REAL

Items where Author is "Szentgyörgyi, Rudolf"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 28.

Article

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Alkalmazott nyelvtörténet – A nyelvújítás tanítása gimnáziumban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA (2015/3). ISSN 2060-0623 (In Press)

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Anyanyelvünk változatai. Segédkönyv az anyanyelvi kritériumvizsgához. (In Press)

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Zelliger Erzsébet 70 éves. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 248-249. ISSN 0025-0228

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Az Apor-kódex liturgikus himnuszai. Emlékkönyv Bíró Ferenc tiszteletére. (In Press)

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) Onomastica Uralica 8. Patrociny Settlement Names in Europe. Szerk. VALÉRIA TÓTH. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen–Helsinki, 2011. 249 lap. Névtani Értesítő, 36. pp. 241-245. ISSN 0139-2190

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) Nyelvü(n)kben megalázva. Gondolatok nyelvjárásról, iskoláról, tanárképzésről. Magyar Napló (május). pp. 3-5. ISSN 0865-2910

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) Korai oklevélgyűjteményeink nyelvtörténeti forrásértékéről. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (9). pp. 77-88. ISSN 1789-0128

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) A Tihanyi alapítólevél személynevei II.: Az alapítólevél hagionimái. Névtani Értesítő, 33. pp. 157-178. ISSN 0139-2190

Szentgyörgyi, Rudolf (2012) Név, anyanyelv, identitás összefüggései a középmagyar kor boszorkánypereinek tükrében. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK. pp. 133-142. ISSN 1789-0128

Szentgyörgyi, Rudolf (2012) A Tihanyi alapítólevél lupa szórványáról. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 8. ISSN 1789-0128

Szentgyörgyi, Rudolf (2012) A tihanyi alapítólevél mint a magyar nyelvtörténeti kutatások forrása. PhD-összefoglaló. Névtani Értesítő, 34. pp. 195-199. ISSN 0139-2190

Szentgyörgyi, Rudolf (2012) A veszprémvölgyi apácamonostor görög nyelvű adománylevele – legelső hazai nyelvemlékünk? [1. közlemény.]. MAGYAR NYELV, 108 (3). pp. 303-322. ISSN 0025-0228

Szentgyörgyi, Rudolf (2012) A veszprémvölgyi apácamonostor görög nyelvű adománylevele – legelső hazai nyelvemlékünk? [2. közlemény.]. MAGYAR NYELV, 108 (4). pp. 385-399. ISSN 0025-0228

Book Section

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Görög szerzetesek Tihanyban. In: Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2014. augusztus 27–28-án rendezett konferencia előadásai. A veszprémi egyházmegye múltjából (26). Veszprémi Főegyházmegye, pp. 291-305. ISBN 9786155471049

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) The auctor monasterii of the Byzantine monastery of Veszprém Valley 1. In: Byzance et l'Occident. Eötvös Collegium. (In Press)

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) The auctor monasterii of the Byzantine monastery of Veszprém Valley 2. In: Byzance et l'Occident. Eötvös Collegium. (In Press)

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) Az Apor-kódex zsoltároskönyve és liturgikus szövegei. In: Az Apor-kódex, 15. század első fele / 15. század vége és 1520 előtt. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Tinta Kiadó, pp. 31-57. ISBN 9789632006338 (In Press)

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) Az ómagyar múlt idők rendszerének kiépülése (Kijelentő mód). In: Nyelvben a világ: Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Tinta Kiadó, Budapest, pp. 258-267. ISBN 978-615-5219-64-1

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) Kétnyelvűség a középmagyar kori boszorkányperekben. In: NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspektívák. MANYE – Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 222-226. ISBN 978-615-5219-66-5

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) Terminológia és (nyelv)politika. A magyar kémiai nómenklatúra születése, tündöklése és bukása. In: Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve. Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, pp. 291-297. ISBN 978-963-9862-63-0

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) A nyelvi változások előrejelzésének lehetősége és lehetetlensége. In: Elmélet és módszer: Nyelvészeti tanulmányok. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 397-410. ISBN 978-615-5371-21-9

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) Ablatívuszi határozóragjaink mikrorendszerének változatai a középmagyar kori boszorkányperekben. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 151-168. ISBN 978-963-306-249-4

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) Analógia – diakrón szemmel. In: Analógia és modern nyelvleírás. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 215-234. ISBN 978-606-8178-74-5

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) Higany hullott Szodomára? Avagy: a bibliafordító esete az alkímiával. In: ., „...hogy legyen a víznek lefolyása...” Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 489-497.

Monograph

Kenesei, István and Gerstner, Károly and Ittzés, Nóra and Kiss, Margit and Mártonfi, Attila and Pajzs, Júlia and Pásztor, Virág and Révész, Katalin and Szentgyörgyi, Rudolf (2007) Akadémiai nagyszótár = The Historical Dictionary of Hungarian. Project Report. OTKA.

Book

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) A tihanyi apátság alapítólevele 2. Az alapítólevél személynevei. ELTE Eötvös Kiadó. (Unpublished)

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) A veszprémvölgyi apácák adománylevele (1001 előtt). Debreceni Egyetemi Kiadó. (Unpublished)

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) A tihanyi apátság alapítólevele 1.: Az alapítólevél szövege, diplomatikai és nyelvi leírása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 284 546 3 (In Press)

This list was generated on Wed Nov 25 19:13:58 2015 CET.