REAL

Items where Author is "Szigeti, Csaba"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Article

Szigeti, Csaba (2017) Bíró József próteuszi operája. Holdkatlan Szépirodalmi és Művészeti Folyóirat, 19. ISSN 2063-4188

Szigeti, Csaba (2015) Make it new! JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 6. pp. 864-873. ISSN 0447-6425

Szigeti, Csaba (2015) Mintha ugyanaz. FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY, 5. pp. 107-113. ISSN 0133-056X

Szigeti, Csaba (2015) Tékozló apa, tékozló fiú, tékozló isten. ESŐ - IRODALMI FOLYÓIRAT, 3. pp. 81-85. ISSN 1419-7987

Szigeti, Csaba (2014) Alexandre Kojève 1933 és 1939 között. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 8. n-n. ISSN 2063-8442

Szigeti, Csaba (2014) Jelenidőben. hosszú fecsegés, hosszú hallgatás. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 1. pp. 1-6. ISSN 2063-8442

Szigeti, Csaba (2014) Köz­köl­té­szet 3. A tár­sa­dalmi élet köl­té­szete: 3/A, Tör­té­ne­lem és tár­sa­da­lom, sajtó alá ren­dezte Csörsz Ru­men Ist­ván, Küllős Imola, Bu­da­pest, Universitas–Editioprinceps, 2013 (Régi Ma­gyar Költők Tára. XVIII. szá­zad, 14). REC.ITI-RECENZIOS PORTAL, 12.

Szigeti, Csaba (2014) A Lehetséges Történelem egyik példája. Darvasi László: Jaufre Rudel. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 8. pp. 1-4. ISSN 2063-8442

Szigeti, Csaba (2014) Raymond Queneau két könyvének olvasásához. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 4. n-n. ISSN 2063-8442

Szigeti, Csaba (2014) Szemét szabadkőművesek, mocskos zsidók, aljas jezsuiták. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 11. n-n. ISSN 2063-8442

Szigeti, Csaba (2014) Verssorok a haláltól a születésig, és vissza. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 12. pp. 1326-1334. ISSN 0447-6425

Szigeti, Csaba (2014) A herceg és Hodierna. HOLMI, 12. pp. 1672-1685. ISSN 0865-2864

Szigeti, Csaba (2014) A kettészelt semmi toposza Kosztolányi Dezsőnél és ma. KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT (2). ISSN 0023-415X

Szigeti, Csaba (2014) A külső fordításról. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 2. pp. 1-13. ISSN 2063-8442

Szigeti, Csaba (2014) A nyalka kurucz Szombathelyen. VASI SZEMLE (1). pp. 584-602. ISSN 0505-0332

Szigeti, Csaba (2013) Az magyar verseknek Annya (Egy levélről a Batthyány-udvarból 1630 körül). VASI SZEMLE (4). pp. 393-411. ISSN 0505-0332

Szigeti, Csaba (2013) Az önértelmezés hangneme. Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv). ESŐ - IRODALMI FOLYÓIRAT, 1. pp. 92-97. ISSN 1419-7987

Szigeti, Csaba (2013) Az újraíró Füst Milán valahány költeménye. IRODALOMTÖRTÉNET (3). pp. 400-418. ISSN 0324-4970

Szigeti, Csaba (2013) Vajon hogyan lett Frohleitenből Kőszeg és Weissbachból Szombathely? VASI SZEMLE (5-6). pp. 635-648. ISSN 0505-0332

Szigeti, Csaba (2013) Válaszlevél Weöres Sándornak, poste restante. ÉLETÜNK, 4. pp. 20-37. ISSN 0133-4751

Szigeti, Csaba (2013) W+10, avagy Weöres Sándor Finaléjának költészettörténeti elhelyezése. FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY, 6. pp. 31-41. ISSN 0133-056X

Szigeti, Csaba (2013) A belső fordításról. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 11. pp. 1-14. ISSN 2063-8442

Szigeti, Csaba (2013) "micsoda az Ekhó". ESŐ - IRODALMI FOLYÓIRAT, 2. pp. 85-91. ISSN 1419-7987

Szigeti, Csaba (2013) A puttók fából faragott könnyei. FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY, 12. pp. 78-87. ISSN 0133-056X

Szigeti, Csaba (2012) Regény a regényben (Füst Milán: A Parnasszus felé). ÉLETÜNK, 50 (10-11). pp. 73-84. ISSN 0133-4751

Szigeti, Csaba (2011) Az elveszett esszencializmus keresése. A Tolsztoj-példa. ÚJNAUTILUS IRODALMI ÉS TÁRSADALMI PORTÁL, 5. pp. 1-6.

Szigeti, Csaba (2011) Oc e Non: Igen és Nem - a fordításról Báthori Csaba trubadúrfordításai kapcsán. ÚJNAUTILUS IRODALMI ÉS TÁRSADALMI PORTÁL, 9. pp. 1-4.

Szigeti, Csaba (2011) Tormay Cécile Bujdosó könyvének műfaja. FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY, 43 (5). pp. 45-61. ISSN 0133-056X

Szigeti, Csaba (2011) A történelmi esszencializmusról regényekben. ÚJNAUTILUS IRODALMI ÉS TÁRSADALMI PORTÁL, 1. pp. 1-5.

Szigeti, Csaba (2009) A Kazinczy-net régen és manapság. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 8. pp. 19-23. ISSN 1419-4082

Szigeti, Csaba (2007) Sötét tus, néma tinta (Kovács András Ferenc japános verskötetéről). FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY, 42. év (11). pp. 108-124. ISSN 0133-056X

Szigeti, Csaba (2006) Szerelemcsütörtök, dobszerda: A tavaszidő édessége. Válogatás a középkor nyugat-európai szerelmi költészetéből. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 49 (5). pp. 541-543. ISSN 0447-6425

Szigeti, Csaba (2000) Az abszolút Tudás és az Internet (Hegel, Kojève, Queneau és a tudás digitális hordozója). MAGYAR MŰHELY, 3. pp. 62-67. ISSN 0025-0201

Szigeti, Csaba (1998) Emlékrombolás. SZÉP LITERATÚRAI AJÁNDÉK, 5 (Klsz). pp. 8-21. ISSN 1218-8050

Szigeti, Csaba (1998) A senhal: a név neve. PALIMPSZESZT (10). ISSN 1585-8634

Szigeti, Csaba (1995) Az Én, a Művem meg a Történelem : A diszkréció mikéntje az okszitán vidákban és razókban. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 21 (3). pp. 231-245. ISSN 0133-2368

Szigeti, Csaba (1995) The Metrical Heritage of Balassi in Seventeenth-century Hungarian Poetry. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 10 (2). pp. 291-306. ISSN 0236-6568

Szigeti, Csaba (1995) A magyar Múzsa amnéziája. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 2. pp. 157-161. ISSN 0447-6425

Szigeti, Csaba (1985) Appendix Balassiana:Kronológia, tradíció, hagyománytudat a XVII. századi Balassi-követő nemesi költészetben. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 89 (6). pp. 675-687. ISSN 0021-1486

Szigeti, Csaba (1982) A Rimay-vershagyomány a XVII. században. (Vázlat). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 86 (5-6). pp. 614-619. ISSN 0021-1486

Book Section

Szigeti, Csaba (2015) Magyar contrainte-ek és francia megkötések. In: Doromb. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 56-104.

Szigeti, Csaba (2014) 4+2. Zalán Tibor és a magyaros versminimum. In: Hintázni a lét peremén. Tiszatáj Alapítvány, Szeged, pp. 114-148. ISBN 978 963 8496 94 2

Szigeti, Csaba (2013) Egyetlen verso tanúsága. In: "Semmi sincsen egészen úgy". Fekete Sas Kiadó, Budapest, pp. 107-115. ISBN 978 963 9680 76 0

Szigeti, Csaba (2012) Verstan. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: középkor és kora újkor. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 410-418. ISBN 978-963-506-881-4

Szigeti, Csaba (1992) Versválság és prozódia. In: "de nem felelnek, úgy felelnek". Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, pp. 95-110. ISBN 963-641-287-1

Monograph

Jancsó, Gábor and Dux, Mária and Falkay, György and Klukovits, Anna and Sántha, Péter and Somodiné Boros, Krisztina and Szigeti, Csaba and Tóth, Dorina (2008) A nociceptív érző neuronok plaszticitása a szomato-szenzoros rendszert érintő fiziológiás, gyulladásos és degeneratív/neuropathiás folyamatok kapcsán = Plasticity of nociceptive sensory neurons associated with physiological, inflammatory and degenerative/neuropathic changes affecting the somatosensory system. Project Report. OTKA.

This list was generated on Mon Apr 23 18:51:42 2018 CEST.