyanyelv, identitás összefüggései a középmagyar kor boszorkánypereinek tükrében. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK. pp. 133-142. ISSN 1789-0128

Szentgyörgyi, Rudolf (2012) A Tihanyi alapítólevél lupa szórványáról. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 8. ISSN 1789-0128

Szentgyörgyi, Rudolf (2012) A tihanyi alapítólevél mint a magyar nyelvtörténeti kutatások forrása. PhD-összefoglaló. Névtani Értesítő, 34. pp. 195-199. ISSN 0139-2190

Szentgyörgyi, Rudolf (2012) A veszprémvölgyi apácamonostor görög nyelvű adománylevele – legelső hazai nyelvemlékünk? [1. közlemény.]. MAGYAR NYELV, 108 (3). pp. 303-322. ISSN 0025-0228

Szentgyörgyi, Rudolf (2012) A veszprémvölgyi apácamonostor görög nyelvű adománylevele – legelső hazai nyelvemlékünk? [2. közlemény.]. MAGYAR NYELV, 108 (4). pp. 385-399. ISSN 0025-0228

Book Section

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Görög szerzetesek Tihanyban. In: Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2014. augusztus 27–28-án rendezett konferencia előadásai. A veszprémi egyházmegye múltjából (26). Veszprémi Főegyházmegye, pp. 291-305. ISBN 9786155471049

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) The auctor monasterii of the Byzantine monastery of Veszprém Valley 1. In: Byzance et l'Occident. Eötvös Collegium, pp. 181-190.

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) The auctor monasterii of the Byzantine monastery of Veszprém Valley 2. In: Byzance et l'Occident. Eötvös Collegium, pp. 191-202.

Csernák-Szuhánszky, Debóra and Haader, Lea and Kocsis, Réka and Korompay, Klára and Madas, Edit and Mohay, Zsuzsanna and Szentgyörgyi, Rudolf and Tóth, Zsuzsanna and Zelliger, Erzsébet (2014) Az Apor-kódex (Bevezetés). In: Az Apor-kódex, 15. század első fele / 15. század vége és 1520 előtt: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, valamint a kódex digitalizált változata DVD mellékletként. Régi Magyar Kódexek (33). Országos Széchényi Könyvtár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, pp. 7-102. ISBN 978-963-200-633-8

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) Az Apor-kódex zsoltároskönyve és liturgikus szövegei. In: Az Apor-kódex, 15. század első fele / 15. század vége és 1520 előtt. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Tinta Kiadó, pp. 31-57. ISBN 9789632006338

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) Az ómagyar múlt idők rendszerének kiépülése (Kijelentő mód). In: Nyelvben a világ: Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Tinta Kiadó, Budapest, pp. 258-267. ISBN 978-615-5219-64-1

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) Kétnyelvűség a középmagyar kori boszorkányperekben. In: NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspektívák. MANYE – Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 222-226. ISBN 978-615-5219-66-5

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) Terminológia és (nyelv)politika. A magyar kémiai nómenklatúra születése, tündöklése és bukása. In: Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve. Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, pp. 291-297. ISBN 978-963-9862-63-0

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) A nyelvi változások előrejelzésének lehetősége és lehetetlensége. In: Elmélet és módszer: Nyelvészeti tanulmányok. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 397-410. ISBN 978-615-5371-21-9

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) Ablatívuszi határozóragjaink mikrorendszerének változatai a középmagyar kori boszorkányperekben. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 151-168. ISBN 978-963-306-249-4

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) Analógia – diakrón szemmel. In: Analógia és modern nyelvleírás. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 215-234. ISBN 978-606-8178-74-5

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) Higany hullott Szodomára? Avagy: a bibliafordító esete az alkímiával. In: ., „...hogy legyen a víznek lefolyása...” Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 489-497.

Monograph

Kenesei, István and Gerstner, Károly and Ittzés, Nóra and Kiss, Margit and Mártonfi, Attila and Pajzs, Júlia and Pásztor, Virág and Révész, Katalin and Szentgyörgyi, Rudolf (2007) Akadémiai nagyszótár = The Historical Dictionary of Hungarian. Project Report. OTKA.

Book

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) A tihanyi apátság alapítólevele 2. Az alapítólevél személynevei. ELTE Eötvös Kiadó. (Unpublished)

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) A veszprémvölgyi apácák adománylevele (1001 előtt). Debreceni Egyetemi Kiadó. (Unpublished)

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) A tihanyi apátság alapítólevele 1.: Az alapítólevél szövege, diplomatikai és nyelvi leírása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 284 546 3

This list was generated on Fri Jun 22 05:48:15 2018 CEST.