REAL

Aktív önkéntesek a felvidéki, az erdélyi, a vajdasági és a kárpátaljai 15-29 éves magyar fiatalok körében, 2020-ban = Active Volunteers Among Young Ethnic Hungarians Aged 15-29 Living in the Region Beyond the Border in 2020

Morauszki, András and Bartal, Anna Mária (2023) Aktív önkéntesek a felvidéki, az erdélyi, a vajdasági és a kárpátaljai 15-29 éves magyar fiatalok körében, 2020-ban = Active Volunteers Among Young Ethnic Hungarians Aged 15-29 Living in the Region Beyond the Border in 2020. ÖNKÉNTES SZEMLE : ELMÉLET, GYAKORLAT, MÓDSZERTAN, 3 (2). pp. 3-32. ISSN 2786-0620

[img]
Preview
Text
MORAUSZKI_BARTAL_OSZ_2023_02_3_32-8.pdf

Download (884kB) | Preview

Abstract

A határon túli magyar fiatalok önkéntességének mértékéről, az önkéntesek szociodemográfiai jellemzőiről eddig egyáltalán nem álltak rendelkezésre reprezentatív kutatási adatok. Tanulmányunk célja, hogy átfogó képet adjon a Magyar Ifjúság Kutatás 2020 reprezentatív adatbázisának felhasználásával azokról – a 15-29 éves, felvidéki, erdélyi, vajdasági, illetve kárpátaljai fiatalokról, és megkülönböztető jellemzőikről –, akik a felvételt megelőző évben önkéntesek voltak. Mivel a magyarországi elemzések – a különböző szociodemográfiai mutatók mentén – lényeges különbségeket találtak az aktív önkéntesek és egyes korcsoportjai között, ezért további célként a korcsoportok szerinti elemzést is végeztünk. Adataink szerint a határon túli magyar fiatalok körében mért aktív önkéntesek aránya jelentősen és pozitív irányban tért el az adott országok teljes népességében regisztrált adatoktól. Eredményeink szerint a négy határon túli régióban az aktív önkéntesek négy különböző típusa bontakozott ki. A felvidéki magyar fiatalok körében az aktív önkéntesek egy jól körülírható csoportot alkottak és az az általános tendencia, hogy az önkéntesek inkább a magasabb társadalmi és jobb anyagi helyzetűek közül kerülnek ki, egyértelműen érvényesült körükben. Ez alapján azt valószínűsítjük, hogy esetükben az önkéntesség a jobb társadalmi státusz velejárója. Hasonló állítások fogalmazhatóak meg – főként a jobb anyagi helyzet tekintetében – az erdélyi fiatal aktív önkéntesekkel kapcsolatosan is, akiknek többsége 15-18 éves volt. Kiemelendő a 24-29 éveseknél a szülői státusz erős befolyásoló hatása az aktív önkéntessé válásra. A vajdasági aktív önkéntesek a határon túli fiatalok egy másik különleges csoportját jelenítik meg, és eredményeink alapján azt valószínűsítjük, hogy az önkéntesség a társadalmi státusz-emelkedés egyik lehetőségét kínálja e fiatalok számára. A kárpátaljai fiatalok között az aktív önkéntesek ugyancsak egy „speciális” csoportot – a leginkább 15-18 éves, közép- és felsőoktatásban tanuló, vallásos, közép és felsőfokú végzettségű anyák gyermekeit – jelenítettek meg. A korcsoport szerinti elemzések azt mutatták, hogy az aktív önkéntesek bázisát a felvidéki és a vajdasági magyar fiatalok körében a 19-29 évesek, az erdélyiek és a kárpátaljaiak esetében pedig a 15-24 évesek adják. Eredményeinktől azt várjuk, hogy a határon túli civil és ifjúsági szervezetek számára is differenciáltan meg tudjuk mutatni, hogy milyen önkéntes-bázisra számíthatnak, megtartásukban milyen tényezőket kell figyelembe venniük, illetve mely korosztályokban vannak még potenciális lehetőségek a fiatalok önkéntességbe való bevonásának. Currently, there are no representative research data available on the extent of the volunteer activities of young ethnic Hungarians living beyond the border regions and on the socio-demographic characteristics of such volunteers. The aim of our study is – by using the Hungarian Youth Survey 2020 representative database – to provide a comprehensive picture and analyse the main characteristics of young people aged 15-29 and living in the historic region of Upper Hungary (in Slovakia), Transylvania (in Romania), Transcarpathia (in Ukraine), and Vojvodina (in Serbia) who volunteered during the year before the survey. As the analyses in Hungary found significant differences between active volunteers and their specific age groups along with different sociodemographic indicators, we also conducted in case of young ethnic Hungarians an analysis by age groups as an additional objective. Our data showed that the proportion of active volunteers among young ethnic Hungarians living in the regions beyond border differs significantly and positively from those of the total population of the respective countries. Hence, we were able to identify four different types of active volunteers in the four regions located beyond the borders. Among the young ethnic Hungarians living in the historic region of Upper Hungary (in Slovakia), the active volunteers were a well-defined group, and it was a clearly prevalent tendency that volunteers came from higher social classes and more affluent background. This suggests that in their case, volunteering is likely to be coupled with a higher social status. Similar statements can be made, predominantly in terms of better financial status, for young active volunteers in Transylvania (in Romania), the majority of whom were aged 15-18. A strong influence of family status on becoming an active volunteer was also found for the age group from 24 to 29 years. Active volunteers in Vojvodina (in Serbia) represent another specific group of young people living beyond the border regions, and our results suggest that volunteering is likely to offer an opportunity for social mobility for these young people. Among young people in Transcarpathia (in Ukraine) active volunteers also represented a 'unique' group – children of mothers with secondary and tertiary education, who are mostly aged 15-18, are religious and studying in secondary and tertiary education. The analysis by age group showed that the active volunteer base is made up of young ethnic Hungarians aged 19-29 years in the historic region of Upper Hungary (in Slovakia) and Vojvodina (in Serbia) and those of aged 15-24 years in Transylvania (in Romania) and Transcarpathia (in Ukraine). We expect that our results will provide the civil society and the youth organisations in the beyond border regions a differentiated picture of their volunteer base, and in addition, what factors need to be considered in their retention and what age groups offer potentials for recruiting young volunteers.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: aktív önkéntesek, önkéntesség, fiatalok, kelet-közép-európai civil-nonprofit szektor, fiatalok, Felvidék, Erdély, Vajdaság, Kárpátalja; active volunteers, volunteering, young people, Central and Eastern European civic-profit sector, youth, historic region of Upper Hungary (in Slovakia), Transylvania (in Romania), Vojvodina (in Serbia), Transcarpathia (in Ukraine)
Subjects: H Social Sciences / társadalomtudományok > HA Statistics / statisztika
H Social Sciences / társadalomtudományok > HV Social pathology. Social and public welfare / szociálpatológia, segélyezés > HV40 Social service. Social work. Charity organization and practice / Szociális szolgálat, szociális, jótékonysági munka
SWORD Depositor: MTMT SWORD
Depositing User: MTMT SWORD
Date Deposited: 12 Jun 2023 10:36
Last Modified: 12 Jun 2023 10:36
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/167165

Actions (login required)

Edit Item Edit Item