REAL

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BD Speculative Philosophy / rendszeres filozófia > BD2 Philosophy of nature / természetfilozófia"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 33.

Article

Bagyinszki, Péter Ágoston and Mészáros, Lukács (2016) Apóriák, avagy természettudomány és teológia párbeszédben. A SZÍV, 102 (9). pp. 28-31. ISSN 0866-1707

Bárdos, Dániel and Zemplén, Gábor Áron (2017) The Shape of Biology to Come? The Account of Form and Form of Account in Hoffmeyer’s Biosemiotics. TRADITION AND DISCOVERY, 43 (1). pp. 32-50. ISSN 1057-1027

Fazekas, Péter (2011) Causation at different levels : Tracking the commitments of mechanistic explanations. Biology and Philosophy, 26. pp. 365-383. ISSN 0169-3867

Gyenis, Balázs (2013) Determinizmus és interpretáció. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 57 (2). pp. 85-100. ISSN 0025-0090

Hofer-Szabó, Gábor (2018) Bell's local causality is a d-separation criterion. Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. pp. 1-15. ISSN 2194-1009 (Unpublished)

Hofer-Szabó, Gábor (2017) How human and nature shake hands: the role of no-conspiracy in physical theories. Studies in the History and Philosophy of Modern Physics, 57. pp. 89-97. ISSN 1355-2198

Smrcz , Ádám (2016) A természet géptelenítése : A kora modern atomista elméletek hatása a mechanisztikus és vitalista természetfilozófiákra. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE (3). pp. 48-64. ISSN 0025-0090

Szabó, Gábor (2018) A kvantumelmélet nehéz öröksége. KÜLÖNBSÉG. ISSN 1785-7821 (In Press)

Székely, László (2013) Interpretációk a fizikában. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 57 (2). pp. 67-84. ISSN 0025-0090

Székely, László (2013) A fizikai megismerés határairól és határtalanságáról: a Higgs-bozon és a fizika „végső elmélet”-e. Pannonhalmi Szemle, 21 (4). pp. 20-34. ISSN 1216-9188

Zemplén, Gábor Áron (2017) Diagrammatic carriers and the acceptance of Newton’s optical theory. SYNTHESE. pp. 1-17. ISSN 0039-7857

Zemplén, Gábor Áron (2017) Most akkor vannak sötétségsugarak? Az aluldeterminált elméletek drámájának új felvonásáról. MŰÚT (ONLINE). http://www.muut.hu/?p=24798. ISSN 1789-2635

Book Section

Fazekas, Péter (2013) The Extended Mind Thesis and Mechanistic Explanations. In: Mind, Language and Action. Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Kirchberg am Wechsel.

Hofer-Szabó, Gábor (2014) EPR correlations, Bell inequalities and common cause systems. In: Probing the Meaning of Quantum Mechanics: Physical, Philosophical and Logical Perspectives. World Scientific.

Láng, Benedek (2016) Why magic cannot be falsified by experiments. In: Magic: Frontiers and Bounderies. Penn State University Press, Pennsylvania, pp. 1-24.

Palágyi, Menyhért (2017) Kopernikusz és a relativitás elmélete. A német eredetiből fordította és magyarázó jegyzetekkel, kommentárokkal ellátta: Székely László. In: Észlelés és fantázia: Válogatás Palágyi Menyhért írásaiból. Gondolat Kiadó. ISBN 978-963-693-794-2 (In Press)

Palágyi, Menyhért (2017) Palágyi Menyhért: Lénárd és Einstein. A német eredetiből fordította és magyarázó jegyzetekkel, kommentárokkal ellátta: Székely László. In: Észlelés és fantázia: Válogatás Palágyi Menyhért írásaiból. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-693-794-2 (In Press)

Palágyi, Menyhért (2017) A tér és az idő új elmélete. Egy metageometria alapfogalmai. In: Észlelés és fantázia: Válogatás Palágyi Menyhért írásaiból. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-693-794-2 (In Press)

Szabó, Gábor (2017) Julian Barbour időtlen világa. In: Emlékezet és felejtés. Interdiszciplináris párbeszéd. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. (In Press)

Székely, László (2016) Kopernikusz „Commentariolus”-a és a kopernikuszi fordulat az európai gondolkodás történetében. In: A Kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában. L'Harmattan Kiadó, Budapest. (In Press)

Székely, László (2017) Palágyi Menyhért a gondolkodás történetében és jelenében. In: Észlelés és fantázia: Palágyi Menyhért írásaiból. Gondolat Kiadó, Budapest. (In Press)

Zemplén, Gábor Áron (2017) Structure and Advancement in Goethe’s Morphology. In: Marking Time: Romanticism and Evolution. University of Toronto Press, Toronto, pp. 147-171. ISBN 1442644303

Monograph

Bodnár M., István (2011) Arisztotelészi és peripatetikus természetfilozófia: Az égi természet problémaköre = Aristotelian and Peripatetic natural philosophy: The problem of celestial nature. Project Report. OTKA.

Szegedi, Péter and Kampis, György and Kutrovátz, Gábor and Rédei, Miklós and Ropolyi, László and Szabó, László and Szabó, Gábor and Szigeti, András and Zágoni, Miklós and Zemplén, Gábor (2007) Tudásformák - a tudás különböző formái, ezek alapjai, közös és különböző vonásai = Forms of Knowledge - different forms of knowledge, their foundations, shared and different characteristics. Project Report. OTKA.

Szegedi, Péter and Ropolyi, László (2011) A tudománytörténet természetfilozófiai dimenziója = Natural philosophy in the history of science. Project Report. OTKA.

Conference or Workshop Item

Hofer-Szabó, Gábor (2014) Noncommutative causality in algebraic quantum field theory. In: The Philosophy of Science in European Perspective, Lausanne, 2012 November.

Book

Hofer-Szabó, Gábor and Wroński, Leszek, eds. (2017) Making it Formally Explicit. Springer, Dordrecht. ISBN 978-3-319-55486-0

Laki, János and Székely, László, eds. (2017) A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában. L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-226-3

Batta, István and Gazda, István (2014) A fizikai tudományok hazai latin és magyar nyelvű irodalmának története 1867-ig. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (34). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Boros, János (2010) A tudomány, a tudás és az egyetem. Iskolakultúra könyvek, 37. . Gondolat, Budapest. ISBN 978 963 693 058 5

Palágyi, Menyhért (2017) Észlelés és fantázia. ergo . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-693-794-2

Szabó, Gábor (2013) A valószínűség interpretációi. Typotex Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-279-790-8

Tuboly, Ádám Tamás (2018) Egység és tolerancia: A logikai empirizmus tudományos világfelfogása. MTA BTK Filozófiai Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-104-2

This list was generated on Sun Sep 15 20:46:56 2019 CEST.