REAL

A hatodik évfolyamos diákok szocioökonómiai státuszának faktorai a teljesítmény és a regionális különbségek tükrében

Gyürü, Emese and Tomku, György (2020) A hatodik évfolyamos diákok szocioökonómiai státuszának faktorai a teljesítmény és a regionális különbségek tükrében. Psychologia Hungarica Caroliensis, 8 (4). pp. 5-51. ISSN 2064-2504

[img]
Preview
Text
EPA02497_psychologia_2020_04_005-051.pdf

Download (713kB) | Preview

Abstract

lméleti háttér és célok: Jelen kutatásunk célja feltárni a hatodik osztályos tanulók szocioökonómiai státusza mögött meghúzódó faktorokat, további cél, hogy a képzett faktorok mentén vizsgáljuk a gyermekek iskolai teljesítményét. Fontosnak láttuk áttekinteni, hogy a regionális különbségek hogyan magyarázhatják a tanulók kompetenciamérésen nyújtott teljesítményét. Szakirodalmi előzmények alapján feltételeztük, hogy mind a családi háttér, mind a régió fejlettsége befolyásolhatja a diákok iskolai teljesítményét. Módszerek: 2017-ben 91.599 hatodik osztályos, Magyarországon tanuló gyermek végezte el a kompetenciamérést, ennek során a szövegértési, illetve matematikai teljesítményüket vizsgálták. A kompetenciamérés része egy tanulói háttérkérdőív is, amely egyaránt kérdez a gyermekről és a gyermek családi hátteréről. Eredmények: A tanulók szocioökonómiai státuszának feltételezett magyarázó tényezői alapján faktoranalízis segítségével tizenkét faktort sikerült azonosítanunk. A gyermekek év végi tanulmányi átlagát vizsgáltuk az azonosított faktorok tükrében, ehhez hierarchikus lineáris regressziós módszert alkalmaztunk. Eredményül kaptuk, hogy a szocioökonómiai státusz faktorai együttesen a teljesítmény 31,4%-át képesek szignifikánsan magyarázni. A teljesítmény szempontjából legmeghatározóbb faktornak a családi műveltség bizonyult. Végezetül korrespondencia analízis segítségével vizsgáltuk a tanulók kompetenciavizsgálaton elért teljesítményét régiók szerint. Eredményül azt találtuk, hogy legjobban a budapesti gyermekek, leggyengébben pedig az észak-alföldi és észak-magyarországi gyermekek teljesítettek. Összegzés: Ezen eredmények tükrében megállapíthatjuk, hogy a tanulók családi háttere, szocioökonómiai státusza, valamint a lakhelyük, iskolájuk régiójának fejlettségi szintje kapcsolatban áll az iskolai és a kompetenciamérés során mért teljesítményükkel. A szerzők a tanulmány alapjául szolgáló kutatást az Országos kompetenciamérés kutatócsoport 20642B800 témaszámú, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kara által finanszírozott pályázat keretében végezték. Dolgozatunk mellékleteként angol nyelven is közöljük tanulmányunkat.

Item Type: Article
Additional Information: ISSN online: 2064-3101
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BF Psychology / lélektan
Depositing User: Zsolt Baráth
Date Deposited: 08 Jun 2022 09:19
Last Modified: 08 Jun 2022 09:19
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/143547

Actions (login required)

Edit Item Edit Item